Tietoja SharePointin käyttöoikeustasoista

Kun olet luonut SharePoint-sivuston, voit halutessasi määrittää sivuston tai sen sisällön käyttöoikeudet tai rajoittaa niitä. Voit esimerkiksi määrittää käyttöoikeudet vain oman työryhmäsi jäsenille, tai voit määrittää käyttöoikeudet kaikille, mutta rajoittaa joidenkuiden käyttäjien muokkausoikeuksia. Helpoin tapa käyttää käyttöoikeuksia on käyttää oletusarvoisia ryhmiä ja valmiita käyttöoikeustasoja, jotka kattavat yleisimmät skenaariot. Tarvittaessa voit kuitenkin määrittää oletustasoja yksityiskohtaisemmat käyttöoikeudet. Tässä artikkelissa kuvataan eri käyttöoikeudet ja käyttöoikeustasot, miten SharePoint-ryhmät ja käyttöoikeudet toimivat yhdessä ja miten käyttöoikeudet limittyvät sivustokokoelmassa.

Huomautus: Haluatko siirtyä suoraan käyttöoikeustasojen muuttamisen tai määrittämisen ohjeisiin? Katso Käyttöoikeustasojen luominen ja muokkaaminen.

Jos haluat visuaalisen yleiskatsauksen, katso Video: Tietoa SharePointin käyttöoikeuksista.

Käsitellessäsi sivustoa työskentelet sivustokokoelmassa. Jokainen sivusto kuuluu johonkin sivustokokoelmaan, joka on yhden päätason sivuston alapuolella oleva sivustojen ryhmä. Päätason sivustoa kutsutaan sivustokokoelman pääsivustoksi.

Seuraavassa sivustokokoelmakuvassa on yksinkertainen hierarkia sivustoista, luetteloista ja luettelokohteista. Käyttöoikeuksien laajuudet on numeroitu laajimmasta tasosta, jolle käyttöoikeuksia voi asettaa, suppeimpaan tasoon (luettelon yksittäinen kohde).

Kuvassa näkyy sivuston, alisivuston, luettelon ja kohteen SharePoint-suojausalue.

Periytyminen

Tärkeä käsite ymmärtää on käyttöoikeuksien periytyminen. Kaikki kokoelmaan kuuluvat sivustot ja sivustosisällöt perivät pää- eli ylätason sivuston käyttöoikeusasetukset. Kun määrität yksilölliset käyttöoikeudet sivustoihin, kirjastoihin ja kohteisiin, kyseiset kohteet eivät enää peri käyttöoikeuksia pääsivustostaan. Seuraavassa on lisätietoja siitä, miten käyttöoikeudet toimivat hierarkiassa:

 • Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja määrittää ylätason sivuston, eli pääsivuston, koko kokoelman käyttöoikeudet.

 • Jos olet sivuston omistaja, voit muuttaa sivuston käyttöoikeusasetuksia, mikä lopettaa sivuston käyttöoikeuksien periytymisen.

 • Luettelot ja kirjastot perivät käyttöoikeudet sivustosta, johon ne kuuluvat. Sivuston omistaja voi poistaa luettelon tai kirjaston käyttöoikeuksien periytymisen ja muuttaa sen käyttöoikeusasetuksia.

 • Luettelokohteet ja kirjaston tiedostot perivät käyttöoikeudet päätason luettelosta tai kirjastosta. Jos hallitset luetteloa tai kirjastoa, voit poistaa käyttöoikeuksien periytymisen ja muuttaa käyttöoikeusasetuksia suoraan tietyssä kohteessa.

  On tärkeää tietää, että käyttäjä voi keskeyttää luettelon tai kirjaston kohteen oletusarvoisen käyttöoikeuksien periytymisen jakamalla asiakirjan tai kohteen sellaisen henkilön kanssa, jolla ei ole tarvittavia käyttöoikeuksia. Tällöin SharePoint lopettaa käyttöoikeuksien periytymisen asiakirjassa automaattisesti.

Oletuskäyttöoikeustasojen avulla voit nopeasti ja helposti määrittää yhdelle käyttäjälle tai käyttäjäryhmälle yleiset käyttöoikeustasot.

Voit tehdä muutoksia mihin tahansa käyttöoikeustasoihin, paitsi tasoihin Täydet oikeudet ja Rajoitettu käyttöoikeus, jotka molemmat on kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Käyttöoikeustaso

Kuvaus

Täydet oikeudet

Sisältää kaikki saatavilla olevat SharePoint-käyttöoikeudet. Tämä käyttöoikeustaso määritetään oletusarvoisesti Omistajat-ryhmälle. Sitä ei voi mukauttaa tai poistaa.

Rakenne

Tällä käyttöoikeustasolla voi luoda luetteloita ja asiakirjakirjastoja, muokata sivuja ja ottaa käyttöön teemoja, reunuksia ja tyylisivuja sivustossa. Millään SharePoint-ryhmällä ei ole automaattisesti tätä käyttöoikeustasoa.

Muokkausoikeudet

Tällä käyttöoikeustasolla voi lisätä, muokata ja poistaa luetteloita sekä tarkastella, lisätä, päivittää ja poistaa luettelokohteita ja tiedostoja. Tämä käyttöoikeustaso määritetään oletusarvoisesti Jäsenet-ryhmälle.

Osallistumisoikeudet

Tarkastella, lisätä, päivittää ja poistaa luettelokohteita sekä tiedostoja.

Lukuoikeudet

Käyttäjä voi tarkastella sivuja ja aikaisemmin luotuja luetteloiden ja tiedostokirjastojen kohteita sekä ladata tiedostoja.

Rajoitettu käyttö

Käyttäjä tai ryhmä voi siirtyä selaamalla sivuston sivulle tai kirjastoon ja käyttää tiettyä sisältökohdetta, kun heillä ei ole oikeutta avata tai muokata muita sivuston tai kirjaston kohteita. SharePoint määrittää tämän tason automaattisesti, kun annat käyttöoikeuden tiettyyn yhteen kohteeseen. Et voi itse määrittää rajoitettuja käyttöoikeuksia suoraan käyttäjälle tai ryhmälle. Sen sijaan, kun määrität muokkaus- tai avaamisoikeudet yksittäiselle kohteelle, SharePoint määrittää rajoitetun käyttöoikeuden automaattisesti muihin tarvittaviin sijainteihin, kuten siihen sivustoon tai kirjastoon, jossa yksittäinen kohde sijaitsee.

Hyväksymisoikeudet

Muokkaa ja hyväksy sivuja, luettelokohteita ja tiedostoja. Oletusarvon mukaan nämä oikeudet ovat Hyväksyjät-ryhmällä.

Hierarkian hallinta

Tällä käyttöoikeustasolla voi luoda sivustoja sekä muokata sivuja, luettelon kohteita ja tiedostoja. Tämä käyttöoikeustaso määritetään oletusarvoisesti Hierarkioiden valvojat -ryhmälle.

Rajoitettu luku

Tällä käyttöoikeustasolla voi tarkastella sivuja ja tiedostoja, mutta ei niiden vanhoja versioita eikä käyttäjien käyttöoikeuksia.

Vain tarkasteleminen

Tällä käyttöoikeustasolla voi tarkastella sivuja, kohteita ja tiedostoja. Tiedostoja, joilla on palvelinpuolen tiedostokäsittelijä, voidaan tarkastella selaimessa, mutta niitä ei voi ladata. Tiedostoja, joilla ei ole palvelinpuolen tiedostokäsittelijää (niitä ei voida avata selaimessa), kuten video-, pdf- ja png-tiedostoja, voidaan ladata.

Tietoturvahuomautus: Office 365 luo käyttöoikeusryhmän nimellä Kaikki paitsi ulkoiset käyttäjät, johon kuuluvat kaikki Office 365 -hakemistoon lisätyt henkilöt (lukuun ottamatta nimenomaisesti ulkoisina käyttäjinä lisättyjä henkilöitä). Tämä käyttöoikeusryhmä lisätään automaattisesti Jäsenet-ryhmään. Tämä tarkoittaa, että Office 365 -käyttäjät voivat käyttää SharePoint Online -sivustoa ja muokata sitä. Lisäksi Office 365 luo Yrityksen järjestelmänvalvojat -käyttöoikeusryhmän, johon kuuluvat Office 365 -järjestelmänvalvojat (kuten yleiset ja laskutusjärjestelmänvalvojat). Tämä käyttöoikeusryhmä lisätään Sivustokokoelman järjestelmänvalvojat -ryhmään.

Käyttöoikeustasot toimivat yhdessä SharePoint-ryhmien kanssa. SharePoint-ryhmä on käyttäjäryhmä, jonka kaikilla jäsenillä on sama käyttöoikeustaso.

Tämä toimii niin, että yhdistät toisiinsa liittyvät käyttöoikeudet samaan käyttöoikeustasoon. Sen jälkeen määrität kyseisen käyttöoikeustason SharePoint-ryhmälle.

Sivuston käyttöoikeudet -valintaikkuna kohdassa Sivuston asetukset / Käyttäjät ja käyttöoikeudet / Sivuston käyttöoikeudet

Jokaisessa SharePoint-sivustossa on oletusarvoisesti tietyt SharePoint-ryhmät. Ryhmäsivustossa on esimerkiksi automaattisesti Omistajat-, Jäsenet- ja Vierailijat-ryhmä. Julkaisuportaalisivustossa on myös kyseiset ryhmät sekä useita muita ryhmiä, kuten Hyväksyjät, Suunnittelijat ja Hierarkioiden valvojat. Kun luot sivuston, SharePoint luo sivustoon automaattisesti ennalta määritetyn SharePoint-ryhmien joukon. SharePoint-järjestelmänvalvoja voi lisäksi määrittää mukautettuja ryhmiä ja käyttöoikeustasoja.

Lisätietoa SharePoint-ryhmistä on ohjeaiheessa Tietoja SharePoint-ryhmistä.

Sivustoon oletusarvoisesti sisältyvät SharePoint-ryhmät ja käyttöoikeustasot voivat vaihdella seuraavien seikkojen mukaan:

 • Sivustoon valitsemasi malli

 • Onko sivusto sisäinen sivusto vai julkinen sivusto?

 • Onko SharePoint-järjestelmänvalvoja määrittänyt sivustoon tietystä syystä erityiset käyttöoikeudet, kuten hakukäyttöä varten?

Seuraavassa taulukossa on kuvattu kolmen perusryhmän (Vierailijat, Jäsenet ja Omistajat) oletuskäyttöoikeustasot ja niihin kuuluvat oikeudet.

Ryhmä

Käyttöoikeustaso

Vierailijat

Lukuoikeudet    Tämä taso sisältää seuraavat oikeudet:

 • Avaamisoikeudet

 • Kohteiden, versioiden, sivujen ja sovellussivujen tarkasteleminen

 • Selaa käyttäjätietoja

 • Luo ilmoituksia

 • Käytä omatoimista sivuston luomista

 • Käytä etäliittymiä

 • Asiakasintegraatio-ominaisuuksien käyttäminen

Jäsenet

Muokkaa.    Tämä taso sisältää kaikki lukuoikeudet sekä lisäksi:

 • Kohteiden tarkasteleminen, lisääminen, päivittäminen ja poistaminen

 • Luetteloiden lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen

 • Poista versioita

 • Hakemistojen selaaminen

 • Muokkaa henkilökohtaisia käyttäjätietoja

 • Omien näkymien hallinta

 • Henkilökohtaisten verkko-osien lisääminen, päivittäminen tai poistaminen

Omistajat

Täydet oikeudet    Tämä taso sisältää kaikki käytettävissä olevat SharePoint-käyttöoikeudet.

Sivuston käyttöoikeudet koskevat yleisesti koko SharePoint-sivustoa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu sivustoja koskevat käyttöoikeudet ja näytetään niitä käyttävät käyttöoikeustasot.

Käyttöoikeudet

Täydet oikeudet

Rakenne

Muokkausoikeudet

Osallistumisoikeudet

Lukuoikeudet

Rajoitettu käyttö

Hyväksymisoikeudet

Hierarkian hallinta

Rajoitettu luku

Vain tarkasteleminen

Käyttöoikeuksien hallinta

X

X

Web Analytics -tietojen tarkasteleminen

X

X

Alisivustojen luominen

X

X

Sivuston hallinta

X

X

Sivujen lisääminen ja mukauttaminen

X

X

X

Teemojen ja reunaviivojen käyttäminen

X

X

Tyylisivujen käyttäminen

X

X

Ryhmien luominen

X

Hakemistojen selaaminen

X

X

X

X

X

X

Omatoimisen sivuston luonnin käyttäminen

X

X

X

X

X

X

X

X

Sivujen tarkasteleminen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Käyttöoikeuksien luetteloiminen

X

X

Käyttäjätietojen selaaminen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ilmoitusten hallinta

X

X

Etäliittymien käyttäminen

X

X

X

X

X

X

X

X

Asiakasintegraatio-ominaisuuksien käyttäminen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Avaamisoikeudet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Henkilökohtaisten tietojen muokkaaminen

X

X

X

X

X

X

Luettelon käyttöoikeudet koskevat luetteloiden ja kirjastojen sisältöä. Seuraavassa taulukossa on kuvattu luetteloita ja kirjastoja koskevat käyttöoikeudet ja näytetään niitä käyttävät käyttöoikeustasot.

Käyttöoikeudet

Täydet oikeudet

Rakenne

Muokkausoikeudet

Osallistumisoikeudet

Lukuoikeudet

Rajoitettu käyttö

Hyväksymisoikeudet

Hierarkian hallinta

Rajoitettu luku

Vain tarkasteleminen

Luetteloiden hallinta

X

X

X

X

Uloskuittauksen ohittaminen

X

X

X

X

Kohteiden lisääminen

X

X

X

X

X

X

Kohteiden muokkaaminen

X

X

X

X

X

X

Kohteiden poistaminen

X

X

X

X

X

X

Kohteiden tarkasteleminen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kohteiden hyväksyminen

X

X

X

Kohteiden avaaminen

X

X

X

X

X

X

X

X

Versioiden tarkasteleminen

X

X

X

X

X

X

X

X

Versioiden poistaminen

X

X

X

X

X

X

Ilmoitusten luominen

X

X

X

X

X

X

X

X

Sovellussivujen tarkasteleminen

X

X

X

X

X

X

X

X

Henkilökohtaiset käyttöoikeudet koskevat yksittäiselle käyttäjälle kuuluvaa sisältöä. Seuraavassa taulukossa on kuvattu omia näkymiä ja verkko-osia koskevat käyttöoikeudet ja näytetään niitä käyttävät käyttöoikeustasot.

Käyttöoikeudet

Täydet oikeudet

Rakenne

Muokkausoikeudet

Osallistumisoikeudet

Lukuoikeudet

Rajoitettu käyttö

Hyväksymisoikeudet

Hierarkian hallinta

Rajoitettu luku

Vain tarkasteleminen

Omien näkymien hallinta

X

X

X

X

X

X

Omien verkko-osien lisääminen tai poistaminen

X

X

X

X

X

X

Omien verkko-osien päivittäminen

X

X

X

X

X

X

SharePoint-käyttöoikeudet saattavat olla riippuvaisia muista SharePoint-käyttöoikeuksista. Kohde on esimerkiksi avattava ensin, jotta sitä voi tarkastella. Kohteiden tarkastelemisoikeudet ovat siis riippuvaisia avaamisoikeuksista.

Kun valitset toisesta oikeudesta riippuvaisen SharePoint-käyttöoikeuden, SharePoint valitsee automaattisesti siihen kuuluvat oikeudet. Vastaavasti kun poistat SharePoint-käyttöoikeuden, SharePoint poistaa automaattisesti siitä riippuvaiset SharePoint-käyttöoikeudet. Jos esimerkiksi poistat kohteiden tarkastelemisoikeudet, SharePoint poistaa automaattisesti myös luetteloiden hallintaoikeudet, sillä et voi hallita luetteloita ilman kohteiden tarkastelua.

Vihje: Ainoa SharePoint-oikeus, jolla ei ole riippuvuuksia, on Avaa. Kaikki muut SharePoint-oikeudet ovat riippuvaisia siitä. Voit testata mukautettua käyttöoikeustasoa poistamalla Avaa-valinnan. Tämä poistaa automaattisesti kaikki muut käyttöoikeudet.

Seuraavissa osissa on taulukoita, jotka kuvaavat kunkin käyttöoikeusluokan SharePoint-käyttöoikeuksia. Taulukossa näkyy kustakin käyttöoikeudesta riippuvaiset oikeudet.

Sivuston käyttöoikeudet ja riippuvaiset oikeudet

Seuraavassa taulukossa on kuvattu sivustoja koskevat käyttöoikeudet ja näytetään niistä riippuvaiset oikeudet.

Käyttöoikeudet

Kuvaus

Riippuvaiset oikeudet

Käyttöoikeuksien hallinta

Luo verkkosivuston käyttöoikeustasoja ja muuta niitä ja määritä oikeuksia käyttäjille ja ryhmille.

Hyväksy kohteita, Luetteloi käyttöoikeudet, Avaa

Näytä Web Analytics -tiedot

Tarkastele sivuston käyttöraportteja.

Hyväksy kohteita, Avaa

Luo alisivustoja

Luo alisivustoja, kuten ryhmäsivustoja, kokoustyötilasivustoja ja tiedostotyötilasivustoja.

Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Sivuston hallinta

Suorita verkkosivuston hallintatoimia, mukaan lukien sisällön hallinta.

Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Lisää ja mukauta sivuja

Lisää, muokkaa tai poista HTML-sivuja tai verkko-osa-sivuja ja muokkaa sivustoa Windows SharePoint Services -yhteensopivan editorin avulla.

Näytä kohteet, Hakemistojen selaaminen, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Käytä teemoja ja reunaviivoja

Ota teema ja reunaviivat käyttöön koko sivustossa.

Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Käytä tyylisivuja

Ota tyylisivu (.css-tiedosto) käyttöön sivustossa.

Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Ryhmien luominen

Luo käyttäjäryhmä, jota voi käyttää missä tahansa sivustokokoelman osassa.

Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Hakemistojen selaaminen

Luetteloi verkkosivuston tiedostoja ja kansioita SharePoint Designer -liittymän, Web DAV -liittymän tai muun vastaavan liittymän avulla.

Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Käytä omatoimista sivuston luomista

Luo sivusto omatoimisen sivuston luomisen avulla.

Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Sivujen tarkasteleminen

Tarkastele sivuston sivuja.

Avaamisoikeudet

Luetteloi käyttöoikeudet

Luetteloi sivuston, luettelon, kansion, tiedoston tai luettelokohteen oikeudet.

Näytä kohteet, Avaa kohteet, Näytä versiot, Hakemistojen selaaminen, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Selaa käyttäjätietoja

Tarkastele sivuston käyttäjien tietoja.

Avaamisoikeudet

Hallitse ilmoituksia

Hallitse kaikkien sivuston käyttäjien ilmoituksia.

Näytä kohteet, Luo ilmoituksia, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Käytä etäliittymiä

Käytä sivustoa SOAP (Simple Object Access Protocol)-, Web DAV- tai SharePoint Designer -liittymän kautta.

Avaamisoikeudet

Avaamisoikeudet*

Avaa sivusto, luettelo tai kansio kyseisen säilön kohteiden käsittelemistä varten.

Ei riippuvaisia oikeuksia

Muokkaa henkilökohtaisia käyttäjätietoja

Salli käyttäjille henkilökohtaisten tietojen muuttaminen, esimerkiksi kuvan lisääminen.

Selaa käyttäjätietoja, Avaa

Luettelon käyttöoikeudet ja riippuvaiset oikeudet

Seuraavassa taulukossa on kuvattu luetteloita ja kirjastoja koskevat käyttöoikeudet ja näytetään niistä riippuvaiset oikeudet.

Käyttöoikeudet

Kuvaus

Riippuvaiset oikeudet

Luetteloiden hallinta

Luo ja poista luetteloita, lisää ja poista luettelon sarakkeita ja lisää tai poista luettelon julkisia näkymiä.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa, Omien näkymien hallinta

Uloskuittauksen ohittaminen

Hylkää tai kuittaa sisään asiakirja, jonka joku toinen käyttäjä on kuitannut ulos.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Lisää kohteita

Lisää kohteita luetteloihin, lisää tiedostoja tiedostokirjastoihin ja lisää kommentteja verkkokeskusteluihin.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Muokkaa kohteita

Muokkaa luetteloiden kohteita, tiedostokirjastojen tiedostoja ja tiedostojen verkkokeskustelujen kommentteja sekä mukauta tiedostokirjastojen verkko-osa-sivuja.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Poista kohteita

Poista luettelosta kohteita, tiedostokirjastosta tiedostoja ja tiedostoista verkkokeskustelujen kommentteja.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Näytä kohteet

Tarkastele luetteloiden kohteita, tiedostokirjastojen tiedostoja ja verkkokeskustelujen kommentteja.

Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Hyväksy kohteita

Hyväksy luettelokohteen tai tiedoston aliversio.

Muokkaa kohteita, Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Avaa kohteet

Tarkastele palvelinpuolen tiedostokäsittelijöitä käyttävien tiedostojen lähdekoodia.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Näytä versiot

Tarkastele luettelokohteen tai tiedostojen aiempia versioita.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Poista versioita

Poista luettelokohteen tai tiedoston aiempia versioita.

Näytä kohteet, Näytä versiot, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Luo ilmoituksia

Luo sähköposti-ilmoituksia.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Näytä sovellussivut

Tarkastele luettelon tai tiedostokirjaston tiedostoja ja näkymiä.

Avaamisoikeudet

Henkilökohtaiset käyttöoikeudet ja riippuvaiset oikeudet

Seuraavassa taulukossa on kuvattu omia näkymiä ja verkko-osia koskevat käyttöoikeudet ja näytetään niistä riippuvaiset oikeudet.

Käyttöoikeudet

Kuvaus

Riippuvaiset oikeudet

Omien näkymien hallinta

Luo, muokkaa tai poista luetteloiden omia näkymiä.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Lisää tai poista omia verkko-osia

Lisää tai poista verkko-osan sivun omia verkko-osia.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa, Omien verkko-osien päivittäminen

Omien verkko-osien päivittäminen

Päivitä verkko-osat näyttämään mukautetut tiedot.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Rajoitetun käytön käyttöoikeuden lukittu tila on sivustokokoelman ominaisuus, jonka avulla voit suojata julkaistuja sivustoja. Kun lukittu tila on käytössä, rajoitetun käytön käyttöoikeustason käyttöoikeuksia vähennetään. Seuraavassa taulukossa kerrotaan tarkemmin rajoitetun käytön käyttöoikeustason oletuskäyttöoikeuksista, kun lukittu tila on käytössä.

Käyttöoikeudet

Rajoitettu käyttö – oletus

Rajoitettu käyttö – lukittu tila

Luettelon käyttöoikeudet: Näytä sovellussivut

X

Sivuston käyttöoikeudet: Selaa käyttäjätietoja

X

X

Sivuston käyttöoikeudet: Käytä etäliittymiä

X

Sivuston käyttöoikeudet: Asiakasintegraatio-ominaisuuksien käyttäminen

X

X

Sivuston käyttöoikeudet: Avaaminen

X

X

Lukittu tila on käytössä oletusarvoisesti kaikille julkaisusivustoille myös silloin, kun sivustokokoelmaan sovelletaan vanhaa julkaisusivuston mallia. Lukittu tila on suositeltu määritys, jos sivustoja on suojattava tiukemmin.

Jos poistat rajoitetun käytön käyttöoikeuden lukitun tilan sivustokokoelman käytöstä, rajoitetun käytön käyttöoikeustason käyttäjät (kuten anonyymit käyttäjät) voivat jälleen käyttää sivustosi tiettyjä alueita.

Nyt, kun tunnet käyttöoikeudet, niiden periytymisen ja käyttöoikeustasot, voit halutessasi suunnitella strategiasi niin, että voit määrittää ohjeet käyttäjille, minimoida ylläpidon tarpeen ja varmistaa yhteensopivuuden organisaatiosi tiedonhallintakäytäntöjen kanssa. Vihjeitä strategian suunnitteluun on kohdassa Käyttöoikeusstrategian suunnitteleminen.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×