Tietoja Publisherin Muotoile taulukkoa -valintaikkunasta

Jos haluat muotoilla taulukon, voit käyttää Publisherin Muotoile taulukkoa -valintaikkunassa olevia asetuksia.

Värit ja reunaviivat -välilehti

Värit ja reunaviivat -välilehdessä voit lisätä täyttövärejä, viivoja tai kuvareunuksia valittuna olevaan taulukkoon tai soluun.

Täyttö

Väri – Valitse täyttöväri valikoimasta tai valitse luettelosta jokin seuraavista asetuksista:

 • Värimallin värit – Valitse värit julkaisun värimallista.

 • Vakiovärit – Valitse värien vakiovalikoimasta.

 • Ei täyttöä – Kun tämä asetus on valittuna, soluihin tai taulukkoon ei tule täyttöä. Solujen, joissa ei ole täyttöä, tausta on läpinäkyvä.

 • Lisää värejä – Kun valitset tämän asetuksen, näyttöön tulee Värit-valintaikkuna. Voit valita värin vakiovärivalikoimasta tai voit valita RGB-, HSL- tai CMYK-värimalleilla määritettävän mukautetun värin. Voit myös valita PANTONE® -värin.

  Huomautus: Tässä näkyvät PANTONE®-värit eivät ehkä vastaa PANTONE-standardeja. PANTONE Color Publications -julkaisuista näet tarkat värit. PANTONE® ja muut Pantone, Inc:n tavaramerkit ovat Pantone, Inc:n omaisuutta. © Pantone, Inc., 2007.

Täytön tehosteet – Kun valitset tämän asetuksen, näyttöön tulee Täytön tehosteet -valintaikkuna, jossa voit lisätä tehosteita, kuten liukuvärjäyksen, materiaalikuvioita, kuvioita, kuvatäyttöjä tai sävyjä.

Läpinäkyvyys – Määritä läpinäkyvyysprosentti Läpinäkyvyys-valintaikkunassa tai määritä täytön läpinäkyvyys liukusäätimellä. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet valinnut jonkinlaisen täytön.

Viivakaavio

Väri – Valitse haluamasi täyttöväri valikoimasta tai valitse luettelosta jokin seuraavista asetuksista:

 • Värimallin värit – Valitse värit julkaisun värimallista.

 • Vakiovärit – Valitse värien vakiovalikoimasta.

 • Ei ääriviivaa – Kun tämä asetus on valittuna, soluihin tai taulukkoon ei tule ääriviivaa.

 • Lisää värejä – Kun valitset tämän asetuksen, näyttöön tulee Värit-valintaikkuna. Voit valita värin vakiovärivalikoimasta tai voit valita RGB-, HSL- tai CMYK-värimalleilla määritettävän mukautetun värin. Voit myös valita PANTONE® -värin.

Leveys – Määritä viivan leveys. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos olet valinnut Ei väriä -asetuksen.

Esikatselu – Tämä näyttää valitsemasi täytöt ja viivatyylit. Esikatselu-osan ympärillä olevat painikkeet vastaavat objektin viivoja. Kun muotoilet viivoja, valitse ensin haluamasi viivat niitä vastaavilla painikkeilla. Publisher näyttää painikkeet, jotka vastaavat taulukon solut toisistaan erottavia vaaka- ja pystysuoria viivoja. Jos olet määrittänyt soluille myös lävistäjät, Publisher näyttää painikkeen, joka vastaa lävistäjäviivaa.

Esiasetukset – Valitsemalla jonkin esiasetuksen voit lisätä objektiin useita viivoja. Voit valita asetukset, jotka eivät määritä mitään viivoja, määrittävät kaikki viivat tai määrittävät kaikki reunukset ja solujen lävistäjät.

Sivun alkuun

Koko-välilehti

Huomautus: Jos valitset taulukon, ja olet ottanut käyttöön jonkin itäaasialaisen kielen tai oikealta vasemmalle kirjoitettavan kielen tuen Microsoft Office Systemin kieliasetuksissa, tämän välilehden nimi on Koko ja suunta.

Koko ja kierto

Korkeus – Määritä taulukolle haluamasi korkeus.

Leveys – Määritä taulukolle haluamasi leveys.

Kierto – Määritä astemäärä (0–359 astetta), jonka haluat kiertää taulukkoa myötäpäivään.

Huomautukset: 

 • Korkeus- ja Leveys-asetukset määrittävät kiertämättömän taulukon mitat.

 • Kun muutat Korkeus- ja Leveys-asetuksia Koko ja kierto -osassa, Skaalaus-osan suhteelliset Korkeus- ja Leveys-asetukset muuttuvat vastaavasti.

Mittakaava

Korkeus – Määritä taulukolle haluamasi korkeus prosentteina sen alkuperäisestä koosta.

Leveys – Määritä taulukolle haluamasi leveys prosentteina sen alkuperäisestä koosta.

Huomautukset: 

 • Korkeus- ja Leveys-asetukset määrittävät kiertämättömän taulukon mitat.

 • Kun muutat Korkeus- ja Leveys-asetuksia Skaalaus-osassa, Koko ja kiertokulma -osan täsmälliset Korkeus- ja Leveys-mitat muuttuvat vastaavasti.

Lukitse sivusuhde – Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että objektin Korkeus- ja Leveys-asetusten suhde säilyy. Esimerkiksi jos muutat Korkeus-asetuksen arvoksi 150 prosenttia, Publisher muuttaa myös Leveys-asetuksen arvoksi automaattisesti 150 prosenttia.

Sivun alkuun

Asettelu-välilehti

Asettelu-välilehdessä voit määrittää taulukon tarkan sijainnin sivulla. Voit myös määrittää, kuinka teksti rivitetään taulukon ympärille, jos taulukko on tekstiruudun päällä tai tekstiä sisältävän automaattisen muodon päällä.

Objektin sijainti – Jos taulukko on tekstiruudun tai automaattisen muodon päällä, voit määrittää taulukolle Sisäinen-sijainnin tai Tarkka-sijainnin (kiinteä).

Paikka sivulla

Näillä asetuksilla voit määrittää taulukon tarkan paikan sivulla. Asetukset eivät ole käytettävissä, jos taulukko on tekstiin sidottu.

Vaaka – Määritä, paljonko tilaa haluat asettaa taulukon ja Lähtien-ruudussa määritetyn sivun osan väliin.

Lähtien – Valitse se sivun osa (Vasen yläkulma, Keskikohta tai Oikea yläkulma), jonka suhteen haluat sijoittaa taulukon vaakasuunnassa.

Pysty – Määritä, paljonko tilaa haluat asettaa taulukon ja Lähtien-ruudussa määritetyn sivun osan väliin.

Lähtien – Valitse se sivun osa (Vasen yläkulma, Keskikohta tai Oikea yläkulma), jonka suhteen haluat sijoittaa taulukon pystysuunnassa.

Rivitystapa – Jos taulukko on tekstiruudun tai automaattisen muodon tekstin päällä, voit valita, kuinka teksti rivitetään taulukon ympärille.

 • Neliö – Rivittää tekstin taulukon valintakehyksen kaikille sivuille.

 • Tiivis – Rivittää tekstin mahdollisimman tiiviisti taulukon ympärille.

 • Läpi – Rivittää tekstin taulukon kehän ympärille ja taulukon avoimien osien sisäpuolelle.

 • Ylhäällä ja alhaalla – Rivittää tekstin taulukon ylä- ja alapuolelle, mutta ei kummallekaan sivulle.

 • Ei mitään – Poistaa tekstin kaiken rivimuotoilun siten, ettei teksti rivity taulukon ympärille. Jos taulukko on läpinäkyvä, sen takana oleva teksti näkyy taulukon läpi. Muussa tapauksessa teksti jää piiloon taulukon taakse.

Tekstin rivitys – Jos taulukko on tekstiruudun tai automaattisen muodon päällä, ja olet valinnut Neliö-, Tiivis- tai Läpi-asetuksen Rivitystyyli-kohdassa, voit valita, kuinka teksti sijoitetaan.

 • Molemmat puolet – Sijoittaa tekstin taulukon molemmille puolille.

 • Vain vasen – Sijoittaa tekstin taulukon vasemmalle puolelle.

 • Vain oikea – Sijoittaa tekstin taulukon oikealle puolelle.

 • Suurimpaan saatavilla olevaan tilaan – Sijoittaa tekstin taulukon sille puolelle, jolla on eniten tilaa.

Etäisyys tekstistä – Jos taulukko on tekstiruudun tai automaattisen muodon päällä ja objekti on sidottu tekstiin tai jos olet valinnut Neliö-asetuksen Rivitystyyli-osassa, voit määrittää taulukon valintakehyksen ja sen ympärille rivitettävän tekstin välisen etäisyyden.

 • Automaattinen – Kun valitset tämän valintaruudun, Publisher sijoittaa tekstin automaattisesti oletusetäisyydelle (0,04 tuumaa) taulukosta. Jos haluat muuttaa asetuksia, poista Automaattinen-valintaruudun valinta ja kirjoita sitten haluamasi mitat Ylä-, Ala-, Vasen- ja Oikea-ruutuihin.

Vaakatasaus – Jos taulukon sijaintina on Sisäinen, voit valita, haluatko taulukon pysyvän tekstiruudun tai automaattisen muodon yhdellä sivulla vai siirtyvän tekstin mukana, kun tekstiä lisätään tai poistetaan.

 • Vasen – Valitse tämä asetus, jos haluat tekstiin sidotun taulukon pysyvän tekstiruudun tai automaattisen muodon vasemman reunan vieressä, kun tekstiä lisätään tai poistetaan.

 • Oikea – Valitse tämä asetus, jos haluat tekstiin sidotun taulukon pysyvän tekstiruudun tai automaattisen muodon oikean reunan vieressä, kun tekstiä lisätään tai poistetaan.

 • Siirrä objekti tekstin mukana – Valitse tämä asetus, jos haluat pitää taulukon tietyssä paikassa tekstin suhteen, eli haluat taulukon siirtyvän tekstiruudun tai automaattisen muodon sivulta toiselle, kun tekstiä lisätään tai poistetaan.

Sivun alkuun

Ominaisuudet: Solu -välilehti

Ominaisuudet: Solu -välilehden asetusten avulla voit määrittää, kuinka tiedot sijoitetaan taulukon soluihin.

Huomautus: Ominaisuudet: Solu -välilehti on käytettävissä vain, kun valittu objekti on taulukko.

Pystytasaus

Voit määrittää, haluatko tasata tekstin taulukon solun yläosaan, keskelle vai alaosaan.

Tekstiruudun reunukset

Näiden asetusten avulla voit määrittää taulukon rivien ja sarakkeiden välisen välistyksen.

Vasen – Kirjoita etäisyys, jonka haluat jäävän taulukon solun tai automaattisen muodon vasemman reunan ja sisällä olevan tekstin väliin.

Oikea – Kirjoita etäisyys, jonka haluat jäävän taulukon solun tai automaattisen muodon oikean reunan ja sisällä olevan tekstin väliin.

Ylä – Kirjoita etäisyys, jonka haluat jäävän taulukon solun tai automaattisen muodon yläreunan ja sisällä olevan tekstin väliin.

Ala – Kirjoita etäisyys, jonka haluat jäävän taulukon solun tai automaattisen muodon alareunan ja sisällä olevan tekstin väliin.

Kierrä automaattisen muodon tekstiä 90º – Valitse tämä valintaruutu, jos haluat kiertää taulukon solun tai automaattisen muodon sisällä olevaa tekstiä oikealle neljänneskierroksen (90 astetta).

Sivun alkuun

Muutosten käyttöönottaminen

Kun olet muokannut asetuksia kaikissa välilehdissä, ota muutokset käyttöön taulukossa valitsemalla OK.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×