Tietoja InfoPath Forms Services -yhteensopivista verkkoselaimista

InfoPath Forms Services on palvelintekniikka, jonka avulla käyttäjät voivat täyttää Microsoft Office InfoPath -lomakkeita verkkoselainta käyttäen. Käyttäjät voivat täyttää InfoPath-lomakkeita ilman InfoPath-ohjelmaa, eikä heidän tarvitset ladata mitään ylimääräistä Internetistä. Pelkkä selain riittää. Sopivia selaimia ovat esimerkiksi Microsoft Internet Explorer, Apple-Safari ja Firefox.

Tässä artikkelissa luetellaan InfoPath Forms Services -yhteensopivat selaimet. Lisäksi tässä artikkelissa luetellaan ominaisuudet, joita tuetaan selainyhteensopivissa lomakemalleissa, ominaisuudet, joita ei voi käyttää selainyhteensopivissa lomakemalleissa, sekä toimintaerot, joita voi ilmetä, kun selainyhteensopiviin lomakemalleihin perustuvia lomakkeita tarkastellaan eri selaimissa.

Tässä artikkelissa

InfoPath Forms Services -yhteensopivat verkkoselaimet

InfoPath Forms Services -palvelun tukemat InfoPath-ominaisuudet

InfoPath Forms Services -yhteensopivat verkkoselaimet

Täysin tuettu -kuvake = Täysin tuettu  Osittain tuettu -kuvake = Osittain tuettu   Ei tuettu -kuvake = Ei tuettu

Huomautus: Jos selainversiota ei mainita oheisessa taulukossa, sitä ei tueta. Esimerkiksi vanhoja selaimia ei tueta. Tällaisia selaimia ovat esimerkiksi Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5.x, Internet Explorer for Macintosh sekä taulukossa mainittujen kolmansien osapuolten selainten aiemmat versiot. Vaikka selainyhteensopivat lomakkeet voivatkin toimia asianmukaisesti näissä selaimissa, selainyhteensopivia lomakkeita on testattu vain taulukossa mainituilla selainversioilla.

InfoPath Forms Services -yhteensopivat selainversiot on esitetty seuraavassa taulukossa.

Selain

Windows 1

Unix/Linux

Macintosh

Microsoft Internet Explorer 6.0 (32-bittinen)

Täysin tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Windows Internet Explorer 7.0 (32-bittinen)

Täysin tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Firefox 1.5

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Mozilla 1.7

Täysin tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Netscape 7.2

Ei tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Netscape 8.1

Täysin tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Safari 2.0

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

1Tarkoittaa Windows Vista-, Microsoft Windows Server 2003-, Microsoft Windows XP- ja Microsoft Windows 2000 käyttöjärjestelmiä.

Sivun alkuun

InfoPath Forms Services -palvelun tukemat InfoPath-ominaisuudet

Useimmat InfoPathin komponentit ja ominaisuudet toimivat samalla tavoin riippumatta siitä, täyttävätkö käyttäjät lomakkeita Internet Explorerissa, Firefoxissa, Safarissa tai jossakin muussa tuetussa selaimessa. Sama lomake voi kuitenkin näkyä eri tavoin eri selaimissa. Erot ulkoasussa määräytyvät sen mukaan, kuinka eri selaimet tukevat verkkotekniikoita, kuten HTML:ää (Hypertext Markup Language), CSS-tyylisivuja ja JavaScript-palvelua.

On myös joitakin komponentteja ja ominaisuuksia, joita tuetaan kokonaisvaltaisesti vain Microsoftin ActiveX-tekniikoita tukevissa selaimissa, kuten Internet Explorer 6.0:ssa tai Internet Explorer 7.0:ssä. Muissa selaimissa nämä ominaisuudet voivat toimia eri tavalla tai ne voivat toimia rajoitetusti.

Lomakkeen komponenttien tuki

Lomakkeen komponenttien tuki

Seuraavan taulukon tietojen perusteella voit selvittää, tukeeko InfoPath Forms Services tiettyä InfoPath-komponenttia.

Vaikka InfoPath Forms Services tukeekin komponenttia, se ei välttämättä toimi samalla tavalla kaikissa tilanteissa ja selaimissa. Selainyhteensopivassa lomakemallissa voi esimerkiksi käyttää RTF-ruutuja, mutta käyttäjät näkevät kaikki RTF-muotoiluasetukset vain täyttäessään lomaketta Internet Explorerissa.

Vastaavasti kun käyttäjät tarkastelevat lomaketta matkaviestimen selaimessa, osa komponenteista näkyy eri tavoin kuin pöytäkoneen selaimessa, ja osa komponenteista voidaan ohittaa kokonaan. Vaikka selainyhteensopivassa lomakemallissa voikin käyttää liitetiedostokomponenttia, komponentti ei ole näkyvissä, kun lomaketta tarkastellaan matkaviestimen selaimessa. Lisätietoja lomakemallien optimoimisesta matkaviestinkäyttöön on tämän artikkelin alkupään Katso myös -linkeissä.

Täysin tuettu -kuvake = Täysin tuettu  Osittain tuettu -kuvake = Osittain tuettu   Ei tuettu -kuvake = Ei tuettu

InfoPath 2007:n ohjausobjekti

Pöytäkoneiden selaimet

Mobiililaitteiden selaimet

Tekstiruutu

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Valintaruutu

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Painike

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Lausekeruutu

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Luetteloruutu

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Avattava luetteloruutu

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Toistuva osa

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Hyperlinkki

Täysin tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Valintanappi

Täysin tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Valinnainen osa

Täysin tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Toistuva taulukko

Täysin tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Liitetiedostokomponentti

Täysin tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Päivämäärävalitsin 1

Osittain tuettu -kuvake

Osittain tuettu -kuvake

RTF-tekstiruutu 2

Osittain tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

ActiveX-komponentti

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Luettelomerkki-komponentti

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Valintaryhmä

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Vaihtoehto-osa

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Yhdistelmäruutu

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Vaakasuunnassa toistuva taulukko

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Vaaka-alue

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Käsinkirjoituskuva-komponentti

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Pääkomponentti/tietokomponentti

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Monivalinta-luetteloruutu

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Numeroitu luettelo -komponentti

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Kuvan komponentti

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Tavallinen luettelo -komponentti

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Toistuva valintaryhmä

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Toistuva rekursiivinen osa

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Vieritysalue

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Pystysuora teksti

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

1Vaikka päivämäärävalitsimia voi käyttää selainyhteensopivassa lomakemallissa, kalenterikuvake ja kalenterin ponnahdustoiminnot näkyvät vain Internet Explorerin tuetuissa versioissa. Muissa selaimissa päivämäärävalitsin näkyy tekstiruutuna, mutta päivämäärän muotoiluasetuksia tuetaan silti.

2Upotettuja kuvia ei voi ottaa käyttöön tai osittaisia RTF-muotoiluasetuksia ei voi määrittää RTF-ruudun ohjausobjekteille selainyhteensopivassa lomakemallissa. Kaikki RTF-muotoiluasetukset ovat käytettävissä vain Internet Explorerin tuetuissa versioissa. Käyttäjät voivat muokata RTF-ruudun tekstiä missä tahansa tuetussa selaimessa, mutta muotoiluasetukset eivät ole käytettävissä. Tämä koskee myös tekstin värin vaihtamista ja merkkimuotoilujen käyttämistä.

Sivun alkuun

Liiketoimintalogiikkaominaisuuksien tuki

Voit käyttää liiketoimintalogiikkaominaisuuksia lomakemallissa ja estää tietojen syöttövirheitä sekä automatisoida toimintoja käyttäjän lomakkeessa. Kun käytät InfoPathin ominaisuuksia, kuten tietojen kelpoisuuden tarkistaminen, ehdollinen muotoilu ja sääntöjä, voit määrittää ehtoja ja toimintoja, jotka suorittavat automaattisesti tehtäviä, jotka perustuvat tapahtumiin, kuten lomakkeen avaukseen tai sulkemiseen, tai arvoihin, jotka lomakemalliin syötetään.

Seuraavassa taulukossa esitetään InfoPath-liiketoimintalogiikkaominaisuuksien tuen taso yhteensopivissa selaimissa.

Täysin tuettu -kuvake = Täysin tuettu  Osittain tuettu -kuvake = Osittain tuettu   Ei tuettu -kuvake = Ei tuettu

InfoPath 2007:n ominaisuus:

Pöytäkoneiden selaimet

Mobiililaitteiden selaimet

Kaavat 1

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Tietojen kelpoisuusehdot

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Säännöt

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Ehdollinen muotoilu 2

Täysin tuettu -kuvake

Osittain tuettu -kuvake

Käyttäjäroolit

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

1Lukuun ottamatta funktioita xdXDocument:get-Role, Position ja Last.

2Matkaviestinten selaimissa tuetaan joitakin ehdollisen muotoilun ominaisuuksia, kuten lomakkeessa esiintyvien ehtojen perusteella tapahtuvaa komponenttien piilottamista. Ehdollista muotoilua ei kuitenkaan voi käyttää lomakkeen ehtojen perusteella tapahtuvaan komponentin ulkoasun muuttamiseen. Esimerkiksi komponentin tekstin väriä ei voi muuttaa ehdollisella muotoilulla.

Sivun alkuun

Suojaukseen liittyvien ominaisuuksien tuki

Seuraavassa taulukossa esitetään InfoPath-suojausominaisuuksien tuen taso yhteensopivissa selaimissa.

Täysin tuettu -kuvake = Täysin tuettu  Osittain tuettu -kuvake = Osittain tuettu   Ei tuettu -kuvake = Ei tuettu

InfoPath 2007:n ominaisuus:

Pöytäkoneiden selaimet

Mobiililaitteiden selaimet

Toimialueen suojaustaso

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Täyden luottamuksen suojaustaso

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Rajoitettu suojaustaso

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Digitaaliset allekirjoitukset 1

Osittain tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Lomakkeen rakenteen suojaus

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Mahdollisuus poistaa Tallenna- ja Tulosta-komennot sekä muut komennot käytöstä

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Sisältöoikeuksien hallinta (IRM)

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

1Matkaviestinten selaimiin muodostettavissa selainyhteensopivissa lomakemalleissa ei tueta digitaalisia allekirjoituksia. Työpöydän selaimissa käyttäjät eivät myöskään voi allekirjoittaa koko lomaketta digitaalisesti. Voit kuitenkin luoda lomakemallin siten, että käyttäjät voivat allekirjoittaa lomakkeen osan tai useita osia digitaalisesti. Nämä toimet edellyttävät, että otat digitaaliset allekirjoitukset käyttöön komponentin osassa. Vaikka käyttäjät voivatkin tarkastella lomakkeen digitaalisia allekirjoituksia missä tahansa tuetussa selaimessa, he voivat allekirjoittaa lomakkeen osat digitaalisesti vain Internet Explorerin tuetuissa versioissa.

Sivun alkuun

Tietoyhteyksien tuki

Tietoyhteys on lomakkeen ja tietolähde välinen dynaaminen linkki, joka tallentaa tai välittää lomakkeen tietoja.

Seuraavassa taulukossa esitetään InfoPathin tietoyhteyksien tuen taso selainyhteensopivissa lomakemalleissa.

Täysin tuettu -kuvake = Täysin tuettu  Osittain tuettu -kuvake = Osittain tuettu   Ei tuettu -kuvake = Ei tuettu

InfoPath 2007:n ominaisuus:

Pöytäkoneiden selaimet

Mobiililaitteiden selaimet

XML-tiedoston tai XML:ää palauttavan URL-osoitteen tietojen kysely

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Microsoft Windows SharePoint Services -luettelon tai -kirjaston tietojen kysely

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Microsoft SQL Server -tietokannan tietojen kysely

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Microsoft Office Access-tietokannan tietojen kysely

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Verkkopalvelun tietojen kysely

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Tietojen kysely tietoyhteyskirjaston tietoyhteystiedostojen avulla

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Seuraavassa taulukossa esitetään lomakkeiden lähettämiseen tarkoitettujen InfoPath-ominaisuuksien tuen taso yhteensopivissa selaimissa.

Täysin tuettu -kuvake = Täysin tuettu  Osittain tuettu -kuvake = Osittain tuettu   Ei tuettu -kuvake = Ei tuettu

InfoPath 2007:n ominaisuus:

Pöytäkoneiden selaimet

Mobiililaitteiden selaimet

Tietojen lähettäminen sähköpostiviestinä

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Tietojen lähettäminen SharePoint-kirjastoon 1

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Tietojen lähettäminen Microsoft SQL Server -tietokantaan

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Tietojen lähettäminen Microsoft Access -tietokantaan

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Tietojen lähettäminen verkkopalveluun 2

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Tietojen lähettäminen verkkosovellukseen, joka hyväksyy HTTP POST -lähetyksiä

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Tietojen lähettäminen tietoyhteyskirjaston tietoyhteystiedostojen avulla

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

1Tietoja voi lähettää SharePoint-kirjastoon, mutta tietoja ei voi lähettää luetteloon.

2 Lähettämisen tietoyhteyttä ei voi määrittää selainyhteensopivassa lomakemallissa siten, että käyttäjät voivat lähettää lomaketietojen mukana myös muutostiedot verkkopalveluun, joka hyväksyy Microsoftin ADO.NET DataSet -objektimallin. Muutostiedot tarkoittavat muokkauksia, jotka käyttäjä tekee tietokantaan tallennettuihin tietoihin. Tietokanta yhdistää käyttäjät tietokantaan verkkopalvelun avulla. Näiden muutostietojen avulla ADO.NET voi määrittää, kuinka tietokannan tiedot päivitetään.

Sivun alkuun

Lomakkeen täyttämiseen liittyvien ominaisuuksien tuki

Seuraavassa taulukossa esitetään lomakkeiden täyttämiseen liittyvien InfoPath-ominaisuuksien tuen taso yhteensopivissa selaimissa.

Täysin tuettu -kuvake = Täysin tuettu  Osittain tuettu -kuvake = Osittain tuettu   Ei tuettu -kuvake = Ei tuettu

InfoPath 2007:n ominaisuus:

Pöytäkoneiden selaimet

Mobiililaitteiden selaimet

Lähetä-toiminto

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Tallenna-toiminto 1

Täysin tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Tulosta-toiminto

Täysin tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Useiden lomakkeiden tietojen yhdistäminen

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Tietojen vieminen Microsoft Office Exceliin

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Tietojen vieminen Internetiin

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Käsinkirjoituksen tuki

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Offline-tuki

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Tekstin etsiminen ja korvaaminen

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Automaattinen täydennys -toiminto 2

Täysin tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Automaattinen tallennus, automaattinen palautus ja virhetilojen tunnistus

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Mukautetut tehtäväruudut

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Apuohjelman valikot

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

1Selainyhteensopivassa lomakemallissa käyttäjä voi tallentaa lomakkeensa SharePoint-kirjastoon Tallenna- tai Tallenna nimellä -painikkeella. Hän ei kuitenkaan voi tallentaa lomakkeitaan tietokoneensa sijainteihin. Tallenna- ja Tallenna nimellä -painikkeet eivät myöskään näy käyttäjille, jotka tarkastelevat lomakkeitaan matkaviestimissä.

2Automaattisen täydennyksen toiminto on käytettävissä vain Internet Explorer -selaimessa, vaikka komponentin Ota automaattinen täydennys käyttöön -valintaruutu olisi valittuna.

Sivun alkuun

Näyttämiseen liittyvien ominaisuuksien tuki

Seuraavassa taulukossa esitetään InfoPathin näyttämiseen liittyvien toimintojen tuen taso yhteensopivissa selaimissa.

Täysin tuettu -kuvake = Täysin tuettu  Osittain tuettu -kuvake = Osittain tuettu   Ei tuettu -kuvake = Ei tuettu

InfoPath 20 07 -ominaisuus

Pöytäkoneiden selaimet

Mobiililaitteiden selaimet

Useat näkymät

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Vain luku -näkymät

Täysin tuettu -kuvake

Osittain tuettu -kuvake

Tulostusnäkymät

Täysin tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Wordin tulostusnäkymät 1

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Usean näkymän samanaikainen tulostaminen 2

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

Sivunvaihtojen sekä ylä- ja alatunnisteiden tulostaminen

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

1 Microsoft Office Wordin tulostusnäkymiä ei tueta selainyhteensopivissa lomakemalleissa. Voit julkaista lomakemallin InfoPath Forms Services -palveluun Word-tulostusnäkymää poistamatta. Kun käyttäjät tulostavat lomakkeen, verkkoselain ohittaa kuitenkin Wordin tulostusnäkymän asetukset.

2 Selainyhteensopivat lomakemallit eivät tue Useiden näkymien tulostaminen -toimintoa. Voit julkaista lomakemallin InfoPath Forms Services -palveluun tekemättä muutoksia Useiden näkymien tulostaminen -valintaikkunan asetuksiin. Kun käyttäjät tulostavat lomakkeen, verkkoselaimet käyttävät tulostuksessa nykyisen näkymän vain luku -näkymää sen sijaan, että tulostavat useita näkymiä.

Sivun alkuun

Ohjelmointiominaisuuksien tuki

Kehittäjät voivat luoda mukautettua liiketoimintalogiikkaa selainyhteensopivissa lomakemalleissa InfoPathin hallitun koodin objektimallin avulla. Kun tämä liiketoimintalogiikka otetaan käyttöön palvelimessa, jossa käytetään InfoPath Forms Services -palvelua, liiketoimintalogiikka toimii sekä selaimessa että InfoPathissa. Seuraavassa taulukossa esitetään InfoPathin ohjelmointiominaisuuksien tuen taso yhteensopivissa selaimissa.

Täysin tuettu -kuvake = Täysin tuettu  Osittain tuettu -kuvake = Osittain tuettu   Ei tuettu -kuvake = Ei tuettu

InfoPath 2007:n ominaisuus:

Pöytäkoneiden selaimet

Mobiililaitteiden selaimet

Hallittu koodi  1

Täysin tuettu -kuvake

Täysin tuettu -kuvake

Komentosarjat  2

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

COM-apuohjelmat

Ei tuettu -kuvake

Ei tuettu -kuvake

1Selainyhteensopivassa lomakemallissa hallitun koodin täytyy perustua nimitilan Microsoft.Office.InfoPath toimittamaan InfoPathin hallitun koodin objektimalliin. Nimitilan Microsoft.Office.InfoPath jäsenten osajoukko sisältää ominaisuuksia, kuten tietojen käyttöoikeuksien hallinnan (IRM), joita ei tueta palvelimessa. Tämän artikkelin alkupään Katso myös -kohdan linkeissä on lisätietoja objektimallien jäsenistä, joita tuetaan ja joita ei tueta.

2Palvelimessa ei tueta VBScript- tai JScript-kielellä kirjoitettua koodia eikä nimitilan Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust jäsenten toimittamaa InfoPath 2003 -yhteensopivaa objektimallia.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×