Tietoja hallituista metatiedoista SharePoint Server 2010:ssä

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tässä artikkelissa on yleiskatsaus joistakin käsitteistä liittyvät käyttäminen Microsoft SharePoint Server 2010hallittujen metatietojen uusista ominaisuuksista. Se kerrotaan, miten uusi hallittujen metatietojen ominaisuuksien tukevat muodollinen taksonomian kautta hallittuja termejä soveltaminen. Myös ohjeessa kerrotaan, miten Sosiaalisten tunnisteiden työmäärän ja miten ne liittyvät Hallitut metatiedot-ominaisuuksia, kuten hallittuja termejä ja yrityksen avainsanat.

Tämän artikkelin sisältö

Hallitut metatiedot

Avaimen termejä ja käsitteitä

Taksonomia

Folksonomia

Termijoukon

Termi

Hallitut termit

Yrityksen avainsanat

Ryhmän

Termisäilön hallintatyökalu

Hallitut metatiedot-sarake

Yrityksen avainsanat-saraketta

Sosiaaliset tunnisteet

Tunnisteet

Metatietojen käyttötilanteita: taksonomiasta folksonomiaan

Hallittujen metatietojen edut

Metatietojen hallinta

Hallittujen metatietojen suunnitteleminen ja määrittäminen

Luomisen ja ylläpidon termijoukot

Metatietoja

Hallittujen termien kanssa sisällön merkitseminen tunnisteilla

Yrityksen avainsanoja ja sisällön merkitseminen tunnisteilla

Sisällön merkitseminen tunnisteilla Sosiaalisten tunnisteiden avulla

Hallitut metatiedot

Uusi hallittujen metatietojen palvelun sovelluksen, joka tukee kahta tärkeimmät seikat, jotka ovat käytössä SharePoint Server 2010 uusi hallittujen metatietojen toimintoja:

  • Sisältötyypin julkaiseminen    Jakamisen sisältötyypit sivustokokoelmien ja Web-sovellusten välillä. Lisätietoja sisältötyyppien julkaisemisen artikkelissa Johdanto sisältötyyppien käyttämiseen ja julkaisemiseen.

  • Taksonomian    Luomisen ja hallinnan hierarkkisia hallintatyökalua keskitetysti hallittuja termien (termijoukkojen), joita voi käyttää määritteet kohteiden SharePoint-sivustoja. Näitä termijoukkoja voidaan jakaa sivustokokoelmien ja verkkosovellusten. Termijoukkojen voi luoda ja hallitaan toiminnon Termisäilön hallintatyökalu.

Sivun alkuun

Avaimen termejä ja käsitteitä

On useita keskeisiä ehtoja ja käsitteestä, jotka ovat käteviä, kun selvittääksesi, kun käsittelet SharePoint Server 2010: n eri metatiedot. Käsitteiden ymmärtäminen auttaa sinua ymmärtämään käsitteellisiä tietoja kuvaus tämän artikkelin ja muita artikkeleita Hallitut metatiedot-ominaisuuksista.

Taksonomia

Taksonomia on hierarkkinen luokittelu sanat, tarrojen tai ehdot, jotka on järjestetty ryhmiin yhtäläisyyksiä perusteella. Taksonomia voi määritetään ja keskitetysti hallittuja yhden tai useamman ihmisen mukaan. International Standard teollisuuden luokitus (ISIC), Yhdistyneiden Kansakuntien kehittämä, on famous Esimerkki teollisuuden luokituksen, jota käytetään luokitella taloudellisia tietoja. Taksonomian on hyötyä, koska ne sisältävät metatiedot, joilla voidaan luokitella tietoja johdonmukaisesti looginen hierarkkinen rakenne.

Sivun alkuun

Folksonomia

Folksonomy on luokittelu, joka syntyy silloin, kun Web-sivuston käyttäjien käyttäjien kanssa lisätä sanoja, otsikot tai termejä sivuston sisällön. Tunnistepilven koskaan tullut sivustossa, jos olet tullut visualisoinnin folksonomy. Alla olevassa kuvassa näkyy tunniste Cloud verkko-osan SharePoint-sivustossa. Folksonomy perustuva lähestymistapa metatiedot voivat olla hyödyllisiä, koska se napauttaa tietämyksen ja ammattitaidon sivuston käyttäjien ja sisällön luojien ja sen avulla Sisällön luokittelun myötä käyttäjien muuttaminen yrityksen tarpeet ja kiinnostuksen kohteita.

Tunnistepilvi

Sivun alkuun

Termijoukon

Termistö on joukko toisiinsa liittyviä termejä.

Sen mukaan, missä termijoukon on luotu sen laajuus voi olla paikallisen tai yleisen:

  • Paikallinen termijoukkoja luodaan sivustokokoelman puitteissa ja ovat käytettävissä (ja näkyvissä) sivustokokoelman käyttäjille. Esimerkiksi jos Hallitut metatiedot-sarakkeen lisääminen luetteloon tai kirjastoon ja luo uusi termijoukko sarake, valitse termijoukkoon on paikallisen sivustokokoelmaan, joka sisältää tässä kirjastossa tai luettelossa.

  • Yleinen termijoukot ovat käytettävissä kaikissa sivustoissa, tietyn hallittujen metatietojen palvelun sovelluksen tilaaminen.

Termijoukkojen voidaan määrittää on suljettu, mikä tarkoittaa, että käyttäjät eivät voi lisätä uusia termejä niitä, kun ne ovat kirjoitat arvon sarake, joka on nyt yhdistetty termijoukkoon. Tai ne voidaan määrittää on avoinna, mikä tarkoittaa, että käyttäjät voivat lisätä uusia termejä termijoukkoon, joka on yhdistetty termijoukkoon sarakkeen arvo päivitettäessä.

Sivun alkuun

Termi

Termin on tietyn kohteen termistön sisällä ja se on tietty sana tai lause, joka voi liittää kohteen SharePoint Server 2010-sivustossa. Termin on yksilöllinen tunnus, ja se voi olla useita eri tekstiselitteitä (synonyymit). Jos käsittelet monikielisiä sivustossa, se voi olla myös otsikot eri kielillä.

Termejä on kahdenlaisia:

Hallitut termit

Hallittujen termien tavallisesti ennalta määritetty ja järjestettynä Termisäilön valvoja tai toiselle henkilölle, joilla on oikeus käyttää hallittujen metatietojen hierarkkisia termijoukon.

Yrityksen avainsanat

Yrityksen avainsana on sana tai lause, joka on lisätty kohteita SharePoint-sivustossa. Yrityksen avainsanat on järjestetty yhteen, hierarkkisia termijoukon sisällä Termisäilön hallintatyökalu kutsutaan avainsanojen määrittäminen. Koska käyttäjät voivat lisätä sanaa tai lausetta yleensä avainsana kohteen, Yrityksen avainsanat voidaan folksonomy tyylin tunnisteissa. Termisäilön valvojia tai muut henkilöt, joilla voit hallita metatietojen voi halutessaan siirtää avainsanat avainsanojen termijoukkoon ulos sekä tietyn hallittua termijoukkoa, jolloin avainsanat tulee saataville tietyn termijoukon kontekstissa. Termisäilön valvojia myös valita tehdä suljettu, jotta käyttäjät eivät voi lähettää uusia avainsanoja ja aiemmin luotuja avainsanoja käyttöä on rajoitettu avainsanat joukosta.

Sivun alkuun

Ryhmä

Ryhmät määrittävät suojauksen rajat. Ryhmä on joukko termin määrittää, että kaikki jakaa yhteistä suojausvaatimukset. Vain käyttäjät, jotka on määritetty tiettyyn ryhmään osallistujat voivat hallita termijoukot, jotka kuuluvat ryhmään tai Luo uusi termijoukot sitä. Organisaatioiden kannattaa luoda yksilöllinen ryhmät termijoukkoon, joka on access- tai tarpeisiin.

Sivun alkuun

Termisäilön hallintatyökalu

Termisäilön hallintatyökalu on työkalu, taxonomists Järjestelmänvalvojat ja muiden käyttäjien hallinta taksonomian avulla voit luoda ja tuoda termijoukot ja ehtojen sisältämiä hallinta. Termisäilön hallinta-työkalun näyttää kaikki yleinen termijoukot ja minkä tahansa paikallisen termijoukkoja käytettävissä sivustokokoelman, josta voit avata Termisäilön hallintatyökalu.

Sivun alkuun

Hallitut metatiedot -sarake

Hallitut metatiedot-sarakkeen on uusi sarake, joka voi lisätä luetteloihin tai kirjastoihin niin, että sivuston käyttäjien tai sisällön omistajat Valitse arvot tietyn termijoukon hallittujen termien ja käyttää niitä sisältöä. Hallitut metatiedot-sarakkeen voi määrittää yhdistämään aiemmin termijoukkoa tai voit luoda uuden termijoukon erityisesti sarakkeelle. Jos luot uuden termijoukon Hallitut metatiedot-sarakkeen, joka termijoukko on paikallinen termijoukon, joka on käytettävissä vain sivustokokoelman, jossa se on luotu varten.

Sivun alkuun

Yrityksen avainsanat -sarake

Yrityksen avainsanat-sarake on sarake, jossa voit lisätä sisältötyyppejä, luettelot tai kirjastot, jotta käyttäjät voivat tunnisteen tietueita, joiden sanoja tai lauseita, valitse ne. Se on oletusarvoisesti moniarvoisen sarake. Kun käyttäjät kirjoittavat sana tai lause sarakkeeseen, he saavat täydentävä ehdotukset, jotka voivat sisältää hallitun termijoukot ja avainsanojen termijoukkoon. Käyttäjät voivat valita olemassa olevaan arvoon tai Kirjoita uuteen (Jos avainsanojen termijoukkoon on määritetty avoimiksi käyttäjän lisäykset).

Sivun alkuun

Sosiaaliset tunnisteet

Sosiaalisten tunnisteiden ovat sanoja tai lauseita, sivuston käyttäjät voivat käyttää sisältöä käyttäjille luokitella tietoja tavoilla, jotka ovat merkityksellisiä niihin SharePoint-sivustossa. Sosiaalisten tunnisteiden voi käyttää URL-osoitteita myös SharePoint-sivuston ulkopuolella. Sosiaalisten tunnisteiden tukevat folksonomy perustuva tunnisteita. Sosiaalinen tunniste muodostuu kolmen erityyppisen tiedon osoittimet:

  • käyttäjätieto

  • kohteen URL-osoite

  • termin poistaminen

Nämä osoittimet on tallennettu Social Tagging säilö, joka on käyttäjäprofiilipalvelun sovelluksen osa. Tarkalleen ottaen Sosiaalisten tunnisteiden eivät kuulu SharePoint Server 2010: n Hallitut metatiedot-ominaisuuksia, mutta he muodostaa Hallitut metatiedot muutamalla eri tavalla, tukitehtäviä metatietojen yhdenmukainen käyttö organisaatiossa. Termisäilön avainsanat joukko termin johonkin, johon on liitetty sivuston hallittujen metatietojen palvelun sovellusten Sosiaalinen tunniste viittaa termin osa.

Kun luot uuden Sosiaalinen tunniste, sinulla on esimerkiksi valita aiemmin ehdot, jotka voivat sisältää hallittuja termejä sekä yrityksen avainsanat. Jos valitset tämän aiemmin ehdot, sosiaalinen tunniste sisältää osoittimen kyseisen termi. Jos luot termi, joka ei ole koskaan käytetty ennen voit valita, et voi valita aiemmin termi, uusi avainsana luodaan sen avainsanat termijoukon Termisäilöön ja uudet Sosiaalinen tunniste-pisteet Tämä termi.

Tällä tavalla, joita käytetään Sosiaalisten tunnisteiden avainsanojen lisätään avainsanat termijoukon näkyvissä Termisäilön hallintatyökalu (jos niitä ei vielä ole käytettävissä) ja niitä voi hallita Termisäilön valvojat. Lisäksi, kun käyttäjät käyttää yrityksen avainsanoja tai hallittujen termien sisällön päivittämällä yrityksen avainsanat- tai Hallitut metatiedot-sarakkeen, Sosiaalisten tunnisteiden voidaan luoda automaattisesti niin, että nämä ehdot ovat tunnisteina uutissyötteitä, tunnisteen paveikslėlis tai oman sivuston näkyvissä profiilit. Luettelon tai kirjaston omistajille ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä metatietojen julkaisemisen yrityksen metatietojen ja avainsanojen asetukset luettelon tai kirjaston.

Kun lisäät Sosiaalinen tunniste kohteen, voit määrittää, onko muutosten henkilöllisyytesi ja kohteen URL-osoite yksityinen, mutta termi, joka on tallennettu Termisäilön, ei aina julkinen.

Sosiaalinen tunniste on hyötyä, koska sen avulla sivuston käyttäjät voivat löytymistä sisältöä ja tietoja-sivustossa.

Saat lisätietoja tietosuoja- ja tietoturvaan sosiaalisia tunnisteita, Tietosuoja ja tietoturvaan sosiaalisia tunnisteita.

Tunnisteet

Sen eniten yleinen tasolla tunnisteet voidaan viitata yksinkertaisesti act käyttöönottoa metatietojen kohteen, olipa hallittujen metatietojen tai Sosiaalinen tunniste. Tässä artikkelissa verbin ”tunniste” käytetään tässä ja sitä ei ole Sosiaalisten tunnisteiden.

Sivun alkuun

Metatietojen käyttötilanteita: taksonomiasta folksonomiaan

Metatietojen hallinta toimintoja SharePoint Server 2010 tukevat tavoista johdon solualueen ja metatietojen käyttö. Kuvitellaan Tämä alue kuin continuum laji. Tämä continuum toisessa päässä on taksonomian, joita muodollisen, keskitetysti hallittuja, hierarkkisia ryhmiä ehdot. Toisessa päässä tämän alueen on folksonomies, jotka ovat yhteiskäytön luokitukset, joka johtaa, kun henkilöt käyttää tunnisteita vapaasti sisältöä.

SharePoint Server 2010 tukee sekä tämän continuum suojaavat sekä osoittaa pitkin haluamallasi tavalla. Voit toteuttaa muodollinen taksonomian hallittujen termien ja termistöjen kautta continuum toisessa päässä. Toisessa päässä ei tukea yrityksen avainsanoja ja sosiaalisia tunnisteita molemmat antaa sivuston käyttäjien tunnisteen sisällön haluamaansa avainsanoilla.

Nämä suojaavat välissä voit lisätä joustavia astetta rakenne-ja metatiedoista ja voit muuttaa alue, jossa haluat käyttää tätä ohjausobjektia, jotta se yleinen yli tai paikallinen tietyn sivustoista valitsemalla. Esimerkiksi käyttäjä pystyy määrittäminen termijoukot suljettava tai avaa käyttäjän maksut. Voit käyttää yrityksen avainsanoja ja sosiaalisia tunnisteita yhdessä hallittujen termien kanssa vai ei. SharePoint Server 2010 avulla organisaatiot voivat hyödyntää muodollisen, hallitun taksonomian edut ja sosiaalisten tunnisteiden joustavuuden itselleen sopivimmalla tavalla.

Seuraavassa kaaviossa on kuvattu SharePoint-pohjaista miten erilaista ratkaisuja voi edellyttää liiketoiminnallista tarvetta perusteella metatiedot eri tavoilla.

Joustavat hallittujen metatietojen käyttömahdollisuudet

Sivun alkuun

Hallittujen metatietojen edut

On monia etuja, joissa hallittujen metatietojen käytöstä organisaation kaikissa sivustoissa:

Metatietojen CONSISTENT käyttäminen   SharePoint Server 2010 Hallitut metatiedot-ominaisuuksien avulla voit käyttää säädettävät astetta ohjausobjektin metatiedot, joilla on lisätty sisältöä. Termin joukot ja hallittuja termejä, voit muodostaa tiedostotyypit, ehdot, jotka ovat käytettävissä voi lisätä sisältöä sekä hallita voit valvoa käyttäjät, joilla on mahdollista lisätä uusia termejä. Voit myös rajoittaa yrityksen avainsanat tiettyyn luetteloon avainsanojen käyttö määrittämällä avainsanoja termi sellaisena kuin se on suljettu.

Kun samoin ehdoin käytetään yhtenäisyyden parantaminen eri sivustoissa, on helpompi luoda tehokkaat prosessien tai ratkaisuja, jotka ovat riippuvaisia metatiedot. Lisäksi käyttäjäkokemuksen käsittelyyn metatietojen sivustojen luetteloissa ja kirjastoissa- ja Office-asiakassovelluksia on helppo sivuston käyttäjät voivat käyttää yhdenmukaista metatietojen niiden sisältöä.

Improved sisällön löydettävyys    Kun sisältöä sivustoissa organisaation on yhtenäinen metatietoja, on helpompi löytää ja käyttää yrityksen tiedot ja tietoja haun avulla. Uusien ominaisuuksien, kuten tarkennuspaneeli, jossa näkyvät hakutulossivulla vasemmassa reunassa, ota käyttöön käyttäjien suodattaa hakutuloksia metatiedot.

Tarkennuspaneeli näyttää metatiedot, joilla hakutuloksia voi suodattaa.

Sivun alkuun

Lisäksi voit määrittää metatietosiirtymisen luettelot ja kirjastot, jotta käyttäjät voivat luoda dynaamisen näkymän tiedot tietyn metatietokentät mukaan. Käyttäjät voivat siirtyä kirjastojen kansio tai metatietojen pivot ja niiden tarkentaa tulokset Lisäsuodattimet avaimen avulla.

Metatiedon siirtymisohjausobjekti

Sivun alkuun

Entistä enemmän joustavuutta    Hallittujen metatietojen ominaisuuksien Termisäilön valvojia (tai muut henkilöt, joilla on oikeus päivityksen Hallitut metatiedot) ylläpitää ja mukauttaa metatietojen, kuten yrityksen tarpeiden kehityttävä on helppoa. Voit päivittää termijoukon helposti Termisäilön hallinta-työkalun ja uusi tai päivitetty termeistä tulee automaattisesti käytettävissä aina, kun Hallitut metatiedot-sarakkeen liittyvät termistö on käytettävissä. Jos useita ehtoja yhdistää yhden termi, muutos päivitetään automaattisesti nämä ehdoin merkityn sisällön. Voit määrittää useita synonyymit (tai otsikot) yksittäisten ehtojen perusteella. Jos sivusto on monikielisiä, voit myös määrittää monikielisten otsikot yksittäisten ehtojen perusteella.

Sivun alkuun

Metatietojen hallinta

Hallittujen metatietojen suunnitteleminen ja määrittäminen

Organisaation kannattaa osallistuminen jonkin verran suunnittelu, ennen kuin aloitat Hallitut metatiedot-ominaisuuksilla. Pakollinen suunnittelemisesta on enemmän tai vähemmän suhteellisten koskevaa menettelyä ja haluat määrittää metatietojen hallinta.

Jos haluat antaa käyttäjille kehittämässä taksonomiaa oman, voit vain käytössäsi käyttäjien lisätä kohteisiin avainsanoja ja Järjestä termistöihin tarpeen mukaan.

Jos organisaatiosi haluaa käyttää hallitun termijoukkoja toteuttamisesta muodollinen ennalta määritetyt taksonomian ja valitse avaimen sidosryhmien kanssa luokituksen rakenteen vested kiinnostuneita täytyy suunnitella ja kehittää termijoukot ja ehtoja käytetään yhteistyötä. Saat lisätietoja tämän suunnitteluprosessin termien ja termistöjen. Lisätietoja hallittujen metatietojen palvelun sovelluksen määrittämisestä on artikkelissa Hallitut metatiedot-hallinta.

Kun organisaatiossa avaimen sidosryhmän sopivat tarvittavat termijoukot, voit Termisäilön hallintatyökalu tuotavan tai luoda oman termijoukot ja voit hallita ja säilyttää, kun käyttäjät aloittavat käsitteleminen metatietojen termijoukkoja. Jos olet sivustokokoelman järjestelmänvalvoja tai nimetty Termisäilön valvoja hallittujen metatietojen palvelun sovelluksen ole määritetty Web-sovelluksen, voit avata Termisäilön hallintatyökalu valitsemalla Sivuston asetukset Sivuston toiminnot valikko ja valitsemalla sitten Sivustonhallintatermin tallentaa hallinta .

Sivun alkuun

Luomisen ja ylläpidon termijoukot

Termisäilön hallintatyökalu on puuohjausobjektin avulla voit suorittaa useita tehtäviä. Tämän työkalun rooli määrittää, mitä voit suorittaa tehtäviä. Jos haluat tutustua Termisäilön hallintatyökalu, on oltava klusterin järjestelmänvalvojaan Termisäilön valvoja tai henkilölle, joka on nimetty ryhmän valvojan tai osallistujan termijoukoille. Yksityiskohtaisia tietoja rooli on artikkelissa Hallitut metatiedot roolit.

Voit käsitellä kohteen tasolle hierarkiassa, Vie osoitin nimen hallittujen metatietojen palvelun sovelluksen, ryhmän, termistön tai termin, jota haluat muokata, valitse tulevaa nuolta ja valitse haluamasi Toiminnot-valikon avulla.

Esimerkki:

Jos olet Termisäilön valvoja, voit luoda tai poistaa hallittujen metatietojen palvelun sovelluksen ryhmiä.

Voit luoda uusia ryhmiä valikon kautta.

Sivun alkuun

Jos olet Termisäilön valvoja tai ryhmän valvoja voi luoda, tuoda tai poistaa ryhmän termijoukot. Termin määrittäminen osallistujat voit luoda uuden termijoukon.

Voit luoda uuden termistön valikon kautta.

Sivun alkuun

Jos sinulla on vain Termisäilön valvojat-ryhmän valvojan tai termijoukon avustaja voit luoda tai käyttää termejä termistön, sisällä sekä kopioida, siirtää, tai poistaa valitun termin.

Valikko, jossa näkyy termijoukossa mahdolliset toiminnot

Sivun alkuun

Jos olet Termisäilön valvoja, Ryhmänvalvoja, tai termijoukon osallistuja, voit luoda kopion siihen, käyttää uudelleen, Yhdistä, käytöstä, siirtää tai poistaa yksittäisiä termejä termistön sisällä.

Voit hallita termejä termistön sisällä valikon kautta.

Sivun alkuun

Kullakin hierarkiatasolla hierarkian voit määrittää ryhmän, termistön tai termin käyttäminen Ominaisuudet -ruutu, jossa näkyy oikealla puolella Termisäilön puuohjausobjekti tietyt ominaisuudet.

Jos olet määrittämässä termijoukon, voit voit käyttää Ominaisuudet -ruudussa voit määrittää tiedot, kuten nimi, kuvaus, omistaja, yhteyshenkilö ja sidosryhmien kanssa. Voit määrittää, haluatko termijoukon voi olla avoin tai suljettu uusi lähetysten käyttäjiltä. Voit myös määrittää, haluatko termijoukon voidaan käyttää tunnisteissa. Jos haluat tehdä voi käyttää indeksointiin termijoukon, valitse se ei näy Useimmat käyttäjät. Jos termijoukon kehitteillä, esimerkiksi voit halutessasi tehdä voi käyttää indeksointiin.

Termisäilön hallintatyökalun ominaisuusruutu

Sivun alkuun

Metatietoja

Hallittujen termien kanssa sisällön merkitseminen tunnisteilla

Jos Hallitut metatiedot-sarakkeen on lisätty sisältötyypin, luetteloon tai kirjastoon, valitse sisällöntuottajat tunnisteen niiden sisällön hallittuja termejä tietyn termijoukon muokkaamalla luettelon tai kirjaston kohteen ominaisuudet- ja päivitetään kenttien muokkaaminen Ominaisuuksien lomakkeen kohteen tai tiedoston. Hallittujen metatietojen sarakkeet on helppo tunnistaa, sillä ne näyttävät tunnisteet-kuvaketta, joka voidaan käynnistää termin valitsin-valintaikkuna.

Muokkaa ominaisuuksia ‑lomakkeen tunnistekuvake

Sivun alkuun

Termin valitsin avulla voit valita termijoukon termijoukon hierarkiassa. Tämä on kätevä, jos et ole aiemmin käyttänyt ehdot, jotka ole käytettävissä. Jos termijoukon on määritetty avoimiksi ja sen Hallitut metatiedot-sarakkeen avulla fill-in-arvoja, on ehkä lisätä uuden termin termijoukkoon. Tai joudut ehkä riittää, että voit lähettää palautetta termijoukon nimettyjen yhteyshenkilön.

Voit valita hallittuja termejä puuohjausobjektin valitsimesta.

Kun käynnistät kirjoittamalla termin haluat, sen mukaan, mitä alat kirjoittaa, ohjelma automaattisesti ehdottaa käytettävissä olevia termejä ja voit valita haluamasi vaihtoehto. Voit nähdä tiedot hakasulkeissa termi, joka ilmaisee termijoukko ja hierarkian termin jälkeen. Tämä voi olla apua, voit valita näytössä näkyviä samankaltaisista termeistä.

Termejä ehdotetaan, kun aloitat kirjoittamisen.

Jos ohjelma ehdottaa kaksoiskappaleiden tai samankaltaisia termejä, myös ehkä näe ohjeteksti, joka Termisäilön valvoja on määrittänyt termin avulla käyttäjät, tee haluamasi valinnat.

Kuvausteksti auttaa käyttäjiä valitsemaan oikean termin.

Sivun alkuun

Yrityksen avainsanoja ja sisällön merkitseminen tunnisteilla

Jos sisältötyypin, luetteloon tai kirjastoon on lisätty yrityksen avainsanat-saraketta ja valitse sisällön omistajat (tai kaikki, joilla on osallistuja-oikeudet luetteloon tai kirjastoon) lisätä tunnisteen sisällön käytettävissä hallittuja termejä tai avainsanoja muokkaamalla luettelon ominaisuudet tai tiedostokirjaston kohdetta ja kirjoittamalla hakusanat, jotka he haluavat Yrityksen avainsanat -kenttään. Jos vastaavat tai samankaltaiset termin on luotu, se ehdottaa ja voit valita sen. Tai voit lisätä uuden avainsana, jos avainsanojen termijoukkoon on määritetty avoimiksi uusia termejä. Yrityksen avainsanat-kenttä on moniarvoinen, niin voit lisätä useita avainsanoja kohteen.

Kun alat kirjoittaa avainsanaa, ohjelma ehdottaa käytettävissä olevia termejä ja aiemmin luotuja avainsanoja.

Sivun alkuun

Sisällön merkitseminen tunnisteilla Sosiaalisten tunnisteiden avulla

Jos Sosiaalisten tunnisteiden ominaisuus on otettu käyttöön, voit lisätä tunnisteen kuvaava tai mielenkiintoista etsiminen SharePoint-sivuston sisällön. Tunnisteen lisääminen sivulle, voit tunnisteet-kuvaketta, jossa näkyvät sivun yläreunassa.

Sivun sosiaalinen tunniste ‑painike

Asiakirjojen merkitseminen tai kohteita, voit käyttää tunniste-komennon, joka näyttää valintanauhan kirjasto tai luettelo -välilehdessä.

Valintanauhan Kirjasto- tai Luettelo-välilehden sosiaalinen tunniste ‑komento

Kun alat kirjoittaa tunnisteen tai haluat käyttää tunnisteita, voit valita aiemmin luotuja avainsanoja tai hallittuja termejä tai voit lisätä uusia avainsanoja, jos avainsanojen termijoukkoon on avoinna.

Sosiaalinen tunniste ‑valintaikkunan kirjoitusvihjeet

Voit myös halutessasi ulkoiset sivustot, kuten muiden intranet tai internet-sivustoissa, sisällön merkitseminen tunnisteilla lisäämällä selaimessa SharePoint-tunnisteet ja huomautukset-työkalua. Lisätietoja ulkoisten sivustojen merkitsemisestä on oman sivuston käytön aloittaminen.

Lisätietoja Sosiaalisten tunnisteiden ominaisuuksien on artikkeleissa omien sivustojen ja sosiaalisten tunnisteiden käytön .

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×