Tiekartta SharePoint-sivustojen luomiseen ja hallintaan

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Office SharePoint Server 2007 tarjoaa verkkosivustojen luomis- ja hallintapalvelun, jolla voit jakaa tietoja sekä helpottaa yhteistyötä organisaatiossasi. Suuryritysten työntekijät voivat sivustojen avulla jakaa esimerkiksi tiedostoja, aikatauluja ja prosesseja ryhmissä ja yli ryhmärajojen koko organisaatiossa. Jos hallitset ja jaat tietoja sovelluksella Office SharePoint Server 2007, kaikki alkaa sivuston luomisesta. Kun olet luonut sivuston, voit räätälöidä sitä miltei mihin tahansa tarkoitukseen.

Hyödynnä tätä artikkelia tiekarttana, kun suunnittelet, luot, räätälöit ja hallitset sivustoja sovelluksessa Office SharePoint Server 2007. Alla on linkkejä Office Onlinen artikkeleihin sekä muihin sivustoja tarkemmin käsittelevien suosittujen sivustojen artikkeleihin, demoihin ja blogeihin.

Toimet ennen aloittamista

Ennen kuin luot sivuston, tutustu sovellukseen Office SharePoint Server 2007 ja sen sivustotoimintoihin. Kun tunnet sovelluksen ja sen toiminnot, osaat luoda oikeanlaisen sivuston ryhmällesi tai projektillesi. Muista, että sinun ei välttämättä tarvitse tietää kaikkea, ennen kuin luot sivuston, mutta muista kuitenkin sivuston tarkoitusta vastaava malli: tämä säästää mukautus- ja räätälöintitöitä myöhemmin.

Office SharePoint Server 2007 ja sivustot: esittely

Tavoite

Kuvaus

Johdanto Microsoft Office SharePoint Server 2007:ään

Ennen kuin luot sivuston, tutustu tuotteen tärkeimpiin käyttötoimintoihin, esimerkiksi yhteistyöhön, räätälöintiin ja mukautukseen, hakutoimintoon ja liiketoimintatietojen hallintatoimintoihin. Tutustu myös sovellusten Office SharePoint Server 2007 ja Windows SharePoint Services 3.0 peruseroihin.

Microsoft Office SharePoint Server 2007: n yhteenvetoa

Hanki yleiskuva sovelluksesta Office SharePoint Server 2007 ja siitä, miten se toimii yhteistyö- ja jakopalveluna, yrityksen sisällönhallintaratkaisuna ja yrityksen hakupalveluna.

Sivustokokoelmien ja sivustojen rakenteen suunnitteleminen

Suunnittele uusi sivusto tai sivustokokoelma määrittämällä ensin sivuston tavoitteet, käyttäjät, käyttäjien tarvitsemat käyttöoikeustasot, sivuston sisältö ja sivuston siirtymisrakenne.

Mitä SharePoint-sivuston kannattaa luoda?

Jose Barreton blogin avulla voit valita tarpeitasi parhaiten vastaavan sivustomallin. Hän käsittelee blogitekstissään erilaisia sivustotyyppejä, esimerkiksi julkaisusivustoja, wikisivustoja, lataussivustoja ja blogisivustoja.

Sivustojen luominen

Kun luot uudet sivuston sovelluksessa Office SharePoint Server 2007, valitset nimen, osoitteen, kuvauksen, sivustomallin sekä käyttöoikeuksiin ja siirtymiseen liittyvät asetukset. Alla olevien linkkien kautta saat tarkempia tietoja.

Sivuston luominen

Tavoite

Kuvaus

Sivuston luominen

Lue ohjeet sivuston luomiseen ohjelmassa Office SharePoint Server 2007. Artikkelissa kerrotaan, mitä eroa on pääsivuston luomisella ja nykyisen sivuston alasivuston luomisella. Opit, mitä tämä tarkoittaa sivuston siirtymistoimintojen, käyttöoikeuksien ja jaettujen toimintojen kannalta.

Oletussivustomallit

Lue tämä artikkeli, josta saat tietoa erilaisista sivustomalleista ja niiden ominaisuuksista, jotta osaat valita tarpeitasi vastaavan mallin. Office SharePoint Server 2007 sisältää sivustomalleja, joissa on erilaisia sivuston toimintoja ja ominaisuuksia, esimerkiksi luetteloita, kirjastoja ja verkko-osia.

Käyttöoikeustasojen hallinta

Kun luot uuden sivuston, sinun täytyy valita, periikö se käyttöoikeudet ylätason sivustolta vai luotko sille omat käyttöoikeudet. Voit tutustua molempien tapojen etuihin tämän artikkelin lopussa. Muista, että voit vaihtaa tätä asetusta myöhemmin sivuston luomisen jälkeen.

Huomautus: Sivuston käyttöoikeudet selitetään tarkemmin myöhemmin tässä artikkelissa, kun aloitat sivuston räätälöinnin.

Siirtymiskohteiden määrittäminen

Kun luot uuden sivuston, voit valita, käytetäänkö siinä ylätason sivuston siirtymistoimintoja. Jos sinulla ei ole tätä vaihtoehtoa luodessasi sivustoa, lue tämä artikkeli, josta ohjeet tämän toteuttamiseen sivuston siirtymisasetusten sivulla. Muista, että voit vaihtaa tätä asetusta, aivan kuten käyttöoikeuksien asetuksiakin, myöhemmin sivuston luomisen jälkeen.

Huomautus: Sivuston siirtymistoiminnot selitetään tarkemmin myöhemmin tässä artikkelissa, kun aloitat sivuston räätälöinnin.

Tietoja siirtymisen periytymisestä

Kun luot uutta sivustoa, voit myös periä yläosan linkkirivin ja navigointipolut ylätason sivustosta tai voit luoda uudelle sivustolle omat. Tästä artikkelista saat lisätietoja molempien tapojen eduista. Muista, että voit vaihtaa tätäkin asetusta myöhemmin sivuston luomisen jälkeen.

Huomautus: Sivuston siirtymistoiminnot selitetään tarkemmin myöhemmin tässä artikkelissa, kun aloitat sivuston räätälöinnin.

Sivustohakemiston sivustot

Viimeinen valinta, joka sinun täytyy tehdä uutta sivustoa luodessasi, on se, että sisällytetäänkö sivusto sivustohakemistoon, ja jos sisällytetään, mihin osioon. Muista, että voit vaihtaa tätäkin asetusta myöhemmin sivuston luomisen jälkeen.

Sivustojen räätälöinti

Kun olet luonut sivuston, todellinen työ alkaa. Sinun täytyy miettiä sivuston ulkoasua ja toimintaa sekä sen rakennetta ja arkkitehtuuria. Ulkoasuun ja toimintaan kuuluvat esimerkiksi sivuston värit ja teema, kirjastot, luettelot ja verkko-osat, siirtymistoiminnot ja käyttöoikeudet. Rakenteeseen ja arkkitehtuuriin kuuluvat puolestaan sivuston sisältötyypit, sarakkeet ja metatiedot.

Ulkoasun ja toiminnan räätälöinti

Tavoite

Kuvaus

Johdanto sivustojen ja sivujen räätälöintiin ja mukauttamiseen

Lue lisätietoja sivuston erilaisista räätälöintitavoista, mukaan lukien koko sivustoa koskevat asetukset, kuten suojaus- ja siirtymistoiminnot, sekä yksittäiset toiminnot, kuten luettelot ja verkko-osat.

SharePoint Serverin sivustomallien esikatselu

Tässä blogitekstissä näet esikatselun kaikista sivustomalleista, jotta tiedät, mitä toimintoja sivustoosi sisältyy. Tämä on hyvä aloituspaikka, sillä tämän tekstin luettuasi tiedät, mitä sivustoosi täytyy lisätä, mitä sivustostasi täytyy poistaa ja mitä sivustossasi täytyy räätälöidä.

Sivuston värien tai teeman vaihtaminen

Eräs ensimmäisistä asioista, joita haluat kenties vaihtaa on sivustosi väri tai teema. Sivustoihin sisältyy teemoja, joilla voit vaihtaa sivuston ulkoasua nopeasti (ilman, että se vaikuttaa sivuston asetteluun tai sisältöön).

Tiekartta SharePoint-sivuston verkko-osasivujen luomiseen ja räätälöintiin

Useimmat toiminnoista ja ominaisuuksista, joita lisäät sivustoosi ja räätälöit sivustossasi, ovat verkko-osia. Tämän tiekartan avulla voit tutustua sovelluksen Office SharePoint Server 2007 verkko-osien monipuoliseen aihe-, demo- ja blogivalikoimaan.

Tiekartta SharePoint-kirjastojen luomiseen ja määrittämiseen

Kirjastot ovat myös tehokkaita osia sivustossasi. Kirjastoissa näytetään luetteloita tiedostoista sekä tärkeitä tietoja kustakin tiedostosta, jotta ryhmäsi jäsenet voivat jakaa liiketoimintatietoja ja työstää niitä yhdessä. Tämän tiekartan avulla voit tutustua sovelluksen Office SharePoint Server 2007 kirjastojen monipuoliseen aihe-, demo- ja blogivalikoimaan.

Luetteloiden esittely

Kirjastoja muistuttavat luettelot ovat myös tehokas tapa liiketoimintatietojen hallintaan. Luettelot ovat tietokokoelmia, joita voit jakaa ryhmäsi jäsenten kesken. Tästä artikkelista saat lisätietoja luetteloista, muun muussa sovelluksen Office SharePoint Server 2007 luettelotyypeistä ja niiden käyttötavoista.

Rakenteen ja arkkitehtuurin mukauttaminen

Tavoite

Kuvaus

Sivuston sisällön ja rakenteen käsitteleminen

Jos haluat räätälöidä sivustojesi ja sivustokokoelmiesi sisältöä ja rakennetta, käytä Sivuston sisältö ja rakenne -sivua. Siellä voit muokata sivuston rakennetta, hallita luetteloiden ja luettelokohteiden sisältöä ja näin muokata näiden kohteiden ulkoasua sivustosi siirtymistoiminnoissa. Lue tästä artikkelista ohjeet Sivuston sisältö ja rakenne -sivun käyttöön, kohteiden siirtämiseen ja kopioimiseen, liittyvien resurssien näyttämiseen ja muihin vastaaviin.

SharePoint Server 2010:n hallittujen metatietojen esittely

Metatiedot ovat tietoja koskevia tietoja. Jos toteutat ne oikein sivustossasi, voit järjestää ja hallita sisältöä paremmin, jolloin käyttäjät löytävät sen helpommin. Sisältötyyppien ja sivustosarakkeiden käyttö sivustossa on yksi tapaa yhdistää tietoihin metatietoja. Tästä blogitekstistä saat lisätietoja siitä, miksi metatiedot ovat tärkeitä sivustoissa.

Sisältötyyppien asetukset ja sivustosarakkeet

Suuri osa sivuston metatietojen hallinnasta liittyy sisältötyyppien ja sivustosarakkeiden määrittämiseen. Yhdessä käytettynä sisältötyypit ja sivustosarakkeet auttavat sisällön järjestämisessä sekä metatietojen johdonmukaisessa käytössä koko sivustossa tai sivustoissa. Lue lisätietoja molemmista tästä MSDN-artikkelista.

Sisältötyyppien esittely

Sisältötyyppi on uudelleenkäytettävä kokoelma asetuksia, joita voit käyttää tietyille sisältöluokille sivustossasi. Sisältötyyppien avulla voit järjestää, hallita ja käsitellä sisältöä johdonmukaisesti koko sivustossa tai sivustokokoelmassa. Lue lisätietoja sisältötyypeistä, niiden toiminnasta sivustotasolla sekä siitä, miten ne toimivat luetteloissa ja kirjastoissa.

Sarakkeiden esittely

Sivustosarake on uudelleenkäytettävä sarakeasetus, jonka voit määrittää useisiin luetteloihin yhdessä sivustossa tai useissa sivustoissa. Sivustosarakkeiden avulla voit varmistaa metatietojen johdonmukaisuuden sivustoissa ja luetteloissa. Kuten sivuston sisältötyypitkin, myös sivustosarakkeet määritetään sivustotasolla ilman mitään todellisia luetteloita tai sisältötyyppejä. Lue lisätietoja sivustosarakkeista tästä MSDN-artikkelista.

Sivustojen hallinta

Sivuston hallinnasta vastaa yleensä yrityksen IT-osasto. Sivuston hallintaan saattavat kuulua esimerkiksi sivuston varmuuskopiointi ja palautus, sivuston sähköpostitoimintojen määritys ja sivustomallien toteuttaminen. Sovelluksessa Office SharePoint Server 2007 sinä, sivuston omistaja, voit suorittaa monia näistä toiminnoista.

Sivuston hallinta

Tavoite

Kuvaus

Sivustojen ja sivustokokoelmien hallinta

Saatat hallita yhtä sivustoa, useita sivustoja tai useita sivustokokoelmia, joissa on useita sivustoja. Jotta hallinta sujuu ongelmitta, sinun täytyy määrittää sivustojen, alasivustojen ja sivustokokoelmien oikea määrä. Sinun täytyy hallita kunkin sivustohierarkiaa, valvoa sivuston käyttöä, hallita käyttämättömiä sivustoja jne. Tästä artikkelista saat vinkkejä sivustojen ja sivustokokoelmien hallintaan.

Sivustoasetusten käyttö

Kun hallitset ja räätälöit sivustoasia, käytät enimmäkseen sovelluksen Office SharePoint Server 2007 sivustoasetusten sivua. Siellä voit hallita käyttöoikeuksia, muokata asetteluita ja hallinta-asetuksia sekä tehdä paljon muutakin.

Tiedonhallintakäytännön luominen

Tiedonhallintakäytännöillä voit hallita sitä, kuka voi käyttää organisaatiosi tietoja, mitä he voivat tiedoilla tehdä ja kuinka he voivat säilyttää tietoja. Kun haluat ottaa käytännön käyttöön, liitä käytäntötoiminnot tai käytäntömalli sivustoosi, sisältötyyppiisi tai tiedostokirjastoosi. Saat ohjeet lukemalla tämän artikkelin.

Sivustokokoelman valvonta-asetuksien määrittäminen

Valvonnan avulla voit seurata sitä, miten sivuston sisältöä käytetään ja ketkä sitä käyttävät. Voit tarvittaessa tarkistaa kaikki tietyn käyttäjän tekemät toiminnot tai tiettynä aikana tehdyt toiminnot. Tästä voi olla hyötyä esimerkiksi vaatimustenmukaisuuden suhteen ja erilaisten tiedonhallintavaatimusten suhteen. Tästä artikkelista saat lisätietoja valvonta-asetuksista.

Liiketoimintatiedon hallintatoimintojen esittely

Voit hyödyntää sovelluksen Office SharePoint Server 2007 liiketoimintatiedon hallintatoimintoja, joiden avulla tarjota strategisia tai operatiivisia toimintoja organisaatiosi päätöksentekijöille. Linkitä sivustosi yrityssovelluksiin, kuten SAP:hen, Siebeliin tai Microsoft SQL Server 2005:een, ja julkaise sitten näihin tietoihin perustuvia raportteja, luetteloita ja suorituskykyilmaisimia.

Tämän tiekartan avulla voit tutustua liiketoimintatiedon hallintatoimintojen monipuoliseen aihe-, demo- ja blogivalikoimaan.

Tietoja sivuasetteluiden ja sivustomallien asetuksista

Saat sivustoosi yhdenmukaisen ulkoasun, kun määrität kaikissa sivustosi alasivustoissa ja sivuissa käytettävän sivustomallin ja sivuasettelun. Voit esimerkiksi vaatia, että kaikissa sivustoosi luoduissa alasivustoissa käytetään Ryhmäsivusto-mallia. Voit myös vaatia, että kaikki sivustoosi luodut uudet sivut käyttävät Artikkelin sivu, vain teksti -mallia. Tästä ohjeartikkelista voit lukea ohjeita sivustomallien ja sivuasetteluiden hallintaan.

Roskakorin kohteiden näyttäminen, palauttaminen ja poistaminen

Office SharePoint Server 2007 sisältää roskakorin, jonka avulla voit poistaa tiedostoja, luettelokohteita, luetteloita, kansioita ja tiedostoja turvallisesti. Kun poistat jonkin tällaisen kohteen, se siirretään roskakoriin. Lue ohjeet roskakorin kohteiden tarkasteluun, pysyvään poistamiseen ja palauttamiseen.

Sivustojen ja sivustokokoelmien poistaminen

Viimeinen asia, jonka ehkä haluat sivustollesi tehdä, on sen poistaminen. On tärkeää muistaa, että pääsivuston poistaminen poistaa myös kaikki sen alla olevat alasivustot, joita et voi palauttaa ilman varmuuskopiota. Tästä artikkelista saat ohjeet sivustojen poistamiseen sovelluksessa Office SharePoint Server 2007.

Lisätietoja

Voit käyttää sovelluksen Office SharePoint Server 2007 sivustoja hyvin monella tavalla: käyttötapoja on itse asiassa niin paljon, että niitä kaikkia ei voida luetella tässä. Kun luot sivuston, voit tehdä sille miltei mitä tahansa luetteloiden, kirjastojen, verkko-osien, sivu-asetteluiden, sivustoasetusten ja muiden avulla. Alla olevista linkeistä saat lisätietoja Office Onlinesta ja TechNetistä.

Ohjeita Office Onlinessa ja TechNetissä

Resurssi

Kuvaus

SharePoint Server TechCenter

Lue sovelluksen Office SharePoint Server 2007 sivustojen järjestelmänvalvojille tarkoitettuja artikkeleita TechNetistä.

Windows SharePoint Services TechCenter

Lue sovelluksen Windows SharePoint Services 3.0 sivustojen järjestelmänvalvojille tarkoitettuja artikkeleita TechNetistä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×