Tiedostomallin määrittäminen tiedosto- tai lomakekirjastolle

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Kun luot tiedosto- tai lomakekirjaston, voit määrittää kirjastolle oletusarvoisen tiedostomallin. Kun käyttäjä aloittaa tiedoston luomisen kirjastoon, määritetty oletusmalli avautuu sovelluksessa, jota tiedoston luominen edellyttää. Voit esimerkiksi määrittää tiedostokirjastolle Microsoft Office Word 2010 -mallin. Tällöin malli avautuu Wordissa.

Jos haluat määrittää lisäasetuksia tai määrittää kaikissa uusissa tiedostoissa näkyvän oletussisällön, kuten markkinakampanjaehdotuksen jäsennyksen tai alatunnistetekstinä näkyvän vastuuvapautuslauseen, voit lisätä nämä tiedot malliin.

Toimintaohjeita

Tietoja tiedosto tiedosto- tai lomakekirjastolle

Tiedostotyypit, jotka voi ja ei voi tallentaa SharePoint-kirjastossa

Kaksi tiedostomalleja käyttävää kirjastotyyppiä

Jos Tiedostomallien sijainti kirjastossa

Lomakekirjaston tiedostomallin luominen

Määritä asiakirjan- tai lomakekirjaston mallien sisältötyyppien avulla

Oletustiedostomallin määrittäminen tiedosto- tai kirjaston luominen

Tiedosto- tai lomakekirjastolle oletustiedostomallin vaihtaminen

Oletustiedostomallin muokkaaminen

Mukautetun tiedostomallin määrittäminen

Tietoja tiedosto- tai lomakekirjaston tiedostomalleista

Kun luot tiedosto- tai lomakekirjaston, voit määrittää kirjastolle oletusarvoisen tiedostomallin. Kun käyttäjä aloittaa tiedoston luomisen kirjastoon, määritetty oletusmalli avautuu sovelluksessa, jota tiedoston luominen edellyttää. Voit esimerkiksi määrittää tiedostokirjastolle Microsoft Office Word 2010 -mallin. Tällöin malli avautuu Wordissa.

Jos haluat määrittää lisäasetuksia tai määrittää kaikissa uusissa tiedostoissa näkyvän oletussisällön, kuten markkinakampanjaehdotuksen jäsennyksen tai alatunnistetekstinä näkyvän vastuuvapautuslauseen, voit lisätä nämä tiedot malliin.

Sivun alkuun

Tiedostotyypit, jotka voi ja joita ei voi tallentaa SharePoint-kirjastoon

Eteen voi tulla jokin seuraavista tilanteista tiedostotyypin mukaan:

SharePoint-tekniikoiden kanssa yhteensopivat tiedostot    Käyttäjän tiedoston luominen käyttämällä tiedostokirjaston Uusi -komentoa tiedostomallin on luotava toisesta ohjelmasta, joka on yhteensopiva SharePoint 2010: n, kuten Microsoft Office Word 2010: n kanssa. Kun luot uuden tiedoston lomakekirjaston, oletusohjelmaa voi olla joko XML-pohjaiseen suunnitteluohjelmaan, joka on yhteensopiva SharePoint 2010: n, kuten Microsoft InfoPath 2010.

Muiden ohjelmien tiedostot    Useimmat muita ohjelmia voit edelleen tallentaa ja hallita kirjaston tiedostoa. Mutta sijaan suoraan tiedosto tiedostokirjastosta, voit luoda tiedoston-ohjelmassa ja lisätä sen myöhemmin kirjastoon.

Estetyt ohjelmatiedostot    Tietoturvasyistä joidenkin tiedostotyyppien, kuten .exe-estetään tallentaminen kirjastoon.

Lisätietoja estetyistä tiedostotyypeistä saat napsauttamalla Katso myös -osan linkkejä.

Sivun alkuun

Kaksi tiedostomalleja käyttävää kirjastotyyppiä

Malleja käyttävät tiedostokirjastot ja lomakekirjastot.

Tiedostokirjastot    Tiedostokirjaston avulla voit tallentaa ja hallita useita eri tiedostotyyppien, kuten asiakirjoja, laskentataulukoita, esityksiä, tekstitiedostoista ja muun tyyppisiä tiedostoja. Tiedostokirjaston on usein yleisimmät sijainti sivustossa, jossa voit luoda, kerätä, päivittää, ja hallita tiedostoja ryhmän jäsenten kanssa ja jakaminen muiden käyttäjien yrityksessä. Voit käyttää tiedostokirjaston yleinen tiedosto säilöön. Tai voit käyttää tiedostokirjaston tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi markkinointi työryhmän voi olla oma tiedostokirjaston materiaalien, uutisia versioista ja julkaisuja.

Lomakekirjastot    Lomakekirjaston avulla voit jakaa ja seurata XML-pohjaisia lomakkeita, joiden avulla voit kerätä tietoja. Voit esimerkiksi luoda lomakekirjaston, osastosi kulut lomakkeiden. Kuluraportin lomakemallissa tallennetaan lomakekirjaston oletustiedostomallin. Aina, kun joku luo kuluraportin, ne Avaa malli kuin tyhjä lomake, joka sisältää asettelun, kenttien ja kuluraportin laskutoimituksia. Kun joku täyttää lomakkeen, raportin kulutiedot (ja vain tiedot) tallennetaan lomakekirjaston XML-tiedostona. Erottamalla tiedot lomake on helpompaa käsitellä kunkin kuluraportin erikseen muista järjestelmistä, yhdistää tiedot tai viedä sen lisäkäsittelyä ja analysointia varten.

Sivun alkuun

Tiedostomallien sijainti kirjastossa

Kun tiedosto- tai lomakekirjastolle on määritetty oletustiedostomalli, malli sijaitsee kirjaston Lomakkeet-kansiossa.

Avaa kirjasto Resurssienhallinnassa saat lomakkeidenkansio, joka sisältää kirjaston tiedostomallin.

Tiedostokirjaston Kansiot-kansion sisältö

Oletusarvon mukaan tiedostokirjasto sisältää tiedostomallin .dotx, mutta voit vaihtaa tämän tiedoston tarvittaessa. Jos haluat määrittää jonkin muun mallin, luo malli ensin SharePoint 2010 -yhteensopivassa ohjelmassa, kuten Office Word 2010:ssä, ja tallenna malli kirjaston Lomakkeet-kansioon. Määritä sitten mukautetun mallin osoite kirjastossa.

Oletusarvon mukaan lomakekirjasto sisältää paikkamerkkitiedoston, jonka nimi on template.xml. Tämä tiedosto on korvattava luomallasi lomakemallilla.

Sivun alkuun

Lomakekirjaston tiedostomallin luominen

Kun haluat luoda mallin lomakekirjastoon tai mukauttaa kirjaston mallia, voit käyttää XML-pohjaista SharePoint 2010 -yhteensopivaa suunnitteluohjelmaa, kuten Microsoft Office InfoPath 2010:tä. Lomakkeensuunnitteluohjelmaan verrattuna sen käytöstä voi olla tiettyjä lisäetuja. Kun käytät Office InfoPath 2010:tä, voit tehdä esimerkiksi seuraavia toimia:

 • Voit luoda lomakekirjaston ja mallin suoraan InfoPathissa.

 • Voit muokata ja uudelleenjulkaista lomakemallin lomakekirjastoon joustavasti.

 • Voit yhdistää lomakemalleista luotuja yksittäisiä XML-datatiedostoja lisäkäsittelyä varten.

 • Voit viedä XML-tietojen kentät lomakekirjaston sarakkeiksi.

Kun käyttäjä luo lomakkeen, se avataan oletusarvoisesti käyttäjän tietokoneessa olevaan SharePoint 2010 -yhteensopivaan lomakkeenmuokkausohjelmaan. Jos yhteensopivaa ohjelmaa ei ole asennettu, lomake avautuu selaimessa, jos kyseessä on selaimella avattavissa oleva lomake. Halutessasi voit määrittää, että selaimella avattavissa oleva lomake avautuu aina selaimessa. Voit muuttaa oletusasetuksia kirjaston lisäasetusten Tiedostojen avaaminen selaimessa -kohdassa.

Sivun alkuun

Tiedosto- tai lomakekirjaston mallien määrittäminen sisältötyyppien avulla

Jos käytössä on useita sisältötyyppejä ja kyseisiä sisältötyyppejä varten on määritetty malleja, kirjasto käyttää oletustiedostomallin asemesta sisältötyyppeihin määritettyjä malleja. Tällöin kirjaston mallien mukauttaminen edellyttää sisältötyyppien vaihtamista.

Sivun alkuun

Oletustiedostomallin määrittäminen tiedosto- tai lomakekirjaston luomisen yhteydessä

Huomautus: Tiedosto- tai lomakekirjaston mallin määrittäminen edellyttää Täydet oikeudet -käyttöoikeuksia.

 1. Siirry sivustoon, johon haluat luoda kirjaston.

 2. Valitse Sivuston toiminnot, valitse Näytä sivuston koko sisältö ja valitse Luo.

  Huomautus: Voit tehdä sivuston ulkoasuun ja siirtymisrakenteeseen paljon erilaisia muutoksia. Jos et löydä tarvitsemaasi vaihtoehtoa, kuten komentoa, painiketta tai linkkiä, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

 3. Valitse Kirjastot-kohdasta Tiedostokirjasto tai Lomakekirjasto.

 4. Kirjoita kirjaston nimi Nimi-ruutuun. Kirjaston nimi on pakollinen.

  Nimi tulee kirjastosivun yläreunaan ja näkyy kirjaston etsimiseen ja avaamiseen tarkoitetuissa siirtymistoiminnoissa. Nimestä tulee samalla osa kirjastosivun osoitetta.

 5. Kirjoita kirjaston käyttötarkoituksen kuvaus Kuvaus-ruutuun. Kuvaus ei ole pakollinen.

  Kuvaus näkyy kirjastosivun yläosassa kirjaston nimen alla. Jos kirjasto on tarkoitus määrittää vastaanottamaan sisältöä sähköpostitse, voit lisätä kirjaston sähköpostiosoitteen kirjaston kuvaukseen, josta sähköpostiosoite löytyy helposti myös vastaisuudessa.

 6. Jos haluat lisätä kirjaston linkin Pikakäynnistys-alueeseen, tarkista, että Kyllä-vaihtoehto on valittuna Siirtyminen-osassa.

 7. Jos haluat, että kirjastoon kuitattavista tiedostoista luodaan aina versio tai varmuuskopio, valitse Tiedosto: Versiohistoria -kohdasta Kyllä.

 8. Tee Tiedostomalli-osassa jompikumpi seuraavista toimista:

  Tiedostokirjasto    Määritä tiedoston, jota käytetään uusia tiedostoja tiedostokirjaston mallina. Oletusarvon mukaan käytettävissä on seuraavia tiedostotyyppejä:

  • Ei mitään

  • Microsoft Word 97–2003 -tiedosto

  • Microsoft Excel 97–2003 -laskentataulukko

  • Microsoft PowerPoint 97–2003 -esitys

  • Microsoft Word -tiedosto

  • Microsoft Excel -laskentataulukko

  • Microsoft PowerPoint -esitys

  • Microsoft OneNote 2010 -muistikirja

  • Microsoft SharePoint Designer -WWW-sivu

  • Perussivu

  • WWW-osasivu

   Lomakekirjasto    Valitse lomakemalli, jota haluat käyttää kaikkien kirjaston lomakkeiden pohjana.

 9. Valitse Luo.

Sivun alkuun

Tiedosto- tai lomakekirjaston oletustiedostomallin vaihtaminen

Voit vaihtaa oletusmallin kahdella tavalla:

 • Jos tiedosto- tai lomakekirjastosi sisältää oletustiedostomallin, joka on tarkoitettu SharePoint 2010 -yhteensopivaa ohjelmaa varten, voit muokata oletusmallia.

 • Muita ohjelmia varten tarkoitettujen mallien osalta oletusmallia ei voi muokata suoraan. Voit kuitenkin määrittää mukautetun mallin kopioimalla uuden mallitiedoston kirjaston Lomakkeet-kansioon.

Sivun alkuun

Oletustiedostomallin muokkaaminen

 1. Siirry sivustoon, joka sisältää kirjaston, jonka oletusmallia haluat muokata.

 2. Napsauta kirjaston nimeä Pikakäynnistys-alueessa tai valitse Sivuston toiminnot, valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja valitse sitten kirjaston nimi soveltuvasta kirjasto-osasta.

  Huomautus: Voit tehdä sivuston ulkoasuun ja siirtymisrakenteeseen paljon erilaisia muutoksia. Jos et löydä tarvitsemaasi vaihtoehtoa, kuten komentoa, painiketta tai linkkiä, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

 3. Valitse valintanauhan Kirjaston työkalut -osasta Kirjasto-välilehti ja valitse sitten Asetukset-ryhmästä Kirjaston asetukset.

 4. Valitse Yleiset asetukset -kohdasta Lisäasetukset.

 5. Valitse Tiedostomalli-kohdassa Mallin URL-osoite -ruudusta Muokkaa mallia. Jompikumpi seuraavista tapahtuu:

  Tiedostokirjasto    Malli Avaa sovellus, joka on yhteensopiva SharePoint 2010: n ja, joka liittyy nykyiseen malliin tiedostotyyppi. Esimerkiksi Office Word 2010: n avautuu, jos oletusmalli on Word-malli tai Office Excel 2010: n avautuu, jos oletusmalli on Excel-laskentataulukko.

  Lomakekirjasto    Malli avautuu SharePoint 2010-joko XML-pohjaiseen suunnitteluohjelmaan, yhteensopivaan ohjelmaan, kuten Microsoft Office InfoPath 2010: ssä tai XML-editoriin.

  Huomautus: Jos sivustoa käyttävät henkilöt ovat jo täyttäneet alkuperäiseen malliin perustuvia lomakkeita, ota huomioon, kuinka malliin tehtävät muutokset voivat vaikuttaa näihin lomakkeisiin. Jos esimerkiksi lisäät malliin pakollisen kentän, ennen kentän lisäämistä täytettyihin alkuperäisiin lomakkeisiin voi tulla virheitä.

 6. Tee haluamasi muutokset ja tallenna malli. Sulje ohjelma, jos et enää tarvitse sitä, tai siirry sivustoon.

 7. Julkaise malli tarvittaessa käyttämästäsi ohjelmasta uudelleen sivuston kirjastoon. Tätä voidaan edellyttää joissakin lomakkeensuunnitteluohjelmissa.

 8. Valitse sivuston Tiedostokirjaston lisäasetukset- tai Lomakekirjaston lisäasetukset ‑sivulta OK.

Sivun alkuun

Mukautetun tiedostomallin määrittäminen

 1. Luo ja tallenna mukautettu malli SharePoint 2010 -yhteensopivassa ohjelmassa. Merkitse sen sijainti muistiin ja siirry SharePoint 2010:een.

 2. Siirry sivustoon, joka sisältää kirjaston, jolle haluat määrittää mukautetun mallin.

 3. Napsauta kirjaston nimeä pikakäynnistysruudussa tai valitse Sivuston toiminnot, valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja valitse sitten oikeasta kirjasto-osasta kirjaston nimi.

  Huomautus: Voit tehdä sivuston ulkoasuun ja siirtymisrakenteeseen paljon erilaisia muutoksia. Jos et löydä tarvitsemaasi vaihtoehtoa, kuten komentoa, painiketta tai linkkiä, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

 4. Valitse valintanauhan Kirjasto-välilehti ja valitse sitten Yhdistä ja vie -ryhmästä Avaa Resurssienhallinnassa.

 5. Selaa Resurssienhallinnassa esiin mukautettu malli, jonka loit.

 6. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tiedostoa ja valitse pikavalikosta Kopioi.

 7. Napsauta Takaisin-painiketta, kunnes palaat kirjastoon. Avaa sitten kirjasto kaksoisnapsauttamalla sitä Lomakkeet-kansiossa.

 8. Napsauta kansioikkunassa hiiren kakkospainikkeella tyhjää kohtaa ja valitse sitten pikavalikosta Liitä.

 9. Sulje Resurssienhallinta ja palaa sivuston kirjastoon.

 10. Valitse Asetukset-valikosta Kirjaston asetukset.

 11. Valitse Yleiset asetukset -kohdasta Lisäasetukset.

 12. Tee Tiedostomalli-osassa jompikumpi seuraavista toimista:

  Tiedostokirjasto    Kirjoita mukautetun mallin osoite Mallin URL-osoite -ruutuun. Sijainti on malli-sivustossa sivuston nimi suhteessa verkko-osoite. Esimerkiksi jos mallin kutsutaan vesileima.dotx ja sen lisääminen lomakkeet -kansioon Jaetut asiakirjat-tiedostokirjastossa, kirjoita seuraavasti:

  Jaetut Documents/Forms/Watermark.dotx

  Lomakekirjasto    Kirjoita mukautettu malli, jota haluat käyttää Mallin URL-osoite -ruutuun sähköpostiosoite. Sijainti on malli-sivustossa sivuston nimi suhteessa verkko-osoite. Esimerkiksi jos mallin kutsutaan tilaukset.XML ja sen lisääminen Ostot lomakekirjaston lomakkeet -kansiossa, kirjoita seuraavasti:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Huomautus:  Jos Tiedostomalli-ruudun asetukset eivät ole käytettävissä, järjestelmänvalvoja on ehkä määrittänyt useita sisältötyyppejä. Voit tarkistaa, onko sisältötyyppejä määritetty useita, tarkistamalla, että Kyllä on valittuna kohdassa Haluatko sallia sisältölajien hallinnan? Sisältötyypit-osassa, joka on heti Tiedostomallit-osan yläpuolella. Jos Kyllä on valittuna, sisältötyypin mallia on muokattava.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×