Animaatio, video ja ääni

Tekstin tai objektien animointi

Tekstin tai objektien animointi

Voit animoida PowerPoint-esityksesi tekstiä, kuvia, muotoja, taulukoita, SmartArt-grafiikka-kohteita ja muita objekteja.

Tehosteiden avulla saat objektin tulemaan näkyviin, katoamaan tai siirtymään. Niillä voit myös vaihtaa objektin kokoa tai väriä.

PowerPoint 2013

1:54

Tarjolla on myös video tekstin animoinnista.

Vihje: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

Animaatioiden lisääminen esimerkiksi esityksen tekstiin, kuviin ja muotoihin

 1. Valitse objekti tai teksti, jonka haluat animoida.

 2. Valitse Animaatiot ja valitse jokin animaatio.

 3. Valitse Tehosteasetukset ja valitse jokin tehoste.

Animaatioiden ja tehosteiden hallinta

Esityksessä oleva animaatio voidaan aloittaa eri tavoilla:

 • Napsautettaessa – animaatio käynnistetään, kun diaa napsautetaan.

 • Edellisen kanssa – animaatio toistetaan samaan aikaan kuin järjestyksessä edellinen animaatio.

 • Edellisen jälkeen – animaatio käynnistetään heti edellisen toiston jälkeen.

 • Kesto – voit pidentää tai lyhentää tehostetta.

 • Viive – voit lisätä ennen tehosteen käynnistymistä kuluvaa aikaa.

Uusien tehosteiden lisääminen animaatioon

 1. Valitse objekti tai teksti, jossa on animaatio.

 2. Valitse Lisää animaatio ja valitse jokin animaatio.

Animaatioiden järjestyksen muuttaminen

 1. Valitse animaation merkki.

 2. Valitse haluamasi vaihtoehto:

  • Siirrä aiemmaksi – siirrä animaatio aiempaan kohtaan esityksessä.

  • Siirrä myöhemmäksi – siirrä animaatio myöhempään kohtaan esityksessä.

Animaation lisääminen ryhmiteltyihin objekteihin

Voit lisätä animaation esimerkiksi ryhmiteltyihin objekteihin ja teksteihin.

 1. Pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja valitse haluamasi objektit.

 2. Ryhmittele objektit yhteen valitsemalla Muotoile > Ryhmä > Ryhmä.

 3. Valitse Animaatiot ja valitse jokin animaatio.

Animaation lisääminen objektiin

 1. Valitse objekti, jonka haluat animoida.

 2. Napsauta valintanauhan Animaatiot-välilehden Animaatio-ryhmän Lisää Lisää-painike -painiketta ja valitse sitten haluamasi animaatiotehoste.

  Animaatiot-välilehden Animaatio-ryhmä

  Näet suosituimmat tehosteet. Jos haluat lisää vaihtoehtoja, napsauta valikoiman alaosassa Lisää.

Avaa osio valitsemalla sen otsikko alla ja lue ohjeet.

Tehosteen nopeus määräytyy Kesto-asetuksen perusteella.

 1. Valitse diasta animaatiotehoste, jota haluat muuttaa.

 2. Kirjoita Animaatiot-välilehden Ajoitus-asetusten Kesto-ruutuun sekunteina aika, jonka haluat tehosteen kestävän.

  Animaatiotehosteiden Kesto-asetus PowerPointissa

  (Enimmäiskesto: 59 sekuntia. Vähimmäiskesto: 0,01 sekuntia. Voit joko kirjoittaa keston tai valita jonkin vakioarvoista ylä- tai alanuolella.)

 1. Valitse diasta animaatiotehoste, jota haluat muuttaa.

 2. Avaa Animaatiot-välilehden Ajoitus-asetusten Aloita-luettelo ja valitse jokin kolmesta alla kuvaillusta vaihtoehdosta:

  PowerPointin animaatioiden aloitusasetukset

  Valinta

  Animaatiotehosteen käynnistäminen

  Napsautettaessa

  Diaa napsautettaessa

  Edellisen kanssa

  Samaan aikaan kuin luettelon edellinen animaatiotehoste. (Yhdellä napsautuksella käynnistetään vähintään kaksi animaatiotehostetta yhtä aikaa.)

  Edellisen jälkeen

  Heti, kun luettelon edellisen animaatiotehosteen toistaminen loppuu. (Tämän animaatiotehosteen käynnistäminen ei vaadi lisänapsautuksia.)

Viive-asetus määrittää, kuinka kauan kestää, ennen kuin haluttu animaatiotehoste käynnistyy. Viive lasketaan joko napsautuksesta tai edeltävän animaatiotehosteen päättymisestä.

 1. Valitse diasta animaatiotehoste, jota haluat muuttaa.

 2. Valitse Animaatiot-välilehden Ajoitus-asetusten Viive-valintaruutu ja määritä sitten aika sekunteina.

Animaatiotehosteiden Viive-asetus PowerPointissa

Diassa olevan animaatiojoukon järjestäminen uudelleen:

 1. Avaa Animaatio-ruutu: valitse Animaatiot-välilehden Mukautettu animaatio -ryhmästä Animaatioruutu.

 2. Valitse animaatioruudusta animaatiotehoste, jonka paikan haluat vaihtaa.

 3. Valitse valintanauhan Animaatiot-välilehden Ajoitus-ryhmän Järjestä animaatio uudelleen -kohdasta jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  PowerPointin animaatioiden ajoitusasetukset
  • Valitse Siirrä aiemmaksi, jos haluat siirtää tehostetta yhden sijan ylemmäs animaatiojärjestyksessä.

  • Valitse Siirrä myöhemmäksi, jos haluat siirtää tehostetta yhden sijan alemmas animaatiojärjestyksessä.

  Voit valita vaihtoehdon useampaan kertaan, jotta saat siirrettyä valitsemasi tehosteen haluamaasi kohtaan animaatiojärjestyksessä.

Kun animoit objektin, tämän objektin vasemmalle puolelle tulee näkyviin pieni numero. Se ilmaisee animaatiotehostetta ja sen paikkaa nykyisen dian animaatioiden järjestyksessä.

 1. Valitse sen animaation numero, jonka haluat poistaa.

 2. Paina näppäimistön Delete-näppäintä.

Tarkempia tietoja on ohjeartikkelissa Animaatiotehosteen muuttaminen, poistaminen ja käytöstä poistaminen.

 1. Valitse teksti tai objekti, johon haluat lisätä useita animaatioita.

 2. Valitse Animaatiot-välilehden Mukautettu animaatio -ryhmässä Lisää animaatio.

  Animaatiot-välilehden Mukautettu animaatio -ryhmä

Kun olet lisännyt yhden tai usean animaatiotehosteen, voit testata niiden toiminnan seuraavasti:

 • Valitse Animaatiot-välilehden Esikatselu-ryhmässä Esikatselu.

  Animaatiot-välilehden Esikatselu-ryhmä

Sinun ei tarvitse manuaalisesti animoida useita objekteja samalla tavalla: voit kopioida animaatiot yhdestä objektista seuraavaan Animaatiosiveltimen avulla. Voit tutustua tarkempiin tietoihin ja lyhyeen videoesittelyyn artikkelissa Animaatioiden monistaminen Animaatiosiveltimellä.

Animaatiosivellin on käytettävissä Animaatio-työkalujen valintanauhassa, kun diasta on valittu animoitua sisältöä.

Animaatiotehosteen käyttäminen

 1. Valitse teksti tai objekti, jonka haluat animoida.

  Objekti on tässä yhteydessä mikä tahansa asia diassa, kuten kuva, kaavio tai tekstiruutu. Koonmuuttokahvat tulevat näkyviin objektin ympärille, kun valitset sen diassa.

 2. Napsauta valintanauhan Animaatiot-välilehden Animaatiot-ryhmän Animoi-luettelosta haluamasi animaatiotehoste.

  Valmiit animaatiot

  Jos valitsemasi objekti on tekstiruutu, sinulla on kaksi vaihtoehtoa kullekin animaatiotyypille Animoi-luettelossa:

  • Kaikki kerralla: Animaatio suoritetaan koko tekstille samalla kertaa.

  • 1. tason kappaleiden mukaan: Animaatio suoritetaan yksitellen kullekin tekstiruudun kappaleelle.

Avaa osio valitsemalla sen otsikko alla ja lue ohjeet.

 • Valitse teksti tai objekti, jolta haluat poistaa animaation.

 • Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiot-ryhmän Animoi-luettelosta Ei animaatiota.

Tarkempia tietoja on ohjeartikkelissa Animaatiotehosteen muuttaminen, poistaminen ja käytöstä poistaminen.

Jos haluat määrittää tarkemmin, miten ja milloin efektejä suoritetaan, luo ja ota käyttöön mukautettu animaatio. Voit esimerkiksi määrittää tekstin suurentumaan tai pienentymään tai pyörimään tai tuikkimaan. Voit myös määrittää, että kuvan paljastamisen yhteydessä kuuluu aplodeja. Voit lisätä useita animaatioita, jolloin tekstirivi lentää sisään äänen kera tai ilman ääntä ja poistuu lennähtäen. Voit käyttää korostusta tai aloitus- tai lopetusvaihtoehtoja valmiiden tai mukautettujen liikeratojen ohella.

Voit luoda mukautettuja animaatioita Mukautettu animaatio tehtäväruutussa. Se sisältää tärkeitä tietoja animaatiotehosteesta, esimerkiksi tehosteen tyypin, useiden animaatiotehosteiden keskinäisen järjestyksen sekä osan tehosteen tekstistä.

Mukautettu animaatio -tehtäväruutu

1. Kuvakkeet osoittavat animaatiotehosteiden ajoituksen suhteessa dian muihin tapahtumiin. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Aloita napsautettaessa (hiirikuvake, tässä): Animaatiotehoste käynnistyy, kun napsautat diaa.

 • Aloita edellisen kanssa (ei kuvaketta): Animaatiotehoste käynnistyy samaan aikaan luettelon edellisen tehosteen kanssa (eli yhdellä napsautuksella suoritetaan vähintään kaksi animaatiotehostetta).

 • Aloita edellisen jälkeen (kellokuvake): Animaatiotehoste käynnistyy heti, kun luettelon edellisen tehosteen toistaminen loppuu (eli seuraavan animaatiotehosteen käynnistämiseen ei tarvita lisänapsautusta).

2. Valitse luettelosta kohde, jotta näyttöön tulee valikkokuvake (alanuoli), ja tuo sitten valikko näyttöön napsauttamalla kuvaketta.

3. Numerot kertovat järjestyksen, jossa animaatiotehosteet toistetaan. Numerot vastaavat myös otsikoita, jotka on liitetty animoituihin kohteisiin normaalinäkymässä Mukautettu animaatio -tehtäväruudun ollessa näkyvissä.

4. Kuvakkeet edustavat animaatiotehosteen tyyppiä. Tässä esimerkissä se on korostustehoste.

Animoidut kohdat on merkitty diaan tulostumattomilla tunnisteilla. Tunniste vastaa Mukautettu animaatio -luettelon tehosteita, ja tunniste näkyy tekstin tai objektin vieressä. Tunniste näkyy vain normaalinäkymässä, kun Mukautettu animaatio -tehtäväruutu on näkyvissä.

Jos haluat käyttää mukautettua animaatiotehostetta Office PowerPoint 2007ssa, toimi seuraavasti:

 1. Valitse teksti tai objekti, jonka haluat animoida.

 2. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiot-ryhmässä Mukautettu animaatio.

 3. Valitse Mukautettu animaatio -tehtäväruudussa Lisää tehoste ja tee jokin seuraavista toimista:

  • Jotta tekstin tai objektin lisäyksen yhteydessä näytetään tehoste, osoita Sisääntulo ja valitse sitten haluamasi tehoste.

  • Jos haluat lisätä tekstiin tai diassa jo näkyvään objektiiin tehosteen, kuten pyörimistehosteen, osoita Korostus ja valitse sitten haluamasi tehoste.

  • Jos haluat lisätä tehosteen, joka poistaa objektin diasta jossain vaiheessa, osoita Lopetus ja valitse sitten haluamasi tehoste.

  • Jos haluat lisätä tehosteen, jonka ansiosta teksti tai objekti liikkuu tietyllä tavalla, osoita Liikeradat ja valitse sitten liikerata.

 4. Jos haluat määrittää, miten tehostetta käytetään tekstiin tai objektiin, napsauta mukautettua animaatiotehostetta Mukautettu animaatio -luettelossa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Tehosteasetukset.

 5. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat määrittää asetukset tekstille, valitse Tehoste-, Ajoitus-, ja Tekstianimaatio-välilehdistä asetukset, joita haluat käyttää tekstin animointiin.

  • Jos haluat määrittää asetukset objektille, valitse Tehoste- ja Ajoitus-välilehdistä asetukset, joita haluat käyttää objektin animointiin.

Tehosteet näkyvät Mukautettu animaatio -luettelossa siinä järjestyksessä kuin olet lisännyt ne.

Alla olevien ohjeiden avulla voit lisätä äänitehosteita luettelomerkein muotoiltuun tekstiin, johon olet lisännyt animaatiotehosteita. Diasi näyttää aluksi suurin piirtein tältä.

Diassa on sekä aloitus- että lopetustehosteita

Ja Mukautettu animaatio -tehtäväruutu näyttää jotakuinkin tältä.

Mukautettu animaatio -ruutu, jossa näkyvät aloitus- ja lopetustehosteet

Toimi seuraavasti:

 1. Valitse Mukautettu animaatio -tehtäväruudun Mukautettu animaatio -luettelosta ensimmäisen luettelomerkin kohtaan lisätyn animaatiotehosteen oikealla puolella oleva nuoli ja napsauta sitten Tehosteasetukset.

  Tehosteasetukset

 2. Tee Tehoste-välilehden Tehosteasetukset-kohdan Ääni-luettelossa jompikumpi seuraavista:

  • Valitse ääni.

  • Jos haluat lisätä äänen tiedostosta, valitse Muu ääni ja etsi haluamasi äänitiedosto.

 3. Toista vaiheet 1 ja 2 jokaisessa luettelomerkityssä kohdassa, johon haluat lisätä äänitehosteen.

Kun olet lisännyt yhden tai usean animaatiotehosteen, voit testata niiden toiminnan seuraavasti:

 • Valitse Mukautettu animaatio -tehtäväruudun alareunasta Toista.

Animaatiotehosteen kokeileminen

Animaation käyttäminen

 1. Valitse diassa objekti tai teksti, jonka haluat animoida.

  Objekti on tässä yhteydessä mikä tahansa asia diassa, kuten kuva, kaavio tai tekstiruutu. Koonmuuttokahvat tulevat näkyviin objektin ympärille, kun valitset sen diassa. (Animoimista varten myös tekstiruudun sisällä oleva tekstin kappale on objekti, mutta sen ympärille ei tule valittaessa koonmuuttokahvoja, vaan koonmuuttokahvat ovat koko tekstiruudulla.)

 2. Avaa valintanauhan Animaatiot-välilehdessä animaatiovalikoima ja valitse sitten haluamasi animaatio.

  Animaatiot-asetusvalikoima PowerPoint Onlinessa
 3. Avaa Animaatiot-välilehden Tehosteasetukset-luettelo ja valitse sitten haluamasi tehosteasetus. Tehosteasetuksia voi käyttää tekstille. Niiden avulla voit myös valita animaation suunnan ja voimakkuuden. (Kaikilla animaatioilla ei ole tehosteasetuksia.)

 4. Esikatsele animaatiota valitsemalla valintanauhan Diaesitys-välilehdessä Toista alusta.

  Aloita diaesitys valitsemalla valintanauhan Näytä-välilehdessä Toista alusta.

  (Jos olet poistanut yksinkertaistetun valintanauhan käytöstä, sinulla ei ole Diaesitys-väli lehteä, mutta voit käynnistää diaesityksen Näytä-välilehdessä.)

 5. Näet animaatiotehosteen toistettuna napsauttamalla diaa diaesitysnäkymässä.

Animaatiotehosteen poistaminen

 1. Valitse animoitu objekti.

 2. Avaa valintanauhan Animaatiot-välilehdessä animaatiovalikoima ja valitse sitten Ei mitään.

Animaatiotehosteiden järjestyksen muuttaminen

Kun animoit objektin, tämän objektin vasemmalle puolelle tulee näkyviin pieni numero. Se ilmaisee animaatiotehostetta ja sen paikkaa dian animaatioiden järjestyksessä. Näet nämä numerot, kun valittuna on Animaatio-välilehti.

 1. Valitse diassa animoitu objekti.

 2. Valitse valintanauhan Animaatio-välilehden Ajoitus-ryhmästä Siirrä aiemmaksi tai Siirrä myöhemmäksi.

  Jokainen napsautus siirtää objektin paikkaa yhdellä paikalla. Animaationumerot muuttuvat tehosteiden uuden järjestyksen mukaisesti.

Katso myös

Tekstin tuominen näkyviin rivi, sana tai kirjain kerrallaan

Animoidun GIF-tiedoston lisääminen diaan

Usean animaatiotehosteen lisääminen yhteen objektiin

Liikeratatehosteen animaation lisääminen

PowerPointin 3D-animaatiotehosteet

Diojen siirtymätehosteet

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×