Tekstin tai muotoilun etsiminen ja korvaaminen Word for Macissa

Voit hakea ja korvata tiedoston tekstiä, erikoismerkkejä (esimerkiksi em-viivoja) ja tiedostoelementtejä (esimerkiksi sivunvaihtoja). Voit myös etsiä tiettyä muotoilua (esimerkiksi merkki- tai kappalemuotoilua), tyyliä, ja korostusta sekä muuttaa sitä muuttamatta itse tekstiä. Kun etsit tekstiä, Word korostaa tiedostosta löytyneet vastineet. Voit myös hakea ja korvata tekstiä yleismerkkien avulla.

Kirjoita tiedoston oikean yläkulman hakuruutuun ( Lisää tiedostosta haettava tekstikohta ) haettava sana tai haettavat sanat. Word korostaa sen tai niiden kaikki esiintymät koko tiedostossa.

Löydetyn tekstin korvaaminen:

 1. Osoita suurennuslasia ja valitse sitten Korvaa.

  Korvaa-vaihtoehto on korostettuna Haku-ruudussa

 2. Kirjoita Korvaava-ruutuun korvaava teksti.

 3. Valitse Korvaa kaikki tai Korvaa.

  Vihjeitä: 

  • Voit avata myös Etsi ja korvaa ruudun näppäinyhdistelmällä Ctrl+H.

  • Jos korvaat tekstiä, kannattaa valita ennemmin Korvaa kuin Korvaa kaikki. Näin voit tarkistaa kaikki korvattavat kohteet ennen korvaamista.

Voit etsiä muotoiltua tekstiä (esimerkiksi korostettua tai lihavoitua tekstiä) Muotoile-valikon avulla.

 1. Valitse Näytä > Siirtymisruutu.

  Siirtymisruutu on valittuna Näytä-välilehdessä

 2. Valitse siirtymisruudussa suurennuslasi.

 3. Osoita asetuspainiketta ja valitse sitten Erikoishaku ja -korvaus.

  Tarkennettu haku -ja Korvaa-toiminnot ovat korostettuina Etsi ja korvaa -valintaruudussa

  Huomautukset: 

  • Näytä kaikki asetukset napsauttamalla Etsi ja korvaa -valintataulun alareunassa olevaa nuolta.

  • Näyttää, miten Muotoile-ponnahdusvalikko avataan

 4. Valitse haluamasi vaihtoehto Muotoile-valikosta.

  Näyttää muotoiluasetukset

  Jos näyttöön avautuu toinen valintaikkuna, valitse haluamasi vaihtoehdot ja valitse sitten OK.

 5. Valitse Etsi ja korvaa -valintaikkunassa Etsi seuraava tai Etsi kaikki.

Voit etsiä ja korvata muotoiltua tekstiä (esimerkiksi korostettua tai lihavoitua tekstiä) Muotoile-valikon avulla.

 1. Valitse Näytä > Siirtymisruutu.

  Siirtymisruutu on valittuna Näytä-välilehdessä

 2. Valitse siirtymisruudussa suurennuslasi.

 3. Osoita asetuspainiketta ja valitse sitten Erikoishaku ja -korvaus.

  Tarkennettu haku -ja Korvaa-toiminnot ovat korostettuina Etsi ja korvaa -valintaruudussa

 4. Valitse valintaikkunan yläreunassa Korvaa.

  Huomautukset: 

  • Näytä kaikki asetukset osoittamalla Etsi ja korvaa -valintataulun alareunassa olevaa nuolta.

  • Näyttää, miten Muotoile-ponnahdusvalikko avataan

 5. Kirjoita Etsittävä-ruutuun teksti, jota haluat etsiä.

 6. Valitse etsittävä muotoilu Muotoile-valikossa.

  Näyttää muotoiluasetukset

  Jos näyttöön avautuu toinen valintaikkuna, valitse haluamasi vaihtoehdot ja valitse sitten OK.

 7. Osoita Korvaava-kohdan vieressä olevaa ruutua.

 8. Valitse korvaava muotoilu Muotoile-valikossa. Jos näkyviin tulee toinen valintaikkuna, valitse haluamasi muotoilut ja valitse sitten OK.

 9. Valitse Korvaa, Korvaa kaikki tai Etsi seuraava.

 1. Valitse Näytä > Siirtymisruutu.

 2. Valitse siirtymisruudussa suurennuslasi.

 3. Osoita asetuspainiketta ja valitse sitten Erikoishaku ja -korvaus.

  Tarkennettu haku -ja Korvaa-toiminnot ovat korostettuina Etsi ja korvaa -valintaruudussa

  Huomautukset: 

  • Näytä kaikki asetukset osoittamalla Etsi ja korvaa -valintataulun alareunassa olevaa nuolta.

  • Näyttää, miten Muotoile-ponnahdusvalikko avataan

 4. Osoita Erikoismuotoilu-valikossa etsittävää erikoismerkkiä.

  Erikoismerkkien etsiminen

 5. Valitse Etsi seuraava.

 1. Valitse Näytä > Siirtymisruutu.

  Siirtymisruutu on valittuna Näytä-välilehdessä

 2. Valitse siirtymisruudussa suurennuslasi.

 3. Osoita asetuspainiketta ja valitse sitten Erikoishaku ja -korvaus.

  Tarkennettu haku -ja Korvaa-toiminnot ovat korostettuina Etsi ja korvaa -valintaruudussa

  Huomautukset: 

  • Näytä kaikki asetukset napsauttamalla Etsi ja korvaa -valintataulun alareunassa olevaa nuolta.

  • Näyttää, miten Muotoile-ponnahdusvalikko avataan

 4. Valitse Etsi ja korvaa -valintataulun yläreunassa Korvaa. Valitse sitten Etsittävä-ruutu, mutta älä kirjoita mitään. Kun valitset erikoismerkin myöhemmin, Word lisää merkkikoodin automaattisesti ruutuun.

  Huomautus: Näytä kaikki asetukset osoittamalla Etsi ja korvaa -valintataulun alareunassa olevaa nuolta.
  Näyttää, miten Muotoile-ponnahdusvalikko avataan

 5. Osoita Erikoismuotoilu-valikossa etsittävää erikoismerkkiä.

 6. Osoita Korvaava-ruutua.

 7. Osoita Erikoismuotoilu-valikossa korvaavaa erikoismerkkiä.

 8. Valitse Korvaa tai Etsi seuraava.

 1. Valitse Näytä > Siirtymisruutu.

  Siirtymisruutu on valittuna Näytä-välilehdessä

 2. Valitse siirtymisruudussa suurennuslasi.

 3. Osoita asetuspainiketta ja valitse sitten Erikoishaku ja -korvaus.

  Tarkennettu haku -ja Korvaa-toiminnot ovat korostettuina Etsi ja korvaa -valintaruudussa

 4. Valitse Käytä yleismerkkejä -valintaruutu.

  Jos Käytä yleismerkkejä -valintaruutu ei ole näkyvissä, napsauta Alanuoli, jolla saat näkyviin lisää vaihtoehtoja. .

 5. Osoita Erikois-ponnahdusvalikossa jotain yleismerkkiä ja kirjoita haluamasi teksti Etsittävä-ruutuun.

  Yleismerkkien käyttäminen Etsi ja korvaa -valintaikkunassa

 6. Valitse Etsi seuraava.

  Vihjeitä: 

  • Jos haluat peruuttaa meneillään olevan haun, paina näppäinyhdistelmää KOMENTO + PISTE.

  • Voit myös kirjoittaa yleismerkin suoraan Etsittävä-ruutuun sen sijaan, että valitset sen Erikois-ponnahdusvalikosta.

  • Voit etsiä yleismerkiksi määritettyä merkkiä kirjoittamalla merkin eteen kenoviivan (\). Kirjoita esimerkiksi \?, kun haluat löytää kysymysmerkin.

  • Voit ryhmitellä yleismerkkejä ja tekstiä sekä merkitä laskentajärjestyksen käyttämällä sulkeita. Voit esimerkiksi määrittää hakuehdoksi <(kirj)*(ttu)>, jolloin löydät sanat "kirjoitettu" ja "kirjattu".

  • Voit hakea lauseketta ja korvata hakulausekkeen muutetulla lausekkeella käyttämällä \n-yleismerkkiä. Kirjoita esimerkiksi (Pyysalo) (Liisi)Etsittävä-ruutuun ja \2 \1Korvattava-ruutuun. Word etsii ”Pyysalo Liisi” -ilmaisut ja korvaa ne ilmaisuilla ”Liisi Pyysalo”.

 7. Löydetyn tekstin korvaaminen:

  1. Valitse Korvaa-välilehti ja valitse Korvaava-ruutu.

  2. Valitse Erikois-, valitse yleismerkki ja kirjoita haluamasi teksti Korvaava-ruutuun.

  3. Valitse Korvaa kaikki, Korvaa tai Etsi seuraava.

   Vihje: Kun korvaat tekstiä, on suositeltavaa valita Korvaa eikä Korvaa kaikki. Näin voit varmistaa, että korvaat jokaisen kohdan oikein.

Voit muokata hakua seuraavilla yleismerkeillä.

Etsittävä teksti

Käytä

Esimerkiksi

Mikä tahansa yksittäinen merkki

?

a?u etsii sanat apu ja asu.

Mikä tahansa merkkijono

*

i*o etsii sanat iso ja ilonpito.

Jokin määritetyistä merkeistä

[ ]

a[hr]o etsii sanat aro ja aho.

Mikä tahansa yksittäinen merkki tästä joukosta

[-]

[s-t]iili hakee sanat "siili" ja "tiili".

Merkkiväli on määritettävä nousevassa järjestyksessä.

Mikä tahansa yksittäinen merkki, paitsi hakasulkeissa olevat merkit

[!]

l[!a]ppu hakee sanat "lippu" ja "loppu" mutta ei "lappu".

Mikä tahansa yksittäinen merkki, paitsi hakasulkeiden merkkivälin merkit

[!x-z]

t[!a-m]ck hakee sanat "tock" ja "tuck", muttei sanoja "tack" tai "tick".

Merkkiväli on määritettävä nousevassa järjestyksessä.

Täsmälleen n ilmauksen tai merkin esiintymää

{ n}

fe{2}d hakee sanan "feed" muttei sanaa "fed".

Vähintään n merkin tai ilmauksen esiintymää

{ n,}

fe{1,}d hakee sanat "fed" ja "feed".

Merkin tai ilmauksen esiintymät lukuväliltä

{ n, n}

10{1,3} hakee luvut "10", "100" ja "1000".

Yksi tai useampi edellisen merkin tai ilmauksen esiintymä

@

lo@t hakee sanat "lot" ja "loot".

Sanan alku

<

<(kansa) etsii sanat "kansallinen" ja "kansainvälinen", mutta ei sanaa "kisakansa".

Sanan loppu

>

(ti)> etsii sanat "tomaatti" ja "tatti", mutta ei sanaa "tatit".

 1. Kirjoita hakukenttään Hakukenttä Wordissa sana tai lause, jonka haluat etsiä.

  Word korostaa kaikki asiakirjasta löytyvät kyseisen sanan tai lauseen esiintymät.

 2. Löydetyn tekstin korvaaminen:

  1. Valitse suurennuslasi-pikavalikossa Korvaa.

   Haun pikavalikko

   Tai käytä pikanäppäinyhdistelmää KOMENTO KOMENTO + VAIHTO + H.

  2. Kirjoita Korvaava-ruutuun korvaava teksti.

  3. Valitse Korvaa kaikki, Korvaa tai Etsi.

  Vihjeitä: 

  • Kun korvaat tekstiä, on suositeltavaa valita Korvaa eikä Korvaa kaikki. Näin voit varmistaa, että jokainen korvaaminen on oikein.

  • Jos haluat peruuttaa meneillään olevan haun, paina näppäinyhdistelmää KOMENTO + PISTE.

 1. Siirry Muokkaa-valikkoon, vie osoitin kohtaan Etsi ja valitse Tehostettu Etsi ja korvaa -toiminto.

 2. Osoita Muoto-pikavalikossa muotoiluja, jotka haluat etsiä.

  Jos Muoto-pikavalikko ei ole näkyvissä, valitse Nuolipainike .

 3. Jos näkyviin tulee toinen valintaikkuna, valitse haluamasi muotoilut ja valitse sitten OK.

 4. Valitse Etsi seuraava.

  Vihjeitä: 

  • Jos haluat valita edellisen haun, valitse Edellinen haku -painike .

  • Jos haluat peruuttaa meneillään olevan haun, paina näppäinyhdistelmää KOMENTO + PISTE.

 5. Löydetyn tekstin korvaaminen:

  1. Osoita Korvaa-välilehdessä Korvaava-kohdan vieressä olevaa ruutua.

  2. Osoita Muoto-pikavalikossa muotoiluja, jotka haluat korvata.

  3. Jos näkyviin tulee toinen valintaikkuna, valitse haluamasi muotoilut ja valitse sitten OK.

  4. Valitse Korvaa kaikki, Korvaa tai Etsi.

   Vihje: Kun korvaat tekstiä, on suositeltavaa valita Korvaa eikä Korvaa kaikki. Näin voit varmistaa, että jokainen korvaaminen on oikein.

 1. Valitse vakiotyökaluriviltä Näytä tai piilota sivupalkki  Sivupalkki-painike .

 2. Valitse sivupalkissa Etsi ja korvaa  Etsi ja korvaa -painike .

 3. Valitse hakuasetusten pikavalikossa Hakuasetukset-painike Tehostettu Etsi ja korvaa -toiminto.

 4. Osoita Erikoismuotoilu-pikavalikossa haluamaasi erikoismerkkiä.

  Jos Erikoismuotoilu-pikavalikko ei ole näkyvissä, valitse Nuolipainike .

 5. Valitse Etsi seuraava.

  Vihjeitä: 

  • Jos haluat valita edellisen haun, valitse Edellinen haku -painike .

  • Jos haluat peruuttaa meneillään olevan haun, paina näppäinyhdistelmää KOMENTO + PISTE.

 6. Voit korvata löydetyt merkit napsauttamalla Korvaa kaikki, Korvaa tai Etsi.

  Vihje: Kun korvaat tekstiä, on suositeltavaa valita Korvaa eikä Korvaa kaikki. Näin voit varmistaa, että jokainen korvaaminen on oikein.

 1. Valitse Muokkaa-valikossa Etsi ja valitse sitten Etsimisen ja korvaamisen lisäasetukset.

 2. Valitse Käytä yleismerkkejä -valintaruutu.

  Jos Käytä yleismerkkejä -valintaruutu ei ole näkyvissä, valitse Nuolipainike .

 3. Valitse Erikois-ponnahdusvalikosta jokin yleismerkki ja kirjoita haluamasi teksti Etsittävä-ruutuun.

 4. Valitse Etsi seuraava.

  Vihjeitä: 

  • Jos haluat peruuttaa meneillään olevan haun, paina näppäinyhdistelmää KOMENTO + PISTE.

  • Voit myös kirjoittaa yleismerkin suoraan Etsittävä-ruutuun sen sijaan, että valitset sen Erikois-ponnahdusvalikosta.

  • Voit etsiä yleismerkiksi määritettyä merkkiä kirjoittamalla merkin eteen kenoviivan (\). Kirjoita esimerkiksi \?, kun haluat löytää kysymysmerkin.

  • Voit ryhmitellä yleismerkkejä ja tekstiä sekä merkitä laskentajärjestyksen käyttämällä sulkeita. Voit esimerkiksi määrittää hakuehdoksi <(kirj)*(ttu)>, jolloin löydät sanat "kirjoitettu" ja "kirjattu".

  • Voit hakea lauseketta ja korvata hakulausekkeen muutetulla lausekkeella käyttämällä \n-yleismerkkiä. Kirjoita esimerkiksi (Pyysalo) (Liisi)Etsittävä-ruutuun ja \2 \1Korvattava-ruutuun. Word etsii ”Pyysalo Liisi” -ilmaisut ja korvaa ne ilmaisuilla ”Liisi Pyysalo”.

 5. Löydetyn tekstin korvaaminen:

  1. Valitse Korvaa-välilehti ja valitse Korvaava-ruutu.

  2. Valitse Erikois-, valitse yleismerkki ja kirjoita haluamasi teksti Korvaava-ruutuun.

  3. Valitse Korvaa kaikki, Korvaa tai Etsi.

   Vihje: Kun korvaat tekstiä, on suositeltavaa valita Korvaa eikä Korvaa kaikki. Näin voit varmistaa, että jokainen korvaaminen on oikein.

Voit muokata hakua seuraavilla yleismerkeillä.

Etsittävä teksti

Käytä

Esimerkiksi

Mikä tahansa yksittäinen merkki

?

a?u etsii sanat apu ja asu.

Mikä tahansa merkkijono

*

i*o etsii sanat iso ja ilonpito.

Jokin määritetyistä merkeistä

[ ]

a[hr]o etsii sanat aro ja aho.

Mikä tahansa yksittäinen merkki tästä joukosta

[-]

[s-t]iili hakee sanat "siili" ja "tiili".

Merkkiväli on määritettävä nousevassa järjestyksessä.

Mikä tahansa yksittäinen merkki, paitsi hakasulkeissa olevat merkit

[!]

l[!a]ppu hakee sanat "lippu" ja "loppu" mutta ei "lappu".

Mikä tahansa yksittäinen merkki, paitsi hakasulkeiden merkkivälin merkit

[!x-z]

t[!a-m]ck hakee sanat "tock" ja "tuck", muttei sanoja "tack" tai "tick".

Merkkiväli on määritettävä nousevassa järjestyksessä.

Täsmälleen n ilmauksen tai merkin esiintymää

{ n}

fe{2}d hakee sanan "feed" muttei sanaa "fed".

Vähintään n merkin tai ilmauksen esiintymää

{ n,}

fe{1,}d hakee sanat "fed" ja "feed".

Merkin tai ilmauksen esiintymät lukuväliltä

{ n, n}

10{1,3} hakee luvut "10", "100" ja "1000".

Yksi tai useampi edellisen merkin tai ilmauksen esiintymä

@

lo@t hakee sanat "lot" ja "loot".

Sanan alku

<

<(kansa) etsii sanat "kansallinen" ja "kansainvälinen", mutta ei sanaa "kisakansa".

Sanan loppu

>

(ti)> etsii sanat "tomaatti" ja "tatti", mutta ei sanaa "tatit".

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin ja muiden tietojen etsiminen ja korvaaminen Windowsin Wordissa

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×