Tekstin lisääminen ja muotoileminen PowerPointissa näytönlukuohjelman avulla

Tekstin lisääminen ja muotoileminen PowerPointissa näytönlukuohjelman avulla

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Käytä PowerPoint näppäimistöllä ja näytön luku ohjelmalla, jos haluat lisätä tekstiä ja käyttää muotoilua esityksessä. PowerPoint-esityksessä olevan tekstin muotoileminen on helppolukuisempi. Testasimme sitä lukijan ja jawsin avulla, mutta se voi toimia muiden näytön luku ohjelmien kanssa niin kauan kuin ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyysstandardeja ja-tekniikoita. Opit luomaan luettelo merkeillä varustettuja tai numero ituja luetteloita, joilla voit jäsentää esitykset paremmin tai lisätä hyperlinkkejä muihin tieto lähteisiin.

Huomautukset: 

Sisältö

Add text to a slide

Voit lisätä sisältöä diaan, kun olet normaalinäkymässä.

 1. Siirry normaaliin näkymään painamalla näppäin yhdistelmää ALT + W ja sitten L. Kuulet viestin "dia-ruutu" ja sen jälkeen dian numeron. JAWSissa kuulet viestin ”Dia-alue”.

 2. Valitse dia, johon haluat lisätä tekstiä, painamalla F6-näppäintä, kunnes olet dian pikkukuvaruudussa. Kuulet viestin "pikkukuvat" ja sen jälkeen dian numeron.

 3. Selaa dioja painamalla ylä- ja alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet dian numeron ja otsikon. Jos diat sijaitsevat osissa, siirry osasta toiseen ylä- ja alanuolinäppäimillä, ja laajenna osa painamalla oikeaa nuolinäppäintä.

 4. Siirrä kohdistus dian muokkausalueelle painamalla F6-näppäintä. Kuulet lukijassa viestin "dia-ruutu", jonka perässä on dian numero. JAWSissa kuulet viestin ”Dia-alue”.

 5. Siirry tekstipaikkamerkkiin sarkainnäppäimellä. Lukijassa paikkamerkkejä kutsutaan tekstiruuduiksi, joten kuulet esimerkiksi ”Otsikko-tekstiruutu”. JAWSissa kuulet viestin ”Otsikon paikkamerkki”.

 6. Jos haluat vaihtaa paikka merkin tekstin mukana, siirry muokkaus tilaan painamalla ENTER-näppäintä ja valitse koko teksti ja aloita kirjoittaminen.

 7. Jos haluat siirtää lisäyskohdan seuraavaan otsikkoon tai leipätekstin paikkamerkkiin, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Enter.

  Huomautus: Voit myös siirtyä paikka merkkeihin painamalla SR-näppäintä + oikealle tai vasemmalle osoittavaa nuoli näppäintä ja painaa SR-näppäin + ENTER, jos haluat sijoittaa tekstin kohdistimen valitun teksti ruudun loppuun.

  Huomautus: Jos tekstin paikka merkkejä ei ole enempää, useimmissa tapa uksissa Ctrl + Enter-näppäin yhdistelmällä voit lisätä uuden dian, jossa on sama dia-asettelu kuin alkuperäisellä diassa, ja sijoittaa kohdistuksen uuden dian ensimmäiseen paikka merkkiin. Jos alkuperäisessä diassa on otsikko dia-asettelu, juuri luodussa diassa on otsikko ja sisältö-asettelu.

  Huomautus: Jos haluat muokata tekstiä, jonka olet jo lisännyt teksti kenttään, Siirry SARKAIMELLA teksti kenttään ja valitse koko teksti painamalla F2-näppäintä ja aloita muokkaaminen. Kun haluat lopettaa muokkaamisen ja siirtää kohdistuksen takaisin tekstiruutuun, paina uudelleen F2-näppäintä.

  Huomautus: Lisä tietoja merkki muotoilun käyttämisestä näppäimistöllä, kuten liha vointi, alleviivaus, kursivointi, alaindeksi tai Yläindeksi , on artikkelissaPowerPoint-esitysten luominen pikanäppäintenavulla.

Luettelomerkkien tai numeroinnin lisääminen tekstiin

Voit luoda luettelomerkeillä varustettuja tai numeroituja luetteloita pikanäppäinten avulla. Voit muuttaa aiemmin luotuja tekstirivejä luetteloksi, muuttaa luettelomerkkityyliä tai tehdä sisäkkäisiä luetteloita.

Luettelomerkkien tai numeroinnin lisääminen tekstiin

 1. Valitse tekstipaikkamerkissä se teksti, johon haluat lisätä luettelomerkkejä tai numeroinnin.

  Vihje: Jos haluat lisä tietoja siitä, miten voit valita tekstiä PowerPoint näppäimistöllä, siirry kohtaan Valitse ja muokkaa tekstiä ja objektejakäyttämällä pikanäppäimiä PowerPoint-esitysten luomiseen.

 2. Valitse haluamasi toimenpide:

  • Jos haluat lisätä luettelo merkkejä, paina näppäin yhdistelmää ALT + H ja sitten U. Selaa luettelo merkki tyylejä sarkaimella. Kuulet luettelomerkin tyylin kuvauksen selauksen aikana. Lisää tyyli painamalla Enter-näppäintä.

  • Jos haluat lisätä numeroinnin, paina näppäin yhdistelmää ALT + H ja sitten N. Selaa numerointi tyylejä painamalla SARKAIN-näppäintä. Kuulet numeroinnin tyylin kuvauksen selauksen aikana. Lisää tyyli painamalla Enter-näppäintä.

 3. Voit luoda lisää luettelokohteita siirtämällä lisäyskohdan luettelokohteen perään ja painamalla Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat lopettaa luettelon luomisen, siirrä lisäyskohta viimeisen luettelokohdan perään ja paina Enter-näppäintä ja sitten Askelpalautinta.

Luettelomerkeillä varustetun luettelon luominen kirjoittamisen aikana

 1. Kirjoita uuden rivin alkuun * (tähti) ja paina sitten väli lyöntiä tai SARKAIN-näppäintä.

 2. Kirjoita haluamasi teksti. Täytetty pyöreä luettelo merkin kohde luodaan automaattisesti, kun painat ENTER-näppäintä.

 3. Voit luoda uuden luettelokohteen painamalla Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat lopettaa luettelon luomisen, paina Enter-näppäintä ja sitten Askelpalautinta.

Numeroidun luettelon luominen kirjoittamisen aikana

 1. Kirjoita uuden rivin alkuun 1. (numero 1 ja sitä seuraava piste) ja paina sitten väli lyöntiä tai SARKAIN-näppäintä.

 2. Kirjoita haluamasi teksti. Numeroitu luettelon kohde luodaan automaattisesti, kun painat ENTER-näppäintä.

 3. Voit luoda uuden luettelokohteen painamalla Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat lopettaa luettelon luomisen, paina Enter-näppäintä ja sitten Askelpalautinta.

Luettelon kohteiden sisentäminen

 1. Valitse luettelokohteet, jotka haluat sisentää.

 2. Valitse haluamasi toimenpide:

  • Jos haluat suurentaa sisennystä, paina näppäin yhdistelmää ALT + H ja sitten A ja I.

  • Jos haluat pienentää sisennystä, paina näppäin yhdistelmää ALT + H ja sitten A ja O.

Hyperlinkin lisääminen

Voit lisätä hyperlinkkejä, jotka avaavat verkkosivun, esityksen eri osan tai toisen tiedoston. Voit lisätä myös mailto-linkin, joka avaa automaattisesti uuden sähköpostiviestin tiettyyn sähköpostiosoitteeseen.

Linkittäminen verkkosivuun

 1. Aseta kohdistin siihen kohtaan, johon haluat lisätä linkin esityksessä.

 2. Jos haluat lisätä linkin verkko sivuun, paina näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 3. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet viestin: "osoite". Kirjoita verkkosivun osoite.

 4. Jos haluat lisätä tekstin, joka näkyy linkin tekstinä osoitteen sijaan, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet viestin: "näytettävä teksti". Kirjoita teksti.

 5. Lisää linkki painamalla Enter-näppäintä.

Linkittäminen aiemmin luotuun tiedostoon

 1. Aseta kohdistin siihen kohtaan, johon haluat lisätä linkin esityksessä.

 2. Jos haluat lisätä tiedostoon linkin, paina näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 3. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet viestin: "Selaa tiedostoa, painike". Valitse se painamalla Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat selata tiedostoa, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet kansion nimen, esimerkiksi "Tämä tieto kone". Selaa kansioita ylä-tai alanuoli näppäimellä ja Näytä alikansiot napsauttamalla oikeaa nuoli näppäintä. Kuulet kansioiden nimet selatessasi.

 5. Kun löydät oikean kansion, paina ENTER-näppäintä. Kuulet kansiossa olevan tiedoston nimen.

 6. Selaa tiedostoja painamalla SARKAINTA ja ylä-tai alanuoli näppäintä, kunnes kuulet haluamasi tiedoston nimen, ja valitse sitten painamalla ENTER-näppäintä.

 7. Lisää linkki painamalla Enter-näppäintä.

Linkittäminen esityksen diaan

 1. Aseta kohdistin siihen kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Jos haluat lisätä linkin diaan esityksessä, paina näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 3. Paina näppäin yhdistelmää CTRL + SARKAIN, kunnes kuulet viestin: "Valitse kohta tiedostossa."

 4. Valitse dia, johon haluat lisätä linkin, painamalla alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi dian nimen.

 5. Lisää linkki painamalla Enter-näppäintä.

Linkittäminen sähköpostiosoitteeseen

 1. Aseta kohdistin siihen kohtaan, johon haluat lisätä linkin esityksessä.

 2. Jos haluat lisätä Sähkö posti osoitteen, paina näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 3. Paina näppäin yhdistelmää CTRL + SARKAIN, kunnes kuulet viestin: "Sähkö posti osoite. Tekstin muokkaus”.

 4. Kirjoita sähköpostiosoite.

 5. Jos haluat lisätä tekstiä, joka näkyy linkin tekstissä kirjoittamasi osoitteen sijaan, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet viestin: "näytettävä teksti". Kirjoita haluamasi teksti.

 6. Lisää linkki painamalla Enter-näppäintä.

Tekstin värin muuttaminen

Voit muuttaa esityksen tiettyjen tekstin osien väriä.

 1. Valitse teksti, jonka värin haluat muuttaa.

 2. Jos haluat muuttaa väriä, paina näppäin yhdistelmää ALT + H ja sitten F ja C. Kuulet: "teeman värit".

 3. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet haluamasi värin ja varjostuksen.

 4. Valitse väri painamalla Enter-näppäintä.

Hyperlinkin tekstin värin muuttaminen

Hyperlinkin tekstin väriä voi muuttaa koko esityksessä käyttämällä dian perustyyliin tehtyjä muutoksia.

 1. Avaa dian perustyyli painamalla näppäinyhdistelmää Alt+W ja sitten M.

 2. Jos haluat muuttaa dian perustyylin väri mallia, paina näppäin yhdistelmää ALT + M, sitten T, C ja C.

 3. Paina ylänuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin: "hyperlinkki". Valitse painamalla Enter-näppäintä.

 4. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet haluamasi värin ja varjostuksen. Paina sitten Enter-näppäintä.

 5. Tallenna muutokset painamalla näppäinyhdistelmää Alt+S.

 6. Poistu dian perustyylinäkymästä ja palaa normaalinäkymään painamalla näppäinyhdistelmää Alt+W ja sitten L.

Tekstin korostaminen

Voit korostaa tärkeät osat esityksestäsi. Korostetut kohdat kiinnittävät yleisön huomion.

Tekstin korostaminen

 1. Valitse korostettava teksti.

 2. Avaa korostus väri-valikko painamalla näppäin yhdistelmää ALT + H, T ja sitten C.

 3. Siirry nuoli näppäimillä väri asetukset-kohtaan ja valitse väri painamalla ENTER-näppäintä.

Tekstin korostaminen tekstitehosteilla

 1. Valitse korostettava teksti.

 2. Avaa teksti tehoste-valikko painamalla näppäin yhdistelmää Alt + J, sitten D, T ja X.

 3. Paina ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet "hehku", ja paina sitten ENTER.

 4. Jos haluat valita värin ja korostuksen variantin, paina SARKAINTA, kunnes kuulet haluamasi vaihto ehdon, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Esitysten jakaminen ja Yhteismuokkaaminen näytön luku ohjelman avulla PowerPointissa

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Microsoft 365-sovelluksessa

PowerPointin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Käytä PowerPoint näppäimistön ja sisäänrakennetun macOS-näytön luku ohjelman avulla, jos haluat lisätä ja muotoilla tekstiä dioissa ja määrittää yleisön, jolla on hyvin jäsennelty ja helposti seurattava esitys, jossa on tarvittavat linkit lisä tietoihin.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365:n ominaisuuksia julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät macOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

Sisältö

PowerPointin avaaminen ja kirjautuminen sisään

Jos haluat tallentaa esityksesi OneDrive automaattisesti, varmista, että kirja udut Microsoft-tili, kun käytät PowerPoint. Kun tallennat esityksesi OneDriveen, voit käyttää niitä mistä tahansa laitteesta, josta olet kirjautunut tilillesi.

 1. Mac-näppäinyhdistelmällä komento + vaihto + A voit avata Sovellukset-näkymän Finderissä.

 2. Avaa Sovellukset-ryhmä valitsemalla Ctrl + optio + vaihto + alanuoli ja selaa sitten sovelluksia nuolinäppäimillä.

 3. Kun VoiceOver ilmoittaa Microsoft PowerPoint-sovelluksesta, avaa PowerPoint painamalla näppäin yhdistelmää Ctrl + Optio + väli lyönti.

 4. Kirjaudu sisään painamalla vaihto + sarkain toistuvasti ja valitsemalla Kirjaudu-valikkopainike. Valitse painike painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

 5. Kirjaudu sisään -valintaikkuna avautuu. Kohdistus on tekstikentässä. Kirjoita sähköpostiosoite tai puhelinnumero, joka on liitetty Microsoft-tili-tiliisi. Paina sen jälkeen sarkainta.

 6. Kohdistus on Seuraava-painikkeessa. VoiceOver ilmoittaa: ”Linkki, seuraava.” Valitse painike painamalla Ctrl + optio + välinäppäin.

 7. Kirjoita salasana -valintaikkuna avautuu. Kohdistus on tekstikentässä. Kirjoita Microsoft-tili-tilisi salasana ja paina sarkainta.

 8. Kohdistus on Kirjaudu-painikkeessa. VoiceOver ilmoittaa: ”Kirjaudu sisään -painike.” Kirjaudu sisään valitsemalla Ctrl + optio + välinäppäin.

Olet kirjautunut sisään, ja kohdistus on Tiliasetukset-valikkopainikkeessa PowerPoint_genericin ensisijaisessa näkymässä. Voit siirtyä näkymän muihin kohteisiin painamalla sarkainta.

Vihje: PowerPoint pitää sinut kirjautuneena sisään, jotta sinun ei tarvitse kirja utua sisään seuraavan kerran, ellet Kirjaudu ulos erikseen.

Add text to a slide

Kun avaat PowerPoint ensimmäisen kerran, se avautuu normaalinäkymässä. Normaalinäkymässä näyttö on jaettu pikkukuvaruutuun, dian muokkausalueeseen keskellä ja Muistiinpanot-ruutuun muokkausalueen alapuolella.

 1. Normaalinäkymässä paina F6-painiketta toistuvasti, kunnes pääset pikkukuvaruutuun. VoiceOver ilmoittaa: ”Pikkukuvaruutu, luettelo, 1 kohde valittuna.”

 2. Siirry ruutuun painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + vaihto + alanuoli.

 3. Selaa dioja ylä- ja alanuolinäppäimillä.

 4. Kun olet diassa, johon haluat lisätä tekstiä, paina sarkainta toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Olet parhaillaan tekstialueella tekstiruudun sisällä.” Jos diassa on otsikon tekstiruutu, olet sen sisällä.

 5. Lisää teksti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + vaihto + alanuoli ja aloita kirjoittaminen. Jos tekstialue sisältää paikkamerkkitekstiä, sinun on ehkä poistettava se ensin. Kun olet valmis, paina ESC-näppäintä.

 6. Siirry dian seuraavaan tekstiruutuun painamalla sarkainta.

 7. Jos haluat lisätä tekstiä, aloita kirjoittaminen. Kun olet valmis, paina ESC-näppäintä.

Luettelomerkkien tai numeroinnin lisääminen tekstiin

Voit luoda luettelomerkeillä varustettuja tai numeroituja luetteloita näytönlukijan avulla. Voit muuttaa olemassa olevia tekstikappaleita luetteloksi tai luoda luetteloita kirjoittaessasi.

 1. Valitse tekstiosa, jonka haluat muotoilla luetteloksi.

 2. Siirry valikko riville painamalla näppäin yhdistelmää Ctrl + Optio + M. Paina oikeaa nuolta toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: "muoto". Avaa valikko painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

 3. Paina alanuolinäppäintä kolmasti. VoiceOver ilmoittaa: ”Luettelomerkit ja numerointi, ellipsit.” Valitse painamalla Ctrl + optio + välinäppäin.

 4. Luettelomerkit ja numerointi -valintaikkuna avautuu, ja Luettelomerkit-välilehti näkyy valittuna. Siirry Numerointi-välilehteen, paina oikeaa nuolinäppäintä kerran ja avaa se painamalla Ctrl + optio + välinäppäin.

 5. Voit selata asetuksia sarkaimella. VoiceOver ilmoittaa vaihtoehdot, kun siirryt.

 6. Kun olet haluamasi asetuksen kohdalla, paina Ctrl + optio + välinäppäin. Paina sitten sarkainta toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”OK, oletus, painike.”

 7. Lisää luettelomerkit tai numerot painamalla Ctrl + optio + välinäppäin. Valittu teksti muunnetaan luetteloksi ja kohdistus säilyy luettelossa.

Luettelomerkeillä varustetun luettelon luominen kirjoittamisen aikana

 1. Aseta kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Kirjoita * (tähti) ja paina välinäppäintä.

 3. Kirjoita luettelokohteen teksti. Lisää uusi luettelokohde painamalla Enter-näppäintä.

  PowerPoint käynnistää luettelo merkeillä varustetun luettelon automaattisesti.

Numeroidun luettelon luominen kirjoittamisen aikana

 1. Aseta kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Kirjoita 1. (numero yksi ja piste) ja paina välinäppäintä. PowerPoint aloittaa järjestetyn luettelon automaattisesti.

 3. Kirjoita luettelokohteen teksti. Lisää uusi luettelokohde painamalla Enter-näppäintä.

Hyperlinkin lisääminen

Voit lisätä hyperlinkkejä, jotka avaavat verkkosivun, esityksen eri osan tai toisen tiedoston. Voit myös lisätä mailto-linkin, joka luo Macin sähköpostitilin avulla uuden sähköpostin, jossa määritetty osoite on täytetty automaattisesti.

Linkittäminen verkkosivuun

 1. Valitse PowerPoint teksti, johon haluat lisätä hyperlinkin, ja paina näppäin yhdistelmää komento + K.

 2. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on osoitekentässä. Jos VoiceOver ei anna ilmoitusta ”Linkitä aiemmin luotuun tiedostoon tai verkkosivulle”, paina vaihto + sarkain kerran ja paina sitten vasenta nuolinäppäintä, kunnes kuulet VoiceOverin ilmoittavan Verkkosivu- tai Tiedosto-välilehdestä. Valitse välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

 3. Kirjoita tai liitä linkitettävän verkkosivun osoite.

 4. Paina sarkainta toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”OK, oletus, painike.” Valitse painike painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

Valintaikkuna sulkeutuu, ja hyperlinkki lisätään. Kohdistus on dian linkitetyssä tekstissä.

Linkittäminen tiedostoon

 1. Valitse PowerPoint teksti, johon haluat lisätä linkin, ja paina näppäin yhdistelmää komento + K.

 2. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on osoitekentässä. Jos VoiceOver ei anna ilmoitusta ”Linkitä aiemmin luotuun tiedostoon tai verkkosivulle”, paina vaihto + sarkain kerran ja paina sitten vasenta nuolinäppäintä, kunnes kuulet VoiceOverin ilmoittavan Verkkosivu- tai Tiedosto-välilehdestä. Valitse välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

 3. Siirry sarkaimella Valitse-painikkeeseen ja paina Ctrl + optio + välinäppäin.

 4. Valitse tiedosto, johon linkitetään -valintaikkuna avautuu. Voit selata valintaikkunan osia sarkaimella. Siirry osaan painamalla Ctrl + optio + vaihto + alanuoli.

 5. Kun olet linkitettävässä tiedostossa, paina Ctrl + optio + välinäppäin.

 6. Paina sarkainta toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”OK, oletus, painike.” Valitse painike painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

Valintaikkuna sulkeutuu, ja hyperlinkki lisätään. Kohdistus on dian linkitetyssä tekstissä.

Linkittäminen toiseen diaan esityksessä

 1. Valitse PowerPoint teksti, johon haluat lisätä linkin, ja paina näppäin yhdistelmää komento + K.

 2. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on osoitekentässä. Jos VoiceOver ei anna ilmoitusta ”Valitse paikka tässä tiedostossa”, paina vaihto + sarkain kerran ja paina sitten vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet VoiceOverin ilmoittavan Tiedosto-välilehdestä. Valitse välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

 3. Siirry diataulukkoon painamalla vaihto + alanuoli. Siirry dioissa painamalla vaihto + ylä- tai alanuoli. VoiceOver ilmoittaa diat, kun siirryt.

 4. Kun olet diassa, jonka haluat linkittää, paina sarkainta toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”OK, oletus, painike.” Valitse painike painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

Valintaikkuna sulkeutuu, ja linkki lisätään. Kohdistus on dian linkitetyssä tekstissä.

Linkittäminen sähköpostiosoitteeseen

 1. Valitse PowerPoint teksti, johon haluat lisätä linkin, ja paina näppäin yhdistelmää komento + K.

 2. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on osoitekentässä. Jos VoiceOver ei anna ilmoitusta ”Sähköposti”, paina vaihto + sarkain kerran ja paina sitten oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet VoiceOverin ilmoittavan Sähköposti-välilehdestä. Valitse välilehti painamalla Ctrl + optio + välinäppäin.

 3. Kirjoita osoite. Jos haluat määrittää sähköpostin aiheen, siirry sarkaimella aihe-kenttään ja kirjoita aihe.

 4. Paina sarkainta toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”OK, oletus, painike.” Valitse painike painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

Valintaikkuna sulkeutuu, ja linkki lisätään. Kohdistus on dian linkitetyssä tekstissä.

Hyperlinkkien värin muuttaminen

Voit muuttaa koko esityksen hyperlinkkien värin tekemällä muutokset dian perustyyliin.

 1. Avaa dian perustyyli painamalla näppäinyhdistelmää optio + komento + 1.

 2. Paina F6-näppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Dian perustyyli, valittuna, välilehti.” Siirry valintanauhaan painamalla alanuolta. VoiceOver ilmoittaa: ”Vieritysalue.”

 3. Aloita siirtyminen valintanauhan kohteissa painamalla Ctrl + optio + vaihto + alanuoli.

 4. Paina oikeaa nuolinäppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Värit, valikkopainike.” Valitse painike painamalla Ctrl + optio + välinäppäin.

 5. Paina alanuolinäppäintä kerran. VoiceOver ilmoittaa: ”Mukauta värejä.” Valitse vaihtoehto painamalla Ctrl + optio + välinäppäin.

 6. Teemavärien luominen -valintaikkuna avautuu. VoiceOver alkaa lukea kohteita.

  Valintaikkunassa värit näkyvät vasemmassa reunassa, ja tietyn väriset kohteet näkyvät niiden vieressä oikealla.

 7. Siirry luetteloon painamalla sarkainta. VoiceOver ilmoittaa värit. Voit kuunnella, mihin väriä käytetään, painamalla oikeaa nuolinäppäintä. Selaa luetteloa painamalla oikeaa nuolinäppäintä toistuvasti.

 8. Selaa, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Hyperlinkki.” Palaa väriin painamalla kerran vasenta nuolinäppäintä. VoiceOver ilmoittaa: ”<väri>, väritaulukko. Olet tällä hetkellä väritaulukossa.”

 9. Avaa värinvalitsin painamalla Ctrl + optio + välinäppäin. Oletusarvoisesti se avautuu väriympyrässä. Siirry sen sijaan värivalikoimaan painamalla sarkainta toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Värivalikoimat, painike.” Valitse painike painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

 10. Voit siirtyä väreissä painamalla sarkainta toistuvasti, kunnes pääset nykyiseen valittuun väriin. VoiceOver ilmoittaa esimerkiksi: ”Sininen, valittu.” Paina sitten ylä- tai alanuolinäppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa värin, jota haluat käyttää. Väri valitaan, ja voit sulkea värinvalitsimen painamalla Esc-näppäintä.

 11. Siirryt takaisin Teemavärien luominen -valintaikkunaan. Paina sarkainta, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Tallenna, oletus, painike.” Valitse painike painamalla Ctrl + optio + välinäppäin.

 12. Poistu dian perustyylistä painamalla oikeaa nuolinäppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Sulje perustyyli, painike.” Valitse painike painamalla Ctrl + optio + välinäppäin. VoiceOver ilmoittaa: ”Painettu Sulje perustyyli, painike.”

Dian perustyyli -näkymä suljetaan, hyperlinkin väri muuttuu, ja siirryt takaisin Normaalinäkymään.

Tekstin korostaminen tekstitehosteilla

Voit kiinnittää huomion esityksesi tärkeisiin kohtiin korostamalla tekstin PowerPoint käyttämällä teksti tehosteita, kuten varjostusta, heijastusta tai hehkua.

 1. Valitse korostettava teksti.

 2. Avaa Muotoile muotoa -ruutu painamalla näppäinyhdistelmää komento + vaihto + 1.

 3. Paina sarkainta toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Muotoasetukset.” Siirry Tekstiasetuksiin painamalla oikeaa nuolinäppäintä ja paina Ctrl + optio + välinäppäin.

 4. Paina sarkainta kerran ja sitten oikeaa nuolinäppäintä kerran. VoiceOver ilmoittaa: ”Tekstitehosteet, välilehti.” Valitse välilehti painamalla Ctrl + optio + välinäppäin.

 5. Paina oikeaa nuolinäppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Vieritysalue.” Siirry ruutuun painamalla Ctrl + optio + vaihto + alanuoli.

 6. Selaa nuolinäppäimillä valikon asetuksia. VoiceOver ilmoittaa kohteet siirtyessäsi.

 7. Kun olet haluamasi asetuksen kohdalla, paina Ctrl + optio + välinäppäin.

  Tekstitehostetta käytetään valitussa tekstin osassa.

 8. Jos haluat sulkea Muotoile muotoa -ruudun ja palata esitykseesi, paina Control + optio + vaihto + YLÄNUOLINÄPPÄIN kerran ja paina sitten näppäin yhdistelmää VAIHTO + SARKAIN toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: "Sulje muotoilu muoto, painike." Valitse painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Äänen tai videon lisääminen näytönlukuohjelman avulla PowerPointissa

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Microsoft 365-sovelluksessa

PowerPointin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

PowerPoint avulla voit lisätä ja muotoilla diojen tekstejä, jotka on suunniteltu ja helppo seurata, käyttämällä VoiceOveria, sisäänrakennetun iOS-näytön luku ohjelman avulla.

Huomautukset: 

Sisältö

Add text to a slide

Kun avaat PowerPoint ensimmäisen kerran, näyttö jaetaan vasemmassa reunassa olevan pikkukuvaruudun välillä (Jos pidät puhelinta vaaka suunnassa) tai alhaalla (Jos pidät puhelinta pystysuuntaisena), dian muokkaus alue keskellä ja muistiinpanot -kenttä alhaalla muokkaus alueen alapuolella.

 1. Valitse esityksessä dia, johon haluat lisätä tekstiä. Jos haluat valita dian, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet "dian <dian numero> <diojen kokonaismäärä>", ja sipaise sitten oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet dian, jonka haluat valita. Diat ilmoitetaan siirtyessäsi. Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: ”Valittu.”

 2. Kun olet siinä diassa, johon haluat lisätä tekstiä, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet tekstiruudun tyypin ja ”Tekstiruutu, tekstikenttä”. Jos tekstiruudussa on jo tekstiä, VoiceOver lukee sen sinulle. Valitse tekstiruutu kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Lisää teksti kaksoisnapauttamalla näyttöä uudelleen. Kirjoita teksti näyttönäppäimistön avulla. Siirry näppäimistöön sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet viestin ”Q”. Sulje näppäimistö sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Piilota näppäimistö”. Kaksoisnapauta näyttöä.

 4. Siirry seuraavaan tekstiruutuun sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet tekstiruudun.

Luettelomerkkien tai numeroinnin lisääminen tekstiin

Voit luoda luettelomerkeillä varustettuja tai numeroituja luetteloita näytönlukuohjelman avulla.

 1. Siirry diaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Siirry valintanauhaan sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet viestin ”Näytä valintanauha”. Kaksoisnapauta näyttöä.

 3. Siirry valintanauhan Aloitus-välilehteen sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet valintanauhan välilehden nimen ja viestin ”Välilehti”. Kaksoisnapauta näyttöä. Siirry Aloitus-välilehteen sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Aloitus-välilehti”. Valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 4. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Luo luettelomerkeillä varustettu luettelo sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet viestin ”Luettelomerkit, painike”. Kaksoisnapauta näyttöä. Luettelomerkit-valikko avautuu.

  • Luo numeroitu luettelo sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet viestin ”Numerointi, painike”. Kaksoisnapauta näyttöä. Numerointi-valikko avautuu.

 5. Voit selata Luettelomerkit- ja Numerointi-valikkojen vaihtoehtoja sipaisemalla oikealle. VoiceOver ilmoittaa vaihtoehdot, kun siirryt. Kun olet haluamasi vaihtoehdon kohdalla, valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä. Luettelomerkit tai numerot lisätään.

 6. Sulje valintanauha sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet viestin ”Piilota valintanauha, painike”. Kaksoisnapauta näyttöä.

 7. Valintanauha sulkeutuu ja kohdistus siirtyy luetteloon. Näyttönäppäimistö tulee näkyviin ja voit kirjoittaa tekstin.

Luettelomerkeillä varustetun luettelon luominen kirjoittamisen aikana

 1. Valitse tekstiruutu, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Siirry näyttönäppäimistön * (tähti) -näppäimeen. Valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä. Siirry sitten välilyöntinäppäimeen ja kaksoisnapauta näyttöä.

 3. Kirjoita luettelokohteen teksti näyttönäppäimistön avulla. Kun olet valmis, siirry return-näppäimeen ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  PowerPoint käynnistää luettelo merkeillä varustetun luettelon automaattisesti.

Numeroidun luettelon luominen kirjoittamisen aikana

 1. Valitse tekstiruutu, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Kirjoita näyttönäppäimistöllä 1. (numero yksi ja piste). Siirry sitten välilyöntinäppäimeen ja kaksoisnapauta näyttöä.

 3. Kirjoita luettelokohteen teksti näyttönäppäimistön avulla. Kun olet valmis, siirry return-näppäimeen ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  PowerPoint aloittaa numero Idun luettelon automaattisesti.

Hyperlinkin lisääminen tai muokkaaminen

Voit lisätä hyperlinkkejä, jotka avaavat verkkosivun. Voit myös lisätä mailto-linkin, joka luo iPhonen sähköpostitilin avulla uuden sähköpostin, jossa määritetty osoite on täytetty automaattisesti.

Linkittäminen verkkosivuun

 1. Siirry diaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Kirjoita verkko-osoite näyttönäppäimistön avulla ja siirry sitten välilyönti- tai return-näppäimeen. Paina näppäintä kaksoisnapauttamalla näyttöä. PowerPoint luo hyperlinkin automaattisesti.

Linkittäminen uuteen sähköpostiviestiin

 1. Siirry diaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Kirjoita sähköpostiosoite näyttönäppäimistön avulla ja siirry sitten välilyönti- tai return-näppäimeen. Paina näppäintä kaksoisnapauttamalla näyttöä. PowerPoint luo linkin automaattisesti.

Hyperlinkin muokkaaminen

 1. Muokkaa hyperlinkkiä asettamalla kohdistin siihen ja kaksoisnapauttamalla näyttöä kahdella sormella. Kuulet hyperlinkin osoitteen.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin: "Muokkaa, painike". Muokkaa linkkiä -valikko avautuu.

 3. Jos haluat muuttaa hyperlinkin näyttötekstiä, siirry Näyttö-tekstikenttään. Sipaise oikealle, kunnes kuulet nykyisen osoitteen ja viestin ”Näyttö”. Kaksoisnapauta näyttöä. Muokkaa sitten näyttötekstiä näyttönäppäimistön avulla.

  Vihje: Voit poistaa nykyisen näyttötekstin nopeasti näppäimistöä käyttämättä. Poista nykyinen näyttöteksti sipaisemalla oikealle Näyttö-tekstikentässä. Kuulet viestin ”Tyhjennä teksti -painike”. Valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 4. Kun olet kirjoittanut haluamasi näyttötekstin, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Valmis-painike”. Kaksoisnapauta näyttöä.

 5. Näyttöteksti on muutettu ja kohdistus siirtyy esitykseen.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Esittäjän muistiinpanojen ja kommenttien lukeminen tai lisääminen PowerPointissa näytönlukuohjelmalla

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Microsoft 365-sovelluksessa

PowerPointin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Käyttämällä PowerPoint for Androidia TalkBackin eli Androidissa valmiina olevan näytönlukuohjelman kanssa voit lisätä esitykseen tekstiä ja hyperlinkkejä. Lisäksi voit luoda luettelomerkeillä varustettuja tai numeroituja luetteloita esityksen rakenteen parantamiseksi.

Huomautukset: 

Sisältö

Add text to a slide

 1. Kun olet avannut esityksen PowerPoint ja kohdistus on diassa, kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet viestin ”Muokkaa-painike”. Kaksoisnapauta näyttöä.

 2. Sipaise oikealle, kunnes löydät tekstiruudun, johon haluat lisätä tekstiä. Avaa tekstiruutu muokkaamista varten kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Muokkaa tekstiä -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Kirjoita teksti näyttönäppäimistön avulla.

 5. Sulje näppäimistö sipaisemalla alas ja sitten vasemmalle.

  Kohdistin pysyy tekstiruudussa. Palaa diojen valintanäkymään sipaisemalla uudelleen alas ja sitten vasemmalle.

Luettelomerkkien tai numeroinnin lisääminen tekstiin

Voit lisätä luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon esityksesi mihin tahansa tekstiruutuun.

 1. Kun olet avannut esityksen PowerPoint ja kohdistus on diassa, kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet viestin ”Muokkaa-painike”. Kaksoisnapauta näyttöä.

 2. Sipaise oikealle, kunnes löydät tekstiruudun, johon haluat lisätä luettelomerkit tai numerot. Muokkaa tekstiruutua kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Luettelomerkkien tai numeroinnin lisääminen:

  • Jos haluat lisätä luettelomerkillä varustetun kohteen, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Ei valittuna, luettelomerkit, vaihda, ota käyttöön kaksoisnapauttamalla”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  • Jos haluat lisätä numeroidun kohteen, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Ei valittuna, numerointi, vaihda, ota käyttöön kaksoisnapauttamalla”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Huomautus: Teksti ruutu voidaan jo määrittää sisältämään luettelon PowerPoint mallissa, jota käytät. Tässä tapauksessa kuulet viestin ”Valittu”, etkä viestiä ”Ei valittuna”.

 4. Kirjoita luettelokohde näyttönäppäimistön avulla.

 5. Lisää toinen luettelokohde liu'uttamalla sormea näytön oikeassa alakulmassa, kunnes kuulet viestin ”Enter”. Lisää uusi luettelokohta nostamalla sormi ja kirjoita näppäimistön avulla.

 6. Kun luettelo on valmis, sulje näppäimistö sipaisemalla alas ja sitten vasemmalle.

  Kohdistin pysyy tekstiruudussa. Palaa diojen valintanäkymään sipaisemalla uudelleen alas ja sitten vasemmalle.

Hyperlinkin lisääminen

 1. Kun olet avannut esityksen PowerPoint ja kohdistus on diassa, kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet viestin ”Muokkaa-painike”. Kaksoisnapauta näyttöä.

 2. Sipaise oikealle, kunnes löydät tekstiruudun, johon haluat lisätä hyperlinkin. Muokkaa tekstiruutua kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Ei valittuna, laajenna, vaihda”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Välilehti-valikko, käytössä”.

 4. Kaksoisnapauta näyttöä ja sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää-välilehti, aktivoi kaksoisnapauttamalla”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Linkki-valikko, aktivoi kaksoisnapauttamalla”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Linkki-ikkuna, osoite, muokataan”.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää linkki”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 7. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Osoitteen tekstiruutu”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 8. Kirjoita hyperlinkin osoite näyttönäppäimistön avulla.

 9. Liu'uta sormea näytön oikeassa alakulmassa, kunnes kuulet viestin ”Valmis”. Lisää linkki nostamalla sormi.

  Lisäasetukset-valikko sulkeutuu. Palaa diojen valintanäkymään sipaisemalla alas ja sitten vasemmalle.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Microsoft 365-sovelluksessa

PowerPointin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Käyttämällä PowerPoint Mobilea Lukijan eli Windowsissa valmiina olevan näytönlukuohjelman kanssa voit lisätä esitykseen tekstiä ja hyperlinkkejä. Lisäksi voit luoda luettelomerkeillä varustettuja tai numeroituja luetteloita esityksen rakenteen parantamiseksi.

Huomautukset: 

Sisältö

Add text to a slide

 1. Kun muokkaat diaa, sipaise oikealle, kunnes löydät teksti ruudun, johon haluat lisätä tekstiä. Avaa tekstiruutu muokkaamista varten kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Kirjoita teksti näyttönäppäimistön avulla.

 3. Liu'uta sormea näytön alareunassa, kunnes kuulet viestin ”Takaisin, painike kutistettu”. Sulje näppäimistö kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Kohdistus siirtyy takaisin-painikkeeseen.

Luettelomerkkien tai numeroinnin lisääminen tekstiin

Voit lisätä luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon esityksesi mihin tahansa tekstiruutuun.

 1. Kun muokkaat diaa, sipaise oikealle, kunnes löydät teksti ruudun, johon haluat lisätä luettelo merkit tai numerot. Muokkaa tekstiruutua kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä luettelomerkillä varustetun kohteen, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Ei käytössä, luettelomerkit, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  • Jos haluat lisätä numeroidun kohteen, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Ei käytössä, numerointi, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Kirjoita luettelokohde näyttönäppäimistön avulla.

 4. Lisää toinen luettelokohde liu'uttamalla sormea näytön oikeassa alakulmassa, kunnes kuulet viestin ”Enter”. Lisää uusi luettelokohta kaksoisnapauttamalla näyttöä ja kirjoita näppäimistön avulla.

 5. Tee luettelo valmiiksi liu'uttamalla sormea näytön alareunassa, kunnes kuulet viestin ”Takaisin, painike kutistettu”. Sulje näppäimistö kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Kohdistus siirtyy takaisin -painikkeeseen.

Hyperlinkin lisääminen

 1. Kun muokkaat diaa, sipaise oikealle, kunnes löydät sen teksti ruudun, johon haluat lisätä hyperlinkin. Muokkaa tekstiruutua kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisäasetukset, painike kutistettu”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin "SARKAIN valitsin", jota seuraa valittuna oleva väli lehti, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Lisää", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Linkki-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Linkki-ikkuna, osoite, muokataan”.

 6. Kirjoita hyperlinkin osoite näyttönäppäimistön avulla.

 7. Liu'uta sormea näytön oikeassa alakulmassa, kunnes kuulet viestin ”Enter”. Lisää linkki kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Kohdistus palautuu diaan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Esitysten tulostaminen PowerPointissa näytönlukuohjelmalla

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

PowerPointin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Voit lisätä tekstiä ja hyperlinkkejä esitykseesi PowerPointin verkkoversio näppäimistön ja näytön luku ohjelman avulla. Testasimme sitä Narratorin avulla, mutta se voi toimia muiden näytön luku ohjelmien kanssa niin kauan kuin ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyysstandardeja ja-tekniikoita.

Huomautukset: 

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Officen verkkoversiossa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

 • Uusia Microsoft 365:n ominaisuuksia julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Kun käytössäsi on PowerPointin verkkoversio, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. PowerPointin verkkoversio toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis sovelluksessa PowerPointin verkkoversio).

Sisältö

Add text to a slide

 1. Paina PowerPointin verkkoversiomuokkaus näkymässä näppäin yhdistelmää CTRL + F6 toistuvasti, kunnes kuulet nykyisen dian numeron. Kohdistus on pikkukuvaruudussa.

 2. Selaa dioja painamalla ylä-tai alanuoli näppäimiä, kunnes kuulet sen dian numeron, jota haluat muokata.

 3. Paina näppäin yhdistelmää CTRL + F6, kunnes kuulet viestin: "Diapaneeli".

 4. Siirrä kohdistus ensimmäiseen paikka merkkiin painamalla SARKAIN-näppäintä. Lukija ilmoittaa paikkamerkin.

 5. Jos haluat korvata paikkamerkin tekstillä, paina Enter-näppäintä ja ala kirjoittaa. Kun olet valmis, paina F2-näppäintä. Kuulet viestin: "Diapaneeli".

 6. Jos haluat siirtyä seuraavaan paikka merkkiin, paina Sarkain-näppäintä. Lukija ilmoittaa paikkamerkin. Aloita tekstin lisääminen painamalla Enter-näppäintä ja kirjoita teksti. Kun olet valmis, paina F2-näppäintä.

Hyperlinkin lisääminen

 1. Valitse diassa teksti kappale, johon haluat lisätä linkin, ja paina näppäin yhdistelmää CTRL + K. Kuulet viestin: "linkki, osoite, muokkaus".

 2. Kirjoita tai liitä linkin osoite ja paina ENTER-näppäintä.

  Valintaikkuna sulkeutuu, ja linkki lisätään diaan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Kuvien ja taulukoiden lisääminen ja muokkaaminen PowerPointissa näytönlukuohjelmalla

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

PowerPointin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×