Tekstin lisääminen ja muokkaaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tekstin lisääminen ja muokkaaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Käytä Word näppäimistön ja Näytönlukuohjelman kanssa voit lisätä tai muuttaa asiakirjassa olevan tekstin. Emme ole testanneet Narratorin ja JAWS, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita. Opit fontin ja käyttää muotoilutyylejä otsikoiden avulla voit parantaa tekstin suunta.

Huomautukset: 

Sisältö

Tekstin lisääminen Word-tiedostoon

 1. Jos haluat avata aiemmin luodun tiedoston, paina Tulostusasettelu-näkymässä Alt+F, O.

 2. Siirry tiedostosijaintien (esimerkiksi OneDrive tai oma tietokoneesi) luetteloon painamalla Sarkain-näppäintä.

 3. Paina alanuolta, kunnes kuulet haluamasi sijainnin, ja paina sitten Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet haluamasi tiedoston. Jos tiedosto on kansiossa valitussa sijainnissa, avaa kansio painamalla Enteriä.

 4. Avaa asiakirja, paina Enter-näppäintä. Voit määrittää, että tiedostonimi. Tärkeintä on asiakirjan tekstin kieleksi kohtaa.

 5. Paina alanuolta, kunnes kuulet paikan, johon haluat lisätä tekstiä, ja aloita kirjoittaminen.

 6. Kun olet valmis, tallenna muutokset painamalla Ctrl+S.

Tekstin etsiminen ja korvaaminen

 1. Paina Ctrl + H. Voit kuunnella: ”etsiminen ja korvaaminen”. Keskitytään Etsittävä teksti-kenttään.

 2. Kirjoita sana tai lause, jonka haluat korvata.

 3. Paina SARKAINTA. Voit kuunnella: ”tilalle”.

 4. Kirjoita sana tai lause, jonka korvaa alkuperäinen.

 5. Toimi seuraavasti:

  • Voit etsiä ja korvata tiettyjä sanoja tai lauseita yksi kerrallaan, painamalla Alt + F. Asiakirjan tekstin ensimmäisen esiintymän on valittuna. Jos haluat korvata sen, painamalla näppäinyhdistelmää Alt + R. Toista kaikki esiintymät, jonka haluat korvata. Jos haluat ohittaa korvaaminen erillisen, painamalla Alt + F, siirry seuraavaan.

  • Jos haluat korvata tiettyjä sanoja tai lauseita tekstin, painamalla Alt + A. Voit kuunnella ilmoituksen, joka kertoo korvauksia. Sulje ilmoitus-ikkunassa, paina Enter-näppäintä.

Tekstin valitseminen

Voit valita nopeasti kaiken tiedoston tekstin tai vain tietyn osan.

 • Jos haluat valita kaiken tekstin, paina Ctrl+A.

 • Jos haluat valita tekstinä, siirtää tekstin haluat valita, ja paina ja pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla. Siirrä kohdistin, kunnes teksti on valittuna, nuolinäppäimillä.

Otsikoiden käyttäminen

Otsikot ovat erittäin tärkeitä tiedoston helppokäyttöisyyden ja käytettävyyden kannalta. Wordin valmiiden otsikkotyylien avulla varmistat, että otsikot toimivat oikein helppokäyttötoiminnoissa. Tällöin näytönlukuohjelma ja Word osaavat ilmoittaa oikeat tiedot.

 1. Valitse tiedostossa teksti, josta haluat tehdä otsikon.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat käyttää Otsikko 1 -tyyliä, paina Ctrl+Alt+1.

  • Jos haluat käyttää Otsikko 2 -tyyliä, paina Ctrl+Alt+2.

  • Jos haluat käyttää Otsikko 3 -tyyliä, paina Ctrl+Alt+3.

  • Jos haluat käyttää Normaali-tyyliä, paina Ctrl+Vaihto+N.

  Vihje: Jos haluat selata lisää otsikkotyylejä, paina Alt+H, L. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet haluamasi tyylin, ja paina sitten Enteriä.

Lihavoinnin, kursivoinnin ja alleviivauksen käyttäminen

Merkkimuotoilun avulla voit parantaa asiakirjan luettavuutta.

 1. Valitse muotoiltava teksti.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat käyttää lihavointia, paina Ctrl+B.

  • Jos haluat käyttää kursivointia, paina Ctrl+I.

  • Jos haluat käyttää alleviivausta, paina Ctrl+U.

Fontin ja fonttikoon muuttaminen

Jotta kaikki käyttäjät voivat varmasti lukea tiedostoasi, vaihda siinä käyttöön helpommin luettava fontti tai pienennä tai suurenna tekstiä.

Fontin muuttaminen

 1. Valitse tiedostossasi teksti, jota haluat muotoilla.

 2. Paina Alt+H, F, F. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Fontti, <nykyinen fontti>.”

 3. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi fontin, ja paina sitten Enteriä.

  Vihje: Jos haluat siirtyä suoraan ennalta valitsemaasi fonttiin, aloita sen nimen kirjoittaminen. Jos haluat käyttää esimerkiksi Times New Roman -fonttia, kirjoita ti.

Fontin koon muuttaminen

 1. Valitse teksti, jonka koon haluat muuttaa.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Suurenna tekstiä 1 pisteellä painamalla Ctrl+[ (vasen hakasulje).

  • Pienennä tekstiä 1 pisteellä painamalla Ctrl+] (oikea hakasulje).

  • Jos haluat suurentaa tekstiä asteittain Suurenna fonttikokoa -painikkeen kokojen mukaisesti, paina Ctrl+Vaihto+> (suurempi kuin -merkki).

  • Voit pienentää tekstin vaiheittainen koon mukaan Pienennä fonttikokoa -painike, paina Ctrl + Vaihto + < (pienempi kuin-merkki).

  • Jos haluat valita tietyn koon, paina Alt+H, F, S. Kuulet nykyisen fonttikoon. Kirjoita haluamasi koko ja paina sitten Enteriä.

Useiden fontin ominaisuuksien muuttaminen kerralla

Voit selata fontin ominaisuuksia ja muuttaa useita niistä kerralla Fontti-valintaikkunassa.

 1. Valitse muotoiltava teksti.

 2. Avaa Fontti-valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+H, F, N.

 3. Voit käyttää seuraavia toimintoja:

  • Voit siirtyä seuraaviin kohtiin ja muokata niiden asetuksia:

   • Fontti: paina Alt+F ja paina sitten alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi fontin.

   • Fonttityyli: paina Alt+Y ja paina sitten alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi fonttityylin.

   • Fonttikoko: paina Alt+S ja paina sitten alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi fonttikoon.

   • Fonttiväri: Paina Alt+C. Paina alanuolta, kunnes kuulet haluamasi fonttivärin, ja paina sitten Enteriä.

   • Alleviivaustyyli: Paina Alt+U. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi alleviivaustyylin, ja paina sitten Enteriä.

   • Alleviivausväri: Paina Alt+I. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi alleviivausvärin, ja paina sitten Enteriä.

  • Voit siirtyä seuraaviin kohtiin ja valita ne:

   • Yliviivaus: paina Alt+K.

   • Kaksoisyliviivaus: paina Alt+L.

   • Yläindeksi: paina Alt+P.

   • Alaindeksi: paina Alt+B.

   • Kapiteelit: paina Alt+M.

   • Kaikki isolla: paina Alt+A.

   • Piilotettu: paina Alt+H.

   • Aseta oletukseksi: paina Alt+D ja paina sitten Enteriä.

   • Tekstitehosteet: paina Alt+E ja paina sitten Enteriä.

   • Lisäasetukset-välilehti: paina Alt+V.

   • Fontti-välilehti: paina Alt+N.

 4. Ota muutokset käyttöön, paina SARKAINTA, kunnes kuulla ”OK”, ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Jos haluat poistua Fontti-valintaikkunasta ottamatta muutoksia käyttöön, paina Esciä.

Teeman fonttien käyttäminen

Teeman fontti muuttaa koko tiedoston fontit käyttämällä kahta fonttia, jotka on suunniteltu toimimaan hyvin yhdessä. Ensimmäistä fonttia käytetään otsikoissa ja toista leipätekstissä.

Vihje: Jotta voit varmistaa, että teeman fontteja käytetään otsikoissa, sinun on lisättävä Word-otsikkotyyli otsikkotekstiin. Lisätietoja on kohdassa Otsikoiden käyttäminen.

 1. Paina tiedostossa Alt+G, T, F.

 2. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi fontin, ja paina sitten Enteriä.

 3. Voit käyttää teeman fonttien kuvauksen, paina Narrator + 0. JAWS-painamalla Lisää + F.

Katso myös

Kuvan lisääminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon luominen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Microsoft Wordin pikanäppäimet Windowsissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Käytä Word for Mac näppäimistön ja VoiceOver-valmiin Mac OS-Näytönlukuohjelman voit lisätä tai muuttaa asiakirjassa olevan tekstin. Voit muuttaminen, käyttää muotoilutyylejä ja otsikoiden avulla voit parantaa tekstin suunta.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Saat lisätietoja pikanäppäimistä artikkelista Word for Macin pikanäppäimet.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Mac OS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Suosittelemme lukemaan ja muokkaamaan tiedostoja tulostusasettelunäkymässä. VoiceOver ei ehkä toimi luotettavasti muissa näkymissä.

Sisältö

Tekstin lisääminen Word-tiedostoon

 1. Avaa aiemmin luotu tiedosto painamalla Komento+Optio+M. Kuulet viestin: ”Valikkorivi, Omena.” Paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin: ”Tiedosto.”

 2. Avaa Tiedosto-valikko painamalla Control+Optio+Välilyöntinäppäin, ja valitse Avaa painamalla Komento+O. Tämä avaa luettelon oletuskansioista, kuten OneDrive ja tietokoneesi. Valikko aukeaa siitä sijainnista, johon olet viimeksi tallentanut tiedoston.

 3. Selaa sijainteja painamalla alanuolinäppäintä tai siirry nykyisen sijainnin tiedostoluetteloon painamalla Sarkain-näppäintä kaksi kertaa.

 4. Kun siirryt tiedostoluetteloon, VoiceOver lukee kyseisessä sijainnissa ensimmäisenä olevan tiedoston nimen. Selaa luetteloa painamalla Control+Optio+Alanuolinäppäin. Avaa valittuna oleva tiedosto painamalla Enter-näppäintä.

  Kun tiedosto on avattu, VoiceOver ilmoittaa tiedoston nimen. Kohdistus on nyt tiedoston tekstialueella.

 5. Aseta kohdistin kohtaan, johon haluat lisätä uutta tekstiä, ja aloita kirjoittaminen.

 6. Kun olet valmis, tallenna muutokset painamalla Komento+S.

Tekstin etsiminen ja korvaaminen

 1. Paina Vaihto+Komento+H. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Haku, valittu, yhdistelmäruutu.”

 2. Kirjoita sana tai lause, jonka haluat korvata. Hakutulosten luettelo päivitetään, kun kirjoitat.

 3. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”yhdistelmäruudun, korvaava-ruutuun” ja kirjoita sana tai lause, jonka korvaa alkuperäinen.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat korvata tiettyjä sanoja tai lauseita yksi kerrallaan, painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet ”korvaa-painike” ja paina sitten Control + optio + välilyönti toistuvasti, kunnes olet läpäisseet kaikki esiintymät, jonka haluat korvata.

  • Korvaa kaikki vastaavat viestin tekstistä, välilehden avaimen, kunnes kuulet ”korvaa kaikki, painikkeen” press ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ. Voit kuunnella ilmoituksen, joka kertoo korvauksia, jotka on tehty. Sulje ilmoitus-ikkunassa, paina Control + optio + VÄLINÄPPÄIN.

Otsikoiden käyttäminen

Otsikot ovat erittäin tärkeitä tiedoston helppokäyttöisyyden ja käytettävyyden kannalta. Wordin valmiiden otsikkotyylien avulla varmistat, että otsikot toimivat oikein helppokäyttötoiminnoissa. Tällöin näytönlukuohjelma ja Word osaavat ilmoittaa oikeat tiedot.

 1. Valitse teksti, jonka haluat muuttaa otsikoksi.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat käyttää Otsikko 1 -tyyliä, paina Komento+Optio+1.

  • Jos haluat käyttää Otsikko 2 -tyyliä, paina Komento+Optio+2.

  • Jos haluat käyttää Otsikko 3 -tyyliä, paina Komento+Optio+3.

  • Jos haluat käyttää Normaali-tyyliä, paina Komento+Vaihto+N.

VoiceOver ilmoittaa valitun otsikkotyylin fonttikoon ja värin, kun valitset tekstin ja painat Komento+Optio+T.

Lihavoinnin, kursivoinnin ja alleviivauksen käyttäminen

Merkkimuotoilun käyttäminen saattaa parantaa tiedoston luettavuutta.

 1. Valitse muotoiltava teksti.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat käyttää lihavointia, paina Control+B. Kuulet viestin: ”Lihavoi.”

  • Jos haluat käyttää kursivointia, paina Control+I. Kuulet viestin: ”Kursivoi.”

  • Jos haluat käyttää alleviivausta, paina Control+U. Kuulet viestin: ”Alleviivaa.”

Fontin ja fonttikoon muuttaminen

Jotta kaikki käyttäjät voivat varmasti lukea tiedostoasi, vaihda siinä käyttöön helpommin luettava fontti tai pienennä tai suurenna tekstiä.

Fontin muuttaminen

 1. Valitse teksti, jota haluat muuttaa.

 2. Paina F6, kunnes kuulet viestin: Aloitus, valittu, välilehti.

 3. Avaa Fontti-yhdistelmäruutu painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet nykyisen fontin nimen ja sen jälkeen ”Fontti, kaksoispiste, yhdistelmäruutu”. Avaa luettelo painamalla Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 4. Selaa fontteja painamalla alanuolinäppäintä. Käytä valittuna olevaa fonttia painamalla Enter-näppäintä.

  Vihje: Jos haluat siirtyä suoraan ennalta valitsemaasi fonttiin, ala kirjoittaa fontin nimeä. Jos haluat esimerkiksi käyttää Times-fonttia, kirjoita ti.

Fontin koon muuttaminen

 1. Valitse teksti, jonka koon haluat muuttaa.

 2. Paina F6, kunnes kuulet viestin: Aloitus, valittu, välilehti.

 3. Avaa Fontti-yhdistelmäruutu painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet nykyisen fontin koon ja sen jälkeen ”Fonttikoko, kaksoispiste, yhdistelmäruutu”. Avaa luettelo painamalla Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 4. Selaa käytettävissä olevia kokoja painamalla alanuolinäppäintä. Käytä valittuna olevaa fonttikokoa painamalla Enter-näppäintä.

Teeman fonttien käyttäminen

Teeman fontti muuttaa koko tiedoston fontit käyttämällä kahta fonttia, jotka on suunniteltu toimimaan hyvin yhdessä. Ensimmäistä fonttia käytetään otsikoissa ja toista leipätekstissä.

Vihje: Jotta voit varmistaa, että teeman fontteja käytetään otsikoissa, sinun on lisättävä Wordin otsikkotyyli otsikkotekstiin. Lisätietoja on kohdassa Otsikoiden käyttäminen.

 1. Paina F6, kunnes kuulet viestin: Aloitus, valittu, välilehti.

 2. Avaa Fontti-yhdistelmäruutu painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet nykyisen fontin nimen ja sen jälkeen ”Fontti, kaksoispiste, yhdistelmäruutu”. Avaa luettelo painamalla Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 3. Paina T. Kuulet viestin: ”Teeman fontit.”

 4. Selaa teeman fonttiluetteloa painamalla alanuolinäppäintä. Käytä valittuna olevaa teeman fonttia painamalla Enter-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin ja kappaleiden tasaaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Kuvan lisääminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Word for Macin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Word for iOS -sovelluksessa voit lisätä ja muokata tiedoston tekstiä näppäimistön ja iOS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla. Voit parannella tekstiäsi muuttamalla fonttia ja käyttämällä eri muotoilutyylejä ja otsikoita.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Katso tietoja pikanäppäimistä artikkelista Word for iPhonen pikanäppäimet.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät iOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa Applen helppokäyttötoiminnot.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Tiedostoja kannattaa lukea ja muokata tulostusasettelunäkymässä. VoiceOver ei ehkä toimi luotettavasti muissa näkymissä.

Sisältö

Tekstin lisääminen Word-tiedostoon

 1. Jos haluat avata aiemmin luodun tiedoston, sipaise Tulostusasettelu-näkymässä vasemmalle, kunnes kuulet ”Tallenna ja sulje”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Siirry Avaa-välilehteen sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Avaa-painike”, ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä. Paikat-valikko avautuu.

 3. Sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes löydät sen tiedoston sijainnin, jonka haluat avata (se voi olla esimerkiksi oma puhelimesi tai OneDrive-kansio). VoiceOver ilmoittaa sijainnit siirtyessäsi. Jos haluat avata sijainnin, sipaise oikealle, kunnes olet sijainnin kohdalla, ja avaa se kaksoisnapauttamalla sitä.

 4. Kun olet haluamassasi sijainnissa ja haluat avata tiedoston, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet tiedoston nimen, ja kaksoisnapauta näyttöä. VoiceOver ilmoittaa tiedosto, kun siirryt. Tiedosto avautuu.

 5. Jos haluat lisätä tiedostoon tekstiä, sipaise oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Sivun 1 sisältö”. Kaksoisnapauta näyttöä. Näyttönäppäimistö avautuu.

  Vihje: Löydät näppäimistön myös tutustumalla näytössä oleviin kohteisiin. Tutustu kohteisiin asettamalla sormi näytölle ja vetämällä sitä ympäriinsä. VoiceOver ilmoittaa kohteet siirtyessäsi niihin. Valitse kohde nostamalla sormesi näytöltä ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Kun olet valmis ja haluat sulkea näppäimistön, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet ”Piilota näppäimistö”, ja kaksoisnapauta näyttöä.

Tekstin etsiminen ja korvaaminen

 1. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Etsi-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”haku, teksti-kentässä Muokkaa”. Näyttönäppäimistö tulee näkyviin alareunassa näytön.

 2. Käytä näyttönäppäimistö kirjoittaa sana tai lause, jonka haluat etsiä ja korvata. VoiceOver lukee ääneen vastineiden määrä.

 3. Dian yhdellä sormella näytön vasemmassa yläkulmassa, kunnes kuulet ”haun asetukset, valitsemalla” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Asetukset -valikko avautuu.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet joko ”Etsi ja korvaa” tai ”Etsi ja korvaa kaikki”, ja sitten kaksoisnapauta näytön haluamasi vaihtoehto.

 5. Sipaise vasemmalle, ennen kuin voit kuunnella ”Valmis-painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Palauttaa kohdistuksen hakuruutu .

 6. Sipaise oikealle, ennen kuin voit kuunnella ”korvaa teksti-kenttään” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 7. Käytä Kirjoita sana tai lause, jonka korvaa alkuperäinen näyttönäppäimistö.

 8. Dian yhdellä sormella-näyttö, kunnes kuulet ”korvaa-painike” tai ”korvaa kaikki, painikkeen” ja sitten kaksoisnapauta näytön oikeassa yläkulmassa.

 9. Sulje haku -tekstikenttään ja siirtää kohdistuksen löytyneen tuloksen, sipaisemalla Z-eleen kahdella sormella avulla.

Tekstin valitseminen

Voit valita tiedostosta tekstiä muotoiltavaksi tai muokattavaksi.

 1. Jos haluat valita tietyn tekstikohdan, siirrä kohdistus tiedoston muokkausalueelle ja siirry haluamasi tekstin kohdalle.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä pitkään. Kuulet valitun kohteen.

 3. Jos haluat laajentaa valintaa, liu'uta kahta sormea kauemmas toisistaan näytöllä. VoiceOver ilmoittaa valinnan, kun liikutat sormiasi.

Otsikoiden käyttäminen

Otsikot ovat erittäin tärkeitä tiedoston helppokäyttöisyyden ja käytettävyyden kannalta. Wordin valmiiden otsikkotyylien avulla varmistat, että otsikot toimivat oikein helppokäyttötoiminnoissa. Tällöin näytönlukuohjelma ja Word osaavat ilmoittaa oikeat tiedot.

 1. Valitse tiedostossa teksti, josta haluat tehdä otsikon.

 2. Siirry valintanauhaan sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet valintanauhan tällä hetkellä valitun välilehden nimen.

 3. Jos haluat valita Aloitus-välilehden valintanauhasta, kaksoisnapauta näyttöä, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise Aloitus-välilehdellä oikealle, kunnes kuulet ”Tyylit-painike”. Kaksoisnapauta näyttöä. Tyylit-valikko avautuu.

 5. Sipaise Tyylit-valikossa oikealle, kunnes kuulet haluamasi otsikon, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kohdistus palautuu Aloitus-välilehteen.

 6. Sulje valintanauha sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet ”Piilota valintanauha, painike”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Lihavoinnin, kursivoinnin ja alleviivauksen käyttäminen

Merkkimuotoilun käyttäminen saattaa parantaa tiedoston luettavuutta.

 1. Valitse tiedostossasi teksti, jota haluat muotoilla.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat lihavoida tekstiä, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Lihavoi-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  • Jos haluat kursivoida tekstiä, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Kursivoi-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  • Jos haluat alleviivata, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Alleviivaa-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Fontin ja fonttikoon muuttaminen

Jotta kaikki käyttäjät voivat varmasti lukea tiedostoasi, vaihda siinä käyttöön helpommin luettava fontti tai pienennä tai suurenna tekstiä.

Fontin muuttaminen

 1. Valitse tiedostossasi teksti, jota haluat muotoilla.

 2. Siirry valintanauhaan sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet valintanauhan tällä hetkellä valitun välilehden nimen.

 3. Jos haluat valita Aloitus-välilehden valintanauhasta, kaksoisnapauta näyttöä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise Aloitus-välilehdessä oikealle, kunnes kuulet ”Fontit, <nykyinen fontti>, <nykyinen fonttikoko>, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Fontit-valikko avautuu.

 5. Sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet haluamasi fontin. VoiceOver ilmoittaa fontit siirtyessäsi. Voit valita fontin kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Kun olet valinnut uuden fontin, Fontit-valikko suljetaan ja kohdistus siirretään Aloitus-välilehteen.

Fonttikoon vaihtaminen

Seuraavat toimet voit muuttaa kirjoittamasi tekstin asiakirjaan fonttikokoa.

 1. Valitse tiedostossasi teksti, jota haluat muotoilla.

 2. Siirry valintanauhaan sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet valintanauhan tällä hetkellä valitun välilehden nimen.

 3. Jos haluat valita Aloitus-välilehden valintanauhasta, kaksoisnapauta näyttöä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise Aloitus-välilehdessä oikealle, kunnes kuulet ”Fontit, <nykyinen fontti>, <nykyinen fonttikoko>, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Fontit-valikko avautuu.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Koko <nykyinen fonttikoko>”.

 6. Voit vaihtaa fonttikokoa seuraavasti:

  • Jos haluat suurentaa fonttikokoa yhdellä pisteellä, sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Pluspainike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  • Jos haluat pienentää fonttikokoa yhdellä pisteellä, sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Miinuspainike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 7. Sulje valintanauha sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet ”Piilota valintanauha, painike”, ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä.

Teeman fonttien käyttäminen

Teeman fontti muuttaa koko tiedoston fontit käyttämällä kahta fonttia, jotka on suunniteltu toimimaan hyvin yhdessä. Ensimmäistä fonttia käytetään otsikoissa ja toista leipätekstissä.

Vihje: Jotta voit varmistaa, että teeman fontteja käytetään otsikoissa, sinun on lisättävä Word-otsikkotyyli otsikkotekstiin. Lisätietoja on kohdassa Otsikoiden käyttäminen.

 1. Siirry valintanauhaan sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet valintanauhan tällä hetkellä valitun välilehden nimen.

 2. Jos haluat valita Aloitus-välilehden valintanauhasta, kaksoisnapauta näyttöä, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Fontit, <nykyinen fontti>, <nykyinen fonttikoko>, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Fontit-valikko avautuu.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Teeman fontit -otsikko”. Kuuntele käytettävissä olevat teeman fontit sipaisemalla oikealle. VoiceOver ilmoittaa teeman fontit siirtyessäsi. Voit valita teeman fontin kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Teeman fonttien luettelo päättyy, kun kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Viimeksi käytetyt fontit otsikko”. Jos et ole vielä valinnut fonttia, teeman fontit päättyvät, kun kuulet ”Office-yhteensopivat fontit”.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Word for Android -sovelluksessa voit lisätä ja muokata tiedoston tekstiä näppäimistön ja Androidin oman TalkBack-näytönlukuohjelman avulla. Voit parannella tekstiäsi muuttamalla fonttia ja käyttämällä eri muotoilutyylejä ja otsikoita.

Huomautukset: 

Sisältö

Tekstin lisääminen Word-tiedostoon

 1. Jos haluat avata aiemmin luodun tiedoston, sipaise Tulostusasettelu-näkymässä vasemmalle, kunnes kuulet ”Tiedosto-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Tiedosto-valikko, auki”.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä avataksesi Avaa-valintaikkunan ja sipaise sitten oikealle, kunnes kuulet luettelon tiedostosijainneistasi (esimerkiksi OneDrive tai oma laitteesi).

 3. Voit avata sijainnin kaksoisnapauttamalla näyttöä. Siirry haluamaasi tiedostoon ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Tiedosto avataan ja kohdistus siirretään sen leipätekstiin.

 4. Voit avata näyttönäppäimistön kaksoisnapauttamalla näyttöä ja aloittamalla kirjoittamisen.

 5. Kun valmis, sulje näppäimistö ja tallenna tiedosto tarvittaessa. Saat ohjeet tähän kohdasta Uuden tiedoston luominen.

Tekstin etsiminen ja korvaaminen

 1. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”muokkaaminen, Etsi, kolme ajan, Muokkaa-ruudussa” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”Etsi-kolme kauden muokkausruutu”. Näytössä näppäimistön näkyy näytön alareunassa.

 2. Käytä näyttönäppäimistö ja kirjoita sana tai lause, jonka haluat korvata.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Lähetä-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Talkbackin ilmoittaa vastaavia esiintymien määrän ja jokin ne on valittu teksti.

 4. Sipaise vasemmalle, ennen kuin voit kuunnella ”Lisää asetuksia-painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Asetukset -valikko avautuu näytön alareunassa.

 5. Sipaise oikealle, ennen kuin voit kuunnella ”ei ole valittuna, korvaa-valintaruudun valinta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”muokkaaminen korvaa kolme kauden muokkaamalla”. Näytössä näppäimistön näkyy näytön alareunassa.

 6. Käytä Kirjoita sana tai lause, jonka haluat korvata alkuperäisen näyttönäppäimistö.

 7. Toimi seuraavasti:

  • Korvaa vastaavia esiintymiä yksi kerrallaan, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”korvaa-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön toistuvasti, kunnes olet läpäisseet kaikki vastaavat haun tulokset.

  • Jos haluat korvata kaikki vastaavat hakutulokset samalla kertaa, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”korvaa kaikki-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 8. Sulje etsintäpalkista sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet ”Sulje etsintäpalkin, -painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Tekstin valitseminen

Voit valita tiedoston kaiken tekstin tai tietyn tekstikohdan.

Tekstikohdan valitseminen

 1. Jos haluat valita tietyn tekstikohdan, siirrä kohdistus tiedoston muokkausalueelle ja siirry haluamasi tekstin kohdalle.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä pitkään. Kuulet valitun kohteen.

 3. Jos haluat laajentaa valintaa, liu'uta kahta sormea kauemmas toisistaan näytöllä. TalkBack ilmoittaa valinnan, kun liikutat sormiasi.

Koko tekstin valinta

 1. Jos haluat valita tiedoston koko tekstin, sipaise ensin ylös ja sitten oikealle. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Paikallinen pikavalikko, TalkBack, näytetään kohteet yksi viiva kolme kautta kolme.”

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Kohdistinohjaus”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Valitse kaikki”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Otsikoiden käyttäminen

Otsikot ovat erittäin tärkeitä tiedoston helppokäyttöisyyden ja käytettävyyden kannalta. Wordin valmiiden otsikkotyylien avulla varmistat, että otsikot toimivat oikein helppokäyttötoiminnoissa. Tällöin näytönlukuohjelma ja Word osaavat ilmoittaa oikeat tiedot.

 1. Valitse tiedostossa teksti, josta haluat tehdä otsikon.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Ei valittuna, laajenna kytkin”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet nykyisen välilehden.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise Aloitus-välilehdellä oikealle, kunnes kuulet ”Tyylit-valikko”. Kaksoisnapauta näyttöä. Tyylit-valikko avautuu.

 5. Sipaise Tyylit-valikossa oikealle, kunnes kuulet haluamasi otsikon, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kohdistus palautuu Aloitus-välilehteen ja kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Välilehtivalikko, Aloitus valittu”.

Lihavoinnin, kursivoinnin ja alleviivauksen käyttäminen

Merkkimuotoilun käyttäminen saattaa parantaa tiedoston luettavuutta.

 1. Valitse tiedostossasi teksti, jota haluat muotoilla.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat lihavoida tekstiä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Ei valittu, Lihavoi, kytkin”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  • Jos haluat kursivoida tekstiä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Ei valittu, Kursivoi, kytkin”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  • Jos haluat alleviivata tekstiä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Ei valittu, Alleviivaa, kytkin”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Fontin ja fonttikoon muuttaminen

Jotta kaikki käyttäjät voivat varmasti lukea tiedostoasi, vaihda siinä käyttöön helpommin luettava fontti tai pienennä tai suurenna tekstiä.

Fontin muuttaminen

 1. Valitse tiedostossasi teksti, jota haluat muotoilla.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Ei valittuna, laajenna kytkin”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet nykyisen välilehden.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Fontti-yhdistelmäruutu, <nykyinen fontti>, valittu”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet haluamasi fontin, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Fontin koon muuttaminen

 1. Valitse tiedostossasi teksti, jota haluat muotoilla.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Ei valittuna, laajenna kytkin”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet nykyisen välilehden.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Fonttikoko-yhdistelmäruutu, <nykyinen koko>, valittu”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet haluamasi fonttikoon ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Teeman fonttien käyttäminen

Teeman fontti muuttaa koko tiedoston fontit käyttämällä kahta fonttia, jotka on suunniteltu toimimaan hyvin yhdessä. Ensimmäistä fonttia käytetään otsikoissa ja toista leipätekstissä.

Vihje: Jotta voit varmistaa, että teeman fontteja käytetään otsikoissa, sinun on lisättävä Wordin otsikkotyyli otsikkotekstiin. Lisätietoja on kohdassa Otsikoiden käyttäminen.

 1. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Ei valittuna, laajenna kytkin”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet nykyisen välilehden.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Fontti-yhdistelmäruutu, <nykyinen fontti>, valittu”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Teeman fontit.” Kuuntele käytettävissä olevat teeman fontit sipaisemalla oikealle. Valitse haluamasi kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Teeman fonttien luettelo päättyy, kun kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Kaikki fontit”.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Word Mobile -sovelluksessa voit lisätä ja muokata tiedoston tekstiä Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman avulla. Voit parannella tekstiäsi muuttamalla fonttia ja käyttämällä eri muotoilutyylejä ja otsikoita.

Huomautukset: 

Sisältö

Tekstin lisääminen Word-tiedostoon

 1. Avaa aiemmin luotu tiedosto Tulostusasettelu -näkymässä, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”pikatyökalurivin komennot-tiedosto”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”Backstage-sivu”.

 2. Sipaise oikealle, kunnes ”Avaa” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Sipaise oikealle, kunnes ”Selaa” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”Valitse sovelluksen”. Tallenna sijaintien luettelo avautuu, keskitytään luettelon ensimmäisen kohteen.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi sijainnin, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Siirry haluamasi tiedoston kohdalle ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, ennen kuin voit kuunnella ”Avaa tiedosto”- ja sitten kaksoisnapauta näytön. Tiedosto avautuu asettelunäkymässä .

 7. Voit avata näyttönäppäimistön kaksoisnapauttamalla näyttöä ja aloittamalla kirjoittamisen.

 8. Kun valmis, sulje näppäimistö ja tallenna tiedosto tarvittaessa. Saat ohjeet tähän kohdasta Uuden tiedoston luominen.

Tekstin etsiminen ja korvaaminen

 1. Asettelunäkymän , sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulla ”pikatyökalurivin komennot, Etsi-” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 2. Sipaise vasemmalle, ennen kuin voit kuunnella ”Lisää vaihtoehtoja”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”ponnahdusikkunoiden”.

 3. Sipaise oikealle. Voit kuunnella: ”Korvaa-valintaruudun valinta”.

 4. Löytyneen tekstin korvaamiseen käyttöön kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kohdistuksen palauttaa Etsi Etsi-ruutuun. Näyttönäppäimistö tulee näkyviin.

 5. Käytä näyttönäppäimistö ja kirjoita sana tai lause, jonka haluat korvata.

 6. Sipaise oikealle, kunnes ”korvaa tekstiruudun” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 7. Käytä Kirjoita sana tai lause, jonka korvaa alkuperäinen näyttönäppäimistö.

 8. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat korvata tiettyjä sanoja tai lauseita yksi kerrallaan, sipaisemalla oikealle. Voit kuunnella: ”Korvaa”. Kaksoisnapauta näytön toistuvasti, kunnes olet korvata kaikki esiintymät, jotka haluat.

  • Voit korvata tiettyjä sanoja tai lauseita samaan aikaan, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”korvaa kaikki”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 9. Sulje etsintäpalkin, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”sulkea etsintäpalkin” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Tekstin valitseminen

Voit valita tiedoston kaiken tekstin tai tietyn tekstikohdan.

Tekstikohdan valitseminen

 1. Sipaisemalla ylös tai alas valitsemalla Käytä siirtyminen haluamasi asetus. Esimerkiksi jos valitset ”kappaleiden”, voit siirtyä ja valitse suurempi alueet tekstin.

 2. Siirry tiedostossa siihen tekstikohtaan, jonka haluat valita, ja napauta sitten näyttöä kolme kertaa.

Koko tekstin valinta

 1. Avaa tiedosto ja kaksoisnapauta näyttöä kahdella sormella. Pikavalikko avautuu.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulla ”Valitse kaikki”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Otsikoiden käyttäminen

Otsikot ovat erittäin tärkeitä tiedoston helppokäyttöisyyden ja käytettävyyden kannalta. Wordin valmiiden otsikkotyylien avulla varmistat, että otsikot toimivat oikein helppokäyttötoiminnoissa. Tällöin näytönlukuohjelma ja Word osaavat ilmoittaa oikeat tiedot.

 1. Valitse tiedostossa teksti, josta haluat tehdä otsikon.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”Lisää asetuksia- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet nykyisen välilehden, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Aloitus-välilehden sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet: ”tyylit”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä. Tyylit -valikko avautuu.

 6. Sipaise Tyylit-valikossa oikealle, kunnes kuulet haluamasi otsikon, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Otsikkotyyli otetaan käyttöön koko tiedostossa. Kohdistus palautetaan tiedostovalikkoon.

Lihavoinnin, kursivoinnin ja alleviivauksen käyttäminen

Merkkimuotoilun avulla voit parantaa asiakirjan luettavuutta.

 1. Valitse tiedostossasi teksti, jota haluat muotoilla.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Käytä lihavointia, Selaa vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulla ”lihavoitu”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  • Jos haluat käyttää kursivointia, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulla ”kursivointi”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  • Ota käyttöön alleviivattu muotoilu, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, kunnes ”alleviivaus” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Fontin ja fonttikoon muuttaminen

Jotta kaikki käyttäjät voivat varmasti lukea tiedostoasi, vaihda siinä käyttöön helpommin luettava fontti tai pienennä tai suurenna tekstiä.

Fontin muuttaminen

 1. Valitse tiedostossasi teksti, jota haluat muotoilla.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”Lisää asetuksia- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet nykyisen välilehden, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”fontti- ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 6. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet haluamasi fontin, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Fontin koon muuttaminen

 1. Valitse tiedostossasi teksti, jota haluat muotoilla.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”Lisää asetuksia- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet nykyisen välilehden, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”fonttikoko” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 6. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet haluamasi fonttikoon ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Teeman fonttien käyttäminen

Teeman fontti muuttaa koko tiedoston fontit käyttämällä kahta fonttia, jotka on suunniteltu toimimaan hyvin yhdessä. Ensimmäistä fonttia käytetään otsikoissa ja toista leipätekstissä.

Vihje: Jotta voit varmistaa, että teeman fontteja käytetään otsikoissa, sinun on lisättävä Wordin otsikkotyyli otsikkotekstiin. Lisätietoja on kohdassa Otsikoiden käyttäminen.

 1. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”Lisää asetuksia- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet nykyisen välilehden, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”fontti- ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 5. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Teeman fontit.” Kuuntele käytettävissä olevat teeman fontit sipaisemalla oikealle. Valitse haluamasi kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Teeman fonttien luettelo päättyy, kun kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Kaikki fontit”.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon luominen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Kommenttien lisääminen, lukeminen ja poistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Käytä Word Online näytönlukijaa ja näppäimistön voit lisätä tai muuttaa asiakirjassa olevan tekstin. Emme ole testanneet Narratorin ja JAWS, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita. Opit fontin ja käyttää muotoilutyylejä otsikoiden avulla voit parantaa tekstin suunta.

Huomautukset: 

Sisältö

Tekstin lisääminen Word-tiedostoon

 1. Jos haluat avata aiemmin luodun tiedoston, paina Tulostusasettelu-näkymässä Alt+Windows-logonäppäin ja sitten F ja tämän jälkeen O. Näyttöön avautuu Avaa-valikko, josta näet viimeksi käyttämäsi tiedostot.

 2. Jos haluat selata viimeksi käytettyjä tiedostoja, paina Sarkain-näppäintä. Kun siirryt, Lukija-toiminto ilmoittaa viimeisimpien tiedostojen nimet muodossa ”<tiedostonimi>, <sijainti>.” Avaa tiedosto painamalla Enteriä.

 3. Jos haluat avata tiedoston, joka ei ole viimeksi käyttämiesi tiedostojen joukossa, paina Avaa-valikossa Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ”Lisää OneDrivessa”, ja paina sitten Enteriä. OneDrive avautuu uuteen ikkunaan, jossa voit selata tiedostoja. Voit selata tiedostoja ja kansioita nuolinäppäimillä. Voit avata tiedoston tai kansion painamalla Enteriä.

 4. Kun tiedosto aukeaa, kohdistus on tiedoston muokkausalueella leipätekstissä.

 5. Paina alanuolta, kunnes kuulet paikan, johon haluat lisätä tekstiä, ja aloita kirjoittaminen. Muutokset tallennetaan automaattisesti.

Tekstin etsiminen ja korvaaminen

 1. Arvon tai muokkausnäkymässä painamalla Ctrl + F. Voit kuunnella: ”etsiä asiakirjasta”. Keskitytään tekstin hakukenttään.

  JAWS aiempi voit etsiä ja korvata tekstiä muokkausnäkymässä JAWS-painamalla Ctrl + H.

 2. Paina VAIHTO + SARKAIN, kunnes kuulla ”korvaa”, ja paina sitten Enter-näppäintä. Kohdistuksen palauttaa tekstin hakukenttään.

 3. Kirjoita sana tai lause, jonka haluat korvata. Hakutulosten luettelosta päivitetään, kun kirjoitat.

 4. Paina SARKAINTA, kunnes ”Korvaa kohteella” kuunnella, ja kirjoita sana tai lause, jonka kanssa haluat korvata alkuperäisen sanamuoto.

 5. Hakutulosten luetteloa selaamalla painamalla SARKAINTA, kunnes kuunnella ”Edellinen tulos” tai ”seuraava tulos” ja paina sitten Enter-näppäintä. Näytönlukija lukee ääneen esiintymät, kun siirrät luettelossa.

 6. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat korvata hakutulosten yksi kerrallaan, painamalla SARKAINTA, kunnes kuulla ”korvaa”, ja paina sitten Enter-näppäintä. Siirry seuraavan esiintymän, ja toista tarvittaessa.

  • Jos haluat korvata kaikki esiintymät, paina SARKAINTA, kunnes kuulla ”korvaa kaikki”, ja paina sitten Enter-näppäintä.

Tekstin valitseminen

Voit valita nopeasti kaiken tiedoston tekstin tai vain tietyn osan.

 • Jos haluat valita kaiken tekstin, paina Ctrl+A.

 • Jos haluat valita tekstinä, siirtää tekstin haluat valita, ja paina ja pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla. Siirrä kohdistin, kunnes teksti on valittuna, nuolinäppäimillä.

Otsikoiden käyttäminen

Otsikot ovat erittäin tärkeitä tiedoston helppokäyttöisyyden ja käytettävyyden kannalta. Wordin valmiiden otsikkotyylien avulla varmistat, että otsikot toimivat oikein helppokäyttötoiminnoissa. Tällöin näytönlukuohjelma ja Word osaavat ilmoittaa oikeat tiedot.

 1. Valitse tiedostossa teksti, josta haluat tehdä otsikon.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat käyttää Otsikko 1 -tyyliä, paina Ctrl+Alt+1.

  • Jos haluat käyttää Otsikko 2 -tyyliä, paina Ctrl+Alt+2.

  • Jos haluat käyttää Otsikko 3 -tyyliä, paina Ctrl+Alt+3.

  • Jos haluat käyttää Normaali-tyyliä, paina Ctrl+Vaihto+N.

  Vihje: Jos haluat selata lisää otsikkotyylejä, paina Alt+Windows-logonäppäin ja sitten H, L. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet haluamasi tyylin, ja valitse sitten painamalla Enteriä.

Lihavoinnin, kursivoinnin ja alleviivauksen käyttäminen

Merkkimuotoilun käyttäminen saattaa parantaa tiedoston luettavuutta.

 1. Valitse muotoiltava teksti.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat käyttää lihavointia, paina Ctrl+B.

  • Jos haluat käyttää kursivointia, paina Ctrl+I.

  • Jos haluat käyttää alleviivausta, paina Ctrl+U.

Fontin ja fonttikoon muuttaminen

Jotta kaikki käyttäjät voivat varmasti lukea tiedostoasi, vaihda siinä käyttöön helpommin luettava fontti tai pienennä tai suurenna tekstiä.

Fontin muuttaminen

 1. Valitse tiedostossasi teksti, jota haluat muotoilla.

 2. Paina Alt + Windows-näppäin ja sitten H, F ja F. Voit kuunnella: ”fontin nimi”.

 3. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi fontin, ja paina sitten Enteriä.

  Vihje: Jos haluat siirtyä suoraan ennalta valitsemaasi fonttiin, aloita sen nimen kirjoittaminen. Jos haluat käyttää esimerkiksi Times New Roman -fonttia, kirjoita ti.

Fontin koon muuttaminen

 1. Valitse teksti, jonka koon haluat muuttaa.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat suurentaa tekstiä yhdellä pisteellä, paina Ctrl+] (oikea hakasulje).

  • Jos haluat pienentää tekstiä yhdellä pisteellä, paina Ctrl+[ (vasen hakasulje).

  • Jos haluat suurentaa tekstiä asteittain Suurenna fonttikokoa -painikkeen kokojen mukaisesti, paina Ctrl+Vaihto+> (suurempi kuin -merkki).

  • Voit pienentää tekstin vaiheittainen koon mukaan Pienennä fonttikokoa -painike, paina Ctrl + Vaihto + < (pienempi kuin-merkki).

  • Jos haluat valita tietyn koon, paina Alt + Windows-näppäin ja sitten H, F ja s-kirjainta. Voit kuunnella: ”fonttikoko”. Kirjoita pistekoko ja paina sitten Enter-näppäintä.

Useiden fontin ominaisuuksien muuttaminen

Voit selata ja muokata fontin ominaisuuksia Aloitus-välilehden Fontti-ryhmässä.

 1. Valitse muotoiltava teksti.

 2. Siirry Aloitus-välilehteen painamalla Alt+Windows-logonäppäin ja sitten H.

 3. Voit käyttää seuraavia toimintoja:

  • Voit siirtyä seuraaviin kohtiin ja muokata niiden asetuksia:

   • Fontti: paina F, F ja paina sitten alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi fontin, ja paina tämän jälkeen Enteriä.

   • Fonttityyli: paina F, Y, Sarkain-näppäin ja paina sitten ylä- tai alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi fonttityylin, ja paina tämän jälkeen Enteriä.

   • Fonttikoko: paina F, S ja paina sitten alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi fonttikoon, ja paina tämän jälkeen Enteriä.

   • Fonttiväri: paina F, C ja paina sitten Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet haluamasi fonttivärin, ja paina tämän jälkeen Enteriä.

   • Tekstin korostusväri: paina I ja paina sitten Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet haluamasi korostusvärin, ja paina tämän jälkeen Enteriä.

  • Voit siirtyä seuraaviin kohtiin ja valita ne:

   • Yliviivaus: paina 4.

   • Yläindeksi: paina 6.

   • Alaindeksi: paina 5.

Teeman fonttien käyttäminen

Teeman fontti muuttaa koko tiedoston fontit käyttämällä kahta fonttia, jotka on suunniteltu toimimaan hyvin yhdessä. Ensimmäistä fonttia käytetään otsikoissa ja toista leipätekstissä.

Vihje: Jotta voit varmistaa, että teeman fontteja käytetään otsikoissa, sinun on lisättävä Word-otsikkotyyli otsikkotekstiin. Lisätietoja on kohdassa Otsikoiden käyttäminen.

 1. Asiakirjan paina Alt + Windows-näppäin ja sitten H, F ja F. Voit kuunnella: ”fontin nimi”.

 2. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet fontti ja paina sitten Enter-näppäintä. Näytönlukija lukee ääneen ”< Fonttinimi > otsikot” otsikoiden, ja ”< Fonttinimi > leipätekstin” leipätekstin.

Katso myös

Kuvan lisääminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Word Onlinen pikanäppäimet

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×