Tekstin jakaminen eri sarakkeisiin funktioiden avulla

Tekstin jakaminen eri sarakkeisiin funktioiden avulla

Voit käyttää VASEN-, POIMI.TEKSTI-, OIKEA-, KÄY.LÄPI- ja PITUUS-tekstifunktioita tietojesi tekstimerkkijonojen käsittelyyn. Voit esimerkiksi jakaa etunimen, toisen nimen ja sukunimen yhdestä solusta kolmeen eri sarakkeeseen.

Kun jaat nimen osia tekstifunktioilla, tärkein huomioitava seikka on jokaisen merkin sijainti tekstimerkkijonossa. Välilyöntien sijainti tekstimerkkijonossa on tärkeä, sillä välilyönnit ilmaisevat, mistä nimi alkaa ja mihin se päättyy.

Jos solussa on esimerkiksi vain etunimi ja sukunimi, sukunimi alkaa ensimmäisen välilyönnin jälkeen. Osa nimistä sisältää myös toisen nimen. Tällöin sukunimi alkaa toisen välilyönnin jälkeen.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten erimuotoisten nimien eri osat poimitaan. Voit myös jakaa tekstin sarakkeisiin ohjatun Muunna teksti sarakkeiksi -toiminnon avulla

Esimerkkinimi

Kuvaus

Etunimi

Toinen nimi

Sukunimi:

Liite

1

Jeff Kantee

Ei toista nimeä

Jeff

Kantee

2

Jani S. Vasala

Yksi alkukirjain

Jani

S.

Vasala

3

Carita B. G. Aalto

Kaksi alkukirjainta

Carita

B. G.

Aalto

4

Reho, Tanja Beth

Sukunimi ensin pilkulla erotettuna

Tanja

Beth

Reho

5

Oona Ilta T. Leppänen

Kaksiosainen etunimi

Oona Ilta

T.

Leppänen

6

Paula Barreto de Mattos

Kolmiosainen sukunimi

Paula

Barreto de Mattos

7

James van Eaton

Kaksiosainen sukunimi

James

van Eaton

8

Bacon Jr., Stefan K.

Sukunimi ja liite ensin pilkulla erotettuna

Stefan

K.

Bacon

Jr.

9 %

Gary Altman III

Loppuliitteellinen nimi

Gary

Altman

III

10

hra Ryan Ihrig

Etuliitteellinen nimi

Ryan

Ihrig

11%

Ilse Suutari-Jääskö

Sukunimessä yhdysmerkki

Ilse

Suutari-Jääskö

Huomautus: Seuraavien esimerkkien kuvissa koko nimen kohdassa näytetään korostettuna merkki, jonka KÄY.LÄPI-kaava etsii.

Tässä esimerkissä erotetaan kaksi osaa: etu- ja sukunimi. Nimet on erotettu yhdellä välilyönnillä.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel-laskentataulukon soluun A1. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, Excel muuntaa oikealla näkyvän kaavan automaattisesti oikeaksi tulokseksi.

Vihje    Ennen kuin liität tiedot laskentataulukkoon, määritä sarakkeiden A ja B leveydeksi 250.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Jeff Smith

Ei toista nimeä

Kaava

Tulos (etunimi)

'=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (sukunimi)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa merkkijonon ensimmäisestä merkistä (J) ja päättyy viidenteen merkkiin (välilyöntiin). Kaava poimii soluun A2 viisi ensimmäistä merkkiä vasemmalta.

  Kaava etunimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien.

 2. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa välilyönnin jälkeen, viidennestä merkistä oikealta. Sukunimi päättyy viimeiseen merkkiin oikealta (h). Kaava poimii soluun A2 viisi merkkiä oikealta lähtien.

  Kaava sukunimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI- ja PITUUS-funktioilla:

  Etsi välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5)

 3. Laske koko tekstimerkkijonon pituus ja vähennä sitten ensimmäisen välilyönnin vasemmalla puolella olevien merkkien määrä, kuten vaiheessa 1.

Tässä esimerkissä käytetään etunimeä, toisen nimen etukirjainta sekä sukunimeä. Nimen osien välissä on välilyönti.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel-laskentataulukon soluun A1. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, Excel muuntaa oikealla näkyvän kaavan automaattisesti oikeaksi tulokseksi.

Vihje    Ennen kuin liität tiedot laskentataulukkoon, määritä sarakkeiden A ja B leveydeksi 250.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Jani S. Vasala

Yksi alkukirjain

Kaava

Tulos (etunimi)

'=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (toisen nimen nimikirjain)

'=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Reaaliaikaiset tulokset (sukunimi)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa ensimmäisestä merkistä vasemmalta (E) ja päättyy viidenteen merkkiin (ensimmäinen välilyönti). Kaava poimii soluun A2 viisi ensimmäistä merkkiä vasemmalta.

  Kaava etu- ja sukunimen sekä toisen nimen alkukirjaimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 2. Toinen nimi

  Toinen nimi alkaa kuudennesta merkistä (S) ja päättyy kahdeksanteen merkkiin (toiseen välilyöntiin). Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla merkkijonon toisen välilyönnin.

  Kaava poimii kolme merkkiä kuudennesta merkistä lähtien.

  Etu-, suku- ja toisen nimen poimimiseen tarkoitetun kaavan tiedot

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5).

 3. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (S) järjestysnumeron. Toinen nimi alkaa tästä merkistä. (5 + 1 = 6)

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalta. (5)

 4. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (S) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (5 + 1 = 6)

 5. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen kuudennesta merkistä (S), joka määritettiin vaiheessa 4. Toinen nimi päättyy tähän merkkiin. (8)

 6. Etsi välilyönnin järjestysnumero solussa A2, lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (5)

 7. Vähennä ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero toisen välilyönnin järjestysnumerosta. Ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero määritettiin vaiheessa 6 ja toisen välilyönnin järjestysnumero vaiheessa 5. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka POIMI.TEKSTI poimii tekstimerkkijonosta kuudennesta merkistä lähtien. Kuudes järjestysnumero määritettiin vaiheessa 2. (8 - 5 = 3)

 8. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa kuudennesta merkistä oikealta (K) ja päättyy ensimmäiseen merkkiin oikealta (n). Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla merkkijonon toisen ja kolmannen välilyönnin, jotka tässä esimerkissä ovat viides ja kahdeksas merkki vasemmalta.

  Kaava poimii soluun A2 kuusi merkkiä oikealta.

  Kaavan toinen KÄY.LÄPI-funktio etunimen, toisen nimen ja sukunimen poimimiseen
 9. Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla ja PITUUS-funktioilla:

  Etsi välilyönnin järjestysnumero solussa A2, lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (5)

 10. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (S) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (5 + 1 = 6)

 11. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen kuudennesta merkistä (S), joka määritettiin vaiheessa 2. Toinen nimi päättyy tähän merkkiin. (8)

 12. Laske solun A2 tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta toiseen välilyöntiin. Tämä määritettiin vaiheessa 3. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien. (14 - 8 = 6).

Seuraavassa kerrotaan, miten voit poimia kahden keskimmäisen nimen nimikirjaimet. Ensimmäinen ja kolmas välilyönti erottavat nimen osia.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel-laskentataulukon soluun A1. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, Excel muuntaa oikealla näkyvän kaavan automaattisesti oikeaksi tulokseksi.

Vihje    Ennen kuin liität tiedot laskentataulukkoon, määritä sarakkeiden A ja B leveydeksi 250.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Carita P. K. Aalto

Kaksi alkukirjainta

Kaava

Tulos (etunimi)

'=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (keskimmäisen nimen nimikirjaimet)

'=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Reaaliaikaiset tulokset (sukunimi)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1))

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa ensimmäisestä merkistä vasemmalla (J) ja päättyy kahdeksanteen merkkiin (ensimmäiseen välilyöntiin). Kaava poimii soluun A2 ensimmäiset kahdeksan merkkiä vasemmalta.

  Kaava etu- ja sukunimen sekä toisen nimen kahden alkukirjaimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (7)

 2. Toinen nimi

  Toinen nimi alkaa yhdeksännestä merkistä (B) ja päättyy 14. merkkiin (kolmanteen välilyöntiin). Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla ensimmäisen, toisen ja kolmannen välilyönnin, jotka tässä esimerkissä ovat merkkijonon 8., 11. ja 14. merkki.

  Kaava poimii viisi merkkiä kahdeksannesta merkistä lähtien.

  Kaava etu- ja sukunimen sekä toisen nimen kahden alkukirjaimen poimimiseen

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (7)

 3. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (B) järjestysnumeron. Toinen nimi alkaa tästä merkistä. (8 + 1 = 9)

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (7)

 4. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin(B) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (8 + 1 = 9)

 5. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen yhdeksännestä merkistä (B), joka määritettiin vaiheessa 4. (11).

 6. Lisää 1, jolloin saat toisen välilyönnin jälkeisen merkin (G) järjestysnumeron.Kolmatta välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (11 + 1 = 12)

 7. Etsi kolmas välilyönti solussa A2 alkaen 11. merkistä, joka määritettiin vaiheessa 6. (13)

 8. Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2. (7)

 9. Vähennä ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero kolmannen välilyönnin järjestysnumerosta. Ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero määritettiin vaiheessa 6 ja kolmannen välilyönnin järjestysnumero vaiheessa 7. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka POIMI.TEKSTI poimii tekstimerkkijonosta yhdeksännestä merkistä lähtien. Yhdeksäs järjestysnumero määritettiin vaiheessa 2.

 10. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa viidennestä merkistä oikealta (B) ja ensimmäiseen merkkiin oikealta (o). Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla ensimmäisen, toisen ja kolmannen välilyönnin.

  Kaava poimii viisi merkkiä solusta A2 oikealta lähtien.

  Kaava etu- ja sukunimen sekä toisen nimen kahden alkukirjaimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI- ja PITUUS-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (7)

 11. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin(B) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (8 + 1 = 9)

 12. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen kahdeksannesta merkistä (P), joka määritettiin vaiheessa 2. (10)

 13. Lisää 1, jolloin saat toisen välilyönnin jälkeisen merkin (G) sijainnin. Kolmatta välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (11 + 1 = 12)

 14. Etsi kolmas välilyönti solussa A2 alkaen 11. merkistä (K), joka määritettiin vaiheessa 6. (13)

 15. Laske solun A2 tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta kolmanteen välilyöntiin. Tämä määritettiin vaiheessa 5. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien. (19 - 14 = 5)

Tässä esimerkissä sukunimi on ennen etunimeä ja toinen nimi on viimeisenä. Sukunimen lopussa ja nimen osien välissä on välilyönti.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel-laskentataulukon soluun A1. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, Excel muuntaa oikealla näkyvän kaavan automaattisesti oikeaksi tulokseksi.

Vihje    Ennen kuin liität tiedot laskentataulukkoon, määritä sarakkeiden A ja B leveydeksi 250.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Reho, Noora Emma

Sukunimi ensin pilkulla erotettuna

Kaava

Tulos (etunimi)

'=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (toinen nimi)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

Kaava

Reaaliaikaiset tulokset (sukunimi)

'=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1)-2)

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1)-2)

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa seitsemännestä merkistä (W) vasemmalta ja päättyy 12. merkkiin (toiseen välilyöntiin). Koska etunimi on koko nimen keskellä, etunimi poimitaan POIMI.TEKSTI-funktiolla.

  Kaava poimii kuusi merkkiä seitsemännestä merkistä lähtien.

  Kaava sukunimen poimimiseen niin, että sen jälkeen tulevat etunimi ja toinen nimi

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (6)

 2. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (W) järjestysnumeron. Etunimi alkaa tästä merkistä. (6 + 1 = 7)

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (6)

 3. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (W) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (6 + 1 = 7)

  Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen seitsemännestä merkistä (N), joka määritettiin vaiheessa 4. (12)

 4. Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (6)

 5. Vähennä ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero toisen välilyönnin järjestysnumerosta. Ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero määritettiin vaiheessa 6 ja toisen välilyönnin järjestysnumero vaiheessa 5. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka POIMI.TEKSTI-funktio poimii tekstimerkkijonosta seitsemännestä merkistä lähtien. Seitsemäs järjestysnumero määritettiin vaiheessa 2.(12 - 6 = 6)

 6. Toinen nimi

  Toinen nimi alkaa oikealta laskettuna neljännestä merkistä (B) ja päättyy oikealta laskettuna ensimmäiseen merkkiin (h). Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla ensimmäisen ja toisen välilyönnin, jotka tässä esimerkissä ovat merkkijonon kuudes ja 12. merkki.

  Kaava poimii neljä merkkiä oikealta lähtien.

  Kaava sukunimen poimimiseen niin, että sen jälkeen tulevat etunimi ja toinen nimi

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo sisäisellä KÄY.LÄPI- ja PITUUS-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (6)

 7. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (W) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (6 + 1 = 7)

 8. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen seitsemännestä merkistä (N), joka määritettiin vaiheessa 2. (12)

 9. Laske solun A2 tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta toiseen välilyöntiin. Tämä määritettiin vaiheessa 3. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien.(16 - 12 = 4)

 10. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa ensimmäisestä merkistä (K) vasemmalta ja päättyy neljänteen merkkiin (n). Kaava poimii neljä merkkiä vasemmalta lähtien.

  Kaava sukunimen poimimiseen niin, että sen jälkeen tulevat etunimi ja toinen nimi

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (6)

 11. Vähennä 2, jolloin saat sukunimen viimeisen merkin (n) järjestysnumeron. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka VASEN-funktio poimii. (6 - 2 =4)

Tässä esimerkissä käytetään kaksiosaista etunimeä Mary Kay. Toinen ja kolmas välilyönti erottavat koko nimen osia.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel-laskentataulukon soluun A1. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, Excel muuntaa oikealla näkyvän kaavan automaattisesti oikeaksi tulokseksi.

Vihje    Ennen kuin liität tiedot laskentataulukkoon, määritä sarakkeiden A ja B leveydeksi 250.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Mary Kay D. Andersen

Kaksiosainen etunimi

Kaava

Tulos (etunimi)

VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

Kaava

Tulos (toisen nimen nimikirjain)

'=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1)-(KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1))

=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1)-(KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1))

Kaava

Reaaliaikaiset tulokset (sukunimi)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1))

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa ensimmäisestä merkistä vasemmalta ja päättyy yhdeksänteen merkkiin (toiseen välilyöntiin). Tämä kaava hakee sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla toisen välilyönnin vasemmalta.

  Kaava poimii yhdeksän merkkiä vasemmalta lähtien.

  Kaava etunimen, toisen nimen, toisen nimen alkukirjaimen ja sukunimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalta. (5)

 2. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (K) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (5 + 1 = 6)

 3. Etsi toinen välilyönti solussa A2 kuudennesta merkistä (K) lähtien. Tämä määritettiin vaiheessa 2. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka VASEN-funktio poimii tekstimerkkijonosta. (9)

 4. Toinen nimi

  Toinen nimi alkaa kymmenennestä merkistä (D) ja päättyy 12. merkkiin (kolmanteen välilyöntiin). Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla ensimmäisen, toisen ja kolmannen välilyönnin.

  Kaava poimii kaksi merkkiä keskeltä kymmenennestä merkistä lähtien.

  Kaava etunimen, toisen nimen, toisen nimen alkukirjaimen ja sukunimen poimimiseen

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalta. (5)

 5. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (K). Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (5 + 1 = 6)

 6. Etsi toinen välilyönti solussa A2 kuudennesta merkistä (K) lähtien. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka VASEN-funktio poimii vasemmalta lähtien. (9)

 7. Lisää 1, jolloin saat toisen välilyönnin jälkeisen merkin (D). Toinen nimi alkaa tästä merkistä. (9 + 1 = 10)

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi toisen välilyönnin jälkeisen merkin (D) järjestysnumero. Kolmatta välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (10)

 8. Etsi kolmannen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. Toinen nimi päättyy tähän merkkiin. (12)

 9. Etsi toisen välilyönnin jälkeisen merkin (D) järjestysnumero. Toinen nimi alkaa tästä merkistä. (10)

 10. Vähennä merkin D järjestysnumero kolmannen välilyönnin järjestysnumerosta. Merkin D järjestysnumero määritettiin vaiheessa 7 ja kolmannen välilyönnin järjestysnumero vaiheessa 6. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka POIMI.TEKSTI-funktio poimii tekstimerkkijonosta kymmenennestä merkistä lähtien. Kymmenes järjestysnumero määritettiin vaiheessa 4. (12 - 10 = 2)

 11. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa kahdeksannesta merkistä oikealta. Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla ensimmäisen, toisen ja kolmannen välilyönnin, jotka tässä esimerkissä ovat merkkijonon viides, yhdeksäs ja kahdestoista merkki.

  Kaava poimii kahdeksan merkkiä oikealta lähtien.

  Kaava etunimen, toisen nimen, toisen nimen alkukirjaimen ja sukunimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI- ja PITUUS-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5)

 12. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (K). Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (5 + 1 = 6)

 13. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen kuudennesta merkistä (I), joka määritettiin vaiheessa 2. (10)

 14. Lisää 1, jolloin saat toisen välilyönnin jälkeisen merkin (D) järjestysnumeron. Toinen nimi alkaa tästä merkistä. (9 + 1 = 10)

 15. Etsi kolmannen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. Toinen nimi päättyy tähän merkkiin. (12)

 16. Laske solun A2 tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta kolmanteen välilyöntiin. Tämä määritettiin vaiheessa 5. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien. 8. (20 - 12 = 8)

Tässä esimerkissä käytetään kolmiosaista sukunimeä Barreto de Mattos. Ensimmäinen välilyönti merkitsee etunimen loppua ja sukunimen alkua.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel-laskentataulukon soluun A1. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, Excel muuntaa oikealla näkyvän kaavan automaattisesti oikeaksi tulokseksi.

Vihje    Ennen kuin liität tiedot laskentataulukkoon, määritä sarakkeiden A ja B leveydeksi 250.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Leila Barreto de Mattos

Kolmiosainen sukunimi

Kaava

Tulos (etunimi)

'=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (sukunimi)

OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa ensimmäisestä merkistä vasemmalla (P) ja päättyy kuudenteen merkkiin (ensimmäiseen välilyöntiin). Kaava poimii kuusi merkkiä vasemmalta.

  Kaava etunimen ja kolmiosaisen sukunimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 2. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa 17. merkistä oikealta (B) ja päättyy ensimmäiseen merkkiin oikealla (s). Kaava poimii 17 merkkiä oikealta.

  Kaava etunimen ja kolmiosaisen sukunimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo PITUUS- ja KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 3. Laske solun A2 tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta ensimmäiseen välilyöntiin. Tämä määritettiin vaiheessa 1. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien. (23 - 6 = 17)

Tässä esimerkissä käytetään kaksiosaista sukunimeä: van Eaton. Ensimmäinen välilyönti merkitsee etunimen loppua ja sukunimen alkua.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel-laskentataulukon soluun A1. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, Excel muuntaa oikealla näkyvän kaavan automaattisesti oikeaksi tulokseksi.

Vihje    Ennen kuin liität tiedot laskentataulukkoon, määritä sarakkeiden A ja B leveydeksi 250.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Frans van Eaton

Kaksiosainen sukunimi

Kaava

Tulos (etunimi)

'=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (sukunimi)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa ensimmäisestä merkistä vasemmalta (J) ja päättyy kuudenteen merkkiin (ensimmäiseen välilyöntiin). Tämä kaava poimii kuusi merkkiä vasemmalta.

  Kaava etunimen ja kaksiosaisen sukunimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5)

 2. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa yhdeksännestä merkistä oikealta (v) ja päättyy ensimmäiseen merkkiin oikealta (n). Kaava poimii koko nimestä yhdeksän merkkiä oikealta.

  Kaava etunimen ja kaksiosaisen sukunimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo PITUUS- ja KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 3. Laske solun A2 tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta ensimmäiseen välilyöntiin. Tämä määritettiin vaiheessa 1. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien. (15 - 6 = 9)

Tässä esimerkissä on ensin etunimi ja liite. Sukunimi ja liite on erotettu etunimestä ja alkukirjaimesta pilkulla.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel-laskentataulukon soluun A1. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, Excel muuntaa oikealla näkyvän kaavan automaattisesti oikeaksi tulokseksi.

Vihje    Ennen kuin liität tiedot laskentataulukkoon, määritä sarakkeiden A ja B leveydeksi 250.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Bacon Jr., Stefan K.

Sukunimi ja liite ensin pilkulla erotettuna

Kaava

Tulos (etunimi)

'=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

Kaava

Tulos (toisen nimen nimikirjain)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1))

Kaava

Tulos (sukunimi)

'=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (jälkiliite)

'=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ", A2,1)+1,(KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)-2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ", A2,1)+1,(KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)-2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa 12. merkistä (D) ja päättyy 15. merkkiin (kolmanteen välilyöntiin). Kaava poimii kolme merkkiä 12. merkistä lähtien.

  Kaava sukunimen poimimiseen niin, että sen jälkeen tulevat jälkiliite ja etunimi, pilkulla erotettuna

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 2. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (J). Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (6 + 1 = 7)

 3. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen seitsemännestä merkistä (J), joka määritettiin vaiheessa 2. (11)

 4. Lisää 1, jolloin saat toisen välilyönnin jälkeisen merkin (D). Etunimi alkaa tästä merkistä. (11 + 1 = 12)

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi toisen välilyönnin jälkeisen merkin (D) järjestysnumero. Kolmatta välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (12)

 5. Etsi kolmannen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. Ensimmäinen nimi päättyy tähän merkkiin. (15)

 6. Etsi toisen välilyönnin jälkeisen merkin (D) järjestysnumero. Ensimmäinen nimi alkaa tästä merkistä. (12)

 7. Vähennä merkin D järjestysnumero kolmannen välilyönnin järjestysnumerosta. Merkin D järjestysnumero määritettiin vaiheessa 7 ja kolmannen välilyönnin järjestysnumero vaiheessa 6. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka POIMI.TEKSTI-funktio poimii tekstimerkkijonosta 12. merkistä lähtien. 12. järjestysnumero määritettiin vaiheessa 4. (15 - 12 = 3)

 8. Toinen nimi

  Toinen nimi alkaa toisesta merkistä oikealta (K). Kaava poimii kaksi merkkiä oikealta.

  Kaava sukunimen poimimiseen niin, että sen jälkeen tulevat jälkiliite ja etunimi, pilkulla erotettuna

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 9. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (J). Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (6 + 1 = 7)

 10. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen seitsemännestä merkistä (J), joka määritettiin vaiheessa 2. (11)

 11. Lisää 1, jolloin saat toisen välilyönnin jälkeisen merkin (D). Etunimi alkaa tästä merkistä. (11 + 1 = 12)

 12. Etsi kolmannen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. Toinen nimi päättyy tähän merkkiin. (15)

 13. Laske solun A2 tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta kolmanteen välilyöntiin. Tämä määritettiin vaiheessa 5. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien. 2. (17 - 15 = 2)

 14. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa ensimmäisestä merkistä vasemmalta (B) ja päättyy kuudenteen merkkiin (ensimmäiseen välilyöntiin). Kaava poimii kuusi merkkiä vasemmalta.

  Kaava sukunimen poimimiseen niin, että sen jälkeen tulevat jälkiliite ja etunimi, pilkulla erotettuna

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 15. Liite

  Liite alkaa seitsemännestä merkistä vasemmalta (J) ja päättyy yhdeksänteen merkkiin vasemmalta (.). Kaava poimii kolme merkkiä seitsemännestä merkistä lähtien.

  Kaava sukunimen poimimiseen niin, että sen jälkeen tulevat jälkiliite ja etunimi, pilkulla erotettuna

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 16. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (J). Liite alkaa tästä merkistä. (6 + 1 = 7)

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 17. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (J) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (7)

 18. Etsi toisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 alkaen seitsemännestä merkistä, joka määritettiin vaiheessa 4. (11)

 19. Vähennä 1 toisen välilyönnin järjestysnumerosta. Tämä määritettiin vaiheessa 4. Tuloksena on merkin , järjestysnumero. Liite päättyy tähän merkkiin. (11 - 1 = 10)

 20. Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero. (6)

 21. Kun olet määrittänyt ensimmäinen välilyönnin järjestysnumeron, lisää siihen 1, niin saat määritettyä seuraavan merkin (J). Tämä määritettiin myös vaiheissa 3 ja 4. (7)

 22. Vähennä merkin J järjestysnumero merkin , järjestysnumerosta. Merkin J järjestysnumero määritettiin vaiheessa 3 ja 4 ja merkin , järjestysnumero vaiheessa 6. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka POIMI.TEKSTI-funktio poimii tekstimerkkijonosta seitsemännestä merkistä lähtien. Seitsemäs järjestysnumero määritettiin vaiheessa 2. (10 - 7 = 3)

Tässä esimerkissä etunimi on merkkijonon alussa ja liite lopussa, joten voit käyttää samantyyppisiä kaavoja kuin esimerkissä 2: käytä VASEN- funktiota, jos haluat poimia etunimen, POIMI.TEKSTI-funktiota, jos haluat poimia sukunimen ja OIKEA-funktiota, jos haluat poimia liitteen.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel-laskentataulukon soluun A1. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, Excel muuntaa oikealla näkyvän kaavan automaattisesti oikeaksi tulokseksi.

Vihje    Ennen kuin liität tiedot laskentataulukkoon, määritä sarakkeiden A ja B leveydeksi 250.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Veli Altman III

Etunimi ja sukunimi jälkiliitteellä

Kaava

Tulos (etunimi)

'=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (sukunimi)

'=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)-(KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)-(KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

Kaava

Tulos (jälkiliite)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa ensimmäisestä merkistä vasemmalta (G) ja päättyy viidenteen merkkiin (ensimmäiseen välilyöntiin). Kaava poimii viisi merkkiä vasemmalta.

  Kaava etu- ja sukunimen poimimiseen niin, että niiden jälkeen tulee jälkiliite

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5)

 2. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa kuudennesta merkistä vasemmalta (A) ja päättyy 11. merkkiin (toiseen välilyöntiin). Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla välilyöntien järjestysnumerot.

  Kaava poimii kuusi merkkiä keskeltä kuudennesta merkistä lähtien.

  Kaava etu- ja sukunimen poimimiseen niin, että niiden jälkeen tulee jälkiliite

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5)

 3. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (A) järjestysnumeron. Sukunimi alkaa tästä merkistä. (5 + 1 = 6)

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5)

 4. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (A) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (5 + 1 = 6)

 5. Etsi toisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 alkaen kuudennesta merkistä, joka määritettiin vaiheessa 4. Sukunimi päättyy tähän merkkiin (12)

 6. Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero. (5)

 7. Määritä ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (A) järjestysnumero. Tämä määritettiin vaiheissa 3 ja 4. (6)

 8. Vähennä merkin A järjestysnumero toisen välilyönnin järjestysnumerosta. Merkin A järjestysnumero määritettiin vaiheissa 6 sekä 7 ja toisen välilyönnin järjestysnumero vaiheessa 5. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka POIMI.TEKSTI-funktio poimii tekstimerkkijonosta kuudennesta merkistä lähtien. Kuudes järjestysnumero määritettiin vaiheessa 2. (12 - 6 = 6)

 9. Liite

  Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla välilyöntien järjestysnumerot.

  Kaava etu- ja sukunimen poimimiseen niin, että niiden jälkeen tulee jälkiliite

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI- ja PITUUS-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5)

 10. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (A). Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (5 + 1 = 6)

 11. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen kuudennesta merkistä (A), joka määritettiin vaiheessa 2. (12)

 12. Laske solun A2 tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta toiseen välilyöntiin. Tämä määritettiin vaiheessa 3. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien.(15 - 12 = 3)

Tässä esimerkissä koko nimeä edeltää etuliite, ja käytät samantyyppisiä kaavoja kuin esimerkissä 2: käytä POIMI.TEKSTI-funktiota, jos haluat poimia etunimen, ja OIKEA-funktiota, jos haluat poimia sukunimen.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel-laskentataulukon soluun A1. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, Excel muuntaa oikealla näkyvän kaavan automaattisesti oikeaksi tulokseksi.

Vihje    Ennen kuin liität tiedot laskentataulukkoon, määritä sarakkeiden A ja B leveydeksi 250.

Esimerkkinimi

Kuvaus

hra Viljo Putkonen

Etuliitteellinen nimi

Kaava

Tulos (etunimi)

'=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)-(KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)-(KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

Kaava

Tulos (sukunimi)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa viidennestä merkistä (R) vasemmalta ja päättyy yhdeksänteen merkkiin (toiseen välilyöntiin). Kaava sisältää KÄY.LÄPI-funktion, jolloin voit määrittää välilyöntien järjestysnumerot. Kaava poimii neljä merkkiä viidennestä merkistä lähtien.

  Kaava etunimen poimimiseen niin, että sitä edeltää etuliite

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (4)

 2. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (R) järjestysnumeron. Etunimi alkaa tästä merkistä. (4 + 1 = 5)

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisellä KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (4)

 3. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin(R) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (4 + 1 = 5)

 4. Etsi toisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 alkaen viidennestä merkistä, joka määritettiin vaiheessa 3 ja 4. Etunimi päättyy tähän merkkiin. (9)

 5. Määritä ensimmäinen välilyönti. (4)

 6. Määritä ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (R) järjestysnumero. Tämä määritettiin vaiheissa 3 ja 4. (5)

 7. Vähennä merkin R järjestysnumero toisen välilyönnin järjestysnumerosta. Merkin R järjestysnumero määritettiin vaiheissa 6 sekä 7 ja toisen välilyönnin järjestysnumero vaiheessa 5. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka POIMI.TEKSTI-funktio poimii tekstimerkkijonosta viidennestä merkistä lähtien. Viides järjestysnumero määritettiin vaiheessa 2. (9 - 5 = 4)

 8. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa viidennestä merkistä oikealta. Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla välilyöntien järjestysnumerot.

  Kaava etunimen poimimiseen niin, että sitä edeltää etuliite

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI- ja PITUUS-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (4)

 9. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin(R) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (4 + 1 = 5)

 10. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen viidennestä merkistä (V), joka määritettiin vaiheessa 2. (10)

 11. Laske solun A2 tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta toiseen välilyöntiin. Tämä määritettiin vaiheessa 3. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien.(14 - 9 = 5)

Tässä esimerkissä sukunimeä, joka sisältää yhdysviivan. Nimen osien välissä on välilyönti.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel-laskentataulukon soluun A1. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, Excel muuntaa oikealla näkyvän kaavan automaattisesti oikeaksi tulokseksi.

Vihje    Ennen kuin liität tiedot laskentataulukkoon, määritä sarakkeiden A ja B leveydeksi 250.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Ilse Suutari-Jääskö

Sukunimessä yhdysmerkki

Kaava

Tulos (etunimi)

'=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (sukunimi)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa ensimmäisestä merkistä vasemmalta ja päättyy kuudenteen merkkiin (ensimmäiseen välilyöntiin). Kaava poimii kuusi merkkiä vasemmalta.

  Kaava etunimen ja yhdysmerkin sisältävän sukunimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5)

 2. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa kymmenennestä merkistä oikealta (T) ja päättyy viimeiseen merkkiin oikealta (r).

  Kaava etunimen ja yhdysmerkin sisältävän sukunimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo PITUUS- ja KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (5)

 3. Laske tekstimerkkijonon kokonaispituus. Vähennä siitä ensimmäinen välilyönti sekä vaiheessa 1 määritetty välilyönnin vasemmalla puolella olevien merkkien määrä. (16 - 6 = 10)

Katso myös

Tekstin jakaminen sarakkeisiin ohjatun Muunna teksti sarakkeiksi -toiminnon avulla

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×