Tekstin ja kappaleiden tasaaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tekstin ja kappaleiden tasaaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Näppäimistön ja näytönlukijaa Word avulla voit muuttaa tekstin tasausta asiakirjoissa. Emme ole testanneet Narratorin ja JAWS, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita. Opit nopeasti Keskitä teksti, Tasaa oikealle tai vasemmalle reunus- tai tasaa se välistystä kappaleen sanojen välissä niin, että vasemmasta ja oikeasta reunasta on parillinen. Opit myös tasaaminen sivulle pystysuunnassa.

Miten tasaus on kuvattu Word asiakirjoja voi vaihdella sen mukaan, näytönlukija. Näytönlukuohjelma saa asetuksia on ehkä muutettava. Jos haluat kuulla tekstin tasausta JAWS kuvauksen, painamalla Lisää + F. Narrator-toiminnon painamalla Narrator-näppäin + 0. Lisätietoja lue ohjeet screen reader.

Huomautukset: 

Sisältö

Tekstin tasaaminen vasemmalle

 1. Vie kohdistin kappaleeseen, asiakirjaan tai taulukon, jonka haluat tasata.

 2. Paina Ctrl + L.

Tekstin tasaaminen oikealle

 1. Vie kohdistin kappaleeseen, asiakirjaan tai taulukon, jonka haluat tasata.

 2. Paina näppäinyhdistelmää Ctrl + R.

Keskitä teksti

 1. Vie kohdistin kappaleeseen, asiakirjaan tai taulukon, jonka haluat tasata.

 2. Paina Ctrl + e-kirjainta.

Molempien reunojen tasaaminen

Huomautus: Sovitettua tekstiä voi olla vaikea lukea henkilöt, joilla on lukeminen toimintarajoitteinen, kuten dyslexia. Voit tehdä asiakirjaan helppokäyttöisiä mahdollista, valitse eri tasaus-tyyli.

 1. Vie kohdistin kappaleeseen, asiakirjaan tai taulukon, jonka haluat tasata.

 2. Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+J.

Tasaa sivun alareunaan

Voit tasata sivulle pystysuunnassa, esimerkiksi kansilehden luomiseen. Pystytasaus sijainnin suhteessa ylä- ja alareunukset valittu teksti.

 1. Aseta kohdistin mihin tahansa teksti, jonka haluat tasata pystysuunnassa.

 2. Avaa Sivun asetukset -valintaikkuna painamalla Alt + P, S, P.

 3. Paina VAIHTO + SARKAIN, kunnes kuulet valitun välilehden esimerkiksi, ”valittu, Reunukset-välilehti”.

 4. Paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet: ”valittu, asettelu-välilehti”.

 5. Paina Alt + V. Kohdistin siirtyy Pystytasaus asetukset-luetteloon.

 6. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet asetukset, ja paina Enter-näppäintä.

 7. Jos haluat käyttää asiakirjan pystytasausta, painamalla Enter-näppäintä.

Kappaleen tasauksen mukauttaminen

Jos haluat tasata tekstin tiettyyn kohtaan, voit sisentää kappaleet nopeasti sivun vasemmasta tai oikeasta reunuksesta.

Vasemmasta reunuksesta sisentäminen

 1. Aseta kohdistin mihin tahansa kohtaan kappaleessa, jonka haluat sisentää.

 2. Paina Alt+P ja sitten I, L.

 3. Kirjoita Sisennä-alueen Vasemmalla-ruutuun sisennys tuumina tai valitse sisennys nuolinäppäimillä 1/10-tuuma kerrallaan.

  Huomautus: Jos haluat käyttää muuta mittayksikköä kuin tuumaa, kirjoita numero ja sen perään mittayksiköt, kuten 12 pt 12 pisteelle, 1 cm 1 senttimetrille tai 15 px 15 kuvapisteelle.

 4. Ota muutokset käyttöön painamalla Enter-näppäintä.

Oikeasta reunuksesta sisentäminen

 1. Aseta kohdistin mihin tahansa kohtaan kappaleessa, jonka haluat sisentää.

 2. Paina Alt+P ja sitten I, R.

 3. Kirjoita Sisennä-alueen Oikealla-ruutuun sisennys tuumina tai valitse sisennys nuolinäppäimillä 1/10-tuuma kerrallaan.

  Huomautus: Jos haluat käyttää muuta mittayksikköä kuin tuumaa, kirjoita numero ja sen perään mittayksiköt, kuten 12 pt 12 pisteelle, 1 cm 1 senttimetrille tai 15 px 15 kuvapisteelle.

 4. Ota muutokset käyttöön painamalla Enter-näppäintä.

Tekstin tasaaminen Kerro-toiminnon avulla

Jos et tiedä pikanäppäintä tai jos haluat saada enemmän vaihtoehtoja, kokeile Kerro, mitä haluat tehdä -ruutua.

 1. Vie kohdistin kappaleeseen, asiakirjaan tai taulukon, jonka haluat tasata.

 2. Siirry Kerro, mitä haluat tehdä -ruutuun painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Q.

 3. Kirjoita avainsanaa tai lausetta tehtävään liittyvät ja paina valitse hakutuloksista alas NUOLI-näppäinyhdistelmää. Kirjoita esimerkiksi niihin liittyvien toimintojen, kuten Tasaa oikealle -painikkeen, Tasaa teksti . Jotkin tulokset saattavat olla alivalikoita Lisää vaihtoehtoja.

 4. Voit valita vaihtoehdon painamalla Enter-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Rivivälin ja kappaleen sisennyksen määrittäminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Microsoft Wordin pikanäppäimet Windowsissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Näppäimistö ja VoiceOver-valmiin Mac OS-Näytönlukuohjelman Word for Mac avulla voit muuttaa tekstin tasausta. tavallisesti Word for Mac Tasaa teksti vaakasuoraan vasempaan reunukseen ja jättää oikean reunuksen tasaamatta. Voit keskittää tekstin, Tasaa oikeaan tai vasempaan reunukseen tai Tasaa sen kappaleen vasemmasta ja oikeasta reunasta, joiden jopa sanojen välin. Voit myös Tasaa sivun alareunaan.

Huomautukset: 

Sisältö

Tekstin vaakasuoran tasauksen muuttaminen

Tasaus määrittää tekstikappaleen reunojen ulkoasun ja suunnan: onko teksti keskitetty tai tasattu vasemmalle, oikealle tai molempiin reunoihin. Voit helposti muotoilla asiakirjan tekstikappaleet haluamallasi tasauksella.

 1. Valitse asiakirjan tasattavat kappaleet.

  Vihje: Valitse tekstipätkä pitämällä vaihtonäppäintä painettuna ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

 2. Voit muotoilla kappaletta painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M. Kappale-valintaikkuna aukeaa. Aktiivisuus on Sisennykset ja välit -välilehdessä.

 3. Siirry Tasaus-valikkoon näppäinyhdistelmällä Control+Optio+Oikea nuolinäppäin. Laajenna valikko painamalla näppäinyhdistelmää Control+Optio+Vaihto+M. Voit selata haluamaasi Tasaus-valikon vaihtoehtoon painamalla näppäinyhdistelmää Control+Optio+Nuoli ylöspäin tai Nuoli alaspäin. Vaihtoehdot ilmoitetaan siirtyessäsi.

  Valitse vaihtoehto painamalla Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

  Varoitus: Sovitettua tekstiä voi olla vaikea lukea henkilöt, joilla on lukeminen toimintarajoitteinen, kuten dyslexia. Jos haluat tehdä asiakirjaan helppokäyttöisiä, valitse eri tasaus tyyli.

 4. Palaa asiakirjaan painamalla Rivinvaihtonäppäintä.

Tasaa sivun alareunaan

Voit tasata sivulle pystysuunnassa, esimerkiksi kansilehden luomiseen. Pystytasaus sijainnin suhteessa ylä- ja alareunukset valittu teksti.

 1. Aseta kohdistin mihin tahansa teksti, jonka haluat tasata pystysuunnassa.

 2. Paina Control + optio + M. Kohdistus siirtyy Apple valikkoriville. Paina SARKAINTA, kunnes kuulla ”muoto”, ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ.

 3. Paina Control + optio + ALANUOLI NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulla ”tiedosto” ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ. Voit kuunnella: ”Reunukset-välilehti”.

 4. Control + optio + oikea nuoli-näppäinyhdistelmää painamalla kerran. Voit kuunnella: ”Asettelu-välilehti”. Paina VÄLILYÖNTINÄPPÄINTÄ.

 5. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”Pystytasaus”. Kohdistus on tasattu pystysuoraan-valikossa.

 6. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ja paina VÄLILYÖNTINÄPPÄINTÄ.

 7. Jos haluat käyttää asiakirjan pystytasausta, paina Rivinvaihtonäppäintä.

Kappaleen sisennyksen mukauttaminen

Jos haluat sisentää tekstiä tietyn luvun verran, voit lisätä sisennystä sivun oikeassa tai vasemmassa reunuksessa.

 1. Valitse asiakirjan sisennettävät kappaleet.

 2. Voit muotoilla kappaletta painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M. Kappale-valintaikkuna aukeaa.

 3. Tee jokin seuraavista Sisennys-ryhmän vaihtoehtojen avulla:

  • Voit lisätä vasemman sisennyksen, paina Control + optio + oikea nuoli-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet: ”ennen tekstiä”.

  • Voit lisätä sisennyksen oikealle, paina Control + optio + oikea nuoli-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet: ”jälkeen teksti,”.

  Voit määrittää sisennyksen koon kirjoittamalla luvun (tuumissa). Voit myös säätää sisennystä 1/10 tuuman välein ylä- ja alanuolinäppäimillä. Sisennyksen koko ilmoitetaan.

 4. Ota muutokset käyttöön ja palaa asiakirjaan painamalla Rivinvaihtonäppäintä.

Katso myös

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Rivivälin ja kappaleen sisennyksen määrittäminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Word for Macin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Näppäimistö ja Talkbackin, sisäinen Android näytönlukija, Word for iOS avulla voit muuttaa tekstin tasausta. tavallisesti Word for iOS Tasaa teksti vaakasuoraan vasempaan reunukseen ja jättää oikean reunuksen tasaamatta. Voit keskittää tekstin, Tasaa oikeaan tai vasempaan reunukseen tai Tasaa sen kappaleen vasemmasta ja oikeasta reunasta, joiden jopa sanojen välin. Tasaa sivun alareunaan, esimerkiksi luoda kansilehden, siirtymällä työpöytäversiota Word.

Huomautukset: 

Sisältö

Tekstin vaakasuoran tasauksen muuttaminen

Tasaus määrittää ulkoasua ja reunojen kappaleen: vasemmalle, oikealle, keskelle vai sovitettua tekstiä. Voit muotoilla kappaleet nopeasti asiakirjan käyttämään haluamasi tasaus.

 1. Muokattaessa asiakirjan Vedä sormesi kirjoittaminen alueen ympärille, kunnes VoiceOver lukee rivin, kappaleen kohtaa, johon haluat muuttaa tasausta. Kaksoisnapauta Siirrä kohdistin on.

 2. Tarvittaessa Sulje näppäimistö ja siirry valintanauhan Selaa vasemmalle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Aloitus -välilehden avautuu ja voit kuunnella: ”Aloitus-välilehden”.

 3. Aloitus -välilehdessä jokin seuraavista toimista:

  • Tasaa teksti vasemmalle, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Tasaa vasemmalle-painikkeen”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  • Tasaa teksti oikealle sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Tasaa oikealle-painikkeen” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  • Keskitä teksti sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Keskitä teksti-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  • Tasaa teksti sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Tasaa teksti-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

   Huomautus: Valitun tasaus on ilmoitettu, kuten ”valittu < tasaus >-painiketta”.

   Huomautus: Sovitettua tekstiä voi olla vaikea lukea henkilöt, joilla on lukeminen toimintarajoitteinen, kuten dyslexia. Jos haluat tehdä asiakirjaan helppokäyttöisiä, valitse eri tasaus tyyli.

 4. Valintanauhan Sulje ja vaihtaa näppäimistön sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet ”Piilota valintanauha-painike”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Kappaleen sisennyksen mukauttaminen

Voit lisätä sisennystä sivun vasenta tai oikeaa reunusta.

 1. Muokattaessa asiakirjan Vedä sormesi kirjoittaminen alueen ympärille, kunnes VoiceOver lukee rivin, kappaleen kohtaa, johon haluat muuttaa tasausta. Kaksoisnapauta Siirrä kohdistin on.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Voit lisätä vasemman sisennyksen, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Pienennä sisennystä-painike”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Voit lisätä sisennyksen oikealle, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Suurenna sisennystä-painike”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Kun olet valinnut haluamasi vaihtoehto, sisennystä lisätään kappaleen.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Rivivälin ja kappaleen sisennyksen määrittäminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Näppäimistö ja Talkbackin, sisäinen Android näytönlukija, Word for Android avulla voit muuttaa tekstin tasausta. tavallisesti Word for Android Tasaa teksti vaakasuoraan vasempaan reunukseen ja jättää oikean reunuksen tasaamatta. Voit keskittää tekstin, Tasaa oikeaan tai vasempaan reunukseen tai Tasaa sen kappaleen vasemmasta ja oikeasta reunasta, joiden jopa sanojen välin.  Tasaa sivun alareunaan, esimerkiksi luoda kansilehden, siirtymällä työpöytäversiota Word.

Huomautukset: 

Sisältö

Tekstin vaakasuoran tasauksen muuttaminen

Tasaus määrittää ulkoasua ja reunojen kappaleen: vasemmalle, oikealle, keskelle vai sovitettua tekstiä. Voit muotoilla kappaleet nopeasti asiakirjan käyttämään haluamasi tasaus.

 1. Muokattaessa asiakirjan Vedä sormesi kirjoittaminen alueen ympärille, kunnes Talkbackin lukee rivin, kappaleen, johon haluat muuttaa tasausta. Kaksoisnapauta Siirrä kohdistin on.

 2. Tarvittaessa voit Sulje näppäimistö ja siirry Aloitus -välilehden sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”ei ole valittuna, Lisää asetuksia, siirry” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Aloitus -välilehden avautuu ja voit kuunnella: ”välilehti-valikossa koti valitun”.

 3. Aloitus -välilehdessä jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat tasata tekstin oikealle vasen-ja sipaise, ennen kuin voit kuunnella ”Tasaa vasemmalle, Vaihda”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  • Jos haluat tasata tekstin oikealle oikea-ja sipaise, ennen kuin voit kuunnella ”Tasaa oikealle ja vaihda”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  • Keskitä teksti sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”keskelle, valitsinta” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  • Tasaa teksti sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”tasaus, valitsinta” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  Huomautus: Valitun tasaus on ilmoitettu, kuten ”valittu < tasaus > Vaihda”.

  Huomautus: Sovitettua tekstiä voi olla vaikea lukea henkilöt, joilla on lukeminen toimintarajoitteinen, kuten dyslexia. Jos haluat tehdä asiakirjaan helppokäyttöisiä, valitse eri tasaus tyyli.

 4. Valintanauhan Sulje ja vaihtaa näppäimistön, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”valittu, useita asetuksia, valitsinta” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Kappaleen sisennyksen mukauttaminen

Voit lisätä sisennystä sivun vasenta tai oikeaa reunusta.

 1. Muokattaessa asiakirjan Vedä sormesi kirjoittaminen alueen ympärille, kunnes Talkbackin lukee rivin, kappaleen, johon haluat muuttaa sisennystä. Kaksoisnapauta Siirrä kohdistin on.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Voit lisätä vasemman sisennyksen, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Pienennä sisennystä-painike”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Voit lisätä sisennyksen oikealle, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Suurenna sisennystä-painike”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Kun olet valinnut haluamasi vaihtoehto, sisennystä lisätään kappaleen.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Rivivälin ja kappaleen sisennyksen määrittäminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Narratorilla Windows valmiin Näytönlukuohjelman Word Mobile avulla voit muuttaa tekstin tasausta asiakirjoissa. Vaakasuunnassa Keskitä teksti tai Tasaa oikealle tai vasemmalle reunus- tai tasata tekstin välistystä kappaleen vasemmasta ja oikeasta reunasta, joiden jopa sanojen välissä. Tasaa sivun alareunaan, esimerkiksi luoda kansilehden, siirtymällä työpöytäversiota Word.

Huomautukset: 

Sisältö

Tekstin tasauksen muuttaminen

 1. Vie kohdistin kappaleeseen, asiakirjaan tai taulukon, jonka haluat tasata.

 2. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”kohteet”.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Lisää asetukset, valitsemalla” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Voit tasata tekstin vasemmalle, sipaisemalla oikealle kunnes ”käytöstä, Tasaa vasemmalle-painikkeen” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  • Tasaa teksti oikealle, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”käytöstä, Tasaa oikealle-painikkeen” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  • Keskitä teksti, sipaisemalla oikealle, kunnes ”käytöstä, Keskitä-painike” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Molempien reunojen tasaaminen

Huomautus: Sovitettua teksti voi olla hankalaa Lue henkilöt, joilla on esimerkiksi dyslexia toimintarajoitteinen lukeminen. Voit tehdä asiakirjaan helppokäyttöisiä mahdollista, valitse eri tasaus-tyyli.

 1. Aseta kohdistin mihin tahansa kohtaan kappaleessa, jonka haluat tasata.

 2. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”kohteet”.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Lisää asetukset, valitsemalla” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”käytöstä, Tasaa molemmat reunat, painikkeen” ja sitten kaksoisnapauta näytön Tasaa kappale.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Rivivälin ja kappaleen sisennyksen määrittäminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Vaakasuuntaisen tekstin tasausta asiakirjoissa näppäimistön ja näytönlukijaa Word Online avulla. Emme ole testanneet Narrator, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita. Opit nopeasti Keskitä teksti, Tasaa oikealle tai vasemmalle reunus- tai Tasaa sen kappaleen vasemmasta ja oikeasta reunasta, joiden jopa sanojen välin. Tasaa sivun alareunaan, esimerkiksi luoda kansilehden, siirtymällä työpöytäversiota Word.

Huomautukset: 

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Office Onlinessa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Kun käytössäsi on Word Online, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. Word Online toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis sovelluksessa Word Online).

Sisältö

Tekstin tasauksen muuttaminen

 1. Vie kohdistin kappaleeseen, asiakirjaan tai taulukon, jonka haluat tasata.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat tasata tekstin vasemmalle, paina Ctrl + L.

  • Voit tasata tekstin oikealle painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + R.

  • Jos haluat keskittää tekstin, paina Ctrl + E.

Molempien reunojen tasaaminen

Huomautus: Teksti, jonka molemmat reunat on tasattu, voi olla erittäin vaikealukuinen henkilöille, joilla on lukemisen vaikeus, esimerkiksi dysleksia. Valitse jokin muu tasaustyyli, jotta asiakirjasi on mahdollisimman helppokäyttöinen.

 1. Aseta kohdistin mihin tahansa kappaleen, jonka haluat Tasaa molemmat reunat.

 2. Paina Ctrl + J, jos haluat tasata tekstin niin, että vasemmasta ja oikeasta reunasta ovat myös.

Kappaleen tasauksen mukauttaminen

Jos haluat tasata tekstin tiettyyn kohtaan, voit sisentää kappaleet nopeasti sivun vasemmasta tai oikeasta reunuksesta.

Vasemmasta reunuksesta sisentäminen

 1. Aseta kohdistin mihin tahansa, jonka haluat sisentää kappaletta.

 2. Paina Alt + Windows-näppäin ja paina sitten P, I, l Kohdistus muuttuu Sisennä -alueen vasemmalle -ruutuun.

 3. Kirjoita luku tuumina ja paina Enter-näppäintä tai ylä- ja alanuolilla voit muuttaa 1/10 tuuman sisennyksen kerrallaan.

  Huomautus: Voit määrittää sisennyksen senttimetreinä, kirjoittamalla luvun ”cm” perään.

Oikeasta reunuksesta sisentäminen

 1. Aseta kohdistin mihin tahansa, jonka haluat sisentää kappaletta.

 2. Painamalla Alt + Windows-näppäintä ja paina sitten P, I, R. Kohdistus muuttuu Sisennä -alueen oikea -ruutuun.

 3. Kirjoita luku tuumina ja paina Enter-näppäintä tai ylä- ja alanuolilla voit muuttaa 1/10 tuuman sisennyksen kerrallaan.

  Huomautus: Voit määrittää sisennyksen senttimetreinä, kirjoittamalla luvun ”cm” perään.

Tekstin tasaaminen Kerro-toiminnon avulla

Kun et tiedä pikanäppäintä tai tietoja Lisäasetukset, kokeile Kerro, mitä haluat tehdä -ruutuun.

 1. Aseta kohdistin mihin tahansa kohtaan kappaleessa, jonka haluat tasata.

 2. Jos haluat siirtää Kerro, mitä haluat tehdä -ruutuun, painamalla Alt + Windows-näppäintä ja paina sitten Q.

 3. Kirjoita avainsanaa tai lausetta tehtävään liittyvät ja paina hakutulosten selaaminen alas NUOLI-näppäinyhdistelmää. Kirjoita esimerkiksi ”Tasaa teksti”, niihin liittyvien toimintojen, kuten Tasaa oikealle -painike. Jotkin tulokset saattavat olla alivalikoita Lisää vaihtoehtoja.

 4. Valitse hakutulosten ylös ja alas-nuolinäppäimien välillä ja valitse haluamasi vaihtoehto painamalla Enter.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Rivivälin ja kappaleen sisennyksen määrittäminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Word Onlinen pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×