Office
Kirjaudu sisään

Tekstikehyksen lisääminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Voit kerätä tietoja käyttäjiltä tai näyttää tietokannan tai jonkin muun ulkoisen tietolähteen tietoja käyttämällä tekstikehystä Microsoft Office InfoPath -lomakemallissa.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Tekstiruudun käyttäminen

Käyttäjäkokemus

Tekstiruudun lisääminen

Asetteluvihjeitä

Tekstikehyksen käyttö

Voit käyttää tekstikehystä, kun haluat

 • antaa käyttäjien kirjoittaa lomakkeeseen minkä tahansa määrän pelkkää tekstiä

 • näyttää tietoja, kuten kaavan tuloksen tai nykyisen päivämäärän.

Seuraavassa kuvassa tekstikehyksiä on käytetty yhteystietojen keräämisessä käyttäjiltä.

Kolme tekstiruutua tietojen keräämiseen

Kun lisäät tekstikehyksen lomakemalliin, oletusarvon mukaan InfoPath lisää yhden yksirivisen tekstikehyksen. Jos kuitenkin haluat, että tekstikehys näyttää useita rivejä tekstiä, voit ottaa tekstikehyksessä käyttöön kappaleenvaihtoja tai tekstin rivityksen sen jälkeen, kun olet lisännyt sen. Vaihtoehtoisesti voit käyttää RTF-ruutua.

Aiheeseen liittyvät ohjausobjektit

InfoPathissa on myös muita tekstikehystä muistuttavia ohjausobjekteja, mutta joita käytetään muihin tarkoituksiin. Katso seuraavasta luettelosta, mikä ohjausobjekti soveltuu parhaiten suunnittelemaasi lomakemalliin.

RTF-ruutu    Tavallisen tekstikehyksen, kuten RTF-ruudun avulla käyttäjät voivat kirjoittaa, muokkaaminen ja tarkastella tekstiä. Toisin kuin tekstiruudun RTF-ruutu näyttää oletusarvoisesti useita tekstirivejä. Käyttäjät voivat myös lisätä muotoiluelementtejä RTF-ruudun, esimerkiksi lihavoida tai kursivoida tekstiä, kuvia ja taulukoita. RTF-ruudun muotoillut tiedot tallennetaan XHTML-MUOTOON, joka ei ole yhteensopiva tietolähteiden, joka olettaa lyhyt järjestyksiä pelkkää tekstiä.

Lauseketta-ruudussa    Lausekkeessa käytetään yleensä vain luku-teksti näyttää arvon toisen lomakkeen ohjausobjektiin tai luoda kaavoja, jotka perustuvat XPath-lausekkeet. Toisin kuin tekstiruutu-lauseketta-ruudussa ei tallentaa tai tallentaa tiedot. Tämän vuoksi käytettävä lauseke-ruutuun vain, jos et halua Säilytä tai tallentaa sen arvolla.

Voit käyttää tekstiruutujen yksinään tai lisätä ne toistuvat taulukot, osien tai muita asetteluun liittyviä ohjausobjekteja. Tekstiruudut näkyvät esimerkiksi usein toistuvan taulukon soluihin.

Sivun alkuun

Käyttäjäkokemus

Tietoja on helppo lisätä tekstikehykseen. Käyttäjä sijoittaa kohdistimen tekstikehykseen ja kirjoittaa tarvittavat tiedot. Tiedot näkyvät lomakkeessa vain teksti -muodossa.

Vihje: Käyttäjä voi käyttää muokkausruudun tekstissä merkkimuotoilua, jos olet lisännyt lomakkeeseen tavallisen muokkausruudun asemesta RTF-ruudun.

Tekstikehyksissä käytetään useita tuttuja Microsoft Office -järjestelmäominaisuuksia. Jos käyttäjä esimerkiksi kirjoittaa sanan väärin tekstikehykseen, näkyviin tulee punainen aaltoviiva, mikä kertoo käyttäjälle mahdollisesta oikeinkirjoitusvirheestä.

Kirjoitusvirhe tekstiruudussa

Tekstikehyksissä käytetään – oikeinkirjoituksen tarkistuksen tavoin – oletusarvoisesti automaattista täydennystoimintoa. Automaattinen täydennys tallentaa tiedot, jotka käyttäjä on edellisellä kerralla kirjoittanut lomakkeeseen. Kun tekstikehykseen kirjoitetaan jokunen kirjain, InfoPath näyttää luettelon mahdollisista vastaavuuksista käyttäjän aiemmin kirjoittaminen tietojen perusteella. Toistuvat tai tavanomaiset tiedot, kuten nimi ja osoite, on tällöin helpompi kirjoittaa uudelleen lomakkeisiin.

Huomautus: Kun suunnittelet lomakemallia InfoPathissa, voit suunnitella selainyhteensopiva lomakemalli. Suunniteltaessa selainyhteensopivaa lomakemallia jotkut ominaisuudet, kuten oikeinkirjoituksen tarkistus, eivät ole käytössä InfoPathia varten, koska ne eivät toimi Web-selaimessa.

Sivun alkuun

Tekstikehyksen lisääminen

Tekstikehyksen lisääminen tapahtuu hieman eri tavalla sen mukaan, suunnitteletko uutta, tyhjää lomakemallia vai tietokantaan tai johonkin muuhun ulkoiseen tietolähteeseen perustuvaa lomakemallia.

Seuraavassa kuvassa näkyy, miltä tekstikehys näyttää, kun se valitaan suunnittelutila.

Tekstikehys valittuna suunnittelutilassa

Ohjausobjektit voivat olla sidottuja tai ei-sidottuja. Kun ohjausobjekti on sidottu, se on liitetty tietolähteessä olevaan kenttään tai ryhmään siten, että ohjausobjektiin syötetyt tiedot tallennetaan pohjana olevaan lomaketiedostoon (.xml). Kun ohjausobjekti on ei-sidottu, sitä ei ole liitetty kenttään tai ryhmään, eikä siihen syötettyjä tietoja tallenneta. Kun valitset ohjausobjektin tai siirrät osoittimen sen päälle, teksti ja sidontakuvake ilmestyvät ohjausobjektin oikeaan yläkulmaan. Teksti ilmoittaa ryhmän tai kentän, johon ohjausobjekti on sidottu tietolähteessä. Kuvake ilmoittaa, onko ohjausobjektin sidonta kyseiseen ryhmään tai kenttään oikeanlainen. Kun sidonta on asianmukainen, näkyviin tulee vihreä kuvake. Jos sidonnassa on jotain vikaa, näkyvissä on sininen tai punainen kuvake.

Tietolähteen lomakemallin koostuu kentistä ja ryhmistä, jotka näkyvät hierarkkisena näkymänä Tietolähde -tehtäväruudun. Tekstiruutujen on aina sidottu kenttiin. Seuraavassa esimerkissä lomakkeen Sukunimi -tekstiruutu on sidottu Tietolähde -tehtäväruudun Sukunimi -kentän.

lomakemallin tekstikehyksen ja tietolähteen kentän välinen suhde

Tekstikehyksen lisääminen uuteen, tyhjään lomakemalliin

Kun suunnittelet uutta, tyhjää lomakemallia, Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna Ohjausobjektit-tehtäväruudusta. Näin InfoPath voi luoda automaattisesti kenttiä ja ryhmiä tietolähteeseen, kun lisäät ohjausobjekteja lomakemalliin. Kansio- ja tiedostokuvakkeet esittävät näitä kenttiä ja ryhmiä Tietolähde-tehtäväruudussa.

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Tekstikehys.

 4. Jos haluat lisätä ohjausobjektiin selitteen, kirjoita teksti yläpuolelle tai vasemmalle puolelle, jota seuraa kaksoispiste (:), ohjausobjektin. Esimerkiksi jos tekstiruutu on tarkoitus kerätä käyttäjän Sukunimi, voit kirjoittaa Sukunimi:.

Tekstikehyksen lisääminen aiemmin luotuun tietolähteeseen perustuvaan lomakemalliin

Jos lomakemallisi suunnittelu perustuu aiemmin luotuun Extensible Markup Language (XML)-tiedostoon, tietokantaan tai verkkopalveluun, InfoPath hakee kentät ja ryhmät kyseisestä tietolähteestä Tietolähde tehtäväruudun. Tässä skenaariossa voit lisätä tekstiruudun kentän vetäminen lomakemalliin Tietolähde -tehtäväruudussa tai lisäämällä tekstiruudun ohjausobjektit -tehtäväruudussa, kuten seuraavassa on kuvattu:

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Tekstikehys.

 4. Valitse Tekstikehyksen sidonta -valintaikkunassa kenttä, johon haluat tallentaa tekstikehyksen tiedot, ja valitse sitten OK.

 5. InfoPath käyttää kentän tai ryhmän nimeä ohjausobjektin selitteenä. Voit tarvittaessa muuttaa selitteen tekstiä.

  Vihje: Voit myös käyttää Tietolähde-tehtäväruutua ohjausobjektien lisäämiseen. Napsauta Tietolähde-tehtäväruudussa hiiren kakkospainikkeella kenttää, johon haluat sitoa tekstikehyksen, ja valitse sitten pikavalikosta Tekstikehys.

Sivun alkuun

Asetteluvihjeitä

Ennen kuin lisäät tekstikehyksiä lomakemalliin, suunnittele niiden järjestys. Voit lisätä tekstikehyksiä vetämällä niitä mihin tahansa lomakemallin kohtaan, mutta sommittelusta voi näin tulla sekava. Jos haluat lomakemallista järjestelmällisemmän, voit lisätä lomakemalliin asettelutaulukko ja lisätä sitten selitteitä ja ohjausobjekteja yksittäisiin soluihin, jotta ne tasautuvat kauniisti. Seuraavassa kuvassa selitteet ja ohjausobjektit on järjestetty käyttämällä asettelutaulukkoa, jossa on neljä riviä ja kaksi saraketta.

Tekstikehyksiä asettelutaulukossa suunnittelutilassa

Asettelutaulukoiden lisäksi voit järjestää tekstikehyksiä seuraavasti:

 • Voit muuttaa useiden tekstikehysten kokoa samanaikaisesti valitsemalla tekstikehykset, joiden kokoa haluat muuttaa, valitsemalla Muotoile-valikosta Ominaisuudet ja tekemällä tarvittavat muutokset Koko-välilehdessä.

 • Muuta lomakemallien tekstikehysten kokoa, jotta niihin mahtuu se määrä tekstiä, jonka oletat käyttäjien kirjoittavan ruutuihin.

 • Voit muuttaa useiden tekstikehysten reunoja tai väriä samanaikaisesti valitsemalla muutettavat tekstikehykset, valitsemalla Muotoile-valikosta Reunat ja sävytys ja tekemällä tarvittavat muutokset Reunat-välilehdessä

 • Voit mukauttaa tekstikehyksessä näkyvää tekstiä käyttämällä muotoilutyökalurivin Fontti- ja Fontin koko -ruutuja. Voit muuttaa lomakemallin kaikkien tekstikehysten fonttia ja fontin kokoa samanaikaisesti valitsemalla tekstikehyksen, joka sisältää haluamasi muotoilun, ja valitsemalla sitten Muotoile-valikosta Käytä fonttia kaikissa ohjausobjekteissa: tekstikehys.

 • Jos haluat nähdä, miltä tekstikehykset näyttävät, kun niissä on varsinaista tekstiä, valitse Näytä-valikosta Mallitiedot. Näin saat paremman kuvan siitä, miltä lomake näyttää täytettynä.

 • Voit muuttaa tekstikehystä ympäröivää välistystä käyttämällä reunusten asetuksia. Tekstikehyksen tekstiä ympäröivää välistystä voit muuttaa täyttöasetuksilla. Voit käyttää molempia asetuksia Koko-välilehden Tekstikehyksen ominaisuudet -valintaikkunassa.

 • Tekstikehyksen sisällä oleva teksti ja tekstikehyksen vasemmalla puolella oleva selite voi toisinaan olla hieman eri linjassa. Voit tasata ne nopeasti uudelleen kaksoisnapsauttamalla tekstikehystä, valitsemalla Koko-välilehdestä Tasaa ja valitsemalla sitten Käytä. Jos selite ja tekstikehys ovat asettelutaulukon eri soluissa, napsauta hiiren kakkospainikkeella selitteen sisältävää solua ja valitse pikavalikosta Taulukon ominaisuudet. Valitse sitten Solu-välilehden Pystytasaus-kohdasta Keskelle.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×