Tehtävien päivitysten hyväksyminen tai hylkääminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Kun resurssit päivittävät tehtävänsä tilan ja lähettävät sen hyväksyttäväksi, voit hyväksyä tai hylätä päivitykset, jos sinulla on hyväksyntäoikeudet. Voit määrittää Microsoft Office Project Web Access -ohjelman avulla tehtävien päivitysten hyväksyntää varten sääntöjä tai voit hyväksyä tai hylätä tehtävien päivitykset manuaalisesti.

Valitse haluamasi toimet

Hyväksynnän sääntöjen määrittäminen

Tehtävien päivitysten hyväksyminen sääntöjen avulla

Tehtävien päivitysten hyväksyminen manuaalisesti

Hylkää tehtävien päivitykset

Tarkista ja julkaista hyväksynnät ja hylättyjen

Hyväksyntäsääntöjen määrittäminen

Voit määrittää sääntöjä tiettyjen vastaanottamiesi tehtävien päivitysten hyväksyntää varten. Nämä säännöt voidaan suorittaa automaattisesti, tai voit valita, että suoritat ne itse. Jos hallitset suurta määrää resursseja, säännöistä saattaa olla hyötyä niiden tehtävien päivitysten hyväksynnässä, jotka ovat linjassa projektien kanssa.

 1. Valitse pikakäynnistyksen Hyväksynnät-kohdassa Tehtävien päivitykset.

 2. Valitse Toiminnot ja valitse sitten Hallitse sääntöjä.

 3. Valitse Uusi sääntö.

 4. Kirjoita uuden säännön nimi Nimi-osan Nimi-ruutuun ja kirjoita sitten lyhyt kuvaus uudesta säännöstä Ryhmän jäsenten kuvaus ja kommentit -ruutuun.

  Kun tehtävän päivitys hyväksytään tämän säännön perusteella, kuvaus lähetetään resurssille, joka lähetti tehtävän päivityksen.

 5. Valitse Automaattiset päivitykset -osan Suorita tämä sääntö automaattisesti -valintaruutu, jos haluat, että tämä sääntö suoritetaan automaattisesti kaikkia vastaanottamiasi tehtävien päivityksiä varten.

  Huomautus: Kun hyväksyt tai hylkäät tehtävien päivityksiä suorittamalla säännöt automaattisesti, säännöt tekevät tehtävien päivitykset suoraan projektin luonnosversioon.

 6. Valitse Varaustyypit-osasta ne pyyntötyypit, jotka säännön pitäisi hyväksyä.

  Jos valitset Tehtävien päivitykset -valintaruudun, muista valita myös, mitkä tehtävien päivitykset haluat säännön hyväksyvän:

  • Kaikki päivitykset      Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat säännön hyväksyvän kaikki vastaanottamasi tehtävien päivitykset.

  • Kun päivitetty kenttä vastaa julkaistun projektin kenttää      Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat säännön hyväksyvän tehtävien päivitykset tietyissä kentissä, kun päivitykset vastaavat suunniteltuja projektitietoja. Jos valitset tämän painikkeen, muista valita vaihtoehdot myös Päivitetty kenttä-, Operaattori- ja Julkaistu kenttä -luetteloista.

   Jos haluat säännön esimerkiksi hyväksyvän tehtävien päivitykset, kun resurssin todellinen työmäärä varauksessa vastaa projektiin kirjattua suunniteltua työtä, valitse Päivitetty kenttä -luettelosta Varauksen todellinen työmäärä, valitse Operaattori-luettelosta Samanlainen ja valitse Julkaistu kenttä -luettelosta Varauksen työ.

  • Kun päivitetty kenttä vastaa tiettyä arvoa      Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat säännön hyväksyvän tehtävien päivitykset tietyissä kentissä, kun päivitykset vastaavat tiettyä arvoa. Jos valitset tämän painikkeen, valitse vaihtoehdot myös Päivitetty kenttä- ja Operaattori-luetteloista ja kirjoita tiedot Arvo-ruutuun.

   Jos haluat säännön esimerkiksi hyväksyvän tehtävien päivitykset, kun tehtävän päivitetty päättymispäivämäärä on ennen tiettyä päivämäärää, valitse Päivitetty kenttä -luettelosta Tehtävän päättyminen, valitse Operaattori-luettelosta Pienempi tai yhtä suuri kuin ja kirjoita päivämäärä Arvo-ruutuun.

 7. Valitse Projektit-osassa Kaikki nykyiset ja tulevat projektit, jos haluat säännön hyväksyvän tehtävien päivitykset kaikissa projekteissa, tai valitse Tietyt projektit, jos haluat hyväksyä tehtävien päivitykset vain tietyissä projekteissa.

  Jos valitset Tietyt projektit, napsauta sääntöön sisällytettävää projektia Käytettävissä olevat projektit -ruudussa ja valitse sitten Lisää. Jos haluat lisätä kaikki tulevaisuudessa luotavat projektit, valitse Kaikki tulevat projektit -valintaruutu.

  Vihje: Jos lisäät sääntöön projektin, jota et halua säännön enää sisältävän, voit napsauttaa projektia Valitut projektit -ruudussa ja valita sen jälkeen Poista.

 8. Valitse Resurssit-osan Sääntö hyväksyy pyynnöt seuraavilta resursseilta -kohdassa Kaikki nykyiset ja tulevat resurssit, jos haluat säännön hyväksyvän tehtävien päivitykset kaikilta resursseiltasi, tai valitse Tietyt resurssit, jos haluat hyväksyä tehtävien päivitykset vain tietyiltä resursseilta.

  Jos valitset Tietyt resurssit, napsauta sääntöön sisällytettävää resurssia Käytettävissä olevat resurssit -ruudussa ja valitse sitten Lisää. Jos haluat lisätä kaikki ne resurssit, jotka varataan projektiesi tehtäville tulevaisuudessa, valitse Kaikki tulevat resurssit -valintaruutu.

  Vihje: Jos lisäät sääntöön resurssin, jota et halua säännön enää sisältävän, voit napsauttaa resurssia Valitut resurssit -ruudussa ja valita sen jälkeen Poista.

 9. Jos valitset Varaustyypit-osassa Kaikki tehtävän uudelleenvarauspyynnöt -valintaruudun, Resurssit-osa sisältää myös uudelleenvarausasetuksen. Valitsemalla Sääntö hyväksyy seuraavien resurssien uudet varaukset -kohdassa Kaikki nykyiset ja tulevat resurssit voit antaa säännön hyväksyä tehtävien uudelleenvaraukset kaikilta resursseilta, tai valitsemalla Tietyt resurssit voit hyväksyä uudelleenvaraukset vain tietyiltä resursseilta.

  Jos valitset Tietyt resurssit, napsauta sääntöön sisällytettävää resurssia Käytettävissä olevat resurssit -ruudussa ja valitse sitten Lisää. Jos haluat lisätä kaikki ne resurssit, jotka varataan projektiesi tehtäville tulevaisuudessa, valitse Kaikki tulevat resurssit -valintaruutu.

Sivun alkuun

Tehtävien päivitysten hyväksyminen käyttämällä sääntöjä

 1. Valitse pikakäynnistyksen Hyväksynnät-kohdassa Tehtävien päivitykset.

  Huomautus: Jos hyväksyntää odottavia päivityksiä ei ole, Tehtävän päivityksen pyynnöt -sivulla näkyy huomautus.

 2. Valitse Toiminnot ja valitse sitten Hallitse sääntöjä.

 3. Napsauta sääntöä, jonka suorittamalla haluat hyväksyä tehtävien päivitykset, ja valitse sitten Suorita sääntö.

  Jos haluat suorittaa kaikki määrittämäsi säännöt, valitse Suorita kaikki säännöt.

Kun olet suorittanut säännöt, tarkista jäljellä olevat tehtävien päivitykset ja hyväksy tai hylkää manuaalisesti ne, joita sääntö ei hyväksynyt, valitsemalla Tehtävien päivitykset pikakäynnistyksen Hyväksynnät-kohdassa.

Sivun alkuun

Tehtävien päivitysten hyväksyminen manuaalisesti

 1. Valitse pikakäynnistyksen Hyväksynnät-kohdassa Tehtävien päivitykset.

 2. Valitse jokaisen sellaisen tehtävän päivityksen vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat hyväksyä.

  Jos haluat hyväksyä kaikki tehtävien päivitykset tietyssä projektissa, valitse projektin vieressä oleva valintaruutu.

  Jos haluat hyväksyä kaikki luettelossa olevat tehtävien päivitykset, valitse Valitse kaikki.

  Vihje: Kun olet valinnut tehtävien päivitykset, valitsemalla Esikatselu voit katsoa, kuinka tehtävien päivitysten hyväksyminen muuttaa projektien työn arvoja ja päivämääriä. Esikatselunäyttö sisältää useita näkymiä, joiden avulla näet muutosten vaikutuksen ja voit verrata niitä nykyisiin tietoihin.

 3. Hyväksy valitut tehtävien päivitykset valitsemalla Hyväksy.

Sivun alkuun

Tehtävien päivitysten hylkääminen

 1. Valitse pikakäynnistyksen Hyväksynnät-kohdassa Tehtävien päivitykset.

 2. Valitse jokaisen sellaisen tehtävän päivityksen vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat hylätä.

  Jos haluat hylätä kaikki tehtävien päivitykset tietyssä projektissa, valitse projektin vieressä oleva valintaruutu.

  Jos haluat hylätä kaikki luettelossa olevat tehtävien päivitykset, valitse Valitse kaikki.

 3. Valitse Hylkää ja kirjoita sitten hylkäyksen selitys Vahvistaminen-valintaikkunan ruutuun.

  Resurssi, joka lähettää tehtäväpäivityksen näkevät ilmaisin- Painikkeen kuva yhteystietoluetteloonsa Tehtäväkeskus -sivulle ja tarkistaa, että selitys selvittää, miksi tehtäväpäivitys on hylätty.

Sivun alkuun

Hyväksyntöjen ja hylkäysten tarkistaminen ja julkaiseminen

Kun olet hyväksynyt tai hylännyt tehtävien päivityksiä, voit julkaista kaikki hyväksytyt päivitykset projektisuunnitelmassa.

 1. Valitse pikakäynnistyksen Hyväksynnät-kohdassa Tehtävien päivitykset.

 2. Valitse Siirry ja valitse sitten Käyttöönotetut pyynnöt ja virheet.

  Vihje: Jos päivitystä, jonka haluat julkaista, ei ole Käyttöönotetut tehtävien päivityspyynnöt ja virheet -sivun luettelossa, se saattaa odottaa palvelimen jonossa tai projekti saattaa olla kuitattuna ulos. Valitsemalla Siirry ja sen jälkeen Esikatsellut pyynnöt voit katsella niitä tehtävien päivityksiä, jotka olet hyväksynyt mutta jotka eivät ole vielä valmiita julkaistaviksi.

 3. Valitse Julkaise.

 4. Valitse Projekti-luettelosta projekti, jossa julkaiset päivitykset, ja valitse sitten Julkaise.

  Vihje: Käyttöönotetut tehtävien päivityspyynnöt ja virheet -sivulla ovat hyväksyntöjen ja hylkäysten historiatiedot mukaa lukien hyväksyntäprosessin aikana mahdolliset tapahtuneet virheet. Voit poistaa historiatiedoista merkintöjä milloin tahansa valitsemalla päivityksen vasemmalla puolella olevan valintaruudun ja valitsemalla sen jälkeen Poista. Merkinnän poistaminen historiatiedoista ei poista päivityksiä projektista.

Miksi joitakin toimintoja ei voi suorittaa Project Web Accessissa?

Käytit kirjautua Project Web Accessin käyttöoikeuksien asetuksista riippuen sinun ei ehkä voi tarkastella tai käyttää tiettyjä ominaisuuksia. Myös mitä näet joillakin sivuilla voi vaihdella osista, jos järjestelmänvalvoja mukautettu Project Web Accessin ja Mukauta ohjetta vastaamaan.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×