Tee ulkoisen taulukon tietoihin Excel Services-palveluissa käytettävissä pivot-taulukon avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Huomautus: Tämä artikkeli on täyttänyt tarkoituksensa, ja se poistetaan pian. Jotta Sivua ei löydy -ongelmat voidaan välttää, kaikki tunnetut linkit sivuun poistetaan. Jos olet luonut linkkejä tähän sivuun, poista ne, jotta verkko pysyy yhtenäisenä.

Jos haluat käyttää ulkoisen tietoyhteyden Excel Services-taulukkotietoja, et voi käyttää ulkoisen tietoalueen (kutsutaan myös kysely-taulukon). Sinun on luotava objektiksi moniulotteisia, hierarkkisten tietojen taulukkoon tai kahden pivot-taulukosta. Näin suoritettava toiminto.

Moniulotteiset ja kaksiulotteiset tiedot vertailussa

1. Muunna moniulotteisia pivot-taulukon...

2... kenen kaksiulotteinen pivot-taulukon...

3. …ja yksinkertaistettuja taulukkotietoja voi tarkastella Excel Servicesissä.

Valitse haluamasi ohjeet

Tietoja Excel Servicesin ulkoisten tietolähdeyhteyksien tuesta

Tietoja ulkoisiin tietoihin ja ulkoisiin tietoalueisiin kytkettyjen pivot-taulukkoraporttien eroista

Kaksiulotteisen, taulukkomuotoisen pivot-taulukkoraportin luominen

Pivot-taulukkoraportin luominen ja yhdistäminen ulkoiseen tietolähteeseen

Lisää, asetteleminen ja järjestää kenttiä riviotsikot-alueelle

Pivot-taulukon asetusten ja kentän asetusten muuttaminen

Pivot-taulukkoraportin asetteleminen kaksiulotteinen taulukoksi

Pivot-taulukkoraportin rakenteen mukauttaminen

Työkirjan julkaiseminen Excel Servicesissä

Tietoja Excel Servicesin ulkoisten tietolähdeyhteyksien tuesta

Pivot-taulukoissa on suunniteltu kootaan numeerisia tietoja paljon määrät ja summat ja moniulotteisia tietoja, jotka on järjestetty hierarkia-käyttöä varten. Toisaalta ulkoiset tietoalueet ovat kaksiulotteinen rakenne kuin rivejä ja sarakkeita, jotka näyttävät nonaggregated tietueiden lähdetietojen taulukot.

Yhteyden muodostaminen ulkoisiin tietoihin ohjatun tietoyhteyden muodostamisen tai Microsoft Queryn avulla, kun luot yleensä ulkoisen tietoalueen. Ainoa poikkeus tähän on, kun luot pivot-taulukon, joka on yhdistetty ulkoisiin tietoihin. Pivot-taulukon luominen ulkoisen tietoalueen. Tämä siten, että yhteydet on luotu on tärkeää ymmärtää, kun julkaiset työkirjan Excel Services-palveluissa, koska vain tukee ulkoisten tietoyhteyksien perustuu pivot-taulukoiden ja ei tue ulkoisten tietoalueiden Excel Services-palveluissa.

Sivun alkuun

Tietoja pivot-taulukoissa, jotka on yhdistetty ulkoisiin tietoihin ja ulkoiset tietoalueet väliset erot

Pivot-taulukko, joka on yhdistetty ulkoisiin tietoihin käsiteltäessä liittyy pivot-taulukon toiminta- ja ulkoisen tietoalueen, sinun olisi otettava huomioon, mukaan lukien seuraavat erot:

Pivot-taulukon tietojen ryhmitteleminen ja kohteen osaryhmä järjestyksessä vasemmalta oikealle

Yleensä ryhmiteltyjen tietojen perustuu tietojen lajitteleminen yhden tai usean sarakkeen mukaan. Jos haluat nähdä kaikki henkilöt, jotka on ryhmitelty osastojen, voit suorittaa ensisijaisen sort olevien tietojen yksiköt ja työntekijöiden toissijaisen lajittelun. Voit sisällyttää ryhmiä, kuten tuotteen rivi, luokka, ja tuotteen tai Geography, maa/alue, osavaltion/provinssin ja kaupungin. Oletusarvoisesti pivot-taulukoiden lajitellaan automaattisesti ryhmiä ja aliryhmistä helposti Aiheeseen liittyvät tiedot järjestyksessä vasemmalta oikealle otsikko- ja yhteenveto-tiedot, ja voit laajentaa tai pienentää liittyvät kohteet.

Tiedot ryhmiteltyinä tuoteryhmittäinja subgrouped jokaisessa Tuoteryhmänluokan mukaan

Tuotantolinja

Luokka

Tuote

Moottorit

Lentokone

Siipimoottori

Takamoottori

Apumoottori

Auto

269 HP

454 HP

Pakokaasut

Henkilö

Erittäin kuuma

Normaali

Maasto

Pieni

Tiedot voi yksinkertaistaa automaattisesti sijoittamalla vasemmalla olevaan Riviotsikot-alueeseen sarakkeen, jossa on yksilöllisiä arvoja.

Samat Tuotteen rivin tiedot litistetty lisäämällä Tunnus Num -sarake

Tunnusnumero

Tuotantolinja

Luokka

Tuote

WM-345

Moottorit

Lentokone

Siipimoottori

TM-231

Moottorit

Lentokone

Takamoottori

BSTR-567

Moottorit

Lentokone

Apumoottori

6C-734

Moottorit

Auto

269 HP

8C-121

Moottorit

Auto

454 HP

MF-202

Pakokaasut

Henkilö

Erittäin kuuma

MF-321

Pakokaasut

Henkilö

Normaali

MF-211

Pakokaasut

Maasto

Pieni

Jos et halua näyttää saraketta, kun olet lisännyt sarakkeen pivot-taulukossa, voit piilottaa sarakkeen. (Valitse sarake, ja valitse sitten Aloitus -välilehden solut -ryhmästä Valitse muoto-kohdan vieressä olevaa nuolta, osoita Piilota ja Näytäja valitse Piilota sarakkeet.)

Tärkeää: Jos pivot-taulukon havaitsee kahden tai useamman tietolähteen tietoja toistuvia rivejä, pivot-taulukossa näkyy vain yksi rivi. Jos haluat, että kaikki rivit, jopa monista näkyvien pivot-taulukon rivien, sinun on lisättävä taulukko, kysely tai näkymä, jossa voit tuoda tietolähteen yksilölliset arvot sisältävä sarake. Jos tietolähde ei ole yksilöllisen sarakkeen, voit lisätä yhden tietolähteen. Esimerkiksi voi lisätä sarake, jossa on AutoNum-tietotyyppiä Microsoft Office Access-taulukko tai sarake, jossa on Identity-tietotyyppi Microsoft SQL Server-taulukkoon tai lasketun sarakkeen, joka näyttää kunkin tietueen on yksilöllinen numero tietokantakyselyn tai vie w.

Solun tietojen muokkaaminen ja laskettujen sarakkeiden lisääminen

Käyttäjä voi muokata ulkoisen tietoalueen tietoja, ennen kuin työkirja julkaistaan Excel Servicesiin, mutta pivot-taulukkotiedot ovat aina vain luku -tyyppisiä.

Jos ulkoisen tietoalueen solua kaksoisnapsautetaan, ohjelma siirtyy muokkaustilaan, jossa käyttäjä voi muuttaa arvon tai jopa kirjoittaa kaavan. Tietolähteen alkuperäinen arvo ei kuitenkaan tällöin muutu, ja uusi arvo voi korvautua, kun tiedot seuraavan kerran päivitetään. Tämä määräytyy ulkoisen tietoalueen Jos tietoalueen rivien määrä muuttuu päivityksen yhteydessä -ominaisuuden asetuksen mukaan.

Jos kaksoisnapsautat riviotsikon pivot-taulukon soluun, solun laajentaa tai kutistaa kyseisen riviotsikon kohteet. Kun pivot-taulukon Litistä kaksiulotteinen taulukoksi, litistämistä on tarkistamaan, että kaikki ryhmän vasemmalla puolella olevan solun rivi-arvojen katoavat tai uudelleen.

Voit lisätä laskettuja sarakkeita mihin tahansa Microsoft Office Excel-taulukon, joka perustuu ulkoisen tietoalueen tai voit lisätä sarakkeita ja Täytä alas ulkoisen tietoalueen kaavat. Et voi lisätä laskettuja sarakkeita sisältyy pivot-taulukon (vaikka voit lisätä laskettuja kenttiä). Voit lisätä sarakkeen, joka täyttää alaspäin tietoja tai kaavoja heti vasemmalle tai oikealle, pivot-taulukon, ja täyttää alaspäin-kaavan sisällä voi käyttää soluviittauksia pivot-taulukon.

Kaavioiden luominen

Jos haluat luoda kaavion pivot-taulukon tietojen perusteella, voit luoda pivot-kaavion, joka toimii samalla tavalla kuin tavalliset kaaviot, mutta on joitakin erot, mukaan lukien seuraavat:

Vuorovaikutuksen     Tavalliset kaaviot voit luoda yhden kaavion tiedot, jotka haluat nähdä kunkin näkymän, mutta näkymät eivät ole vuorovaikutteisia. Pivot-kaaviot voit luoda vain yhden kaavion ja tarkastella tietoja vuorovaikutteisesti muuttamalla raporttiasettelu- tai yksityiskohtakentän, joka näkyy eri tavalla. Excel Services-palveluissa sekä tavallisen kaavion ja pivot-kaavion voit päivittää työkirjan käyttäjän käsittelemisen perusteella, mutta molemmat kaaviot näkyvät staattisia kuvia.

Kaaviolajit     Tavallisen kaavion oletustietotyyppi on liitetty pylväskaavio, jossa verrataan arvoja luokkien välillä. Pivot-kaavion oletustietotyyppi on pinottu pylväskaavio, jossa verrataan kunkin arvon osuus luokkien välillä. Voit muuttaa pivot-kaavion tahansa lajiksi paitsi piste-, pörssi tai kupla.

Kaavion osat     Pivot-kaavioiden sisältää samoja osia kuin tavalliset kaaviot, mutta ne sisältävät myös kentät ja kohteet, joita voi lisätä, kierretty tai poistettu, eri näkymien näyttäminen tietojen näyttämiseen. Luokat, sarjat ja tavallisten kaavioiden tiedot ovat luokka-, sarja ja pivot-kaavioiden arvokentät. Pivot-kaavioiden voi sisältää myös raporttisuodattimet. Jokainen näistä kentistä sisältää osia, jotka Tavallisten kaavioiden luokan otsikot tai sarjan nimen selitteitä.

Muotoilu     Useimmat muotoilu, myös osien, asettelun ja tyyli-säilytetään milloin olet päivitä pivot-kaavion. Kuitenkin trendiviivoja, arvopisteiden otsikoita, virhepalkitja muut arvosarjan muutokset eivät säily. Tavalliset kaaviot eivät menetä tällainen muotoilu.

Siirtäminen tai koon muuttaminen kohteet     Pivot-kaavioraportin et voi siirtää tai kokoa piirtoalue, selite, kaavion otsikot tai akselien otsikot, vaikka voit valita jokin valmiiksi määritettyä sijainneista, ja voit muuttaa otsikoiden fonttikokoa. Tavallisen kaavion voit siirtää ja muuttaa kaikki nämä elementit.

Kun luot pivot-kaavion, jos käytät mieluummin, muuntaminen tavalliseksi kaavioksi. Lisätietoja on artikkelissa luominen anaylze laskentataulukon tietoihin pivot-taulukontai pivot-kaavion luominen.

Vertailevia tietoja ulkoisen tietoalueen ominaisuuksista ja pivot-taulukon asetuksista

Ulkoisten tietoalueiden ja pivot-taulukot on ominaisuuksia, joiden avulla voit hallita tietojen muotoilu ja asettelu ja tietojen päivityksen toiminta.

Ulkoisten tietoalueiden ja pivot-taulukot, joiden avulla voit muuttaa sarakkeen leveyttä, Säilytä sarakkeen lajitteleminen, suodattaminen, solujen muotoilu ja tietojen asettelua, jos ulkoisia tietoja päivitetään.

Ulkoisen tietoalueen käytössä on myös tilauksen voi myös rivinumerot ensimmäisen sarakkeen tiedot. Pivot-taulukossa ei ole samanlainen vaihtoehtoa. Katso toimintaohjeet kohdasta pivot-taulukon tietojen ryhmitteleminen ja kohteen osaryhmä järjestyksessä vasemmalta oikealle-keskusteluun lisätään yksilöllisen sarakkeen tietolähteen.

Päivittäessään ulkoisen tietoalueen käyttäjä voi määrittää, kuinka tietoja käsitellään, jos rivien määrä muuttuu ulkoisessa tietoalueessa. Tietojen käsittelyä hallitaan seuraavilla asetuksilla:

 • Lisää soluja uusille tiedoille, poista käyttämättömät solut (oletusarvo)

 • Lisää rivejä uusille tiedoille, tyhjennä käyttämättömät solut

 • Kirjoita uudet tiedot vanhojen päälle, tyhjennä käyttämättömät solut.

Kun päivität pivot-taulukon, se näyttää vain uudet tiedot. Voit voi kuitenkin pyytää ja pyytää päätä, haluatko korvata nykyisen raportin alapuolella olevat solut.

Tietojen suodattaminen

Tietojen suodattaminen ulkoisten tietojen alue- ja pivot-taulukon ovat hyvin samankaltaisia, mutta se on joitakin eroja, mukaan lukien seuraavasti:

 • Ulkoiset tietoalueet käyttää Tekstisuodatin, Numerosuodattimetja Päivämääräsuodatin komennot vuoksi pivot-taulukoiden käyttämällä Otsikkosuodatin, Arvosuodatinja Päivämääräsuodatin komentoja.

 • Ulkoisen tietoalueen Suodatinvalikon poistaa aina kohteet, jotka eivät ole enää voimassa, ja Suodata-valikosta koskaan sisältää uudet kohteet ja käytössä olevan suodattimen päivitystoiminnon jälkeen, mutta pivot-taulukko on avulla voit hallita tätä vaihtoehtoa. Lisätietoja on kohdassa Muuta pivot-taulukon asetukset ja kenttäasetukset.

 • Pivot-taulukko on raportin suodatin ominaisuus (ei käytettävissä ulkoisen tietoalueen), jonka avulla käyttäjät voivat käsitellä pivot-taulukon tietojen alijoukon.

Tietojen lajitteleminen

Voit suorittaa usean sarakkeen lajittelu enintään 64 saraketta, voit valita minkä tahansa sarakkeen perusteella ulkoisen tietoalueen, ja voit valita muita kuin toissijainen lajittelee sarakkeet. Pivot-taulukon tietojen lajittelu-ja lajittelu ulkoisen tietoalueen prosessit ovat kuitenkin erilaisia. Toisin kuin ulkoisen tietoalueen pivot-taulukon voit vain suorittaa ensisijainen lajittelun vasemmanpuoleisimmasta sarakkeesta. Kaikki muut sarakkeet suorittaa toissijaisen lajittelee sarakkeen vasemmalle. Lyhyesti sanottuna voit tehdä vain ensisijaisen ja toissijaisen lajittelun järjestyksessä vasemmalta oikealle.

Kun yksilöllisiä arvoja sisältävä sarake sijoitetaan ensimmäiseksi vasemmanpuoleiseksi sarakkeeksi, vain kyseistä saraketta voi käyttää lajitteluperusteena, koska se on käytännössä jokaisen rivin ensisijainen ryhmä. Jos käyttäjien tarpeet sitä edellyttävät, käyttäjä voi myös esilajitella tiedot Excelissä ja poistaa lajittelun käytöstä, kun työkirja on julkaistu Excel Servicesiin. Lajittelu poistetaan käytöstä poistamalla Microsoft Office Excel Web Access -Web-osan työkaluruudun Lajittelu-valintaruudun valinta.

Hyperlinkkien käyttäminen

Toisin kuin ulkoisissa tietoalueissa, aktiivisia hyperlinkkejä ei tueta pivot-taulukon soluissa. Hyperlinkki käsitellään tekstinä, mutta Web-sivua tai -asiakirjaa ei voi avata hyperlinkistä Excelissä tai Excel Servicesissä.

Sivun alkuun

Tee kaksiulotteinen, taulukkomuotoinen pivot-taulukko

On useita vaiheita, joita tarvitaan Litistä moniulotteisten tietojen tuominen kaksiulotteinen, taulukkomuotoinen pivot-taulukko. Saat parhaan tuloksen toimi seuraavasti järjestyksessä.

Sivun alkuun

Luo pivot-taulukko ja ulkoiseen tietolähteeseen yhdistäminen

 1. Valitse tyhjä solu.

 2. Valitse Lisää-välilehden Taulukko-ryhmästä Pivot-taulukko ja valitse Pivot-taulukko.

  Excelin valintanauhan kuva

  Luo pivot-taulukko -valintaikkuna tulee näkyviin.

 3. Valitse Käytä ulkoista tietolähdettä.

 4. Valitse Valitse yhteys.

  - Muodostetut yhteydet -valintaikkuna tulee näkyviin.

 5. Valitse valintaikkunan yläosasta Näytä-luettelosta yhteysluokka, jolle haluat muodostaa yhteyden, tai valitse Kaikki aiemmin määritetyt yhteydet (joka on oletusarvo).

 6. Valitse yhteys Valitse yhteys -luettelosta ja valitse Avaa.

 7. Määritä sijainti. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos haluat sijoittaa pivot-taulukon uuteen laskentataulukkoon alkaen solusta A1, valitse Uuteen laskentataulukkoon.

  • Jos haluat sijoittaa pivot-taulukon aiemmin luotuun laskentataulukkoon, valitse Aiemmin luotu laskentataulukkoja kirjoita solualue, johon haluat sijoittaa pivot-taulukon ensimmäiseen soluun.

   Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Kutista valintaikkuna Painikkeen kuva Piilota valintaikkuna tilapäisesti, valitse laskentataulukon alkuun-solua ja valitse sitten Laajenna valintaikkuna Painikkeen kuva .

 8. Valitse OK.

Tyhjä pivot-näytössä, pivot-taulukon kenttäluettelon lisätään syöttämäsi sijainnin.

Sivun alkuun

Kenttien lisääminen, järjestäminen ja asettelu Riviotsikot-alueessa

Pivot-taulukon kenttäluettelon avulla voit lisätä, asetella ja järjestää kenttiä sekä varmistaa, että kaikki kentät on lisätty Riviotsikot-alueeseen.

 1. Valitse Pivot-taulukko.

 2. Tee seuraavia toimia:

  • Lisää kenttiä raporttiin tekemällä jompikumpi seuraavista toimista:

   • Valitse kunkin kentän nimen vieressä oleva valintaruutu kenttäluettelon kenttäosasta. Kukin kenttä sijoitetaan asetteluosan oletusalueeseen, mutta nämä kentät voi järjestää uudelleen.

    Oletusarvon mukaan muut kuin numeeriset kentät lisätään Riviotsikot-alueeseen, numeeriset kentät Arvot-alueeseen ja aika- ja päivämääräkentät Sarakeotsikot-alueeseen.

   • Siirrä kenttä Riviotsikot-alueeseen napsauttamalla kentän nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla pikavalikosta Lisää riviotsikoihin.

    Vihje: Voit myös halutessasi pitää hiiren painiketta painettuna kentän nimen kohdalla ja vetää kentän kenttäosasta asetteluosan alueeseen.

  • Voit järjestää kentät uudelleen napsauttamalla jollakin alueella olevan kentän nimeä ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista komennoista:

Siirrä ylös   

Siirtää kenttää yhden paikan ylöspäin alueella.

Siirrä alas   

Kenttää siirretään alueessa yksi askel alaspäin.

Siirrä alkuun   

Siirtää kentän alueen alkuun.

Siirrä loppuun   

Siirtää kentän alueen loppuun.

Siirrä riviotsikoihin   

Siirtää kentän riviotsikkoalueelle.

 • Jos haluat poistaa kenttä, napsauta kentän nimeä jossakin asettelu-alueet, Poista kenttä, ja valitse Poista kunkin, jonka haluat poistaa, valitse kenttäosassa kenttänimen vieressä oleva valintaruutu.

  Vihje: Voit myös halutessasi pitää hiiren painiketta painettuna asetteluosassa kentän nimen kohdalla ja vetää kentän pivot-taulukon kenttäluettelon ulkopuolelle.

  Huomautus: Kun valintaruudun valinta poistetaan kenttäosassa, kentän kaikki esiintymät poistetaan raportista.

Sivun alkuun

Pivot-taulukon asetusten ja kentän asetusten muuttaminen

Voit varmistaa, että pivot-taulukon toimii samalla tavalla kuin ulkoisen alueen, toimi seuraavasti:

Pivot-taulukon asetusten muuttaminen   

 1. Valitse Pivot-taulukko.

 2. Valitse Asetukset-välilehden Pivot-taulukko-ryhmästä Asetukset.

  Pivot-taulukon asetukset -valintaikkuna tulee näkyviin.

 3. Määritä, että sarakeleveys säädetään automaattisesti päivityksen yhteydessä, napsauttamalla Asettelu ja muotoilu -välilehteä ja valitsemalla Muotoile-kohdan Sovita sarakeleveys päivityksen yhteydessä automaattisesti -valintaruutu.

 4. Säilytä muotoilut tietojen jokaisen päivityskerran yhteydessä valitsemalla Asettelu ja muotoilu -välilehti ja valitsemalla Muotoile-kohdan Säilytä solujen muotoilut päivitettäessä -valintaruutu.

 5. Varmista, että Suodata-valikko poistaa vanhentuneet kohteet päivityksen yhteydessä, valitsemalla Tiedot-välilehti ja valitsemalla Kenttää kohden säilytettävien kohteiden määrä -ruudusta Ei mitään.

Kentän asetusten muuttaminen   

 1. Valitse Pivot-taulukko.

 2. Sisällytettävät uudet kohteet pivot-taulukon käytetyn suodattimen kunkin kentän solua hiiren kakkospainikkeella, valitse Kenttäasetukset , valitse pikavalikosta, valitse välisummat ja suodattimet -välilehti ja valitse sitten suodattimet -kohdassa Sisällytä uudet kohteet manuaaliseen valintaruudun valinta.

Sivun alkuun

Pivot-taulukon asetteleminen kaksiulotteinen taulukoksi

Asettelussa pivot-taulukon kaksiulotteinen taulukkona, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Pivot-taulukko.

 2. Valitse Suunnittelu-välilehden Asettelu-ryhmästä Välisummat ja valitse Älä näytä välisummia.

 3. Valitse Suunnittelu-välilehden Asettelu-ryhmästä Loppusummat ja valitse Ei käytössä riveillä ja sarakkeissa.

 4. Valitse Suunnittelu-välilehden Asettelu-ryhmästä Raportin asettelu ja valitse Näytä taulukkomuodossa.

 5. Valitse Asetukset-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Kenttien otsikot.

Sivun alkuun

Pivot-taulukon rakenteen mukauttaminen

Valmiin pivot-taulukkotyylit ja tyyliasetukset käsitellään moniulotteisten tietojen kaksiulotteinen taulukko. Kun raportti Litistä kaksiulotteinen taulukkoon näistä tyyleistä Älä näytä solun reunat ja Vuoroväriset rivit - ja rakenne -välilehden Pivot-taulukon tyyliasetukset -ryhmän Vuoroväriset sarakkeet -valintaruudut eivät vaikuta solujen muotoilun. Voit kuitenkin mukauttaa pivot-taulukon tyyliä niin, että kullekin solulle on solun reunaviivan ja pivot-taulukon käyttää ehdollista muotoilua näyttää Vuoroväriset rivit tai sarakkeet.

Pivot-taulukkotyylin mukauttaminen   

 1. Valitse Pivot-taulukko.

 2. Valitse haluamasi tyyli Suunnittelu-välilehden Pivot-taulukkotyyli-ryhmästä ja tee seuraavat toimet:

  1. Napsauta näkyvissä olevaa tyyliä hiiren kakkospainikkeella ja selaa valikoimaa. Jos haluat kaikki käytettävissä olevat tyylit näkyviin, valitse vierityspalkin alaosasta Lisää.

  2. Valitse Monista.

   Pivot-taulukon pikatyylin muokkaaminen -valintaikkuna tulee näkyviin.

  3. Voit halutessasi kirjoittaa uuden nimen Nimi-ruutuun.

  4. Valitse Taulukon osa -ruudusta Koko taulukko ja valitse Muotoile.

   Muotoile soluja -valintaikkuna tulee näkyviin.

  5. Valitse Reunaviiva-välilehti ja luo solun reunaviiva.

  6. Halutessasi voit valita myös Täyttö- ja Fontti-välilehdet ja tehdä muita muutoksia.

  7. Valitse OK kahdesti.

  8. Napsauta Lisää-painiketta vierityspalkin alaosasta ja valitse luomasi pivot-taulukkotyyli Mukautettu-luokasta.

Rivien tai sarakkeiden näyttäminen vuorovärisinä ehdollisten muotoilujen avulla   

 1. Valitse kaikki sarakkeet pivot-taulukossa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä.

  Excelin valintanauhan kuva

  Näyttöön tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Voit lisätä ehdollisen muotoilun valitsemalla Uusi sääntö.

  Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna tulee näkyviin.

 4. Valitse Valitse säännön laji -kohdasta Määritä kaavan avulla, mitkä solut muotoillaan.

  1. Kirjoita kaava Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoile arvot, joissa tämä kaava on tosi -ruutuun.

  2. Tee jokin seuraavista toimista:

   • Määritä rivit vuorovärisiksi kirjoittamalla seuraava kaava:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Määritä sarakkeet vuorovärisiksi kirjoittamalla seuraava kaava:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Määritä rivit ja sarakkeet vuorovärisiksi kirjoittamalla seuraava kaava:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Avaa Muotoile soluja­ -valintaikkuna valitsemalla Muotoile.

 2. Valitse se luku-, fontti-, reunaviiva- tai täyttömuotoilu, jota haluat käyttää, kun solun arvo vastaa ehtoa, ja valitse sitten OK.

  Voit valita useita muotoiluja. Valitsemasi muotoilut näkyvät Esikatselu-ruudussa.

Sivun alkuun

Työkirjan julkaiseminen Excel Servicesissä

 1. Valitse Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva , Julkaise-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Excel Services -kohdassa Jaa asiakirja muille henkilöille.

 2. Määritä palvelimen polku Tiedostonimi-ruutuun ja hyväksy työkirjan nimiehdotus tai kirjoita uusi nimi.

  Windows Vista -käyttöjärjestelmää käyttävässä tietokoneessa    

  • Valitse osoiterivillä verkkosijainti, jota käyttäjät voivat käyttää, ja valitse sitten Tallenna.

   Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmää käyttävässä tietokoneessa    

  • Valitse Kohde-ruudusta verkkosijainti, jota käyttäjät voivat käyttää, ja valitse sitten Tallenna.

   Kirjoita esimerkiksi http://palvelimen/sivuston/Tiedostonimi

   Huomautus: Excel voi julkaista työkirjan palvelimeen vain Microsoft Office Excel 2007 -ohjelman XML-pohjaisessa tiedostomuodossa (.xlsx-muodossa) tai Office Excel 2007 -ohjelman binaarisessa tiedostomuodossa (.xlsb-muodossa).

 3. Valitse OK.

 4. Valitsemalla Avaa Excel Services -palvelussa -valintaruudun voit varmistaa, että työkirjan näytettävät alueet näkyvät oikein selaimessa.

 5. Valitse Tallenna.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×