Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille

Tässä aiheessa on vaiheittaiset ohjeet, joiden avulla voit tehdä PowerPoint-esityksistäsi helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

PowerPoint-dia ”Valmistaudu tapahtumaan”, joka sisältää graafisen luettelon (”Aseta päivämäärä”, ”Varaa paikka”, ”Kutsu osallistujat”, ”Hanki virvokkeet” ja ”Seuranta”) sekä kuvan ruokasalista

PowerPoint-esitykset ovat yleensä erittäin visuaalisia. Sokeat ja näkörajoitteiset henkilöt ymmärtävät niitä helpommin, jos diat luodaan helppokäyttöisyys mielessä.

Windows: PowerPoint-esitysten helppokäyttöisyyden parhaat käytännöt

Seuraava taulukko sisältää kaikkein parhaat käytännöt sellaisten PowerPoint-esitysten luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miten löytää korjattava

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti kaikkeen visuaaliseen sisältöön.

Visuaaliseen sisältöön kuuluvat kuvat, SmartArt-grafiikka, muodot, ryhmät, kaaviot, upotetut kohteet, käsinkirjoitus ja videot.

Voit etsiä puuttuvaa vaihtoehtoista tekstiä Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla käyttäjät, jotka eivät näe näyttöä, voivat ymmärtää, mikä kuvissa ja muissa visuaalisissa elementeissä on tärkeää.

Varo käyttämästä kuvissa näkyvää tekstiä ainoana tapana esittää tärkeitä tietoja. Jos sinun on käytettävä kuvan sisältävää tekstiä, toista teksti esityksessäsi. Kuvaile kuvaa lyhyesti vaihtoehtoisessa tekstissä ja mainitse, mitä tekstiä kuvaan sisältyy ja mitä siinä sanotaan.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visualisointeihin Office 365:ssä

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visuaalisiin Office 2019-sovelluksessa

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visualisointeihin Office 2016:ssa

Varmista, että sisältö voidaan lukea tarkoittamassasi järjestyksessä.

Etsi helppokäyttöisyyden tarkistustoiminnolla diat, joissa on mahdollisia lukusuuntaongelmia.

Kun joku, joka näkee dian, lukee usein asioita, kuten tekstiä tai kuvan, siinä järjestyksessä, jossa tiedot näkyvät diassa. Sen sijaan näytön luku ohjelma lukee dian osa-kohdat siinä järjestyksessä, jossa ne lisättiin diaan, mikä voi olla hyvin erilaista kuin siinä järjestyksessä, jossa asiat näkyvät.

Jotta kaikki voivat lukea sisällön haluamassasi järjestyksessä, on tärkeää tarkistaa lukusuunta.

Dian sisällön lukusuunnan määrittäminen

Kun luot uutta diaa, käytä valmista dia-asettelua.

PowerPoint sisältää valmiita dia-asetteluja, joita voit käyttää mille tahansa dialle. Kun käytät niitä uuden dian kanssa, ne varmistavat automaattisesti, että lukusuunta on oikea kaikille.

Yhtenäisen lukusuunnan käyttäminen valmiiden dia-asettelujen avulla

Merkityksellisen tekstin ja kohdeohjeiden lisääminen hyperlinkkiin

Tarkastelemalla esityksen dioja voit päättää, riittääkö hyperlinkki yksinomaiseksi tiedoksi ja antaako se lukijoille täsmällistä tietoa kohdesivusta.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät lukevat joskus linkkiluettelon. Linkkien tulee sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin tekstin ei siis tulisi olla Napsauta tätä, vaan sisältää kohdesivun koko otsikon. Voit myös käyttää sivun URL-osoitetta, jos se on lyhyt ja kuvaileva, esimerkiksi www.microsoft.com.

Vihje: Voit myös lisätä kohdeohjeet, jotka tulevat näkyviin, kun kohdistin on hyperlinkin sisältävän tekstin tai kuvien päällä.

Hyperlinkkitekstien ja kohdeohjeiden lisääminen

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Siirry Näytä -väli lehteen ja valitse Harmaasävy. Voit skannata kaikki esityksesi diat silmämääräisesti väri koodaus tapauksia varten.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Lisää esimerkiksi alleviivaus värikoodatun hyperlinkin alle, niin että värisokeat henkilöt huomaavat linkityksen, vaikka eivät voi nähdä väriä. Harkitse lihavoinnin tai isomman fontin käyttöä otsikoissa.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Jos haluat löytää riittämättömän väri kontrastin, käytä Helppokäyttöisyyden tarkistus-toimintoa.

Voit myös etsiä tekstiä laskenta taulukosta, jota on vaikea lukea tai erottaa taustasta.

Käytä tekstin ja taustan välillä voimakasta kontrastia, jotta heikkonäköiset näkevät sisällön ja voivat käyttää sitä. Käytä tummaa tekstiä valkoisella tai lähes valkoisella taustalla tai päinvastoin, eli valkoista tekstiä tummalla taustalla.

Mustavalkoiset mallit myös auttavat värisokeita käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttö

Yksilöllisen otsikon antaminen jokaiselle dialle

Voit etsiä otsikottomat diat Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Henkilöille, jotka ovat sokeita tai heikkonäköisiä tai joilla on lukemisen vaikeus, siirtyvät esityksessä diojen otsikoiden avulla. He voivat esimerkiksi käydä nopeasti läpi diaotsikoiden luettelon ja siirtyä suoraan haluamaansa diaan.

Yksilölliset diojen otsikot

Dian otsikon piilottaminen

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta ja määritä sarakkeen otsikkotiedot.

Helppokäyttöisyyden tarkistuksenavulla voit varmistaa, etteivät taulut sisällä jaettuja soluja, yhdistettyjä soluja tai sisäkkäisiä tauluja.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen.

Näytönlukuohjelmat käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Otsikkojen käyttö taulukossa

Käytä suuria fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja riittävästi tyhjää tilaa.

Jos dioissa on täysiltä tai vaikeasti luettavilta näyttäviä alueita, niissä on mahdollisesti fontteihin tai tyhjään tilaan liittyviä ongelmia.

Lukihäiriöstä kärsivät henkilöt kertovat usein sivulla olevan tekstin ”sulautuvan yhteen” (tekstirivin kiinnittyvän alla olevaan riviin). Teksti saattaa myös sulautua toiseen tai vääristyä.

Pienennä lukukuormitusta, jotta lukihäiriöiset ja heikkonäköiset voivat lukea tekstisi. Esimerkiksi tutusta sans serif -fontista, kuten Arialista tai Calibrista, voi olla heille hyötyä. Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta. Käytä riittävästi tyhjää tilaa lauseiden ja kappaleiden välissä.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

Videoiden tekeminen helppokäyttöisiksi näkö- ja kuulorajoitteisille käyttäjille

Tekstitys sisältää yleensä vuoropuhelun transkription (tai käännöksen).

Tekstityksessä kuvataan yleensä myös äänitiedot, kuten näytön ulkopuolella esiintyvä musiikki tai äänitehosteet.

Videon kuvaus tarkoittaa videon tärkeimpien visuaalisten elementtien selostusta. Nämä kuvaukset on lisätty ohjelman vuoropuhelun luonnollisiin väleihin. Videon kuvaukset tekevät videoista helppokäyttöisempiä sokeille tai näkörajoitteisille käyttäjille.

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visualisointeihin Office 365:ssä

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten voit lisätä vaihtoehtoisen tekstin PowerPoint-esitysten visuaalisiin Office 365:

Huomautus: Sisällytä kuuroja tai kuulovammaisia käyttäjiä varten vaihtoehtoisen tekstin lisäksi tekstitys ääni- ja videosisältöön.

Vihje: Jos haluat kirjoittaa hyvän vaihtoehtoisen tekstin, varmista, että kuvan sisältö ja tarkoitus välitetään ytimekkäästi ja yksiselitteisesti. Vaihtoehtoisen tekstin ei pitäisi olla pidempi kuin lyhyt virke tai kaksi – useimmiten muutamat harkiten valitut sanat tekevät näin. Älä toista ympäröivää tekstimuotoista sisältöä vaihtoehtoisena tekstinä tai käytä kuviin viittaavia lauseita, kuten "grafiikkaa" tai "kuva".

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

PowerPoint ei luo automaattisesti vaihto ehtoista tekstiä piirrettyjä kuvia, kuten kaavioita tai kuvakkeita, varten. Jos haluat lisätä kuvan, joka on kuvake, näyttö kuva tai muu kuva, joka ei ole valo kuva, sinun on lisättävä vaihtoehtoinen teksti manuaalisesti.

 1. Toimi seuraavasti:

  • Napsauta tiedostoa hiiren kakkos painikkeella ja valitse Muokkaa vaihtoehto tekstiä.

   PowerPointin Win32-muokkaus vaihtoehtoisen tekstin valikko kuville
  • Valitse kuva. Valitse Muotoile > Vaihtoehtoinen teksti.

   Muodon AltText-painike PowerPoint for Windowsissa

  Vaihtoehtoinen teksti -ruutu avautuu dian oikealle puolelle.

 2. Kuvaile 1–2 lauseella kuvaa ja sen kontekstia käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä.

  Vaihtoehtoinen teksti-ruutu PowerPoint for Windowsissa

  Vihje: Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen tai korjata kirjoittamasi sanan, napsauta sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse annetuista vaihtoehdoista.

  Vihje: Voit myös valita Luo kuvaus , jos haluat, että Microsoftin pilvipohjaiset älykkäät palvelut luovat sinulle kuva uksen. Tämä on hetki, jonka jälkeen tulos näkyy tekstin syöttö kentässä. Muista poistaa kaikki kommentit, PowerPoint esimerkiksi "kuva ukset on luotu erittäin luotettavasti".

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin tai SmartArt-kuviin

 1. Toimi seuraavasti:

  • Napsauta muotoa tai SmartArt-kuvaa hiiren kakkos painikkeella ja valitse Muokkaa vaihto ehtoista tekstiä.

   Vihje: Sinun on napsautettava kakkospainikkeella koko muotoa tai SmartArt-kuvaa ympäröivän kehyksen sisällä olevaa kohtaa, ei sen osien sisäpuolella.

   PowerPointin Win32-muokkauksen vaihtoehtoinen teksti-valikko muodoille
  • Valitse muoto tai SmartArt-kuva. Valitse Muotoile > Vaihtoehtoinen teksti.

   Muodon AltText-painike PowerPoint for Windowsissa

  Vaihtoehtoinen teksti -ruutu avautuu dian oikealle puolelle.

 2. Kuvaile 1–2 lauseella muotoa tai SmartArt-grafiikkaa ja sen kontekstia käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä.

  Vaihtoehtoinen teksti-ruutu PowerPoint for Windowsissa

  Vihje: Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen tai korjata kirjoittamasi sanan, napsauta sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse annetuista vaihtoehdoista.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kaavioihin

 1. Toimi seuraavasti:

  • Napsauta kaaviota hiiren kakkos painikkeella ja valitse Muokkaa vaihto ehtoista tekstiä.

   Vihje: Sinun on napsautettava kakkospainikkeella kohtaa koko kaaviota ympäröivän kehyksen sisällä, ei sen osien sisäpuolella.

   PowerPointin Win32-muokkaus vaihtoehto-tekstin valikko kaavioissa
  • Valitse kaavio. Valitse Muotoile > Vaihtoehtoinen teksti.

   Muodon AltText-painike PowerPoint for Windowsissa

  Vaihtoehtoinen teksti -ruutu avautuu dian oikealle puolelle.

 2. Kuvaile 1–2 lauseella kaaviota ja sen kontekstia käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä.

  Vaihtoehtoinen teksti-ruutu PowerPoint for Windowsissa

  Vihje: Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen tai korjata kirjoittamasi sanan, napsauta sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse annetuista vaihtoehdoista.

Valokuvien automaattisesti luotujen vaihtoehtoisten tekstien tarkistaminen tai muokkaaminen

Office 365PowerPoint PC-tieto koneelle luo automaattisesti valo kuville vaihtoehtoisia tekstejä hyödyntämällä älykkäitä pilvi palveluja. Voit tarkastella ja muokata automaattisesti luotuja vaihtoehtoisia tekstejä.

 1. Avaa Vaihtoehtoinen teksti -ruutu jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muokkaa vaihtoehtoista tekstiä.

  • Valitse kuva. Valitse Muotoile > Vaihtoehtoinen teksti.

 2. Tarkista Vaihtoehtoinen teksti -ruudun tekstiruudussa oleva kuvaus.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Hyväksy ehdotettu teksti sulkemalla Vaihtoehtoinen teksti -ruutu ja palaamalla PowerPoint-diaan.

  • Voit muuttaa ehdotettua vaihtoehtoista tekstiä kirjoittamalla haluamasi tekstin ruutuun. Kun olet valmis, sulje Vaihtoehtoinen teksti -ruutu ja palaa PowerPoint-diaan.

Visuaalisten tehosteiden merkitseminen koristeellisiksi

Jos käyttämäsi visuaaliset tehosteet ovat pelkästään koristeellisia ja lisäävät tiedon sijaan pelkkää näyttävyyttä, voit merkitä ne koristeellisiksi, eikä vaihtoehtokuvausta tarvita. Esimerkki koristeelliseksi merkittävästä objektista ovat tyylitellyt reunat. Näytönlukuohjelmia käyttävät käyttäjät kuulevat, että objekti on koristeellinen, ja tietävät, etteivät jää paitsi tärkeistä tiedoista.

 1. Avaa Vaihtoehtoinen teksti -ruutu jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muokkaa vaihtoehtoista tekstiä.

  • Valitse kuva. Valitse Muotoile > Vaihtoehtoinen teksti.

 2. Valitse Koristeellinen-valintaruutu. Tekstinsyöttökenttä muuttuu harmaaksi.

  Merkitse koriste-valinta ruutu valittuna PowerPoint for Windowsissa

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visuaalisiin Office 2019-sovelluksessa

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten voit lisätä vaihtoehtoisen tekstin PowerPoint-esitysten visuaalisiin Office 2019:

Huomautus: Sisällytä kuuroja tai kuulovammaisia käyttäjiä varten vaihtoehtoisen tekstin lisäksi tekstitys ääni- ja videosisältöön.

Vihje: Jos haluat kirjoittaa hyvän vaihtoehtoisen tekstin, varmista, että kuvan sisältö ja tarkoitus välitetään ytimekkäästi ja yksiselitteisesti. Vaihtoehtoisen tekstin ei pitäisi olla pidempi kuin lyhyt virke tai kaksi – useimmiten muutamat harkiten valitut sanat tekevät näin. Älä toista ympäröivää tekstimuotoista sisältöä vaihtoehtoisena tekstinä tai käytä kuviin viittaavia lauseita, kuten "grafiikkaa" tai "kuva".

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

PowerPoint ei luo automaattisesti vaihto ehtoista tekstiä piirrettyjä kuvia, kuten kaavioita tai kuvakkeita, varten. Jos haluat lisätä kuvan, joka on kuvake, näyttö kuva tai muu kuva, joka ei ole valo kuva, sinun on lisättävä vaihtoehtoinen teksti manuaalisesti.

 1. Toimi seuraavasti:

  • Napsauta tiedostoa hiiren kakkos painikkeella ja valitse Muokkaa vaihtoehto tekstiä.

   PowerPointin Win32-muokkaus vaihtoehtoisen tekstin valikko kuville
  • Valitse kuva. Valitse Muotoile > Vaihtoehtoinen teksti.

   Muodon AltText-painike PowerPoint for Windowsissa

  Vaihtoehtoinen teksti -ruutu avautuu dian oikealle puolelle.

 2. Kuvaile 1–2 lauseella kuvaa ja sen kontekstia käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä.

  Vaihtoehtoinen teksti-ruutu PowerPoint for Windowsissa

  Vihje: Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen tai korjata kirjoittamasi sanan, napsauta sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse annetuista vaihtoehdoista.

  Vihje: Voit myös valita Luo kuvaus , jos haluat, että Microsoftin pilvipohjaiset älykkäät palvelut luovat sinulle kuva uksen. Tämä on hetki, jonka jälkeen tulos näkyy tekstin syöttö kentässä. Muista poistaa kaikki kommentit, PowerPoint esimerkiksi "kuva ukset on luotu erittäin luotettavasti".

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin tai SmartArt-kuviin

 1. Toimi seuraavasti:

  • Napsauta muotoa tai SmartArt-kuvaa hiiren kakkos painikkeella ja valitse Muokkaa vaihto ehtoista tekstiä.

   Vihje: Sinun on napsautettava kakkospainikkeella koko muotoa tai SmartArt-kuvaa ympäröivän kehyksen sisällä olevaa kohtaa, ei sen osien sisäpuolella.

   PowerPointin Win32-muokkauksen vaihtoehtoinen teksti-valikko muodoille
  • Valitse muoto tai SmartArt-kuva. Valitse Muotoile > Vaihtoehtoinen teksti.

   Muodon AltText-painike PowerPoint for Windowsissa

  Vaihtoehtoinen teksti -ruutu avautuu dian oikealle puolelle.

 2. Kuvaile 1–2 lauseella muotoa tai SmartArt-grafiikkaa ja sen kontekstia käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä.

  Vaihtoehtoinen teksti-ruutu PowerPoint for Windowsissa

  Vihje: Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen tai korjata kirjoittamasi sanan, napsauta sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse annetuista vaihtoehdoista.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kaavioihin

 1. Toimi seuraavasti:

  • Napsauta kaaviota hiiren kakkos painikkeella ja valitse Muokkaa vaihto ehtoista tekstiä.

   Vihje: Sinun on napsautettava kakkospainikkeella kohtaa koko kaaviota ympäröivän kehyksen sisällä, ei sen osien sisäpuolella.

   PowerPointin Win32-muokkaus vaihtoehto-tekstin valikko kaavioissa
  • Valitse kaavio. Valitse Muotoile > Vaihtoehtoinen teksti

   Muodon AltText-painike PowerPoint for Windowsissa

  Vaihtoehtoinen teksti -ruutu avautuu dian oikealle puolelle.

 2. Kuvaile 1–2 lauseella kaaviota ja sen kontekstia käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä.

  Vaihtoehtoinen teksti-ruutu PowerPoint for Windowsissa

  Vihje: Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen tai korjata kirjoittamasi sanan, napsauta sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse annetuista vaihtoehdoista.

Visuaalisten tehosteiden merkitseminen koristeellisiksi

Jos käyttämäsi visuaaliset tehosteet ovat pelkästään koristeellisia ja lisäävät tiedon sijaan pelkkää näyttävyyttä, voit merkitä ne koristeellisiksi, eikä vaihtoehtokuvausta tarvita. Esimerkki koristeelliseksi merkittävästä objektista ovat tyylitellyt reunat. Näytönlukuohjelmia käyttävät käyttäjät kuulevat, että objekti on koristeellinen, ja tietävät, etteivät jää paitsi tärkeistä tiedoista.

 1. Avaa Vaihtoehtoinen teksti -ruutu jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muokkaa vaihtoehtoista tekstiä.

  • Valitse haluamasi kuvan muotoilu > Vaihtoehtoinen teksti.

 2. Valitse Koristeellinen-valintaruutu. Tekstinsyöttökenttä muuttuu harmaaksi.

  Merkitse koriste-valinta ruutu valittuna PowerPoint for Windowsissa

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visualisointeihin Office 2016:ssa

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten voit lisätä vaihtoehtoisen tekstin PowerPoint-esitysten visuaalisiin Office 2016:

Huomautus: On suositeltavaa sijoittaa tekstiä vain kuvauskenttään ja jättää otsikko tyhjäksi. Tämä takaa parhaan käyttökokemuksen useimmilla näytönlukuohjelmilla, kuten Lukijalla. Sisällytä kuuroja tai kuulorajoitteisia käyttäjiä varten vaihtoehtoisen tekstin lisäksi tekstitys ääni- ja videosisältöön.

Valokuvien automaattisesti luotujen vaihtoehtoisten tekstien tarkistaminen tai muokkaaminen

PC-tietokoneiden Office 365:n PowerPoint luo automaattisesti vaihtoehtoisen tekstin valokuviin pilvipalvelussa olevien älykkäiden palvelujen avulla. Voit tarkastella ja muokata automaattisesti luotuja vaihtoehtoisia tekstejä.

Huomautus: Tämä ominaisuus on vain niiden Office 365 -tilaajien käytettävissä, jotka ovat liittyneet Office Insider -ohjelmaan. Jos olet Office 365 -tilaaja, varmista, että käytössäsi on Officen uusin versio.

 1. Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Muokkaa vaihtoehtoista tekstiä, jolloin Vaihtoehtoinen teksti -ruutu avautuu.

 3. Tarkista Vaihtoehtoinen teksti -ruudun tekstiruudussa oleva kuvaus.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Hyväksy ehdotettu teksti sulkemalla Vaihtoehtoinen teksti -ruutu ja palaamalla PowerPoint-diaan.

  • Voit muuttaa ehdotettua vaihtoehtoista tekstiä kirjoittamalla haluamasi tekstin ruutuun. Kun olet valmis, sulje Vaihtoehtoinen teksti -ruutu ja palaa PowerPoint-diaan.

Näyttökuva Muotoile kuvaa -ruudusta, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun kuvan kuvaus

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

PowerPoint ei luo automaattisesti vaihto ehtoista tekstiä piirrettyjä kuvia, kuten kaavioita tai kuvakkeita, varten. Jos haluat lisätä kuvan, joka on kuvake tai muu kuva, joka ei ole valo kuva, sinun on lisättävä vaihtoehtoinen teksti manuaalisesti.

 1. Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Koko ja sijainti.

 2. Valitse Muotoile kuvaa -ruudussa Vaihtoehtoinen teksti.

 3. Kirjoita teksti ruutuun kuvan vaihtoehtoinen teksti.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen SmartArt-kuviin

 1. Napsauta SmartArt-kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Koko ja sijainti.

 2. Valitse Muotoile muotoa -ruudussa Vaihtoehtoinen teksti ja kirjoita sitten kuvan kuvaus.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Näyttökuva Muotoile muotoa -ruudusta, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun SmartArt-kuvan kuvaus

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin

Voit lisätä vaihtoehtoisen tekstin muotoihin, kuten SmartArt-kuvien sisällä oleviin muotoihin.

 1. Napsauta muotoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Koko ja sijainti.

 2. Valitse Muotoile muotoa -ruudussa Vaihtoehtoinen teksti ja kirjoita sitten muodon kuvaus.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Näyttökuva Muotoile muotoa -ruudusta, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun muodon kuvaus

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kaavioihin

 1. Napsauta kaaviota hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muotoile kaavioalue.

 2. Valitse Muotoile kaavioalue -ruudusta Koko ja ominaisuudet.

 3. Valitse Vaihtoehtoinen teksti ja kirjoita kaavion kuvaus.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Näyttökuva Muotoile kaavion alue -ruudun, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun kaavion kuvaus

Hyperlinkkien, tekstin ja taulukoiden helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät PowerPoint-esitysten hyperlinkkien, tekstin ja taulukoiden helppokäyttöisyyden varmistamiseksi.

Hyperlinkkitekstien ja kohdeohjeiden lisääminen

 1. Valitse teksti jonka haluat lisätä hyperlinkkiin ja napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Linkki. Valitsemasi teksti näkyy Näytettävä teksti -ruudussa. Tämä on hyperlinkin teksti.

 3. Muuta tarvittaessa hyperlinkin tekstiä.

 4. Syötä hyperlinkin kuvausosoite Osoite-ruutuun.

 5. Valitse Kohdeohje-painike ja kirjoita kohdeohje Kohdeohjeen teksti -ruutuun.

  Vihje: Jos hyperlinkin kohdesivun otsikko on hyvä yhteenveto sivun sisällöstä, käytä sitä hyperlinkin tekstinä. Esimerkiksi tämä hyperlinkin teksti vastaa kohdesivun otsikkoa: Office Onlinen mallit ja teemat.

 6. Ota muutokset käyttöön valitsemalla OK > OK.

Näyttökuva Lisää hyperlinkki -valintaikkunasta

Helppokäyttöisen dia-asettelun käyttäminen

Käytä jotakin käytettävissä olevaa helppokäyttöistä mallia, jotta voit varmistaa, että dian rakenne, värit, kontrasti ja fontit ovat helppokäyttöisiä kaikille yleisöille. Ne on suunniteltu myös siten, että näytönlukuohjelmien on helppo lukea dian sisältöä.

 1. Jos haluat löytää helppokäyttöisen mallin, valitse tiedosto > Uusi.

 2. Kirjoita Hae Online-mallit ja teemat -teksti-kenttään helppokäyttöiset mallit ja paina ENTER-näppäintä.

 3. Valitse sopiva malli haku tuloksista.

 4. Valitse mallin Esikatselu-ikkunassa Luo.

PowerPoint for Windowsin mallit-näkymä.

Otsikkojen käyttö taulukossa

 1. Vie kohdistin mihin tahansa kohtaan taulukossa.

 2. Valitse Rakenne-välilehti.

 3. Valitse Taulukkotyylin asetukset -ryhmässä Otsikkorivi-valintaruutu.

 4. Kirjoita taulukkoon sarakkeiden otsikot.

Näyttökuvat Taulukkotyökalut | Rakenne -välilehden Taulukkotyyliasetukset-ryhmän Otsikkorivi-valintaruudusta

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

 1. Valitse teksti.

 2. Valitse Aloitus-välilehti.

 3. Valitse haluamasi muotoiluasetukset Fontti-ryhmästä, joka sisältää fonttityypin, koon, tyylin ja värin vaihtoehdot.

Näyttökuva Aloitus-välilehden fontti-ryhmästä

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttö

Tässä on joitakin ideoita harkittaviksi:

 • Varmista dia-asettelun helppokäyttöisyys jonkin valmiin Office -teeman avulla. Katso ohjeet artikkelista Helppokäyttöisen dia-asettelun käyttäminen.

 • Helppokäyttöisyyden tarkistus -työkalulla voit analysoida esityksen ja etsiä riittämättömät värikontrastit. Se tarkistaa diat seuraavia osia vasten:

  • Sivun väri

  • Solujen tausta

  • Korostukset

  • Tekstiruudun täyttö

  • Kappaleen varjostus

  • SmartArt-kuvien täytöt

  • Ylä- ja alatunnisteet

  • Linkit

Diojen tekeminen helppokäyttöisiksi

Seuraavassa kuvataan menetelmät PowerPoint-esitysten helppokäyttöisyyden varmistamiseksi. (Katso aiheeseen liittyviä tietoja dian otsikoksi .)

Otsikon antaminen jokaiselle dialle

 • Valitse Tarkista > Tarkista helppokäyttöisyys , jos haluat tarkistaa esityksesi ongelmien varalta.

Yksi yksinkertainen vaihe kattavuuden saavuttamisessa on kunkin dian otsikko, vaikka se ei olisikaan näkyvissä. Helppokäyttöisyyden tarkistus voi osoittaa neljä tilannetta, joissa otsikko on perusteltu:

Vaihtoehto

Kuvaus

Dian otsikon muokkaaminen

Tulee näkyviin, jos diassa on jo otsikko paikka merkki ja sinun tarvitsee vain täyttää se.

Dian otsikon lisääminen

Tulee näkyviin, kun diassa ei ole otsikko paikka merkkiä.  Tämän asetuksen valitseminen lisää otsikon paikka merkin, vaikka käyttämäsi dian asettelussa ei olisi sitä.  Täytä se haluamallasi nimellä.

Piilotetun dian otsikon lisääminen

Tulee näkyviin, jos diassa on jo otsikko paikka merkki ja sinun tarvitsee vain täyttää se. Paikka merkki on sijoitettu dian ulkopuolelle niin, että se on näkymätön diaesitysten ja tulos teiden aikana. 

Dian otsikoksi asettaminen

Tulee näkyviin, kun diassa ei ole otsikko paikka merkkiä. Kun valitset tämän komennon, PowerPoint valitsee automaattisesti sen, mitä se luulee olevan otsikko. Voit kuitenkin muuttaa valintaa tarvittaessa.

Yksilöllisten diaotsikoiden käyttäminen

 1. Palauta valitun dian paikkamerkit valitsemalla Aloitus-välilehden Diat-ryhmässä Palauta.

 2. Kirjoita diassa yksilöllinen ja kuvaava otsikko.

Näyttökuva Aloitus-välilehden Diat-ryhmän Palauta-komennosta

Dian otsikon piilottaminen

Sijoita otsikko dian ulkopuolelle niin, että se on näkymätön, mutta näytön luku ohjelmat ovat silti ilmaisseet sen.

 1. Valitse Näytä -väli lehdessä Zoomaus ja laske sitten zoomaus prosentti arvoksi noin 50% , jotta dian ulkopuoliset reunukset ovat näkyvissä. 

 2. Vie osoitin otsikon paikka merkki-ruudun reunan päälle niin, että osoittimesta tulee nelipäinen siirto osoitin.  Siirrä osoitin

 3. Vedä otsikko paikka merkki ylös-tai alaspäin ja poista se sitten dian reunan ulkopuolelle. 

  Dian otsikko on sijoitettu näkyvän dian reunuksen ulkopuolelle.

Dian sisällön lukusuunnan määrittäminen

Määritä Valinta-ruudun avulla järjestys, jossa näytönlukuohjelmat lukevat dian sisällön. Valinta-ruudussa näkyvät dian objektit käänteisessä järjestyksessä. Kun näytönlukuohjelma lukee tämän dian, se lukee Valinta-ruudussa näkyvät objektit käänteisessä järjestyksessä.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Piirto-ryhmässä Järjestä.

 2. Valitse Järjestä-valikossa Valintaruutu.

 3. Muuta Valinta-ruudussa lukemisjärjestystä seuraavasti:

  • Vedä ja pudota kohteet uusiin paikkoihin.

  • Valitse kohde ja valitse sitten ylänuolipainike (Siirrä eteenpäin) tai alanuolipainike (Siirrä taaksepäin).

Näyttökuva Valinta-ruudusta, jossa on lueteltuna kaikki dian sisältämät objektit käänteisessä järjestyksessä

Yhtenäisen lukusuunnan käyttäminen valmiiden dia-asettelujen avulla

PowerPoint on valmiita dian rakenteita, jotka sisältävät tekstiä, videoita, kuvia ja paljon muuta paikka merkkejä. Ne sisältävät myös muotoilut, kuten teemavärit, fontit ja tehosteet. Helppokäyttöisyyden varmistamiseksi valmiiden asetteluiden lukusuunta on sama sekä hyvin näkeville käyttäjille että näytönlukuohjelmia käyttäville henkilöille.

 1. Valitse Näytä-välilehdessä Normaali.

 2. Etsi Pikkukuva-ruudusta sijainti, johon haluat lisätä uuden dian. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Uusi dia. Valitse uusi dia napsauttamalla sitä.

 3. Laajenna Rakenne-välilehden Teemat-valikoimaa ja valitse haluamasi dia-asettelu. PowerPoint käyttää tätä asettelua automaattisesti uudelle dialle.

 4. Siirry uuteen diaan ja lisää haluamasi otsikko ja sisältö.

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

PowerPoint tukee videon toistoa useilla ääni raidoilla. Se tukee myös videotiedostoihin upotettuja tekstityksiä.

Tällä hetkellä vain PowerPoint for Windows tukee videosta erilliseen tiedostoon tallennetun tekstityksen lisäämistä ja toistoa. Kaikissa muissa PowerPoint -versioissa (kuten PowerPoint for macOS- ja Mobile-versiot) tekstitys on koodattava videoon ennen sen lisäämistä PowerPointiin.

Tekstitysten tuetut videomuodot vaihtelevat käytössä olevan käyttöjärjestelmän mukaan. Jokaisessa käyttöjärjestelmässä on asetuksia, joita käyttämällä voidaan muuttaa tekstitysten näyttötapaa.

Tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily, kun käytät Pakkaa mediatiedostot- tai Optimoi mediatiedostojen yhteensopivuus -ominaisuuksia. Kun muunnat esityksesi videoksi, upotettujen videoiden tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily tallennetussa videossa.

Kun käytät Tallenna media nimellä -komentoa valitussa videossa, videoon upotetut tekstitykset ja useat ääniraidat säilyvät tallennetussa videotiedostossa. 

Tee videoita sisältävistä PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä varmistamalla seuraavat asiat:

 • Videoissa on tarvittaessa videon kuvaukset sisältävä ääniraita sokeita tai näkörajoitteisia käyttäjiä varten.

 • Dialogia sisältävät videot sisältävät myös tekstityksen, tekstityksen, avoimen kuva tekstin tai tekstitykset tuetussa muodossa kuuroille tai huonokuuloisille käyttäjille.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Helppokäyttöisyyden tarkistuksen säännöt

Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää, kirjoittaa tehokasta vaihtoehto tekstiä

Word-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Excel-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Outlook-sähkö postin tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Mac: PowerPoint-esitysten helppokäyttöisyyden parhaat käytännöt

Seuraava taulukko sisältää kaikkein parhaat käytännöt sellaisten PowerPoint-esitysten luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miten löytää korjattava

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti kaikkeen visuaaliseen sisältöön.

Visuaaliseen sisältöön kuuluvat kuvat, SmartArt-grafiikka, muodot, ryhmät, kaaviot, upotetut kohteet, käsinkirjoitus ja videot.

Voit etsiä puuttuvaa vaihtoehtoista tekstiä Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla käyttäjät, jotka eivät näe näyttöä, voivat ymmärtää, mikä kuvissa ja muissa visuaalisissa elementeissä on tärkeää.

Vältä kuvissa näkyvää tekstiä ainoana tapana esittää tärkeitä tietoja. Jos sinun on käytettävä kuvan sisältävää tekstiä, toista teksti esityksessäsi. Kuvaile kuvaa lyhyesti vaihtoehtoisessa tekstissä ja mainitse, mitä tekstiä kuvaan sisältyy ja mitä siinä sanotaan.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visualisointeihin Office 365:ssä

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visuaalisiin Office 2019-sovelluksessa

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visualisointeihin Office 2016:ssa

Varmista, että sisältö voidaan lukea tarkoittamassasi järjestyksessä.

Etsi helppokäyttöisyyden tarkistustoiminnolla diat, joissa on mahdollisia lukusuuntaongelmia.

Kun joku, joka näkee dian, lukee usein asioita, kuten tekstiä tai kuvan, siinä järjestyksessä, jossa tiedot näkyvät diassa. Sen sijaan näytön luku ohjelma lukee dian osa-kohdat siinä järjestyksessä, jossa ne lisättiin diaan, mikä voi olla hyvin erilaista kuin siinä järjestyksessä, jossa asiat näkyvät.

Jotta kaikki voivat lukea sisällön haluamassasi järjestyksessä, on tärkeää tarkistaa lukusuunta.

Dian sisällön lukusuunnan määrittäminen

Kun luot uutta diaa, käytä valmista dia-asettelua.

PowerPoint sisältää valmiita dia-asetteluja, joita voit käyttää mille tahansa dialle. Kun käytät niitä uuden dian kanssa, ne varmistavat automaattisesti, että lukusuunta on oikea kaikille.

Yhtenäisen lukusuunnan käyttäminen valmiiden dia-asettelujen avulla

Merkityksellisen tekstin ja kohdeohjeiden lisääminen hyperlinkkiin

Tarkastelemalla esityksen dioja voit päättää, riittääkö hyperlinkki yksinomaiseksi tiedoksi ja antaako se lukijoille täsmällistä tietoa kohdesivusta.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät lukevat joskus linkkiluettelon. Linkkien tulee sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin tekstin ei siis tulisi olla Napsauta tätä, vaan sisältää kohdesivun koko otsikon. Voit myös käyttää sivun URL-osoitetta, jos se on lyhyt ja kuvaileva, esimerkiksi www.microsoft.com.

Vihje: Voit myös lisätä kohdeohjeet, jotka tulevat näkyviin, kun kohdistin on hyperlinkin sisältävän tekstin tai kuvien päällä.

Hyperlinkkitekstien ja kohdeohjeiden lisääminen

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Voit etsiä värikoodauksen esiintymiä tarkastelemalla esityksen dioja silmämääräisesti.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Lisää esimerkiksi alleviivaus värikoodatun hyperlinkin alle, niin että värisokeat henkilöt huomaavat linkityksen, vaikka eivät voi nähdä väriä. Harkitse lihavoinnin tai isomman fontin käyttöä otsikoissa.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Jos haluat löytää riittämättömän väri kontrastin, käytä Helppokäyttöisyyden tarkistus-toimintoa.

Voit myös etsiä tekstiä laskenta taulukosta, jota on vaikea lukea tai erottaa taustasta.

Käytä tekstin ja taustan välillä voimakasta kontrastia, jotta heikkonäköiset näkevät sisällön ja voivat käyttää sitä. Käytä tummaa tekstiä valkoisella tai lähes valkoisella taustalla tai päinvastoin, eli valkoista tekstiä tummalla taustalla.

Mustavalkoiset mallit myös auttavat värisokeita käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Anna jokaiselle dialle yksilöllinen otsikko.

Voit etsiä otsikottomat diat Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Henkilöille, jotka ovat sokeita tai heikkonäköisiä tai joilla on lukemisen vaikeus, siirtyvät esityksessä diojen otsikoiden avulla. He voivat esimerkiksi käydä nopeasti läpi diaotsikoiden luettelon ja siirtyä suoraan haluamaansa diaan.

Yksilölliset diojen otsikot

Dian otsikon piilottaminen

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta ja määritä sarakkeen otsikkotiedot.

Helppokäyttöisyyden tarkistuksenavulla voit varmistaa, etteivät taulut sisällä jaettuja soluja, yhdistettyjä soluja tai sisäkkäisiä tauluja.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen.

Näytönlukuohjelmat käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Otsikkojen käyttö taulukossa

Käytä suuria fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja riittävästi tyhjää tilaa.

Jos dioissa on täysiltä tai vaikeasti luettavilta näyttäviä alueita, niissä on mahdollisesti fontteihin tai tyhjään tilaan liittyviä ongelmia.

Lukihäiriöstä kärsivät henkilöt kertovat usein sivulla olevan tekstin ”sulautuvan yhteen” (tekstirivin kiinnittyvän alla olevaan riviin). Teksti saattaa myös sulautua toiseen tai vääristyä.

Pienennä lukukuormitusta, jotta lukihäiriöiset ja heikkonäköiset voivat lukea tekstisi. Esimerkiksi tutusta sans serif -fontista, kuten Arialista tai Calibrista, voi olla heille hyötyä. Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta. Käytä riittävästi tyhjää tilaa lauseiden ja kappaleiden välissä.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

Videoiden tekeminen helppokäyttöisiksi näkö- ja kuulorajoitteisille käyttäjille

Tekstitys sisältää yleensä vuoropuhelun transkription (tai käännöksen).

Tekstityksessä kuvataan yleensä myös äänitiedot, kuten näytön ulkopuolella esiintyvä musiikki tai äänitehosteet.

Videon kuvaus tarkoittaa videon tärkeimpien visuaalisten elementtien selostusta. Nämä kuvaukset on lisätty ohjelman vuoropuhelun luonnollisiin väleihin. Videon kuvaukset tekevät videoista helppokäyttöisempiä sokeille tai näkörajoitteisille käyttäjille.

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visualisointeihin Office 365:ssä

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten voit lisätä vaihtoehtoisen tekstin PowerPoint-esitysten visuaalisiin Office 365:

Huomautukset: 

 • Sisällytä kuuroja tai kuulovammaisia käyttäjiä varten vaihtoehtoisen tekstin lisäksi tekstitys ääni- ja videosisältöön.

 • Jotta hiiren kakkospainike toimii Macilla, varmista, että Hiiren kakkospainike -asetus on valittuna Järjestelmäasetuksissa.

Vihje: Jos haluat kirjoittaa hyvän vaihtoehtoisen tekstin, varmista, että kuvan sisältö ja tarkoitus välitetään ytimekkäästi ja yksiselitteisesti. Vaihtoehtoisen tekstin ei pitäisi olla pidempi kuin lyhyt virke tai kaksi – useimmiten muutamat harkiten valitut sanat tekevät näin. Älä toista ympäröivää tekstimuotoista sisältöä vaihtoehtoisena tekstinä tai käytä kuviin viittaavia lauseita, kuten "grafiikkaa" tai "kuva".

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

PowerPoint ei luo automaattisesti vaihtoehto tekstejä kuville. Jos haluat lisätä kuvan, joka on kuvake, näyttö kuva tai muu kuva, joka ei ole valo kuva, sinun on lisättävä vaihtoehtoinen teksti manuaalisesti.

 1. Toimi seuraavasti:

  • Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella. Valitse Muokkaa vaihto ehtoista tekstiä....

   Pikavalikko kuville, joilla on vaihtoehtoinen teksti-vaihto ehto valittuna.
  • Valitse kuva. Valitse kuvan muotoilu > Vaihtoehtoinen teksti.

   Vaihtoehtoinen teksti-painike PowerPoint for Macin kuvan valinta nauhassa.

  Vaihtoehtoinen teksti -ruutu avautuu dian oikealle puolelle.

 2. Kuvaile 1–2 lauseella kuvaa ja sen kontekstia käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä.

Vaihtoehtoinen teksti PowerPoint for Macissa

Vihje: Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen tai korjata kirjoittamasi sanan, napsauta sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse annetuista vaihtoehdoista.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin

 1. Toimi seuraavasti:

  • Napsauta muotoa hiiren kakkospainikkeella. Valitse Muokkaa vaihto ehtoista tekstiä....

   Pikavalikosta, jossa vaihtoehtoinen teksti-vaihto ehto on valittuna.

   Vihje: Sinun täytyy napsauttaa hiiren kakkos painikkeella koko muotoa ympäröivän kehyksen sisällä, ei sen osien sisällä.

  • Valitse muoto. Valitse muodon muotoilu > Vaihtoehtoinen teksti.

   Vaihtoehtoinen teksti-painike PowerPoint for Macin muodon valinta nauhassa.

  Vaihtoehtoinen teksti -ruutu avautuu dian oikealle puolelle.

 2. Kirjoita 1-2-lauseet, jotka kuvaavat muotoa ja sen kontekstia henkilölle, joka ei näe sitä.

  PowerPoint for Macin muotojen vaihtoehtoinen teksti-ruutu Office 365-sovelluksessa

Vihje: Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen tai korjata kirjoittamasi sanan, napsauta sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse annetuista vaihtoehdoista.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen SmartArt-kuviin

 1. Toimi seuraavasti:

  • Napsauta SmartArt-kuvaa hiiren kakkospainikkeella. Valitse Muokkaa vaihto ehtoista tekstiä....

   Pikavalikosta, jossa vaihtoehtoinen teksti-vaihto ehto on valittuna.

   Vihje: Sinun täytyy napsauttaa hiiren kakkos painikkeella koko SmartArt-grafiikka objektin ympärillä olevaa ruutua, ei sen osien sisällä.

  • Valitse SmartArt-kuva. Valitse Muotoile > Vaihtoehtoinen teksti.

   Vaihtoehtoinen teksti-painike valinta nauhassa SmartArt-sovelluksessa Powertpointin Mac-tieto koneessa.

  Vaihtoehtoinen teksti -ruutu avautuu dian oikealle puolelle.

 2. Kirjoita 1-2-lauseet, jotka kuvaavat SmartArt-grafiikkaa ja sen kontekstia henkilölle, joka ei näe sitä.

  PowerPoint for Macin muotojen vaihtoehtoinen teksti-ruutu Office 365-sovelluksessa

Vihje: Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen tai korjata kirjoittamasi sanan, napsauta sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse annetuista vaihtoehdoista.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kaavioihin

 1. Napsauta kaaviota hiiren kakkospainikkeella.

  Vihje: Sinun on napsautettava kakkospainikkeella kohtaa koko kaaviota ympäröivän kehyksen sisällä, ei sen osien sisäpuolella.

 2. Valitse Muokkaa vaihto ehtoista tekstiä.... Vaihtoehtoinen teksti -ruutu avautuu dian oikealle puolelle.

  Pikavalikko, jossa vaihtoehtoinen teksti-vaihto ehto on valittuna.
 3. Kuvaile 1–2 lauseella kaaviota ja sen kontekstia käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä.

  Vaihtoehtoinen teksti-ruutu Office 365: n PPT for Macin kaavioissa.

Vihje: Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen tai korjata kirjoittamasi sanan, napsauta sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse annetuista vaihtoehdoista.

Tee grafiikoista koristeellisia

Jos esityksessä on vain koristeellisia visuaalisia tehosteita, voit merkitä ne sellaisenaan tarvitsematta kirjoittaa vaihto ehtoista tekstiä. Kun näytön luku ohjelma löytää tällaisen kuvan, se ilmoittaa, että ne ovat koristeellisia, joten käyttäjä tietää, että heiltä puuttuu tietoja.

 1. Avaa Vaihtoehtoinen teksti -ruutu jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Napsauta visuaalista hiiren kakkos painikkeella. Valitse Muokkaa vaihto ehtoista tekstiä....

  • Valitse visuaalinen. Valitse visuaalisen muodon muotoilu -väli lehti > Vaihtoehtoinen teksti.

 2. Valitse Merkitse koristeeksi -valinta ruutu. Tekstinsyöttökenttä muuttuu harmaaksi.

  Vaihtoehtoinen tekstimuotoinen koriste-vedos PowerPoint for Macissa Office 365-sovelluksessa.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visuaalisiin Office 2019-sovelluksessa

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten voit lisätä vaihtoehtoisen tekstin PowerPoint-esitysten visuaalisiin Office 2019:

Huomautukset: 

 • Sisällytä kuuroja tai kuulovammaisia käyttäjiä varten vaihtoehtoisen tekstin lisäksi tekstitys ääni- ja videosisältöön.

 • Jotta hiiren kakkospainike toimii Macilla, varmista, että Hiiren kakkospainike -asetus on valittuna Järjestelmäasetuksissa.

Vihje: Jos haluat kirjoittaa hyvän vaihtoehtoisen tekstin, varmista, että kuvan sisältö ja tarkoitus välitetään ytimekkäästi ja yksiselitteisesti. Vaihtoehtoisen tekstin ei pitäisi olla pidempi kuin lyhyt virke tai kaksi – useimmiten muutamat harkiten valitut sanat tekevät näin. Älä toista ympäröivää tekstimuotoista sisältöä vaihtoehtoisena tekstinä tai käytä kuviin viittaavia lauseita, kuten "grafiikkaa" tai "kuva".

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Jos haluat, että esitykset ovat helposti saatavilla laajemmalle yleisölle, lisää vaihtoehto tekstejä diojen kuviin. PowerPoint ei luo automaattisesti vaihtoehto tekstejä.

 1. Toimi seuraavasti:

  • Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella. Valitse Muokkaa vaihto ehtoista tekstiä....

   Pikavalikko kuville, joilla on vaihtoehtoinen teksti-vaihto ehto valittuna.
  • Valitse kuva. Valitse kuvan muotoilu > Vaihtoehtoinen teksti.

   Vaihtoehtoinen teksti-painike PowerPoint for Macin kuvan valinta nauhassa.

  Vaihtoehtoinen teksti -ruutu avautuu dian oikealle puolelle.

 2. Kuvaile 1–2 lauseella kuvaa ja sen kontekstia käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä.

Vaihtoehtoinen teksti PowerPoint for Macissa

Vihje: Voit myös valita Luo kuvaus , jos haluat, että Microsoftin pilvipohjaiset älykkäät palvelut luovat sinulle kuva uksen. Tämä on hetki, jonka jälkeen tulos näkyy tekstin syöttö kentässä. Muista poistaa kaikki kommentit, PowerPoint esimerkiksi "kuva ukset on luotu erittäin luotettavasti".

Vihje: Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen tai korjata kirjoittamasi sanan, napsauta sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse annetuista vaihtoehdoista.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin

 1. Toimi seuraavasti:

  • Napsauta muotoa hiiren kakkospainikkeella. Valitse Muokkaa vaihto ehtoista tekstiä....

   Pikavalikosta, jossa vaihtoehtoinen teksti-vaihto ehto on valittuna.

   Vihje: Sinun täytyy napsauttaa hiiren kakkos painikkeella koko muotoa ympäröivän kehyksen sisällä, ei sen osien sisällä.

  • Valitse muoto. Valitse muodon muotoilu > Vaihtoehtoinen teksti.

   Vaihtoehtoinen teksti-painike PowerPoint for Macin muodon valinta nauhassa.

  Vaihtoehtoinen teksti -ruutu avautuu dian oikealle puolelle.

 2. Kirjoita 1-2-lauseet, jotka kuvaavat muotoa ja sen kontekstia henkilölle, joka ei näe sitä.

  PowerPoint for Macin muotojen vaihtoehtoinen teksti-ruutu Office 365-sovelluksessa

Vihje: Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen tai korjata kirjoittamasi sanan, napsauta sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse annetuista vaihtoehdoista.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen SmartArt-kuviin

 1. Toimi seuraavasti:

  • Napsauta SmartArt-kuvaa hiiren kakkospainikkeella. Valitse Muokkaa vaihto ehtoista tekstiä....

   Pikavalikosta, jossa vaihtoehtoinen teksti-vaihto ehto on valittuna.

   Vihje: Sinun täytyy napsauttaa hiiren kakkos painikkeella koko SmartArt-grafiikka objektin ympärillä olevaa ruutua, ei sen osien sisällä.

  • Valitse SmartArt-kuva. Valitse Muotoile > Vaihtoehtoinen teksti.

   Vaihtoehtoinen teksti-painike valinta nauhassa SmartArt-sovelluksessa Powertpointin Mac-tieto koneessa.

  Vaihtoehtoinen teksti -ruutu avautuu dian oikealle puolelle.

 2. Kirjoita 1-2-lauseet, jotka kuvaavat SmartArt-grafiikkaa ja sen kontekstia henkilölle, joka ei näe sitä.

  PowerPoint for Macin muotojen vaihtoehtoinen teksti-ruutu Office 365-sovelluksessa

Vihje: Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen tai korjata kirjoittamasi sanan, napsauta sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse annetuista vaihtoehdoista.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kaavioihin

 1. Napsauta kaaviota hiiren kakkospainikkeella.

  Vihje: Sinun on napsautettava kakkospainikkeella kohtaa koko kaaviota ympäröivän kehyksen sisällä, ei sen osien sisäpuolella.

 2. Valitse Muokkaa vaihto ehtoista tekstiä.... Vaihtoehtoinen teksti -ruutu avautuu dian oikealle puolelle.

  Pikavalikko, jossa vaihtoehtoinen teksti-vaihto ehto on valittuna.
 3. Kuvaile 1–2 lauseella kaaviota ja sen kontekstia käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä.

  Vaihtoehtoinen teksti-ruutu Office 365: n PPT for Macin kaavioissa.

Vihje: Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen tai korjata kirjoittamasi sanan, napsauta sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse annetuista vaihtoehdoista.

Tee grafiikoista koristeellisia

Jos esityksessä on vain koristeellisia visuaalisia tehosteita, voit merkitä ne sellaisenaan tarvitsematta kirjoittaa vaihto ehtoista tekstiä. Kun näytön luku ohjelma löytää tällaisen kuvan, se ilmoittaa, että ne ovat koristeellisia, joten käyttäjä tietää, että heiltä puuttuu tietoja.

 1. Avaa Vaihtoehtoinen teksti -ruutu jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Napsauta visuaalista hiiren kakkos painikkeella. Valitse Muokkaa vaihto ehtoista tekstiä....

  • Valitse visuaalinen. Valitse visuaalisen muodon muotoilu -väli lehti > Vaihtoehtoinen teksti.

 2. Valitse Merkitse koristeeksi -valinta ruutu. Tekstinsyöttökenttä muuttuu harmaaksi.

  Vaihtoehtoinen tekstimuotoinen koriste-vedos PowerPoint for Macissa Office 365-sovelluksessa.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visualisointeihin Office 2016:ssa

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten voit lisätä vaihtoehtoisen tekstin PowerPoint-esitysten visuaalisiin Office 2016:

Huomautus:  Sisällytä kuuroja tai kuulovammaisia käyttäjiä varten vaihtoehtoisen tekstin lisäksi tekstitys ääni- ja videosisältöön.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Kun lisäät vaihtoehtoista tekstiä kuviin, kuten kuvituskuviin ja näyttökuviin, näytönlukuohjelma voi tekstin lukemalla kuvailla kuvan niille käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä.

 1. Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Muotoile kuvaa.

 3. Valitse Muotoile kuvaa -ruudussa Koko ja ominaisuudet.

 4. Valitse Vaihtoehtoinen teksti ja kirjoita sitten kuvan kuvaus.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Näyttökuva Muotoile kuvaa -ruudusta, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun kuvan kuvaus

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen SmartArt-kuviin

 1. Napsauta SmartArt-kuvaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Muotoile SmartArt-kuvaa, ja valitse sitten Muotoasetukset.

 3. Valitse Muotoile muotoa -ruudusta Koko ja ominaisuudet.

 4. Valitse Vaihtoehtoinen teksti ja kirjoita sitten SmartArt-kuvan kuvaus.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Näyttökuva Muotoile muotoa -ruudusta, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun SmartArt-kuvan kuvaus

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin

Seuraavalla tavalla voit lisätä vaihtoehtoisen tekstin muotoihin, kuten SmartArt-kuvien sisällä oleviin muotoihin.

 1. Napsauta muotoa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Muotoile muotoa.

 3. Valitse Muotoile muotoa -ruudusta Koko ja ominaisuudet.

 4. Valitse Vaihtoehtoinen teksti ja kirjoita sitten muodon kuvaus.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Näyttökuva Muotoile muotoa -ruudusta, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun muodon kuvaus

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kaavioihin

 1. Napsauta kaaviota hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Kaavioalueen muotoileminen.

 3. Valitse Muotoile kaavioalue -ruudun Kaavion asetukset -välilehdessä Koko ja ominaisuudet.

 4. Valitse Vaihtoehtoinen teksti ja kirjoita sitten kaavion kuvaus.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Näyttökuva Muotoile kaavion alue -ruudun, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun kaavion kuvaus

Hyperlinkkien, tekstin ja taulukoiden helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät PowerPoint-esitysten hyperlinkkien, tekstin ja taulukoiden helppokäyttöisyyden varmistamiseksi.

Hyperlinkkitekstien ja kohdeohjeiden lisääminen

 1. Valitse teksti jonka haluat lisätä hyperlinkkiin ja napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Hyperlinkki. Valitsemasi teksti näkyy Näytettävä teksti -ruudussa. Tämä on hyperlinkin teksti.

 3. Muuta tarvittaessa hyperlinkin tekstiä.

 4. Syötä hyperlinkin kohdeosoite Osoite-ruutuun.

 5. Valitse Kohdeohje-painike ja kirjoita kohdeohje Kohdeohjeen teksti -ruutuun.

  Vihje: Jos hyperlinkin kohdesivun otsikko on hyvä yhteenveto sivun sisällöstä, käytä sitä hyperlinkin tekstinä. Esimerkiksi tämä hyperlinkin teksti vastaa kohdesivun otsikkoa: Office Onlinen mallit ja teemat.

 6. Ota muutokset käyttöön valitsemalla OK > OK.

Näyttökuva Lisää hyperlinkki -valintaruudusta

Helppokäyttöisen dia-asettelun käyttäminen

Käytä jotakin käytettävissä olevaa helppokäyttöistä mallia, jotta voit varmistaa, että dian rakenne, värit, kontrasti ja fontit ovat helppokäyttöisiä kaikille yleisöille. Ne on suunniteltu myös siten, että näytönlukuohjelmien on helppo lukea dian sisältöä.

 1. Jos haluat löytää helppokäyttöisen mallin, valitse tiedosto > Uusi mallista.

 2. Kirjoita Hae kaikista malleista -teksti kenttään Helppokäyttöiset mallit ja paina rivin Vaihto näppäintä.

 3. Valitse sopiva malli haku tuloksista.

PowerPoint for Macin mallit-sivu

Otsikkojen käyttö taulukossa

 1. Vie kohdistin mihin tahansa kohtaan taulukossa.

 2. Valitse Taulukon rakenne -välilehdestä Otsikkorivi-valintaruutu.

 3. Kirjoita sarakeotsikot.

Näyttökuva Otsikkorivi-valintaruudusta Taulukon rakennenäkymä -välilehdellä

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

 1. Valitse teksti.

 2. Valitse Aloitus-välilehti.

 3. Muotoile tekstiä fonttityypin, koon, tyylin ja värin asetuksilla.

Näyttökuva Aloitus-välilehden fontti-ryhmästä

Luettelomerkein varustetun luettelon luominen

 1. Vie kohdistin mihin tahansa kohtaan diassa.

 2. Valitse Aloitus-välilehti.

 3. Valitse Luettelomerkit-painike.

 4. Kirjoita haluamasi teksti luettelon jokaiseen luettelomerkkikohtaan.

Luettelo merkeillä varustetun luettelon valikko on laajennettu PowerPoint for Macissa.

Järjestetyn luettelon luominen

 1. Vie kohdistin mihin tahansa kohtaan diassa.

 2. Valitse Aloitus-välilehti.

 3. Valitse Numerointi-painike.

 4. Kirjoita haluamasi teksti luettelon jokaiseen numeroituun kohtaan.

Numeroitu luettelon valikko laajeni PowerPoint for Macissa.

Diojen helppokäyttöisyys

Seuraavassa kuvataan menetelmät PowerPoint-esitysten helppokäyttöisyyden varmistamiseksi. (Katso aiheeseen liittyviä tietoja dian otsikoksi .)

Yksilöllisten diaotsikoiden käyttäminen

 1. Palauta valitun dian paikkamerkit valitsemalla Aloitus-välilehdessä Palauta.

 2. Kirjoita diassa yksilöllinen ja kuvaava otsikko.

Näyttökuva Aloitus-välilehden Diat-ryhmän Palauta-komennosta

Dian otsikon piilottaminen

Voit piilottaa otsikon diasta, mutta jättää sen edelleen näytönlukuohjelmien luettavaksi.

 1. Valitse Aloitus-välilehdessä Järjestä.

 2. Valitse Järjestä-valikossa Valintaruutu.

 3. Etsi Valintaruutu-kohdassa Otsikko-tekstiruutu ja valitse sitten sen vieressä oleva silmäkuvake.

Näyttökuva Valinta-ruudusta, jossa Otsikko-paikkamerkin vieressä näkyy silmäkuvake

Dian sisällön lukusuunnan määrittäminen

Määritä Valinta-ruudun avulla järjestys, jossa näytönlukuohjelmat lukevat dian sisällön. Valintaruutu-kohdassa näkyvät dian objektit käänteisessä järjestyksessä. Kun näytönlukuohjelma lukee tämän dian, se lukee Valintaruutu-kohdassa näkyvät objektit käänteisessä järjestyksessä.

 1. Valitse Aloitus-välilehdessä Järjestä.

 2. Valitse Järjestä-valikossa Valintaruutu.

 3. Muuta Valintaruutu-kohdassa lukemisjärjestystä vetämällä ja pudottamalla kohtia uusiin paikkoihin.

Näyttökuva Valinta-ruudusta, jossa on lueteltuna kaikki dian sisältämät objektit käänteisessä järjestyksessä

Yhtenäisen lukusuunnan käyttäminen valmiiden dia-asettelujen avulla

PowerPoint on valmiita dian rakenteita, jotka sisältävät tekstiä, videoita, kuvia ja paljon muuta paikka merkkejä. Ne sisältävät myös muotoilut, kuten teemavärit, fontit ja tehosteet. Helppokäyttöisyyden varmistamiseksi valmiiden asetteluiden lukusuunta on sama sekä hyvin näkeville käyttäjille että näytönlukuohjelmia käyttäville henkilöille.

 1. Valitse Näytä-välilehdessä Normaali.

 2. Etsi pikkukuvaruudusta sijainti, johon haluat lisätä uuden dian, ja napsauta sitten hiiren kakkospainikkeella.

 3. Valitse Uusi dia ja valitse sitten lisättävä dia.

 4. Laajenna Rakenne-välilehden teemavalikoimaa ja valitse haluamasi dia-asettelu. PowerPoint käyttää tätä asettelua automaattisesti uuteen diaan.

 5. Siirry uuteen diaan ja lisää haluamasi otsikko ja sisältö.

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

PowerPoint tukee videon toistoa useilla ääni raidoilla. Se tukee myös videotiedostoihin upotettuja tekstityksiä.

Tekstitykset on koodattava videoon ennen sen lisäämistä PowerPointiin. PowerPoint ei tue tekstityksiä, jotka on tallennettu johonkin muuhun kuin videotiedostoon.

Tekstitysten tuetut videomuodot vaihtelevat käytössä olevan käyttöjärjestelmän mukaan. Jokaisessa käyttöjärjestelmässä on asetuksia, joita käyttämällä voidaan muuttaa tekstitysten näyttötapaa. 

Tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily, kun käytät Pakkaa mediatiedostot- tai Optimoi mediatiedostojen yhteensopivuus -ominaisuuksia. Kun muunnat esityksesi videoksi, upotettujen videoiden tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily tallennetussa videossa.

Kun käytät Tallenna media nimellä -komentoa valitussa videossa, videoon upotetut tekstitykset ja useat ääniraidat säilyvät tallennetussa videotiedostossa. 

Tee videoita sisältävistä PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä varmistamalla seuraavat asiat:

 • Videoissa on tarvittaessa videon kuvaukset sisältävä ääniraita sokeita tai näkörajoitteisia käyttäjiä varten.

 • Dialogia sisältävät videot sisältävät myös tekstityksen, tekstityksen, avoimen kuva tekstin tai tekstitykset tuetussa muodossa kuuroille tai huonokuuloisille käyttäjille.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Helppokäyttöisyyden tarkistuksen säännöt

Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää, kirjoittaa tehokasta vaihtoehto tekstiä

Word-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Excel-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Outlook-sähkö postin tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

iOS: PowerPoint-esitysten helppokäyttöisyyden parhaat käytännöt

Seuraava taulukko sisältää kaikkein parhaat käytännöt sellaisten PowerPoint-esitysten luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti kaikkiin visuaalisiin elementteihin ja taulukkoihin.

Visuaaliseen sisältöön kuuluvat kuvat, muodot, kaaviot, upotetut kohteet, käsinkirjoitus ja videot.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla käyttäjät, jotka eivät näe näyttöä, voivat ymmärtää, mikä kuvissa ja muissa visuaalisissa elementeissä on tärkeää.

Vältä kuvissa näkyvää tekstiä ainoana tapana esittää tärkeitä tietoja. Jos sinun on käytettävä kuvan sisältävää tekstiä, toista teksti esityksessäsi. Kuvaile vaihtoehtoisessa tekstissä lyhyesti kuvaa ja mainitse, mitä tekstiä siihen sisältyy ja mitä siinä sanotaan.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin, taulukoihin ja muotoihin

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Lisää esimerkiksi alleviivaus värikoodatun hyperlinkin alle, niin että värisokeat henkilöt huomaavat linkityksen, vaikka eivät voi nähdä väriä. Harkitse lihavoinnin tai isomman fontin käyttöä otsikoissa.

Helppokäyttöisen dia-asettelun käyttäminen

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Esityksen tekstin pitäisi olla luettavissa Suuri kontrasti -tilassa, niin että kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat värisokeita käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta ja määritä sarakkeen otsikkotiedot.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen.

Näytönlukuohjelmat käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Otsikkojen käyttö taulukossa

Käytä suuria fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja riittävästi tyhjää tilaa.

Lukihäiriöstä kärsivät henkilöt kertovat usein sivulla olevan tekstin ”sulautuvan yhteen” (tekstirivin kiinnittyvän alla olevaan riviin). Teksti saattaa myös sulautua toiseen tai vääristyä.

Pienennä lukukuormitusta, jotta lukihäiriöiset ja heikkonäköiset voivat lukea tekstisi. Esimerkiksi tutusta sans serif -fontista, kuten Arialista tai Calibrista, voi olla heille hyötyä. Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta. Käytä riittävästi tyhjää tilaa lauseiden ja kappaleiden välissä.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

Videoiden tekeminen helppokäyttöisiksi näkö- ja kuulorajoitteisille käyttäjille

Tekstitys sisältää yleensä vuoropuhelun transkription (tai käännöksen).

Tekstityksessä kuvataan yleensä myös äänitiedot, kuten näytön ulkopuolella esiintyvä musiikki tai äänitehosteet.

Videon kuvaus tarkoittaa videon tärkeimpien visuaalisten elementtien selostusta. Nämä kuvaukset on lisätty ohjelman vuoropuhelun luonnollisiin väleihin. Videon kuvaukset tekevät videoista helppokäyttöisempiä sokeille tai näkörajoitteisille käyttäjille.

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin, taulukoihin ja muotoihin

Kun lisäät vaihtoehtoista tekstiä kuviin, taulukoihin, muotoihin ja muihin visuaalisiin elementteihin, näytönlukuohjelma voi tekstin lukemalla kuvailla elementin niille käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä.

 1. Valitse elementti, esimerkiksi kuva.

 2. Avaa liittyvä välilehti, esimerkiksi Kuva-välilehti, valitsemalla Näytä valintanauha -painike Muokkaa-kuvake .

 3. Valitse Vaihtoehtoinen teksti ja kirjoita elementin kuvaus. Kuvaile esimerkiksi kuvan sisältöä.

Helppokäyttöisen dia-asettelun käyttäminen

Varmista dia-asettelun helppokäyttöisyys jonkin sisältyvän diateeman avulla. Useimmat Teemat on suunniteltu helppokäyttöisille väreille, kontrasteille ja fonteille. Ne on suunniteltu myös siten, että näytönlukuohjelmien on helppo lukea dian sisältöä.

 1. Valitse dia.

 2. Avaa Aloitus-välilehti valitsemalla Näytä valintanauha -painike Muokkaa-kuvake .

 3. Napauta Aloitus > Rakenne.

 4. Valitse Teemat ja valitse sitten haluamasi teema.

PowerPoint for iOS:n Teemat-valikko.

Otsikkojen käyttö taulukossa

 1. Vie kohdistin mihin tahansa kohtaan taulukossa.

 2. Avaa Taulukko-välilehti valitsemalla Näytä valintanauha -painike Muokkaa-kuvake .

 3. Valitse Tyyliasetukset ja valitse sitten Otsikkorivi.

 4. Kirjoita taulukkoon sarakkeiden otsikot.

PowerPointin iOS:n taulukon otsikko-valikko.

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

 1. Valitse teksti.

 2. Avaa Aloitus-välilehti valitsemalla Näytä valintanauha -painike Muokkaa-kuvake .

 3. Valitse Aloitus-välilehdessä haluamasi tekstin muotoiluasetukset.

PowerPoint for iOS:n fontti-valikko.

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

PowerPoint tukee videon toistoa useilla ääni raidoilla. Se tukee myös videotiedostoihin upotettuja tekstityksiä.

Tekstitykset on koodattava videoon ennen sen lisäämistä PowerPointiin. PowerPoint ei tue tekstityksiä, jotka on tallennettu johonkin muuhun kuin videotiedostoon.

Tekstitysten tuetut videomuodot vaihtelevat käytössä olevan käyttöjärjestelmän mukaan. Jokaisessa käyttöjärjestelmässä on asetuksia, joita käyttämällä voidaan muuttaa tekstitysten näyttötapaa.

Tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily, kun käytät Pakkaa mediatiedostot- tai Optimoi mediatiedostojen yhteensopivuus -ominaisuuksia. Kun muunnat esityksesi videoksi, upotettujen videoiden tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily tallennetussa videossa.

Kun käytät Tallenna media nimellä -komentoa valitussa videossa, videoon upotetut tekstitykset ja useat ääniraidat säilyvät tallennetussa videotiedostossa. 

Tee videoita sisältävistä PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä varmistamalla seuraavat asiat:

 • Videoissa on tarvittaessa videon kuvaukset sisältävä ääniraita sokeita tai näkörajoitteisia käyttäjiä varten.

 • Dialogia sisältävät videot sisältävät myös tekstityksen, tekstityksen, avoimen kuva tekstin tai tekstitykset tuetussa muodossa kuuroille tai huonokuuloisille käyttäjille.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Helppokäyttöisyyden tarkistuksen säännöt

Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää, kirjoittaa tehokasta vaihtoehto tekstiä

Word-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Excel-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Outlook-sähkö postin tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Android: PowerPoint-esitysten helppokäyttöisyyden parhaat käytännöt

Seuraava taulukko sisältää kaikkein parhaat käytännöt sellaisten PowerPoint-esitysten luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti kaikkiin kuvin, muotoihin ja taulukoihin.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla käyttäjät, jotka eivät näe näyttöä, voivat ymmärtää, mikä kuvissa ja muodoissa on tärkeää.

Vältä kuvissa näkyvää tekstiä ainoana tapana esittää tärkeitä tietoja. Jos sinun on käytettävä kuvan sisältävää tekstiä, toista teksti esityksessäsi. Kuvaile vaihtoehtoisessa tekstissä lyhyesti kuvaa, ja mainitse mitä tekstiä siihen sisältyy ja mitä siinä sanotaan.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen taulukkoihin

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Lisää esimerkiksi alleviivaus värikoodatun hyperlinkin alle, niin että värisokeat henkilöt huomaavat linkityksen, vaikka eivät voi nähdä väriä. Harkitse lihavoinnin tai isomman fontin käyttöä otsikoissa.

Helppokäyttöisen dia-asettelun käyttäminen

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Esityksen tekstin pitäisi olla luettavissa Suuri kontrasti -tilassa, niin että kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat värisokeita käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta ja määritä sarakkeen otsikkotiedot.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen.

Näytönlukuohjelmat käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Otsikkojen käyttö taulukossa

Käytä suuria fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja riittävästi tyhjää tilaa.

Lukihäiriöstä kärsivät henkilöt kertovat usein sivulla olevan tekstin ”sulautuvan yhteen” (tekstirivin kiinnittyvän alla olevaan riviin). Teksti saattaa myös sulautua toiseen tai vääristyä.

Pienennä lukukuormitusta, jotta lukihäiriöiset ja heikkonäköiset voivat lukea tekstisi. Esimerkiksi tutusta sans serif -fontista, kuten Arialista tai Calibrista, voi olla heille hyötyä. Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta. Käytä riittävästi tyhjää tilaa lauseiden ja kappaleiden välissä.

Helppokäyttöisen dia-asettelun käyttäminen

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

Videoiden tekeminen helppokäyttöisiksi näkö- ja kuulorajoitteisille käyttäjille

Tekstitys sisältää yleensä vuoropuhelun transkription (tai käännöksen).

Tekstityksessä kuvataan yleensä myös äänitiedot, kuten näytön ulkopuolella esiintyvä musiikki tai äänitehosteet.

Videon kuvaus tarkoittaa videon tärkeimpien visuaalisten elementtien selostusta. Nämä kuvaukset on lisätty ohjelman vuoropuhelun luonnollisiin väleihin. Videon kuvaukset tekevät videoista helppokäyttöisempiä sokeille tai näkörajoitteisille käyttäjille.

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visuaalisiin kohteisiin ja taulukkoihin

Seuraavassa on ohjeet vaihtoehtoisen tekstin lisäämiseen PowerPoint-esitysten sisältämiin visuaalisiin kohteisiin ja taulukoihin.

Huomautus: Sisällytä kuuroja tai kuulovammaisia käyttäjiä varten vaihtoehtoisen tekstin lisäksi tekstitys ääni- ja videosisältöön.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Voit lisätä vaihtoehtoisen tekstin kuviin, kuten kuviin ja kuva kaappaukset, jotta näytön luku ohjelmat voivat lukea tekstin ja kuvata niitä käyttäjille, jotka eivät näe kuvaa.

 1. Valitse kuva.

 2. Avaa Kuva-välilehti valitsemalla Näytä komennot -painike Muokkaa-kuvake .

 3. Vieritä alaspäin Vaihtoehtoinen teksti -kohtaan asti ja napauta sitä sitten.

 4. Kirjoita kuvan kuvaus.

  PowerPoint for Androidin kuvan vaihtoehtoinen teksti-valinta ikkuna.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin

 1. Valitse muoto.

 2. Avaa Muoto-välilehti valitsemalla Näytä komennot -painike Muokkaa-kuvake .

 3. Vieritä alaspäin Vaihtoehtoinen teksti -kohtaan asti ja napauta sitä sitten.

 4. Kirjoita muodon kuvaus.

  Muodon vaihtoehtoinen teksti-valinta ikkuna PowerPoint for Androidissa.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen taulukkoihin

 1. Napauta jotakin kohtaa taulukon sisällä.

 2. Avaa Taulukko-välilehti valitsemalla Näytä komennot -painike Muokkaa-kuvake .

 3. Vieritä alaspäin Vaihtoehtoinen teksti -kohtaan asti ja napauta sitä sitten.

 4. Kirjoita taulukon kuvaus.

  Taulukon vaihtoehtoinen teksti PowerPoint for Androidissa.

Visuaalisten tehosteiden merkitseminen koristeellisiksi

Jos käyttämäsi visuaaliset tehosteet ovat pelkästään koristeellisia ja lisäävät tiedon sijaan pelkkää näyttävyyttä, voit merkitä ne koristeellisiksi, eikä vaihtoehtokuvausta tarvita. Esimerkki koristeelliseksi merkittävästä objektista ovat tyylitellyt reunat. Näytönlukuohjelmia käyttävät käyttäjät kuulevat, että objekti on koristeellinen, ja tietävät, etteivät jää paitsi tärkeistä tiedoista.

 1. Avaa vaihtoehtoinen teksti -ruutu valitsemalla haluamasi kuvan.

 2. Avaa visuaalisen muotoilun valikko napauttamalla Näytä komennot-painiketta Muokkaa-kuvake .

 3. Vieritä alaspäin Vaihtoehtoinen teksti -kohtaan asti ja napauta sitä sitten.

 4. Napauta koristeellinen -valinta ruutua. Tekstinsyöttökenttä muuttuu harmaaksi.

  Merkitse koriste valituksi PowerPoint for Androidin vaihtoehtoinen teksti-valinta ikkunassa.

Helppokäyttöisen dia-asettelun käyttäminen

Varmista dia-asettelun helppokäyttöisyys jonkin sisältyvän diateeman avulla. Useimmat Teemat on suunniteltu helppokäyttöisille väreille, kontrasteille ja fonteille. Ne on suunniteltu myös siten, että näytönlukuohjelmien on helppo lukea dian sisältöä.

 1. Valitse dia.

 2. Avaa Aloitus-välilehti valitsemalla Näytä komennot -painike Muokkaa-kuvake .

 3. Valitse Aloitus > Rakenne.

 4. Valitse Teemat ja valitse sitten haluamasi teema.

  PowerPoint for Androidin diojen Teemat.

Otsikkojen käyttö taulukossa

 1. Vie kohdistin mihin tahansa kohtaan taulukossa.

 2. Avaa Taulukko-välilehti valitsemalla Näytä komennot -painike Muokkaa-kuvake .

 3. Valitse Tyyliasetukset ja valitse sitten Otsikkorivi.

  Vihje: Kun asetus on jo valittu, se näkyy harmaana.

 4. Kirjoita taulukkoon sarakkeiden otsikot.

  PowerPoint for Androidin taulukon otsikko rivin tyylit-valikko.

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

 1. Valitse teksti.

 2. Avaa Aloitus-välilehti valitsemalla Näytä komennot -painike Muokkaa-kuvake .

 3. Valitse Aloitus-välilehdessä haluamasi tekstin muotoiluasetukset.

  PowerPoint for Androidin fontti-valikko.

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

PowerPoint tukee videon toistoa useilla ääni raidoilla. Se tukee myös videotiedostoihin upotettuja tekstityksiä. 

Tekstitykset on koodattava videoon ennen sen lisäämistä PowerPointiin. PowerPoint ei tue tekstityksiä, jotka on tallennettu johonkin muuhun kuin videotiedostoon.

Tekstitysten tuetut videomuodot vaihtelevat käytössä olevan käyttöjärjestelmän mukaan. Kussakin käyttöjärjestelmässä on asetuksia, joita käyttämällä voit muuttaa tekstitysten näyttötapaa. 

Tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily, kun käytät Pakkaa mediatiedostot- tai Optimoi mediatiedostojen yhteensopivuus -ominaisuuksia. Kun muunnat esityksesi videoksi, upotettujen videoiden tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily tallennetussa videossa.

Kun käytät Tallenna media nimellä -komentoa valitussa videossa, videoon upotetut tekstitykset ja useat ääniraidat säilyvät tallennetussa videotiedostossa.  

Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä varmistamalla seuraavat asiat:

 • Videoissa on tarvittaessa videon kuvaukset sisältävä ääniraita sokeita tai näkörajoitteisia käyttäjiä varten.

 • Dialogia sisältävät videot sisältävät myös tekstityksen, tekstityksen, avoimen kuva tekstin tai tekstitykset tuetussa muodossa kuuroille tai huonokuuloisille käyttäjille.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Helppokäyttöisyyden tarkistuksen säännöt

Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää, kirjoittaa tehokasta vaihtoehto tekstiä

Word-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Excel-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Outlook-sähkö postin tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Windows 10-sovellus: parhaat käytännöt PowerPoint-esitysten helppokäyttöisyyden parantamiseksi

Seuraava taulukko sisältää kaikkein parhaat käytännöt sellaisten PowerPoint-esitysten luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti kaikkiin kuvin, muotoihin ja taulukoihin.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla käyttäjät, jotka eivät näe näyttöä, voivat ymmärtää, mikä kuvissa ja muodoissa on tärkeää.

Vältä kuvissa näkyvää tekstiä ainoana tapana esittää tärkeitä tietoja. Jos sinun on käytettävä kuvan sisältävää tekstiä, toista teksti esityksessäsi. Kuvaile vaihtoehtoisessa tekstissä lyhyesti kuvaa, ja mainitse mitä tekstiä siihen sisältyy ja mitä siinä sanotaan.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen taulukkoihin

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Lisää esimerkiksi alleviivaus värikoodatun hyperlinkin alle, niin että värisokeat henkilöt huomaavat linkityksen, vaikka eivät voi nähdä väriä. Harkitse lihavoinnin tai isomman fontin käyttöä otsikoissa.

Helppokäyttöisen dia-asettelun käyttäminen

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Esityksen tekstin pitäisi olla luettavissa Suuri kontrasti -tilassa, niin että kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat värisokeita käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta ja määritä sarakkeen otsikkotiedot.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen.

Näytönlukuohjelmat käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Otsikkojen käyttö taulukossa

Käytä suuria fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja riittävästi tyhjää tilaa.

Lukihäiriöstä kärsivät henkilöt kertovat usein sivulla olevan tekstin ”sulautuvan yhteen” (tekstirivin kiinnittyvän alla olevaan riviin). Teksti saattaa myös sulautua toiseen tai vääristyä.

Pienennä lukukuormitusta, jotta lukihäiriöiset ja heikkonäköiset voivat lukea tekstisi. Esimerkiksi tutusta sans serif -fontista, kuten Arialista tai Calibrista, voi olla heille hyötyä. Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta. Käytä riittävästi tyhjää tilaa lauseiden ja kappaleiden välissä.

Helppokäyttöisen dia-asettelun käyttäminen

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

Videoiden tekeminen helppokäyttöisiksi näkö- ja kuulorajoitteisille käyttäjille

Tekstitys sisältää yleensä vuoropuhelun transkription (tai käännöksen).

Tekstityksessä kuvataan yleensä myös äänitiedot, kuten näytön ulkopuolella esiintyvä musiikki tai äänitehosteet.

Videon kuvaus tarkoittaa videon tärkeimpien visuaalisten elementtien selostusta. Nämä kuvaukset on lisätty ohjelman vuoropuhelun luonnollisiin väleihin. Videon kuvaukset tekevät videoista helppokäyttöisempiä sokeille tai näkörajoitteisille käyttäjille.

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visuaalisiin kohteisiin ja taulukkoihin

Seuraavassa on ohjeet vaihtoehtoisen tekstin lisäämiseen PowerPoint-esitysten sisältämiin visuaalisiin kohteisiin ja taulukoihin.

Huomautus: Sisällytä kuuroja tai kuulovammaisia käyttäjiä varten vaihtoehtoisen tekstin lisäksi tekstitys ääni- ja videosisältöön.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Voit lisätä vaihtoehtoisen tekstin kuviin, kuten kuviin ja kuva kaappaukset, jotta näytön luku ohjelmat voivat lukea tekstin ja kuvata niitä käyttäjille, jotka eivät näe kuvaa.

 1. Valitse kuva.

 2. Avaa kuva -väli lehti napauttamalla Lisää asetuksia-painiketta. Lisä asetukset-painike PowerPoint Mobilen Windows-puhelimissa.

 3. Vieritä alaspäin kohtaan Vaihtoehtoinen teksti ja napauta sitä.

 4. Kirjoita kuvan kuvaus.

Vaihtoehtoinen teksti-valinta ikkuna kuville PowerPoint for Windows-puhelimissa.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin

 1. Valitse muoto.

 2. Avaa muoto -väli lehti napauttamalla Lisää asetuksia-painiketta. Lisä asetukset-painike PowerPoint Mobilen Windows-puhelimissa.

 3. Vieritä alaspäin kohtaan Vaihtoehtoinen teksti ja napauta sitä.

 4. Kirjoita muodon kuvaus.

Vaihtoehtoinen teksti-valinta ikkuna muodoissa PowerPoint for Windows-puhelimissa.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen taulukkoihin

 1. Napauta jotakin kohtaa taulukon sisällä.

 2. Avaa taulukko -väli lehti napauttamalla Lisää asetuksia-painiketta. Lisä asetukset-painike PowerPoint Mobilen Windows-puhelimissa.

 3. Vieritä alaspäin kohtaan Vaihtoehtoinen teksti ja napauta sitä.

 4. Kirjoita taulukon kuvaus.

Vaihtoehtoinen teksti-valinta ikkuna taulu koille PowerPoint for Windows-puhelimissa.

Tee grafiikoista koristeellisia

Jos esityksessä on vain koristeellisia visuaalisia tehosteita, voit merkitä ne sellaisenaan tarvitsematta kirjoittaa vaihto ehtoista tekstiä. Kun näytön luku ohjelma löytää tällaisen kuvan, se ilmoittaa, että ne ovat koristeellisia, joten käyttäjä tietää, että heiltä puuttuu tietoja.

 1. Avaa Vaihtoehtoinen teksti -ruutu valitsemalla visuaalinen.

 2. Vieritä alaspäin kohtaan Vaihtoehtoinen teksti ja napauta sitä.

 3. Valitse Merkitse koristeeksi -valinta ruutu. Tekstinsyöttökenttä muuttuu harmaaksi.

  Merkitse koristeeksi-vaihto ehto valittuna PowerPoint for Windows Phonen vaihtoehtoinen teksti-valinta ikkunassa.

Helppokäyttöisen dia-asettelun käyttäminen

Varmista dia-asettelun helppokäyttöisyys jonkin sisältyvän diateeman avulla. Useimmat Teemat on suunniteltu helppokäyttöisille väreille, kontrasteille ja fonteille. Ne on suunniteltu myös siten, että näytönlukuohjelmien on helppo lukea dian sisältöä.

 1. Valitse dia.

 2. Avaa Aloitus -väli lehti napauttamalla Lisää asetuksia-painiketta. Lisä asetukset-painike PowerPoint Mobilen Windows-puhelimissa.

 3. Valitse Aloitus > Rakenne.

 4. Valitse Teemat ja valitse sitten haluamasi teema.

Teemat-valikko Windows Phonesin PowerPointissa.

Otsikkojen käyttö taulukossa

 1. Vie kohdistin mihin tahansa kohtaan taulukossa.

 2. Avaa taulukko -väli lehti napauttamalla Lisää asetuksia-painiketta. Lisä asetukset-painike PowerPoint Mobilen Windows-puhelimissa.

 3. Valitse Tyyliasetukset ja valitse sitten Otsikkorivi.

  Vihje: Kun asetus on jo valittu, se näkyy harmaana.

 4. Kirjoita taulukkoon sarakkeiden otsikot.

Taulukko-väli lehden ylätunniste-valikko Windows Phone-puhelimissa.

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

 1. Valitse teksti.

 2. Avaa Aloitus -väli lehti napauttamalla Lisää asetuksia-painiketta. Lisä asetukset-painike PowerPoint Mobilen Windows-puhelimissa.

 3. Valitse Aloitus-välilehdessä haluamasi tekstin muotoiluasetukset.

Windows Phone-puhelimen PowerPoint-valikko.

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

PowerPoint tukee videon toistoa useilla ääni raidoilla. Se tukee myös videotiedostoihin upotettuja tekstityksiä.

Tekstitykset on koodattava videoon ennen sen lisäämistä PowerPointiin. PowerPoint ei tue tekstityksiä, jotka on tallennettu johonkin muuhun kuin videotiedostoon.

Tekstitysten tuetut videomuodot vaihtelevat käytössä olevan käyttöjärjestelmän mukaan. Kussakin käyttöjärjestelmässä on asetuksia, joita käyttämällä voit muuttaa tekstitysten näyttötapaa.

Tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily, kun käytät Pakkaa mediatiedostot- tai Optimoi mediatiedostojen yhteensopivuus -ominaisuuksia. Kun muunnat esityksesi videoksi, upotettujen videoiden tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily tallennetussa videossa.

Kun käytät Tallenna media nimellä -komentoa valitussa videossa, videoon upotetut tekstitykset ja useat ääniraidat säilyvät tallennetussa videotiedostossa. 

Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä varmistamalla seuraavat asiat:

 • Videoissa on tarvittaessa videon kuvaukset sisältävä ääniraita sokeita tai näkörajoitteisia käyttäjiä varten.

 • Dialogia sisältävät videot sisältävät myös tekstityksen, tekstityksen, avoimen kuva tekstin tai tekstitykset tuetussa muodossa kuuroille tai huonokuuloisille käyttäjille.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Helppokäyttöisyyden tarkistuksen säännöt

Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää, kirjoittaa tehokasta vaihtoehto tekstiä

Word-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Outlook-sähkö postin tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

OneNote-muisti kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Office Online: parhaat käytännötPowerPointin verkkoversio esitysten helppokäyttöisyyden parantamiseksi

Seuraava taulukko sisältää kaikkein parhaat käytännöt sellaisten PowerPointin verkkoversio -esitysten luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miten löytää korjattava

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti kaikkiin visuaalisiin elementteihin ja taulukkoihin.

Visuaalinen sisältö sisältää kuvia, SmartArt-grafiikkaa, muotoja, ryhmiä, upotettuja objekteja ja videoita.

Voit etsiä puuttuvaa vaihtoehtoista tekstiä Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla käyttäjät, jotka eivät näe näyttöä, voivat ymmärtää, mikä kuvissa ja muissa visuaalisissa elementeissä on tärkeää.

Vältä kuvissa näkyvää tekstiä ainoana tapana esittää tärkeitä tietoja. Jos sinun on käytettävä kuvan sisältävää tekstiä, toista teksti esityksessäsi. Kuvaile vaihtoehtoisessa tekstissä lyhyesti kuvaa ja mainitse, mitä tekstiä siihen sisältyy ja mitä siinä sanotaan.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen SmartArt-kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin tai upotettuihin videoihin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen taulukoihin

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti.

Tarkastelemalla esityksen dioja voit päättää, riittääkö hyperlinkki yksinomaiseksi tiedoksi ja antaako se lukijoille täsmällistä tietoa kohdesivusta.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät lukevat joskus linkkiluettelon. Linkkien tulee sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin tekstin ei siis tulisi olla Napsauta tätä, vaan sisältää kohdesivun koko otsikon. Voit myös käyttää sivun URL-osoitetta, jos se on lyhyt ja kuvaileva, esimerkiksi www.microsoft.com.

Hyperlinkin tekstin lisääminen

Hyperlinkin tekstin muuttaminen

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Voit etsiä värikoodauksen esiintymiä tarkastelemalla esityksen dioja silmämääräisesti.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Lisää esimerkiksi alleviivaus värikoodatun hyperlinkin alle, niin että värisokeat henkilöt huomaavat linkityksen, vaikka eivät voi nähdä väriä. Harkitse lihavoinnin tai isomman fontin käyttöä otsikoissa.

Tuo tiedot esille ympyröimällä ne tai käyttämällä animaatiota sen sijaan, että käyttäisit laserosoitinta tai värejä.

Lisää muotoja, jos väriä käytetään tilan ilmaisemiseen. Voit lisätä esimerkiksi valintamerkin, jos vihreällä ilmaistaan onnistuminen, ja ison X-kirjaimen, jos punaisella ilmaistaan epäonnistuminen.

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Dian tekstin värikontrasti on riittämätön, jos teksti on vaikealukuista tai vaikea erottaa taustasta.

Esitysten tekstin pitäisi olla luettavissa, jotta kaikki, myös Näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen hyvin.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat värisokeita käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Vältä oranssin, punaisen ja vihreän käyttöä mallissa ja tekstissä.

Korosta kiinnostava kohdat kaavioissa muodoilla värin sijasta.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Anna jokaiselle dialle yksilöllinen otsikko.

Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla voit etsiä dioja, joissa ei ole otsikoita.

Näytön luku ohjelmia ja muita apuvälineitä käyttävät henkilöt kuulevat dian tekstin, muodot ja sisällön lukemisen takaisin tietyssä järjestyksessä. Siksi PowerPointin verkkoversio on hyvä käyttää dian rakenteita, jotka varmistavat, että näytön luku ohjelmat lukevat sisältöä loogisessa järjestyksessä.

Henkilöille, jotka ovat sokeita tai heikkonäköisiä tai joilla on lukemisen vaikeus, siirtyvät esityksessä diojen otsikoiden avulla. He voivat esimerkiksi käydä nopeasti läpi diaotsikoiden luettelon ja siirtyä suoraan haluamaansa diaan.

Looginen lukusuunta

Yksilölliset diojen otsikot

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta ja määritä sarakkeen otsikkotiedot.

Helppokäyttöisyyden tarkistuksenavulla voit varmistaa, etteivät taulut sisällä jaettuja soluja, yhdistettyjä soluja tai sisäkkäisiä tauluja.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen.

Näytönlukuohjelmat käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Otsikkojen käyttö taulukossa

Käytä suuria fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja riittävästi tyhjää tilaa.

Jos dioissa on täysiltä tai vaikeasti luettavilta näyttäviä alueita, niissä on mahdollisesti fontteihin tai tyhjään tilaan liittyviä ongelmia.

Lukihäiriöstä kärsivät henkilöt kertovat usein sivulla olevan tekstin ”sulautuvan yhteen” (tekstirivin kiinnittyvän alla olevaan riviin). Teksti saattaa myös sulautua toiseen tai vääristyä.

Pienennä lukukuormitusta, jotta lukihäiriöiset ja heikkonäköiset voivat lukea tekstisi. Esimerkiksi tutusta sans serif -fontista, kuten Arialista tai Calibrista, voi olla heille hyötyä. Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta. Käytä riittävästi tyhjää tilaa lauseiden ja kappaleiden välissä.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

Huomautus: Helppokäyttöisyyden tarkistus etsii esityksesi kaikista ongelmista, jotka voidaan korjata selaimessa. Jos haluat käyttää täydellistä tarkastusta, avaa esityksesi Työpöytä sovelluksessa ja käytä Windowsin tai Macintyöpöydän Helppokäyttöisyyden tarkistus-toimintoa.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin ja taulukoihin

Seuraavassa on ohjeet vaihtoehtoisen tekstin lisäämiseen PowerPointin verkkoversio-esitysten sisältämiin kuviin ja taulukoihin.

Huomautus: Sisällytä kuuroja tai kuulovammaisia käyttäjiä varten vaihtoehtoisen tekstin lisäksi tekstitys ääni- ja videosisältöön.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

 1. Toimi seuraavasti:

  • Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella. Valitse Muokkaa vaihto ehtoista tekstiä....

   Kuva pikavalikosta, jossa näkyy PowerPoint Onlinen Muokkaa vaihtoehto tekstiä-vaihto ehto.
  • Valitse kuva. Valitse Muotoile > Vaihtoehtoinen teksti.

   PowerPoint Onlinen kuvan valinta nauhan vaihtoehtoinen teksti-painike.
 2. Valitse Vaihtoehtoinen teksti ja kirjoita sitten kuvan kuvaus.

PowerPoint Onlinen vaihtoehtoinen teksti-valinta ikkuna.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen SmartArt-kuviin

 1. Valitse SmartArt-kuva.

 2. Valitse rakenne > Vaihtoehtoinen teksti.

 3. Kirjoita SmartArt-grafiikka objektin kuvaus.

Vaihtoehtoinen teksti-painike SmartArt-grafiikka objektin valinta nauhassa PowerPoint Onlinessa.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin tai upotettuihin videoihin

 1. Valitse muoto tai video.

 2. Valitse Muotoile > Vaihtoehtoinen teksti.

 3. Kirjoita muodon tai videon kuvaus.

Vaihtoehtoinen teksti-painike PowerPoint Onlinen muodon ja videon valinta nauhassa.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen taulukkoihin

 1. Aseta kohdistin taulukon soluun.

 2. Valitse asettelu > Vaihtoehtoinen teksti.

 3. Kirjoita taulukon kuvaus.

PowerPoint Onlinen taulukon valinta nauhan vaihtoehtoinen teksti-painike.

Hyperlinkkien ja taulukoiden helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät PowerPointin verkkoversio-esitysten hyperlinkkien ja taulukoiden helppokäyttöisyyden varmistamiseksi.

Hyperlinkin tekstin lisääminen

 1. Valitse teksti, jonka haluat lisätä hyperlinkkiin, napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Linkki.

  Valitsemasi teksti näkyy Näyttöteksti-ruudussa. Tämä on hyperlinkin teksti.

  Vihje: Jos hyperlinkin kohdesivun otsikko on hyvä yhteenveto sivun sisällöstä, käytä sitä hyperlinkin tekstinä. Esimerkiksi tämä hyperlinkin teksti vastaa kohdesivun otsikkoa: Office Onlinen mallit ja teemat.

 2. Kirjoita Osoite-ruutuun kohteen URL-osoite tai liitä se.

 3. Valitse Lisää.

PowerPoint Onlinen hyperlinkki-valinta ikkuna.

Hyperlinkin tekstin muuttaminen

 1. Valitse hyperlinkin teksti, napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa linkkiä.

 2. Muokkaa Näyttöteksti-ruudussa tekstiä, jonka haluat näkyvän hyperlinkissä.

 3. Valitse OK.

Otsikkojen käyttö taulukossa

 1. Vie kohdistin mihin tahansa kohtaan taulukossa.

 2. Valitse Taulukkotyökalut-välilehdessä Rakenne.

 3. Valitse Otsikkorivi ja kirjoita sitten sarakeotsikot taulukkoon.

Näyttökuva Taulukkotyökalujen Rakenne-välilehden Taulukkotyyliasetukset-ryhmästä, jossa Otsikkorivi-vaihtoehto on valittuna.

Diojen helppokäyttöisyys

Seuraavassa kuvataan menetelmät PowerPointin verkkoversio-esitysten helppokäyttöisyyden varmistamiseksi.

Helppokäyttöisen dia-asettelun käyttäminen

Käytä jotakin mukana toimitettavissa olevia helppokäyttöisten teemojen ja mallien avulla varmistaaksesi, että dian rakenne, värit, kontrasti ja fontit ovat helppokäyttöisiä kaikille yleisöille. Ne on suunniteltu myös siten, että näytönlukuohjelmien on helppo lukea dian sisältöä.

 1. Siirry selaimessa Office.com, kirjaudu tilillesi ja avaa PowerPointin verkkoversio.

 2. Valitse Tervetuloa PowerPointiin -sivulla Lisää teemoja.

 3. Vieritä Valitse teema -sivulla sivun alareunaan ja valitse tutki kaikki teemat.

 4. Kirjoita Hae Office-mallit -teksti ruutuun helppokäyttöiset mallit ja paina ENTER-näppäintä.

 5. Valitse sopiva malli haku tuloksista.

 6. Valitse mallin Esikatselu-ikkunassa Muokkaa selaimessa.

Teemat-valinta Tervetuloa-sivulla PowerPoint Onlinessa.

Loogisen lukusuunnan käyttäminen

Jos dioissa on objekteja, jotka eivät sisälly diamalliin, ne on järjestettävä loogiseen järjestykseen. Objektit luetaan siinä järjestyksessä kuin ne lisättiin diaan, mikä ei ehkä ole järkevää, kun käytät näytön luku ohjelmaa.

Lukusuunta on helpompi testata PowerPointin työpöytäsovelluksessa, koska objektien järjestystä voi muuttaa Valinta-ruudussa. PowerPointin verkkoversiossa objekteja voi kuitenkin kopioida ja liittää, jolloin niiden järjestystä diassa voi muuttaa.

Testaa dian objektien järjestys valitsemalla objekti ja painamalla sitten sarkainta, jolloin kohdistus siirtyy objektista toiseen.

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

 1. Valitse teksti.

 2. Valitse Aloitus-välilehti.

 3. Valitse Fontti-välilehdessä haluamasi tekstin muotoiluasetukset.

Fontti-ryhmä PowerPoint Onlinessa

Yksilölliset diojen otsikot

 1. Valitse dia, jolla ei ole otsikkoa.

 2. Valitse Aloitus-välilehdessä Asettelu.

 3. Valitse Dian asettelu -valintaikkunassa dia-asettelu, joka sisältää paikkamerkit otsikolle, ja valitse Muuta asettelua. Uutta asettelua käytetään dioihin.

 4. Kirjoita otsikon paikkamerkkiin yksilöllinen nimi.

Huomautus: Otsikon ei välttämättä tarvitse näkyä helppokäyttöisyyttä varten. Esimerkiksi näytönlukuohjelmia käyttävät henkilöt kuulevat dian otsikon, vaikka sitä ei näy. PowerPoint-Työpöytä versiossa voit käyttää valinta ruutua, kun haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä dian otsikoiden ja muiden objektien näkyvyyden.

PowerPoint Onlinen aloitus-väli lehden valinta nauhan asettelu-painike.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Helppokäyttöisyyden parantaminen helppokäyttöisyyden tarkistuksella

Helppokäyttöisyyden tarkistuksen säännöt

Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää, kirjoittaa tehokasta vaihtoehto tekstiä

Word-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Excel-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Outlook-sähkö postin tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×