Tavoite: Resurssitarpeiden arviointi

Olet nyt määrittänyt projektin laajuus, mukaan lukien tehtäväluettelon ja tehtävien kestojen arvioinnin. Näiden tietojen avulla voit tehdä alustavia arvioita, tunnistaa vaatimuksia ja käynnistää henkilöstö- ja hankintaprosesseja tarvittavan resurssit saavuttamiseksi.

Vihje: Artikkeli on osa Projektin vaiheet -artikkelisarjaa, jossa esitellään laaja joukko projektinhallinnan toimia. Käytämme näistä toimista tavoitteet-nimitystä, koska ne on järjestetty projektin hallinnan elinkaaren mukaan: Suunnitelman laatiminen, projektin seuranta ja hallinta sekä projektin päättäminen.

Edellinen tavoite  |  Seuraava tavoite

Tarkastele Projektin vaiheet -tavoitteita

Laskimen näppäimet ja henkilöresursseja koskevia lukuja

Vaihe 1  Tunnista ja arvioi resurssitarve    Kun olet muodostanut laajuus ja tavoitteet ja määrittänyt tehtävä-luettelon projektisuunnitelmassasi, voit alkaa suunnitella resursseja.

 Lisää...

Seuraava prosessi voi auttaa sinua tunnistamaan projektin toteuttamisessa tarvittavien resurssien tyypit ja määrät:

 • Tarkastele projektin laajuutta ja tehtäväluetteloa      Tunnistaa projektin vaatimukset henkilöiden, laitteiden, materiaaliresurssien ja kustannusresurssi suhteen tarkastelemalla projektin laajuutta ja tehtäväluetteloa.

 • Hanki historiallisia resurssi- ja kestotietoja     Kerää tietoja aiemmista projektitiedostoista, tietokannoista ja samanlaisissa projekteissa työskennelleiltä henkilöiltä. Etsi tietoja käytettyjen resurssien tyypeistä ja määrästä sekä tehtävien toteutuneesta kesto.

 • Mieti, miten resurssien määrä vaikuttaa kestoon     Tehtävään varattujen resurssien määrä vaikuttaa usein tehtävän kestoon. Useimmissa tapauksissa – erityisesti tuotantotehtävissä – kaksi resurssia voi suorittaa tehtävän puolessa ajassa siitä, mitä yhdellä resurssilla sen tekemiseen menisi. Resurssien tehtäviin lisäämistä kutsutaan projektin panostamiseksi ja –äärimmäisyyksiin vietynä – voi olla riskialtis tapa suorittaa projekti sen aiheuttamien lisäkustannusten ja tehottomuuksien vuoksi.

  Muissa tapauksissa, kuten suunnittelutehtävissä, resurssien lisääminen ei takaa, että kesto lyhenisi.

 • Mieti, miten resurssin ominaisuus ja laatu vaikuttaa kestoihin     Tehtävään varattujen resurssien kyvyt ja kokemus voivat vaikuttaa merkittävästi tehtävän kestoon. Esimerkiksi ryhmän jäsenen, jolla on viiden vuoden kokemus, voidaan yleensä odottaa suorittavan tehtävän nopeammin kuin ryhmän jäsen, jolla on kahden vuoden kokemus.

 • Kestoarvioiden tarkasteleminen ja tarkentaminen    Tarkenna projektitehtävien kestoarvioitasi käyttämällä tästä projektista ja muista samanlaisista projekteista saamiasi tietoja. Resurssivaatimusten arvioiden tarkkuus määräytyy tehtävien kestoarvioiden tarkkuuden mukaan.

 • Tunnista vaadittavat resurssien tyypit ja määrät     Kun sinulla on kaikki tarvitsemasi tiedot, selvitä tarvitsemasi resurssityypit (henkilöt, laitteet ja materiaalit) ja kullekin resurssille tarvittavat määrät. Tunnista myös kaikki tarkemmat tiedot ja oletukset, joita käytät kunkin resurssin tehtävänimikkeessä, osaamisalue, kokemuksessa, kyvyissä, laatu tai toimintataso.

 • Pyydä asiantuntijaa tarkistamaan resurssitarpeesi     Pyydä kokenutta ja taitavaa ryhmän jäsentä tarkistamaan arvioidut tehtävän kesto ja resurssivaatimukset.

 • Käytä salkun hallintatyökalua     Jos käytössäsi on Microsoft Office Project Portfolio Server 2007, voit seurata projekteja ja kohdistaa resurssitarpeita aloitus- ja hyväksymisprosessien kautta ennen niiden toteuttamista. Kun aloitat uusia projekteja ja alat määrittää resursseja, voit arvioida niitä organisaation tavoitteita vasten.

Vaihe 2  Keston muuttaminen     Tarkenna tehtävän kesto-arvioita tästä projektista ja muista samanlaisista projekteista keräämiesi tietojen avulla. Kestoarvioiden tarkkuus vaikuttaa suoraan resurssivaatimusten arvioon.

Vaihe 3  Kehitä ehdotetut resurssit     Tässä vaiheessa olet valmis luettelemaan resurssien tyypit ja määrät. Henkilöstöresurssien osalta tiedät tehtävänimikkeet, taidot ja kokemustason. Tiedät tarvittavien laiteresurssien tyypin, merkin, kustannukset ja kapasiteetin. Tiedät, kuinka paljon kuluvia materiaaleja tarvitaan. Voit antaa ja kääntää nämä resurssitiedot ohjelmassa Microsoft Office Project 2007 ja lähettää ne resurssiehdotuksen osana.

Napsauta seuraavista kaikki, jotka ovat voimassa:

 • Laadi ehdotettujen resurssien luetteloluonnos, jos haluat tallentaa alustavat resurssitiedot. Sitä mukaa, kun resursseja hyväksytään ja hankitaan, voit korvata ehdotetussa resurssiluettelossa olevat paikkamerkin resurssi-nimet oikeilla resurssien nimillä. Voit myös tehdä alustavia tehtävävarauksia ja ajoittaa resursseja.

 • Lisää yleiset resurssit projektiin, jos käytät ohjelmaa Microsoft Office Project Server 2007 ja haluat lisätä ryhmälle paikkamerkkiresursseja. Voit määrittää tehtävävaraukseen tarvittavat taidot varauksen todellisen henkilön sijaan.

 • Lisää yrityksen ulkopuolisia resursseja projektiin, jos haluamasi resurssit eivät ole yritysresurssit. Voit myöhemmin korvata nämä resurssit yritysresursseilla tarvittaessa.

 • Lisää resursseja yrityksen resurssivarantoon, jos käytät ohjelmaa Microsoft Office Project Web Access ja haluat lisätä resursseja, jotka ovat osa organisaatiosi yritysresursseja. Nämä resurssit voidaan sitten ajoittaa tehokkaasti organisaation projekteissa.

Vaihe 4  Hanki hyväksyntä arvioiduille resursseillesi     Lähetä resurssiehdotuksesi ohjelmaan sidosryhmät, jotta saat hyväksynnän resurssiarvioillesi.

 Lisää...

Kun olet määrittänyt projektin toteuttamiseen vaadittavat käyttäjien, laitteiden, materiaaliresurssien tyypit ja määrät sekä kustannusresurssi, sinun on ehkä hankittava henkilöstön ja hankinnan hyväksyntä sidosryhmät organisaation sisällä tai ulkopuolisilta asiakkailta. Jos teet tarjousta tästä projektista, seuraava prosessi voi auttaa määrittämään ehdotuksesi vaatimukset, perustiedot ja budjetin:

 • Luo resurssivaatimusilmoitus      Tämä ilmoitus määrittää resurssien tyypit, ominaisuudet ja määrät sekä määrittää perustietoja kohteesta resurssit. Resurssivaatimusilmoitus voi olla resurssitaulukon tuloste näkymä resurssihuomautuksineen tarvittaessa.

 • Luo henkilöstöpalkkaamisstrategia      Ota huomioon organisaatiosi henkilöstökäytännöt ja -menettelytavat ja kehitä strategia nykyisten ryhmän jäsenten käyttämiseen, resurssien lainaamiseen muista osastoista ja uusien ryhmän jäsenten rekrytointiin. Sisällytä haastattelu- ja valintaehdot.

 • Kehitä hankintojen toimintamalli      Ota huomioon organisaation hankintakäytännöt ja -menettelytavat, kuvaa strategia ulkopuolisten tuotteiden tai palveluiden hankinnalle, tarjousten pyytämiselle ja parhaiden alihankkijoiden, laitteiden ja materiaalien valitsemiselle.

 • Pyydä asiantuntijaa tarkastamaan resurssiehdotus      Käytä kokenutta ja asiantuntevaa ryhmän jäsentä tai kollegaa tarkastamaan resurssiehdotuksesi sekä muut henkilöstö-, hankinta- tai ehdotusprosessin vaatimat tiedot.

 • Lähetä resurssiehdotus hyväksyttäväksi      Ole valmiina antamaan lisätietoja sidosryhmille tai asiakkaille, jotka arvioivat ehdotusta.

 • Käytä salkun hallintatyökalua     Jos käytössäsi on Microsoft Office Project Portfolio Server 2007, voit seurata projekteja ja kohdistaa resurssitarpeita aloitus- ja hyväksymisprosessien kautta ennen niiden toteuttamista. Kun aloitat uusia projekteja ja alat määrittää resursseja, voit arvioida niitä organisaation tavoitteita vasten.

Vaihe 5  Päivitä resurssiarviot hyväksynnän perusteella     Kun olet saanut hyväksynnän resurssien käytölle ja saada uusia tietoja niistä, voit päivittää resurssiarviosi.

Napsauta seuraavista kaikki, jotka ovat voimassa:

 • Päivitä resurssiluetteloluonnos, jos käytät Resurssitaulukko-näkymää kohteessa Project 2007 kirjaamaan alustavia resurssitietoja. Sitä mukaa, kun resursseja hyväksytään ja hankitaan, voit korvata paikkamerkin resurssi-nimet oikeilla resurssien nimillä. Voit myös tehdä alustavia tehtävävarauksia ja ajoittaa resursseja.

 • Lisää yleiset resurssit projektiin, jos käytät ohjelmaa Project Server 2007 ja haluat lisätä paikkamerkkiresursseja määrittämällä tehtävävaraukseen vaadittavat tehtävät todellisen henkilön sijaan.

 • Lisää yrityksen ulkopuolisia resursseja projektiin, jos haluamasi resurssit eivät ole yritysresurssit. Voit myöhemmin korvata nämä resurssit yritysresursseilla tarvittaessa.

 • Lisää resursseja yrityksen resurssivarantoon, jos käytät ohjelmaa Microsoft Office Project Web Access ja haluat lisätä resursseja, jotka ovat osa organisaatiosi yritysresursseja.

 • Korvaa resurssivaraus, jos sinun on vaihdettava resurssiluettelon resurssi vastaamaan hyväksyntäprosessin aikana tehtyjä muutoksia.

 • Poista resurssivaraus, jos sinun on poistettava resurssiluettelon resurssi vastaamaan hyväksyntäprosessin aikana tehtyjä muutoksia.

Vaihe 6  Lisää lisätietoja resurssista tai projektista     Lisää lisätietoja muistiinpanoina, asiakirjoina ja verkkosivulinkkeinä.

Napsauta seuraavista kaikki, jotka ovat voimassa:

 • Lisää huomautus tehtävään, resurssiin tai projektiin, jolloin projektiin voi suoraan sisällyttää pienen määrän tietoja. Voit lisätä projektihuomautukseen myös tiedoston toisesta ohjelmasta.

 • Tarkastele ja lataa asiakirjoja, jos haluat luoda linkin suoraan tukiasiakirjoihin käyttämällä Project Server 2007 -ohjelmaa.

 • Visuaalisen raportin luominen, jos haluat luoda Microsoft Office Visio 2007- tai Microsoft Office Excel 2007 -ohjelmalla raportteja, joiden avulla voit analysoida resurssien käytettävyyttä ja luoda käyttöraportteja missä tahansa vaiheessa projektisuunnittelua.

Edellinen tavoite  |  Seuraava tavoite

Tarkastele Projektin vaiheet -tavoitteita

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×