Tavallisten sivusto-ongelmien vianmääritys

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tässä ohjeaiheessa on vianmääritysohjeita. Niiden avulla voit ratkaista joitakin tavallisia ongelmia ja virheitä, joita ilmenee Windows SharePoint Services 3.0 -ohjelmaa käytettäessä.

Kun yritän luoda uuden sivuston, saan ilmoituksen, että sivusto on jo käytössä tai jo olemassa

Kun yritän luoda uuden luettelon tai kirjaston, saan ilmoituksen, joka on määritetty nimi on jo käytössä

Ohjelma ilmoittaa tiedoston tai kansion luominen Oma tiedoston tai kansion nimessä on liian pitkä

Sivustoa ei voi poistaa. Näyttöön tulee sanoma ”ei voi poistaa sivuston, jossa on alisivustoja”

Ohjelma ilmoittaa tiedoston tai kansion luominen Oma tiedoston tai kansion nimessä on virheellisiä merkkejä

Ei voi poistaa itse sivustokokoelman omistajaksi

Kun yritän voit poistaa tiedoston, saan ilmoituksen, että tiedosto on tällä hetkellä kuitattu ulos tai lukittu muokkaamista varten

Oman sivuston aloitussivulla tarkasteltaessa näyttöön Web-osa-virheilmoitus

Saan ”palvelu ei ole käytettävissä”-ilmoituksen, kun yritän Oma sivusto tai omassa sivustossa tai palvelimen hallintasivujen tarkasteleminen

Ohjelma ilmoittaa sivuston käyttöraportti sivua käyttöraportit eivät ole käytettävissä

Kun yritän tiedoston lataaminen, saan ilmoituksen, että tiedosto on ”ylittänyt enimmäispituus”

Ohjelma ilmoittaa tiedoston lataaminen tiedoston esti palvelimen järjestelmänvalvojille

En voi lähettää sähköpostia käyttäjän jälkeen käyttäjälle on uudet käyttöoikeudet

Ilmoitusten luominen ei onnistu

Saan ilmoituksen, että sivusto on ylittänyt tallennuskiintiön

Ohjelma ilmoittaa uuden sivuston luomisen yhteydessä että sivusto on jo käytössä tai kohde sisältää jo sivuston

Ilmenemistapa

Kun yrität luoda uuden sivustokokoelman, seuraava sanoma voi tulla näkyviin:

Kohteessa on jo toiseen sivustoon h ttp://sitename/Sites/subsitename . Poista tämä sivusto, ennen kuin yrität luoda uuden sivuston URL-Osoitetta, valitse uusi URL-osoite tai Luo uusi sisällyttäminen alun perin määritetty polussa.

Kun yrität luoda uuden alisivuston, seuraava sanoma voi tulla näkyviin:

Web-sivuston osoite /Sites/subsitename/subsubsitename on jo käytössä.

Ratkaisu

Web-sivuston URL-osoite, jota yrität luoda, on jo käytössä samassa sivuston kohdassa. Napsauta selaimen Edellinen-painiketta ja kirjoita sivustolle jokin muu URL-osoite.

Sivun alkuun

Ohjelma ilmoittaa uuden luettelon tai kirjaston luomisen yhteydessä, että määritetty nimi on jo käytössä

Ilmenemistapa

Kun yrität luoda uuden luettelon tai kirjaston, seuraava sanoma voi tulla näkyviin:

Määritetty nimi on jo käytössä. Luettelon, kyselyn, keskustelualueeseen tai tiedostokirjastoon ei voi olla sama nimi kuin toisesta luettelosta, kyselyn, keskustelua tai tämän sivuston tiedostokirjasto. Käytä yo selaimen takaisin painiketta ja kirjoita uusi nimi.

Ratkaisu

Et voi luoda uutta luetteloa tai kirjastoa, jolla on sama nimi kuin jollakin aiemmin luodulla luettelolla tai kirjastolla. Kirjoita luettelolle tai kirjastolle jokin muu nimi tai poista vanha luettelo tai kirjasto, ennen kuin luot uuden.

Huomautus: Jos tämä sanoma tulee näkyviin, mutta aiemmin luotua saman nimistä luetteloa tai kirjastoa ei löydy, käyttöoikeutesi eivät välttämättä riitä luettelon tai kirjaston tarkastelemiseen. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

Sivun alkuun

Ohjelma ilmoittaa tiedoston tai kansion luomisen yhteydessä, että tiedoston tai kansion nimi on liian pitkä

Ilmenemistapa

Kun yrität luoda uuden tiedoston tai kansion, seuraava sanoma voi tulla näkyviin:

Määritetyn tiedoston tai kansion nimi on liian pitkä. Kaikkien tiedostojen ja kansioiden URL-polku on oltava 260 merkkiä tai vähemmän (ja enintään 128: aa merkkiä yksittäisen tiedoston tai kansion nimen kaikilla URL-osoite). Kirjoita lyhyempi tiedoston tai kansion nimi.

Ratkaisu

Tiedostojen ja kansioiden nimissä voi olla enintään 128 merkkiä. Tiedoston URL-osoitteessa ei myöskään voi olla enempää kuin 260 merkkiä. Napsauta selaimen Edellinen-painiketta ja kirjoita uusi nimi.

Sivun alkuun

Sivustoa ei voi poistaa. "Et voi poistaa sivustoa, johon liittyy alisivustoja" -sanoma tulee näkyviin

Ilmenemistapa

Kun yrität poistaa sivuston, seuraava sanoma voi tulla näkyviin:

Virhe poistettaessa sivustoa ” /sitename/subsitename ". Et voi poistaa sivuston, jossa on alisivustoja.

Ratkaisu

Jos haluat poistaa sivuston, poista ensin sivuston alisivustot.

Sivun alkuun

Ohjelma ilmoittaa tiedoston tai kansion luomisen yhteydessä, että tiedoston tai kansion nimessä on virheellisiä merkkejä

Ilmenemistapa

Kun yrität luoda uuden tiedoston tai kansion, seuraava sanoma voi tulla näkyviin:

Tiedoston tai kansion nimi ” Tiedoston tai kansion nimi ”on virheellisiä merkkejä. Käytä toista nimeä. Virheellisiä merkkejä ovat seuraavat: # % & *: < >? / \ { | } .

Ratkaisu

Windows SharePoint Services 3.0 ei hyväksy tiettyjä merkkejä tiedostojen ja kansioiden nimissä. Kirjoita tiedostolle tai kansiolle uusi nimi, jossa ei ole tällaisia merkkejä.

Sivun alkuun

Itsensä poistaminen sivustokokoelman omistajien joukosta ei onnistu

Ilmenemistapa

Kun yrität poistaa Web-sivustokokoelman omistajia, jompikumpi seuraavista virhesanomista voi tulla näkyviin:

  • Sivustokokoelman omistajia ei voi poistaa.

  • Et voi poistaa luettelosta, emme omistajat b sivustokokoelman järjestelmänvalvojat.

Ratkaisu

Omaa tiliä ei voi poistaa Sivustokokoelman järjestelmänvalvojat -ryhmästä. Ota yhteys toiseen sivustokokoelman järjestelmänvalvojaan tai palvelimen järjestelmänvalvojaan ja pyydä, että nimesi poistetaan Sivustokokoelman järjestelmänvalvojat -ryhmästä.

Sivun alkuun

Ohjelma ilmoittaa tiedoston poistamisen yhteydessä, että joku toinen käyttäjä on kuitannut tiedoston ulos tai lukinnut sen muokkaamista varten

Ilmenemistapa

Kun yrität poistaa tiedoston, seuraava sanoma voi tulla näkyviin:

Joku toinen käyttäjä on kuitannut tämän tiedoston ulos tai lukinnut sen muokkaamista varten.

Ratkaisu

Sellaista tiedostoa ei voi poistaa, jonka joku muu käyttäjä on kuitannut ulos. Ota yhteys käyttäjään, joka on kuitannut tiedoston ulos, ja pyydä häntä kuittaamaan tiedosto sisään. Voit myös ottaa yhteyttä sivuston omistajaan.

Sivun alkuun

Ohjelma antaa Web-osan virhesanoman oman sivuston kotisivua tarkasteltaessa

Ilmenemistapa

Kun tarkastelet oman sivuston kotisivua, jompikumpi seuraavankaltaisista sanomista voi tulla näkyviin:

  • Web-osan virhe: Jokin Web-osan ominaisuus on väärää muotoa. Windows SharePoint Services ei pysty poistamaan Web-osan sarjoitusta. Tarkista ominaisuuksien muoto ja yritä uudelleen.

  • Web-osan virhe: ei voi poistaa (muuntaa takaisin XML-muodossa objektiksi) verkko-osan palvelimessa.

Ratkaisu

Jos jompikumpi virhesanoma tulee näkyviin, ilmoita asiasta palvelimen järjestelmänvalvojalle.

Sivun alkuun

Ohjelma ilmoittaa omaa sivustoa tai sivuston tai palvelimen hallintasivuja tarkasteltaessa, että palvelu ei ole käytettävissä

Ilmenemistapa

Kun yrität tarkastella sivustoa, seuraava sanoma voi tulla näkyviin:

Palvelu ei ole käytettävissä

Ratkaisu

Jos "Palvelu ei ole käytettävissä" -sanoma tulee näkyviin, Web-sovelluksen sovellussarjassa on virhe. Ilmoita asiasta palvelimen järjestelmänvalvojalle.

Sivun alkuun

Ohjelma ilmoittaa Sivuston käyttöraportti -sivua tarkasteltaessa, että käyttöraportteja ei ole käytettävissä

Ilmenemistapa

Kun yrität tarkastella Sivuston käyttöraportti -sivua, seuraava sanoma voi tulla näkyviin:

Tämän sivuston käyttötietoraportti ei ole saatavilla. Tämän palvelimen käyttötietojen käsittely on ehkä poistettu käytöstä, tai sivuston käyttötietoja ei ole vielä käsitelty.

Ratkaisu

Sivuston käyttöraportti -sivulla näkyy tietoja vasta, kun kirjaaminen ja käyttötietojen käsittely on otettu käyttöön ja sivuston sivuilla on käynyt käyttäjiä. Varmista sivuston järjestelmänvalvojalta, että kirjaaminen ja käyttötietojen käsittely on otettu käyttöön Windows SharePoint Services 3.0 -sivustossa. Jos sivusto on luotu meneillään olevana päivänä tai sitä ei ole käytetty aiemmin, tiedot näkyvät vasta, kun käyttöloki on käsitelty (käsittely kestää tavallisesti enintään vuorokauden). Jos sivustoa ei ole käytetty viimeksi kuluneen 31 päivän aikana, näkyviin tulee myös ei tietoja -tyyppinen sanoma.

Sivun alkuun

Kun tiedostoa ladataan sivustoon, ohjelma ilmoittaa, että tiedosto on ylittänyt määritetyn enimmäispituuden

Ilmenemistapa

Kun yrität ladata tiedoston sivustoon, seuraava sanoma voi tulla näkyviin:

Lomakkeen lähettämistä ei voi jatkaa, koska lomakkeen pituus ylittää Web-järjestelmänvalvojan määrittämän enimmäispituuden. Lähetä lomake uudelleen vähennettyäsi sen tietoja.

Ratkaisu

Windows SharePoint Services 3.0 -sivustoon ladattavan tiedoston oletusarvoinen enimmäiskoko on 50 megatavua (Mt). Palvelimen järjestelmänvalvoja voi pienentää tai suurentaa enimmäiskokoa tarpeen mukaan. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan ja pyydä, että sivustoon ladattavien tiedostojen enimmäiskokoa suurennetaan.

Sivun alkuun

Kun tiedostoa ladataan palvelimeen, ohjelma ilmoittaa, että palvelimen järjestelmänvalvojat ovat estäneet tiedoston käytön

Ilmenemistapa

Kun yrität ladata tiedoston palvelimeen, seuraava sanoma voi tulla näkyviin:

Tiedosto, jota yrität Tallenna tai Hae esti tämän sivuston palvelimen järjestelmänvalvojat.

Ratkaisu

Windows SharePoint Services 3.0 estää oletusarvoisesti tiettyjen tiedostotyyppien lataamisen palvelimeen. Palvelimen järjestelmänvalvoja voi tarpeen mukaan poistaa tiedostotyyppejä estettyjen tiedostotyyppien luettelosta. Ota yhteys palvelimen järjestelmänvalvojaan ja pyydä, että tiedostotyypin esto poistetaan.

Sivun alkuun

Käyttäjälle ei voi lähettää sähköpostia sen jälkeen, kun käyttäjälle on myönnetty uudet käyttöoikeudet

Ilmenemistapa

Kun yrität lähettää sähköpostia käyttäjälle sen jälkeen, kun olet myöntänyt hänelle uudet käyttöoikeudet, seuraava sanoma voi tulla näkyviin:

Käyttäjä tai käyttäjät on lisätty onnistuneesti, mutta sähköpostiviestin lähettämistä oli virhe. Palvelin ei ehkä ole määritetty oikein sähköpostin lähettämiseen. Jos haluat varmistaa, että sähköposti on määritetty oikein, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Ratkaisu

Tämä sanoma tulee näkyviin, jos SMTP-palvelin ei ole kelvollinen tai ei vastaa, kun lisäät uuden käyttäjän sivustoon, luetteloon tai kirjastoon ja valitset Lähetä tervetulosähköpostiviesti uusille käyttäjille -valintaruudun. Ilmoita palvelimen järjestelmänvalvojalle, että SMTP-palvelimen kanssa on ongelmia.

Sivun alkuun

Ilmoitusten luominen ei onnistu

Ilmenemistapa

Kun yrität luoda ilmoituksen luetteloa tai kirjastoa varten, seuraava sanoma voi tulla näkyviin:

Tähän sivustoon on jo luotu enimmäismäärä ilmoituksia. Voit hallita ilmoituksia Omat ilmoitukset tässä sivustossa -sivun avulla.

Ratkaisu

Windows SharePoint Services 3.0 asettaa rajoituksen sille, kuinka monta ilmoitusta käyttäjä voi luoda. Tämä arvo on oletusarvon mukaan määritetty automaattisesti, mutta palvelimen järjestelmänvalvoja voi suurentaa ja pienentää arvoa tarpeen mukaan. Ota yhteys palvelimen järjestelmänvalvojaan ja pyydä, että ilmoitusten enimmäismäärää suurennetaan.

Sivun alkuun

Ohjelma ilmoittaa, että sivusto on ylittänyt varastotilan kiintiön

Ilmenemistapa

Kun yrität lisätä tietoja sivustoon, seuraava sanoma voi tulla näkyviin:

Muutoksia ei voi tallentaa, koska tämä SharePoint-sivusto on ylittänyt tallennustilan vallitseva tilanne t-rajoittaa. Työn on tallennettava toiseen sijaintiin. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan ja muuttaa sivuston kiintiötä.

Ratkaisu

Palvelimen järjestelmänvalvoja voi määrittää rajoituksia sille, kuinka paljon palvelintilaa sivustot saavat käyttää. Pyydä järjestelmänvalvojaa suurentamaan Web-sivuston käytettävissä olevaa tallennustilaa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×