Taulukon muotoileminen

Kun olet luonut taulukon, voit Microsoft Office Word 2007 -ohjelman avulla muotoilla taulukon useilla eri tavoilla. Jos päätät käyttää taulukkotyylejä, voit muotoilla kerralla koko taulukon ja tarkastella tietyllä tyylillä muotoiltua taulukkoa esikatselutilassa ennen tyylin ottamista käyttöön.

Voit mukauttaa taulukon ulkoasua jakamalla ja yhdistämällä soluja sekä lisäämällä tai poistamalla sarakkeita tai rivejä. Voit myös lisätä reunoja. Jos käsittelet pitkää taulukkoa, voit toistaa taulukon otsikot jokaisella sivulla, jossa taulukko näkyy. Kun haluat estää kömpelöt sivunvaihdot, jotka katkaisevat taulukon hankalassa kohtaa, voit määrittää taulukon katkeamiskohdan sivuilla.

Valitse haluamasi toimet

Koko taulukon muotoileminen taulukkotyylien avulla

Reunojen lisääminen tai poistaminen

Ruudukkojen näyttäminen tai piilottaminen

Solun, rivin tai sarakkeen lisääminen

Solun, rivin tai sarakkeen poistaminen

Solujen yhdistäminen tai jakaminen

Taulukon otsikon toistaminen peräkkäisillä sivuilla

Taulukon jakokohtien ohjaus

Koko taulukon muotoileminen taulukkotyylien avulla

Kun olet luonut taulukon, voit muotoilla koko taulukon käyttämällä taulukkotyylejä. Kun asetat kohdistimen esimuotoillun taulukkotyylin päälle, voit tarkastella valitulla tyylillä muotoiltua taulukkoa esikatselutilassa.

 1. Valitse taulukko, jonka haluat muotoilla.

 2. Valitse Taulukkotyökalut-kohdasta Rakenne-välilehti.

 3. Aseta Taulukkotyylit-ryhmässä kohdistin vuoronperään kunkin taulukkotyylin päälle, kunnes löydät sopivan.

  Huomautus: Kun haluat tarkastella lisää tyylejä, napsauta Lisää-nuolta Painikkeen kuva .

 4. Valitse tyyli, jonka haluat ottaa taulukossa käyttöön.

 5. Valitse Taulukkotyyliasetukset-ryhmässä kunkin taulukon vieressä oleva valintaruutu tai poista sen valinta, kun haluat ottaa valitun tyylin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Sivun alkuun

Reunojen lisääminen tai poistaminen

Voit lisätä tai poistaa reunoja, kun haluat muotoilla taulukkoa.

Taulukon reunojen lisääminen

 1. Valitse Taulukkotyökalut-kohdasta Asettelu-välilehti.

 2. Valitse Taulukko-ryhmässä Valitse ja valitse sitten Valitse taulukko.

 3. Valitse Taulukkotyökalut-kohdasta Rakenne-välilehti.

 4. Valitse Taulukkotyylit-ryhmästä Reunat ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

  • Valitse jokin esimuotoilluista reunoista.

  • Valitse Reunat ja sävytykset, valitse Reunat-välilehti ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

Reunojen poistaminen koko taulukosta

 1. Valitse Taulukkotyökalut-kohdasta Asettelu-välilehti.

 2. Valitse Taulukko-ryhmässä Valitse ja valitse sitten Valitse taulukko.

 3. Valitse Taulukkotyökalut-kohdasta Rakenne-välilehti.

 4. Valitse Taulukkotyylit-ryhmässä Reunat ja valitse sitten Ei reunaviivaa.

Reunojen lisääminen vain tiettyihin taulukon soluihin

 1. Valitse Aloitus-välilehden Kappale-ryhmästä Näytä tai piilota.

  Word-valintanauha

 2. Valitse haluamasi solut solun loppumerkki mukaan lukien.

  Solun valitseminen

 3. Valitse Taulukkotyökalut-kohdasta Rakenne-välilehti.

 4. Valitse Taulukkotyylit-ryhmässä Reunat ja valitse sitten reuna, jonka haluat lisätä.

Reunojen poistaminen vain tietyistä taulukon soluista

 1. Valitse Aloitus-välilehden Kappale-ryhmästä Näytä tai piilota.

  Word-valintanauha

 2. Valitse haluamasi solut solun loppumerkki mukaan lukien.

  Solun valitseminen

 3. Valitse Taulukkotyökalut-kohdasta Rakenne-välilehti.

 4. Valitse Taulukkotyylit-ryhmässä Reunat ja valitse sitten Ei reunaviivaa.

Sivun alkuun

Ruudukkojen näyttäminen tai piilottaminen

Ruudukot tuovat taulukon solujen reunaviivat näkyviin näytössä, jos taulukossa ei ole käytössä reunoja. Jos piilotat ruudukot taulukossa, jossa on reunat, et huomaa eroa. Ruudukot sijaitsevat reunojen takana. Kun haluat tarkastella ruudukkoja, poista taulukosta reunat.

Toisin kuin reunat, ruudukot näkyvät vain näytössä. Ne eivät koskaan tulostu. Jos otat ruudukot pois käytöstä, taulukko näkyy tulostusasussa.

Huomautus: Ruudukot eivät ole näkyvissä, kun asiakirjaa tarkastellaan selaimessa tai tulostuksen esikatselunäkymässä.

Taulukon ruudukkojen näyttäminen tai piilottaminen asiakirjassa

 • Valitse Taulukkotyökalut-ikkunan Asettelu-välilehden Taulukko-ryhmästä Näytä ruudukko

Sivun alkuun

Solun, rivin tai sarakkeen lisääminen

Solun lisääminen

 1. Valitse solu, joka on heti sen kohdan oikealla puolella tai yläpuolella, johon haluat lisätä solun.

 2. Valitse Taulukkotyökalut-ikkunan Asettelu-välilehdessä Rivit ja sarakkeet -valintaikkunan avain.

 3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Valinta

Toiminto

Siirrä solut oikealle

Kohtaan lisätään solu ja muut rivin solut siirretään oikealle.

Huomautus: Rivillä saattaa tämän jälkeen olla enemmän soluja kuin muilla riveillä.

Siirrä solut alaspäin

Kohtaan lisätään solu ja sarakkeen muut solut siirretään rivi alaspäin. Taulukon loppuun lisätään rivi, jolle tulee aiemmin luoduista soluista viimeinen.

Lisää koko rivi

Suoraan valitun solun yläpuolelle lisätään rivi.

Lisää koko sarake

Suoraan valitsemasi solun oikealle puolelle lisätään sarake.

Rivin lisääminen

 1. Valitse solu, jonka ala- tai yläpuolelle haluat suoraan lisätä rivin.

 2. Valitse Taulukkotyökalut-kohdasta Asettelu-välilehti.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Kun haluat lisätä rivin suoraan valitsemasi solun yläpuolelle, valitse Rivit ja sarakkeet -ryhmässä Lisää ylle.

  • Kun haluat lisätä rivin suoraan valitsemasi solun alapuolelle, valitse Rivit ja sarakkeet-ryhmässä Lisää alle.

Sarakkeen lisääminen

 1. Valitse solu, joka on suoraan sen kohdan oikealla tai vasemmalla puolella, johon haluat lisätä sarakkeen.

 2. Valitse Taulukkotyökalut-kohdasta Asettelu-välilehti.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Kun haluat lisätä sarakkeen suoraan valitsemasi solun vasemmalle puolelle, valitse Rivit ja sarakkeet -ryhmässä Lisää vasemmalle.

  • Kun haluat lisätä sarakkeen suoraan valitsemasi solun oikealle puolelle, valitse Rivit ja sarakkeet -ryhmässä Lisää oikealle.

Sivun alkuun

Solun, rivin tai sarakkeen poistaminen

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  Valittava kohde

  Toimintaohje

  Solu

  Napsauta solun vasenta reunaa. Solun valitseminen .

  Rivi

  Napsauta rivin vasemmalla puolella. Rivin valitseminen

  Sarake

  Napsauta sarakkeen yläruudukkoa tai yläreunaa. Sarakkeen valitseminen

 2. Valitse Taulukkotyökalut-kohdasta Asettelu-välilehti.

 3. Valitse Rivit ja sarakkeet-ryhmässä Poista ja valitse sitten Poista soluja, Poista rivejä tai Poista sarakkeita.

Sivun alkuun

Solujen yhdistäminen tai jakaminen

Solujen yhdistäminen

Voit yhdistää kaksi tai useita samalla rivillä tai samassa sarakkeessa sijaitsevia soluja yhdeksi soluksi. Voit esimerkiksi yhdistää soluja vaakasuunnassa ja luoda näin usean sarakkeen levyisen otsikon taulukkoon.

 1. Valitse yhdistettävät solut napsauttamalla solun vasenta reunaa ja vetämällä sitten solun muiden yhdistettävien solujen yli.

 2. Valitse Taulukkotyökalut-kohdassa Asettelu-välilehden Yhdistä-ryhmästä Yhdistä solut

Solujen jakaminen

 1. Napsauta haluamaasi solua tai valitse useita jaettavia soluja.

 2. Valitse Taulukkotyökalut-kohdassa Asettelu-välilehden Yhdistä-ryhmästä Jaa solut

 3. Määritä, kuinka useaan sarakkeeseen tai riviin haluat jakaa valitut solut.

Sivun alkuun

Taulukon otsikon toistaminen peräkkäisillä sivuilla

Kun käsittelet hyvin pitkää taulukkoa, taulukko jaetaan sivunvaihtojen kohdalla. Voit määrittää taulukon asetukset siten, että taulukon otsikot toistuvat kaikilla sivuilla.

Taulukon toistuvat otsikot näkyvät vain tulostusasettelunäkymässä ja tulostetussa asiakirjassa.

 1. Valitse otsikkorivi tai -rivit. Valittuun alueeseen on kuuluttava myös taulukon ensimmäinen rivi.

 2. Valitse Taulukkotyökalut-ikkunan Asettelu-välilehden Tiedot-ryhmästä Toista otsikkorivit

Huomautus: Word toistaa taulukon otsikot automaattisesti jokaisella uudella sivulla, joka luodaan automaattisen sivunvaihdon jälkeen. Word ei toista otsikkoa, jos lisäät taulukkoon manuaalisen sivunvaihdon.

Sivun alkuun

Taulukon jakokohtien ohjaus

Kun käsittelet hyvin pitkää taulukkoa, se jaetaansivunvaihtojen kohdalla. Jos sivunvaihto tulee pitkän rivin keskelle, Microsoft Word oletusarvoisesti sallii sivunvaihdon jakaa rivin kahdelle sivulle.

Taulukkoa muokkaamalla voit varmistua siitä, että tiedot esitetään haluamallasi tavalla taulukon ulottuessa usealle sivulle.

Sen estäminen, että taulukon rivit jakautuvat seuraavalle sivulle

 1. Napsauta taulukkoa.

 2. Valitse Taulukkotyökalut-kohdasta Asettelu-välilehti.

 3. Valitse Taulukko-ryhmässä Ominaisuudet ja valitse sitten Rivi-välilehti.

 4. Poista Salli rivijako seuraavalle sivulle -valintaruudun valinta.

Taulukon pakottaminen jakautumaan kahdelle sivulle tietyn rivin kohdalta

 1. Napsauta riviä, jonka haluat jatkuvan seuraavalle sivulle.

 2. Paina CTRL+ENTER.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×