Taulukoiden väliset suhteet tietomallissa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.
Video: Suhteet Power View'ssa ja PowerPivotissa

Video: Suhteet Power View'ssa ja PowerPivotissa

Video: Suhteet Power View'ssa ja PowerPivotissa

Video: Suhteet Power View'ssa ja Powerpivotissa

Lisää Lisää power tietojen analysointia amogn eri taulukoita suhteita luomalla. Yhteyden on tietoja sisältävien kahden taulukon välinen yhteys: kunkin taulukon yhden sarakkeen perustana suhde. Jos haluat nähdä, miksi yhteydet on hyötyä, sinulla seuraamaan asiakkaiden tilaukset tietoja yrityksesi. Voi seurata kaikkia tältä rakenne on yhden taulukon tietoja:

Asiakastunnus

Nimi

Sähköposti

Alennusprosentti

Tilaustunnus

Tilauspäivä

Tuote

Määrä

1

Koivula

veli.koivula@contoso.com

.05

256

7.1.2010

Kompakti digitaalinen

11

1

Koivula

veli.koivula@contoso.com

.05

255

3.1.2010

JÄRJESTELMÄKAMERA

15

2

Laurinen

kalevi.laurinen@contoso.com

.10

254

3.1.2010

Edullinen Movie-Maker

27

Tämä menetelmä ehkä toimii, mutta sitä käytettäessä tietyt tiedot, kuten asiakkaan sähköpostiosoite, on tallennettava toistuvasti kutakin tilausta varten. Tallennustila on halpaa, mutta jos sähköpostiosoite muuttuu, joudut päivittämään kaikki kyseisen asiakkaan rivit. Eräs ratkaisu tähän ongelmaan on jakaa tiedot useaan taulukkoon ja määrittää suhteet noiden taulukoiden välille. Tätä menetelmää käytetään relaatiotietokannoissa, kuten SQL Server -tietokannoissa. Esimerkiksi tuotavassa tietokannassa tilaustiedot voivat olla kolmessa taulukossa, joiden väliset suhteet ovat seuraavat:

Asiakkaat

[Asiakastunnus]

Nimi

Sähköposti

1

Koivula

veli.koivula@contoso.com

2

Laurinen

kalevi.laurinen@contoso.com

Asiakasalennukset

[Asiakastunnus]

Alennusprosentti

1

.05

2

.10

Tilaukset

[Asiakastunnus]

Tilaustunnus

Tilauspäivä

Tuote

Määrä

1

256

7.1.2010

Kompakti digitaalinen

11

1

255

3.1.2010

JÄRJESTELMÄKAMERA

15

2

254

3.1.2010

Edullinen Movie-Maker

27

Tietomallin sisällä yhteyksiä, aiemmin erikseen luoda tai sähköpostiosoitteen loppuosa automaattisesti Excel luo puolestasi, kun tuot useita taulukoita samanaikaisesti. Voit käyttää myös Power Pivot -apuohjelman luominen tai Hallitse mallia. Excelin tietomallin luominen lisätietoja.

Jos tuot taulukoita samasta tietokannasta Power Pivot -apuohjelmalla, Power Pivot voi tunnistaa taulukoiden väliset suhteet [hakasulkein] ympäröityjen sarakkeiden perusteella ja muodostaa nämä suhteet uudelleen taustalla rakennettavaan tietomalliin. Lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa Suhteiden automaattinen tunnistaminen ja johtaminen. Jos tuot taulukoita useista lähteistä, voit luoda suhteet manuaalisesti artikkelissa Kahden taulukon välisen suhteen luominen kuvatulla tavalla.

Yhteyksien perustuvat kunkin taulukon sarakkeet, jotka sisältävät samat tiedot. Esimerkiksi voi liittyä ja tilaukset -taulukkoa Jos kunkin Asiakkaat -taulukko sisältää Asiakastunnussisältävään sarakkeeseen. Esimerkissä sarakkeiden nimet ovat samat, mutta tämä ei ole tarpeen. Yksi voi olla Asiakastunnus ja toinen asiakasnumero, kunhan kaikki tilaukset-taulukon rivit sisältävät tunnuksen, joka tallennetaan myös Asiakkaat-taulukon.

Relaatiotietokannasta ovat erilaisia avaimet. Avain on yleensä erityisominaisuudet sarake. Tietoja avainta tarkoitus avulla voidaan hallita useita taulukoita tietomallin, joka sisältää tietoja pivot-taulukon tai pivot-kaavion Power View-raporttiin.

On useita erityyppisiä näppäimet, mutta ne ovat tärkeimpiä Microsoftin tarkoitusta varten:

  • Perusavain: yksiselitteisesti taulukon, esimerkiksi AsiakastunnusAsiakkaat -taulukon.

  • Vaihtoehtoinen avain (tai candidate avain): sarakkeen kuin perusavain, joka on yksilöllinen. Työntekijät-taulukko voi tallentaa esimerkiksi Työntekijätunnus ja sosiaaliturvatunnus, jotka ovat yksilöllisiä.

  • Viiteavain: sarakkeessa, joka viittaa toisen taulukon, esimerkiksi Asiakastunnustilaukset -taulukossa, joka viittaa Asiakkaat-taulukon Asiakastunnus yksilöllisen sarakkeen.

Tietomallin perusavain tai vaihtoehtoinen avain kutsutaan liittyvä sarake. Jos taulukolla on sekä perus- ja vaihtoehtoisen avaimen, voit käyttää joko sellaisen perustana olevan taulukon viiteavainkenttään. Viiteavain kutsutaan lähdesarake tai vain sarakkeen. Tässä esimerkissä yhteyden määritettäisiin Asiakastunnustilaukset -taulukossa (saraketta) ja AsiakastunnusAsiakkaat -taulukon (hakusarakkeen) välillä. Jos tietojen tuominen relaatiotietokannasta oletusarvoisesti Excel valitsee yhdestä taulukosta viiteavain ja vastaavan perusavaimen toisesta taulukosta. Voit kuitenkin sarakkeeseen, jossa on yksilölliset arvot hakusaraketta varten.

Asiakkaan ja tilauksen suhde on yksi-moneen-yhteys. Kaikkien asiakkaiden voi olla useita tilauksia, mutta tilaus ei voi olla useille asiakkaille. Toinen tärkeä taulukon yhteyden on yksi-yhteen. Tässä esimerkissä CustomerDiscounts -taulukko, joka määrittää yksittäisen diskonttokorko kunkin asiakkaan, on yksi-yhteen yhteyteen Asiakkaat-taulukko.

Tässä taulukossa (asiakkaiden CustomerDiscountsja tilaukset) kolmen taulukon väliset suhteet:

Suhde

Tyyppi

Hakusarake

Pylväskaavio

Asiakkaat-AsiakkaidenAlennukset

yksi-yhteen

Asiakkaat.Asiakastunnus

AsiakkaidenAlennukset.Asiakastunnus

Asiakkaat-Tilaukset

yksi-moneen

Asiakkaat.Asiakastunnus

Tilaukset.Asiakastunnus

Huomautus:  Tietomalli ei tue monta-moneen-suhteita. Esimerkki monta-moneen-suhteesta on Tuotteet- ja Asiakkaat-taulukoiden välinen suora suhde, koska yksi asiakas voi ostaa useita tuotteita ja useat asiakkaat voivat ostaa samaa tuotetta.

Kun yhteydet on luotu, Excel on yleensä uudelleenlaskenta kaikki juuri luomasi yhteyden taulukoiden sarakkeita käyttävät kaavat. Käsittely voi kestää jonkin aikaa, tietojen määrää ja yhteydet monimutkaisuudesta riippuen. Lisätietoja on artikkelissa Kaavojen uudelleenlaskenta.

Tietomallin voi olla useita suhteita kahden taulukon välille. Luomaan tarkkoja laskutoimituksia Excel tarvitsee yksi polku yhdestä taulukosta toiseen. Tämän vuoksi taulukoiden väliin vain yksi suhde on aktiivinen kerrallaan. Vaikka muut eivät ole käytettävissä, voit määrittää passiiviset yhteyden kaavoissa ja kyselyt.

Kaavionäkymään aktiivisen yhteyden on yhtenäinen viiva ja passiiviset ovat katkoviivat. Esimerkiksi AdventureWorksDW2012- DimDate -taulukko sisältää sarakkeen, DateKey, joka liittyy kolmeen eri sarakkeeseen taulukon FactInternetSales: Tilauspäivä, määräpäiväja Toimituspäivä. Jos aktiivisen yhteyden on välillä DateKey ja Tilauspäivä-, joka on oletusarvoinen suhde kaavoissa, ellet määritä toisin.

Suhteen voi luoda, kun seuraavat vaatimukset täyttyvät:

Ehto

Kuvaus

Kunkin taulukon yksilöivä tunnus

Jokaisessa taulukossa on oltava yksi sarake, joka yksilöi taulukon jokaisen rivin. Tästä sarakkeessa käytetään usein nimitystä perusavain.

Yksilöivät hakusarakkeet

Hakusarakkeen tietoarvojen tulee olla yksilöiviä. Toisin sanoen sarakkeessa ei saa olla kaksoisarvoja. Tietomallissa nollat ja tyhjät merkkijonot vastaavat tyhjää, joka on erillinen tietoarvo. Tämä tarkoittaa, että hakusarakkeessa ei saa olla useita nollia.

Yhteensopivat tietotyypit

Lähdesarakkeen ja hakusarakkeen tietotyyppien on oltava yhteensopivia. Saat lisätietoja tietotyypit tietomalleissa tuetut tietotyypit.

Tietomallissa ei voi luoda taulukkosuhdetta, jos avain on yhdistelmäavain. Luotava suhde voi lisäksi olla vain yhden suhde yhteen tai yhden suhde moneen. Muuntyyppisiä suhteita ei tueta.

Yhdistelmäavaimet ja Hakusarakkeet

Yhdistetyksi avaimeksi koostuu useaan sarakkeeseen. Tietomallien ei voi käyttää yhdistelmäavaimet: taulukon on aina oltava täsmälleen yksi sarake, joka määrittää yksiselitteisesti taulukon kullekin riville. Jos tuot taulukot, joilla on aiemmin luodun yhteyden koosteen avaimen perusteella, Power Pivot-taulukon tuontitoiminnossa Ohita yhteys, koska sitä ei voi luoda mallin.

Luo kaksi taulukkoa, joissa on useita sarakkeita, määrittämällä perus- ja viiteavaimet näppäimet suhteen, yhdistää arvot yhteen avainsarakkeen luominen ennen kuin voit luoda suhteen. Voit tehdä tämän ennen kuin voit tuoda tiedot tai luomalla lasketun sarakkeen tietomallin PowerPivot-apuohjelmalla.

Monta-moneen-yhteydet

Tietomallin ei voi olla monta-moneen-yhteydet. Yksi-moneen-taulukoita ei voi lisätä ainoastaan mallin. Voit kuitenkin mallin monta-moneen-yhteyksien DAX-funktiot.

Itseliitokset ja silmukat

Itseliitokset eivät ole sallittuja tietomallissa. Itseliitos on rekursiivinen suhde taulukon ja sen itsensä välillä. Itseliitosten avulla määritetään esimerkiksi pää- ja aliobjektien välisiä hierarkioita. Voit esimerkiksi luoda hierarkian, joka esittää yrityksen johtamisketjun, liittämällä Työntekijät-taulukon itseensä.

Excel ei salli silmukoiden luomista suhteiden kesken työkirjassa. Toisin sanoen seuraavat suhteet on kielletty.

Taulukon 1 sarake a Taulukon 2 sarakkeeseen f     

Taulukon 2 sarake f Taulukon 3 sarakkeeseen n     

Taulukon 3 sarake n Taulukon 1 sarakkeeseen a     

Jos yrität luoda suhteen, josta seuraa silmukka, ilmenee virhe.

Power Pivot -apuohjelmalla tietojen tuomisen yhtenä etuna on se, että Power Pivot voi toisinaan tunnistaa suhteita ja luoda uusia suhteita Exceliin luomassaan tietomallissa.

Kun tuot useita taulukoita, Power Pivot tunnistaa taulukoiden väliset suhteet automaattisesti. Kun luot Pivot-taulukon, Power Pivot myös analysoi taulukoissa olevat tiedot. Se tunnistaa mahdollisesti määrittämättä jääneet suhteet ja ehdottaa noihin suhteisiin sisällytettäviä sarakkeita.

Tunnistusalgoritmi tekee päätelmiä suhteiden todennäköisyydestä sarakkeiden arvoja ja metatietoja koskevien tilastollisten tietojen avulla.

  • Kaikkien suhteissa käytettyjen sarakkeiden tietotyyppien on oltava yhteensopivia. Automaattinen tunnistus tukee vain kokonaisluku- ja tekstitietotyyppejä. Lisätietoja tietotyypeistä on ohjeaiheessa Tietomalleissa tuetut tietotyypit.

  • Jotta suhteen tunnistaminen voi onnistua, hakusarakkeessa olevien yksilöivien avainten määrän on oltava suurempi kuin taulukon monta-puolella olevien arvojen määrä. Suhteen monta-puolen avainsarake ei siis saa sisältää mitään arvoja, joita ei ole hakutaulukon avainsarakkeissa. Oletetaan esimerkiksi, että käytössä on taulukko, jossa tuotteet on lueteltu tunnusten kanssa (hakutaulukko), sekä myyntitaulukko, jossa on lueteltu kunkin tuotteen myynnit (suhteen monta-puoli). Jos myyntitietueet sisältävät sellaisen tuotteen tunnuksen, jolla ei ole vastaavaa tunnusta tuotetaulukossa, suhdetta ei voi luoda automaattisesti, mutta sen luominen manuaalisesti saattaa olla mahdollista. Jotta Excel voi tunnistaa suhteen, sinun on ensin päivitettävä tuotteiden hakutaulukkoon puuttuvien tuotteiden tunnukset.

  • Varmista, että monta-puolella avainsarakkeen nimi on samankaltainen kuin hakutaulukon avainsarakkeen nimi. Nimiä ei tarvitse olla täsmälleen samat. Esimerkiksi business-asetusta usein sinulla variaatiot käytettävä samoja tietoja sisältävien sarakkeiden nimet: Emp-tunnus, työntekijätunnus, Työntekijätunnus EMP_IDja niin edelleen. Algoritmin tunnistaa samankaltainen nimi ja määrittää suurempi todennäköisyys näiden sarakkeiden, joka on samanlainen tai täysin vastaavia nimet. Tämän vuoksi niin, että todennäköisyys-yhteyden luominen, voit kokeilla tietoihin, jotka tuot kaltaisen sarakkeiden aiemmin luotujen taulukoiden sarakkeiden uudelleennimeämisestä. Jos Excel löytää useita mahdolliset yhteydet, valitse se luo yhteyden.

Tämä tieto voi auttaa ymmärtämään, miksi toiminto ei havaitse kaikkia suhteita, tai miksi metatietojen, kuten kenttien nimien ja tietotyyppien, muuttaminen voi parantaa automaattisen suhteiden tunnistamisen tuloksia. Lisätietoja on ohjeaiheessa Suhteiden vianmääritys.

Automaattinen nimettyjen joukkojen tunnistus

Nimettyjen joukkojen ja liittyvien Pivot-taulukkokenttien yhteyttä ei tunnisteta automaattisesti. Voit luoda nämä suhteet manuaalisesti. Jos haluat käyttää automaattista suhteen tunnistusta, irrota kukin nimetty joukko ja lisää nimetystä joukosta yksittäisiä kenttiä suoraan Pivot-taulukkoon.

Johtaminen

Joissakin tapauksissa taulukoiden väliset suhteet ketjutetaan automaattisesti. Jos esimerkiksi luot suhteen seuraavan esimerkin kahden ensimmäisen taulukon välille, suhde johdetaan myös kahden muun taulukon välille ja luodaan automaattisesti.

Tuotteet ja Luokka – luodaan automaattisesti

Luokka ja Aliluokka – luodaan automaattisesti

Tuotteet ja Aliluokka – suhde johdetaan

Jotta suhteiden ketjuttaminen voisi tapahtua automaattisesti, suhteiden on oltava yksisuuntaisia, kuten yllä. Jos suhteet olisi alun perin luotu esimerkiksi taulukoiden Myynti ja Tuotteet sekä taulukoiden Myynti ja Asiakkaat välille, suhdetta ei johdeta. Tämä johtuu siitä, että suhde taulukoiden Tuotteet ja Asiakkaat välillä on monta-moneen-suhde.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×