Taulukoiden tietojen muotoileminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Microsoft Office Access 2007 sisältää useita valmiita muotoiluasetuksia, joilla voidaan parantaa taulukon tai lomakkeen tietojen näyttämistä. Tämä artikkeli sisältää tietoja käytettävissä olevista valmiista muodoista ja niiden käyttämisestä.

Valittavissa olevat valmiit muodot määräytyvät kentän tietotyyppi-valinnan mukaan. Huomioi, että valittu muoto-ominaisuus vaikuttaa vain tietojen näkymiseen. Se ei vaikuta siihen, miten Access tallentaa taulukoiden tiedot. Voit esimerkiksi valita muodon, jossa valuuttatietotyypissä näkyy vain kaksi desimaalilukua, mutta tietolähteessä on neljä desimaalilukua. Tällöin näkyy pyöristetty arvo, joka ei ole sama kuin taulukon todellinen arvo.

Jokaiselle tietotyypille on Accessissa oletusmuoto, joten muotoilua tarvitsee muuttaa vain, jos haluat muuttaa oletusnäyttöä. Tietyn muodon käyttäminen voi olla hyödyllistä, jos haluat esimerkiksi näyttää lisätietoja joidenkin tietojen yhteydessä. Jos haluat esimerkiksi osoittaa ostotilaustaulukossa, että tuotetta on saatavilla vain laatikoittain, voit lisätä mukautetun muodon. Tällöin sana laatikko(a) näkyy, kun määrä lisätään kenttään. Kun määrää kuvaava yksikkö, kuten laatikko(a), on näkyvissä, tilausmääriin liittyviltä väärinkäsityksiltä vältytään.

Tekstimerkkijonon lisääminen kentän näyttömuodoksi

Huomautus: Microsoft Windowsin aluekohtaiset asetukset määräävät myös, miten päivämäärä ja aika-, numero- ja valuuttatietotyypit näytetään, kun käyttäjät käyttävät muotoiluasetuksia. Windows tukee useita kieliä sekä kyseistä kieliä käyttävien maiden ja alueiden valuutta-, päivämäärä- ja kellonaikamuotoja. Lisätietoja Windowsin aluekohtaisista asetuksista on artikkelissa Tietotyyppien ulkoasun muokkaaminen Windowsin aluekohtaisilla asetuksilla.

Useissa tietotyypeissä on valmiit Access-muotoiluasetukset. Jos tietotyypille ei ole käytettävissä valmista muotoilua, voit määrittää mukautetun muodon lisäämällä kenttään literaalisia merkkejä ja paikkamerkkejä.

Seuraavaksi tutustutaan käytettävissä oleviin valmiisiin muotoihin ja niiden käyttämiseen.

Valmiin muodon valitseminen

Luku- ja valuuttatietotyyppien muodon valitseminen

Jos et valitse luvun tai valuutta-arvon näyttävälle kentälle tai ohjausobjektille tiettyä muodon ominaisuusasetusta, Access näyttää lukuarvot yleisessä lukumuodossa ja valuutta-arvot valuuttamuodossa.

Seuraava taulukko sisältää käytettävissä olevat valmiit luku- ja valuuttatietotyypit ja niiden kuvaukset.

Muoto

Kuvaus

Esimerkki

Yleinen luku

(Oletusarvo) näyttää luvun siinä muodossa kuin se kirjoitetaan. Desimaalierottimen oikealla tai vasemmalla puolella näkyy enintään 11 numeroa. Jos luvussa on yli 11 numeroa tai ohjausobjekti ei ole tarpeeksi leveä kaikkien numeroiden näyttämistä varten, Access pyöristää luvun. Jos luku on hyvin suuri tai pieni (yli 10 numeroa desimaalierottimen oikealla tai vasemmalla puolella), Access käyttää tieteellistä merkintätapaa.

123,456

Valuutta

Näyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritetyn valuuttasymbolin ja muodon.

123 456 €

Euro

Lisää euromerkin () numeerisiin tietoihin. Muuten käytetään Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä valuuttamuotoa.

123 456,78 €

Kiinteä

Näyttää luvut ilman tuhaterottimia ja käyttäen kahta desimaalia. Jos kentän arvossa on yli kaksi desimaalia, Access pyöristää luvun.

1234,56

Vakio

Näyttää luvut käyttämällä tuhaterottimia ja kahta desimaalia. Jos kentän arvossa on yli kaksi desimaalia, Access pyöristää luvun kahdeksi desimaaliksi.

1 234,56

Prosentti

Näyttää luvut prosenttilukuina, joissa on kaksi desimaalia ja lopussa prosenttimerkki. Jos pohjana olevassa arvossa on yli neljä desimaalia, Access pyöristää arvon alaspäin.

123,50 %

Tieteellinen

Näyttää luvut käyttäen tieteellistä merkintätapaa (eksponenttimerkintää).

1,23E+04

Päivämäärä ja kellonaika -tietotyypin muodon valitseminen

Haluat ehkä hallita päivämäärä- ja kellonaika-arvojen näkymistä valitsemalla tietyn muodon. Jos esimerkiksi kenttään tai ohjausobjektiin on määritetty Päivämäärä ja kellonaika -tietotyyppi ja valitset lyhyen päivämäärämuodon asetuksen, päivämäärä näkyy muodossa 24.8.2007. Jos valitset pitkän päivämäärämuodon, sama päivämäärä näkyy muodossa keskiviikko, 24. elokuuta 2007.

Jos et määritä Päivämäärä ja kellonaika -tietotyypille muodon ominaisuusasetusta, Access näyttää päivämäärän ja kellonajan arvot yleisessä päivämäärämuodossa.

Seuraavassa taulukossa esitellään kuusi valmista muotoa, jotka voidaan valita Päivämäärä ja kellonaika -tietotyypissä.

Muoto

Kuvaus

Esimerkki

Yleinen pvm.

(Oletusarvo) Käytetään, kun päivämääräarvot halutaan esittää lukuina ja aika-arvot tunteina, minuutteina ja sekunteina. Access käyttää molemmissa arvolajeissa Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyjä päivämäärä- ja aikaerottimia. Jos arvossa ei ole aikaosaa, Access näyttää vain päivämäärän. Jos arvossa ei ole päivämäärää, Access näyttää vain ajan.

29.8.2006 10:10:42

Pitkä pvm.

Käytetään, kun vain päivämääräarvot halutaan esittää Windowsin aluekohtaisten asetusten Pitkä päivämäärä -muodon mukaan.

maanantai, 29. elokuuta 2006

Aleneva pvm.

Käytetään, kun päivämäärä halutaan esittää muodossa pp.kk.vvvv. Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä päivämääräerotinta käytetään.

29.08.2006
29/08/2006

Lyhyt pvm.

Käytetään, kun päivämääräarvot halutaan esittää Windowsin aluekohtaisten asetusten Lyhyt päivämäärä -muodon mukaan.

2005-08-09
8-29-2006

Pitkä klo

Käytetään, kun tunnit, minuutit ja sekunnit (sekä AM tai PM) halutaan esittää. Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä aikaerotinta.

10:10:42

12 tunnin klo

Käytetään, kun tunnit ja minuutit (sekä AM tai PM) halutaan esittää. Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä aikaerotinta.

10:10 AM

Lyhyt klo

Käytetään, kun vain tunnit ja minuutit halutaan esittää. Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä aikaerotinta.

10:10

Y-akselin muodon valitseminen

y-akselin arvot voidaan näyttää valitsemalla jokin kolmesta valmiista muodosta. Voit myös näyttää Kyllä/Ei-arvot käyttämällä valintaruutuja tai valintanappeja tekstiruudun sijaan.

Muoto

Kuvaus

Kyllä/Ei

(Oletusarvo) Näyttää luvun 0 Ei-arvona ja muut luvut kuin 0 Kyllä-arvona.

Tosi/Epätosi

Näyttää luvun 0 Epätosi-arvona ja muut luvut kuin 0 Tosi-arvona.

Käytössä/Ei käytössä

Näyttää luvun 0 Ei käytössä -arvona ja muut luvut kuin 0 Käytössä-arvona.

Voit myös käyttää Kyllä/Ei-arvoissa mukautettuja muotoja, kuten mukautettuja sanoja ja lauseita. Voit myös lisätä arvoille eri värejä määrittämällä merkkijonon.

Valmiin muodon käyttäminen

Kun lisäät muodon kenttään tai ohjausobjektiin, huomioi että muotoilu vaikuttaa vain tietojen visuaaliseen ulkoasuun. Se ei vaikuta siihen, miten Access tallentaa tiedot. Myös Windowsin aluekohtaiset asetukset voivat määrätä arvojen näyttötavan kokonaan tai osittain.

Voit käyttää valmista muotoa seuraavasti.

  1. Napsauta muutettavaa taulukkoa siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Rakennenäkymä.

  2. Valitse muotoiltava kenttä ja napsauta Yleiset-välilehdessä solua, joka on Muoto-ruudun vieressä.

  3. Napsauta nuolta ja valitse muoto luettelosta.

    Näyttöön tulee Ominaisuuden päivitysvaihtoehdot Ominaisuuden päivityksen toimintotunniste -toimintotunniste.

    Huomautus: Jos muotoluettelo on tyhjä, tietyssä tietotyypissä ei ole valmiita muotoja ja Access käyttää kyseiselle tietotyypille oletusmuotoa.

  4. Voit napsauttaa Ominaisuuden päivitysvaihtoehdot -toimintotunnistetta ja valita, että muoto päivitetään kaikissa tietokannan sijainneissa, joissa kenttää käytetään (esimerkiksi lomakkeen ohjausobjektissa). Muotoa koskevan muutoksen voi myös rajoittaa pelkästään taulukkoon.

  5. Tallenna tekemäsi muutokset.

Esimääritetyn muodon ottaminen käyttöön Luku-kentässä

Huomautus: Jos muotoa käytetään taulukon kentässä, Access käyttää samaa muotoa kaikissa kenttään sidotuissa (linkitetyissä) lomakkeen tai raportin ohjausobjekteissa.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×