Taulukoiden tai indeksien luominen tai muokkaaminen määrityskyselyllä

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit luoda ja muokata taulukoiden, rajoitukset, indeksit ja yhteydet Accessissa kirjoittamalla määrityskysely kyselyt SQL-näkymässä. Tässä artikkelissa kerrotaan määrityskysely kyselyt ja kuinka niitä käytetään luomaan taulukot, rajoitukset, indeksit ja yhteydet. Tämän artikkelin avulla voit päättää, milloin kannattaa käyttää määrityskysely.

Tämän artikkelin sisältö

Yleistä

Voit luoda tai muokata taulukon

Indeksin luominen

Rajoituksen tai suhteen luominen

Yleiskatsaus

Toisin kuin muut Access-kyselyiden määrityskysely ei noutaa tiedot. Sen sijaan määrityskysely käyttämällä Data Definition Language luominen, muokkaaminen ja poistaminen tietokantaobjektien.

Huomautus: Data Definition Language (DDL) on osa, SQL Structured Query Language ().

Määrityskysely kyselyt voivat olla hyvin helposti. Voit poistaa ja luo uudelleen pelkästään suorittamalla jotkin kyselyt tietokannan rakenteen osat säännöllisesti. Kannattaa käyttää määrityskysely, jos olet tutustunut SQL-lauseita ja aiot poistaa ja luo uudelleen tietyn taulukot, rajoitukset, indeksejä tai yhteyksiä.

Varoitus: Määrityskysely kyselyjen käyttäminen tietokantaobjekteihin voi olla riskialtis, koska toiminnot mukana ei ole vahvistus-valintaikkunoissa. Jos teet virheen, voit menetä tietoja tai muuttaa vahingossa taulukon rakennetta. Ole varovainen, kun määrityskysely kyselyn avulla voit muokata objekteja tietokannassa. Jos et ole vastaavaa tietokanta, jota käytät, ota yhteyttä tietokannan järjestelmänvalvojan ennen määrityskysely kyselyn suorittamista.

Tärkeää: Että taulukoita varmuuskopion ennen määrityskysely kyselyn suorittamista.

DDL avainsanat

Avainsana

Yleismerkki

LUO

Luoda hakemiston tai taulukon, jossa ei vielä ole.

MUUTA

Muokkaa aiemmin luotuun taulukkoon tai -sarakkeessa.

PUDOTA

Poista aiemmin luotuun taulukkoon, sarake tai rajoitus.

LISÄÄ

Lisää taulukon sarake tai rajoituksen.

SARAKE

Lisää, muuta, käyttäminen ja PUDOTA

RAJOITE

Lisää, muuta, käyttäminen ja PUDOTA

HAKEMISTO

Luo käyttäminen

TAULUKKO

ALTER luominen, käyttäminen ja PUDOTA

Sivun alkuun

Voit luoda tai muokata taulukon

Voit luoda taulukon käyttämällä Luo taulukko-komentoa. Luo taulukko-komennon syntaksi on seuraavanlainen:

CREATE TABLE table_name 
(field1 type [(size)] [NOT NULL] [index1]
[, field2 type [(size)] [NOT NULL] [index2]
[, ...][, CONSTRAINT constraint1 [, ...]])

Ainoa pakollinen Luo taulukko-komentoa osat ovat itse luoda taulukko-komentoa ja taulukon nimi, mutta yleensä sinun kannattaa määrittää kenttiä tai taulukon muita ominaisuuksia. Ota huomioon tässä yksikertaisessa esimerkissä.

Oletetaan, että haluat luoda taulukon nimen, vuosi ja hinnan käytettyjen autojen, jotka ovat lähitulevaisuudessa kohden. Haluat sallia enintään 30 merkkiä nimen ja vuoden 4 merkkiä. Määrityskysely kyselyn avulla voit luoda taulukon, toimi seuraavasti:

Huomautus: Voit joutua ensin käyttöön, jotta voit suorittaa määrityskysely tietokannan sisältö:

 • Valitse sanomapalkista Ota sisältö käyttöön.

Taulukon luominen

 1. Valitse Luo-välilehden Makrot ja koodi -ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna.

 3. Valitse rakenne -välilehden Kyselylaji -ryhmästä Määrityskysely.

  Rakenneruudukon piilotetaan ja SQL-näkymän objektivälilehti tulee näkyviin.

 4. Kirjoita seuraava SQL-lause:

  Luo taulukon autot (nimi TEXT(30), vuoden TEXT(4), hinta valuutta)

 5. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Taulukon muokkaaminen

Jos haluat muokata taulukon, voit käyttää ALTER TABLE-komento. ALTER TABLE-komennon avulla voit lisääminen, muokkaaminen ja pudota (Poista) sarakkeita tai rajoitukset. ALTER TABLE-komennon syntaksi on seuraavanlainen:

ALTER TABLE table_name predicate

jossa lause voi olla jokin seuraavista toimista:

ADD COLUMN field type[(size)] [NOT NULL] [CONSTRAINT constraint]

ADD CONSTRAINT multifield_constraint

ALTER COLUMN field type[(size)]

DROP COLUMN field

DROP CONSTRAINT constraint

Oletetaan, että haluat 10-merkkisen tekstikentän kunkin auton kunto tietojen tallentamiseen. Toimi seuraavasti:

 1. Valitse Luo-välilehden Makrot ja koodi -ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna.

 3. Valitse rakenne -välilehden Kyselylaji -ryhmästä Määrityskysely.

  Rakenneruudukon piilotetaan ja SQL-näkymän objektivälilehti tulee näkyviin.

 4. Kirjoita seuraava SQL-lause:

  Muuta taulukon autojen Lisää SARAKKEEN ehdon TEXT(10)

 5. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Sivun alkuun

Indeksin luominen

Jos haluat luoda hakemiston aiemmin luotuun taulukkoon, käytä CREATE INDEX-komento. CREATE INDEX-komennon syntaksi on seuraavanlainen:

CREATE [UNIQUE] INDEX index_name
ON table (field1 [DESC][, field2 [DESC], ...])
[WITH {PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL}]

Vain tarvittava elementti on CREATE INDEX komennon nimi, indeksi, käytössä-argumentin, taulukko, joka sisältää kentät, jotka haluat indeksin nimi sekä olevien kenttien luettelosta sisällytetään indeksi.

 • Indeksi luotava laskevassa järjestyksessä, joka voi olla hyödyllinen, jos olet usein suorittaa kyselyjä, jotka Etsi suurimmat arvot indeksoidun kentän tai että DESC-argumentin syitä Lajittele laskevaan järjestykseen indeksoidun kentän. Indeksin luodaan oletusarvon mukaan nousevaan järjestykseen.

 • Ensisijainen kanssa argumentin muodostaa indeksoidun kentän tai kentät perusavain taulukon.

 • KANSSA DISALLOW NULL-argumentti määrittää, edellyttää, että arvo kirjoitetaan indeksoidun kentän indeksin, eli null-arvot eivät ole sallittuja.

Oletetaan, että kentissä, joiden nimi, vuosi, hinta ja käytettyjen autojen, jotka ovat lähitulevaisuudessa ostettavissa kunto tallentaminen autot-taulukon. Oletetaan, että taulukossa on tullut suuria ja että sisällytät year-kentän usein kyselyissä myös. Voit luoda hakemiston Year-kentän avulla kyselyissä, joka palauttaa tuloksia nopeasti seuraavalla tavalla:

 1. Valitse Luo-välilehden Makrot ja koodi -ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna.

 3. Valitse rakenne -välilehden Kyselylaji -ryhmästä Määrityskysely.

  Rakenneruudukon piilotetaan ja SQL-näkymän objektivälilehti tulee näkyviin.

 4. Kirjoita seuraava SQL-lause:

  Luo indeksi YearIndex edelleen autot (vuosi)

 5. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Sivun alkuun

Rajoituksen tai suhteen luominen

Rajoituksen muodostaa looginen ehto, joka kentän tai kenttien yhdistelmän on täytettävä, kun arvot lisätään. Esimerkiksi YKSILÖLLISEN rajoitteen hyväksymällä arvo, jota monistaa olemassa olevaan arvoon, kentän rajoitettu kenttä estää.

Yhteyden on eräänlainen rajoitus, joka viittaa kentän arvot tai toisessa taulukossa, voit selvittää, onko arvo voidaan lisätä rajoitettu kentän tai kenttien yhdistelmän kenttien yhdistelmän. Älä käytä erityistä avainsana osoittaa, että rajoitus on yhteyden.

Voit luoda rajoituksen käyttämällä CONSTRAINT-lause luo taulukko- tai ALTER TABLE-komentoa. CONSTRAINT-lauseita on kahdenlaisia: toisella luodaan rajoite yksittäiseen kenttään ja toinen useita kenttiä.

Yhden kentän rajoitukset

Yhden kentän CONSTRAINT-lause tapahtuu heti määritystä kentän, että se rajoittaman ja syntaksi on seuraavanlainen:

CONSTRAINT constraint_name {PRIMARY KEY | UNIQUE | NOT NULL |
REFERENCES foreign_table [(foreign_field)]
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Oletetaan, että kentissä, joiden nimi, vuosi, hinta ja käytettyjen autojen, jotka ovat lähitulevaisuudessa ostettavissa kunto tallentaminen autot-taulukon. Oletetaan, että olet unohtanut usein kirjaimilla auton ehdon arvo ja että aina haluat tallentaa tiedot myös. Voit luoda rajoituksen ehto-kentän, joka estää kentän tyhjä, jätä avulla seuraavasti:

 1. Valitse Luo-välilehden Makrot ja koodi -ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna.

 3. Valitse rakenne -välilehden Kyselylaji -ryhmästä Määrityskysely.

  Rakenneruudukon piilotetaan ja SQL-näkymän objektivälilehti tulee näkyviin.

 4. Kirjoita seuraava SQL-lause:

  Muuta taulukon autojen ALTER SARAKKEEN ehdon TEKSTIN rajoituksen ConditionRequired ei ole tyhjä

 5. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Oletetaan, että jonkin aikaa, kun huomaat ehto-kentän, joka on oltava sama on monta vastaavat arvot. Esimerkiksi joillakin autojen on heikko ehdon arvo ja muut käyttävät arvo on Virheellinen.

Huomautus: Jos haluat sekä jäljellä olevia ohjeita noudattamalla lisääminen edellisessä vaiheessa luomasi autojen taulukon Väärennetyt tietoja.

Kun tyhjennät arvot niin, että ne ovat entistä yhdenmukaisemmat, voit luoda taulukon, yksi kenttä nimeltä ehto, joka sisältää kaikki arvot, jotka haluat käyttää autoista ehdon kanssa CarCondition:

 1. Valitse Luo-välilehden Makrot ja koodi -ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna.

 3. Valitse rakenne -välilehden Kyselylaji -ryhmästä Määrityskysely.

  Rakenneruudukon piilotetaan ja SQL-näkymän objektivälilehti tulee näkyviin.

 4. Kirjoita seuraava SQL-lause:

  Luo taulukon CarCondition (ehto TEXT(10))

 5. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

 6. Taulukon perusavaimen luominen käyttämällä ALTER TABLE-lause:

  Muuta taulukon CarCondition ALTER SARAKKEESSA ehto TEKSTIN rajoituksen CarConditionPK PERUSAVAIN

 7. Jos haluat lisätä arvot autojen taulukon ehto-kentästä CarCondition uuteen taulukkoon, kirjoita seuraava SQL näkymän SQL-objektivälilehti:

  Lisää YHDEKSI CarCondition SELECT DISTINCT-autot;-ehto

  Huomautus: Tässä vaiheessa SQL-lause on liittämiskysely. Toisin kuin määrityskysely liittämiskyselyn päättyy puolipisteellä.

 8. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Yhteyden luominen käyttämällä rajoitus

Voit edellyttää, että autojen taulukon ehto-kenttään uuden arvo vastaa CarCondition taulukon ehto-kentässä on arvo, voit luoda suhteen CarCondition ja autoja käyttämällä seuraavia ehto-nimisen kentän sitten toimet:

 1. Valitse Luo-välilehden Makrot ja koodi -ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna.

 3. Valitse rakenne -välilehden Kyselylaji -ryhmästä Määrityskysely.

  Rakenneruudukon piilotetaan ja SQL-näkymän objektivälilehti tulee näkyviin.

 4. Kirjoita seuraava SQL-lause:

  Muuta taulukon autojen ALTER SARAKKEEN ehdon TEKSTIN rajoituksen FKeyCondition viittaukset CarCondition (ehto)

 5. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Usean kentän rajoitukset

Monikenttäisen CONSTRAINT-lause voi käyttää vain kentän määritelmä-lauseen ulkopuolella ja syntaksi on seuraavanlainen:

CONSTRAINT constraint_name 
{PRIMARY KEY (pk_field1[, pk_field2[, ...]]) |
UNIQUE (unique1[, unique2[, ...]]) |
NOT NULL (notnull1[, notnull2[, ...]]) |
FOREIGN KEY [NO INDEX] (ref_field1[, ref_field2[, ...]])
REFERENCES foreign_table
[(fk_field1[, fk_field2[, ...]])] |
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Harkitse toisen tässä esimerkissä käytetään autojen taulukon. Oletetaan, että haluat varmistaa, että autojen taulukossa ei ole kahdella tietueella on samat arvot nimi, vuoden, ehto ja hinta. Voit luoda YKSILÖLLISEN rajoitteen, joka koskee näiden kenttien avulla seuraavasti:

 1. Valitse Luo-välilehden Makrot ja koodi -ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna.

 3. Valitse rakenne -välilehden Kyselylaji -ryhmästä Määrityskysely.

  Rakenneruudukon piilotetaan ja SQL-näkymän objektivälilehti tulee näkyviin.

 4. Kirjoita seuraava SQL-lause:

  Muuta taulukon autojen Lisää RAJOITE NoDupes YKSILÖLLINEN (nimen, vuosi, ehto, hinta)

 5. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×