Taulukoiden tai indeksien luominen tai muokkaaminen määrityskyselyllä

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Microsoft Office Access 2007on helppo luoda ja muokata taulukoita, rajoitukset ja indeksit rakennenäkymässä ja yhteydet luodaan käyttämällä Yhteydet-ikkuna. Vaihtoehtoisesti voit luoda ja muokata samaa nämä objektit kirjoittaminen määrityskysely kyselyt SQL-näkymässä.

Tässä artikkelissa kuvataan määrityskysely kyselyt, ja kerrotaan, miten näiden kyselyjen avulla voit luoda taulukoita, indeksit, rajoitukset ja yhteydet. Tämän artikkelin avulla voit päättää, milloin kannattaa käyttää määrityskysely.

Valitse haluamasi toimet

Lue-toiminnon käyttäminen määrityskysely

Voit luoda tai muokata taulukon

Indeksin luominen

Rajoituksen tai suhteen luominen

Lue-toiminnon käyttäminen määrityskysely

Toisin kuin muut kyselyt määrityskysely ei noutaa tiedot. Useimmat kyselyjen käyttäminen tietojen käsittelemisessä kieli (Enimmäiskuolleisuusrajan), joka sisältää Structured Query Language (SQL)-komennot, jotka määrittävät, kuinka tietoja aiemmin tietokantaobjektien yhdistetyt ja toiminnat tuottamaan tuloksia, jotka haluat. Määrityskysely kyselyjen käyttäminen tietojen Definition Language (DDL), joka sisältää SQL-komentoja, jotka määrittävät tietokantaobjektien, joka tallentaa tai indeksoida tiedot ja SQL-komentoja, jotka ohjaavat tietokantaobjektien käyttöoikeuden määritys. Office Access 2007määrityskysely määrittää tai muuttaa tietokantaobjektin määritys.

Yleensä kannattaa käyttää graafinen rakenne liittymät kyseisen Office Access 2007 tarjoaa (esimerkiksi rakennenäkymässä ja yhteydet-ikkunassa) voit luoda taulukoita, rajoitukset, indeksit ja yhteydet. Kuitenkin halutessasi taulukoita säännöllisesti poistaa ja luo uudelleen Nämä liityntäkohdat käyttäminen saattaa tulla aikaa. Määrityskysely kyselyn avulla voit kirjoittaa kyselyn vain kerran ja suorita se sitten uudelleen tarvittaessa. Harkitse määrityskysely vain, jos olet tutustunut SQL-lauseita ja jos aiot poistaa ja luo uudelleen tietyn taulukoita, rajoitukset tai indeksien säännöllisesti.

Tärkeää: Määrityskysely käyttäminen tietokantaobjekteihin voi olla riskialtis, koska toiminnot mukana ei ole vahvistus-valintaikkunoissa. Jos teet virheen, voit menetä tietoja tai muuttaa vahingossa taulukon rakennetta. Ole varovainen, kun määrityskysely kyselyn avulla voit muokata objekteja tietokannassa. Jos et ole vastaavaa tietokanta, jota käytät, ota yhteyttä tietokannan järjestelmänvalvojan ennen määrityskysely kyselyn suorittamista. Lisäksi on hyvä tehdä varmuuskopio, taulukoita, olet suorittamassa tällaisen kyselyn.

Sivun alkuun

Taulukon luominen tai muokkaaminen

Voit luoda taulukon CREATE TABLE -komennolla. CREATE TABLE -komennon syntaksi on seuraava:

CREATE TABLE table_name
(field1 type [(size)] [NOT NULL] [index1]
[, field2 type [(size)] [NOT NULL] [index2]
[, ...][, CONSTRAINT constraint1 [, ...]])

Luo taulukko-komentoa vain tarvittava elementti on itse luoda taulukko-komentoa, taulukon nimi, vähintään yksi kenttä ja kunkin kentän tietotyyppi. Esimerkki uutiskirjeistä Tarkista.

Oletetaan, että haluat luoda taulukon, johon tallennetaan niiden autojen nimi, vuosimalli ja hinta, joiden ostamista harkitset. Nimessä voi olla enintään 30 merkkiä ja vuosimallissa enintään neljä merkkiä. Voit luoda tämän taulukon määrityskyselyllä seuraavasti:

Huomautus: Sinun on ensin otettava tietokanta, jotta voit suorittaa määrityskysely sisällön.

 1. Sanomapalkin asetuksetja valitse sitten Ota tämä sisältö käyttöön.

 2. Valitse Luo-välilehden Muut-ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

 3. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna.

 4. Valitse Rakenne-välilehden Kyselyn laji -ryhmässä Määrityskysely.

  Rakenneruudukko katoaa näkyvistä ja SQL-näkymän objektivälilehti tulee näkyviin.

 5. Kirjoita seuraava SQL-lause:

  Luo taulukon autot (nimi TEXT(30), vuoden TEXT(4), hinta valuutta)

 6. Valitse Rakenne -välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Taulukon muokkaaminen

Voit muokata taulukkoa ALTER TABLE -komennolla. ALTER TABLE -komennolla voit lisätä, muokata ja poistaa sarakkeita tai rajoitteita. ALTER TABLE -komennon syntaksi on seuraava:

ALTER TABLE table_name predicate

jossa lause voi olla jokin seuraavista:

ADD COLUMN field type[(size)] [NOT NULL] [CONSTRAINT constraint]

ADD CONSTRAINT multifield_constraint

ALTER COLUMN field type[(size)]

DROP COLUMN field

DROP CONSTRAINT constraint

Oletetaan, että haluat lisätä 10-merkkisen tekstikentän, jolla kuvailet kunkin auton kuntoa. Voit toimia seuraavasti:

 1. Valitse Luo-välilehden Muut-ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna.

 3. Valitse Rakenne-välilehden Kyselyn laji -ryhmässä Määrityskysely.

  Rakenneruudukko katoaa näkyvistä ja SQL-näkymän objektivälilehti tulee näkyviin.

 4. Kirjoita seuraava SQL-lause:

  Muuta taulukon autojen Lisää SARAKKEEN ehdon TEXT(10)

 5. Valitse Rakenne -välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Sivun alkuun

Indeksin luominen

Voit luoda indeksin aiemmin luotuun taulukkoon CREATE INDEX -komennolla. CREATE INDEX -komennon syntaksi on seuraava:

CREATE [UNIQUE] INDEX index_name
ON table (field1 [DESC][, field2 [DESC], ...])
[WITH {PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL}]

Ainoat pakolliset elementit ovat CREATE INDEX -komento, indeksin nimi, ON-argumentti, indeksoitavat kentät sisältävän taulukon nimi ja indeksiin sisällytettävien kenttien luettelo.

 • DESC-argumentti luo indeksin laskevaan järjestykseen. Siitä voi olla hyötyä, jos suoritat säännöllisesti kyselyjä, jotka etsivät indeksoitujen kenttien suurimpia arvoja tai lajittelevat indeksoidut kentät laskevaan järjestykseen. Oletusarvoisesti järjestelmä luo indeksin nousevaan järjestykseen.

 • Ensisijainen kanssa argumentin muodostaa indeksoidun kentän tai kentät perusavain taulukon.

 • WITH DISALLOW NULL -argumentti määrittää, että indeksoidussa kentässä on oltava arvo. Se tarkoittaa, että tyhjäarvoa (null) ei hyväksytä. 

Oletetaan, että olet luonut Autot-nimisen taulukon, johon tallennat niiden autojen nimen, vuosimallin, hinnan ja kunnon, joiden ostamista harkitset. Oletetaan lisäksi, että taulukosta on tullut jo suuri ja käytät usein kyselyissäsi auton vuosimallia. Voit luoda Vuosimalli-kenttään indeksin, joka nopeuttaa kyselyiden suorittamista. Toimi seuraavasti:

 1. Valitse Luo-välilehden Muut-ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna.

 3. Valitse Rakenne-välilehden Kyselyn laji -ryhmässä Määrityskysely.

  Rakenneruudukko katoaa näkyvistä ja SQL-näkymän objektivälilehti tulee näkyviin.

 4. Kirjoita seuraava SQL-lause:

  Luo indeksi YearIndex edelleen autot (vuosi)

 5. Valitse Rakenne -välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Sivun alkuun

Rajoitteen tai yhteyden luominen

Rajoite muodostaa loogisen ehdon, jonka mukaisia kenttään tai kenttien yhdistelmään lisättävien arvojen on oltava. Esimerkiksi UNIQUE-rajoite estää kenttää hyväksymästä arvoa, joka on sama kuin kenttään aiemmin määritetty arvo.

Yhteyden on eräänlainen rajoitus, joka viittaa kentän arvot tai toisessa taulukossa, voit selvittää, onko arvo voidaan lisätä rajoitettu kentän tai kenttien yhdistelmän kenttien yhdistelmän.

Voit luoda rajoitteen CONSTRAINT-lauseella CREATE TABLE- tai ALTER TABLE -komennossa. CONSTRAINT-lauseita on kahta tyyppiä: toisella luodaan rajoite yksittäiseen kenttään ja toisella useisiin kenttiin.

Yhden kentän rajoitteet

Yhden kentän CONSTRAINT-lause sijaitsee heti sen kentän määrityksen jälkeen, jota rajoite koskee. Sen syntaksi on seuraava:

CONSTRAINT constraint_name {PRIMARY KEY | UNIQUE | NOT NULL |
REFERENCES foreign_table [(foreign_field)]
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Oletetaan, että olet luonut Autot-nimisen taulukon, johon tallennat niiden autojen nimen, vuosimallin, hinnan ja kunnon, joiden ostamista harkitset. Oletetaan lisäksi, että unohdat usein antaa auton kuntoa kuvaavan arvon, jonka kuitenkin haluat tallentaa kunkin auton tietojen mukana. Voit luoda Kunto-kenttään rajoitteen, joka estää jättämästä kenttää tyhjäksi, toimimalla seuraavasti:

 1. Valitse Luo-välilehden Muut-ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna.

 3. Valitse Rakenne-välilehden Kyselyn laji -ryhmässä Määrityskysely.

  Rakenneruudukko katoaa näkyvistä ja SQL-näkymän objektivälilehti tulee näkyviin.

 4. Kirjoita seuraava SQL-lause:

  Muuta taulukon autojen ALTER SARAKKEEN ehtoon TEKSTIN rajoituksen ConditionRequired ei ole tyhjä

 5. Valitse Rakenne -välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Oletetaan, että jonkin aikaa, kun huomaat ehtoon kentän, joka on oltava sama on monta vastaavat arvot. Esimerkiksi joillakin autojen on heikko ehdon arvo ja muut käyttävät arvo on Virheellinen. Kun tyhjennät arvot niin, että ne ovat entistä yhdenmukaisemmat, voit luoda taulukon, yksi kenttä nimeltä ehtoa, joka sisältää kaikki arvot, joita haluat käyttää autoista ehdon kanssa CarCondition:

 1. Valitse Luo-välilehden Muut-ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna.

 3. Valitse Rakenne-välilehden Kyselyn laji -ryhmässä Määrityskysely.

  Rakenneruudukko katoaa näkyvistä ja SQL-näkymän objektivälilehti tulee näkyviin.

 4. Kirjoita seuraava SQL-lause:

  Luo taulukon CarCondition (ehto TEXT(10))

 5. Valitse Rakenne -välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

 6. Voit siirtää Autot-taulukon Kunto-sarakkeen arvot uuteen AutonKunto-taulukkoon kirjoittamalla SQL-näkymän objektivälilehteen seuraavan SQL-lauseen:

  Lisää YHDEKSI CarCondition SELECT DISTINCT-autot;-ehto

  Huomautus: Tässä vaiheessa SQL-lause on liittämiskysely. Toisin kuin määrityskysely liittämiskyselyn päättyy puolipisteellä.

 7. Valitse Rakenne -välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Jos haluat määrittää, että Autot-taulukon Kunto-kenttään lisättävät uudet arvot vastaavat jotakin AutonKunto-taulukon Kunto-kentän arvoista, voit luoda AutonKunto- ja Autot-taulukoiden Kunto-kenttien välille yhteyden seuraavasti:

 1. Valitse Luo-välilehden Muut-ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna.

 3. Valitse Rakenne-välilehden Kyselyn laji -ryhmässä Määrityskysely.

  Rakenneruudukko katoaa näkyvistä ja SQL-näkymän objektivälilehti tulee näkyviin.

 4. Kirjoita seuraava SQL-lause:

  Muuta taulukon autojen ALTER SARAKKEEN ehdon TEKSTIN rajoitus FKeyCondition VIITTAUKSIA CarCondition (ehto)

 5. Valitse Rakenne -välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Usean kentän rajoitteet

Monikenttäisen CONSTRAINT-lause voi käyttää vain kentän määritelmä-lauseen ulkopuolella ja syntaksi on seuraavanlainen:

CONSTRAINT constraint_name 
{PRIMARY KEY (pk_field1[, pk_field2[, ...]]) |
UNIQUE (unique1[, unique2[, ...]]) |
NOT NULL (notnull1[, notnull2[, ...]]) |
FOREIGN KEY [NO INDEX] (ref_field1[, ref_field2[, ...]])
REFERENCES foreign_table
[(fk_field1[, fk_field2[, ...]])] |
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Toinen esimerkki autojen taulukon uutiskirjeistä Tarkista. Oletetaan, että haluat varmistaa, että autojen taulukossa ei ole kahdella tietueella on samat arvot nimi, vuoden, ehto ja hinta. Voit luoda YKSILÖLLISEN rajoitteen, joka koskee näiden kenttien avulla seuraavasti:

 1. Valitse Luo-välilehden Muut-ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna.

 3. Valitse Rakenne-välilehden Kyselyn laji -ryhmässä Määrityskysely.

  Rakenneruudukko katoaa näkyvistä ja SQL-näkymän objektivälilehti tulee näkyviin.

 4. Kirjoita seuraava SQL-lause:

  Muuta taulukon autojen Lisää RAJOITE NoDupes YKSILÖLLINEN (nimen, vuosi, ehto, hinta)

 5. Valitse Rakenne -välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×