Taulukkonäkymän tarkastelemisen ja tulostamisen helpottaminen

Kun avaat taulukon tai tarkastelet kyselyn tuloksia, Microsoft Office Access 2007 näyttää taulukon tai kyselyn tuloksen taulukkonäkymässä. Voit mukauttaa taulukkonäkymän ulkoasua – rivin ja sarakkeen esitystä taulukkonäkymässä – useilla eri tavoilla, jotta sitä on helpompi käsitellä, tarkastella tai se on helpompi tulostaa.

Tässä artikkelissa kuvataan, miten voit mukauttaa taulukkonäkymän ulkoasua, esimerkiksi lukita sarakkeen paikan tai muuttaa vaihtoehtoisten rivien taustaväriä.

Tässä artikkelissa

Taulukkonäkymän kuvaus

Asettelun muutosten tallentaminen

Sarakkeiden tai rivien koon muuttaminen

Sarakkeen siirtäminen

Fontin, fontin koon, muotoilun ja fontin värin muuttaminen

Sarakkeiden näyttäminen tai piilottaminen

Sarakkeiden lukitseminen ja vapauttaminen

Ruudukon tyylin ja taustavärin muuttaminen

Taulukkonäkymän ulkoasun oletusarvojen asettaminen

Sarakkeen summien näyttäminen

Vaihtelevien rivien taustavärin muuttaminen

Taulukkonäkymän kuvaus

Taulukkonäkymä näyttää taulukon, lomakkeen tai kyselyn tuloksen jokaisen tietueen kentät taulukkomuodossa (rivin ja sarakkeen), kuten tässä on esitetty.

Työntekijät-taulukko taulukkonäkymässä

Voit myös tarkastella lomaketta taulukkonäkymässä Jaettu lomake -komennolla, joka avaa uuden objektivälilehden, joka näyttää vaakasuunnassa kahteen näkymään, asettelu- ja taulukkonäkymään, jaetun lomakkeen. Voit jakaa lomakkeen avaamalla lomakkeen missä tahansa näkymässä ja valitsemalla sitten Luo-välilehden Lomakkeet-ryhmästä Jaettu lomake.

Sivun alkuun

Asettelun muutosten tallentaminen

Kun muutat taulukkonäkymän asettelua ja ulkoasua, haluat ehkä tallentaa muutokset, jotta ne otetaan käyttöön, kun seuraavan kerran avaat taulukkonäkymän. Kun suljet taulukkonäkymän muutosten tekemisen jälkeen, sinua kehotetaan tallentamaan kyseiset muutokset. Jos valitset Kyllä, muutokset tallennetaan ja otetaan käyttöön, kun seuraavan kerran avaat taulukkonäkymän. Jos valitset Ei, muutokset hylätään, ja taulukkonäkymä avautuu asettelun oletusasetuksilla (tai viimeksi tallennetuilla asetuksilla), kun avaat sen seuraavan kerran.

Sivun alkuun

Sarakkeiden tai rivien koon muuttaminen

Joskus kaikki taulukkonäkymän sarakkeet eivät mahdu näyttöön tai yksittäiset sarakkeet saattavat viedä tarvittua enemmän tilaa. Lisäksi saatat haluta muuttaa rivien korkeutta. Kun avaat taulukon, kyselyn tai lomakkeen taulukkonäkymässä, voit manuaalisesti muuttaa yksittäisen sarakkeen kokoa tai voit automaattisesti muuttaa sarakkeen kokoa, jotta se vastaa sen sisältöä. Voit muuttaa taulukkonäkymän rivien korkeutta, mutta uusi korkeus koskee kaikkia rivejä eikä yksittäisiä rivejä.

Sarakkeen koon muuttaminen manuaalisesti

 • Aseta osoitin sen sarakkeen oikeaan reunaan, jonka kokoa haluat muuttaa. Kun osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi, vedä saraketta, kunnes se on haluamasi kokoinen.

  Taulukkonäkymän sarakkeen koon muuttaminen

  TAI

 • Napsauta sarakkeen otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Sarakeleveys.

 • Kirjoita Sarakeleveys-valintaikkunassa sarakkeen leveys tai käytä oletusleveyttä valitsemalla Vakioleveys-valintaruutu. Valitse sitten OK.

Sarakkeen koon muuttaminen niin, että se vastaa sen sisältöä

 • Kaksoisnapsauta sarakkeen otsikon oikeaa reunaa.

  TAI

 • Napsauta sarakkeen otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Sarakeleveys.

 • Valitse Sarakeleveys-valintaikkunassa Sovita.

Rivien koon muuttaminen

Kun muutat yhden rivin kokoa, kaikkien rivien kokoa muutetaan. Kokoa ei voi muuttaa erikseen jokaisella rivillä.

Taulukkonäkymän rivin koon muuttaminen

 • Aseta osoitin minkä tahansa kahden tietueenvalitsin väliin taulukkonäkymän vasemmassa reunassa ja vedä, kunnes rivit ovat haluamasi kokoiset.

  TAI

 • Napsauta tietueen tietuevalitsinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Rivikorkeus.

 • Kirjoita Rivikorkeus-valintaikkunassa rivin korkeus ja valitse sitten OK.

Rivien koon muuttaminen oletusarvoisen korkeuden mukaiseksi

 1. Napsauta tietueen tietuevalitsinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Rivikorkeus.

 2. Valitse Rivikorkeus-valintaikkunasta Vakiokorkeus-valintaruutu ja valitse sitten OK.

Huomautus: Et voi kumota sarakkeen leveyden tai rivien korkeuden muutoksia napsauttamalla pikatyökalurivin Kumoa-painiketta. Jos haluat kumota muutokset, sulje taulukkonäkymä ja valitse sitten Ei, kun sinua kehotetaan tallentamaan taulukkonäkymän asettelun muutokset. Ei-vaihtoehdon valinta kumoaa myös muut asetteluun tehdyt muutokset.

Sivun alkuun

Sarakkeen siirtäminen

Voit järjestää taulukkonäkymän sarakkeita uudelleen vetämällä sarakkeita eri paikkoihin. Tällä tavoin voit esimerkiksi varmistaa, että sarake on vasemmanpuoleisin ja näkyy siis aina näkymässä.

 1. Valitse sarake napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.

 2. Vedä sarake uuteen paikkaan. Kun osoitin tulee näkyviin, pudota sarake sijaintiin.

  Etunimi-sarakkeen siirtäminen vasemmanpuoleiseen sijaintiin

Sivun alkuun

Fontin, fontin koon, muotoilun ja fontin värin muuttaminen

Kun olet avannut taulukon, kyselyn tai lomakkeen taulukkonäkymässä, voit muuttaa fonttia tai fontin ominaisuuksia, kuten kokoa, muotoilua ja väriä. Huomaa, että muutokset vaikuttavat koko taulukkonäkymään. Jos haluat tallentaa muutokset, jotta ne näkyvät automaattisesti, kun seuraavan kerran avaat taulukkonäkymän, muista valita Kyllä, kun sinua kehotetaan tallentamaan asettelun muutokset.

Seuraavassa kuvassa on Aloitus-välilehden Fontti-ryhmä. Tämän ryhmän komennoilla voit tehdä muutoksia fontin ominaisuuksiin taulukkonäkymässä.

Fontti-ryhmä

 • Tee Aloitus-välilehden Fontti-ryhmässä jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat muuttaa fonttia, kirjoita fontin nimi tai valitse fontti Fontti-ruudusta.

  • Jos haluat muuttaa fontin kokoa, kirjoita fontin koko tai valitse se Fonttikoko-ruudusta.

  • Jos haluat muuttaa fontin tyyliä, napsauta Lihavoitu-, Kursivoitu- tai Alleviivattu-painiketta (tai niiden yhdistelmää).

  • Jos haluat muuttaa fontin väriä, napsauta Fontin väri -painikkeen viereistä nuolta ja valitse sitten väri värivalikoimasta.

Sivun alkuun

Sarakkeiden näyttäminen tai piilottaminen

Kun käytät taulukkonäkymää, voit poistaa sarakkeet näkymästä piilottamalla ne. Voit kumota kyseisen toiminnon valitsemalla Näytä piilotetut sarakkeet -vaihtoehdon. Saatat esimerkiksi haluta piilottaa sarakkeen, joka sisältää sillä hetkellä tarpeettomia tietoja.

Huomautus: Kun haluat näyttää tai piilottaa taulukkonäkymän sarakkeita, sinun on ensin avattava taulukko, kysely tai lomake taulukkonäkymässä.

Sarakkeen tai sarakkeiden piilottaminen

 1. Valitse sarake tai sarakkeet, jotka haluat piilottaa.

  Jos haluat valita vierekkäisiä sarakkeita, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja napsauta lisäsarakkeiden otsikoita.

  Huomautus: Et voi valita muita kuin vierekkäisiä sarakkeita. Valitse muut sarakkeet ja piilota ne yksitellen.

 2. Napsauta sarakkeen otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Piilota sarakkeet.

Taulukkonäkymän sarakkeiden piilottaminen

Piilotetun sarakkeen tai sarakkeiden näyttäminen

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa sarakkeen otsikkoa ja valitse sitten Näytä sarakkeet.

 2. Valitse Näytä sarakkeet -valintaikkunassa näytettävien piilotettujen sarakkeiden valintaruudut ja valitse sitten Sulje.

Sivun alkuun

Sarakkeiden lukitseminen ja vapauttaminen

Joskus saatat haluta pitää tietyt sarakkeet vasemmalla, kun vierität tai siirryt toiseen paikkaan taulukkonäkymässä. Saatat esimerkiksi haluta pitää sarakkeen paikassa, jotta se näyttää aina tietuetta määrittävän otsikon tai tunnuksen. Voit tehdä tämän lukitsemalla useita sarakkeita paikkaan.

Huomautus: Kun haluat lukita tai vapauttaa taulukkonäkymän sarakkeita, sinun on ensin avattava taulukko, kysely tai lomake taulukkonäkymässä.

Yhden tai usean sarakkeen lukitseminen

 1. Valitse sarake tai sarakkeet, jotka haluat lukita.

  Voit valita yhden sarakkeen napsauttamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa. Jos haluat valita vierekkäisiä sarakkeita, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja valitse lisäsarakkeiden otsikot. Et voi valita muita kuin vierekkäisiä sarakkeita. Valitse muut sarakkeet ja lukitse ne yksitellen.

 2. Napsauta sarakkeen otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Lukitse sarakkeet.

  Huomautus: Lukitut sarakkeet siirretään kaikkien muiden sarakkeiden vasemmalla puolelle. Voit palauttaa nämä sarakkeet niiden alkuperäiseen sijaintiin vapauttamalla ne ja vetämällä ne sitten haluamaasi sijaintiin.

Kaikkien sarakkeiden vapauttaminen

 • Napsauta mitä tahansa sarakkeen otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Vapauta kaikki sarakkeet.

Sivun alkuun

Ruudukon tyylin ja taustavärin muuttaminen

Voit muuttaa taulukkonäkymän ulkoasua muuttamalla ruudukon tyyliä ja taustaväriä. Lisäksi voit määrittää taustavärin niin, että se vaihtuu jokaisen tietueen kohdalla. Katso lisätietoja osasta Vaihtelevien rivien taustavärin muuttaminen.

Huomautus: Kun haluat määrittää taulukkonäkymän ruudukon tyylin tai taustavärin, sinun on ensin avattava taulukko, kysely tai lomake taulukkonäkymässä.

Ruudukon tyylin määrittäminen

 1. Napsauta Aloitus-välilehden Fontti-ryhmän Ruudukot-painikkeen viereistä nuolta.

 2. Valitse haluamasi ruudukon tyyli.

  Fontti-ryhmän Ruudukko-painike

Taustavärin määrittäminen

 1. Napsauta Aloitus-välilehden Fontti-ryhmän Täyttö- tai taustaväri -painikkeen viereistä nuolta.

 2. Valitse haluamasi taustaväri.

  Fontti-ryhmän Täyttö- tai taustaväri -painike

Sivun alkuun

Taulukkonäkymän ulkoasun oletusarvojen asettaminen

Voit mukauttaa oletusarvoja, jotka määrittävät taulukkonäkymän alkuperäisen ulkoasun. Mukauttamalla oletusarvoja voit ottaa käyttöön oletusarvoisen vakioulkoasun kaikissa uusissa taulukkonäkymissä. Voit muuttaa näitä asetuksia Accessin asetukset -valintaikkunassa. Tässä määritetyt asettelun asetukset koskevat kaikkia tietokantoja eikä vain nykyistä tietokantaa.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva .

 2. Valitse Accessin asetukset ja sitten Taulukkonäkymä.

 3. Määritä haluamasi asetukset.

 4. Valitse OK.

Sivun alkuun

Sarakkeen summien näyttäminen

Joskus on kätevää näyttää summa sarakkeen alaosassa. Office Access 2007 -ohjelmassa on uusi työkalu nimeltä Summa-rivi, joka tekee tietosarakkeen summausprosessin yksinkertaisemmaksi. Voit myös käyttää Summa-riviä muiden laskutoimitusten suorittamiseen, kuten keskiarvojen etsimiseen, sarakkeen kohteiden määrän laskemiseen ja tietosarakkeen enimmäis- tai vähimmäisarvon etsimiseen.

Taulukkonäkymän summarivi

Kun tarkastelet taulukkonäkymää, voit tuoda Summa-rivin näkyviin seuraavasti:

 1. Valitse Aloitus-välilehden Tietueet-ryhmästä Summat.

  Taulukon loppuun lisätään uusi rivi, jonka ensimmäisessä sarakkeessa lukee Summa.

 2. Napsauta solua, joka sisältää sanan Summa.

  Huomaa, että soluun ilmestyy nuoli.

 3. Napsauttamalla nuolta voit valita koostefunktion.

  Saatavilla olevat koostefunktiot määräytyvät sarakkeessa olevien tietojen tyypin mukaan. Jos sarake esimerkiksi sisältää valuuttatietoja, näkyvissä on edeltävän kuvan kaltainen funktioiden luettelo.

Lisätietoja Summa-rivin käyttämisestä on tämän artikkelin Katso myös -osan linkeissä.

Sivun alkuun

Vaihtelevien rivien taustavärin muuttaminen

Voit määrittää taulukkonäkymän vaihtelevien rivien taustavärin välittämättä tavallisesta taustaväristä. Vaihtoehtoisen taustavärin määrittäminen helpottaa vierekkäisten rivien erottamista.

Huomautus: Kun haluat muuttaa taulukkonäkymän vaihtelevien rivien taustavärin, sinun on ensin avattava taulukko, kysely tai lomake taulukkonäkymässä.

 1. Napsauta Aloitus-välilehden Fontti-ryhmän Vaihtoehtoinen täyttö- tai taustaväri -painikkeen viereistä nuolta.

  Fontti-ryhmän Vaihtoehtoinen täyttö- tai taustaväri -painike

 2. Valitse vaihteleva rivi ja haluamasi taustaväri.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×