Tallentaminen SharePointiin (PowerPivot)

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit tallentaa PowerPivot-tietomalleja sisältäviä Excel-työkirjoja SharePoint-sivustoon, jos sivusto on määritetty tukemaan tietomallien käyttöä. Kun työkirja on julkaistu, SharePoint-käyttöoikeudet ja tiedoston ominaisuudet määräävät sen, kuinka muut pystyvät katselemaan ja käyttämään sitä.

Ennen aloittamista

Jotta voit julkaista työkirjoja SharePointiin, tarvitset riittävät käyttöoikeudet. Sinulla on myös oltava tarvittavat ohjelmistot sekä tietämystä siitä, kuinka työkirja valmistellaan julkaisua varten.

Palvelinohjelmisto

Jotta voit katsella työkirjoja selaimessa, käyttämässäsi SharePoint-palvelimessa on oltava käytössä Power Pivot for SharePoint sekä Excel Services. Molemmat palvelut tarvitaan SharePointissa tapahtuvaa työkirjojen käsittelyä ja hahmontamista varten.

Saatat pystyä tunnistamaan, onko sinulla asianmukainen ohjelmisto käytössä, tarkistamalla asian sivuston kirjastoista ja pikavalikoista. Joudut kuitenkin todennäköisesti varmistamaan SharePoint-järjestelmänvalvojalta, onko vaadittavaa palvelinohjelmistoa asennettu. Jos sivustossasi on PowerPivot-valikoima, Power Pivot for SharePoint on asennettu. Jos taas pystyt avaamaan Excel-työkirjan selainikkunaan joutumatta lataamaan tiedostoa Excel-työpöytäsovellukseen, Excel Services toimii SharePoint-palvelimessa.

Jos aiot määrittää työkirjaan automaattisen tietojen päivityksen, varmista palvelimen järjestelmänvalvojalta, että tietojen tuomiseen käyttämäsi tietopalvelut ovat myös palvelimessa käytettävissä.

Käyttöoikeudet

Kun tallennat tiedoston SharePointiin, tiedoston katselu-, muokkaus- ja poisto-oikeudet määräytyvät SharePoint-käyttöoikeuksien perusteella. Seuraavassa taulukossa kuvataan, mitä oikeuksia mikäkin SharePoint-käyttöoikeustaso antaa julkaisemiisi työkirjoihin:

Käyttöoikeus

Oikeudet

Näytä

Kaikki, joille on myönnetty tarkasteluoikeudet, voivat avata työkirjan siirtymällä tiedoston URL-osoitteeseen. Lisäksi työkirjaa voi käyttää vain luku -muotoisena ulkoisena tietolähteenä muissa Excel-työkirjoissa ja -raporteissa.

Osallistuja

Osallistumisoikeudet ovat laajemmat: käyttäjä saa oikeuden lisätä tiedostoja SharePoint-kirjastoon, ja hän voi muokata tai poistaa kirjaston tiedostoja.

Täydet oikeudet

Täydet oikeudet sisältävät kaikki osallistumisoikeudet. Niiden lisäksi käyttäjä voi luoda ja hallinnoida luetteloa tai kirjastoa sekä peruuttaa uloskuittauksen.

SharePoint-sivustojen ja -kirjastojen käytettävyys määräytyy sivuston järjestelmänvalvojan tai omistajan ryhmille tai yksittäisille käyttäjille määrittämien käyttöoikeuksien mukaan.

Useimmilla käyttäjillä on tarkastelu- tai osallistujaoikeudet. Voit tarkistaa sinulle myönnetyt oikeudet SharePoint-sivuston Sivuston toiminnot -valikosta. Jos valikon ainoana vaihtoehtona on Näytä sivuston kaikki sisältö, sinulla on tarkasteluoikeudet etkä voi julkaista tiedostoja kyseiseen SharePoint-sivustoon. Jos valikossa on enemmän vaihtoehtoja tai jos valintanauhassa näkyy Kirjaston työkalut, sinulla on osallistumisoikeudet.

Työkirjan valmisteleminen

Ennen kuin julkaiset PowerPivot-tietoa sisältävän työkirjan, tee valmistelutyöt noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Ota selville, kuinka luodaan yhteystietoja käyttävä työkirja niin, että työkirja toimii myös tiedoston julkaisemisen jälkeen.

 2. Perehdy SharePointissa julkaistavien PowerPivot-tietojen tietosuojakysymyksiin.

 3. Voit parantaa työkirjan visuaalisuutta SharePointissa seuraavasti:

  • Anna Excel-työkirjoille kuvaavat nimet. Työkirjan nimi näkyy sivun nimenä, kun tiedosto julkaistaan PowerPivot-valikoimaan.

  • Poista käytöstä visuaaliset elementit, joita ei käytetä. Siirry Excelissä Näytä-valintanauhan Näytä-osaan ja poista käytöstä Ruudukkoviiva, Kaavarivi ja Otsikot.

  • Piilota tyhjät ja raportin kannalta epäolennaiset Excel-laskentataulukot. Napsauta Excel-ikkunassa taulukonvalitsinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Piilota taulukko.

  • Ennen kuin tallennat ja julkaiset työkirjan, valitse solu A1. Kun julkaistu tiedosto avataan selaimessa, ikkuna kohdistuu työkirjassa viimeksi aktiivisena olleeseen soluun. Sijoittamalla kohdistimen soluun A1 varmistat, että laskentataulukon vasen yläkulma näkyy selainikkunan vasemmassa yläkulmassa.

Todennus- ja päivitysasetusten tarkistaminen

Todennus- ja päivitysasetuksissa kannattaa käyttää Excelin oletusasetuksia.

Windows-todennuksen varmistaminen

Excel määrittää Windows-todennuksen oletusarvoisesti niin, että tietomallitietojen käytössä käytetään työkirjaa tarkastelevan henkilön käyttäjätietoja. Käyttämällä oletusasetuksia varmistat, että PowerPivot-palvelinohjelmisto pystyy poimimaan oikeat käyttäjätiedot PowerPivot-työkirjojen käyttäjistä. Näin pystyt myös tehostamaan yhteistyötä tietojasi käyttävien työtovereiden kanssa. Jollet määritä asetuksiin mitään tai käytät asetuksissa suojatun säilöpalvelun (SSS) tunnusta, työkirjan käyttötiedoiksi tallentuu Excel Services -palvelun valvomaton käyttäjätili (tai SSS-tunnus) organisaatiossa olevan todellisen käyttäjän sijaan.

 1. Valitse Excelin Tiedot-valintanauhassa Muodostetut yhteydet.

 2. Napsauta Muodostetut yhteydet -valintaikkunassa työkirjassa olevaa yhteyttä ja valitse Avaa.

 3. Valitse Ominaisuudet > Määritys > Todennusasetukset.

 4. Varmista, että Käytä todennetun käyttäjän tiliä -vaihtoehto on valittuna.

Päivitysasetusten määrittäminen

Päivitysasetukset voivat vaikuttaa PowerPivot-työkirjan esikatseluun PowerPivot-valikoimakirjastossa. Jos työkirja on esimerkiksi määritetty päivittymään avattaessa ja Excel Services on määritetty ilmoittamaan tietojen päivittymisestä, näkyviin tulee Excel-tietojen päivitysvaroituksen pikkukuva tiedoston esikatselukuvan sijaan.

 1. Valitse Excelin Tiedot-valintanauhassa Yhteydet > Ominaisuudet.

 2. Valitse Käyttö > Päivitysasetukset -kohdassa Päivitä tiedot, kun tiedosto avataan -valintaruutu tai poista sen valinta oheisten suositusten mukaan. Suositukset määräytyvät tietomallitiedon käyttötavan perusteella.

Tiedon käyttötapa

Suositeltava päivitysasetus

Upotettu työkirjaan (useimmin käytetty vaihtoehto)

Poista Päivitä tiedot, kun tiedosto avataan -vaihtoehdon valinta. Koska kaikki tiedot on upotettu, niiden päivittäminen jokaisella avauskerralla ei ole tarpeen.

Tallennettu ulkoiseksi tietolähteeksi (esimerkiksi määrität työkirjaan ulkoisen tietoyhteyden tietojen tuomisen sijaan)

Valitse Päivitä tiedot -valintaruutu, kun tiedosto avataan. Koska tiedot ovat eri sijainnissa, ne kannattaa päivittää mahdollisten muutosten varalta.

Jotta esikatselukuva saadaan näkyviin, pyydä SharePoint-järjestelmänvalvojaa mukauttamaan Excel Servicesin Varoita päivityksen yhteydessä -asetusta. Lisätietoja on TechNet-artikkelissa Luotetun sijainnin luominen PowerPivot-sivustoja varten.

Palvelinpuolen tiedonpäivitystoiminnot (koskee työkirjoja, jotka on tallennettu SharePointiin ja joissa käytetään ajoitettua PowerPivot-tietojen päivitystä).

Valitse Päivitä tiedot, kun tiedosto avataan -valintaruutu. Koska työkirjan tiedot on ajoitettu päivittymään, PowerPivot ottaa työkirjassa automaattisesti käyttöön Päivitä tiedot, kun tiedosto avataan -toiminnon ja siten varmistaa, että uudet tiedot korvautuvat Pivot-taulukon välimuistiin. Jos poistat valintaruudun valinnan, ohjelma valitsee sen automaattisesti uudelleen, kun tallennat työkirjan takaisin SharePointiin.

Tiedoston sijainnin valitseminen

Sivustossa jakamasi tiedostot sijaitsevat yleensä tiedostokirjastossa. Sivustossa jakamasi tiedostot sijaitsevat yleensä tiedostokirjastossa. Jaetut asiakirjat -tiedostokirjasto on yleisimmin käytössä oleva kirjasto. Jos SharePoint-sivustossa on käytössä Power Pivot for SharePoint, sivustossa on usein PowerPivot-valikoima, jossa on työkirjan esikatselumahdollisuus, mukautetut kirjastonäkymät sekä tietojen päivityksen ajoitusmääritykset.

Sinun on valittava SharePoint-palvelin, jossa on Power Pivot for SharePoint. Jos julkaiset tiedoston palvelimeen, jossa ei ole PowerPivot-palvelinohjelmistoa, tiedot eivät lataudu, kun avaat tiedoston kirjastosta.

Voit valita työkirjan tallennuspaikaksi Jaetut asiakirjat -tiedostokirjaston, PowerPivot-valikoiman tai minkä tahansa muun tiedostokirjaston. Jotta voit käyttää tallennussijaintia, sinun on tiedettävä kirjaston URL-verkko-osoite. SharePoint-oletussivustossa kirjastojen URL-osoitteet ovat seuraavat:

 • http://<palvelimen nimi>/Shared%20Documents

 • http://<palvelimen nimi>/PowerPivot%20Gallery

 • Saat näkyviin minkä tahansa kirjaston URL-osoitteen napsauttamalla kirjastossa olevan tiedoston nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Ominaisuudet. Osoite (URL) -kohdassa näkyy tiedoston SharePoint-polku. Valitse URL-osoite hiirellä, jotta se tulee kokonaisuudessaan valituksi. Pitkä osoite ei ehkä ole kokonaan näkyvissä.

 • URL-osoitetta on todennäköisesti muokattava, ennen kuin sitä voi käyttää. Jos URL-osoitteessa on katseluohjelmaan ja lähteeseen liittyvää tietoa, ne on poistettava niin, että jäljelle jää palvelimen, sivuston ja kirjaston nimi. Jos URL-osoite on esimerkiksi seuraava, voit johtaa käytettävän URL-polun säilyttämällä lihavoidut osat ja poistamalla loput: http://Contoso/Myynti/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PowerPivot%20Gallery/ContosoMyynti.xlsx&Source=http%3A%2F%2FContoso%2FPowerPivot%2520Gallery%2FForms%2FAllItems%2Easpx&DefaultItemOpen=1. Jos olet julkaisemassa ContosoMyynti.xlsx-tiedostoa, käytettävä polku on URL-ominaisuuden perusteella seuraava: 'http://Contoso/Myynti/PowerPivot%20Gallery/ContosoMyynti.xlsx'. Jos kyse on vain sivustosta ja kirjastosta, osoite on seuraava: 'http://Contoso/Myynti/PowerPivot%20Gallery'.

 • Valitse sijainniksi kirjasto, joka on niiden henkilöiden käytettävissä, joille haluat jakaa työkirjan. Jotta voit varmistaa työkirjan käytettävyyden, voit joutua pyytämään kyseisille käyttäjille käyttöoikeudet kirjastoon tai tiedostoon.

Tiedoston tallentaminen SharePointiin

 1. Valitse Excelissä Tiedosto > Tallenna nimellä > SharePoint tai Sivustot > Selaa ja valitse sijainti.

 2. Kirjoita Tallenna nimellä -valintaikkunan Tiedoston nimi -kenttään tiedoston nimi, jos käytät nykyistä sijaintia. Jos valitsit Etsi sijainti selaamalla, anna SharePoint-sivuston koko URL-osoite tai osa siitä. Jos annat osan URL-osoitteesta, esimerkiksi http://<palvelimen nimi>, avaa yhteys määrittämääsi palvelimeen valitsemalla Tallenna ja siirry sitten sivustossa haluamaasi kirjastoon. Esimerkkejä SharePointin URL-osoitteista on tämän artikkelin kohdassa Tiedoston sijainnin valitseminen.

 3. Julkaise työkirja kirjastoon valitsemalla Tallenna.

Varmista selaimessa, että tiedosto on kirjastossa näkyvissä. Viimeksi julkaistut tiedostot näkyvät luettelossa. Kirjaston asetukset vaikuttavat siihen, missä kohdassa tiedosto näkyy. (Asetuksiin on esimerkiksi voitu määrittää, että tiedostot lajitellaan aakkosjärjestykseen tai nousevasti päivämäärän mukaan.) Selainikkunaa on ehkä päivitettävä, jotta uusimmat lisäykset tulevat näkyviin.

PowerPivot-työkirjan lataaminen SharePointista käsin

Voit lisätä PowerPivot-työkirjan myös lataamalla sen SharePoint-sivustosta. Käytä tätä lisäystapaa, jos haluat toimia SharePointista käsin.

 1. Siirry SharePoint-sivustoon ja avaa tiedostokirjasto.

 2. Valitse Kirjaston työkalut -kohdassa Asiakirjat > Lataa asiakirja > Lataa asiakirja.

 3. Siirry tallennetun .xlsx-tiedoston sijaintiin, valitse tiedosto ja valitse OK.

Tiedosto latautuu SharePoint-sivustoon ja tulee kansioon näkyviin. Voit joutua napsauttamaan selaimen päivityspainiketta, ennen kuin tiedosto näkyy. Nyt tiedoston voi avata SharePointissa. Voit kertoa muille, missä tiedosto sijaitsee, antamalla heille tiedoston URL-osoitteen.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×