Täydentäviä Microsoft Office Communicator 2007 R2 -tietosuojatietoja

Päivitetty viimeksi: joulukuussa 2008

Tämän sivun tiedot täydentävät Microsoft Office Communications -tuotteiden tietosuojalausuntojen tietoja. Office Communications tuotetta tai -palvelua koskevien tietojen keräämiseen ja käyttämiseen liittyvien käytäntöjen ymmärtäminen edellyttää, että käyttäjä tutustuu sekä Microsoft Office Communications tuotteiden tietosuojalausuntoon että näihin täydentäviin tietosuojatietoihin.

Arkistointi

Tämän toiminnon toiminta: Arkistoinnin avulla järjestelmänvalvoja voi arkistoida pikaviestikeskusteluja, kokousten toimintoja ja sisältöä sekä käyttöä koskevia tietoja, kuten tietoja käyttäjien kirjautumisesta, keskusteluiden aloittamisesta ja liittymisestä keskusteluihin.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Arkistointitoiminto tallentaa pikaviestikeskusteluiden sisällön ja pikaviestitoimintojen käyttöä koskevat tiedot järjestelmänvalvojan määrittämään palvelimeen. Tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Näiden tietojen käyttö: Järjestelmänvalvoja voi käyttää näitä tietoja hallitessaan Office Communicatorin käyttöä yrityksessä.

Valinta/hallinta: Arkistointi on oletusarvon mukaan poissa käytöstä, ja yrityksen järjestelmänvalvojan täytyy ottaa se käyttöön. Käyttäjä voi selvittää yrityksen tietojen käyttämiseen ja valvontaan liittyvien käytäntöjen perusteella, voiko arkistoinnin ottaa käyttöön.

Automaattiset päivitykset

Tämän toiminnon toiminta: Automaattiset päivitykset -toiminto lataa Office Communicator -ohjelmiston päivitykset yrityksen verkosta ja asentaa ne käyttäjän tietokoneeseen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos käyttäjä tai järjestelmänvalvoja ottaa Automaattiset päivitykset -toiminnon käyttöön, esimerkiksi Office Communicator -ohjelmiston versiotiedot ja tietokoneen perustietoja lähetetään yrityksen palvelimeen. Tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Näiden tietojen käyttö: Jos Office Communicator ohjelmiston uudempi versio on saatavana, Automaattiset päivitykset -toiminto lataa ja asentaa sen automaattisesti käyttäjän tietokoneeseen Automaattiset päivitykset -toiminnon asetuksissa määritettynä ajankohtana. Tämä päivitys ladataan yrityksen verkosta.

Valinta/hallinta: Jos järjestelmänvalvoja ei ole poistanut Automaattiset päivitykset toiminnon hallintavalmiuksia käytöstä, käyttäjä voi muuttaa asetuksia tekemällä seuraavat toimet:

 1. Valitse Toiminnot-valikosta Asetukset.

 2. Määritä asetukset Ilmoitukset-välilehdessä Automaattiset päivitykset -valikossa.

 3. Valitse OK.

Puhelulokit

Tämän toiminnon toiminta: Puhelulokien avulla käyttäjä voi tallentaa omien Office Communicatorin käsittelemien äänipuheluiden tiedot Microsoft Office Outlook® -kansioon.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Käyttäjän äänipuheluita koskevia tietoja, kuten alkamisaika, päättymisaika, kesto ja puhelun osallistujat, tallennetaan Microsoft Office Outlookin Keskusteluhistoria-kansioon. Käyttäjä tai järjestelmänvalvoja voi myös kirjata kokouksen aiheet ja sijainnit määrittämällä Asetukset-paneelin Oma-välilehdessä, että Microsoft Office Outlookia käytetään omien tietojen hallintatyökaluna. Puhelulokeihin ei tallenneta puheluiden sisältöä. Tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Näiden tietojen käyttö: Näiden tietojen avulla käyttäjä voi tarkastella äänipuheluidensa historiatietoja.

Valinta/hallinta: Puhelulokit ovat oletusarvon mukaan käytössä. Jos järjestelmänvalvoja ei ole poistanut puhelulokien hallintavalmiuksia käytöstä, käyttäjä voi muuttaa asetuksia tekemällä seuraavat toimet:

 1. Valitse Toiminnot-valikosta Asetukset.

 2. Poista Oma-välilehden Tallenna puhelulokit Outlookin Keskusteluhistoria-kansioon -valintaruudun valinta.

 3. Valitse OK.

Asiakaspuolen kirjaaminen

Tämän toiminnon toiminta: Asiakaspuolen kirjaamisen avulla käyttäjä voi kirjata oman tietokoneensa Office Communicatorin käyttämistä koskevia tietoja käyttäjäprofiiliinsa. Näitä tietoja voidaan käyttää mahdollisten Office Communicator -ongelmien vianmäärityksessä.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos käyttäjä tai järjestelmänvalvoja ottaa asiakaspuolen kirjaamisen käyttöön, esimerkiksi kokouksen aihe ja sijainti sekä Office Communicator keskusteluiden SIP (Session Initiation Protocol) -sanomat ja -vastaukset tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen. Niihin kuuluvia tietoja ovat esimerkiksi kunkin Office Communicator -viestin lähettäjää ja vastaanottajaa sekä viestin reittiä koskevat tiedot. Myös käyttäjän yhteystietoluettelo ja tavoitettavuustiedot kirjataan. Käyttäjän Office Communicator keskusteluiden sisältöä ei kuitenkaan tallenneta. Asiakaspuolen kirjaamisessa näitä tietoja ei lähetetä käyttäjän tietokoneen ulkopuolelle.

Näiden tietojen käyttö: Asiakaspuolen kirjaamisen lokeja voidaan hyödyntää mahdollisten Office Communicator -ongelmien vianmäärityksessä. Lokeja ei lähetetä automaattisesti Microsoftille, mutta käyttäjä voi halutessaan lähettää ne manuaalisesti.

Valinta/hallinta: Asiakaspuolen kirjaaminen on oletusarvon mukaan poissa käytöstä, ja yrityksen järjestelmänvalvojan täytyy ottaa se käyttöön. Jos järjestelmänvalvoja ei ole poistanut kirjaamisen hallintavalmiuksia käytöstä, käyttäjä voi muuttaa asetuksia tekemällä seuraavat toimet:

 1. Valitse Toiminnot-valikosta Asetukset.

 2. Valitse Yleiset-välilehdessä Ota kirjaaminen käyttöön ja Ota käyttöön Windowsin tapahtumalokiin kirjaaminen.

 3. Valitse OK.

Keskusteluhistoria

Tämän toiminnon toiminta: Keskusteluhistorian avulla käyttäjä voi tallentaa pikaviestikeskustelujensa sisällön Microsoft Office Outlookin kansioon.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos käyttäjä ottaa keskusteluhistorian käyttöön, pikaviestikeskusteluiden sisältö tallennetaan Microsoft Office Outlookin Keskusteluhistoria-kansioon. Tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Näiden tietojen käyttö: Näiden tietojen avulla käyttäjä voi tarkastella aiempien pikaviestikeskustelujensa sisältöä.

Valinta/hallinta: Keskusteluhistoria on oletusarvon mukaan poissa käytöstä, ja yrityksen järjestelmänvalvojan täytyy ottaa se käyttöön. Jos järjestelmänvalvoja ei ole poistanut keskusteluhistorian hallintavalmiuksia käytöstä, käyttäjä voi muuttaa asetuksia tekemällä seuraavat toimet:

 1. Valitse Toiminnot-valikosta Asetukset.

 2. Valitse Oma-välilehden Tallenna pikaviestikeskustelut Outlookin Keskusteluhistoria-kansioon -valintaruutu.

 3. Valitse OK.

Jos käyttäjän ottaa keskusteluhistorian käyttöön, hänen täytyy ilmoittaa yhteyshenkilöilleen, että heidän pikaviesti-istuntonsa tallennetaan.

Käyttömukavuuden kehitysohjelma

Tämän toiminnon toiminta: Jos käyttäjä osallistuu käyttömukavuuden kehitysohjelmaan, käyttäjän laitteistokokoonpanoa ja ohjelmiston sekä palveluiden käyttöä koskevia perustietoja kerätään suuntausten ja käyttötottumusten selvittämiseksi. Käyttömukavuuden kehitysohjelman yhteydessä kerätään myös ilmenevien virheiden tyyppiä ja määrää, ohjelmiston ja laitteiston suorituskykyä sekä palveluiden nopeutta koskevia tietoja. Käyttäjän nimeä tai osoitetta tai muita yhteystietoja ei kerätä.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Käyttömukavuuden kehitysohjelman tiedot lähetetään automaattisesti Microsoftille, kun toiminto otetaan käyttöön. Lisätietoja käyttömukavuuden kehitysohjelmassa kerättävistä, käsiteltävistä ja siirrettävistä tiedoista on Microsoftin käyttömukavuuden kehitysohjelman tietosuojalausunnossa.

Näiden tietojen käyttö: Microsoft käyttää näitä tietoja Microsoftin ohjelmiston ja palveluiden laadun, luotettavuuden ja suorituskyvyn parantamiseen.

Valinta/hallinta: Valinta/hallinta: Käyttömukavuuden kehitysohjelma on oletusarvon mukaan poissa käytöstä. Järjestelmänvalvoja on kuitenkin voinut ottaa sen käyttöön käyttäjän puolesta. Jos järjestelmänvalvoja ei ole poistanut käyttömukavuuden kehitysohjelman hallintavalmiuksia käytöstä, käyttäjä voi muuttaa ohjelman asetuksia milloin tahansa seuraavasti:

 1. Valitse Toiminnot-valikosta Asetukset.

 2. Valitse Yleiset-välilehden Salli Microsoftin kerätä tietoja siitä, miten käytän Communicatoria valintaruutu tai poista sen valinta.

 3. Valitse OK.

Jos otat keskusteluhistorian käyttöön, sinun pitää ilmoittaa yhteyshenkilöillesi, että heidän pikaviesti-istuntonsa tallennetaan.

Desktop Control

Tämän toiminnon toiminta: Desktop Control -toiminnon avulla käyttäjä voi luovuttaa työpöydän hallinnan käyttäjälle, joka käyttää Office Communicator -asiakasohjelmaa toisessa tietokoneessa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun käyttäjä on luovuttanut työpöydän hallinnan toiselle käyttäjälle, kyseinen käyttäjä voi hallita tietokonetta ja tehdä muutoksia ikään kuin hän käyttäisi tietokonetta suoraan. Alkuperäinen käyttäjä ja muut Office Communicator -keskustelun osapuolet näkevät muutokset sitä mukaa kuin niitä tehdään. Tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Näiden tietojen käyttö: Desktop Control -toiminnon avulla käyttäjä voi antaa muille oikeuden testata, esitellä ja päivittää asiakirjoja tai sovelluksia tietokoneessa samalla kuin alkuperäinen käyttäjä ja keskustelun muut osapuolet seuraavat sivusta.

Valinta/hallinta: Työpöydän hallinnan jakaminen etäkäyttäjän kanssa:

 1. Käynnistä Työpöydän jakaminen -keskustelu.

 2. Napsauta jakamisen kuvaketta aktiivisessa keskusteluikkunassa.

 3. Valitse haluamasi hallinnan jakamisen asetus.

Työpöydän hallinnan palauttaminen etäkäyttäjältä:

 1. Napsauta jakamisen kuvaketta aktiivisessa keskusteluikkunassa.

 2. Valitse Ota hallinta takaisin.

Työpöydän jakaminen

Tämän toiminnon toiminta: Työpöydän jakamisen avulla käyttäjä voi jakaa tietokoneen ruudun näkymän Office Communicator -keskustelun muiden osallistujien kanssa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos käyttäjä ottaa työpöydän jakamisen käyttöön, keskustelun kaikki osapuolet näkevät käyttäjän tietokoneen ruudun kaikki tapahtumat. Tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Näiden tietojen käyttö: Työpöydän jakamisen avulla käyttäjä voi tehdä yhteistyötä keskustelun muiden osapuolten kanssa.

Valinta/hallinta: Työpöydän jakamisen ottaminen käyttöön uudessa Office Communicator -keskustelussa:

 1. Napsauta yhteystietoluettelossa hiiren kakkospainikkeella käyttäjiä, joiden kanssa haluat jakaa työpöydän.

 2. Valitse Jaa ja valitse Jaa työpöytä.

Työpöydän jakamisen ottaminen käyttöön meneillään olevassa Office Communicator -keskustelussa:

 1. Napsauta jakamisen kuvaketta.

 2. Valitse Jaa työpöytä.

Työpöydän jakamisen lopettaminen:

 1. Napsauta jakamisen kuvaketta.

 2. Valitse Lopeta jakaminen.

Tärkeää: Digital Rights Management -ohjelmistolla suojatut työpöydän avoimet asiakirjat tai kuvat voivat näkyä Office Communicator -keskustelun osapuolille, joiden kanssa työpöytä on jaettu.

Tavoitettavuus- ja yhteystiedot

Tämän toiminnon toiminta: Office Communicator on integroitu viestinnän asiakasohjelma, jonka avulla käyttäjä voi pitää yhteyttä sekä organisaation sisäisiin että organisaation ulkopuolisiin käyttäjiin. Office Communicatorin avulla käyttäjä voi hyödyntää muita käyttäjiä koskevia julkaistuja tietoja sekä antaa itseään koskevia julkaistuja tietoja muiden käyttöön. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tila, työtehtävä, puhelinnumero ja muistiinpanot. Järjestelmänvalvoja voi niin ikään integroida toiminnon Microsoft Office Outlookiin ja Microsoft Exchange Serveriin, jotta näkyviin voidaan määrittää poissaoloviestejä ja muita tilatietoja, esimerkiksi Outlookin kalenterissa olevia kokouksen ajankohtaa koskevia tietoja.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Käyttäjä voi muodostaa yhteyden Office Communications Serveriin omaa kirjautumisosoitetta ja salasanaa käyttäen. Käyttäjä ja järjestelmänvalvoja voivat julkaista käyttäjän kirjautumisen tilaan liittyviä tietoja.

Näiden tietojen käyttö: Muut Office Communicator -käyttäjät ja -sovellukset pystyvät käyttämään tavoitettavuus- ja yhteystietojasi selvittämään julkaistun tilasi ja tehostamaan viestintää kanssasi.

Valinta/hallinta: Käyttäjä voi valita, mitkä häntä koskevat tiedot julkaistaan. Järjestelmänvalvoja voi myös määrittää julkaistavia tietoja käyttäjän puolesta. Jos järjestelmänvalvoja ei ole poistanut käyttäjän julkaistavien tietojen hallintavalmiuksia käytöstä, käyttäjä voi muuttaa asetuksia milloin tahansa seuraavasti:

 1. Napsauta Valikko-painiketta, valitse Työkalut ja valitse sitten Asetukset.

 2. Kirjoita kirjautumisosoitteesi Oma-välilehden Oma tili -kohtaan. Lisäasetukset-painiketta napsauttamalla voit lisätä sen palvelimen nimen, johon haluat muodostaa yhteyden.

 3. Puhelimet-välilehdessä voit tarkastella tietoja puhelinnumeroista, jotka järjestelmänvalvoja on julkaissut. Voit myös lisätä numeroita ja päättää, mitä numeroita muille käyttäjille julkaistaan.

 4. Valitse OK.

Oikeustasoja määrittämällä käyttäjä voi myös määrittää, mitä käyttäjän tavoitettavuustasoon ja -tietoihin liittyviä tietoja kullekin käyttäjälle näkyy. Voit tehdä nämä toimet seuraavasti:

 1. Napsauta yhteystietoa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Vaihda oikeustasoa.

 3. Valitse käyttäjälle sopiva oikeustaso.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×