SYD-funktio

Palauttaa kaksinkertaisen tarkkuuden luvun, joka määrittää sijoituksen käyttö omaisuus erän kauden arvon.

Syntaksi

SYD ( kustannukset, jäännös arvo, elin aika, kausi )

Syd -funktion syntaksilla on seuraavat argumentit:

Argumentti

Kuvaus

kustannus

Pakollinen. Kaksinkertainen määrittää sijoituksen alku kustannukset.

loppu arvo

Pakollinen. Kaksinkertainen arvo, joka määrittää hyödykkeen arvon sen käyttöiän lopussa.

elämän

Pakollinen. Kaksinkertainen määrittää sijoituksen käyttöiän pituuden.

ajan

Pakollinen. Kaksinkertainen määrittää kauden, jolle omaisuuden poisto lasketaan.

Huomautuksia

Elin kaari -ja aika -argumentit on ilmaistava samoissa yksiköissä. Jos esimerkiksi kuukaudet annetaan kuukaudelle, piste on annettava myös kuukausina. Kaikkien argumenttien on oltava positiivisia lukuja.

Kysely esimerkit

Lauseke

Tulokset

Valitse SYD ([laina määrä], [laina määrä] *. 1; 20; 2) Lauseke1 alkaen FinancialSample;

Laskee omaisuus erän arvon, jonka arvo on "laina summa", ja jäännös arvon 10% ("laina summa" kerrottuna luvulla 0,1), kun otetaan huomioon hyödykkeen käyttöikä 20 vuodeksi. Poisto lasketaan toisena vuonna.

Valitse SYD ([laina-arvo]; 0; 20; 3).

Palauttaa arvon, jonka arvo on arvo "laina summa", ja jonka jäännös arvona on $0, kun otetaan huomioon, että hyödykkeen käyttöikä on 20 vuotta. Tulokset näkyvät sarakkeessa Slpoistot. Poisto lasketaan kolmantena vuonna.

VBA-esimerkki

Huomautus: Seuraavissa esimerkeissä kerrotaan, kuinka tätä funktiota käytetään Visual Basic for Applications (VBA) -moduulissa. Jos haluat lisätietoja VBA:n käytöstä, valitse Sovelluskehittäjän opasHaku-kentän viereisestä luettelosta ja anna yksi tai useampi hakuehto hakukenttään.

Tässä esimerkissä Syd -funktion avulla palautetaan tietyn kauden omaisuus erän poistot, kun otetaan huomioon omaisuus erän alku kustannukset (InitCost), jäännös arvo omaisuus erän käyttöiän lopussa (SalvageVal) ja omaisuus erän kokonaiskesto vuosina (LifeTime). Tili kauden vuodet, jolloin poisto lasketaan, on PDepr.

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value at the end of its life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YEARMONTHS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("For which year do you want depreciation?"))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = CInt(InputBox("For what year do you want depreciation?"))
Loop
PDepr = SYD(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & Format(PDepr, Fmt) & "."

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin