Swayn pikanäppäimet

Voit kertoa tarinasi käyttämällä Sway-sovellusta pikanäppäimillä. Sway toimii kaikissa laitteissasi, joten voit tarkastella ja muokata sisältöäsi selaimessa PC- tai Mac-tietokoneessa tai muussa laitteessa, jossa on näppäimistö verkkoyhteys.

Huomautuksia

  • Nämä pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muiden näppäimistöasettelujen näppäimet saattavat toimia eri tavalla.

  • Jos näppäinoikotien komento edellyttää useiden näppäinten painamista samanaikaisesti, näppäimet on erotettu plusmerkillä (+).

Sisältö

SwaySway-pikanäppäimet Windowsissa

Windows-tietokoneessa toimivan selaimen, kuten Edgen, Internet Explorerin, Chromen tai Firefoxin, avulla voit tarkastella, muokata ja jakaa Sway-sisältöäsi. Katso myös Windows 10:n Sway-sovellus.

Huomautus: Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että JAWS-käyttäjät ovat poistaneet virtuaalisen valintanauhaominaisuuden käytöstä.

Sway-sovelluksen usein käytetyt pikanäppäimet Windows-tietokoneessa

Toiminto

Näppäin

Siirry yläreunan siirtymispalkista toissijaiseen siirtymispalkkiin ja muokkausnäkymään tai rakennenäkymästä tehtäväruutuun

Ctrl+F6

Peruuta edeltävä toiminto, siirrä nykyinen valinta tai poistu toistotilasta

Esc

Kopioi teksti

Ctrl+C

Leikkaa teksti

Ctrl+X

Liitä/sijoita teksti

Ctrl+V

Poista valittu sisältökortti ja koko sen sisältö

Del

Edellisen toiminnon peruuttaminen

Ctrl+Z

Tee uudelleen viimeisin toiminto

Ctrl+Y

Siirry helppokäyttönäkymään

Alt+Vaihto+V

Ota käyttöön toistotila

Alt+Vaihto+P

Nykyisen Swayn jakaminen

Alt+Vaihto+S

Lähentäminen/loitontaminen

Ctrl + +/-

Siirtyminen Windows-tietokoneen Sway-sovelluksessa

Toiminto

Näppäin

Siirry yläreunan siirtymispalkista toissijaiseen siirtymispalkkiin ja muokkausnäkymään tai rakennenäkymästä tehtäväruutuun

Ctrl+F6

Siirry tehtäväruudusta muokkausnäkymään tai rakennenäkymästä toissijaiseen siirtymispalkkiin ja yläreunan siirtymispalkkiin

Vaihto+Ctrl+F6

Lisää-ruudun avaaminen

Alt+Vaihto+I

Tyylit-ruudun avaaminen

Alt+Vaihto+G

Tekstin ja sisältökorttien muotoileminen Windows-tietokoneen Sway-sovelluksessa

Toiminto

Näppäin

Korostuksen ottaminen käyttöön tekstissä

Ctrl+B

Tehostuksen ottaminen käyttöön tekstissä

Ctrl+I

Otsikkotyylin käyttäminen tekstissä

Ctrl+Alt+1

Luettelomerkein varustetun luettelon aloittaminen tai lopettaminen

Ctrl+Piste

Numeroidun luettelon aloittaminen tai lopettaminen

Ctrl+vinoviiva

Hyperlinkin lisääminen tai muokkaaminen

Ctrl+K

Hyperlinkin seuraaminen

Ctrl+napsautus

Ryhmittele kaikki sisältökortit sisältökorttivalinnassa

Ctrl+G

Poista kaikkien sisältökorttien ryhmittely sisältökorttivalinnassa

Ctrl+Vaihto+G

Kopioi kaikki sisältökortit sisältökorttivalinnassa

Ctrl+C

Leikkaa kaikki sisältökortit sisältökorttivalinnassa

Ctrl+X

Liitä kaikki sisältökortit sisältökorttivalinnassa

Ctrl+V

Tekstin valitseminen ja tekstissä siirtyminen Windows-tietokoneen Sway-ohjelmassa

Toiminto

Näppäin

Valitse merkki vasemmalle

Vaihto+vasen nuoli

Valitse merkki oikealle

Vaihto+oikea nuoli

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

Ctrl+Vaihto+Vasen nuoli

Valitse oikealle sana kerrallaan.

Ctrl+Vaihto+Oikea nuoli

Valitse ylös rivi kerrallaan.

Vaihto+Ylänuoli

Valitse alas rivi kerrallaan

Vaihto+Alanuoli

Valitse ylös kappale kerrallaan.

Ctrl+Vaihto+Ylänuoli

Valitse alas kappale kerrallaan.

Ctrl+Vaihto+Alanuoli

Siirry edelliseen sanaan

Ctrl+vasen nuoli

Siirry seuraavaan sanaan

Ctrl+oikea nuoli

Siirry kappaleen alkuun

Ctrl+Ylänuoli

Siirry seuraavan kappaleen alkuun

Ctrl+Alanuoli

Sisältökorttien käyttö Windows-tietokoneen Sway-ohjelmassa

Toiminto

Näppäin

Valitse nykyinen sisältökortti

Välinäppäin

Siirrä kohdistus seuraavaan sisältökorttiin

Alanuoli

Siirrä kohdistus edelliseen sisältökorttiin

Ylänuoli

Laajenna valittu ryhmä tai osa

Oikea nuoli

Tiivistä valittu ryhmä tai osa

Vasen nuoli

Siirrä nykyistä sisältökorttia ylemmäs muokkausnäkymässä

Alt+Vaihto+ylänuoli

Siirrä nykyistä sisältökorttia alemmas muokkausnäkymässä

Alt+Vaihto+alanuoli

Swayn toistaminen Windows-tietokoneessa

Kun esikatselet tai toistat Sway-luomuksesi, voit käyttää näitä komentoja siirtymiseen.

Toiminto

Näppäin

Siirry edelliseen kuvaan

Vasen nuoli

Siirry seuraavaan kuvaan

Oikea nuoli

Lopeta

Esc tai Alt+Vasen nuoli

Vertailujen tarkastelu Windows-tietokoneen Sway-ohjelmassa

Kun toistat Sway, voit hallita vertailun erotinviivaa näillä komennoilla.

Toiminto

Näppäin

Siirrä kohdistus erotinviivaan

Sarkain

Liu’uta vasemmalle lohkoittain

Vasen nuoli

Liu’uta oikealle lohkoittain

Oikea nuoli

Liu’uta vasemmalle pikselittäin

Alt+Vasen nuoli

Liu’uta oikealle pikselittäin

Alt+Oikea nuoli

Kohdista vasemmalle

Ctrl+vasen nuoli

Kohdista oikealle

Ctrl+oikea nuoli

Sway-pikanäppäimet Macissa

Mac-tietokoneessa toimivan selaimen, kuten Safarin, Chromen tai Firefoxin, avulla voit tarkastella, muokata ja jakaa Sway-sisältöäsi. Sway varmistaa sen hyvän ulkoasun.

Huomautuksia

  • Macin näppäimistössä Komento-näppäin on merkitty KOMENTO -symbolilla.

  • Tässä aiheessa oletetaan, että toimintonäppäimet toimivat tavalliseen tapaan. Jos olet muuttanut järjestelmän tämän asetuksen, älä paina Fn-näppäintä yhdessä toimintonäppäinten kanssa Sway-pikanäppäimiä käyttäessäsi.

Macin usein käytetyt pikanäppäimet

Toiminto

Näppäin

Siirry yläreunan siirtymispalkista toissijaiseen siirtymispalkkiin ja muokkausnäkymään tai rakennenäkymästä tehtäväruutuun

Control+Fn+F6

Peruuta edeltävä toiminto, siirrä nykyinen valinta tai poistu toistotilasta

Esc

Kopioi teksti

Komento+C

Leikkaa teksti

Komento+X

Liitä/sijoita teksti

Komento+V

Poista valittu sisältökortti ja koko sen sisältö

Del

Edellisen toiminnon peruuttaminen

Komento+Z

Tee uudelleen viimeisin toiminto

Komento+Y

Siirry helppokäyttönäkymään

Optio+Vaihto+V

Ota käyttöön toistotila

Optio+Vaihto+P

Nykyisen Swayn jakaminen

Optio+Vaihto+S

Siirtyminen Mac-tietokoneessa

Toiminto

Näppäin

Siirry yläreunan siirtymispalkista toissijaiseen siirtymispalkkiin ja muokkausnäkymään tai rakennenäkymästä tehtäväruutuun

Control+Fn+F6

Siirry tehtäväruudusta muokkausnäkymään tai rakennenäkymästä toissijaiseen siirtymispalkkiin ja yläreunan siirtymispalkkiin

Control+Vaihto+Fn+F6

Ohjevihjeen tai Sway-valintaikkunan sulkeminen

Esc

Lisää-ruudun avaaminen ja sulkeminen

Optio+Vaihto+I

Tyylit-ruudun avaaminen ja sulkeminen

Optio+Vaihto+G

Palaa toistonäkymästämuokkausnäkymään; palaa muokkausnäkymästäSwayaloitussivulle

Alt+Vasen nuoli

Tekstin ja sisältökorttien muokkaaminen Macissa

Toiminto

Näppäin

Korostuksen ottaminen käyttöön tekstissä

Komento+B tai Control+B

Tehostuksen ottaminen käyttöön tekstissä

Komento+I tai Control+I

Otsikkotyylin käyttäminen tekstissä

Control+optio+1

Luettelomerkein varustetun luettelon luominen

Control+piste

Numeroidun luettelon luominen

Control+vinoviiva

Hyperlinkin lisääminen tai muokkaaminen

Control+K

Hyperlinkin seuraaminen

Control+vasen napsauta hiirellä

Ryhmittele kaikki sisältökortit sisältökorttivalinnassa

Control+G

Poista kaikkien sisältökorttien ryhmittely sisältökorttivalinnassa

Control+Vaihto+G

Kopioi kaikki sisältökortit sisältökorttivalinnassa

Control+C

Leikkaa kaikki sisältökortit sisältökorttivalinnassa

Control+X

Liitä kaikki sisältökortit sisältökorttivalinnassa

Control+V

Valitse tekstiä ja siirry tekstissä Macissa

Toiminto

Näppäin

Valitse merkki vasemmalle

Vaihto+vasen nuoli

Valitse merkki oikealle

Vaihto+oikea nuoli

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

Vaihto+optio+vasen nuoli

Valitse oikealle sana kerrallaan.

Vaihto+optio+oikea nuoli

Valitse ylös rivi kerrallaan.

Vaihto+Ylänuoli

Valitse alas rivi kerrallaan.

Vaihto+Alanuoli

Valitse ylös kappale kerrallaan.

Vaihto+optio+ylänuoli

Valitse alas kappale kerrallaan.

Vaihto+optio+alanuoli

Siirry edelliseen sanaan

Optio+vasen nuoli

Siirry seuraavaan sanaan

Optio+oikea nuoli

Siirry edellisen kappaleen alkuun

Optio+ylänuoli

Siirry seuraavan kappaleen loppuun

Optio+alanuoli

Sisältökorttien käyttö Macissa

Toiminto

Näppäin

Valitse nykyinen sisältökortti

Välinäppäin

Siirrä kohdistus seuraavaan sisältökorttiin

Alanuoli

Siirrä kohdistus edelliseen sisältökorttiin

Ylänuoli

Laajenna valittu ryhmä tai osa

Oikea nuoli

Tiivistä valittu ryhmä tai osa

Vasen nuoli

Siirrä nykyistä sisältökorttia ylemmäs muokkausnäkymässä

Optio+Vaihto+ylänuoli

Siirrä nykyistä sisältökorttia alemmas muokkausnäkymässä

Optio+Vaihto+alanuoli

Swayn toistaminen Macissa

Kun painat Toista-painiketta, voit siirtyä näillä komennoilla.

Toiminto

Näppäin

Siirry edelliseen kuvaan

Vasen nuoli

Siirry seuraavaan kuvaan

Oikea nuoli

Lopeta diaesitys

Esc tai optio+vasen nuoli

Näytä vertailu Macissa

Kun toistat Swayn, joka sisältää vertailun, voit hallita erotinviivaa näillä komennoilla.

Toiminto

Näppäin

Siirrä kohdistus erotinviivaan

Sarkain

Liu’uta vasemmalle lohkoittain

Vasen nuoli

Liu’uta oikealle lohkoittain

Oikea nuoli

Liu’uta vasemmalle pikselittäin

Optio+vasen nuoli

Liu’uta oikealle pikselittäin

Optio+oikea nuoli

Kohdista vasemmalle

Komento+vasen nuoli

Kohdista oikealle

Komento+oikea nuoli

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×