Suuri luku -tietotyypin käyttäminen

Suuri luku -tietotyypin käyttäminen

Suuri luku -tietotyyppi tallentaa muuta kuin valuuttaa olevan numeerisen arvon, joka on yhteensopiva SQL_BIGINT-tietotyypin kanssa ODBC:ssä. Tämä tietotyyppi laskee tehokkaasti suuria lukuja.

Suuri luku -tietotyypin alue

Voit lisätä sen kenttänä Access-taulukkoon. Voit myös linkittää tietokantaan tai tuoda tietokannoista, joissa on vastaava tietotyyppi, kuten SQL Server bigint -tietotyyppi. Jos haluat lisätä Suuri luku -tietotyypin, käytössä on oltava Access 2016 (16.0.7812 tai uudempi).

Tämän artikkelin sisältö

Suuri luku -kentän lisääminen taulukkoon

Linkittäminen ja tuominen ulkoisesta tietokannasta SQL_BIGINT-tietotyypin tuen avulla

Tietoja Suuri luku -tietotyypin tuen vaikutuksesta

Yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa

Suuri luku -kentän lisääminen taulukkoon

Suuri luku -tietotyypin (kahdeksan tavua) avulla laskenta-alue on paljon suurempi kuin Luku-tietotyypin avulla (neljä tavua). Esimerkiksi luku-tietotyypin alue on -2^31 - 2^31-1, mutta Suuri luku -tietotyypin alue on -2^63 - 2^63-1. Lisätietoja on artikkelissa Tietotyyppien ja kentän ominaisuuksien johdanto.

Kun lisäät Suuri luku -kentän taulukkoon ja tallennat taulukon rakennenäkymän, olet ottanut käyttöön Suuri luku -tietotyypin eikä tietokanta ole enää yhteensopiva aiempien Access-versioiden kanssa. Ennen kuin tallennat taulukon rakennenäkymän, näet varoitussanoman siltä varalta, että haluat säilyttää tietokannan yhteensopivana. Lisätietoja on artikkelissa Yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa.

Sivun alkuun

Linkittäminen ja tuominen ulkoisesta tietokannasta SQL_BIGINT-tietotyypin tuen avulla

Suuri luku -tietotyypin avulla voit myös käsitellä tehokkaasti linkitettyjä tai tuotuja tietoja, kuten SQL Server -tietokantaa, joka käyttää bigint-tietotyyppiä. Ennen Suuri luku -tietotyypin tukea Access muunsi vastaavan tietotyypin Lyhyt teksti -tietotyypiksi.

Koska Suuri luku -tietotyyppi tukee linkitystä ja tuontia, voit linkittää ulkoisiin tietolähteisiin ja tuoda niistä käyttämällä ODBC-ohjainta, joka tukee SQL_BIGINT-tietotyyppiä mukaan lukien kyseiseen tietotyyppiin perustuvaa perusavainta. Voit esimerkiksi käyttää Windowsiin asennettua ODBC-ohjainta yhteyden luomiseen ulkoisiin tietolähteisiin. Voit myös luoda yhteyden muihin tietokantoihin Access 2016 -tiedostomuodossa (.accdb) käyttämällä Suuri luku -kenttiä.

Suuri luku -tietotyypin ottaminen käyttöön

Oletusarvoisesti Suuri luku -tietotyyppi ei ole käytössä linkitystä ja tuontia varten. Voit ottaa tuen käyttöön määrittämällä Accessin Bigint-tietotyypin tuki linkitetyissä tai tuoduissa taulukoissa -asetuksen. Kun määrität asetuksen, näet varoitussanoman siltä varalta, että haluat säilyttää tietokannan yhteensopivana. Kun asetus on määritetty, tietokanta ei ole enää yhteensopiva aiempien Access-versioiden kanssa.

Lisätietoja on artikkelissa Nykyisen tietokannan käyttäjäasetusten määrittäminen ja Yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa.

Nykyisiä taulukoita ei muunneta automaattisesti

Suuri luku -tietotyypin tuen ottaminen käyttöön ei muuta nykyisten taulukoiden tietotyyppiä automaattisesti. Olet ehkä aiemmin linkittänyt tietolähteeseen tai tuonut tietolähteestä käyttämällä ODBC-ohjainta, joka tukee SQL_BIGINT tietotyyppiä (kuten SQL Server bigint -tietotyyppiä). Kummassakin tapauksessa Access muuntaa kentän Lyhyt teksti -tietotyypiksi. Jos haluat muuttaa Suuri luku -tietotyyppiä, toimi seuraavasti:

Linkitetty taulukko    Ota käyttöön BigInt-tukiasetus ja päivitä sitten linkitetyt taulukot Linkitettyjen taulukoiden hallinnan avulla (valitse Ulkoiset tiedot > Linkitettyjen taulukoiden hallinta, valitse taulukot ja valitse sitten OK). Tämä muuntaa sarakkeen Lyhyt teksti -tietotyypistä Suuri luku -tietotyypiksi.

Tuotu taulukko    Muuta kentän sisältö Lyhyt teksti -tietotyypistä Suuri luku -tietotyypiksi (avaa taulukko rakennenäkymässä, valitse kenttä Tietotyyppi-sarakkeessa, valitse Suuri luku tietotyyppiluettelosta ja tallenna muutokset).

Sivun alkuun

Tietoja Suuri luku -tietotyypin tuen vaikutuksesta

Ennen kuin käytät Suuri luku -tietotyyppiä, ota huomioon sen vaikutukset Access-tietokantoihin.

Access 2007-2016 -tiedostomuodon aikaleiman muuttaminen (.accdb) Access 2016:n aikaleimaan

Voit siis ottaa Suuri luku -tietotyypin tuen käyttöön kahdella tavalla. Voit lisätä kentän paikalliseen taulukkoon käyttämällä Suuri luku -tietotyyppiä tai voit määrittää Accessin Bigint-tietotyypin tuki linkitetyissä tai tuoduissa taulukoissa -asetuksen. Riippumatta siitä, miten otat käyttöön Suuri luku -tietotyypin tuen, tietokanta muuttuu pysyvästi eikä sitä voi kumota. Kummassakin tapauksessa Access näyttää varoitussanoman, ennen kuin teet muutoksen.

Suuri luku -tietotyypin ottaminen käyttöön muuttaa Access 2007-2016 -tiedostomuodon (.accdb) aikaleiman Access 2016:n aikaleimaksi. Tietokannan tiedostomuodon aikaleiman muuttaminen tarkoittaa, että tiedostomuoto on muuttunut tietyltä osin. Tietokannan versio on muuttunut uudemmaksi, mutta muuten tiedostomuoto pysyy samana. Kun yrität avata tietokannan Access 2013:ssa tai Access 2016:ssa, Access lukee aikaleiman seuraavalla tavalla:

 • Jos tietokannan versio on vanhempi kuin 16.7, Suuri luku -tietotyyppiä ei oteta käyttöön ja voit avata tietokannan.

 • Jos tietokannan versio on 16.7 tai uudempi, Suuri luku -tietotyyppi on käytössä ja voit avata tietokannan vain Access 2016:ssa.

Yhteenveto Suuri luku -tietotyypin tuesta eri versioissa

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto mahdollisista tilanteista, joita voit kohdata käyttäessäsi Suuri luku -tietotyyppiä eri tuoteversioissa. Huomaa, että tuki otetaan käyttöön, kun lisäät Suuri luku -tietotyypin taulukkoon ja tallennat rakennenäkymän tai määrität linkityksen ja tuonnin asetuksen.

Vihje: Lisätietoja tuotteen versionumeron tarkistamisesta on artikkelissa Office-version selvittäminen?

Suuri luku -tietotyypin tila

Tuoteversio: Access 2013:n ja Access 2016:n versionumero on vanhempi kuin 16.0.7812

Tuoteversio: Access 2016:n versionumero on 16.0.7812 tai uudempi

Käytössä

Et voi avata tietokantaa, ja näyttöön tulee virhesanoma ja ohjelinkki.

Ratkaisuehdotuksia tähän tilanteeseen on artikkelissa ”Suuri luku -tietotyypin tuen poistaminen tietokannasta Access 2007-2016 -tiedostomuodossa”

Voit avata tietokannan.

Paikallisten taulukoiden kenttiä, joissa käytetään Suuri luku -tietotyyppiä, käsitellään suurina lukuina.

Voit päivittää linkitetyt taulukot. Jos sarakkeita on käsitelty aiemmin Lyhyt teksti -tietotyyppeinä, ne muunnetaan automaattisesti Suuri luku -tietotyypiksi.

Ei käytössä

Voit avata tietokannan.

Voit päivittää linkitetyt taulukot. Jos linkitettyjen taulukoiden sarakkeet perustuvat BigInt-tietotyyppiin ja ne on muunnettu Lyhyt teksti -tietotyypiksi, ne eivät muutu.

Tietokannan tiedostoversio pysyy samana.

Voit avata tietokannan.

Voit päivittää linkitetyt taulukot. Jos linkitettyjen taulukoiden sarakkeet perustuvat BigInt-tietotyyppiin ja ne on muunnettu Lyhyt teksti -tietotyypiksi, ne säilyvät niin.

Tietokannan tiedostoversio pysyy samana.

Huomautus: Suuri luku -tietotyyppiä ei tueta missään Access 2007-2016 -tiedostomuotoa vanhemmissa Access-tiedostomuodoissa (.mdb).

Sen selvittäminen, onko Suuri luku -tietotyyppi otettu käyttöön Access-tietokannassa

Kun saat käyttöösi vanhan Access-tietokannan, voit selvittää, onko Suuri luku -tietotyyppi otettu siinä käyttöön. Voit esimerkiksi tehdä seuraavia asioita:

Tarkista otsikkorivi   Jos tietokannan aikaleima on muutettu, otsikkorivillä lukee <tietokannan nimi> (Access 2016). Muussa tapauksessa otsikkorivillä lukee <tietokannan nimi> (Access 2007-2016).

Tarkista ohjelmallisesti Näytä nykyisen tietokannan versionumero. Näytä Visual Basicin välitön suoritusruutu painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+G, syöttämällä ?CurrentDb().Version ja painamalla sitten Enter-näppäintä. Jos palautettu arvo on pienempi kuin 16.7, tuki ei ole käytössä. Jos palautettu arvo on 16.7 tai suurempi, tuki on otettu käyttöön.

Sivun alkuun

Yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa

On tärkeää, että tunnet tietokantaympäristösi, jotta voit säilyttää yhteensopivuuden aiempien versioiden kanssa käyttäessäsi eri tiedostomuotoja. Saat lisätietoja kaikista Access-tiedostomuodoista artikkelista Mitä Access-tiedostomuotoa kannattaa käyttää?

Seuraavassa on esitelty kolme vaihtoehtoa.

Säilytä nykyinen jaettu tietokannan tiedostomuotoympäristö

Jos haluat säilyttää jaetun tietokannan tiedostomuotoympäristön käyttäessäsi Access 2007-2016 -tiedostomuotoja (.accdb) ja aiempia tiedostomuotoja (.mdb), toimi seuraavasti:

Lisää Suuri luku -tietotyypin tuki tietokantaan Access 2007-2016 -tiedostomuodossa

Lisää Suuri luku -tietotyypin tuki tietokantaan Access 2007-2016 -tiedostomuodossa (.accdb) seuraavasti:

 1. Avaa tietokanta Access 2016:ssa (16.0.7812 tai uudempi).

 2. Ota käyttöön Suuri luku -tietotyyppi linkitystä ja tuontia varten. Lisätietoja on artikkelissa Asetusten valinta tietojen näyttämistä ja tallennusta varten tietokannassa.

 3. Päivitä linkitetyt taulukot Linkitettyjen taulukoiden hallinnan avulla (valitse Ulkoiset tiedot > Linkitettyjen taulukoiden hallinta, valitse taulukot ja valitse sitten OK).

  TAI

  Lisää Suuri luku -tietotyypin sisältävä kenttä taulukkoon ja tallenna taulukon rakennenäkymä.

Tällöin kentät, joissa oli Lyhyt teksti -tietotyyppi, muunnetaan Suuri luku -tietotyypiksi.

Suuri luku -tietotyypin tuen poistaminen tietokannasta Access 2016 -tiedostomuodossa

Et voi avata Access 2016 -tiedostomuodossa olevaa tietokantaa Access 2016 -versiota vanhemmissa Access-versioissa. Voit ratkaista ongelman seuraavasti:

 1. Luo uusi tietokanta 2007-2016-tiedostomuodossa ja varmista, että Suuri luku -tietotyypin tuki linkitykselle ja tuonnille ei ole otettu käyttöön. Lisätietoja on artikkelissa Nykyisen tietokannan käyttäjäasetusten määrittäminen.

 2. Tuo uuteen tietokantaan haluamasi objektit alkuperäisestä tietokannasta.

 3. Linkitä uusi tietokanta alkuperäisen tietokannan taulukoihin.

Tällöin Suuri luku -tietotyypin sisältävät kentät muunnetaan Lyhyt teksti -tietotyypiksi, ja uusi tietokanta on yhteensopiva kaikkien aiempien Access 2007-2016 -tiedostomuotojen kanssa (.accdb).

Sivun alkuun

Katso myös

Officen 64-bittisen tai 32-bittisen version valitseminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×