Office
Kirjaudu sisään

Suuren organisaation Project Online -palvelupakettien uusiminen

Elokuussa 2016 Microsoft ilmoitti joistakin muutoksista Project Online -palvelupaketteihin. Ne tulevat saatavillesi, koska tietyt palvelupaketit vanhentuivat vuoden 2016 lopussa ja uudet tulivat saataville. Monien on nyt uusittava käytöstä poistetut Project Online -palvelupaketit ja siirrettävä käyttäjät uusiin käytettävissä oleviin palvelupaketteihin.

Useimmissa organisaatioissa Project Online -käyttöoikeuksien uusimisprosessi voi auttaa sinua käyttöoikeuksien ostamisessa ja uudelleenmäärittämisessä käyttäjille. Jos sinun on uusittava vähintään 3 000 Project Online -käyttöoikeutta, sinun on kuitenkin määritettävä käyttöoikeudet uudelleen noudattamalla tässä artikkelissa kuvattuja vaiheita. Nämä vaiheet ovat seuraavat:

  1. Vaihe 1: Nykyisten käyttöoikeuksien ja käyttäjien määrittäminen

  2. Vaihe 2: Käyttäjille tarvittavien uusien Project Online -tuotteiden määrittäminen

  3. Vaihe 3: Tarvittavien Project Online -tuotteiden ostaminen

  4. Vaihe 4: Uusien käyttöoikeuksien määrittäminen käyttäjille

  5. Vaihe 5: Sen varmistaminen, että käyttäjät on siirretty uusiin tuotteisiin

Tarvitset tähän Windows PowerShellin

Tässä artikkelissa kuvattujen vaiheiden suorittamista varten on suoritettava komentosarjoja, jotka edellyttävät yhteyden muodostamista Windows PowerShellistä Office 365:een. Sinun on asennettava seuraavat:

Lisätietoja on artikkelissa Yhteyden muodostaminen Office 365:n PowerShelliin.

Kun asennus on valmis, avaa Windows Azure Active Directory Module for Windows PowerShell työpöydällä ja kirjoita kehotteeseen seuraava:

Connect-MsolService

Näin voit antaa Office 365 -yhteyden muodostamisessa tarvittavat tunnistetiedot.

Vaihe 1: Nykyisten käyttöoikeuksien ja käyttäjien määrittäminen

Ensimmäisessä vaiheessa on tiedettävä, mitkä Project Online -käyttöoikeudet organisaatiollasi on ja keille käyttäjille ne on määritetty. Tämä auttaa sinua määrittämään, mitkä uudet Project Online -käyttöoikeudet he tarvitsevat.

Suosittelemme, että käytät Office 365 -käyttöoikeuksien hallinnan komentosarjaa, jonka voit ladata Microsoft Code Gallery -sivustosta. Tämän komentosarjan avulla voit luoda määritetyistä tuotteista ja käytössä olevista palvelupaketeista kattavan raportin, joka tulostetaan CSV-tiedostoon. Microsoft voi käyttää sitä myös käyttäjillesi määritettyjen tuotteiden korvaamiseen, mikä on kuvattu jäljempänä tässä artikkelissa.

Muista suorittaa komentosarjalle Get-Help-toiminto, jotta saat lisätietoja sen käytöstä ja käyttöesimerkkejä.

Kun olet ladannut komentosarjan sisältävän MSOLLicense.ps1-tiedoston, avaa Microsoft Azure Active Directory Module for Windows PowerShell, kirjaudu sisään ja suorita komentosarja antamalla seuraava komento:

./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -Report -Logfile .\MyReport.log

Tämä hyväksyy vastuuvapausilmoituksen, luo lokitiedoston nimeltä MyReport.log, tallentaa sen nykyiseen sijaintiin, luo käyttöoikeusraportin sisältävän CSV-tiedoston ja tallentaa sen oletussijaintiin.

Manage-MSOLLicense-komentosarjan suorituksen tuloste

Jos avaat lokitiedoston, se sisältää tulosteen, joka näkyy moduulissa, kun suoritat komentosarjan.

Jos avaat käyttöoikeusraportin sisältävän CSV-tiedoston Exceliin, näet luettelon käyttäjistä tuotteista, jotka on määritetty heille:

Käyttöoikeusraportti

Esimerkiksi edellä olevasta kuvasta käy ilmi, että jokaiselle luettelossa olevalle käyttäjälle on määritetty sekä Project Onlinen Premium että Office 365 Enterprise E5. MOD385910 on organisaatiotunnus.

Excelin sarakesuodattimien avulla voit helposti ryhmitellä käyttäjät, joille on määritetty tietyt käyttöoikeudet. Voit esimerkiksi selvittää, ketkä kaikki käyttäjät käyttävät Project Lite-, Project Online- ja Project Online- sekä Project Pro for Office 365 -tuotteita.

Project Online -tuotemerkkijonot

Seuraavissa taulukoissa on lueteltu mahdolliset Project Online -tuotemerkkijonot, joita komentosarjan tuloksissa näkyy. Seuraavan taulukon avulla voit määrittää, mitkä Project Online -tuotteet perustuvat tuotemerkkijonoihin.

Käytöstä poistettujen tuotteiden merkkijonot

Tuotteen nimi

PROJECTONLINE_PLAN_1

Project Online -palvelupaketti 1

PROJECTONLINE_PLAN_1_STUDENT

Project Online -palvelupaketti 1 opiskelijoille (oppilaitoksille)

PROJECTONLINE_PLAN_1_FACULTY

Project Online -palvelupaketti 1 opetushenkilökuntaan kuuluville (oppilaitoksille)

PROJECTONLINE_PLAN_2

Project Online -palvelupaketti 2

PROJECTONLINE_PLAN_2_STUDENT

Project Online -palvelupaketti 2 opiskelijoille (oppilaitoksille)

PROJECTONLINE_PLAN_2_FACULTY

Project Online -palvelupaketti 2 opetushenkilökuntaan kuuluville (oppilaitoksille)

PROJECTCLIENT

Outlook Web App for Office 365 Small Business

PROJECTCLIENT_FACULTY

Project Pro for Office 365 (oppilaitoksille)

PROJECTCLIENT_STUDENT

Project Pro for Office 365 (oppilaitoksille)

PROJECT_ESSENTIALS

Project Lite

Sinun on myös tiedettävä, mitä uudet Project Online -tuotemerkkijonot tarkoittavat, kun haluat määrittää ne käyttäjille myöhemmin tässä artikkelissa.

Uusien tuotteiden merkkijonot

Tuotteen nimi

PROJECTPREMIUM

Project Online Premium

PROJECTPROFESSIONAL

Project Online Professional

PROJECTESSENTIALS

Project Online Essentials

PROJECTPREMIUM_STUDENT

Project Online Premium opiskelijoille (oppilaitoksille)

PROJECTPROFESSIONAL_STUDENT

Project Online Professional opiskelijoille (oppilaitoksille)

PROJECTESSENTIALS_STUDENT

Project Online Essentials opiskelijoille (oppilaitoksille)

PROJECTPREMIUM_FACULTY

Project Online Premium opetushenkilökuntaan kuuluville (oppilaitoksille)

PROJECTPROFESSIONAL_FACULTY

Project Online Professional opetushenkilökuntaan kuuluville (oppilaitoksille)

PROJECTESSENTIALS_FACULTY

Project Online Essentials opetushenkilökuntaan kuuluville (oppilaitoksille)

PROJECTCLIENT_STUDENT

Project Online Desktop Client opiskelijoille (oppilaitoksille)

Vaihe 2: Käyttäjille tarvittavien uusien Project Online -tuotteiden määrittäminen

Nyt kun tiedät, mitä tuotteita kullekin käyttäjälle on määritetty, sinun on määritettävä, mitkä uudet Project Online -palvelupaketit heille uusitaan. Ensin sinun on tiedettävä, mitkä uudet Project Online -palvelupakettisi ovat ja mitä ne tekevät. Seuraavien resurssien avulla saat lisätietoja siitä, miten voit parhaiten valita Project Online -palvelupaketit käyttäjille:

Resurssi

Kuvaus

Tärkeitä tietoja palvelupaketin muutoksista Project Onlinen asiakkaille

Tästä artikkelista saat yleiskuvan käytöstä poistetuista ja uusista Project Online -palvelupaketeista ja siitä, mihin palvelupakettiin todennäköisesti siirryt, jos haluat samat toiminnot kuin aiemmassa palvelupaketissa.

Project Online -palvelukuvaukset

Tästä artikkelista saat selkeän kuvan siitä, mitä ominaisuuksia ja toimintoja jokainen uusista Project Online -palvelupaketeista sisältää.

Project Online -palvelupaketit ja hinnoittelu

Tässä sivustossa on pilvipohjaisten Project-ratkaisujen hintojen ja ylätason vertailu.

Jos haluat käyttäjille samat toiminnot kuin heillä oli käytöstä poistetussa tuotteessa, saat tästä taulukosta yleiset ohjeet, mutta katso yksityiskohtaisemmat tiedot edellä mainituista resursseista:

Jos olet aiemmin käyttänyt tätä

Tarvitset todennäköisimmin tämän

Project Lite

Project Essentials

Project for Office 365

Project Online Professional

Outlook Web App for Office 365

Project Online Premium

Project Online with Project Pro for Office 365

Project Online Premium tai Project Online Professional

Vaihe 3: Tarvittavien Project Online -tuotteiden ostaminen

Nyt kun tiedät, mitä tarvitset, voit ostaa tarvittava määränä käyttöoikeuksia jokaista uutta Project Online -tuotetta varten. Voit tehdä tämän Office 365 -hallintakeskuksen Laskutus-sivun kautta. Osta käyttöoikeudet ja määritä ne käyttäjille myöhemmin.

Vaihe 4: Uusien käyttöoikeuksien määrittäminen käyttäjille

Kun olet ostanut tarvitsemasi Project Online -tuotteet, sinun on nyt määritettävä ne käyttäjille. Voit tehdä tämän jo aiemmin suorittamasi -MSOLLicense-komentosarjan avulla, mutta siinä tarvitaan lisäparametreja.

$users=Get-MSOLUser
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU orgID:NewSKU -ExistingSKU orgID:ExistingSKU

orgID

NewSKU

ExistingSKU

Office 365:si toimialuenimi.

Tuote, jonka määrität käyttäjälle.

Tuote, jonka korvaat.

Esimerkki 1

Hyvin yksinkertaisessa esimerkissä yrityksesi (Contoso) haluaa määrittää uudet Project Online Essential -tuotteet kaikille käyttäjille, joilla tällä hetkellä on Project Lite -tuotteet. Suorittaisit seuraavanlaisen komentosarjan:

$users=Get-MSOLUser
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU CONTOSO:PROJECTESSENTIALS -ExistingSKU CONTOSO:PROJECT_ESSENTIALS

Kun olet täyttänyt $users-muuttujaan vuokraajaasi kuuluvat Office 365 -käyttäjät, komentosarja hyväksyy ensin vastuuvapausilmoituksen, määrittää lokitiedoston sijainnin ja määrittää sitten uudet tuotteet nimellä Project Online Essentials (PROJECTESSENTIALS) kaikille käyttäjille, joilla on vanha Project Lite -tuote (PROJECT_ESSENTIALS).

Esimerkki 2

Toisessa esimerkissä oletetaan, että haluat päivittää kaikkien Contoso-yrityksesi henkilöstöhallinto-osaston käyttäjien vanhan Project Online -palvelupaketin 2 -käyttöoikeudet ja määrittää heille uudet Project Online Premium -käyttöoikeudet. Henkilöstöhallinto-osastolla on kuitenkin muutamia käyttäjiä, joille on jo määritetty Project Online Premium -käyttöoikeudet, etkä halua tehdä mitään muutoksia näille käyttäjille. Suorittaisit seuraavan komentosarjan:

C:\PS>$users=Get-MSOLUser | where {($_.Department -like “*HR”) -and ($_.Licenses.accountskuid -notlike “*PROJECTPREMIUM”)}
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU CONTOSO:PROJECTPREMIUM -ExistingSKU CONTOSO:PROJECTONLINE_PLAN_2

Tämä komento lukee kaikki käyttäjät, jotka ovat henkilöstöhallinto-osastolla ja joilla ei vielä ole Project Online Premium Sku (PROJECTPREMIUM) -tuotetta. Sen jälkeen komentosarja hyväksyy vastuuvapausilmoituksen, määrittää lokitiedoston sijainnin ja määrittää uuden Project Online Premium -tuotteen kaikille käyttäjille, joilla on vanha Project Online -palvelupaketti 2 -tuote.

Huomautus: Kuten edellä mainittiin, suorita Get-Help-toiminto, jotta saat lisätietoja käytöstä ja käyttöesimerkkejä. Saat myös tietoja komentosarjan muista käyttötavoista, joita ei tässä artikkelissa käsitellä.

Vaihe 5: Sen varmistaminen, että käyttäjät on siirretty uusiin tuotteisiin

Kun olet määrittänyt Project Online -tuotteet käyttäjille, sinun on varmistettava, ettei käyttäjille ole enää määritettynä vanhoja Project Online -tuotteita. Voit tehdä tämän helposti luomalla uuden käyttöoikeusraportin suorittamalla komentosarjan uudelleen:

./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -Report -Logfile .\MyReport.log

Kun olet suorittanut sen, avaa juuri luotu käyttöoikeusraportti Excelissä ja etsi kaikki mahdolliset vanhojen Project Online -tuotteiden esiintymät.

Jos sinulla on määrittämättömiä vanhoja Project Online -tuotteita, varmista myös, että peruutat ne Office 365 -hallintakeskuksen Laskutus-sivulla. Voit etsiä käytöstä poistettuja tuotteita helposti etsimällä tiedostosta vanhojen Project Online -tuotteiden esiintymät.

Jos sinulla on ongelmia siirtymisessä uusiin Project Online -tuotteisiin, voit ottaa yhteyttä Office 365 -tukeen ja pyytää apua.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Brian Smithin Project-tukiblogi: Project Online -tuotemuutosten käsitteleminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×