Suorituskykyilmaisimet (KPI:t) Power Pivotissa

Suorituskykyilmaisimet (KPIs, Key Performance Indicators) ilmaisevat suorituskykytietoja visuaalisin keinoin. Suorituskykyilmaisimet perustuvat tiettyyn laskettuun kenttään, ja niiden avulla käyttäjä voi nopeasti tarkistaa, mikä on mitattavan tiedon nykyinen arvo ja tila määritettyyn tavoitearvoon verrattuna. Suorituskykyilmaisin vertaa perusmittayksikön (tunnetaan myös laskettuna kenttänä Excel 2013:n Power Pivotissa) avulla määritettyä suorituskykytietoa Tavoite-arvoon, joka on myös määritetty mittayksikön avulla tai käyttämällä absoluuttista arvoa. Jos mallissa ei ole mittayksiköitä, katso artikkelia Mittayksikön luominen.

Pivot-taulukko ja suorituskykyilmaisin
Pivot-taulukko, jossa riveillä näkyvät työntekijöiden koko nimet ja arvona myynnin suorituskykyilmaisin

Suorituskykyilmaisimen luominen

 1. Napsauta tietonäkymässä tiedot sisältävää taulukkoa, joka toimii perusmittayksikkönä. Jos et ole vielä luonut perusmittayksikköä, katso artikkelia Mittayksikön luominen.

 2. Varmista, että laskenta-alue on näkyvissä. Jos se ei ole näkyvissä, valitse Power Pivotissa Aloitus> Laskenta-alue.

  Laskenta-alue ilmestyy sen taulukon alapuolelle, jota olet tällä hetkellä käsittelemässä.

 3. Napsauta laskenta-alueella hiiren kakkospainikkeella laskentakenttää, jonka haluat perusmittayksiköksi (arvo), ja napsauta sitten Luo suorituskykyilmaisin.

 4. Kohdassa Määritä tavoitearvo valitse yksi seuraavista:

  Valitse Mittayksikkö, ja valitse sitten kohdemittayksikkö ruudussa.

  Huomautus:  Jos ruudussa ei ole yhtään kenttää, mallissa ei ole laskettuja kenttiä. Sinun on luotava mittayksikkö.

  Valitse Absoluuttinen arvo ja kirjoita sitten numeerinen arvo.

 5. Kohdassa Määritä tilan raja-arvot napsauta ja liu'uta raja-arvojen alin ja ylin arvo.

 6. Kohdassa Valitse kuvaketyyli valitse kuvan laji.

 7. Valitse Kuvaukset ja kirjoita sitten kuvaukset suorituskykyilmaisimelle, arvolle, tilalle ja tavoitteelle.

Suorituskykyilmaisimen muokkaaminen

 • Napsauta hiiren kakkospainikkeella laskenta-alueella mittayksikköä, joka on suorituskykyilmaisimen perusmittayksikkö (arvo) ja valitse sitten Muokkaa suorituskykyilmaisinasetuksia.

Suorituskykyilmaisimen poistaminen

 • Napsauta hiiren kakkospainikkeella laskenta-alueella mittayksikköä, joka on suorituskykyilmaisimen perusmittayksikkö (arvo) ja valitse sitten Poista suorituskykyilmaisimet.

  KPI:n poistaminen ei poista perusmittayksikköä tai kohdemittayksikköä (jos se on määritetty).

Lisätietoja suorituskykyilmaisimista

Liike-elämän terminologiassa suorituskykyilmaisin on mitattavissa oleva suure, jonka avulla voidaan seurata liiketoiminnan päämäärien toteutumista. Esimerkiksi organisaation myyntiosasto voi suorituskykyilmaisimen avulla verrata toteutunutta kuukauden myyntikatetta arvioituun myyntikatteeseen. Kirjanpito-osasto voi arvioida kustannuksia vertaamalla kuukauden menoja tuloihin, ja henkilöstöhallinto-osasto voi tarkkailla työntekijäkohtaista liikevaihtoa vuosineljänneksittäin. Kaikki nämä ovat esimerkkejä suorituskykyilmaisimesta. Liike-elämän ammattilaiset käyttävät usein tuloskorttiin yhdistettyjä suorituskykyilmaisimia saadakseen nopean ja tarkan yhteenvedon liiketoiminnan tuloksellisuudesta tai tunnistaakseen trendejä.

Suorituskykyilmaisimeen sisältyvärt seuraavat:

Perusarvo

Perusarvon määrittää laskennallinen kenttä, josta saadaan arvo. Tämä arvo voi olla esimerkiksi myyntikoosteeksi luotu tai tietyn ajanjakson voiton määrittämiseen tarkoitettu laskennallinen kenttä.

Tavoitearvo

Tavoitearvon määrittää laskennallinen kenttä, josta saadaan arvo, tai absoluuttinen arvo. Laskennallista kenttää voidaan käyttää tavoitearvona esimerkiksi silloin, kun organisaation johtajat haluavat verrata miten myyntiosasto etenee kohti annettua kiintiötä. Tällöin budjetin laskennallinen kenttä edustaa tavoitearvoa. Absoluuttista arvoa voidaan käyttää tavoitearvona esimerkiksi silloin, kun henkilöstöhallintojohtaja haluaa verrata kunkin työntekijän sairaslomapäivien määrää keskiarvoon. Tällöin sairaslomapäivien määrän keskiarvo edustaa absoluuttista arvoa.

Tilan raja-arvot

Tilan raja-arvo on alimman ja ylimmän raja-arvon välinen alue. Tilan raja-arvosta näytetään grafiikka, joka auttaa käyttäjiä määrittämään helposti perusarvon tilan tavoitearvoon verrattuna.

Esimerkki

Adventure Worksin myyntijohtaja haluaa luoda Pivot-taulukon, jonka avulla hän voi nopeasti näyttää, saavuttavatko työntekijät tietylle ajanjaksolle (vuosi) asetetun myyntikiintiönsä. Hän haluaa nähdä Pivot-taulukosta kunkin työntekijän todellisen myyntisumman dollareina, myyntisumman kiintiön dollareina sekä yksinkertaisen grafiikan, josta näkyy työntekijän tila eli se, onko hän kiintiönsä alapuolella, kohdalla vai yläpuolella. Hän haluaa osittaa tiedot vuosittain.

Myyntijohtaja tekee tämän lisäämällä Myynnin suorituskykyilmaisimen AdventureWorks-työkirjaan. Sitten hän luo Pivot-taulukon, jonka kentät (laskennalliset kentät ja suorituskykyilmaisin) ja osittajat analysoivat, saavuttaako myyntihenkilöstö kiintiönsä vai ei.

Power Pivotissa luodaan FactResellerSales-taulukon SalesAmount-sarakkeeseen laskennallinen kenttä, joka ilmaisee kunkin työntekijän todellisen myyntisumman dollareina. Tämä laskettava kenttä määrittää suorituskykyilmaisimen perusarvon. Myyntijohtaja voi valita sarakkeen ja napsauttaa Aloitus-välilehden Summa-painiketta tai kirjoittaa kaavan kaavariville.

Myynnin laskennallisen kentän kaava on seuraava:

Sales:=SUM(FactResellerSales[SalesAmount])

FactSalesQuota-taulukon SalesAmountQuota-sarakkeessa kullekin työntekijälle on määritelty myyntisumman kiintiö. Tämän sarakkeen arvot toimivat suorituskykyilmaisimen laskennallisena tavoitearvona.

Myyntisumman kiintiön laskennallisen kentän kaava on seuraava:

Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])

Huomautus: FactSalesQuota-taulukon EmployeeKey-sarake ja DimEmployees-taulukon EmployeeKey-sarake ovat yhteydessä toisiinsa. Tämä yhteys on välttämätön, jotta jokainen DimEmployee-taulukon myyntityöntekijä olisi edustettuna FactSalesQuota-taulukossa.

Nyt kun suorituskykyilmaisimen perusarvona ja tavoitearvona toimivat laskennalliset kentät on luotu, myynnin laskennallista kenttää sovelletaan uuteen myynnin suorituskykyilmaisimeen. Myynnin suorituskykyilmaisimessa myyntisumman tavoitekiintiön laskennallinen kenttä (Target SalesAmountQuota) määritetään tavoitearvoksi. Tilan raja-arvo määritetään prosenttialueeksi, jonka tavoitteena on 100 prosenttia, eli se, että myynnin laskennallisen kentän määrittelemä todellinen myynti täyttää Target SalesAmountQuota -kentässä määritellyn kiintiön. Prosenttilukujen alin ja ylin arvo määritellään tilarivillä ja grafiikan laji valitaan.

Suorituskykyilmaisin PowerPivotissa

Suorituskykyilmaisimet Power Pivotissa

Myyntijohtaja voi nyt luoda Pivot-taulukon lisäämällä arvokenttään suorituskykyilmaisimen perusarvon, tavoitearvon ja tilan. RowLabel-kenttään lisätään sarake työntekijöille ja sarake CalendarYear lisätään osittajaksi.

Myyntijohtaja voi nyt nopeasti tarkastella myyntiosaston tilaa sekä osittaa vuosittain kunkin työntekijän todellisen myyntisumman, myyntisumman kiintiön ja tilan. Hän voi analysoida vuosien myyntitrendejä ja päättää, tarvitseeko hänen säätää työntekijän myyntikiintiötä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×