Suodattaminen erikoissuodatuksen avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Jos haluat suodattaa tiedot vaativat monimutkaisia ehtoja (kuten tyyppi = ”Jalosteet” tai myyjä = ”Lahtinen”), voit käyttää Erikoissuodatus -valintaikkunaa.

Avaa Erikoissuodatus -valintaikkuna, valitse tietojen > Lisäasetukset.

Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

Erikoissuodatus

Esimerkki

Yleiskatsaus

Useita ehtoja, yksi sarake, mikä tahansa ehto on tosi

Myyjä = "Sallinen" TAI Myyjä = "Larsson"

Useita ehtoja, useita sarakkeita, kaikki ehdot ovat tosia

Tyyppi = "Jalosteet" JA Myynti > 1000

Useita ehtoja, useita sarakkeita, mikä tahansa ehto on tosi

Tyyppi = "Jalosteet" TAI Myyjä = "Larsson"

Useita ehtojoukkoja, sama sarake kaikissa joukoissa

(Myynti > 6000 JA Myynti < 6500 ) TAI (Myynti < 500)

Useita ehtojoukkoja, useita sarakkeita kussakin joukossa

(Myyjä = ”Sallinen” ja myynti >3000) TAI
(Myyjä = ”Larsson” ja myynti > 1500)

Yleismerkkiehdot

Myyjä = nimi, jossa toinen kirjain on a

Yleistä

Lisäasetukset-komento on erilainen kuin Suodata-komento monella tavalla.

 • Se avaa Erikoissuodatus-valintaikkunan Pikasuodata-valikon sijasta.

 • Lisäehdot kirjoitetaan laskentataulukossa olevalle erityiselle ehtoalueelle suodattavan solualueen tai taulukon yläpuolelle. Microsoft Office Excel käyttää Erikoissuodatus-valintaikkunassa olevaa erillistä ehtoaluetta lisäehtojen lähteenä.

Mallitiedot

Seuraavat mallitiedot käytetään kaikki tämän artikkelin ohjeita.

Tiedot sisältävät neljä tyhjiä rivejä yläpuolelle luetteloalueen, jota käytetään ehtoalue (a1: C4) ja luetteloalueen (a6: C10). Ehtoalue on sarakeotsikot ja sisältää vähintään yhden tyhjän rivin luetteloalueen ja ehtojen välillä.

Jos haluat työskennellä näiden tietojen kanssa, valitse seuraavassa taulukossa, kopioi ja liitä ne uuden Excel-laskentataulukon soluun A1.

Laji

Myyjä

Myynti

Laji

Myyjä

Myynti:

Juomat

Lehtonen

5122 €

Liha

Lahtinen

450 €

Jalosteet

Järvinen

6328 €

Jalosteet

Parmanen

6544 €

Vertailuoperaattorit

Seuraavien operaattorien avulla voi verrata kahta arvoa toisiinsa. Kun kahta arvoa verrataan näillä operaattoreilla, tuloksena on looginen arvo eli TOSI tai EPÄTOSI.

Vertailuoperaattori

Merkitys

Esimerkki

= (yhtäläisyysmerkki)

Yhtä suuri kuin

A1=B1

> (suurempi kuin -merkki)

Suurempi kuin

A1>B1

< (pienempi kuin -merkki)

Pienempi kuin

A1<B1

>= (suurempi tai yhtä suuri kuin -merkki)

Suurempi tai yhtä suuri kuin

A1>=B1

<= (pienempi tai yhtä pieni kuin -merkki)

Pienempi tai yhtä suuri kuin

A1<=B1

<> (eri suuri kuin -merkki)

Eri suuri kuin

A1<>B1

Tekstin tai arvon kirjoittaminen käyttämällä yhtäläisyysmerkkiä

Koska yhtäläisyysmerkkiä (=) käytetään ilmaisemaan kaavaa, kun kirjoitat tekstiä tai arvon soluun, Excel laskee kirjoittamasi tiedot. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa odottamattomia suodatustuloksia. Jos haluat käyttää joko tekstin tai arvon yhtäläisyyttä tarkoittavaa vertailuoperaattoria, kirjoita ehto merkkijonolausekkeena ehtoalueen vastaavaan soluun:

=''= arvo ''

jossa arvo  on se teksti tai arvo, jonka haluat löytää. Esimerkiksi:

Soluun kirjoitettu teksti

Excelin laskema ja näyttämä tulos

="=Lahtinen"

=Lahtinen

="=3000"

=3000

Isojen ja pienten kirjainten merkityksellisyys

Kun suodatat tekstitietoja, Excel ei erottele pieniä ja isoja kirjaimia. Voit kuitenkin suorittaa isot ja pienet kirjaimet huomioivan haun käyttämällä kaavaa. Esimerkki tästä on kohdassa Yleismerkkiehdot.

Valmiiksi määritettyjen nimien käyttäminen

Jos määrität alueen nimeksi Ehdot, viittaus alueeseen tulee automaattisesti Ehtoalue-ruutuun. Jos määrität suodatettavan luetteloalueen nimeksi Tietokanta ja sen alueen nimeksi Poimi, johon haluat liittää rivit, nämä alueet tulevat automaattisesti Luetteloalue- ja Kopioi-ruutuihin.

Ehtojen luominen kaavan avulla

Voit käyttää ehtona laskettua arvoa, joka on kaavan tulos. Muista seuraavat tärkeät asiat:

 • Kaavan on annettava tulokseksi joko TOSI tai EPÄTOSI.

 • Koska käytät kaavaa, kirjoita kaava normaalilla tavalla. Älä kirjoita lauseketta seuraavasti:

  =''= arvo ''

 • Älä käytä sarakeotsikkoa ehdon otsikkona. Säilytä ehdon otsikko tyhjänä tai käytä otsikkoa, joka ei ole luetteloalueessa sarakeotsikko (seuraavissa esimerkeissä Laskettu keskiarvo ja Tarkka vastine).

  Jos käytät kaavassa sarakeotsikkoa suhteellisen soluviittauksen tai aluenimen sijasta, Excel näyttää #NIMI?- tai #ARVO?-virhesanoman ehdon sisältävässä solussa. Sanomaa ei tarvitse huomioida, koska se ei vaikuta luetteloalueen suodattamiseen.

 • Hakuehtona käyttämäsi kaavan on käytettävä suhteellinen viittaus viittaa tietojen ensimmäisen rivin vastaavaan soluun.

 • Kaikkien muiden kaavan viittausten on oltava suoria viittauksia.

Useita ehtoja, yksi sarake, mikä tahansa ehto on tosi

Totuusarvoehto:    (Myyjä = "Sallinen" TAI Myyjä = "Larsson")

 1. Lisää luetteloalueen yläpuolelle ainakin kolme ehtoalueena käytettävää tyhjää riviä. Ehtoalueen sarakkeilla on oltava otsikot. Varmista, että luetteloalueen ja ehtoarvojen välissä on ainakin yksi tyhjä rivi.

 2. Jos haluat löytää rivit, jotka toteuttavat useita yhdessä sarakkeessa olevia ehtoja, kirjoita hakuehdot allekkain eri riveille ehtoalueelle. Kirjoita esimerkin mukaisesti seuraavat tiedot:

  Laji

  Myyjä

  Myynti

  ="=Lahtinen"

  ="=Larsson"

 3. Napsauta luetteloalueen solua. Napsauta esimerkin mukaisesti mitä tahansa solua alueella A6:C10.

 4. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata ‑ryhmässä Lisäasetukset.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 5. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat suodattaa luetteloalueen siten, että ne rivit, jotka eivät vastaa antamiasi ehtoja, jäävät piiloon, valitse Suodata luettelo (paikallaan).

  • Jos haluat suodattaa luetteloalueen siten, että ehtoja vastaavat rivit kopioidaan toiseen laskentataulukon alueeseen, valitse Kopioi toiseen paikkaan, napsauta Kopioi-ruutua ja napsauta sitten sen alueen vasenta yläkulmaa, johon haluat liittää rivit.

   Vihje    Kun kopioit suodatetut rivit toiseen paikkaan, voit määrittää kopioitavat sarakkeet. Kopioi ennen suodattamista niiden sarakkeiden otsikot, jotka haluat sen alueen ensimmäiselle riville, johon aiot liittää suodatetut rivit. Kun suodatat, määritä viittaus kopioitujen sarakkeiden otsikoihin Kopioi-ruutuun. Kopioidut rivit sisältävät silloin vain ne sarakkeet, joiden otsikot kopioit.

 6. Kirjoita Ehtoalue-ruutuun viittaus ehtoalueeseen otsikot mukaan lukien. Kirjoita esimerkin mukaisesti $A$1:$C$3.

  Voit siirtää Erikoissuodatus -valintaikkunan pois tieltä väliaikaisesti, kun valitset ehtoalue napsauttamalla Kutista valintaikkuna Painikkeen kuva .

 7. Esimerkin mukaisesti luetteloalueen suodatettu tulos on seuraava:

  Laji

  Myyjä

  Myynti

  Liha

  Lahtinen

  450 €

  Jalosteet

  Järvinen

  6 328 €

  Jalosteet

  Parmanen

  6 544 €

Useita ehtoja, useita sarakkeita, kaikki ehdot ovat tosia

Totuusarvoehto:    (Tyyppi = "Jalosteet" JA Myynti > 1000)

 1. Lisää luetteloalueen yläpuolelle ainakin kolme ehtoalueena käytettävää tyhjää riviä. Ehtoalueen sarakkeilla on oltava otsikot. Varmista, että luetteloalueen ja ehtoarvojen välissä on ainakin yksi tyhjä rivi.

 2. Jos haluat löytää tiedot, jotka toteuttavat useita ehtoja useassa sarakkeessa, kirjoita kaikki ehdot samalle riville ehtoalueella. Kirjoita esimerkin mukaisesti seuraavat tiedot:

  Laji

  Myyjä

  Myynti

  ="=Jalosteet"

  >1 000

 3. Napsauta luetteloalueen solua. Napsauta esimerkin mukaisesti mitä tahansa solua alueella A6:C10.

 4. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata ‑ryhmässä Lisäasetukset.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 5. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat suodattaa luetteloalueen siten, että ne rivit, jotka eivät vastaa antamiasi ehtoja, jäävät piiloon, valitse Suodata luettelo (paikallaan).

  • Jos haluat suodattaa luetteloalueen siten, että ehtoja vastaavat rivit kopioidaan toiseen laskentataulukon alueeseen, valitse Kopioi toiseen paikkaan, napsauta Kopioi-ruutua ja napsauta sitten sen alueen vasenta yläkulmaa, johon haluat liittää rivit.

   Vihje    Kun kopioit suodatetut rivit toiseen paikkaan, voit määrittää kopioitavat sarakkeet. Kopioi ennen suodattamista niiden sarakkeiden otsikot, jotka haluat sen alueen ensimmäiselle riville, johon aiot liittää suodatetut rivit. Kun suodatat, määritä viittaus kopioitujen sarakkeiden otsikoihin Kopioi-ruutuun. Kopioidut rivit sisältävät silloin vain ne sarakkeet, joiden otsikot kopioit.

 6. Kirjoita Ehtoalue-ruutuun viittaus ehtoalueeseen otsikot mukaan lukien. Kirjoita esimerkin mukaisesti $A$1:$C$2.

  Voit siirtää Erikoissuodatus -valintaikkunan pois tieltä väliaikaisesti, kun valitset ehtoalue napsauttamalla Kutista valintaikkuna Painikkeen kuva .

 7. Esimerkin mukaisesti luetteloalueen suodatettu tulos on seuraava:

  Laji

  Myyjä

  Myynti

  Jalosteet

  Järvinen

  6 328 €

  Jalosteet

  Parmanen

  6 544 €

Useita ehtoja, useita sarakkeita, mikä tahansa ehto on tosi

Totuusarvoehto:     (Tyyppi = "Jalosteet" TAI Myyjä = "Larsson")

 1. Lisää luetteloalueen yläpuolelle ainakin kolme ehtoalueena käytettävää tyhjää riviä. Ehtoalueen sarakkeilla on oltava otsikot. Varmista, että luetteloalueen ja ehtoarvojen välissä on ainakin yksi tyhjä rivi.

 2. Jos haluat löytää rivit, jotka toteuttavat useita ehtoja useassa sarakkeessa ja mikä tahansa ehto voi olla tosi, kirjoita ehdot ehtoalueen eri sarakkeisiin ja riveille. Kirjoita esimerkin mukaisesti seuraavat tiedot:

  Laji

  Myyjä

  Myynti

  ="=Jalosteet"

  ="=Larsson"

 3. Napsauta luetteloalueen solua. Napsauta esimerkin mukaisesti mitä tahansa solua luetteloalueella A6:C10.

 4. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata ‑ryhmässä Lisäasetukset.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 5. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat suodattaa luetteloalueen siten, että ne rivit, jotka eivät vastaa antamiasi ehtoja, jäävät piiloon, valitse Suodata luettelo (paikallaan).

  • Jos haluat suodattaa luetteloalueen siten, että ehtoja vastaavat rivit kopioidaan toiseen laskentataulukon alueeseen, valitse Kopioi toiseen paikkaan, napsauta Kopioi-ruutua ja napsauta sitten sen alueen vasenta yläkulmaa, johon haluat liittää rivit.

  Vihje: Kun kopioit suodatetut rivit toiseen paikkaan, voit määrittää kopioitavat sarakkeet. Kopioi ennen suodattamista niiden sarakkeiden otsikot, jotka haluat sen alueen ensimmäiselle riville, johon aiot liittää suodatetut rivit. Kun suodatat, määritä viittaus kopioitujen sarakkeiden otsikoihin Kopioi-ruutuun. Kopioidut rivit sisältävät silloin vain ne sarakkeet, joiden otsikot kopioit.

 6. Kirjoita Ehtoalue-ruutuun viittaus ehtoalueeseen otsikot mukaan lukien. Kirjoita esimerkin mukaisesti $A$1:$B$3.

  Voit siirtää Erikoissuodatus -valintaikkunan pois tieltä väliaikaisesti, kun valitset ehtoalue napsauttamalla Kutista valintaikkuna Painikkeen kuva .

 7. Esimerkin mukaisesti luetteloalueen suodatettu tulos on seuraava:

  Laji

  Myyjä

  Myynti

  Jalosteet

  Järvinen

  6 328 €

  Jalosteet

  Parmanen

  6 544 €

Useita ehtojoukkoja, sama sarake kaikissa joukoissa

Totuusarvoehto:     ( (Myynti > 6000 JA Myynti < 6500 ) TAI (Myynti < 500) )

 1. Lisää luetteloalueen yläpuolelle ainakin kolme ehtoalueena käytettävää tyhjää riviä. Ehtoalueen sarakkeilla on oltava otsikot. Varmista, että luetteloalueen ja ehtoarvojen välissä on ainakin yksi tyhjä rivi.

 2. Jos haluat löytää rivit, jotka toteuttavat useita ehtojoukkoja ja kukin ehtojoukko sisältää yhden sarakkeen ehdot, sisällytä samaan sarakeotsikkoon useita sarakkeita. Kirjoita esimerkin mukaisesti seuraavat tiedot:

  Laji

  Myyjä

  Myynti

  Myynti

  >6000

  <6500

  <500

 3. Napsauta luetteloalueen solua. Napsauta esimerkin mukaisesti mitä tahansa solua luetteloalueella A6:C10.

 4. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata ‑ryhmässä Lisäasetukset.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 5. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat suodattaa luetteloalueen siten, että ne rivit, jotka eivät vastaa antamiasi ehtoja, jäävät piiloon, valitse Suodata luettelo (paikallaan).

  • Jos haluat suodattaa luetteloalueen siten, että ehtoja vastaavat rivit kopioidaan toiseen laskentataulukon alueeseen, valitse Kopioi toiseen paikkaan, napsauta Kopioi-ruutua ja napsauta sitten sen alueen vasenta yläkulmaa, johon haluat liittää rivit.

   Vihje: Kun kopioit suodatetut rivit toiseen paikkaan, voit määrittää kopioitavat sarakkeet. Kopioi ennen suodattamista niiden sarakkeiden otsikot, jotka haluat sen alueen ensimmäiselle riville, johon aiot liittää suodatetut rivit. Kun suodatat, määritä viittaus kopioitujen sarakkeiden otsikoihin Kopioi-ruutuun. Kopioidut rivit sisältävät silloin vain ne sarakkeet, joiden otsikot kopioit.

 6. Kirjoita Ehtoalue-ruutuun viittaus ehtoalueeseen otsikot mukaan lukien. Kirjoita esimerkin mukaisesti $A$1:$D$3.

  Voit siirtää Erikoissuodatus -valintaikkunan pois tieltä väliaikaisesti, kun valitset ehtoalue napsauttamalla Kutista valintaikkuna Painikkeen kuva .

 7. Esimerkin mukaisesti luetteloalueen suodatettu tulos on seuraava:

  Laji

  Myyjä

  Myynti

  Liha

  Lahtinen

  450 €

  Jalosteet

  Järvinen

  6 328 €

Useita ehtojoukkoja, useita sarakkeita kussakin joukossa

Totuusarvoehto:     ( (Myyjä = "Sallinen" JA Myynti >3000) TAI (Myyjä = "Larsson" JA Myynti > 1500) )

 1. Lisää luetteloalueen yläpuolelle ainakin kolme ehtoalueena käytettävää tyhjää riviä. Ehtoalueen sarakkeilla on oltava otsikot. Varmista, että luetteloalueen ja ehtoarvojen välissä on ainakin yksi tyhjä rivi.

 2. Jos haluat löytää rivit, jotka toteuttavat useita ehtoja useassa sarakkeessa ja mikä tahansa ehto voi olla tosi, kirjoita ehdot ehtoalueen eri sarakkeisiin ja riveille. Kirjoita esimerkin mukaisesti seuraavat tiedot:

  Laji

  Myyjä

  Myynti

  ="=Lahtinen"

  >3 000

  ="=Järvinen"

  >1 500

 3. Napsauta luetteloalueen solua. Napsauta esimerkin mukaisesti mitä tahansa solua luetteloalueella A6:C10.

 4. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata ‑ryhmässä Lisäasetukset.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 5. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat suodattaa luetteloalueen siten, että ne rivit, jotka eivät vastaa antamiasi ehtoja, jäävät piiloon, valitse Suodata luettelo (paikallaan).

  • Jos haluat suodattaa luetteloalueen siten, että ehtoja vastaavat rivit kopioidaan toiseen laskentataulukon alueeseen, valitse Kopioi toiseen paikkaan, napsauta Kopioi-ruutua ja napsauta sitten sen alueen vasenta yläkulmaa, johon haluat liittää rivit.

   Vihje    Kun kopioit suodatetut rivit toiseen paikkaan, voit määrittää kopioitavat sarakkeet. Kopioi ennen suodattamista niiden sarakkeiden otsikot, jotka haluat sen alueen ensimmäiselle riville, johon aiot liittää suodatetut rivit. Kun suodatat, määritä viittaus kopioitujen sarakkeiden otsikoihin Kopioi-ruutuun. Kopioidut rivit sisältävät silloin vain ne sarakkeet, joiden otsikot kopioit.

 6. Kirjoita viittaus ehtoalue ehdot sarakeotsikot mukaan lukien Ehtoalue -ruutuun. Esimerkin, kirjoita $A$1:$C$3.To siirtää Erikoissuodatus -valintaikkunan pois tieltä väliaikaisesti, kun valitset ehtoalue, valitse Kutista valintaikkuna Painikkeen kuva .

 7. Esimerkin mukaisesti luetteloalueen suodatettu tulos on seuraava:

  Laji

  Myyjä

  Myynti

  Jalosteet

  Järvinen

  6 328 €

  Jalosteet

  Parmanen

  6 544 €

Yleismerkkiehdot

Totuusarvoehto:    Myyjä = nimi, jossa toinen kirjain on a

 1. Voit etsiä vain tiettyjä merkkejä sisältäviä tekstiarvoja tekemällä vähintään yhden seuraavista toimista:

  • Kirjoittamalla yhden tai useita merkkejä ilman yhtäläisyysmerkkiä (=) voit etsiä rivit, joiden sarakkeessa on näillä merkeillä alkava teksti. Jos esimerkiksi kirjoitat ehdon Sal, Excel löytää rivit, joilla on "Sallinen", "Salmi" ja "Salovaara".

  • Käytä yleismerkkiä.

   Yleismerkki:

   Etsittävä teksti:

   ? (kysymysmerkki)

   Mikä tahansa yksittäinen merkki
   Esimerkiksi sm?th löytää tekstit ”Keila” ja ”kiila”

   * (tähti)

   Mikä tahansa merkkimäärä
   Esimerkiksi * aja löytää tekstit ”laaja” ja ”varaaja”

   ~ (tilde), jota seuraa ?, * tai ~

   Kysymysmerkki, tähti tai tilde
   Esimerkiksi v91 ~? etsii ”fy91?”

 2. Lisää luetteloalueen yläpuolelle ainakin kolme ehtoalueena käytettävää tyhjää riviä. Ehtoalueen sarakkeilla on oltava otsikot. Varmista, että luetteloalueen ja ehtoarvojen välissä on ainakin yksi tyhjä rivi.

 3. Kirjoita ehdot sarakkeiden otsikoiden alapuolella oleville riveille. Kirjoita esimerkin mukaisesti seuraavat tiedot:

  Laji

  Myyjä

  Myynti

  ="=La*"

  ="=?d*"

 4. Napsauta luetteloalueen solua. Napsauta esimerkin mukaisesti mitä tahansa solua luetteloalueella A6:C10.

 5. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata ‑ryhmässä Lisäasetukset.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 6. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat suodattaa luetteloalueen siten, että rivit, jotka eivät vastaa antamiasi ehtoja, jäävät piiloon, valitse Suodata luettelo (paikallaan).

  • Jos haluat suodattaa luetteloalueen siten, että ehtoja vastaavat rivit kopioidaan toiseen laskentataulukon alueeseen, valitse Kopioi toiseen paikkaan, napsauta Kopioi-ruutua ja napsauta sitten sen alueen vasenta yläkulmaa, johon haluat liittää rivit.

   Vihje: Kun kopioit suodatetut rivit toiseen paikkaan, voit määrittää kopioitavat sarakkeet. Kopioi ennen suodattamista niiden sarakkeiden otsikot, jotka haluat sen alueen ensimmäiselle riville, johon aiot liittää suodatetut rivit. Kun suodatat, määritä viittaus kopioitujen sarakkeiden otsikoihin Kopioi-ruutuun. Kopioidut rivit sisältävät silloin vain ne sarakkeet, joiden otsikot kopioit.

 7. Kirjoita Ehtoalue-ruutuun viittaus ehtoalueeseen otsikot mukaan lukien. Kirjoita esimerkin mukaisesti $A$1:$B$3.

  Voit siirtää Erikoissuodatus -valintaikkunan pois tieltä väliaikaisesti, kun valitset ehtoalue napsauttamalla Kutista valintaikkuna Painikkeen kuva .

 8. Esimerkin mukaisesti luetteloalueen suodatettu tulos on seuraava:

  Laji

  Myyjä

  Myynti:

  Juomat

  Lehtonen

  5 122 €

  Liha

  Lahtinen

  450 €

  Jalosteet

  Järvinen

  6 328 €

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×