Solut

Solujen ja niiden sisällön siirtäminen tai kopiointi

Solujen ja niiden sisällön siirtäminen tai kopiointi

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Solun sisällön siirtäminen tai kopioiminen leikkaaminen, kopioiminenja liittäminen avulla. Tai tietyn sisältöjen tai määritteiden kopioiminen soluista. Esimerkiksi kopioit kaavan tuloksen kopioimatta kaavan tai kopioida vain kaavan.

Kun siirrät tai kopioit solun, Excel siirtää tai kopioi solun mukaan lukien kaavat ja niiden tuloksena olevat arvot, solujen muotoilut ja kommentit.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Voit siirtää soluja Excelissä vetämällä ja pudottamalla tai käyttämällä Leikkaa- ja Liitä-komentoja.

Solujen siirtäminen vetämällä ja pudottamalla

 1. Valitse siirrettävät tai kopioitavat solut tai solualueet.

 2. Osoita valinnan reunaa.

 3. Kun osoitin muuttuu siirto-osoittimeksi siirto-osoitin , vedä solu tai solualue toiseen paikkaan.

Solujen siirtäminen Leikkaa- ja Liitä-toiminnoilla

 1. Valitse solu tai solualue.

 2. Valitse Aloitus > Leikkaa Leikkaa tai paina Ctrl+X.

 3. Valitse solu, johon haluat siirtää tiedot.

 4. Valitse Aloitus > Liitä Liitä tai paina Ctrl+V.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Kopioi laskentataulukon soluja Kopioi- ja Liitä-komennoilla.

 1. Valitse solu tai solualue.

 2. Valitse Kopioi tai paina Ctrl + C.

 3. Valitse Liitä tai paina Ctrl + V.

 1. Valitse solut, jotka haluat siirtää tai kopioida.

  Solujen tai alueiden valitseminen

 2. Tee Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä haluamasi toimet:

  Excelin valintanauhan kuva

  • Jos haluat siirtää solut, napsauta Leikkaa Painikkeen kuva -painiketta.

   Pikanäppäin    Voit myös painaa näppäinyhdistelmää Ctrl+X.

  • Jos haluat kopioida solut, napsauta Kopioi Painikkeen kuva -painiketta.

   Pikanäppäin    Voit myös painaa Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse kohdealueen vasen yläsolu.

  Vihje: Jos haluat siirtää tai kopioida valinnan eri laskentataulukkoon tai työkirjaan, napsauta toisen laskentataulukon välilehteä tai siirry toiseen työkirjaan ja valitse sitten kohdealueen vasen yläsolu.

 4. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmän Liitä-painiketta Painikkeen kuva .

  Pikanäppäin     Voit myös painaa Ctrl+V-näppäinyhdistelmää.

Huomautukset: 

 • Excel näyttää leikattujen tai kopioitujen solujen ympärillä animoidun valintakehyksen. Voit poistaa valintakehyksen painamalla Esc-näppäintä.

 • Excel korvaa kohdealueessa olevat tiedot, kun siirrät soluja leikkaamalla ja liittämällä niitä.

 • Jos haluat valita solujen tietyt asetukset, kun liität soluja, napsauta Liitä Painikkeen kuva -painikkeen alapuolella olevaa nuolipainiketta ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto. Voit esimerkiksi valita Liitä määräten tai Kuvana.

 • Liittämisasetukset-painike näkyy oletusarvoisesti Excel-laskentataulukossa, kun liität soluja, ja voit valita sen avulla erityisasetuksia, kuten Säilytä lähteen muotoilu. Jos et halua näyttää tätä painiketta aina, kun liität soluja, voit poistaa tämän asetuksen käytöstä. Valitse Tiedosto-välilehdessä Asetukset. Poista Lisäasetukset-luokan Leikkaa, kopioi ja liitä -kohdan Näytä liittämisasetusten painikkeet, kun sisältöä liitetään ‑valintaruudun valinta.

Oletusarvon mukaan vetäminen ja pudottaminen tulee käyttöön, joten voit siirtää ja kopioida soluja käyttämällä hiirtä.

 1. Valitse siirrettävät tai kopioitavat solut tai alue.

  Solujen tai alueiden valitseminen

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat siirtää solun tai solualueen, siirrä osoitin valinnan reunaan. Kun osoitin muuttuu siirto-osoittimeksi Excelin siirto-osoitin , vedä solu tai solualue toiseen paikkaan.

  • Jos haluat kopioida solun tai solualueen, pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja siirrä osoitin valinnan reunaan. Kun osoitin muuttuu kopiointiosoittimeksi Excelin kopiointiosoitin , vedä solu tai solualue toiseen paikkaan.

Huomautus: Excel korvaa kohdealueen tiedot, kun siirrät soluja.

Kun kopioit soluja, ohjelma korjaa soluviittaukset automaattisesti. Kun siirrät soluja, ohjelma ei kuitenkaan korjaa soluviittauksia, ja kyseisten solujen samoin kuin niihin osoittavien solujen sisältö saattaa näkyä viittausvirheinä. Tällöin viittaukset on korjattava manuaalisesti.

Jos valitsemasi kopioitava alue sisältää piilotettuja soluja, rivejä tai sarakkeita, Excel kopioi myös ne. Sinun on ehkä tuotava väliaikaisesti näkyviin tiedot, joita et halua sisällyttää kopioitaviin tietoihin.

 1. Valitse siirrettävät tai kopioitavat tiedot sisältävä solu tai alue.

  Solujen tai alueiden valitseminen

 2. Tee Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä haluamasi toimet:

  Excelin valintanauhan kuva

  • Jos haluat siirtää valinnan, napsauta Leikkaa Painikkeen kuva -painiketta.

   Pikanäppäin     Voit myös painaa Ctrl+X-näppäinyhdistelmää.

  • Jos haluat kopioida valinnan, napsauta Kopioi Painikkeen kuva -painiketta.

   Pikanäppäin    Voit myös painaa Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdealueen vasenta yläsolua ja valitse sitten pikavalikosta Lisää leikatut solut tai Lisää kopioidut solut.

  Vihje     Jos haluat siirtää tai kopioida valinnan eri laskentataulukkoon tai työkirjaan, napsauta toisen laskentataulukon välilehteä tai siirry toiseen työkirjaan ja valitse sitten kohdealueen vasen yläsolu.

 4. Valitse Lisää alue -valintaikkunasta suunta, johon haluat siirtää ympäröivät solut.

Huomautus     Jos lisäät kokonaisia rivejä tai sarakkeita, ympäröivät rivit ja sarakkeet siirtyvät alaspäin ja vasemmalle.

Jos jotkin laskentataulukon soluista, riveistä tai sarakkeista eivät ole näkyvissä, voit kopioida kaikki solut tai vain näkyvät solut. Voit esimerkiksi määrittää, että jäsennetyssä laskentataulukossa kopioidaan vain näkyvissä olevat yhteenvetotiedot.

 1. Valitse solut, jotka haluat kopioida.

  Solujen tai alueiden valitseminen

 2. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Etsi ja valitse ja valitse sitten Siirry määräten.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Valitse-kohdasta Vain näkyvät solut ja valitse OK.

 4. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Kopioi Painikkeen kuva .

  Excelin valintanauhan kuva

  Pikanäppäin    Voit myös painaa Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

 5. Valitse kohdealueen vasen yläsolu.

  Vihje: Jos haluat siirtää tai kopioida valinnan eri laskentataulukkoon tai työkirjaan, napsauta toisen laskentataulukon välilehteä tai siirry toiseen työkirjaan ja valitse sitten kohdealueen vasen yläsolu.

 6. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmän Liitä-painiketta Painikkeen kuva .

  Pikanäppäin     Voit myös painaa Ctrl+V-näppäinyhdistelmää.

 • Jos napsautat Liitä Painikkeen kuva -painikkeen alapuolella olevaa nuolipainiketta, voit tehdä valintasi useista liittämisvaihtoehdoista.

Excel liittää kopioidut tiedot peräkkäisille riveille tai peräkkäisiin sarakkeisiin. Jos kohdealue sisältää piilotettuja rivejä tai sarakkeita, sinun on ehkä tuotava näkyviin koko kohdealue, jotta näet kaikki kopioidut solut.

Kun kopioit tai liität piilotettuja tai suodatettuja tietoja toiseen sovellukseen tai toiseen käynnissä olevaan Excel-sovellukseen, vain näkyvät solut kopioidaan.

 1. Valitse tyhjiä soluja sisältävä alue.

  Solujen tai alueiden valitseminen

 2. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Kopioi Painikkeen kuva .

  Excelin valintanauhan kuva

  Pikanäppäin    Voit myös painaa Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse kohdealueen vasen yläsolu.

 4. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Liitä Painikkeen kuva -painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten Liitä määräten.

 5. Valitse Ohita tyhjät -valintaruutu.

 1. Kaksoisnapsauta solua, joka sisältää siirrettävät tai kopioitavat tiedot.

  Huomautus     Oletusarvoisesti voit muokata solun tietoja ja valita ne suoraan solusta kaksoisnapsauttamalla solua, mutta voit myös muokata solun tietoja ja valita solun tiedot kaavarivi.

 2. Valitse solusta merkit, jotka haluat siirtää tai kopioida.

  Merkkien valitseminen solusta

  Solun sisällön valinta

  Toimintaohje

  Solussa

  Kaksoisnapsauta solua ja vedä valinta haluamasi sisällön yli solussa.

  Kaavarivillä

  Painikkeen kuva

  Napsauta solua ja vedä valinta haluamasi sisällön yli kaavarivillä.

  Näppäimistön käyttäminen

  Aloita solun muokkaaminen painamalla F2-näppäintä, sijoita kohdistin nuolinäppäimillä ja valitse sisältö näppäinyhdistelmällä Vaihto+nuolinäppäin.

 3. Tee Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä haluamasi toimet:

  Excelin valintanauhan kuva

  • Jos haluat siirtää valinnan, napsauta Leikkaa Painikkeen kuva -painiketta.

   Pikanäppäin     Voit myös painaa Ctrl+X-näppäinyhdistelmää.

  • Jos haluat kopioida valinnan, napsauta Kopioi Painikkeen kuva -painiketta.

   Pikanäppäin    Voit myös painaa Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

 4. Napsauta solussa kohtaa, johon haluat liittää merkit, tai kaksoisnapsauta toista solua tietojen siirtämistä tai kopioimista varten.

 5. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmän Liitä-painiketta Painikkeen kuva .

  Pikanäppäin     Voit myös painaa Ctrl+V-näppäinyhdistelmää.

 6. Paina ENTER-näppäintä.

  Huomautus: Kun kaksoisnapsautat solua tai painat F2-näppäintä muokataksesi aktiivista solua, nuolinäppäimet toimivat vain kyseisen solun sisällä. Jos haluat siirtyä toiseen soluun käyttämällä nuolinäppäimiä, lopeta ensin muutosten tekeminen aktiiviseen soluun painamalla ENTER-näppäintä.

Kun liität kopioituja tietoja, voit tehdä minkä tahansa seuraavista toimista:

 • Voit liittää vain solun muotoilun, kuten fontin värin tai täyttövärin (ei solujen sisältöä).

 • Voit muuntaa solussa olevat kaavat lasketuiksi arvoiksi korvaamatta määritettyä muotoilua.

 • Voit liittää vain kaavat (ei laskettuja arvoja).

 • Valitse kopioitavat arvot, solujen muotoilut tai kaavat sisältävä solu tai solualue.

  Solujen tai alueiden valitseminen

 • Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Kopioi Painikkeen kuva .

  Excelin valintanauhan kuva

  Pikanäppäin    Voit myös painaa Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

 • Valitse kohdealueen vasen yläsolu tai solu, johon haluat liittää arvon, solun muotoilun tai kaavan.

 • Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Liitä Painikkeen kuva -painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat liittää vain arvot, valitse Arvot.

  • Jos haluat liittää vain solun muotoilut, valitse Muotoilu.

  • Jos haluat liittää vain kaavat, valitse Kaavat.

   Huomautus: Jos kopioiduissa kaavoissa on suhteellisia soluviittauksia, Excel muuttaa kaavojen viittaukset (ja solujen sekaviittaukset soveltuvilta osin). Oletetaan esimerkiksi, että solu B8 sisältää kaavan =SUMMA(B1:B7). Jos kopioit kaavan soluun C8, kopioitu kaava viittaa kyseisen sarakkeen vastaaviin soluihin: =SUMMA(C1:C7). Jos kopioidut kaavat sisältävät suoria soluviittauksia, kopioitujen kaavojen viittaukset eivät muutu. Jos et saa haluamiasi tuloksia, voit muuttaa myös alkuperäisissä kaavoissa olevat viittaukset joko suhteellisiksi tai suoriksi soluviittauksiksi ja kopioida sen jälkeen solut uudelleen.

Kun liität kopioidut tiedot, liitetyt tiedot käyttävät kohdesolujen sarakeleveysasetuksia. Voit korjata sarakeleveydet lähdesoluja vastaaviksi toimimalla seuraavasti.

 1. Valitse solut, jotka haluat siirtää tai kopioida.

  Solujen tai alueiden valitseminen

 2. Tee Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä haluamasi toimet:

  Excelin valintanauhan kuva

  • Jos haluat siirtää solut, napsauta Leikkaa Painikkeen kuva -painiketta.

   Pikanäppäin     Voit myös painaa Ctrl+X-näppäinyhdistelmää.

  • Jos haluat kopioida solut, napsauta Kopioi Painikkeen kuva -painiketta.

   Pikanäppäin    Voit myös painaa Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse kohdealueen vasen yläsolu.

  Vihje: Jos haluat siirtää tai kopioida valinnan eri laskentataulukkoon tai työkirjaan, napsauta toisen laskentataulukon välilehteä tai siirry toiseen työkirjaan ja valitse sitten kohdealueen vasen yläsolu.

 4. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Liitä Painikkeen kuva -painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten Käytä lähteen sarakeleveyksiä.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×