SmartArt-grafiikkaobjektin animointi

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Lisää korostusta tai tietojen näyttäminen vaiheet, voit lisätä animaation SmartArt-kuvan tai yksittäisen muodon SmartArt-kuvan. Voit tehdä esimerkiksi muodon lennähtäen nopeasti näytön laitaan tai hitaasti Alkuhäivytys.

Animaation lisääminen

SmartArt-grafiikkaobjektin animoiminen Siirry SmartArt-grafiikkaobjekti, jonka haluat animoida, valitse animaatiotja valitse sitten animaatio -ryhmässä animaation haluat tyyppi. Valitse Lisää Lisää-painike saa näkyviin lisää vaihtoehtoja. (Jos haluat poistaa animaation, vain valitsemalla ei mitään.)

Animaatio-välilehden Lisää-painike

Kun olet lisännyt animaation, voit animoida yksittäisiä muotoja.

 1. Animaatiot -välilehden animaatio -ryhmästä Tehosteasetuksetja valitse sitten Yksi kerrallaan.

  Animaatiot-ryhmän Tehosteasetukset-painike

 2. Valitse Mukautettu animaatio -ryhmässä Animaatioruutu.

  Animaatioruutu

 3. Valitse Animaatioruutu -luettelossa Laajenna nuolenkärki Nuolenkärkimerkin laajentaminen näyttämään kaikki muodot SmartArt-kuvan.

 4. Valitse kaikki muodot, että et haluat animoida, (pitämällä CTRL-näppäintä ja napsauttamalla kutakin muotoa puolestaan), ja valitse sitten ei mitäänanimaatio -ryhmässä. (Tämä poistaa animaatiotehosteen muodosta. Ei poista muodon lisääminen SmartArt-grafiikkaobjektiin.)

  Animaatiot-ryhmän animaatioton Ei mitään-asetus

 5. Napsauta kutakin jäljelle jäävää muotoa hiiren kakkospainikkeella Animaatioruutu-kohdassa ja valitse sitten haluamasi animaatioasetukset.

Vihje: Käyttämällä Animaatiosivellintä voit nopeasti kopioida animaatioita SmartArt-grafiikkaobjektista toiseen ( animaatiot -välilehden Mukautettu animaatio -ryhmässä).

 1. Siirry SmartArt-grafiikkaobjektiin, jonka animaation haluat muuttaa käänteiseen järjestykseen.

 2. Valitse animaatiot -välilehden animaatio -ryhmässä valintaikkunan ruudun avain Valintanauhassa oleva valintaikkunan avainpainike .

  Animaatiot-välilehden valintaikkunan käynnistin

 3. Valitse SmartArt-animaatio-välilehti ja valitse sitten Muuta järjestys käänteiseksi -valintaruutu.

  SmartArt-animaatio-välilehden osa, jossa näkyy Käänteinen järjestys -valintaruutu

Animaatiota voi säätää tehosteasetuksilla.

Tärkeää: Jotkin animaatiotehosteet, jotka eivät ole käytettävissä SmartArt-grafiikkaobjekteissa, ovat käytettävissä muodoissa. Jos haluat käyttää kyseisiä tehosteita SmartArt-grafiikkaobjektissa, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muunna muodoiksi.

 1. Siirry SmartArt-grafiikkaobjektiin, jonka animaatiota haluat säätää.

 2. Valitse Animaatiot-välilehden Mukautettu animaatio ‑ryhmästä Animaatioruutu.

  Animaatioruutu

 3. Napsauta Animaatioruutu-luettelossa muokattavan animaation vieressä oikealla puolella olevaa nuolta ja valitse Tehosteasetukset.

  Avattava valikko, jossa näkyvät Tehosteasetukset

 4. Valitse valintaikkunan SmartArt-animaatio-välilehden Ryhmitä grafiikka -luettelosta jokin seuraavista asetuksista:

  Vaihtoehto

  Kuvaus

  Yhtenä objektina

  Koko SmartArt-grafiikkaobjekti animoidaan yhtenä suurena kuvana tai objektina.

  Kaikki kerralla

  Muodot animoidaan yksitellen samanaikaisesti. Tämän vaihtoehdon ja Yhtenä objektina -vaihtoehdon ero näkyy erityisesti silloin, kun muotoja kierretään tai kasvatetaan. Kun valittuna on Kaikki kerralla -vaihtoehto, jokainen muoto kiertyy tai kasvaa itsenäisesti. Kun valittuna on Yhtenä objektina, koko SmartArt-kuva kiertyy tai suurenee kokonaisuutena.

  Yksi kerrallaan

  Muodot animoidaan yksitellen, peräkkäin.

  Taso kerralla

  Kaikki samalla tasolla olevat muodot animoidaan kerralla. Jos sinulla on esimerkiksi kolme muotoa, joissa on tason 1 tekstiä, ja kolme muotoa, joissa on tason 2 tekstiä, tason 1 muodot animoidaan yhdessä ensin ja sitten tason 2 muodot animoidaan yhdessä.

  Tasot yksi kerrallaan

  Tason kukin muoto animoidaan yksi kerrallaan ennen seuraavan tason muotoihin siirtymistä. Jos sinulla on esimerkiksi neljä muotoa, joissa on tason 1 tekstiä ja kolme muotoa, joissa on tason 2 tekstiä, tason 1 muodot animoidaan yksi kerrallaan, ennen kuin tason 2 muodot animoidaan yksi kerrallaan.

Huomautukset: 

 • Kaikki kerralla -animaatio toimii eri tavalla kuin Yhtenä objektina -animaatio. Kun Kaikki kerralla -vaihtoehtoa käytetään esimerkiksi Lisäys-animaatioon, kauempana olevat muodot lennähtävät nopeammin niin, että kaikki muodot saapuvat päätepisteeseen samanaikaisesti. Jos valitset saman animaation ja Yhtenä objektina -vaihtoehdon, kaikki muodot lennähtävät samalla nopeudella.

 • Jos valitset minkä tahansa muun kuin Yhtenä objektina -animaation, SmartArt-grafiikkaobjektin tausta näkyy diassa. Taustaa ei voi animoida, joten jos se tekee diastasi epäsiistin, kokeile määrittää SmartArt-grafiikkaobjektin täytön ja viivojen asetukseksi Ei mitään.

 1. Siirry SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka haluat poistaa animaation.

 2. Valitse Animaatiot-välilehden Mukautettu animaatio ‑ryhmästä Animaatioruutu.

  Animaatioruutu

 3. Animaatioruutu -luettelossa muutettava animaation oikealla puolella olevaa nuolta ja valitse sitten Poista.

Voit päättää, mitä animaatio toimii parhaiten, katsomalla SmartArt-grafiikkaobjektin teksti-ruudun tiedot koska useimmat animaatio alkaa tekstiruudun yläreunan luettelomerkki ja siirtyy alaspäin sieltä. Vaihtoehtoisesti voit toistaa animaation käänteisessä järjestyksessä (katso kohta ”Käänteinen järjestys animaation” yllä). Jos teksti-ruutu ei ole näkyvissä, valitse SmartArt-työkalujen rakenne -välilehden Luo grafiikka -ryhmässä Tekstiruutu .

Käytettävissä olevat animaatiot riippuvat SmartArt-grafiikkaobjektille valitusta asettelusta. Voit aina animoida kaikki muodot kerralla tai yhden muodon kerrallaan.

SmartArt-grafiikkaobjekteissa käytettävät animaatiot eroavat muodoissa, tekstissä tai WordArt-objekteissa käytettävistä animaatioista seuraavalla tavalla:

 • Muotojen välillä olevat yhdysviivat liittyvät aina toiseen muotoon, eikä niitä animoida erillisinä.

 • Jos käytät animaatiota SmartArt-grafiikkaobjektin muotoihin, animaatio esitetään siinä järjestyksessä, jossa muodot esiintyvät. Järjestys voidaan muuttaa kokonaisuudessaan käänteiseksi.

  Esimerkki:     Jos grafiikkaobjektissa on kuusi muotoa, joista jokaisessa on yksi kirjain kirjaimesta A kirjaimeen F, voit esittää animaation kirjaimesta A kirjaimeen F tai kirjaimesta F kirjaimeen A. Animaatiota ei voi esittää muussa järjestyksessä, esimerkiksi kirjaimesta A kirjaimeen C ja sitten kirjaimesta F kirjaimeen D. Voit kuitenkin luoda useita dioja, jos haluat käyttää tällaista järjestystä. Voit esimerkiksi luoda dian, jossa animoidaan muodot kirjaimesta A kirjaimeen C ja toisen dian, jossa animoidaan muodot kirjaimesta F kirjaimeen D.

 • Kun vaihdat käyttöön toisen SmartArt-kuvan asettelun, myös lisätyt animaatiot käyttävät tätä uutta asettelua.

Animaation lisääminen

Tärkeää: Muiden animaatiotehosteiden, kuten Värinvaihdos Sisääntulo tehosteen tai tehosteen Lopeta kääntäminen ovat käytettävissä vain muodot. Tehosteita, joita ei voi käyttää SmartArt-grafiikkaobjektien näkyvät himmennettyinä. Jos haluat käyttää SmartArt-grafiikkaa, Muunna SmartArt-kuvan yksittäisiksi muodoiksija sitten lisätä animaatiotehosteenkäytettävissä olevat animaatiotehosteet.

 1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka haluat animoida.

 2. Valitse haluamasi animaatio Animaatiot-välilehden Animaatiot-ryhmän Animoi-luettelosta.

  Animaatiot-välilehden kuva

 1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka haluat animoida.

 2. Valitse animaatiot -välilehden animaatiot -ryhmästä haaran mukaan yksi tai tason mukaan yksi mukaan.

  Animaatiot-välilehden kuva

 3. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiot-ryhmässä Mukautettu animaatio.

  Kuva Animaatiot-ryhmästä

 4. Valitse Mukautettu animaatioluetteloLaajenna nuolenkärki Nuolenkärkimerkin laajentaminen näyttämään kaikki muodot SmartArt-kuvan.

 5. Valitse Mukautettu animaatio-luettelosta kaikki muodot, joita et halua animoitava pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauttamalla kutakin muotoa puolestaan.

 6. Valitse Poista. Tämä poistaa animaatiotehosteen muodosta. SmartArt-grafiikkaobjektissa ei poista muoto.

 7. Määritä kunkin jäljellä olevan muodon animointiasetukset valitsemalla ensin muoto Mukautettu animaatio -luettelosta ja sitten joko napsauttamalla muotoa hiiren kakkospainikkeella tai valitsemalla Muuta.

 8. Kun olet valmis, valitsemalla haluamasi animaatioasetukset, sulje Mukautettu animaatio-ruudussa.

Huomautus: Tehosteita, joita ei voi käyttää SmartArt-grafiikkaobjektien näkyvät himmennettyinä. Jos haluat käyttää SmartArt-grafiikkaa, Muunna SmartArt-kuvan yksittäisiksi muodoiksi ja sitten lisätä animaatiotehosteenkäytettävissä olevat animaatiotehosteet.

 1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka animaation haluat muuttaa käänteiseen järjestykseen.

 2. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiot-ryhmästä Mukautettu animaatio.

  Kuva Animaatiot-ryhmästä

 3. Mukautetun animaation Mukautettu animaatio -luettelossa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Tehosteasetukset.

 4. Valitse SmartArt-animaatio-välilehti ja valitse sitten Muuta järjestys käänteiseksi -valintaruutu.

Kun voit animoida SmartArt-grafiikkaobjektin asettelua, jota käytetään mukaan seuraavilla asetuksilla animaatiota voi säätää tehosteasetuksilla.

Animaatio

Kuvaus

Yhtenä objektina

Animaatiota käytetään koko SmartArt-grafiikkaobjektissa suurena kuvana tai objekti.

Kaikki kerralla

Kaikki SmartArt-grafiikkaobjektin muodot animoidaan kerralla. Tämän vaihtoehdon ja Yhtenä objektina -vaihtoehdon ero näkyy erityisesti silloin, kun muotoja kierretään tai kasvatetaan. Kun valittuna on Kaikki kerralla -vaihtoehto, jokainen muoto kiertyy tai kasvaa itsenäisesti. Kun valittuna on Yhtenä objektina -vaihtoehto, koko SmartArt-grafiikkaobjekti kiertyy tai kasvaa kokonaisuutena.

Yksi kerrallaan

Jokainen muoto animoidaan erikseen yksi toisensa jälkeen.

Haaran mukaan yksi kerrallaan

Kaikki saman haaran muodot animoidaan kerralla. Tämä vaihtoehto sopii hyvin organisaatiokaavion tai hierarkia-asettelun animointiin, ja se on samantyyppinen kuin Yksi kerrallaan -vaihtoehto.

Tason mukaan kaikki kerralla

Kaikki samalla tasolla olevat muodot animoidaan kerralla. Jos asettelussa on esimerkiksi kolme tason 1 tekstiä sisältävää muotoa ja kolme tason 2 tekstiä sisältävää muotoa, tason 1 tekstiä sisältävät muodot animoidaan ensin kerralla ja sen jälkeen animoidaan tason 2 tekstiä sisältävät muodot.

Tason 1 ja Tason 2 tekstiä tekstiruudussa

Tason mukaan yksi kerrallaan

SmartArt-grafiikkaobjektin muodot animoidaan ensin tason mukaan ja sitten yksittäin kyseessä olevalla tasolla. Jos asettelussa on esimerkiksi neljä tason 1 tekstiä sisältävää muotoa ja kolme tason 2 tekstiä sisältävää muotoa, jokainen tason 1 tekstiä sisältävä muoto animoidaan erikseen. Tämän jälkeen animoidaan erikseen jokainen tason 2 tekstiä sisältävä muoto.

Huomautukset: 

 • Eräät animaatiot käyttäytyvät eri tavoin Kaikki kerralla ja Yhtenä objektina -vaihtoehtojen yhteydessä. Kun Kaikki kerralla -vaihtoehtoa käytetään esimerkiksi Lisäys-animaatioon, kauempana olevat muodot lennähtävät nopeammin niin, että kaikki muodot saapuvat päätepisteeseen samanaikaisesti. Kun käytössä on Yhtenä objektina -vaihtoehto, kaikki SmartArt-grafiikkaobjektin osat animoidaan samalla tavalla (esimerkiksi Lisäys-animaatiossa samalla nopeudella).

 • Jos käytät SmartArt-grafiikkaobjektiin jotain muuta kuin Yhtenä objektina -animaatiota, samaan SmartArt-grafiikkaobjektiin käyttämäsi muut animaatiot eivät voi olla Yhtenä objektina -animaatioita. Samaan SmartArt-grafiikkaobjektiin käytettyjen useiden animaatioiden on oltava kaikkien Yhtenä objektina -animaatioita tai mikään niistä ei voi olla Yhtenä objektina -animaatio.

 • Jos käytät animaatiota (poikkeuksena Yhtenä objektina) SmartArt-grafiikkaobjektiin, SmartArt-grafiikkaobjektin tausta on aina näkyvissä diassa. Taustaa ei voi animoida, vaikka tausta ei olisikaan näkyvissä (taustassa ei ole käytetty täyttöä tai viivoja).

 • Jos käytät animaatiota, kuten Lisäys, SmartArt-grafiikkaobjektiin ja poistat animaation sitten tietyistä muodoista, kyseiset muodot tulevat näkyviin diassa.

 • Jos kopioit animaation sisältävän SmartArt-grafiikkaobjektin toiselle dialle, myös animaatio kopioidaan.

 1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka animaation haluat poistaa.

 2. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiot-ryhmän Animoi-luettelosta Ei animaatiota.

  Kuva Animaatiot-ryhmästä

Voit päättää, mitä animaatio toimii parhaiten SmartArt-grafiikkaobjektin asettelun, tarkastella tietoja SmartArt-grafiikkaobjektin tekstiruudussa, koska useimmat animaatio alkaa tekstiruudun alkuun ja siirtyy alaspäin. Vaihtoehtoisesti voit toistaa animaation käänteisessä järjestyksessä (katso kohta ”Käänteinen järjestys animaation” yllä). Jos teksti-ruutu ei ole näkyvissä, voit tuoda sen.

Käytettävissä olevat animaatiot riippuvat SmartArt-grafiikkaobjektille valitusta asettelusta. Voit aina animoida kaikki muodot kerralla tai yhden muodon kerrallaan.

Paras tapa animoida SmartArt-grafiikkaobjekti on käyttää Animoi-luettelon vaihtoehtoja. Voit tarvittaessa mukauttaa animaatiota Mukautettu animaatio tehtäväruutu.

Animoidut kohdat on merkitty diassa tulostumattomat numeroidun tunnisteet. Tunnisteet vastaavat Mukautettu animaatiotehoste animaatiot, näkyvät SmartArt-grafiikkaobjektin reunaan ja näkyvät vain Normaali näkymä, jossa on Mukautettu animaatio -tehtäväruutu.

SmartArt-grafiikkaobjekteissa käytettävät animaatiot eroavat muodoissa, tekstissä tai WordArt-objekteissa käytettävistä animaatioista seuraavalla tavalla:

 • Muotojen välillä olevat yhdysviivat liittyvät aina toiseen muotoon, eikä niitä animoida erillisinä.

 • Jos käytät animaatiota SmartArt-grafiikkaobjektin muotoihin, animaatio esitetään siinä järjestyksessä, jossa muodot esiintyvät. Järjestys voidaan muuttaa kokonaisuudessaan käänteiseksi. Jos grafiikkaobjektissa on esimerkiksi kuusi muotoa, joista jokaisessa on yksi kirjain kirjaimesta A kirjaimeen F, voit esittää animaation kirjaimesta A kirjaimeen F tai kirjaimesta F kirjaimeen A. Animaatiota ei voi esittää muussa järjestyksessä, esimerkiksi kirjaimesta A kirjaimeen C ja sitten kirjaimesta F kirjaimeen D. Voit kuitenkin luoda useita dioja, jos haluat käyttää tällaista järjestystä. Voit esimerkiksi luoda dian, jossa animoidaan muodot kirjaimesta A kirjaimeen C ja toisen dian, jossa animoidaan muodot kirjaimesta F kirjaimeen D.

 • Kun siirryt Siirry käyttämään asettelua, animaatio, jotka olet lisännyt on siirretty uuteen asetteluun.

Huomautus: Käytä animaatioita harkiten, etteivät ne peitä sanomaasi alleen tai rasita yleisöäsi.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

SmartArt-grafiikkaobjektin luominen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×