SmartArt-grafiikkaobjektien kuvauksia

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Sisältö

Luettelo

Prosessi

Kehä

Hierarkia

Suhde

Matriisi

Pyramidi

Kuva

Office.com-sivusto

Luettelo

Asettelun nimi

Kuvaus

Kuva

Muuttuva kuusikulmioluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää toisiinsa liittyviä ajatuksia. Tason 1 tekstit näkyvät kuusikulmioiden sisällä. Tason 2 tekstit näkyvät muotojen ulkopuolella.

Vuorottelevat kuusikulmiot SmartArt-kuvan asetteluna

Peruslohkoluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Käyttää tehokkaasti sekä vaaka- että pystysuuntaisen muotojen näyttötilan.

Kuva Peruslohkoluettelo-asettelusta

Kaartuva kuvakorostusluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Pienet ympyrämuodot on tarkoitettu kuvia varten. Soveltuu hyvin sekä Tason 1 ja 2 tekstin näyttämiseen. Käyttää tehokkaasti sekä vaaka- että pystysuuntaisen muotojen näyttötilan.

Kuva Kaartuva kuvakorostusluettelo -asettelusta

Jatkuva kuvaluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää toisiinsa liittyviä tietoryhmiä. Ympyrämuodot on tarkoitettu kuvia varten.

Kuva Jatkuva kuvaluettelo -asettelusta

Laskeva ruutuluettelo

Käytä tätä, kun haluat näyttää liittyvien ajatusten ryhmiä tai tietoluetteloita. Tekstimuotojen korkeus pienenee järjestyksen mukaan. Tason 1 tekstit näytetään pystysuunnassa.

Laskeva lohkoluettelo SmartArt-kuvan asetteluna

Yksityiskohtainen prosessi

Käytä tätä, kun sinulla on paljon Tason 2 tekstiä ja haluat kuvata vaiheittaista etenemistä.

Kuva Yksityiskohtainen prosessi -asettelusta

Ryhmitelty luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoryhmiä ja -aliryhmiä tai tehtävän, prosessin tai työnkulun vaiheet ja alivaiheet. Tason 1 tekstiä vastaa ylätason vaakasuuntaiset muodot ja Tason 2 tekstiä vastaa pystysuuntaiset ylätason muotojen alapuolella olevat alivaiheet. Soveltuu hyvin aliryhmien tai alivaiheiden, hierarkkisten tietojen tai useiden tietoluetteloiden korostamiseen.

Kuva Ryhmitelty luettelo -asettelusta

Hierarkialuettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkiset yhteydet ryhmien välillä. Voidaan käyttää myös tietojen ryhmittelyyn tai luettelointiin.

Kuva Hierarkialuettelo-asettelusta

Vaakasuuntainen luettelomerkein varustettu luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietoluetteloita. Soveltuu hyvin suuren tekstimäärän esittämiseen. Koko tekstiä painotetaan yhtä paljon, eikä suuntaa ilmaista.

Kuva Vaakasuuntainen luettelomerkein varustettu luettelo -asettelusta

Vaakasuuntainen kuvaluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietoja ja korostaa toisiinsa liittyviä kuvia. Ylimmät muodot on tarkoitettu kuvia varten.

Kuva Vaakasuuntainen kuvaluettelo -asettelusta

Kasvava kehäprosessi

Käytä tätä, kun haluat näyttää vaiheiden sarjan, jossa sisempi kehä kasvaa jokaisessa vaiheessa. Tämä on rajoitettu seitsemään tason 1 vaiheeseen, mutta tason 2 kohteita ei rajoiteta. Tämä sopii hyvin suurille määrille tason 2 tekstiä.

Lisääntyvien nuolien prosessi SmartArt-kuvan asetteluna

Viivoitettu luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää suuren määrän tekstiä luokkiin ja aliluokkiin jaettuna. Tämä soveltuu hyvin useille tekstitasoille. Saman tason tekstit erotetaan viivoilla.

Viivoitettu luettelo SmartArt-kuvan asetteluna

Kuvakorostusluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ryhmiteltyjä tai toisiinsa liittyviä tietoja. Yläkulmissa olevat pienet muodot on tarkoitettu kuvia varten. Korostaa Tason 2 tekstiä enemmän kuin Tason 1 tekstiä ja soveltuu hyvin suuren Tason 2 tekstimäärän esittämiseen.

Kuva Kuvakorostusluettelo-asettelusta

Kuvatekstiluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Ylimmät muodot on tarkoitettu kuvia varten, ja kuvia korostetaan tekstiä enemmän. Soveltuu hyvin käytettäväksi kuvissa, joissa on lyhyet kuvatekstit.

Kuva Kuvatekstiluettelo-asettelusta

Ympyräprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää prosessin vaiheita siten, että kukin ympyrän osa on edellistä suurempi. Eri kokoja voi olla jopa seitsemän. Tason 1 tekstit näytetään pystysuunnassa.

SmartArt-kuvien asettelu

Plus ja miinus

Käytä tätä, kun haluat esittää kahden ajatuksen hyvät ja huonot puolet. Kussakin tason 1 tekstissä voi olla useita alitasoja. Tämä soveltuu hyvin suurille tekstimäärille. Rajoitettu kahteen tason 1 kohteeseen.

Plus ja miinus SmartArt-kuvan asetteluna

Pyramidiluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää suhteellisia, toisiinsa liittyviä tai hierarkkisia yhteyksiä. Teksti näkyy suorakulmioissa pyramidin taustan päällä.

Pyramidiluettelo-asettelu

Käänteinen luettelo

Käytä tätä, kun haluat näyttää muutoksen kahden kohteen välillä. Vain kaksi ensimmäistä tekstikohdetta näytetään. Kukin kohde voi sisältää paljon tekstiä. Tämä soveltuu hyvin kahden kohteen muutosten esittämiseen tai järjestyksen vaihtamisen esittämiseen.

Käänteinen luettelo SmartArt-kuvan asetteluna

Segmentoitu prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemistä tai peräkkäiset vaiheet. Korostaa Tason 2 tekstiä, koska jokainen rivi näkyy eri muodossa.

Kuva Segmentoitu prosessi -asettelusta

Pinottu luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoryhmiä tai tehtävän, prosessin tai työnkulun vaiheet. Ympyrämuodot sisältävät Tason 1 tekstiä ja vastaavat suorakulmiot sisältävät Tason 2 tekstiä. Soveltuu hyvin yksityiskohtien ja vähäisen Tason 1 tekstin esittämiseen.

Kuva Pinottu luettelo -asettelusta

Neliökorostusluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää luokkiin jaettuja tietoluetteloita. Tason 2 tekstien vieressä näytetään pieni neliö. Tämä soveltuu hyvin suurille määrille tason 2 tekstiä.

Neliömäinen korostusluettelo SmartArt-kuvan asetteluna

Välilehtiluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Sopii hyvin luetteloille, joissa on pieniä määriä tason 1 tekstiä. Ensimmäinen taso 2 näkyy tason 1 tekstin vieressä ja jäljellä oleva tason 2 teksti näkyy tason 1 tekstin alapuolella.

Välilehtiluettelo SmartArt-kuvan asetteluna

Taulukkohierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoryhmiä ylhäältä alaspäin ja jokaisen ryhmän sisäiset hierarkiat. Tässä asettelussa ei ole yhdistäviä viivoja.

Kuva Taulukkohierarkia-asettelusta

Taulukkoluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää samanarvoisia ryhmiteltyjä tai toisiinsa liittyviä tietoja. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa ylintä muotoa, ja sen Tason 2 tekstiä käytetään alapuolella olevissa luetteloissa.

Kuva Taulukkoluettelo-asettelusta

Kohdeluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää toisiinsa liittyviä ja päällekkäisiä tietoja. Jokainen Tason 1 seitsemästä ensimmäisestä tekstirivistä näkyy suorakulmiomuodossa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua. Soveltuu hyvin sekä Tason 1 että Tason 2 tekstin esittämiseen.

Kuva Kohdeluettelo-asettelusta

Puolisuunnikasluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää samanarvoisia ryhmiteltyjä tai toisiinsa yhteydessä olevia tietoja. Soveltuu hyvin suuren tekstimäärän esittämiseen.

Kuva Puolisuunnikasluettelo-asettelusta

Erilevyinen luettelo

Käytä korostavat eri painoja kohteet. Hyvä paljon tason 1 teksti. Kunkin muodon leveyden säätäminen määräytyy sen tekstin perusteella.

Vaihteleva leveysluettelo SmartArt-kuvan asetteluna

Pystysuuntainen ruutuluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää useita, erityisesti suuren määrän Tason 2 tekstiä sisältäviä tietoryhmiä. Soveltuu hyvin käytettäväksi luettelomerkein varustetussa luettelossa.

Kuva Pystysuuntainen ruutuluettelo -asettelusta

Pystysuuntainen ruutuluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoryhmiä tai tehtävän, prosessin tai työnkulun vaiheet. Soveltuu hyvin suuren Tason 2 tekstimäärän esittämiseen. Soveltuu hyvin tekstin esittämiseen, jossa on yksi pääkohta ja useita alikohtia.

Kuva Pystysuuntainen ruutuluettelo -asettelusta

Luettelo pystysuuntaisin aaltosulkein

Käytä tätä, kun haluat esittää keskenään ryhmitettyjä tietoja. Sopii hyvin suurille määrille Tason 2 tekstiä.

Pystysuuntainen hakasuljeluettelo SmartArt-kuvan asetteluna

Pystysuuntainen luettelomerkein varustettu luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Soveltuu hyvin käytettäväksi luetteloissa, joissa on pitkiä otsikoita tai ylätason tietoja.

Kuva Pystysuuntainen luettelomerkein varustettu luettelo -asettelusta

Pystysuuntaisten nuolenkärkien luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemisen tai peräkkäiset vaiheet tai korostaa liikettä tai suuntaa. Korostaa Tason 2 tekstiä enemmän kuin Tason 1 tekstiä ja soveltuu hyvin suuren Tason 2 tekstimäärän esittämiseen.

Kuva Pystysuuntaisten nuolenkärkien luettelo -asettelusta

Pystysuuntainen kuvakorostusluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Pienet ympyrät on tarkoitettu kuvia varten.

Pystysuuntainen kuvakorostusluettelo -asettelu

Pystysuuntainen kuvaluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Vasemmalla olevat pienet muodot on tarkoitettu kuvia varten.

Kuva Pystysuuntainen kuvaluettelo -asettelusta

Pystysuuntainen korostusluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoluetteloita. Tason 2 tekstit näytetään suorakaidemuodoissa ja pystysuuntaisten nuolenkärkien kanssa. Tämä korostaa tason 2 tekstiä enemmän kuin tason 1 tekstiä. Tämä soveltuu keskisuuren tason 2 tekstimäärän esittämiseen.

Pystysuuntainen korostusluettelo SmartArt-kuvan asetteluna

Pystysuuntainen nuoliluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemisen tai peräkkäiset vaiheet, jotka johtavat yhteiseen päämäärään. Soveltuu hyvin käytettäväksi luettelomerkein varustetuissa tietoluetteloissa.

Kuva Pystysuuntainen nuoliluettelo -asettelusta

Pystysuuntainen ympyräluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää järjestyksessä olevia tai ryhmiteltyjä tietoja. Tämä sopii parhaiten tason 1 teksteihin, jotka näytetään suuren ympyrän vieressä. Alemman tason tekstit erotellaan pienemmillä ympyröillä.

Pystysuuntainen kehämäinen luettelo SmartArt-kuvan asetteluna

Pystysuuntainen kaartuva luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää kaartuvan tietoluettelon. Jos haluat lisätä kuvia korostusympyröihin, käytä kuvatäyttöä.

Pystysuuntainen kaareva luettelo SmartArt-kuvan asetteluna

Sivun alkuun

Prosessi

Asettelun nimi

Kuvaus

Kuva

Korostusprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemisen, aikajanan tai peräkkäiset vaiheet. Soveltuu hyvin sekä Tason 1 ja 2 tekstin näyttämiseen.

Kuva Korostusprosessi-asettelusta

Vaihtuva vuo

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoryhmiä tai tehtävän, prosessin tai työnkulun peräkkäiset vaiheet. Korostaa tietoryhmien välistä vuorovaikutusta ja niiden välisiä yhteyksiä.

Kuva Vaihtuva vuo -asettelusta

Nuolinauha

Käytä tätä, kun haluat esittää joko toisiinsa liittyviä käsitteitä tai vastakkaisia käsitteitä, joilla on jokin yhteys, kuten vastavoimia. Tason 1 kahta ensimmäistä tekstiriviä käytetään nuolten tekstinä. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Nuolinauha-asettelusta

Nouseva kuvakorotusprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää nousevan kuvasarjan ja kuvaavat tekstit. Tämä soveltuu parhaiten pienelle tekstimäärälle.

Nousevat kuvat SmartArt-kuvan asetteluna

Kaartuva perusprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemistä tai peräkkäiset vaiheet. Käyttää tehokkaasti sekä vaaka- että pystysuuntaisen muotojen näyttötilan.

Kuva Kaartuva perusprosessi -asettelusta

Perusnuolenkärjet, prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemisen, aikajanan tai peräkkäiset vaiheet tai korostaa liikettä tai suuntaa. Tason 1 teksti näkyy nuolimuodon sisällä, kun taas Tason 2 teksti näkyy nuolimuodon alapuolella.

Kuva Perusnuolenkärjet, prosessi -asettelusta

Perusprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemistä tai peräkkäiset vaiheet.

Perusprosessi-asettelu

Perusaikajana

Avulla voit näyttää tehtävän, prosessin tai työnkulun peräkkäiset vaiheet, tai jos haluat näyttää aikajanan tiedot. Soveltuu hyvin tason 1 ja tason 2 tekstiä. Saat lisätietoja tämän työkalun avulla Aikajana.

Perusaikajana-asettelu

Korostusnuolenkärki, prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun peräkkäiset vaiheet tai korostaa liikettä tai suuntaa. Soveltuu parhaiten pienen Tason 1 ja Tason 2 tekstimäärän esittämiseen.

Nuolenkärkikorostusprosessi SmartArt-kuvan asetteluna

Nuolenkärkiluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää kokonaisen työnkulun muodostavan usean vaiheen etenemisen. Soveltuu hyvin myös vastakkaisten prosessien esittämiseen. Tason 1 teksti vastaa ensimmäistä nuolimuotoa vasemmalla, kun taas Tason 2 teksti vastaa jokaisen muodon, joka sisältää Tason 1 tekstiä, vaakasuuntaisia alivaiheita.

Kuva Nuolenkärkiluettelo-asettelusta

Kehämäinen kaartuva prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun pitkän tai ei-lineaarisen sarjan tai vaiheet. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa. Käyttää tehokkaasti sekä vaaka- että pystysuuntaisen muotojen näyttötilan.

Kuva Kehämäinen kaartuva prosessi -asettelusta

Suljettu nuolenkärki, prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemisen, aikajanan tai peräkkäiset vaiheet tai korostaa liikettä tai suuntaa. Voidaan käyttää korostamaan aloitusmuodon tietoja. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Suljettu nuolenkärki, prosessi -asettelusta

Ympyräkorostusaikajana

Käytä tätä, kun haluat esittää tapahtumien sarjan tai aikajanatietoja. Tason 1 tekstit näytetään suurien ympyröiden kanssa. Tason 2 tekstit näytetään pienempien ympyröiden kanssa.

Aikajana, ympyräkuvat SmartArt-kuvan asetteluna

Ympyränuoliprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää järjestyksessä olevia kohteita, joiden kanssa näytetään kunkin kohteen tukitekstit. Tämä kaavio soveltuu parhaiten pienille määrille tason 1 tekstiä.

Kehänuoliprosessi SmartArt-kuvan asetteluna

Jatkuva nuoliprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun aikajanan tai peräkkäiset vaiheet. Soveltuu parhaiten käytettäväksi Tason 1 tekstin kanssa, koska jokainen Tason 1 tekstirivi näkyy nuolimuodon sisällä. Tason 2 teksti näkyy nuolimuodon ulkopuolella.

Kuva Jatkuva nuoliprosessi -asettelusta

Jatkuva lohkoprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemisen, aikajanan tai peräkkäiset vaiheet. Soveltuu hyvin pienen Tason 1 ja 2 tekstimäärän näyttämiseen.

Kuva Jatkuva lohkoprosessi -asettelusta

Jatkuva kuvaluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää toisiinsa liittyviä tietoryhmiä. Ympyrämuodot on tarkoitettu kuvia varten.

Kuva Jatkuva kuvaluettelo -asettelusta

Yhtyvät nuolet

Käytä tätä, kun haluat esittää ajatuksia tai käsitteitä, jotka yhtyvät keskellä olevassa lähteessä. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Yhtyvät nuolet -asettelusta

Yhtyvä teksti

Käytä tätä, kun haluat esittää useita vaiheita tai osia, jotka yhtyvät kokonaisuudeksi. Tämä on rajoitettu tason 1 muotoon, joka sisältää tekstiä ja enintään viisi tason 2 muotoa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se on käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Yhtyvä teksti SmartArt-kuvan asetteluna

Laskeva prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää laskevan tapahtumasarjan. Ensimmäinen tason 1 teksti on nuolen yläpäässä ja viimeinen tason 1 teksti on nuolen alapäässä. Vain seitsemän ensimmäistä tason 1 kohdetta näytetään. Tämä soveltuu parhaiten pienille tai keskisuurille tekstimäärille.

SmartArt-kuvan asettelu

Yksityiskohtainen prosessi

Käytä tätä, kun sinulla on paljon Tason 2 tekstiä ja haluat kuvata vaiheittaista etenemistä.

Kuva Yksityiskohtainen prosessi -asettelusta

Eriytyvät nuolet

Käytä tätä, kun haluat esittää ajatuksia tai käsitteitä, jotka suuntautuvat poispäin keskellä olevasta lähteestä. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Eriytyvät nuolet -asettelusta

Kaava

Käytä tätä, kun haluat esittää peräkkäiset vaiheet tai tehtävät, jotka kuvaavat suunnitelmaa tai tulosta. Tason 1 viimeinen tekstirivi näkyy yhtäläisyysmerkin (=) jälkeen. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Kaava-asettelusta

Suppilo

Käytä tätä, kun haluat esittää tietojen suodattamisen tai sen, kuinka osat yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Korostaa lopputulosta. Voi sisältää enintään neljä Tason 1 tekstiriviä: viimeinen näistä neljästä Tason 1 tekstirivistä näkyy suppilon alapuolella ja muut rivit vastaavat ympyrämuotoa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Suppilo-asettelusta

Ratas

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteenkuuluvat ideat. Jokainen Tason 1 kolmesta ensimmäisestä tekstirivistä vastaa ratasmuotoa, ja niiden vastaava Tason 2 teksti näkyy ratasmuodon viereisissä suorakulmioissa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Ratas-asettelusta

Kasvavat nuolet -prosessi

Käytä tätä, kun haluat näyttää prosessin peräkkäisiä ja limittäisiä vaiheita. Tämä on rajoitettu viiteen tason 1 kohteeseen. Taso 2 voi sisältää paljon tekstiä.

Lisääntyvien nuolien prosessi SmartArt-kuvan asetteluna

Yhdistetty lohkoprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää prosessin peräkkäiset vaiheet. Tämä sopii parhaiten pienelle määrällä tason 1 tekstiä ja keskisuurelle määrälle tason 2 tekstiä.

Yhdistetty lohkoprosessi

Vastakkaiset nuolet

Käytä tätä, kun haluat esittää vastakkaisia ajatuksia tai ajatuksia, jotka eroavat keskellä olevasta lähteestä. Kumpikin Tason 1 kahdesta ensimmäisestä tekstirivistä vastaa nuolta. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Vastakkaiset nuolet -asettelusta

Vaiheinen prosessi

Käytä tätä, kun haluat näyttää kolme prosessivaihetta. Tämä on rajoitettu kolmeen tason 1 kohteeseen. Kahdessa ensimmäisessä tason 1 kohteessa voi kummassakin olla neljä tason 2 kohdetta ja kolmannessa tason 1 kohteessa voi olla rajoittamaton määrä tason 2 kohteita. Tämä soveltuu parhaiten pienille tekstimäärille.

Vaiheistettu prosessi SmartArt-kuvan asetteluna

Kuvakorostusprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun peräkkäiset vaiheet. Taustan suorakulmiomuodot on tarkoitettu kuvia varten.

Kuva Kuvakorostusprosessi-asettelusta

Ympyräprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää prosessin vaiheita siten, että kukin ympyrän osa on edellistä suurempi. Eri kokoja voi olla jopa seitsemän. Tason 1 tekstit näytetään pystysuunnassa.

SmartArt-kuvien asettelu

Prosessinuolet

Käytä tätä, kun haluat esittää prosessia tai työnkulkua kuvaavia tietoja. Tason 1 teksti näkyy ympyrämuodoissa ja Tason 2 teksti näkyy nuolimuodoissa. Soveltuu parhaiten vähäisen tekstimäärän esittämiseen ja liikkeen tai suunnan korostamiseen.

Prosessinuolet-asettelu

Prosessiluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää useita tietoryhmiä tai tehtävän, prosessin tai työnkulun vaiheet ja alivaiheet. Tason 1 teksti vastaa ylhäällä olevia vaakasuuntaisia muotoja ja Tason 2 teksti vastaa pystysuuntaisia ylätason muotojen alapuolella olevia alivaiheita.

Kuva Prosessiluettelo-asettelusta

Satunnainen tulosprosessiin

Käytä tätä, kun haluat näyttää useilla vaiheilla, miten useat satunnaiset ajatukset voivat synnyttää yhtenäisen tavoitteen tai idean. Tämä tukee useita tason 1 kohteita, mutta ensimmäiset tasoa 1 vastaavat muodot ovat kiinteitä. Tämä sopii parhaiten pienelle määrällä tason 1 tekstiä ja keskisuurelle määrälle tason 2 tekstiä.

Satunnaisesta tulokseen -prosessi SmartArt-kuvan asetteluna

Toistuvasti kaartuva prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemistä tai peräkkäiset vaiheet. Käyttää tehokkaasti sekä vaaka- että pystysuuntaisen muotojen näyttötilan.

Kuva Toistuvasti kaartuva prosessi -asettelusta

Segmentoitu prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemistä tai peräkkäiset vaiheet. Korostaa Tason 2 tekstiä, koska jokainen rivi näkyy eri muodossa.

Kuva Segmentoitu prosessi -asettelusta

Porrastettu prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää alaspäin suuntautuvaa vaiheittaista etenemistä. Jokainen Tason 1 viidestä ensimmäisestä tekstirivistä vastaa suorakulmiota. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Porrastettu prosessi -asettelusta

Vaihe alas -prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää laskevan prosessin, jossa on useita vaiheita ja alivaiheita. Tämä soveltuu parhaiten pienille tekstimäärille.

SmartArt-kuvan asettelu

Vaihe ylös -prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää nousevan vaiheiden sarjan tai nousevan tietoluettelon.

SmartArt-kuvan asettelu

Alivaiheprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää monivaiheisen prosessin, jonka kunkin tason 1 tekstin välillä on alivaiheita. Tämä soveltuu parhaiten pienille tekstimäärille. Tämä on rajoitettu seitsemään tason 1 vaiheeseen. Kussakin tason 1 vaiheessa voi olla rajoittamattomasti alivaiheita.

Alivaiheprosessi SmartArt-grafiikan asetteluna

Aikajanaputki

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun peräkkäisiä vaiheita tai aikajanan tietoja. Tason 1 tekstit näytetään suurempana kuin tason 2 tekstit.

Aikajanaputki SmartArt-kuvan asetteluna

Ylöspäin osoittava nuoli

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävässä, prosessissa tai työnkulussa ylöspäin suuntautuvan etenemisen tai vaiheet. Jokaisen Tason 1 viisi ensimmäistä tekstiriviä vastaavat nuolen pistettä. Soveltuu parhaiten pienen tekstimäärän esittämiseen. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Ylöspäin osoittava nuoli -asettelusta

Pystysuuntainen nuoliluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemisen tai peräkkäiset vaiheet, jotka johtavat yhteiseen päämäärään. Soveltuu hyvin käytettäväksi luettelomerkein varustetuissa tietoluetteloissa.

Kuva Pystysuuntainen nuoliluettelo -asettelusta

Pystysuunnassa kaartuva prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemistä tai peräkkäiset vaiheet. Käyttää tehokkaasti sekä vaaka- että pystysuuntaisen muotojen näyttötilan. Korostaa muotojen välisiä yhteyksiä enemmän kuin suuntaa tai liikettä.

Pystysuunnassa kaartuva prosessi -asettelu

Pystysuuntaisten nuolenkärkien luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemisen tai peräkkäiset vaiheet tai korostaa liikettä tai suuntaa. Korostaa Tason 2 tekstiä enemmän kuin Tason 1 tekstiä ja soveltuu hyvin suuren Tason 2 tekstimäärän esittämiseen.

Kuva Pystysuuntaisten nuolenkärkien luettelo -asettelusta

Pystykaava

Käytä tätä, kun haluat esittää peräkkäiset vaiheet tai tehtävät, jotka kuvaavat suunnitelmaa tai tulosta. Tason 1 viimeinen tekstirivi näkyy nuolen jälkeen. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Pystykaava-asettelusta

Pystysuuntainen prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemistä tai peräkkäiset vaiheet ylhäältä alaspäin. Soveltuu parhaiten käytettäväksi Tason 1 tekstin kanssa, koska pystysuuntainen tila on rajallinen.

Pystysuuntainen prosessi -asettelu

Sivun alkuun

Kehä

Asettelun nimi

Kuvaus

Kuva

Peruskehä

Käytä tätä, kun haluat esittää kehämäisen työnkulun vaiheiden, tehtävien tai tapahtumien jatkuvan sarjan. Korostaa vaiheita yhdistävien nuolien ja työnkulun asemesta. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Peruskehä-asettelu

Perusympyrä

Käytä tätä, kun haluat esittää, kuinka yksittäiset osat muodostavat kokonaisuuden. Tason 1 seitsemän ensimmäistä tekstiriviä vastaavat tasaisesti jakautuneita kiiloja tai ympyrämuotoja. Ylin Tason 1 tekstimuoto näkyy jäljellä olevan ympyrän ulkopuolella korostusta varten. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Perusympyrä-asettelusta

Perussäde

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteyden kehän keskellä olevaan ajatukseen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa muotoa, ja sen Tason 2 teksti vastaa ympäröiviä ympyrämuotoja. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Perussäde-asettelu

Lohkokehä

Käytä tätä, kun haluat esittää kehämäisen työnkulun vaiheiden, tehtävien tai tapahtumien jatkuvan sarjan. Korostaa vaiheita yhdistävien nuolien ja työnkulun asemesta.

Kuva Lohkokehä-asettelusta

Ympyränuoliprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää järjestyksessä olevia kohteita, joiden kanssa näytetään kunkin kohteen tukitekstit. Tämä kaavio soveltuu parhaiten pienille määrille tason 1 tekstiä.

Kehänuoliprosessi SmartArt-kuvan asetteluna

Jatkuva kehä

Käytä tätä, kun haluat esittää kehämäisen työnkulun vaiheiden, tehtävien tai tapahtumien jatkuvan sarjan. Korostaa kaikkien osien välistä yhteyttä. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Jatkuva kehä -asettelusta

Kehämatriisi

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteyden keskellä olevaan ajatukseen kehämäisesti etenevässä kaaviokuvassa. Jokainen Tason 1 neljästä ensimmäisestä tekstirivistä vastaa kiilaa tai ympyrämuotoa, ja Tason 2 teksti näkyy suorakulmiomuodossa kiilan tai ympyrämuodon sivulla. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Kehämatriisi-asettelusta

Eriytyvä säteittäinen

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteydet kehän keskellä olevaan ajatukseen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa ympyrämuotoa. Korostaa ympäröiviä ympyröitä keskellä esitetyn ajatuksen asemesta. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Eriytyvä säteittäinen -asettelusta

Ratas

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteenkuuluvat ideat. Jokainen Tason 1 kolmesta ensimmäisestä tekstirivistä vastaa ratasmuotoa, ja niiden vastaava Tason 2 teksti näkyy ratasmuodon viereisissä suorakulmioissa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Ratas-asettelusta

Monisuuntainen kehä

Käytä tätä, kun haluat esittää vaiheiden, tehtävien tai tapahtumien jatkuvan sarjan, joka voi edetä mihin tahansa suuntaan.

Kuva Monisuuntainen kehä -asettelusta

Suunnaton kehä

Käytä tätä, kun haluat esittää kehämäisen työnkulun vaiheiden, tehtävien tai tapahtumien jatkuvan sarjan. Jokainen muoto on yhtä tärkeä. Soveltuu hyvin käytettäväksi, kun ei tarvitse ilmaista suuntaa.

Kuva Suunnaton kehä -asettelusta

Säteittäinen klusteri

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoja, jotka liittyvät keskellä olevaan ajatukseen tai teemaan. Ylimmäinen tason 1 teksti näytetään keskellä. Tason 2 tekstit näytetään ympärillä olevissa muodoissa. Tämä voi sisältää jopa seitsemän tason 2 muotoa. Käyttämättömiä tekstejä ei näytetä, mutta ne ovat käytettävissä, jos vaihdat asettelua. Tämä soveltuu parhaiten pienille tekstimäärille.

Säteittäinen klusteri SmartArt-grafiikan asetteluna

Säteittäinen kehä

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteyden keskellä olevaan ajatukseen. Korostaa sekä keskellä olevan kehän tietoja että ulomman kehän tietojen vaikutusta keskellä olevaan ajatukseen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa kehää ja sen Tason 2 teksti vastaa ulompaa kehää. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Säteittäinen kehä -asettelusta

Säteittäinen Venn

Käytä tätä, kun haluat esittää sekä limittyviä yhteyksiä että yhteyttä kehän keskellä olevaan ajatukseen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa muotoa, ja Tason 2 tekstirivit vastaavat ympäröiviä ympyrämuotoja. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Säteittäinen Venn -asettelusta

Segmentoitu kehä

Käytä tätä, kun haluat esittää kehämäisen työnkulun vaiheiden, tehtävien tai tapahtumien etenemisen tai sarjan. Korostaa toisiinsa liittyviä osia. Jokainen Tason 1 seitsemästä ensimmäisestä tekstirivistä vasta kiilaa tai ympyrämuotoa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Segmentoitu kehä -asettelusta

Tekstikehä

Käytä tätä, kun haluat esittää kehämäisen työnkulun vaiheiden, tehtävien tai tapahtumien jatkuvan sarjan. Korostaa nuolia ja työnkulkua sarjojen ja vaiheiden asemesta. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Tekstikehä-asettelusta

Sivun alkuun

Hierarkia

Asettelun nimi

Kuvaus

Kuva

Arkkitehtuuri-asettelu

Asettelulla voi esittää hierarkkisia suhteita, jotka muodostuvat alhaalta ylöspäin. Tämä asettelu sopii hyvin arkkitehtuurikomponenttien tai toisista objekteista muodostuvien objektien esittämiseen.

Arkkitehtuuri SmartArt-kuvan asetteluna

Ympyräkuvahierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkisia tietoja tai organisaation suhteita. Kuvat näytetään ympyröissä ja niitä vastaavat tekstit kuvien vieressä.

Ympyräkuva organisaation kaaviosta SmartArt-kuvan asetteluna

Puoliympyräorganisaatiokaavio

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkisia tietoja tai organisaation suhteita. Avustajamuodot ja organisaatiokaavion riippuvat asettelut ovat käytettävissä tämän asettelun kanssa.

Puoliympyräorganisaatiokaavio SmartArt-kuvan asetteluna

Hierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkisia yhteyksiä ylhäältä alaspäin.

Kuva Hierarkia-asettelusta

Hierarkialuettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkiset yhteydet ryhmien välillä. Voidaan käyttää myös tietojen ryhmittelyyn tai luettelointiin.

Kuva Hierarkialuettelo-asettelusta

Vaakasuuntainen hierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkiset yhteydet vaakasuuntaisesti. Soveltuu hyvin käytettäväksi päätöspuiden yhteydessä.

Kuva Vaakasuuntainen hierarkia -asettelusta

Vaakasuuntainen nimetty hierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkiset yhteydet vaakasuuntaisesti ja hierarkkisesti ryhmiteltynä. Korostaa otsikkoa tai Tason 1 tekstiä. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi näkyy hierarkian alussa olevassa muodossa ja toinen sekä kaikki seuraavat Tason 1 tekstirivit näkyvät pitkän suorakulmion yläpuolella.

Vaakasuuntainen nimetty hierarkia -asettelu

Vaakasuuntainen monitasoinen hierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää suuria määriä hierarkiatietoja, jotka etenevät vaakasuunnassa. Hierarkian yläosa näytetään pystysuunnassa. Tämä asettelu tukee useita hierarkiatasoja.

SmartArt-kuva-asettelu, jossa vaakasuuntainen monitasoinen hierarkia

Vaakasuuntainen organisaatiokaavio

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkisia tietoja vaakasuunnassa tai raportoida organisaation suhteita. Avustajamuoto ja organisaatiokaavion riippuva asettelu ovat käytettävissä tämän asettelun kanssa.

Vaakasuuntainen organisaatiokaavio SmartArt-kuvan asetteluna

Nimetty hierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkiset yhteydet ylhäältä alaspäin ja hierarkkisesti ryhmiteltynä. Korostaa otsikkoa tai Tason 1 tekstiä. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi näkyy hierarkian alussa olevassa muodossa ja kaikki Tason 1 seuraavat tekstirivit näkyvät pitkän suorakulmion vasemmalla puolella.

Kuva Nimetty hierarkia -asettelusta

Viivoitettu luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää suuren määrän tekstiä luokkiin ja aliluokkiin jaettuna. Tämä soveltuu hyvin useille tekstitasoille. Saman tason tekstit erotetaan viivoilla.

Viivoitettu luettelo SmartArt-kuvan asetteluna

Nimi ja otsikko -organisaatiokaavio

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkisia tietoja tai raportoida organisaation suhteita. Voit kirjoittaa otsikkoruutuun kirjoittamalla suoraan pieneen suorakulmioon. Avustajamuoto ja organisaatiokaavion riippuvat asettelut ovat käytettävissä tämän asettelun kanssa.

Nimi ja otsikko organisaation kaaviosta SmartArt-kuvan asetteluna

Organisaatiokaavio

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkisia tietoja tai raportoida organisaation suhteita. Avustajamuoto ja organisaatiokaavion riippuva asettelu ovat käytettävissä tämän asettelun kanssa.

Organisaatiokaavio-asettelu

Kuvallinen organisaatiokaavio

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkisia tietoja tai raportoida organisaation suhteista käyttäen kuvia. Avustajamuoto ja organisaatiokaavion riippuva asettelu ovat käytettävissä tämän asettelun kanssa.

Kuvallinen organisaatiokaavio-asettelu

Taulukkohierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoryhmiä ylhäältä alaspäin ja jokaisen ryhmän sisäiset hierarkiat. Tässä asettelussa ei ole yhdistäviä viivoja.

Kuva Taulukkohierarkia-asettelusta

Sivun alkuun

Suhde

Asettelun nimi

Kuvaus

Kuva

Nuolinauha

Käytä tätä, kun haluat esittää joko toisiinsa liittyviä käsitteitä tai vastakkaisia käsitteitä, joilla on jokin yhteys, kuten vastavoimia. Tason 1 kahta ensimmäistä tekstiriviä käytetään nuolten tekstinä. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Nuolinauha-asettelusta

Tasapaino

Käytä tätä, kun haluat esittää kahden ajatuksen välisen yhteyden. Kumpikin Tason 1 kahdesta ensimmäisestä tekstirivistä vastaa yläreunan keskipisteen molemmin puolin näytettävää tekstiä. Korostaa Tason 2 tekstiä, joka sijaitsee keskipisteen molemmin puolin sijaitsevissa neljässä muodossa. Painottaa sitä puolta, joka sisältää eniten Tason 2 tekstiä sisältäviä muotoja. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Tasapaino-asettelusta

Perusympyrä

Käytä tätä, kun haluat esittää, kuinka yksittäiset osat muodostavat kokonaisuuden. Tason 1 seitsemän ensimmäistä tekstiriviä vastaavat tasaisesti jakautuneita kiiloja tai ympyrämuotoja. Ylin Tason 1 tekstimuoto näkyy jäljellä olevan ympyrän ulkopuolella korostusta varten. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Perusympyrä-asettelusta

Perussäde

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteyden kehän keskellä olevaan ajatukseen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa muotoa, ja sen Tason 2 teksti vastaa ympäröiviä ympyrämuotoja. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Perussäde-asettelu

Peruskohde

Käytä tätä, kun haluat esittää sisältymisiä, asteittaisia muutoksia tai hierarkkisia yhteyksiä. Tason 1 viisi ensimmäistä tekstiriviä liitetään ympyrään. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Peruskohde-asettelu

Perus-Venn

Käytä tätä, kun haluat esittää limittymistä tai toisiinsa liittyviä yhteyksiä. Tason 1 seitsemän ensimmäistä tekstiriviä vastaavat ympyrää. Jos Tason 1 tekstissä on enintään neljä riviä, teksti on ympyröiden sisäpuolella. Jos Tason 1 tekstissä on yli neljä riviä, teksti on ympyröiden ulkopuolella. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Perus-Venn-asettelu

Ympyräsuhde

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteyden keskellä olevaan ajatukseen tai yhteyden keskellä olevasta ajatuksesta. Tason 2 tekstit lisätään ilman järjestystä. Tason 2 tekstien määrä on rajoitettu viiteen. Tason 1 kohteita voi olla vain yksi.

Kehäsuhde SmartArt-kuvan asetteluna

Jatkuva kuvaluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää toisiinsa liittyviä tietoryhmiä. Ympyrämuodot on tarkoitettu kuvia varten.

Kuva Jatkuva kuvaluettelo -asettelusta

Yhtyvät nuolet

Käytä tätä, kun haluat esittää ajatuksia tai käsitteitä, jotka yhtyvät keskellä olevassa lähteessä. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Yhtyvät nuolet -asettelusta

Yhtyvä säteittäinen

Käytä tätä, kun haluat esittää käsitteiden yhteyksiä tai kehän keskellä olevan ajatuksen osia. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa ympyrämuotoa ja Tason 2 tekstirivit vastaavat ympäröiviä suorakulmiomuotoja. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Yhtyvä säteittäinen -asettelu

Vastaavat nuolet

Käytä tätä, kun haluat esittää kaksi vastakkaista ajatusta tai käsitystä. Kumpikin Tason 1 kahdesta ensimmäisestä tekstirivistä vastaa nuolta ja soveltuu hyvin käytettäväksi Tason 2 tekstin kanssa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Vastaavat nuolet -asettelusta

Kehämatriisi

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteyden keskellä olevaan ajatukseen kehämäisesti etenevässä kaaviokuvassa. Jokainen Tason 1 neljästä ensimmäisestä tekstirivistä vastaa kiilaa tai ympyrämuotoa, ja Tason 2 teksti näkyy suorakulmiomuodossa kiilan tai ympyrämuodon sivulla. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Kehämatriisi-asettelusta

Eriytyvät nuolet

Käytä tätä, kun haluat esittää ajatuksia tai käsitteitä, jotka suuntautuvat poispäin keskellä olevasta lähteestä. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Eriytyvät nuolet -asettelusta

Eriytyvä säteittäinen

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteydet kehän keskellä olevaan ajatukseen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa ympyrämuotoa. Korostaa ympäröiviä ympyröitä keskellä esitetyn ajatuksen asemesta. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Eriytyvä säteittäinen -asettelusta

Kaava

Käytä tätä, kun haluat esittää peräkkäiset vaiheet tai tehtävät, jotka kuvaavat suunnitelmaa tai tulosta. Tason 1 viimeinen tekstirivi näkyy yhtäläisyysmerkin (=) jälkeen. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Kaava-asettelusta

Suppilo

Käytä tätä, kun haluat esittää tietojen suodattamisen tai sen, kuinka osat yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Korostaa lopputulosta. Voi sisältää enintään neljä Tason 1 tekstiriviä: viimeinen näistä neljästä Tason 1 tekstirivistä näkyy suppilon alapuolella ja muut rivit vastaavat ympyrämuotoa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Suppilo-asettelusta

Ratas

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteenkuuluvat ideat. Jokainen Tason 1 kolmesta ensimmäisestä tekstirivistä vastaa ratasmuotoa, ja niiden vastaava Tason 2 teksti näkyy ratasmuodon viereisissä suorakulmioissa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Ratas-asettelusta

Ryhmitelty luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoryhmiä ja -aliryhmiä tai tehtävän, prosessin tai työnkulun vaiheet ja alivaiheet. Tason 1 tekstiä vastaa ylätason vaakasuuntaiset muodot ja Tason 2 tekstiä vastaa pystysuuntaiset ylätason muotojen alapuolella olevat alivaiheet. Soveltuu hyvin aliryhmien tai alivaiheiden, hierarkkisten tietojen tai useiden tietoluetteloiden korostamiseen.

Kuva Ryhmitelty luettelo -asettelusta

Hierarkialuettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkiset yhteydet ryhmien välillä. Voidaan käyttää myös tietojen ryhmittelyyn tai luettelointiin.

Kuva Hierarkialuettelo-asettelusta

Lineaarinen Venn

Käytä tätä, kun haluat esittää limittäisten yhteyksien jakson. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Lineaarinen Venn -asettelusta

Sisäkkäinen kohde

Käytä tätä, kun haluat esittää sisältymissuhteet. Kukin Tason 1 kolmesta ensimmäisestä tekstirivistä vastaa muodoissa ylhäällä vasemmalla olevaa tekstiä, ja Tason 2 teksti vastaa pienempiä muotoja. Soveltuu parhaiten käytettäväksi, kun Tason 2 tekstirivejä on vähän. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Sisäkkäinen kohde -asettelusta

Suunnaton kehä

Käytä tätä, kun haluat esittää kehämäisen työnkulun vaiheiden, tehtävien tai tapahtumien jatkuvan sarjan. Jokainen muoto on yhtä tärkeä. Soveltuu hyvin käytettäväksi, kun ei tarvitse ilmaista suuntaa.

Kuva Suunnaton kehä -asettelusta

Vastakkaiset nuolet

Käytä tätä, kun haluat esittää vastakkaisia ajatuksia tai ajatuksia, jotka eroavat keskellä olevasta lähteestä. Kumpikin Tason 1 kahdesta ensimmäisestä tekstirivistä vastaa nuolta. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Vastakkaiset nuolet -asettelusta

Vastakkaiset ajatukset

Käytä tätä, kun haluat esittää kaksi vastakkaista tai toisistaan eroavaa ajatusta. Tässä voi olla kaksi tai yksi tason 1 kohdetta. Kussakin tason 1 tekstissä voi olla useita alitasoja. Tämä soveltuu hyvin suurille tekstimäärille.

Vastakkaiset ideat SmartArt-kuvan asetteluna

Kuvakorostusluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ryhmiteltyjä tai toisiinsa liittyviä tietoja. Yläkulmissa olevat pienet muodot on tarkoitettu kuvia varten. Korostaa Tason 2 tekstiä enemmän kuin Tason 1 tekstiä ja soveltuu hyvin suuren Tason 2 tekstimäärän esittämiseen.

Kuva Kuvakorostusluettelo-asettelusta

Säteittäinen klusteri

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoja, jotka liittyvät keskellä olevaan ajatukseen tai teemaan. Ylimmäinen tason 1 teksti näytetään keskellä. Tason 2 tekstit näytetään ympärillä olevissa muodoissa. Tämä voi sisältää jopa seitsemän tason 2 muotoa. Käyttämättömiä tekstejä ei näytetä, mutta ne ovat käytettävissä, jos vaihdat asettelua. Tämä soveltuu parhaiten pienille tekstimäärille.

Säteittäinen klusteri SmartArt-grafiikan asetteluna

Säteittäinen kehä

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteyden keskellä olevaan ajatukseen. Korostaa sekä keskellä olevan kehän tietoja että ulomman kehän tietojen vaikutusta keskellä olevaan ajatukseen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa kehää ja sen Tason 2 teksti vastaa ulompaa kehää. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Säteittäinen kehä -asettelusta

Säteittäinen luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteydet kehän keskellä olevaan ajatukseen. Keskellä oleva muoto voi sisältää kuvan. Tason 1 teksti näkyy pienissä ympyröissä ja kaikki siihen liittyvä Tason 2 teksti näkyy pienten ympyröiden sivulla.

Kuva Säteittäinen luettelo -asettelusta

Säteittäinen Venn

Käytä tätä, kun haluat esittää sekä limittyviä yhteyksiä että yhteyttä kehän keskellä olevaan ajatukseen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa muotoa, ja Tason 2 tekstirivit vastaavat ympäröiviä ympyrämuotoja. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Säteittäinen Venn -asettelusta

Segmentoitu pyramidi

Käytä tätä, kun haluat esittää sisältymisiä, suhteellisia tai toisiinsa liittyviä yhteyksiä. Tason 1 yhdeksän ensimmäistä tekstiriviä näkyvät kolmioissa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Segmentoitu pyramidi -asettelusta

Pinottu Venn

Käytä tätä, kun haluat esittää limittyviä yhteyksiä. Soveltuu hyvin kasvun ja asteittaisten muutosten korostamiseen. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa. Tason 1 seitsemän ensimmäistä tekstiriviä vastaavat ympyrämuotoa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Pinottu Venn -asettelusta

Taulukkohierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoryhmiä ylhäältä alaspäin ja jokaisen ryhmän sisäiset hierarkiat. Tässä asettelussa ei ole yhdistäviä viivoja.

Kuva Taulukkohierarkia-asettelusta

Kohdeluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää toisiinsa liittyviä ja päällekkäisiä tietoja. Jokainen Tason 1 seitsemästä ensimmäisestä tekstirivistä näkyy suorakulmiomuodossa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua. Soveltuu hyvin sekä Tason 1 että Tason 2 tekstin esittämiseen.

Kuva Kohdeluettelo-asettelusta

Pystykaava

Käytä tätä, kun haluat esittää peräkkäiset vaiheet tai tehtävät, jotka kuvaavat suunnitelmaa tai tulosta. Tason 1 viimeinen tekstirivi näkyy nuolen jälkeen. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Pystykaava-asettelusta

Sivun alkuun

Matriisi

Asettelun nimi

Kuvaus

Kuva

Perusmatriisi

Käytä tätä, kun haluat esittää osien yhteyden kokonaisuuteen neljänneksissä. Tason 1 neljä ensimmäistä tekstiriviä näkyvät neljänneksissä. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Perusmatriisi-asettelu

Kehämatriisi

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteyden keskellä olevaan ajatukseen kehämäisesti etenevässä kaaviokuvassa. Jokainen Tason 1 neljästä ensimmäisestä tekstirivistä vastaa kiilaa tai ympyrämuotoa, ja Tason 2 teksti näkyy suorakulmiomuodossa kiilan tai ympyrämuodon sivulla. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Kehämatriisi-asettelusta

Ruudukkomatriisi

Käytä tätä, kun haluat esittää käsitteiden sijainnin kahdella akselilla. Korostaa yksittäisiä osia kokonaisuuden asemesta. Tason 1 neljä ensimmäistä tekstiriviä näkyvät neljänneksissä. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Ruudukkomatriisi-asettelusta

Nimetty matriisi

Käytä tätä, kun haluat esittää neljän neljänneksen yhteyden kokonaisuuteen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa muotoa, ja Tason 2 neljä ensimmäistä tekstiriviä näkyvät neljänneksissä. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Nimetty matriisi -asettelusta

Sivun alkuun

Pyramidi

Asettelun nimi

Kuvaus

Kuva

Peruspyramidi

Käytä tätä, kun haluat esittää suhteellisia, toisiinsa liittyviä tai hierarkkisia yhteyksiä niin, että alimpana on suurin osa ja sen yläpuolella järjestyksessä sitä pienemmät. Tason 1 teksti näkyy pyramidiosissa ja Tason 2 teksti näkyy muodoissa jokaisen osan vieressä.

Peruspyramidi-asettelu

Käänteinen pyramidi

Käytä tätä, kun haluat esittää suhteellisia, toisiinsa liittyviä tai hierarkkisia yhteyksiä niin, että ylimpänä on suurin osa ja sen alapuolella järjestyksessä sitä pienemmät. Tason 1 teksti näkyy pyramidiosissa, ja Tason 2 teksti näkyy muodoissa jokaisen osan vieressä.

Kuva Käänteinen pyramidi -asettelusta

Pyramidiluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää suhteellisia, toisiinsa liittyviä tai hierarkkisia yhteyksiä. Teksti näkyy suorakulmioissa pyramidin taustan päällä.

Pyramidiluettelo-asettelu

Segmentoitu pyramidi

Käytä tätä, kun haluat esittää sisältymisiä, suhteellisia tai toisiinsa liittyviä yhteyksiä. Tason 1 yhdeksän ensimmäistä tekstiriviä näkyvät kolmioissa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Segmentoitu pyramidi -asettelusta

Sivun alkuun

Kuva

Asettelun nimi

Kuvaus

Kuva

Korostettu kuva

Käytä tätä, kun haluat esittää keskellä kuvallisen ajatuksen ja siihen liittyvät ajatuksen sivuilla. Ylimmäinen tason 1 teksti näytetään keskikuvan päällä. Muiden tason 1 muotojen tekstit näytetään pienten pyöreiden kuvien vieressä. Tämä asettelu soveltuu myös käytettäväksi ilman tekstiä.

SmartArt-kuvan asettelu

Vaihtelevat kuvalohkot

Käytä tätä, kun haluat esittää kuvasarjan ylhäältä alas. Tekstit näytetään vuorotellen kuvan vasemmalla ja oikealla puolella.

SmartArt-kuvan asettelu

Vaihtelevat kuvaympyrät

Käytä tätä, kun haluat näyttää kuvajoukon tekstien kanssa. Tekstit näytetään keskellä olevissa ympyröissä ja kuvat vaihtelevat vasemmalta oikealle.

Vaihtelevat kuvaympyrät SmartArt-kuvan asetteluna

Nouseva kuvakorotusprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää nousevan kuvasarjan ja kuvaavat tekstit. Tämä soveltuu parhaiten pienelle tekstimäärälle.

Nousevat kuvat SmartArt-kuvan asetteluna

Kaartuva kuvakorostusluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Pienet ympyrämuodot on tarkoitettu kuvia varten. Soveltuu hyvin sekä Tason 1 ja 2 tekstin näyttämiseen. Käyttää tehokkaasti sekä vaaka- että pystysuuntaisen muotojen näyttötilan.

Kuva Kaartuva kuvakorostusluettelo -asettelusta

Kaartuvat kuvalohkot

Käytä tätä, kun haluat näyttää kuvasarjan. Alakulman peittävässä ruudussa voi olla pieni määrä tekstiä.

Kaartuvat kuvalohkot SmartArt-kuvan asetteluna

Kaartuvat kuvat, otsikko

Käytä tätä, kun haluat esittää järjestyksessä olevan kuvasarjan. Alakulman peittävässä ruudussa voi olla pieni määrä tekstiä.

SmartArt-kuvan asettelu

Kaartuvat kuvat, otsikkoluettelo.

Käytä tätä, kun haluat esittää kuvasarjan. Otsikko ja kuvaus näytetään kuvatekstissä kunkin kuvan alla.

SmartArt-kuvan asettelu

Kaartuvat kuvat, läpikuultava teksti

Käytä tätä, kun haluat näyttää kuvasarjan. Kuvan alareunassa näytetään läpikuultava ruutu, joka sisältää kaikki tekstit.

Kaartuvat kuvat, läpikuultava teksti Text SmartArt-kuvan asetteluna

Kuplakuva, luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää kuvasarjan. Tämä voi sisältää jopa kahdeksan tason 1 kuvaa. Käyttämättömiä tekstejä ja kuvia ei näytetä, mutta ne ovat käytettävissä, jos vaihdat asettelua. Tämä soveltuu parhaiten pienille tekstimäärille.

Kuplakuvaluettelo SmartArt-kuvan asetteluna

Otsikolliset kuvat

Käytä tätä, kun haluat esittää kuvan ja useita tasoja tekstiä. Tämä soveltuu parhaiten pienelle määrälle tason 1 tekstiä ja keskisuurelle määrälle tason 2 tekstiä.

Otsikolliset kuvat SmartArt-kuvan asetteluna

Ympyräkuvahierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkisia tietoja tai organisaation suhteita. Kuvat näytetään ympyröissä ja niitä vastaavat tekstit kuvien vieressä.

Ympyräkuva organisaation kaaviosta SmartArt-kuvan asetteluna

Ympyräkuvat, tekstikuva

Käytä tätä, kun haluat esittää keskelle jonkin tärkeän ajatuksen ja siihen liittyviä kohteita tai aliajatuksia. Ensimmäisen kuvan teksti peittää kuvan alaosan. Muiden tason 1 muotojen tekstit näytetään pienien ympyräkuvien vieressä. Kaaviota voi käyttää myös ilman tekstiä.

Ympyräkuvaselite SmartArt-kuvan asetteluna

Jatkuva kuvaluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää toisiinsa liittyviä tietoryhmiä. Ympyrämuodot on tarkoitettu kuvia varten.

Kuva Jatkuva kuvaluettelo -asettelusta

Teksti- ja kuvakehys

Käytä tätä, kun haluat näyttää kuvia ja niihin liittyviä tason 1 tekstejä kehyksessä.

Teksti- ja kuvakehys SmartArt-kuvan asetteluna

Kuusikulmioklusteri

Käytä tätä, kun haluat näyttää kuvia ja niihin liittyviä kuvaustekstejä. Pienet kuusikulmiot ilmaisevat kuva- ja tekstiparin. Tämä soveltuu parhaiten pienille tekstimäärille.

SmartArt-kuvan asettelu

Vaakasuuntainen kuvaluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietoja ja korostaa toisiinsa liittyviä kuvia. Ylimmät muodot on tarkoitettu kuvia varten.

Kuva Vaakasuuntainen kuvaluettelo -asettelusta

Kuvalohkot

Käytä tätä, kun haluat näyttää ryhmän kuvia kulmasta alkaen. Vastaava teksti näytetään pystysuunnassa. Tämä soveltuu korostukseksi otsikko- tai alaotsikkodioihin tai tiedoston osanvaihtoihin.

Kuvalohkot SmartArt-kuvan asetteluna

Kuvakorostusluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ryhmiteltyjä tai toisiinsa liittyviä tietoja. Yläkulmissa olevat pienet muodot on tarkoitettu kuvia varten. Korostaa Tason 2 tekstiä enemmän kuin Tason 1 tekstiä ja soveltuu hyvin suuren Tason 2 tekstimäärän esittämiseen.

Kuva Kuvakorostusluettelo-asettelusta

Kuvakorostusprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun peräkkäiset vaiheet. Taustan suorakulmiomuodot on tarkoitettu kuvia varten.

Kuva Kuvakorostusprosessi-asettelusta

Kuvatekstiluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Ylimmät muodot on tarkoitettu kuvia varten, ja kuvia korostetaan tekstiä enemmän. Soveltuu hyvin käytettäväksi kuvissa, joissa on lyhyet kuvatekstit.

Kuva Kuvatekstiluettelo-asettelusta

Kuvaruudukko

Käytä tätä, kun haluat näyttää kuvia neliöruudukkoon aseteltuna. Tämä soveltuu parhaiten pienille määrille tason 1 tekstiä, joka näytetään kuvan yläpuolella.

Kuvaruudukko SmartArt-kuvan asetteluna

Kuvat vierekkäin

Käytä tätä, kun haluat näyttää kuvasarjan vierekkäin. Tason 1 teksti peittää kuvan yläosan. Tason 2 teksti näytetään kuvan alla.

Kuvavalikoima SmartArt-kuvan asetteluna

Tekstilliset kuvat

Käytä tätä, kun haluat näyttää sarjan kuvia ylhäältä alas siten, että kunkin kuvan vieressä on tason 1 teksti.

SmartArt-kuvan asettelu

Kuvaluettelo

Käytä tätä, kun haluat näyttää kuvia selittävän tekstin kanssa. Tason 2 teksteillä voidaan näyttää tietoluetteloita. Tämä soveltuu suurille tekstimäärille.

Kuvaluettelo SmartArt-kuvan asetteluna

Spiraalimainen kuva

Käytä tätä, kun haluat näyttää enintään viiden kuvan sarjan, joiden tason 1 kuvatekstit kulkevat spiraalimaisesti keskelle.

Spiraalikuva SmartArt-kuvan asetteluna

Otsikoitu kuvakorostusluettelo

Käytä tätä, kun haluat näyttää tietoluettelon, jossa jokaisella tason 2 tekstillä on korostuskuva. Tason 1 tekstit näytetään erillisessä ruudussa luettelon yläreunassa.

Kuvakorostusluettelo SmartArt-kuvan asetteluna

Otsikkokuvarivitys

Käytä tätä, kun haluat näyttää sarjan kuvia, joilla jokaisella on oma otsikko ja kuvaus. Tason 1 tekstit näytetään ruudussa kuvan yläpuolella. Tason 2 tekstit näytetään kuvan alapuolella.

Otsikkokuvarivitys SmartArt-kuvan asetteluna

Otsikkokuvalohkot

Käytä tätä, kun haluat esittää kuvasarjan. Tason 1 tekstit näytetään kunkin kuvan yläpuolella. Tason 2 tekstit näytetään kunkin kuva sivulla siten, että ne ovat osittain päällekkäin kuvan kanssa.

Otsikkokuvalohkot SmartArt-kuvan asetteluna

Pystysuuntainen kuvakorostusluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Pienet ympyrät on tarkoitettu kuvia varten.

Pystysuuntainen kuvakorostusluettelo -asettelu

Pystysuuntainen kuvaluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Vasemmalla olevat pienet muodot on tarkoitettu kuvia varten.

Kuva Pystysuuntainen kuvaluettelo -asettelusta

Sivun alkuun

Office.com-sivusto

Asettelun nimi

Kuvaus

Kuva

Kehäprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää prosessin peräkkäiset vaiheet. Tämä on rajoitettu tason 1 muotoihin, jotka sisältävät rajoittamattoman määrän tason 2 muotoja. Asettelu toimii parhaiten, kun tekstiä on vähän. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se on käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kehäprosessi SmartArt-kuvan asetteluna

Yhtyvä teksti

Käytä tätä, kun haluat esittää useita vaiheita tai osia, jotka yhtyvät kokonaisuudeksi. Tämä on rajoitettu tason 1 muotoon, joka sisältää tekstiä ja enintään viisi tason 2 muotoa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se on käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Yhtyvä teksti SmartArt-kuvan asetteluna

Säteittäinen kuusikulmio

Käytä tätä, kun haluat esittää peräkkäisprosessin, joka liittyy keskellä olevaan ajatukseen tai teemaan. Tämä on rajoitettu kuuteen tason 2 muotoon. Tämä soveltuu parhaiten pienille tekstimäärille. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se on käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Säteittäinen kuusikulmio SmartArt-kuvan asetteluna

Yhdistetty lohkoprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää prosessin peräkkäiset vaiheet. Tämä sopii parhaiten pienelle määrällä tason 1 tekstiä ja keskisuurelle määrälle tason 2 tekstiä.

Yhdistetty lohkoprosessi SmartArt-kuvan asetteluna

Kuvakehys

Käytä tätä, kun haluat näyttää sekä kuvia että niihin liittyviä tason 1 tekstejä siirtymäkehyksessä. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain tason 1 tekstin kanssa.

Kuvakehys SmartArt-kuvan asetteluna

Säteittäinen kuvaluettelo

Käytä keskeiseen ajatukseen yhteydet. Muodon tason 1 tekstissä ja kaikki tasolla 2 muodot sisältävät kuva, jossa on vastaava teksti. Vain neljä tason 2-kuvat. Käyttämättömien kuvat eivät näy, mutta ovat kuitenkin käytettävissä, jos vaihdat asetteluja. Toimii parhaiten pienen osan tason 2 tekstiä.

Säteittäinen kuvaluettelo SmartArt-asetteluna

Välilehtiluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Sopii hyvin luetteloille, joissa on pieniä määriä tason 1 tekstiä. Ensimmäinen taso 2 näkyy tason 1 tekstin vieressä ja jäljellä oleva tason 2 teksti näkyy tason 1 tekstin alapuolella.

Välilehtiluettelo SmartArt-kuvan asetteluna

Teema – kuvakorostus

Näytä kuvat ryhmä on keskitetty ensimmäistä kuvaa ja suurin avulla. Voi olla enintään kuusi tason 1 kuvaa. Käyttämättömien kuvat eivät näy, mutta ovat kuitenkin käytettävissä, jos vaihdat asetteluja. Toimii parhaiten jonkin verran tekstin.

Teema – kuvakorostus SmartArt-kuvan asetteluna

Teema – kuvan vaihteleva korostus

Käytä tätä, kun haluat näyttää ryhmän kuvia suurimmasta ja päällimmäisestä kuvasta alkaen. Tason 1 lisäkuvat vaihtelevat neliöiden ja suorakulmioiden välillä ja ne on rajoitettu yhdeksään tason 1 kuvaan. Tämä soveltuu parhaiten pienille tekstimäärille. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se on käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Teema – kuvan vaihteleva korostus SmartArt-kuvan asetteluna

Teema – kuvaruudukko

Käytä ensimmäistä kuvaa, että suurin kuvien ryhmä. Voi olla enintään viiteen tason 1 kuvaa. Käyttämättömien kuvat eivät näy, mutta ovat kuitenkin käytettävissä, jos vaihdat asetteluja. Toimii parhaiten vastaava teksti jonkin verran.

Teema – kuvaruudukko SmartArt-kuvan asetteluna

Sivun alkuun

Katso myös

SmartArt-kuvan luominen

SmartArt-grafiikkaobjektin asettelun tai tyypin vaihtaminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×