SmartArt-grafiikkaobjektien kuvauksia

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Luettelo

Asettelun nimi

Kuvaus

Kuva

Peruslohkoluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Käyttää tehokkaasti sekä vaaka- että pystysuuntaisen muotojen näyttötilan.

Kuva Peruslohkoluettelo-asettelusta

Kaartuva kuvakorostusluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Pienet ympyrämuodot on tarkoitettu kuvia varten. Soveltuu hyvin sekä Tason 1 ja 2 tekstin näyttämiseen. Käyttää tehokkaasti sekä vaaka- että pystysuuntaisen muotojen näyttötilan.

Kuva Kaartuva kuvakorostusluettelo -asettelusta

Jatkuva kuvaluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää toisiinsa liittyviä tietoryhmiä. Ympyrämuodot on tarkoitettu kuvia varten.

Kuva Jatkuva kuvaluettelo -asettelusta

Yksityiskohtainen prosessi

Käytä tätä, kun sinulla on paljon Tason 2 tekstiä ja haluat kuvata vaiheittaista etenemistä.

Kuva Yksityiskohtainen prosessi -asettelusta

Ryhmitelty luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoryhmiä ja -aliryhmiä tai tehtävän, prosessin tai työnkulun vaiheet ja alivaiheet. Tason 1 tekstiä vastaa ylätason vaakasuuntaiset muodot ja Tason 2 tekstiä vastaa pystysuuntaiset ylätason muotojen alapuolella olevat alivaiheet. Soveltuu hyvin aliryhmien tai alivaiheiden, hierarkkisten tietojen tai useiden tietoluetteloiden korostamiseen.

Kuva Ryhmitelty luettelo -asettelusta

Hierarkialuettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkiset yhteydet ryhmien välillä. Voidaan käyttää myös tietojen ryhmittelyyn tai luettelointiin.

Kuva Hierarkialuettelo-asettelusta

Vaakasuuntainen luettelomerkein varustettu luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietoluetteloita. Soveltuu hyvin suuren tekstimäärän esittämiseen. Koko tekstiä painotetaan yhtä paljon, eikä suuntaa ilmaista.

Kuva Vaakasuuntainen luettelomerkein varustettu luettelo -asettelusta

Vaakasuuntainen kuvaluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietoja ja korostaa toisiinsa liittyviä kuvia. Ylimmät muodot on tarkoitettu kuvia varten.

Kuva Vaakasuuntainen kuvaluettelo -asettelusta

Kuvakorostusluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ryhmiteltyjä tai toisiinsa liittyviä tietoja. Yläkulmissa olevat pienet muodot on tarkoitettu kuvia varten. Korostaa Tason 2 tekstiä enemmän kuin Tason 1 tekstiä ja soveltuu hyvin suuren Tason 2 tekstimäärän esittämiseen.

Kuva Kuvakorostusluettelo-asettelusta

Kuvatekstiluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Ylimmät muodot on tarkoitettu kuvia varten, ja kuvia korostetaan tekstiä enemmän. Soveltuu hyvin käytettäväksi kuvissa, joissa on lyhyet kuvatekstit.

Kuva Kuvatekstiluettelo-asettelusta

Pyramidiluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää suhteellisia, toisiinsa liittyviä tai hierarkkisia yhteyksiä. Teksti näkyy suorakulmioissa pyramidin taustan päällä.

Pyramidiluettelo-asettelu

Segmentoitu prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemistä tai peräkkäiset vaiheet. Korostaa Tason 2 tekstiä, koska jokainen rivi näkyy eri muodossa.

Kuva Segmentoitu prosessi -asettelusta

Pinottu luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoryhmiä tai tehtävän, prosessin tai työnkulun vaiheet. Ympyrämuodot sisältävät Tason 1 tekstiä ja vastaavat suorakulmiot sisältävät Tason 2 tekstiä. Soveltuu hyvin yksityiskohtien ja vähäisen Tason 1 tekstin esittämiseen.

Kuva Pinottu luettelo -asettelusta

Taulukkohierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoryhmiä ylhäältä alaspäin ja jokaisen ryhmän sisäiset hierarkiat. Tässä asettelussa ei ole yhdistäviä viivoja.

Kuva Taulukkohierarkia-asettelusta

Taulukkoluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää samanarvoisia ryhmiteltyjä tai toisiinsa liittyviä tietoja. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa ylintä muotoa, ja sen Tason 2 tekstiä käytetään alapuolella olevissa luetteloissa.

Kuva Taulukkoluettelo-asettelusta

Kohdeluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää toisiinsa liittyviä ja päällekkäisiä tietoja. Jokainen Tason 1 seitsemästä ensimmäisestä tekstirivistä näkyy suorakulmiomuodossa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua. Soveltuu hyvin sekä Tason 1 että Tason 2 tekstin esittämiseen.

Kuva Kohdeluettelo-asettelusta

Puolisuunnikasluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää samanarvoisia ryhmiteltyjä tai toisiinsa yhteydessä olevia tietoja. Soveltuu hyvin suuren tekstimäärän esittämiseen.

Kuva Puolisuunnikasluettelo-asettelusta

Pystysuuntainen ruutuluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää useita, erityisesti suuren määrän Tason 2 tekstiä sisältäviä tietoryhmiä. Soveltuu hyvin käytettäväksi luettelomerkein varustetussa luettelossa.

Kuva Pystysuuntainen ruutuluettelo -asettelusta

Pystysuuntainen ruutuluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoryhmiä tai tehtävän, prosessin tai työnkulun vaiheet. Soveltuu hyvin suuren Tason 2 tekstimäärän esittämiseen. Soveltuu hyvin tekstin esittämiseen, jossa on yksi pääkohta ja useita alikohtia.

Kuva Pystysuuntainen ruutuluettelo -asettelusta

Pystysuuntainen luettelomerkein varustettu luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Soveltuu hyvin käytettäväksi luetteloissa, joissa on pitkiä otsikoita tai ylätason tietoja.

Kuva Pystysuuntainen luettelomerkein varustettu luettelo -asettelusta

Pystysuuntaisten nuolenkärkien luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemisen tai peräkkäiset vaiheet tai korostaa liikettä tai suuntaa. Korostaa Tason 2 tekstiä enemmän kuin Tason 1 tekstiä ja soveltuu hyvin suuren Tason 2 tekstimäärän esittämiseen.

Kuva Pystysuuntaisten nuolenkärkien luettelo -asettelusta

Pystysuuntainen kuvakorostusluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Pienet ympyrät on tarkoitettu kuvia varten.

Pystysuuntainen kuvakorostusluettelo -asettelu

Pystysuuntainen kuvaluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ei-peräkkäisiä tai ryhmiteltyjä tietolohkoja. Vasemmalla olevat pienet muodot on tarkoitettu kuvia varten.

Kuva Pystysuuntainen kuvaluettelo -asettelusta

Pystysuuntainen nuoliluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemisen tai peräkkäiset vaiheet, jotka johtavat yhteiseen päämäärään. Soveltuu hyvin käytettäväksi luettelomerkein varustetuissa tietoluetteloissa.

Kuva Pystysuuntainen nuoliluettelo -asettelusta

Sivun alkuun

Prosessi

Asettelun nimi

Kuvaus

Kuva

Korostusprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemisen, aikajanan tai peräkkäiset vaiheet. Soveltuu hyvin sekä Tason 1 ja 2 tekstin näyttämiseen.

Kuva Korostusprosessi-asettelusta

Vaihtuva vuo

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoryhmiä tai tehtävän, prosessin tai työnkulun peräkkäiset vaiheet. Korostaa tietoryhmien välistä vuorovaikutusta ja niiden välisiä yhteyksiä.

Kuva Vaihtuva vuo -asettelusta

Nuolinauha

Käytä tätä, kun haluat esittää joko toisiinsa liittyviä käsitteitä tai vastakkaisia käsitteitä, joilla on jokin yhteys, kuten vastavoimia. Tason 1 kahta ensimmäistä tekstiriviä käytetään nuolten tekstinä. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Nuolinauha-asettelusta

Kaartuva perusprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemistä tai peräkkäiset vaiheet. Käyttää tehokkaasti sekä vaaka- että pystysuuntaisen muotojen näyttötilan.

Kuva Kaartuva perusprosessi -asettelusta

Perusnuolenkärjet, prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemisen, aikajanan tai peräkkäiset vaiheet tai korostaa liikettä tai suuntaa. Tason 1 teksti näkyy nuolimuodon sisällä, kun taas Tason 2 teksti näkyy nuolimuodon alapuolella.

Kuva Perusnuolenkärjet, prosessi -asettelusta

Perusprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemistä tai peräkkäiset vaiheet.

Perusprosessi-asettelu

Perusaikajana

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun peräkkäiset vaiheet tai esittää aikajanatietoja. Soveltuu hyvin sekä Tason 1 että Tason 2 tekstin esittämiseen.

Perusaikajana-asettelu

Nuolenkärkiluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää kokonaisen työnkulun muodostavan usean vaiheen etenemisen. Soveltuu hyvin myös vastakkaisten prosessien esittämiseen. Tason 1 teksti vastaa ensimmäistä nuolimuotoa vasemmalla, kun taas Tason 2 teksti vastaa jokaisen muodon, joka sisältää Tason 1 tekstiä, vaakasuuntaisia alivaiheita.

Kuva Nuolenkärkiluettelo-asettelusta

Kehämäinen kaartuva prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun pitkän tai ei-lineaarisen sarjan tai vaiheet. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa. Käyttää tehokkaasti sekä vaaka- että pystysuuntaisen muotojen näyttötilan.

Kuva Kehämäinen kaartuva prosessi -asettelusta

Suljettu nuolenkärki, prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemisen, aikajanan tai peräkkäiset vaiheet tai korostaa liikettä tai suuntaa. Voidaan käyttää korostamaan aloitusmuodon tietoja. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Suljettu nuolenkärki, prosessi -asettelusta

Jatkuva nuoliprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun aikajanan tai peräkkäiset vaiheet. Soveltuu parhaiten käytettäväksi Tason 1 tekstin kanssa, koska jokainen Tason 1 tekstirivi näkyy nuolimuodon sisällä. Tason 2 teksti näkyy nuolimuodon ulkopuolella.

Kuva Jatkuva nuoliprosessi -asettelusta

Jatkuva lohkoprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemisen, aikajanan tai peräkkäiset vaiheet. Soveltuu hyvin pienen Tason 1 ja 2 tekstimäärän näyttämiseen.

Kuva Jatkuva lohkoprosessi -asettelusta

Jatkuva kuvaluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää toisiinsa liittyviä tietoryhmiä. Ympyrämuodot on tarkoitettu kuvia varten.

Kuva Jatkuva kuvaluettelo -asettelusta

Yhtyvät nuolet

Käytä tätä, kun haluat esittää ajatuksia tai käsitteitä, jotka yhtyvät keskellä olevassa lähteessä. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Yhtyvät nuolet -asettelusta

Yksityiskohtainen prosessi

Käytä tätä, kun sinulla on paljon Tason 2 tekstiä ja haluat kuvata vaiheittaista etenemistä.

Kuva Yksityiskohtainen prosessi -asettelusta

Eriytyvät nuolet

Käytä tätä, kun haluat esittää ajatuksia tai käsitteitä, jotka suuntautuvat poispäin keskellä olevasta lähteestä. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Eriytyvät nuolet -asettelusta

Kaava

Käytä tätä, kun haluat esittää peräkkäiset vaiheet tai tehtävät, jotka kuvaavat suunnitelmaa tai tulosta. Tason 1 viimeinen tekstirivi näkyy yhtäläisyysmerkin (=) jälkeen. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Kaava-asettelusta

Suppilo

Käytä tätä, kun haluat esittää tietojen suodattamisen tai sen, kuinka osat yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Korostaa lopputulosta. Voi sisältää enintään neljä Tason 1 tekstiriviä: viimeinen näistä neljästä Tason 1 tekstirivistä näkyy suppilon alapuolella ja muut rivit vastaavat ympyrämuotoa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Suppilo-asettelusta

Ratas

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteenkuuluvat ideat. Jokainen Tason 1 kolmesta ensimmäisestä tekstirivistä vastaa ratasmuotoa, ja niiden vastaava Tason 2 teksti näkyy ratasmuodon viereisissä suorakulmioissa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Ratas-asettelusta

Vastakkaiset nuolet

Käytä tätä, kun haluat esittää vastakkaisia ajatuksia tai ajatuksia, jotka eroavat keskellä olevasta lähteestä. Kumpikin Tason 1 kahdesta ensimmäisestä tekstirivistä vastaa nuolta. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Vastakkaiset nuolet -asettelusta

Kuvakorostusprosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun peräkkäiset vaiheet. Taustan suorakulmiomuodot on tarkoitettu kuvia varten.

Kuva Kuvakorostusprosessi-asettelusta

Prosessinuolet

Käytä tätä, kun haluat esittää prosessia tai työnkulkua kuvaavia tietoja. Tason 1 teksti näkyy ympyrämuodoissa ja Tason 2 teksti näkyy nuolimuodoissa. Soveltuu parhaiten vähäisen tekstimäärän esittämiseen ja liikkeen tai suunnan korostamiseen.

Prosessinuolet-asettelu

Prosessiluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää useita tietoryhmiä tai tehtävän, prosessin tai työnkulun vaiheet ja alivaiheet. Tason 1 teksti vastaa ylhäällä olevia vaakasuuntaisia muotoja ja Tason 2 teksti vastaa pystysuuntaisia ylätason muotojen alapuolella olevia alivaiheita.

Kuva Prosessiluettelo-asettelusta

Toistuvasti kaartuva prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemistä tai peräkkäiset vaiheet. Käyttää tehokkaasti sekä vaaka- että pystysuuntaisen muotojen näyttötilan.

Kuva Toistuvasti kaartuva prosessi -asettelusta

Segmentoitu prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemistä tai peräkkäiset vaiheet. Korostaa Tason 2 tekstiä, koska jokainen rivi näkyy eri muodossa.

Kuva Segmentoitu prosessi -asettelusta

Porrastettu prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää alaspäin suuntautuvaa vaiheittaista etenemistä. Jokainen Tason 1 viidestä ensimmäisestä tekstirivistä vastaa suorakulmiota. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Porrastettu prosessi -asettelusta

Ylöspäin osoittava nuoli

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävässä, prosessissa tai työnkulussa ylöspäin suuntautuvan etenemisen tai vaiheet. Jokaisen Tason 1 viisi ensimmäistä tekstiriviä vastaavat nuolen pistettä. Soveltuu parhaiten pienen tekstimäärän esittämiseen. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Ylöspäin osoittava nuoli -asettelusta

Pystysuuntainen nuoliluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemisen tai peräkkäiset vaiheet, jotka johtavat yhteiseen päämäärään. Soveltuu hyvin käytettäväksi luettelomerkein varustetuissa tietoluetteloissa.

Kuva Pystysuuntainen nuoliluettelo -asettelusta

Pystysuunnassa kaartuva prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemistä tai peräkkäiset vaiheet. Käyttää tehokkaasti sekä vaaka- että pystysuuntaisen muotojen näyttötilan. Korostaa muotojen välisiä yhteyksiä enemmän kuin suuntaa tai liikettä.

Pystysuunnassa kaartuva prosessi -asettelu

Pystysuuntaisten nuolenkärkien luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemisen tai peräkkäiset vaiheet tai korostaa liikettä tai suuntaa. Korostaa Tason 2 tekstiä enemmän kuin Tason 1 tekstiä ja soveltuu hyvin suuren Tason 2 tekstimäärän esittämiseen.

Kuva Pystysuuntaisten nuolenkärkien luettelo -asettelusta

Pystykaava

Käytä tätä, kun haluat esittää peräkkäiset vaiheet tai tehtävät, jotka kuvaavat suunnitelmaa tai tulosta. Tason 1 viimeinen tekstirivi näkyy nuolen jälkeen. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Pystykaava-asettelusta

Pystysuuntainen prosessi

Käytä tätä, kun haluat esittää tehtävän, prosessin tai työnkulun etenemistä tai peräkkäiset vaiheet ylhäältä alaspäin. Soveltuu parhaiten käytettäväksi Tason 1 tekstin kanssa, koska pystysuuntainen tila on rajallinen.

Pystysuuntainen prosessi -asettelu

Sivun alkuun

Kehä

La asettelua nimi

Kuvaus

Kuva

Peruskehä

Käytä tätä, kun haluat esittää kehämäisen työnkulun vaiheiden, tehtävien tai tapahtumien jatkuvan sarjan. Korostaa vaiheita yhdistävien nuolien ja työnkulun asemesta. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Peruskehä-asettelu

Perusympyrä

Käytä tätä, kun haluat esittää, kuinka yksittäiset osat muodostavat kokonaisuuden. Tason 1 seitsemän ensimmäistä tekstiriviä vastaavat tasaisesti jakautuneita kiiloja tai ympyrämuotoja. Ylin Tason 1 tekstimuoto näkyy jäljellä olevan ympyrän ulkopuolella korostusta varten. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Perusympyrä-asettelusta

Perussäde

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteyden kehän keskellä olevaan ajatukseen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa muotoa, ja sen Tason 2 teksti vastaa ympäröiviä ympyrämuotoja. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Perussäde-asettelu

Lohkokehä

Käytä tätä, kun haluat esittää kehämäisen työnkulun vaiheiden, tehtävien tai tapahtumien jatkuvan sarjan. Korostaa vaiheita yhdistävien nuolien ja työnkulun asemesta.

Kuva Lohkokehä-asettelusta

Jatkuva kehä

Käytä tätä, kun haluat esittää kehämäisen työnkulun vaiheiden, tehtävien tai tapahtumien jatkuvan sarjan. Korostaa kaikkien osien välistä yhteyttä. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Jatkuva kehä -asettelusta

Kehämatriisi

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteyden keskellä olevaan ajatukseen kehämäisesti etenevässä kaaviokuvassa. Jokainen Tason 1 neljästä ensimmäisestä tekstirivistä vastaa kiilaa tai ympyrämuotoa, ja Tason 2 teksti näkyy suorakulmiomuodossa kiilan tai ympyrämuodon sivulla. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Kehämatriisi-asettelusta

Eriytyvä säteittäinen

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteydet kehän keskellä olevaan ajatukseen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa ympyrämuotoa. Korostaa ympäröiviä ympyröitä keskellä esitetyn ajatuksen asemesta. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Eriytyvä säteittäinen -asettelusta

Ratas

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteenkuuluvat ideat. Jokainen Tason 1 kolmesta ensimmäisestä tekstirivistä vastaa ratasmuotoa, ja niiden vastaava Tason 2 teksti näkyy ratasmuodon viereisissä suorakulmioissa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Ratas-asettelusta

Monisuuntainen kehä

Käytä tätä, kun haluat esittää vaiheiden, tehtävien tai tapahtumien jatkuvan sarjan, joka voi edetä mihin tahansa suuntaan.

Kuva Monisuuntainen kehä -asettelusta

Suunnaton kehä

Käytä tätä, kun haluat esittää kehämäisen työnkulun vaiheiden, tehtävien tai tapahtumien jatkuvan sarjan. Jokainen muoto on yhtä tärkeä. Soveltuu hyvin käytettäväksi, kun ei tarvitse ilmaista suuntaa.

Kuva Suunnaton kehä -asettelusta

Säteittäinen kehä

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteyden keskellä olevaan ajatukseen. Korostaa sekä keskellä olevan kehän tietoja että ulomman kehän tietojen vaikutusta keskellä olevaan ajatukseen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa kehää ja sen Tason 2 teksti vastaa ulompaa kehää. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Säteittäinen kehä -asettelusta

Säteittäinen Venn

Käytä tätä, kun haluat esittää sekä limittyviä yhteyksiä että yhteyttä kehän keskellä olevaan ajatukseen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa muotoa, ja Tason 2 tekstirivit vastaavat ympäröiviä ympyrämuotoja. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Säteittäinen Venn -asettelusta

Segmentoitu kehä

Käytä tätä, kun haluat esittää kehämäisen työnkulun vaiheiden, tehtävien tai tapahtumien etenemisen tai sarjan. Korostaa toisiinsa liittyviä osia. Jokainen Tason 1 seitsemästä ensimmäisestä tekstirivistä vasta kiilaa tai ympyrämuotoa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Segmentoitu kehä -asettelusta

Tekstikehä

Käytä tätä, kun haluat esittää kehämäisen työnkulun vaiheiden, tehtävien tai tapahtumien jatkuvan sarjan. Korostaa nuolia ja työnkulkua sarjojen ja vaiheiden asemesta. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Tekstikehä-asettelusta

Sivun alkuun

Hierarkia

Asettelu nimi

Kuvaus

Kuva

Hierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkisia yhteyksiä ylhäältä alaspäin.

Kuva Hierarkia-asettelusta

Hierarkialuettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkiset yhteydet ryhmien välillä. Voidaan käyttää myös tietojen ryhmittelyyn tai luettelointiin.

Kuva Hierarkialuettelo-asettelusta

Vaakasuuntainen hierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkiset yhteydet vaakasuuntaisesti. Soveltuu hyvin käytettäväksi päätöspuiden yhteydessä.

Kuva Vaakasuuntainen hierarkia -asettelusta

Vaakasuuntainen nimetty hierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkiset yhteydet vaakasuuntaisesti ja hierarkkisesti ryhmiteltynä. Korostaa otsikkoa tai Tason 1 tekstiä. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi näkyy hierarkian alussa olevassa muodossa ja toinen sekä kaikki seuraavat Tason 1 tekstirivit näkyvät pitkän suorakulmion yläpuolella.

Vaakasuuntainen nimetty hierarkia -asettelu

Nimetty hierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkiset yhteydet ylhäältä alaspäin ja hierarkkisesti ryhmiteltynä. Korostaa otsikkoa tai Tason 1 tekstiä. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi näkyy hierarkian alussa olevassa muodossa ja kaikki Tason 1 seuraavat tekstirivit näkyvät pitkän suorakulmion vasemmalla puolella.

Kuva Nimetty hierarkia -asettelusta

Organisaatiokaavio

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkisia tietoja tai raportoida organisaation suhteita. Avustajamuoto ja organisaatiokaavion riippuva asettelu ovat käytettävissä tämän asettelun kanssa.

Organisaatiokaavio-asettelu

Taulukkohierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoryhmiä ylhäältä alaspäin ja jokaisen ryhmän sisäiset hierarkiat. Tässä asettelussa ei ole yhdistäviä viivoja.

Kuva Taulukkohierarkia-asettelusta

Sivun alkuun

Suhde

Asettelun nimi

Kuvaus

Kuva

Nuolinauha

Käytä tätä, kun haluat esittää joko toisiinsa liittyviä käsitteitä tai vastakkaisia käsitteitä, joilla on jokin yhteys, kuten vastavoimia. Tason 1 kahta ensimmäistä tekstiriviä käytetään nuolten tekstinä. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Nuolinauha-asettelusta

Tasapaino

Käytä tätä, kun haluat esittää kahden ajatuksen välisen yhteyden. Kumpikin Tason 1 kahdesta ensimmäisestä tekstirivistä vastaa yläreunan keskipisteen molemmin puolin näytettävää tekstiä. Korostaa Tason 2 tekstiä, joka sijaitsee keskipisteen molemmin puolin sijaitsevissa neljässä muodossa. Painottaa sitä puolta, joka sisältää eniten Tason 2 tekstiä sisältäviä muotoja. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Tasapaino-asettelusta

Perusympyrä

Käytä tätä, kun haluat esittää, kuinka yksittäiset osat muodostavat kokonaisuuden. Tason 1 seitsemän ensimmäistä tekstiriviä vastaavat tasaisesti jakautuneita kiiloja tai ympyrämuotoja. Ylin Tason 1 tekstimuoto näkyy jäljellä olevan ympyrän ulkopuolella korostusta varten. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Perusympyrä-asettelusta

Perussäde

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteyden kehän keskellä olevaan ajatukseen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa muotoa, ja sen Tason 2 teksti vastaa ympäröiviä ympyrämuotoja. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Perussäde-asettelu

Peruskohde

Käytä tätä, kun haluat esittää sisältymisiä, asteittaisia muutoksia tai hierarkkisia yhteyksiä. Tason 1 viisi ensimmäistä tekstiriviä liitetään ympyrään. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Peruskohde-asettelu

Perus-Venn

Käytä tätä, kun haluat esittää limittymistä tai toisiinsa liittyviä yhteyksiä. Tason 1 seitsemän ensimmäistä tekstiriviä vastaavat ympyrää. Jos Tason 1 tekstissä on enintään neljä riviä, teksti on ympyröiden sisäpuolella. Jos Tason 1 tekstissä on yli neljä riviä, teksti on ympyröiden ulkopuolella. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Perus-Venn-asettelu

Jatkuva kuvaluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää toisiinsa liittyviä tietoryhmiä. Ympyrämuodot on tarkoitettu kuvia varten.

Kuva Jatkuva kuvaluettelo -asettelusta

Yhtyvät nuolet

Käytä tätä, kun haluat esittää ajatuksia tai käsitteitä, jotka yhtyvät keskellä olevassa lähteessä. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Yhtyvät nuolet -asettelusta

Yhtyvä säteittäinen

Käytä tätä, kun haluat esittää käsitteiden yhteyksiä tai kehän keskellä olevan ajatuksen osia. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa ympyrämuotoa ja Tason 2 tekstirivit vastaavat ympäröiviä suorakulmiomuotoja. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Yhtyvä säteittäinen -asettelu

Vastaavat nuolet

Käytä tätä, kun haluat esittää kaksi vastakkaista ajatusta tai käsitystä. Kumpikin Tason 1 kahdesta ensimmäisestä tekstirivistä vastaa nuolta ja soveltuu hyvin käytettäväksi Tason 2 tekstin kanssa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Vastaavat nuolet -asettelusta

Kehämatriisi

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteyden keskellä olevaan ajatukseen kehämäisesti etenevässä kaaviokuvassa. Jokainen Tason 1 neljästä ensimmäisestä tekstirivistä vastaa kiilaa tai ympyrämuotoa, ja Tason 2 teksti näkyy suorakulmiomuodossa kiilan tai ympyrämuodon sivulla. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Kehämatriisi-asettelusta

Eriytyvät nuolet

Käytä tätä, kun haluat esittää ajatuksia tai käsitteitä, jotka suuntautuvat poispäin keskellä olevasta lähteestä. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Eriytyvät nuolet -asettelusta

Eriytyvä säteittäinen

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteydet kehän keskellä olevaan ajatukseen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa ympyrämuotoa. Korostaa ympäröiviä ympyröitä keskellä esitetyn ajatuksen asemesta. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Eriytyvä säteittäinen -asettelusta

Kaava

Käytä tätä, kun haluat esittää peräkkäiset vaiheet tai tehtävät, jotka kuvaavat suunnitelmaa tai tulosta. Tason 1 viimeinen tekstirivi näkyy yhtäläisyysmerkin (=) jälkeen. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Kaava-asettelusta

Suppilo

Käytä tätä, kun haluat esittää tietojen suodattamisen tai sen, kuinka osat yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Korostaa lopputulosta. Voi sisältää enintään neljä Tason 1 tekstiriviä: viimeinen näistä neljästä Tason 1 tekstirivistä näkyy suppilon alapuolella ja muut rivit vastaavat ympyrämuotoa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Suppilo-asettelusta

Ratas

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteenkuuluvat ideat. Jokainen Tason 1 kolmesta ensimmäisestä tekstirivistä vastaa ratasmuotoa, ja niiden vastaava Tason 2 teksti näkyy ratasmuodon viereisissä suorakulmioissa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Ratas-asettelusta

Ryhmitelty luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoryhmiä ja -aliryhmiä tai tehtävän, prosessin tai työnkulun vaiheet ja alivaiheet. Tason 1 tekstiä vastaa ylätason vaakasuuntaiset muodot ja Tason 2 tekstiä vastaa pystysuuntaiset ylätason muotojen alapuolella olevat alivaiheet. Soveltuu hyvin aliryhmien tai alivaiheiden, hierarkkisten tietojen tai useiden tietoluetteloiden korostamiseen.

Kuva Ryhmitelty luettelo -asettelusta

Hierarkialuettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää hierarkkiset yhteydet ryhmien välillä. Voidaan käyttää myös tietojen ryhmittelyyn tai luettelointiin.

Kuva Hierarkialuettelo-asettelusta

Lineaarinen Venn

Käytä tätä, kun haluat esittää limittäisten yhteyksien jakson. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Lineaarinen Venn -asettelusta

Sisäkkäinen kohde

Käytä tätä, kun haluat esittää sisältymissuhteet. Kukin Tason 1 kolmesta ensimmäisestä tekstirivistä vastaa muodoissa ylhäällä vasemmalla olevaa tekstiä, ja Tason 2 teksti vastaa pienempiä muotoja. Soveltuu parhaiten käytettäväksi, kun Tason 2 tekstirivejä on vähän. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Sisäkkäinen kohde -asettelusta

Suunnaton kehä

Käytä tätä, kun haluat esittää kehämäisen työnkulun vaiheiden, tehtävien tai tapahtumien jatkuvan sarjan. Jokainen muoto on yhtä tärkeä. Soveltuu hyvin käytettäväksi, kun ei tarvitse ilmaista suuntaa.

Kuva Suunnaton kehä -asettelusta

Vastakkaiset nuolet

Käytä tätä, kun haluat esittää vastakkaisia ajatuksia tai ajatuksia, jotka eroavat keskellä olevasta lähteestä. Kumpikin Tason 1 kahdesta ensimmäisestä tekstirivistä vastaa nuolta. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Vastakkaiset nuolet -asettelusta

Kuvakorostusluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää ryhmiteltyjä tai toisiinsa liittyviä tietoja. Yläkulmissa olevat pienet muodot on tarkoitettu kuvia varten. Korostaa Tason 2 tekstiä enemmän kuin Tason 1 tekstiä ja soveltuu hyvin suuren Tason 2 tekstimäärän esittämiseen.

Kuva Kuvakorostusluettelo-asettelusta

Säteittäinen kehä

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteyden keskellä olevaan ajatukseen. Korostaa sekä keskellä olevan kehän tietoja että ulomman kehän tietojen vaikutusta keskellä olevaan ajatukseen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa kehää ja sen Tason 2 teksti vastaa ulompaa kehää. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Säteittäinen kehä -asettelusta

Säteittäinen luettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää yhteydet kehän keskellä olevaan ajatukseen. Keskellä oleva muoto voi sisältää kuvan. Tason 1 teksti näkyy pienissä ympyröissä ja kaikki siihen liittyvä Tason 2 teksti näkyy pienten ympyröiden sivulla.

Kuva Säteittäinen luettelo -asettelusta

Säteittäinen Venn

Käytä tätä, kun haluat esittää sekä limittyviä yhteyksiä että yhteyttä kehän keskellä olevaan ajatukseen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa muotoa, ja Tason 2 tekstirivit vastaavat ympäröiviä ympyrämuotoja. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Säteittäinen Venn -asettelusta

Segmentoitu pyramidi

Käytä tätä, kun haluat esittää sisältymisiä, suhteellisia tai toisiinsa liittyviä yhteyksiä. Tason 1 yhdeksän ensimmäistä tekstiriviä näkyvät kolmioissa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Segmentoitu pyramidi -asettelusta

Pinottu Venn

Käytä tätä, kun haluat esittää limittyviä yhteyksiä. Soveltuu hyvin kasvun ja asteittaisten muutosten korostamiseen. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa. Tason 1 seitsemän ensimmäistä tekstiriviä vastaavat ympyrämuotoa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Pinottu Venn -asettelusta

Taulukkohierarkia

Käytä tätä, kun haluat esittää tietoryhmiä ylhäältä alaspäin ja jokaisen ryhmän sisäiset hierarkiat. Tässä asettelussa ei ole yhdistäviä viivoja.

Kuva Taulukkohierarkia-asettelusta

Kohdeluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää toisiinsa liittyviä ja päällekkäisiä tietoja. Jokainen Tason 1 seitsemästä ensimmäisestä tekstirivistä näkyy suorakulmiomuodossa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua. Soveltuu hyvin sekä Tason 1 että Tason 2 tekstin esittämiseen.

Kuva Kohdeluettelo-asettelusta

Pystykaava

Käytä tätä, kun haluat esittää peräkkäiset vaiheet tai tehtävät, jotka kuvaavat suunnitelmaa tai tulosta. Tason 1 viimeinen tekstirivi näkyy nuolen jälkeen. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Pystykaava-asettelusta

Sivun alkuun

Matriisi

Asettelun nimi

Kuvaus

Kuva

Perusmatriisi

Käytä tätä, kun haluat esittää osien yhteyden kokonaisuuteen neljänneksissä. Tason 1 neljä ensimmäistä tekstiriviä näkyvät neljänneksissä. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Perusmatriisi-asettelu

Ruudukkomatriisi

Käytä tätä, kun haluat esittää käsitteiden sijainnin kahdella akselilla. Korostaa yksittäisiä osia kokonaisuuden asemesta. Tason 1 neljä ensimmäistä tekstiriviä näkyvät neljänneksissä. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Ruudukkomatriisi-asettelusta

Nimetty matriisi

Käytä tätä, kun haluat esittää neljän neljänneksen yhteyden kokonaisuuteen. Tason 1 ensimmäinen tekstirivi vastaa keskellä olevaa muotoa, ja Tason 2 neljä ensimmäistä tekstiriviä näkyvät neljänneksissä. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua.

Kuva Nimetty matriisi -asettelusta

Sivun alkuun

Pyramidi

Asettelun nimi

Kuvaus

Kuva

Peruspyramidi

Käytä tätä, kun haluat esittää suhteellisia, toisiinsa liittyviä tai hierarkkisia yhteyksiä niin, että alimpana on suurin osa ja sen yläpuolella järjestyksessä sitä pienemmät. Tason 1 teksti näkyy pyramidiosissa ja Tason 2 teksti näkyy muodoissa jokaisen osan vieressä.

Peruspyramidi-asettelu

Käänteinen pyramidi

Käytä tätä, kun haluat esittää suhteellisia, toisiinsa liittyviä tai hierarkkisia yhteyksiä niin, että ylimpänä on suurin osa ja sen alapuolella järjestyksessä sitä pienemmät. Tason 1 teksti näkyy pyramidiosissa, ja Tason 2 teksti näkyy muodoissa jokaisen osan vieressä.

Kuva Käänteinen pyramidi -asettelusta

Pyramidiluettelo

Käytä tätä, kun haluat esittää suhteellisia, toisiinsa liittyviä tai hierarkkisia yhteyksiä. Teksti näkyy suorakulmioissa pyramidin taustan päällä.

Pyramidiluettelo-asettelu

Segmentoitu pyramidi

Käytä tätä, kun haluat esittää sisältymisiä, suhteellisia tai toisiinsa liittyviä yhteyksiä. Tason 1 yhdeksän ensimmäistä tekstiriviä näkyvät kolmioissa. Käyttämätön teksti ei näy, mutta se säilyy käytettävissä, jos vaihdat asettelua. Soveltuu parhaiten käytettäväksi vain Tason 1 tekstin kanssa.

Kuva Segmentoitu pyramidi -asettelusta

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×