SmartArt-grafiikka objektin muotoileminen Mac Officessa

Wordissa, PowerPointissa tai Excelissä voit muuttaa SmartArt-kuvan rakennetta, asettelua, kokoa, muotoja tai värejä.

Lisä tietoja SmartArt-grafiikka objekteista on artikkelissa lisä tietoja SmartArt-grafiikkaobjekteista.

SmartArt-grafiikka objektin tyypin muuttaminen

Kun olet lisännyt SmartArt-kuvan, sinun ei tarvitse säilyttää olemassa olevaa rakennetta. Jos toinen rakenne näyttää tietosi tehokkaammin, voit muuttaa sitä, vaikka olisit jo lisännyt tekstiä, muotoja ja tyylejä SmartArt-grafiikkaan.

 1. Valitse asia kirja, laskenta taulukko tai diaesitys SmartArt-grafiikka objekti, jota haluat muuttaa.

 2. Napsauta SmartArt-rakenne -väli lehdessä haluamaasi uutta SmartArt-grafiikka tyyppiä.

  SmartArt-suunnittelu tyypin napsauttaminen

  Huomautukset: 

  • Voit muuttaa rakenteen asettelua helposti napsauttamalla Lisää muoto-painiketta tai napsauttamalla muotoa ja valitsemalla sitten eri vaihto ehdoista, jotka haluat korottaa, alentaa, siirtää oikealle ja vasemmalle ja siirtää ylös ja alas.

  • Jos muutat SmartArt-kuvan asettelua, jotkin mukautukset eivät välttämättä siirry uuteen asetteluun. Jos kuitenkin siirryt takaisin alkuperäiseen asetteluun ennen dokumentin tallentamista ja sulkemista, kaikki mukautukset palautetaan.

  • Jos muutat SmartArt-kuvan asettelua, osa tekstistä saattaa jäädä piiloon. Vaihda takaisin alkuperäiseen asetteluun, jotta näet tekstin.

 3. Valitse väri teema ja tyyli tyyppi uudessa rakenteessa esitetyistä vaihto ehdoista.

  Valitse väri teema ja tyylit SmartArt-grafiille

  Vihje: Väri Teemat ja tyyli asetukset muuttuvat kunkin rakenne tyypin mukaan.

Koko SmartArt-kuvan tai yksittäisen muodon koon muuttaminen

 1. Valitse koko SmartArt-grafiikka objekti tai yksittäinen muoto ja valitse sitten Muotoile -väli lehti.

 2. Kirjoita uudet korkeuden ja leveyden arvot.

  Korkeus-ja leveys arvojen määrittäminen

  Huomautus: Jos haluat säilyttää objektin mittasuhteet, kun muutat sen kokoa, valitse asetuksen valintaruutu.

Muodon muuttaminen

 1. Napsauta SmartArt-grafiikka objektissa muotoa, jota haluat muuttaa.

 2. Valitse Muotoile -väli lehdessä Muuta muotoaja valitse sitten haluamasi muoto.

  Valitse Muuta muotoa

Tehosteen lisääminen tai muodon värin muuttaminen

Voit muuttaa koko SmartArt-kuvan tyyliä ja asettelua SmartArt-rakenne -väli lehdessä. Jos haluat muuttaa vain yhden muodon muotoilua, voit tehdä sen Muotoile -väli lehdessä.

 1. Napsauta SmartArt-grafiikka objektissa muotoa, jota haluat muuttaa, ja valitse sitten Muotoile -väli lehti.

 2. Valitse muodon täyttö, muodon ääri viivatai muoto tehosteet , jos haluat muuttaa muodon tyylistä ja ulkoasua.

  Valitse muodon täyttö, muodon ääri viiva ja muoto tehosteet

  Jos haluat nähdä lisää tyylejä, voit myös osoittaa tyyliä ja valita sitten Lisää-alanuoli .

Koko SmartArt-kuvan tai yksittäisen muodon teksti tyylien muuttaminen

 1. Valitse koko SmartArt-grafiikka objekti tai yksittäinen muoto ja valitse sitten Muotoile -väli lehti.

 2. Valitse teksti täyttö, tekstin ääri viivatai teksti tehosteet , jos haluat muuttaa koko SmartArt-kuvan tekstin tyylejä ja ulkoasua tai vain yhtä muotoa.

  Valitse teksti täyttö, tekstin ääri viiva ja teksti tehosteet

  Jos haluat nähdä lisää tyylejä, voit myös osoittaa tyyliä ja valita sitten Lisää-alanuoli .

SmartArt-kuvan muotoilujen poistaminen ja alkuperäisen ulkoasun palauttaminen

Voit palauttaa SmartArt-kuvan alkuperäisen ulkoasun. Tämä poistaa muutokset, jotka on tehty SmartArt-kuvan väri-, tyylit-, muoto-ja teksti-tyylien mukaan.

 1. Valitse asia kirja, laskenta taulukko tai diaesitys SmartArt-grafiikka objekti, jota haluat muuttaa.

 2. Valitse SmartArt-rakenne -väli lehdessä Palauta grafiikka.

  Valitse Palauta kuva

Tee jokin seuraavista:

SmartArt-kuvan asettelun muuttaminen

Kun olet lisännyt SmartArt-kuvan, sen alkuperäistä asettelua ei tarvitse säilyttää. Jos jokin toinen asettelu sopii paremmin tietojesi esittämiseen, voit muuttaa asettelua, vaikka olisit jo lisännyt tekstiä, muotoja ja tyylejä SmartArt-kuvaan.

 1. Valitse dokumentissa SmartArt-kuva, jota haluat muuttaa.

 2. Valitse SmartArt-välilehden Vaihda SmartArt-grafiikka-kohdassa SmartArt-kuvan tyyppi ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  SmartArt-välilehti, Vaihda SmartArt-kuvaryhmä

  Huomautukset: 

  • Jos muutat SmartArt-kuvan asettelua, jotkin mukautukset eivät välttämättä siirry uuteen asetteluun. Jos kuitenkin siirryt takaisin alkuperäiseen asetteluun ennen dokumentin tallentamista ja sulkemista, kaikki mukautukset palautetaan.

  • Jos muutat SmartArt-kuvan asettelua, osa tekstistä saattaa jäädä piiloon. Vaihda takaisin alkuperäiseen asetteluun, jotta näet tekstin.

Koko SmartArt-kuvan tai yksittäisen muodon koon muuttaminen

 1. Osoita koko SmartArt-kuvaa tai yksittäistä muotoa ja valitse sitten Muotoile-välilehti.

 2. Lisää arvot Koko-ryhmän Korkeus- ja Leveys-ruutuihin.

  Koko-ryhmä

  Huomautus: Jos haluat säilyttää objektin mittasuhteet, kun muutat sen kokoa, valitse asetuksen valintaruutu.

Muodon muuttaminen

 1. Valitse muoto, jota haluat muuttaa.

 2. Valitse SmartArt-välilehden Muokkaa SmartArt-kuvaa-kohdassa Muoto, osoita mitä tahansa muotoa ja valitse sitten haluamasi muoto.

  SmartArt-välilehti, Muokkaa SmartArt-kuvaa -ryhmä

Muodon tyylin muuttaminen

Voit muuttaa koko SmartArt-kuvan tyyliä SmartArt-välilehdessä. Jos haluat muuttaa vain yhden muodon tyyliä, voit tehdä sen Muotoile-välilehdessä.

 1. Valitse muutettava muoto ja valitse sitten Muotoile-välilehti.

 2. Valitse Muodon tyylit -kohdassa haluamasi tyyli.

  Muotoile-välilehti, Muodon tyylit -ryhmä

  Saat näkyviin lisää tyylejä viemällä osoittimen tyylin kohdalle ja osoittamalla Lisää-alanuoli -painiketta.

Muodon värin muuttaminen

Voit muuttaa koko SmartArt-kuvan väriä SmartArt-välilehdessä. Jos haluat muuttaa vain yhden muodon tai solmun väriä, voit tehdä sen Muotoile-välilehdessä.

 1. Valitse muutettava muoto ja valitse sitten Muotoile-välilehti.

 2. Napsauta muodon tyylit-kohdassa täyttö - Täyttöväri-painike vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten haluamasi väri.

Koko SmartArt-kuvan tai yksittäisen muodon tekstityylin muuttaminen

 1. Osoita koko SmartArt-kuvaa tai yksittäistä muotoa ja valitse sitten Muotoile-välilehti.

 2. Valitse Tekstityylit-kohdassa haluamasi tyyli.

  Muotoile-välilehti, Tekstityylit-ryhmä

  Saat näkyviin lisää tyylejä viemällä osoittimen tyylin kohdalle ja osoittamalla Lisää-alanuoli -painiketta.

SmartArt-kuvan muotoilujen poistaminen ja alkuperäisen ulkoasun palauttaminen

Voit palauttaa SmartArt-kuvan alkuperäisen ulkoasun. Tällöin kaikki SmartArt-kuvan väreihin, tyyleihin, muotoihin ja tekstityyleihin tehdyt muutokset poistetaan.

 1. Valitse asiakirjassa SmartArt-grafiikka, jota haluat muuttaa.

 2. Valitse SmartArt-välilehden Palauta-kohdassa Palauta grafiikka.

  Wordin SmartArt-välilehti, Palauta

Tee jompikumpi seuraavista:

SmartArt-kuvan asettelun muuttaminen

Kun olet lisännyt SmartArt-kuvan, sen alkuperäistä asettelua ei tarvitse säilyttää. Jos jokin toinen asettelu sopii paremmin tietojesi esittämiseen, voit muuttaa asettelua, vaikka olisit jo lisännyt tekstiä, muotoja ja tyylejä SmartArt-kuvaan.

 1. Valitse dokumentissa SmartArt-kuva, jota haluat muuttaa.

 2. Valitse SmartArt-välilehden Vaihda SmartArt-grafiikka-kohdassa SmartArt-kuvan tyyppi ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  SmartArt-välilehti, Vaihda SmartArt-kuvaryhmä

  Huomautukset: 

  • Jos muutat SmartArt-kuvan asettelua, jotkin mukautukset eivät välttämättä siirry uuteen asetteluun. Jos kuitenkin siirryt takaisin alkuperäiseen asetteluun ennen dokumentin tallentamista ja sulkemista, kaikki mukautukset palautetaan.

  • Jos muutat SmartArt-kuvan asettelua, osa tekstistä saattaa jäädä piiloon. Vaihda takaisin alkuperäiseen asetteluun, jotta näet tekstin.

Koko SmartArt-kuvan tai yksittäisen muodon koon muuttaminen

 1. Osoita koko SmartArt-kuvaa tai yksittäistä muotoa ja valitse sitten Muotoile-välilehti.

 2. Lisää arvot Koko-ryhmän Korkeus- ja Leveys-ruutuihin.

  Koko-ryhmä

  Huomautus: Jos haluat säilyttää objektin mittasuhteet, kun muutat sen kokoa, valitse asetuksen valintaruutu.

Muodon muuttaminen

 1. Valitse muoto, jota haluat muuttaa.

 2. Valitse SmartArt-välilehden Muokkaa SmartArt-kuvaa-kohdassa Muoto, osoita mitä tahansa muotoa ja valitse sitten haluamasi muoto.

  SmartArt-välilehti, Muokkaa SmartArt-kuvaa -ryhmä

Muodon tyylin muuttaminen

Voit muuttaa koko SmartArt-kuvan tyyliä SmartArt-välilehdessä. Jos haluat muuttaa vain yhden muodon tyyliä, voit tehdä sen Muotoile-välilehdessä.

 1. Valitse muutettava muoto ja valitse sitten Muotoile-välilehti.

 2. Valitse Muodon tyylit -kohdassa haluamasi tyyli.

  Muotoile-välilehti, Muodon tyylit -ryhmä

  Saat näkyviin lisää tyylejä viemällä osoittimen tyylin kohdalle ja osoittamalla Lisää-alanuoli -painiketta.

Muodon värin muuttaminen

Voit muuttaa koko SmartArt-kuvan väriä SmartArt-välilehdessä. Jos haluat muuttaa vain yhden muodon tai solmun väriä, voit tehdä sen Muotoile-välilehdessä.

 1. Valitse muutettava muoto ja valitse sitten Muotoile-välilehti.

 2. Napsauta muodon tyylit-kohdassa täyttö - Täyttöväri-painike vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten haluamasi väri.

Koko SmartArt-kuvan tai yksittäisen muodon tekstityylin muuttaminen

 1. Osoita koko SmartArt-kuvaa tai yksittäistä muotoa ja valitse sitten Muotoile-välilehti.

 2. Valitse Tekstityylit-kohdassa haluamasi tyyli.

  Muotoile-välilehti, Tekstityylit-ryhmä

  Saat näkyviin lisää tyylejä viemällä osoittimen tyylin kohdalle ja osoittamalla Lisää-alanuoli -painiketta.

SmartArt-kuvan muotoilujen poistaminen ja alkuperäisen ulkoasun palauttaminen

Voit palauttaa SmartArt-kuvan alkuperäisen ulkoasun. Tällöin kaikki SmartArt-kuvan väreihin, tyyleihin, muotoihin ja tekstityyleihin tehdyt muutokset poistetaan.

 1. Valitse asiakirjassa SmartArt-grafiikka, jota haluat muuttaa.

 2. Valitse SmartArt-välilehden Palauta-kohdassa Palauta grafiikka.

  PowerPointin SmartArt-välilehden Palauta-ryhmä

Tee jokin seuraavista:

SmartArt-kuvan asettelun muuttaminen

Kun olet lisännyt SmartArt-kuvan, sen alkuperäistä asettelua ei tarvitse säilyttää. Jos jokin toinen asettelu sopii paremmin tietojesi esittämiseen, voit muuttaa asettelua, vaikka olisit jo lisännyt tekstiä, muotoja ja tyylejä SmartArt-kuvaan.

 1. Valitse dokumentissa SmartArt-kuva, jota haluat muuttaa.

 2. Valitse SmartArt-välilehden Vaihda SmartArt-grafiikka-kohdassa SmartArt-kuvan tyyppi ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  SmartArt-välilehti, Vaihda SmartArt-kuvaryhmä

  Huomautukset: 

  • Jos muutat SmartArt-kuvan asettelua, jotkin mukautukset eivät välttämättä siirry uuteen asetteluun. Jos kuitenkin siirryt takaisin alkuperäiseen asetteluun ennen dokumentin tallentamista ja sulkemista, kaikki mukautukset palautetaan.

  • Jos muutat SmartArt-kuvan asettelua, osa tekstistä saattaa jäädä piiloon. Vaihda takaisin alkuperäiseen asetteluun, jotta näet tekstin.

Koko SmartArt-kuvan tai yksittäisen muodon koon muuttaminen

 1. Osoita koko SmartArt-kuvaa tai yksittäistä muotoa ja valitse sitten Muotoile-välilehti.

 2. Lisää arvot Koko-ryhmän Korkeus- ja Leveys-ruutuihin.

  Koko-ryhmä

  Huomautus: Jos haluat säilyttää objektin mittasuhteet, kun muutat sen kokoa, valitse asetuksen valintaruutu.

Muodon muuttaminen

 1. Valitse muoto, jota haluat muuttaa.

 2. Valitse SmartArt-välilehden Muokkaa SmartArt-kuvaa-kohdassa Muoto, osoita mitä tahansa muotoa ja valitse sitten haluamasi muoto.

  SmartArt-välilehti, Muokkaa SmartArt-kuvaa -ryhmä

Muodon tyylin muuttaminen

Voit muuttaa koko SmartArt-kuvan tyyliä SmartArt-välilehdessä. Jos haluat muuttaa vain yhden muodon tyyliä, voit tehdä sen Muotoile-välilehdessä.

 1. Valitse muutettava muoto ja valitse sitten Muotoile-välilehti.

 2. Valitse Muodon tyylit -kohdassa haluamasi tyyli.

  Muotoile-välilehti, Muodon tyylit -ryhmä

  Saat näkyviin lisää tyylejä viemällä osoittimen tyylin kohdalle ja osoittamalla Lisää-alanuoli -painiketta.

Muodon värin muuttaminen

Voit muuttaa koko SmartArt-kuvan väriä SmartArt-välilehdessä. Jos haluat muuttaa vain yhden muodon tai solmun väriä, voit tehdä sen Muotoile-välilehdessä.

 1. Valitse muutettava muoto ja valitse sitten Muotoile-välilehti.

 2. Napsauta muodon tyylit-kohdassa täyttö - Täyttöväri-painike vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten haluamasi väri.

Koko SmartArt-kuvan tai yksittäisen muodon tekstityylin muuttaminen

 1. Osoita koko SmartArt-kuvaa tai yksittäistä muotoa ja valitse sitten Muotoile-välilehti.

 2. Valitse Tekstityylit-kohdassa haluamasi tyyli.

  Muotoile-välilehti, Tekstityylit-ryhmä

  Saat näkyviin lisää tyylejä viemällä osoittimen tyylin kohdalle ja osoittamalla Lisää-alanuoli -painiketta.

SmartArt-kuvan muotoilujen poistaminen ja alkuperäisen ulkoasun palauttaminen

Voit palauttaa SmartArt-kuvan alkuperäisen ulkoasun. Tällöin kaikki SmartArt-kuvan väreihin, tyyleihin, muotoihin ja tekstityyleihin tehdyt muutokset poistetaan.

 1. Valitse asiakirjassa SmartArt-grafiikka, jota haluat muuttaa.

 2. Valitse SmartArt-välilehden Palauta-kohdassa Palauta grafiikka.

  Excelin SmartArt-välilehden Palauta-ryhmä

Katso myös

Add or edit a SmartArt graphic

Organisaatiokaavion luominen

Muotojen lisääminen

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×