Skype for Businessissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Skype for Businessissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Skype for Business sisältää helppokäyttötoimintoja, joiden avulla toiminta- tai näkörajoitteiset henkilöt voivat käyttää kokous- tai viestisovellusta. Lisätietoja helppokäyttöasetuksista ja käyttöympäristöille ominaisista toiminnoista löydät artikkelista Määritä laitteesi toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Katso pikanäppäimet kohdasta Skype for Businessin pikanäppäimet.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on Lukijan täydellisessä oppaassa.

 • Tässä artikkelissa käsitellään myös JAWS-toiminnon käyttöä. Lisätietoja JAWS for Windowsista on JAWS for Windowsin pikaoppaassa.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta PC-tietokoneen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Windows-puhelimessa tai -tabletissa.

Sisältö

Tutustu Skype for Businessin asetteluun

Käyttämällä Skype for Business -sovellusta voit ajoittaa ja pitää verkkokokouksia, joihin voi osallistua jopa 250 henkilöä. Lisäksi voit soittaa työkavereille ja lähettää heille viestejä. Skype for Business -käyttöliittymän elementit muuttuvat valitun viestintäelementin mukaan. Elementtejä ovat esimerkiksi yhteyshenkilöt, keskustelut, puhelut ja kokoukset.

Jos sinulla on heikentynyt näkö tai näkövamma, tai jos olet liikuntarajoitteinen, muodosta ajatusmalli Skype for Businessin käyttöliittymästä. Käyttöliittymän alueet ja erityiset elementit on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Alue

Tältä alueelta löytämäsi elementit

Ensimmäinen rivi: valikkorivi tai henkilökohtainen viesti

 • Jos käytät sovelluksen oletusnäkymää, Mitä tapahtuu tänään -tekstiruutu on ensimmäisellä rivillä. Siinä näkyy henkilökohtainen viesti.

 • Jos olet muuttanut oletusnäkymää niin, että sovelluksen valikkorivi näytetään, valikkorivi on ensimmäisellä rivillä. Sen jälkeen näytetään Mitä tapahtuu tänään -tekstiruutu.

Toinen rivi: tietoja sinusta

 • Käyttäjänimi

 • Tila-valikko. Näyttää tilasi, joka voi olla esimerkiksi Tavoitettavissa, Varattu tai Älä häiritse.

 • Määritä sijainti -tekstiruutu ja -painike. äyttää sijaintisi tai antaa sinun määrittää sijaintisi.

Kolmas rivi: välilehtiryhmä, joka muuttaa käyttöliittymän pääalueella ja asetuspainikkeessa näytettäviä tietoja

 • Yhteystiedot-välilehti. Näyttää tietoja yhteyshenkilöistäsi.

 • Keskusteluryhmät -välilehti (jos käytettävissä tililläsi). Näyttää tietoa keskusteluryhmistä, joihin kuulut tai joita seuraat.

 • Keskustelut-välilehti. Näyttää tietoa nykyisistä ja aikaisemmista keskusteluistasi.

 • Puhelin-välilehti. Näyttää tietoa vastaajastasi ja valintapaneelin puheluiden soittamista varten (jos käytettävissä tililläsi).

 • Kokoukset-välilehti. Näyttää tietoja tulevista kokouksista.

 • Asetukset-painike. Painikkeen kautta pääset sovelluksen asetuksiin.

 • Näytä valikkorivi -painike. Avaa käyttöösi seuraavat painikkeet ja valikot:

  • Tiedosto-valikko

  • Järjestä kokous nyt -painike

  • Työkalut-valikko

  • Ohje-valikko

  • Näytä valikkorivi -vaihtopainike. Näyttää tai piilottaa sovelluksen valikkorivin käyttöliittymän ensimmäisellä rivillä.

Vaihtelevat rivien numerot: valittua välilehteä vastaavaa tietoa

Jos valitset Yhteystiedot-välilehden, seuraavat tiedot näytetään:

 • Etsi henkilö -hakukenttä. Etsii henkilöitä organisaatiostasi tai Skype for Business -hakemistosta (jos käytettävissä organisaatiossasi).

 • Yhteystiedot-näkymän välilehdet:

  • Ryhmät-välilehti. Näyttää yhteyshenkilöt ryhmiteltynä suosikkeihin, mukautettuihin ryhmiin ja muihin yhteyshenkilöihin.

  • Tila-välilehti. Näyttää yhteyshenkilösi ryhmiteltynä tilan, esimerkiksi Online-tilassa tai Poistunut.

  • Tietoturvatasot-välilehti. Ryhmittelee ja näyttää yhteyshenkilöt sen mukaan, mikä on heidän tietosuojatasonsa kanssasi. Tasoja ovat esimerkiksi Työtoverit, Ystävät ja sukulaiset tai Työryhmät.

  • Uudet-välilehti. Näyttää henkilöt, jotka ovat lisänneet sinut yhteystietoluetteloihinsa.

  • Lisää yhteyshenkilö-, Luo ryhmä- ja Mukauta yhteystietoluetteloa -painikkeet. Lisäävät yhteyshenkilöitä, luovat ryhmiä ja määrittävät näyttöasetuksia.

 • Kunkin henkilön yhteystietoja ovat nimi, tila ja laitteen ominaisuudet (kuten Videovalmius).

Jos valitset Keskustelut-välilehden, seuraavat tiedot näytetään:

 • Kaikki keskustelut -välilehti. Näyttää nykyisiset ja aikaisemmat keskustelusi.

 • Vastaamattomat keskustelukutsut -välilehti. Näyttää vastaamattomat keskustelukutsut.

 • Puhelut-välilehti. Näyttää puheluhistoriasi.

 • Kaikki keskustelusi ja puhelusi näytetään puheluhistoriassa.

Jos valitset Puhelin-välilehden, näytetään seuraavat tiedot (jos käytettävissä tililläsi):

 • Etsi henkilö tai huone tai valitse numero -hakukenttä. Hae organisaatiosi jäseniä tai soita puhelu antamalla puhelinnumero.

 • Valintapaneeli-painikkeet. Painikkeiden avulla voit valita soitettavan puhelinnumeron tai soittaa uudelleen viimeksi käytettyyn numeroon

 • Näytä vastaajan asetukset -valikko. Näyttää valikon, joka sisältää seuraavat komennot: Soita vastaajaan, Muuta tervehdyksiä ja Määritä vastaajan asetukset.

 • Kaikki vastaajaviestisi.

Jos valitset Keskustelut-välilehden, seuraavat tiedot näytetään:

 • Järjestä kokous nyt -painike. Aloittaa kokouksen heti.

 • kaikki kokouksesi ryhmiteltynä määräajan mukaan.

Viimeinen rivi: tietoja ensisijaisesta laitteestasi

Valitse ensisijainen laite -valikko. Näyttää ensisijaisen laitteen ääni- ja videotiedot.

Siirtyminen näppäimistöllä

Voit käyttää Skype for Businessia pikanäppäimillä. Katso lisätietoja kohdasta Skype for Businessin pikanäppäimet. Seuraavat ovat Skype for Businessissa usein käytettyjä pikanäppäimiä:

 • Siirry eteenpäin Skype for Business -käyttöliittymän elementeissä painamalla sarkainnäppäintä. Taaksepäin pääset painamalla näppäinyhdistelmää vaihto+sarkain.

 • Selaa valikkoriviä tai siirry välilehtien välillä painamalla oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä.

 • Siirry luetteloruudun kohteiden välillä ylä- tai alanuolinäppäimiä käyttämällä.

 • Valitse kohde painamalla Enter-näppäintä. Sulje ikkuna tai siirrä kohdistus takaisin painamalla Esc-näppäintä.

 • Näytä tai piilota Skype for Businessin pääikkunan ylälaidassa oleva valikkorivi painamalla Alt-näppäintä. Valikkorivissä on neljä valikkoa: Tiedosto (Alt+F), Järjestä kokous nyt (Alt+M), Työkalut (Alt+T) ja Ohje (Alt+H). Voit avata valikon vaihtoehtoja painamalla ensin valikon pikanäppäintä ja sitten valikon vaihtoehdon kirjainta (alleviivattu). Avaa esimerkiksi Työkalut-valikon Asetukset-vaihtoehto painamalla Alt+T, O.

 • Avaa välilehdet pääikkunassa seuraavasti:

  • Avaa Yhteystiedot-välilehti painamalla Ctrl+1.

  • Avaa Keskusteluryhmät-välilehti painamalla Ctrl+2.

  • Avaa Keskustelut-välilehti painamalla Ctrl+3.

  • Avaa Puhelin-välilehti painamalla Ctrl+4.

  • Avaa Kokoukset-välilehti painamalla Ctrl+5.

 • Aloita kommunikointi yhteystietoluettelossa olevan yhteyshenkilön kanssa painamalla toistuvasti ylä- tai alanuolta, kunnes kuulet yhteyshenkilön, ja avaa sitten vaihtoehtovalikko painamalla Enter-näppäintä. Siirry valikossa painamalla sarkainnäppäintä. Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

Erityisesti huomioitavaa Skype for Businessissa

Tekstin koon muuttaminen

Jos haluat muuttaa keskusteluissa näkyvän tekstin kokoa, toimi seuraavasti:

 1. Paina keskusteluikkunassa sarkainnäppäintä, kunnes kuulet: "Lisää vaihtoehtoja -painike" ja paina sitten Enter-näppäintä. Lisää vaihtoehtoja -valikko avautuu.

 2. Valitse valikon Pikaviestin tekstin näyttökoko -vaihtoehto painamalla T-näppäintä.

 3. Jos haluat valita uuden tekstin näyttökoon, paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi arvon, ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Huomautus: Tämä muuttaa tekstin kokoa näytöllä, mutta ei lähettämäsi viestin tekstin kokoa.

  Vihje: Voit siirtää kohdistuksen takaisin pikaviestin syötealueeseen painamalla Ctrl+vaihto+M.

Näytönlukuohjelman äänenvoimakkuuden säätäminen, kun soitat puhelun tai vastaat siihen

Jos tietokoneessasi on Dolby-ääniohjaimet, saattaa olla, että näytönlukuohjelman äänipalautteen äänenvoimakkuus pienenee, kun soitat puhelun tai vastaat siihen Skype for Businessissa. Tämä on tunnettu ongelma, ja se korjataan kaikkien äänilaitevalmistajien kohdalla Windows 10 -käyttöjärjestelmässä. Siihen asti, kunnes ongelma on korjattu kaikissa laitteissa, voit estää äänenvoimakkuuden pienenemisen jommallakummalla seuraavista tavoista:

 • Liitä tietokoneeseen ulkoiset USB-kaiuttimet. Muut kuin USB-kaiuttimet käyttävät laitteen sisäänrakennettua äänentoistojärjestelmää, jossa on Dolby-ohjain. Liitä laitteeseen ulkoiset USB-kaiuttimet sen sijaan, että käyttäisit laitteen sisäänrakennettuja kaiuttimia tai kuulokeliitäntään liitettyjä kaiuttimia.

 • Poista ääniohjaimen Dolby-toiminto käytöstä. Avaa Dolby-toiminto käyttöösi seuraavasti:

  1. Avaa Windows 10 -käyttöjärjestelmässä Asetukset painamalla Windows-näppäin+I, ja kirjoita ääni. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet: "ääni" ja paina Enter-näppäintä.

  2. Paina Ääniasetusten valintaikkunassa alanuolinäppäintä, kunnes kuulet käytössä olevan äänilaitteen. Avaa Ominaisuudet painamalla Alt+P.

  3. Avaa Dolby-välilehti painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet: "Dolby", ja paina sitten oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet: "Valittu, Dolby-välilehti."

Tekstipuhelintilan käyttöönotto Skype for Businessissa

Jos olet kuuro, huonokuuloinen tai sinulla on puhevaikeuksia ja käytössäsi on tekstipuhelin, ota Skype for Business -sovelluksen tekstipuhelintila (TTY) käyttöön seuraavasti:

 1. Avaa Skype for Businessissa Työkalut-valikon Asetukset-vaihtoehto painamalla Alt+T+ O. Kuulet: "Skype for Business, Asetukset."

 2. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet: ”Puhelin-välilehden kohde”. Paina sitten sarkainnäppäintä, kunnes kuulet: "Ei ole valittu, valitse TTY-valintaruutu."

 3. Vaihda TTY-tilaan painamalla välilyöntinäppäintä. Kuulet: "Valittu."

Skype for Businessin käyttö puheentunnistustyökaluilla

Puheentunnistustyökaluista on hyötyä liikuntarajoitteisille henkilöille ja niille, jotka tarvitsevat äänikomentoja (näppäimistön tai hiiren sijasta) Microsoftin tuotteiden, kuten Skype for Business -sovelluksen, käyttämiseen.

Voit käyttää kolmannen osapuolen puheentunnistustyökaluja tai puheentunnistukseksi kutsuttua toimintoa, joka sisältyy Windows-käyttöjärjestelmään. Voit ottaa puheentunnistuksen käyttöön tietokoneessa siirtymällä kohtaan Käytä puheentunnistusta.

Katso myös

Puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen näytönlukijan avulla Skype for Businessissa

Näytön jakaminen Skype for Businessissa näytönlukuohjelman avulla

Skype for Businessin pikanäppäimet

Skype for Businessin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Kokouksen järjestämisen helpottaminen Skype for Businessin avulla

Skype for Business Mac-tietokoneissa sisältää helppokäyttötoimintoja, joiden avulla toiminta- tai näkörajoitteiset henkilöt voivat käyttää kokous- tai viestisovellusta. Lisätietoja helppokäyttöasetuksista ja käyttöympäristöille ominaisista toiminnoista löydät artikkelista Määritä laitteesi toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Katso pikanäppäimet kohdasta Skype for Businessin pikanäppäimet.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Mac OS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

Sisältö

Tutustu Skype for Business on Macin asetteluun

Käyttämällä Skype for Business -sovellusta voit ajoittaa ja pitää verkkokokouksia, joihin voi osallistua jopa 250 henkilöä. Lisäksi voit soittaa työkavereille ja lähettää heille viestejä. Skype for Business -käyttöliittymän elementit muuttuvat valitun viestintäelementin mukaan. Elementtejä ovat esimerkiksi yhteyshenkilöt, keskustelut, puhelut ja kokoukset.

Jos sinulla on heikentynyt näkö tai näkövamma, tai jos liikuntarajoitteinen, muodosta ajatusmalli Skype for Businessin käyttöliittymästä. Käyttöliittymän alueet ja erityiset elementit on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Alue

Tältä alueelta löytämäsi elementit

Ensimmäinen sarake: pääsiirtymisryhmä

 • Oma profiili -ponnahduspainike:

  • Muokkaa tavoitettavuustietojasi

  • Kirjoita henkilökohtainen tilaviesti

 • Keskustelut-välilehti

 • Kokoukset-välilehti

 • Puhelut-välilehti

 • Yhteystiedot-välilehti

Toinen sarake: ruutu, jossa on lueteltu siirtymisryhmän kuhunkin kohteeseen liittyvät kohteet

 • Keskustelut:

  • Hae keskusteluita -ruutu

  • Pikaviestiluettelo

 • Kokoukset:

  • Luettelo tulevista kokouksista

 • Puhelut:

  • Kaikki puhelut -valinta

  • Vastaamattomat puhelut -valinta

  • Tallennetut puhelut (jos niitä on)

  • Vastaajaviestit-valinta (asetuksistasi riippuen)

 • Yhteystiedot sisältää:

  • Kaikki yhteystiedot -valinta, jossa on:

   • Hae yhteyshenkilöitä -ruutu

   • Suosikit-yhteystietoryhmä

   • Muut yhteystiedot -yhteystietoryhmä

  • Uudet yhteystiedot -vaihtoehto (ihmisille, jotka eivät ole yhteystiedoissasi, mutta jotka ovat lisänneet sinut omiin yhteystietoihinsa)

Kolmas sarake: ruutu, jossa näytetään toisessa sarakkeessa valitun kohteen tiedot.

 • Sisältää tietoja keskusteluista ja yhteyshenkilöistä, kuten keskusteluloki tai yhteystietokortti.

 • Tarjoaa painikkeen valittuun keskusteluun liittymistä varten.

 • Näyttää valintapaneelin puheluja varten.

Skype for Business Mac-tietokoneissa käynnistyy oletusarvoisesti Yhteystiedot-välilehti valittuna.

Näytä keskustelut erillisissä ikkunoissa

Skype for Business Mac-tietokoneissa näyttää oletusarvoisesti kaikki yhteyshenkilön pikaviestikeskustelut toisessa saman ikkunan toisessa ruudussa. Keskustelujen hallinta voi kuitenkin olla mielestäsi helpompaa, kun ne ovat erillisissä ikkunoissa. Voit vaihtaa tämän Asetuksissa.

 1. Siirry Asetukset-kohtaan Skype for Businessissa ollessasi painamalla Komento+, (pilkku).

 2. Kun avaat Skype for Businessin Asetukset ensimmäisen kerran, Yleiset-välilehti on valittuna oletuksena. Kuulet: ”Yleinen, valittu, painike."

  Vihje: Siirry välilehtien välillä sarkainnäppäimellä. Valitse välilehti painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

 3. Paina tarvittaessa sarkainta, kunnes kuulet ”Näytä keskustelut erillisissä ikkunoissa, valitsematon valintaruutu". Valitse vaihtoehto näppäinyhdistelmällä Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

Saapuvien viestien ja puhelujen äänien kytkeminen päälle tai pois päältä

Saapuvien viestien äänimerkit ilmoittavat uudesta pikaviestistä tai saapuvasta puhelusta. Puhelujen ja viestien ilmoitukset ovat oletusarvoisesti käytössä. Voit muuttaa asetuksia Asetukset-kohdassa.

 1. Siirry Asetukset-kohtaan Skype for Businessissa ollessasi painamalla Komento+, (pilkku).

 2. Paina vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä tai sarkainta, kunnes kuulet ”Ilmoitukset, valittu, painike." Paina sitten Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

 3. Paina vasen tai oikea nuolinäppäintä tai sarkainta, kunnes kuulet haluamasi asetuksen:

  • "Toista puheluihin liittyvä ääni" -valinnalla vaihdat puhelujen äänet päälle tai pois.

  • "Toista viesteihin liittyvä ääni" -valinnalla vaihdat viestien äänet päälle tai pois.

  • "Lopeta ilmoitukset, kun näyttöä jaetaan" -valinnalla vaihdat ilmoitukset päälle tai pois, kun näyttö on jaettuna.

  Valitse kohde tai poista valinta painamalla välilyöntinäppäintä.

Siirtyminen näppäimistöllä

Kun VoiceOver on käytössä, varmista, että myös Quick Nav on käytössä. Ctrl- ja Optio-näppäimiä kutsutaan VoiceOver-näppäimiksi tai Ctrl+Optio-näppäimiksi. Siirry VoiceOver-komentoihin painamalla ja pitämällä painettuna Ctrl+Optio-näppäinyhdistelmää sekä yhtä tai useampaa muuta näppäintä.

 • Siirry pääikkunassa painamalla Ctrl+Optio+nuolinäppäimiä. Voit myös käyttää ikkunassa siirtymiseen sarkainnäppäintä (eteenpäin siirtymiseen) tai näppäinyhdistelmää vaihto+sarkain (taaksepäin siirtymiseen).

 • Tee toimia kohteissa näppäinyhdistelmällä Ctrl+Optio+Vaihto+alanuolinäppäin.

 • Valitse kohde tai poista valinta näppäinyhdistelmällä Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

 • Poistu kohteista näppäinyhdistelmällä Ctrl+Optio+Vaihto+ylänuolinäppäin.

 • Voit selata valikoita tai luetteloja painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä ja tehdä sitten valinnan painamalla välilyöntinäppäintä.

 • Voit poistua valikosta tai luettelosta painamalla Esc-näppäintä.

 • Sovellusvalikko sijaitsee valikkorivissä ja sisältää Skype for Business for Macin valikot ja komennot. Siirry valikkoriviin painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+M. Kuulet: "valikkorivi, Apple." Siirry valikossa käyttämällä oikeaa nuolinäppäintä: Skype for Business, Tiedosto, Muokkaa, Yhteyshenkilöt, Keskustelut, Ikkuna ja Ohje. Avaa valikko painamalla alanuolinäppäintä ja selaa valikkoa painamalla ylä- ja alanuolinäppäimiä. Valitse komento painamalla välilyöntinäppäintä.

Lisätietoja on artikkelissa Skype for Businessin pikanäppäimet.

Käytä VoiceOver-kohteenvalitsinta

Voit siirtyä Skype for Business -sovelluksessa helposti myös käyttämällä VoiceOverin Kohdevalitsinta. Aktivoi Kohdevalitsin näppäinyhdistelmällä Ctrl+Optio+I. Kuulet ”Item Chooser-menu” (Kohdevalitsin-valikko). Siirry sitten valikossa käyttämällä nuolinäppäimiä ja kuuntele sisältöä.

Siirry Skype for Business -asetuksiin

Avaa Asetukset painamalla Komento+, (pilkku). Kuulet: "Asetukset" ja nykyisen välilehden nimen. Siirry ikkunassa Ctrl+Optio+nuolinäppäin -yhdistelmällä tai sarkainnäppäimellä. Siirtyessäsi kuulet vaihtoehdot. Valitse kohde tai poista valinta painamalla välilyöntinäppäintä. Sulje Asetukset painamalla Esc-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin:

Puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen näytönlukijan avulla Skype for Businessissa

Näytön jakaminen Skype for Businessissa näytönlukuohjelman avulla

Skype for Businessin pikanäppäimet

Skype for Businessin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Helpota Skype for Business -kokouksiin osallistumista

Skype for Business -sovellus iPhonelle ja iPadille sisältää helppokäyttötoimintoja, joiden avulla toiminta- tai näkörajoitteiset henkilöt voivat käyttää kokous- tai viestisovellusta. Lisätietoja helppokäyttöasetuksista ja käyttöympäristöille ominaisista toiminnoista löydät artikkelista Määritä laitteesi toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät iOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa Applen helppokäyttötoiminnot.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytössäsi on iPhone. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat erota iPadista.

Sisältö

Tutustu Skype for Businessin asetteluun

Kun käynnistät Skype for Business -sovelluksen iPhonella tai iPadilla, näet seuraavat elementit:

Huomautus: Skype for Business valitsee näytettävät elementit viimeaikaisen toimintasi perusteella. Laitteellasi näkyvät elementit voivat vaihdella.

 • Profiilisi, Kokoukset -painike, Puhelin -painike puheluita varten (jos käytettävissä tililläsi) ja Yhteystiedot -painike.

 • Hae yhteyshenkilöitä -ruutu

 • Tulevat-otsikko (jos sinulla on tulevia kokouksia)

 • Viimeisimmät-otsikko, jossa on lueteltuna viimeaikainen viestintä, mukaan lukien kokoukset

Siirtyminen kosketustoimintojen avulla

Kosketusnavigointi VoiceOverilla.

 • Vieritä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle sipaisemalla kolmella sormella siihen suuntaan.

 • Valitse komento tai muu käyttöliittymän elementti napauttamalla kerran.

 • Aktivoi valittu komento tai muu käyttöliittymän elementti kaksoisnapauttamalla.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen näytönlukijan avulla Skype for Businessissa

Näytön jakaminen Skype for Businessissa näytönlukuohjelman avulla

Skype for Businessin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Kokouksen järjestämisen helpottaminen Skype for Businessin avulla

Skype for Business -sovellus Androidille sisältää helppokäyttötoimintoja, joiden avulla toiminta- tai näkörajoitteiset henkilöt voivat käyttää kokous- tai viestisovellusta. Lisätietoja helppokäyttöasetuksista ja käyttöympäristöille ominaisista toiminnoista löydät artikkelista Määritä laitteesi toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Androidin sisäistä TalkBack-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja TalkBackin käyttämisestä on artikkelissa Androidin helppokäyttötoiminnot.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta Android-puhelimen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Android-tabletissa.

Sisältö

Tutustu Skype for Businessin asetteluun

Kun käynnistät Skype for Business -sovelluksen Android-puhelimella, näet seuraavat elementit:

Huomautus: Skype for Business valitsee näytettävät elementit viimeaikaisen toimintasi perusteella. Laitteellasi näkyvät elementit voivat vaihdella.

 • Profiilisi, Kokoukset -painike, Puhelin -painike puheluita varten (jos käytettävissä tililläsi) ja Yhteystiedot -painike.

 • Etsi yhteystietoja, tai Etsi yrityksen hakemistosta -ruutu (tilisi asetuksista riippuen).

 • Tulevat-otsikko (jos sinulla on tulevia kokouksia)

 • Viimeisimmät-otsikko, jossa on lueteltuna viimeaikainen viestintä, mukaan lukien kokoukset

Siirtyminen kosketustoimintojen avulla

Kosketusnavigointi TalkBackilla.

 • Vieritä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle sipaisemalla kahdella sormella siihen suuntaan.

 • Valitse komento tai muu käyttöliittymän elementti napauttamalla kerran.

 • Aktivoi valittu komento tai muu käyttöliittymän elementti kaksoisnapauttamalla.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen näytönlukijan avulla Skype for Businessissa

TalkBackin käyttäminen esityksen jakamiseen Skype for Business for Androidissa

Skype for Businessin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Kokouksen järjestämisen helpottaminen Skype for Businessin avulla

Windows Phone-sovelluksen Skype for Business on helppokäyttötoimintoja, jotka helpottavat toimintarajoitteisten, kuten sorminäppäryys tai näkö, kokouksen ja messaging sovelluksen.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on Lukijan täydellisessä oppaassa.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta Windows-puhelimen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia tabletissa tai PC-tietokoneessa.

Sisältö

Tutustu Skype for Businessin asetteluun

Skype for Business oikeassa alakulmassa tärkeimmät näkymä on Omat tiedot -painiketta, joka näyttää Profiilikuva ja nykyisen tavoitettavuustilan. Tällä painikkeella voit käyttää valikon lisääminen tai muokkaaminen oman viestin, tavoitettavuustilan muuttaminen, kirjautumalla ulos ja soittaa edelleenlähetyksen asetusten muuttaminen.

Alla Omat tiedot -painike on nykyisen näkymän otsikkoa. On kolme näkymää: yhteystietojen, Viimeisimmätja kokoukset. Kun avaat Skype for Business, ohjelma avaa yhteyshenkilöt -näkymässä. Tässä näkymässä näkyvät yhteystietoryhmäsi ja voit siirtyä ja avaa ryhmät, jos haluat käyttää yhteystietojasi.

Uusimmat -näkymä näyttää viimeisimmän toimintojen, kuten keskustelut ja puhelut. Kokoukset -näkymä näyttää tulevia kokouksia.

Kussakin näkymässä alareunassa on sovelluspalkin sisältävät seuraavat painikkeet:

 • Näppäimistön syöttämistä puhelinnumerot ja soittamista varten.

 • Vastaajan vastaanotettujen Vastaajaviestien kuunteleminen.

 • Haku organisaatiosi hakemistoon henkilöiden etsiminen.

Huomautus: Käytettävissä olevat painikkeet voivat vaihdella sen mukaan, organisaation Skype for Business asetukset.

Voit laajentaa sovelluspalkin Valitse Kirjaudu ulos, asetuksiaja tietoja Skype for Business.

Siirtyminen kosketustoimintojen avulla

Siirtyminen ja käy läpi Skype for Businesselementtien, eleillä seuraavasti:

 • Siirry eteenpäin ja Selaa vasemmalle taaksepäin, näkymän tai luettelon sipaisemalla oikealle.

 • Valitse, Avaa tai laajentaa kohteen, kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 • Siirtyy yhteystietojen, Viimeisimmätja kokousten näkymien sipaisemalla vasemmalle tai oikealle kahdella sormella.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Käytössä on näytönlukija Skype for Businessin perustoiminnot

Outlookin verkkoversion Skype for Business sisältää helppokäyttötoimintoja, jotka helpottavat esimerkiksi liikunta- tai näkörajoitteisten henkilöiden viestisovelluksen käyttöä.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Saat lisätietoja pikanäppäimistä artikkelista Outlookin verkkoversion pikanäppäimet.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on Lukijan täydellisessä oppaassa.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta PC-tietokoneen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Windows-puhelimessa tai -tabletissa.

 • Kun käytät Skype for Businessia Outlookin verkkoversio -sovelluksessa, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. Skype for BusinessOutlookin verkkoversio -sovelluksessa toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa, ei Outlookin verkkoversiossa.

Sisältö

Tutustu Skype for Businessin asetteluun

Skype for BusinessOutlookin verkkoversio -sovelluksessa toimii Outlookin verkkoversio -sovelluksessa. Office 365 -sovelluskäynnistäjä on Outlookin verkkoversio -sovelluksen vasemmassa yläkulmassa. Samassa valintanauhassa oikealla on Skype for Business -painike Skype for Business -sovelluksen käynnistämiseen.

Kun käynnistät Skype for Businessin Outlookin verkkoversio -sovelluksessa ensimmäistä kertaa, Kaikki yhteystiedot -välilehti on aktiivinen. Ensimmäisessä kahdesta välilehdestä näytetään kaikki Skype for Business -yhteyshenkilösi etunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Toisessa kahdesta välilehdestä luetellaan ainoastaan sillä hetkellä online-tilassa olevat Skype for Business -yhteyshenkilöt.

Kun painat Enter-näppäintä yhteyshenkilön kohdalla, keskustelu tämän henkilön kanssa avautuu. Keskusteluruutu avautuu Yhteyshenkilöt-ruudun paikalle. Keskusteluruudun ylälaidassa on yhteyshenkilön nimi ja tila, sekä Lisää henkilöitä -painike, jolla voit lisätä henkilöitä keskusteluun. Keskustelussa lähetetyt viestit näkyvät yhteyshenkilön tietojen alla. Skype for Business -keskusteluruudun alalaidassa on keskustelun syöttökenttä, johon voit kirjoittaa viestisi. Hymiöt-kuvake on keskustelun syöttökentän oikealla puolella.

Oikeassa reunuksessa on kolme ohjainta. Hae Skypestä -ruudussa voit hakea Skype for Business -yhteyshenkilöitä. Yhteystiedot-painikkeen avulla voit siirtyä Yhteystiedot-ruutuihin. Uusi keskustelu -painikkeella voit aloittaa uuden keskustelun yhden tai useamman yhteyshenkilön kanssa Skype for Businessissa.

Käynnissä olevien keskustelujen osallistujien kuvakkeet näkyvät näiden kolmen ohjaimen alla oikeassa reunassa.

Skype for Business -ruudun oikeassa alareunassa on kaksi lisäpainiketta: keskusteluilmoitusten vaihtopainike ja Anna palautetta -kuvake. Ensimmäisestä otat Outlookin verkkoversioin keskusteluilmoitukset käyttöön tai poistat ne käytöstä. Toisesta saat uuteen selaimen välilehteen esiin palautelomakkeen, jolla voit lähettää viestin Skype for Business -tiimille.

Siirtyminen näppäimistöllä

Siirry Skype for Businessista Outlookin verkkoversio -sovellukseen ja selaa näytön elementtejä näppäimistöä ja Lukijan, Windowsin oletusnäytönlukuohjelman avulla. Voit käyttää myös muita näytönlukuohjelmia, kuten JAWS-ohjelmaa. Ota Lukija käyttöön tai poista se käytöstä Windowsissa painamalla Ctrl+Windows-näppäin+Enter.

 • Kun olet käynnistänyt näytönlukuohjelman, siirry Skype for Businessiin Outlookin verkkoversio -sovelluksessa painamalla Ctrl+F6, kunnes kuulet: "Avaa sovelluskäynnistäjä." Paina sitten sarkainnäppäintä, kunnes kuulet: "Käytä alanuolinäppäintä Skype for Business -sovelluksen keskusteluruudun käyttämiseen" ja paina välilyöntinäppäintä.

 • Siirry Skype for Businessin ohjaimissa eteenpäin sarkainnäppäimellä ja taaksepäin näppäinyhdistelmällä Vaihto+sarkain. Siirry luettelossa alaspäin alanuolinäppäimellä. Valitse painamalla Enter-näppäintä.

  Koska Skype for Businessin tämä versio toimii Outlookin verkkoversio -sovelluksen sisällä, siirtyminen Skype for Businessin ohjaimista Outlookin verkkoversio -sovelluksen ohjaimiin käy helposti. Onneksi takaisin päin siirtyminen on aivan yhtä helppoa painamalla Ctrl+F6 tai Vaihto+sarkain.

 • Siirry Kaikki yhteystiedot -välilehdestä yhteystietoluetteloon painamalla sarkainta, kunnes kuulet ensimmäisen yhteyshenkilön nimen.

 • Selaa yhteystietojesi nimiä yhteystietoluettelossa ala- tai ylänuolinäppäimillä. Kun kohdistus on yhteystiedon kohdalla, kuulet yhteyshenkilön nimen tai sähköpostiosoitteen ja sen hetkisen tilan. Käynnistä keskustelu valitun yhteyshenkilön kanssa painamalla Enter-näppäintä.

 • Jos näytönlukuohjelma lopettaa lukemisen tai toimii odottamattomalla tavalla, poistu nykyisestä ikkunasta painamalla näppäinyhdistelmää Alt + sarkain. Palaa sen jälkeen takaisin ikkunaan painamalla uudelleen näppäinyhdistelmää Alt + sarkain. Tämä palauttaa näytönlukuohjelman kohdistuksen nykyiseen ikkunaan.

 • Poistu Skype for Businessista painamalla Esc-näppäintä.

Katso myös

Pikaviestin lähettäminen Skype for Businessissa näytönlukuohjelman avulla

Näytönlukuohjelman käyttö henkilöiden lisäämiseen Skype for Businessin yhteyshenkilöihin

Skype for Businessin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Kokouksen järjestämisen helpottaminen Skype for Businessin avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×