Skype for Business Server 2015 -yhdistelmäratkaisun määrittäminen

Huomautus: Tämä artikkeli koskee vain Kiinan 21Vianetin ylläpitämä Office 365 -versiota.

Kun käytössä on Skype for Business -yhdistelmäympäristö, osa Skype for Business -käyttäjistä voi olla paikallisia ja osa Skype for Business Online -käyttäjiä. Kaikilla käyttäjillä on kuitenkin sama toimialue. Yhdistelmäympäristössä organisaation on helpompi tarjota Skype for Business -palveluja myös etäyhteyttä käyttäville sekä niille, joiden toimipiste on maantieteellisesti muussa sijainnissa. Skype for Business -yhdistelmämäärityksiä voi hyödyntää myös Office 365:een siirryttäessä. Tässä osiossa käsitellään Skype for Business Server 2015:n yhdistelmämäärityksiä.

Yhdistelmäympäristön suunnittelu

Kun suunnittelet yhdistelmäympäristön käyttöönottoa, ota huomioon seuraavat käyttäjiä ja verkkoinfrastruktuuria koskevat vaatimukset.

Infrastruktuurivaatimukset

Ympäristön on täytettävä seuraavat vaatimukset, jotta Skype for Business Server 2015 -yhdistelmäympäristö voidaan toteuttaa ja määrittää.

 • Active Directory -liittoutumispalvelut (AD FS) on oltava asennettuna palvelimeen, jossa on Windows 2008 R2 SP1 tai uusin Service Pack -päivitys. AD FS:n yksityiskohtaiset järjestelmävaatimukset on kuvattu Active Directory Federation Services 2.0 -lataussivulla.

 • Paikallisesti asennettu Skype for Business Server 2015 tai Lync Server 2010, jossa on Lync Server 2010:n kumulatiiviset päivitykset: maaliskuu 2013.

 • Skype for Business Server 2015:n valvontatyökalut.

 • Hakemistosynkronointipalvelin. Lisätietoja hakemistosynkronoinnista on artikkelissa Hakemistosynkronointityökalu.

Skype for Business -asiakasohjelman tuki

Skype for Business -asiakasohjelmien eri versioiden tukemissa sekä paikallisissa ja pilviympäristöissä käytettävissä olevissa toiminnoissa on joitakin eroja. Ennen kuin valitset, mihin ympäristöön sijoitat organisaation käyttäjätilit, tutustu Skype for Business Serverin erilaisten määritysten tukemiin asiakasohjelmiin. Skype for Business Online tukee seuraavia asiakasohjelmia Skype for Business -yhdistelmäympäristössä.

 • Lync 2010

 • Skype for Business

 • Windows-kaupan Skype for Business -sovellus

 • Skype for Business Web App

 • Lync Mobile

 • Lync for Mac 2011

 • Lync Basic 2013

Topologiavaatimukset

Jos haluat määrittää Skype for Business Server 2015:n käytettäväksi Skype for Business Online -yhdistelmäympäristössä, järjestelmän on tuettava jotakin seuraavista topologioista:

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 ja Skype for Business Server 2015 asennettuna paikallisesti. Skype for Business Server 2015:n liittoutumisen reunapalvelimeen ja liittoutumisen reunapalvelimen siirräntävälipalvelimeen on asennettava Skype for Business Server 2015, ja keskitetyn hallinnan säilö on otettava käyttöön. Reunapalvelin ja varanto on otettava käyttöön paikallisesti.

 • Microsoft Lync Server 2010 ja Lync Server 2010:n kumulatiiviset päivitykset helmikuulta 2013 sekä Skype for Business Server 2015 -valvontatyökalut on asennettava paikallisesti. Liittoutumisen reunapalvelimessa ja liittoutumisen reunapalvelimen siirräntävälipalvelimessa on oltava Microsoft Lync Server 2010 ja viimeisimmät kumulatiiviset päivitykset.

  Tärkeää: Skype for Business Server 2015 -valvontatyökalut on asennettava erilliseen palvelimeen, joka voi muodostaa yhteyden olemassa olevaan Lync Server 2010 -ympäristöön. Move-CsUser-cmdlet-komento, joka siirtää käyttäjät paikallisesta järjestelmästä Skype for Business Online Onlineen, on suoritettava paikalliseen järjestelmään yhdistetystä Skype for Business Server 2015 -valvontatyökalujen palvelimesta.

 • Skype for Business Server 2015 -ympäristö, jonka jokaisessa palvelimessa on Skype for Business Server 2015.

Liittoutuneiden toimialueiden sallittujen ja estettyjen toimialueiden luettelon vaatimukset

Sallittujen toimialueiden luettelo sisältää toimialueet, joille on määritetty kumppanireunan täydellinen toimialuenimi. Näitä kutsutaan myös sallituiksi kumppanipalvelimiksi tai suoriksi liittoutumiskumppaneiksi. Tutustu käsitteisiin avoin liittoutuminen ja suljettu liittoutuminen, joihin viitataan paikallisesti asennetuissa ympäristöissä termeillä kumppanietsintä ja sallittujen kumppanitoimialueiden luettelo. Ympäristön on täytettävä seuraavat vaatimukset, jotta yhdistelmäympäristö voidaan määrittää:

 • Paikallisen ympäristön ja Office 365 -asiakasympäristön toimialuemääritysten on vastattava toisiaan. Jos kumppanietsintä on käytössä paikallisessa ympäristössä, avoin liittoutuminen on määritettävä pilviympäristöön. Jos kumppanietsintä ei ole käytössä, suljettu liittoutuminen on määritettävä pilviympäristöön.

 • Paikallisen ympäristön ja pilviympäristön estettyjen toimialueiden luetteloiden on oltava täsmälleen samat.

 • Paikallisen ympäristön ja pilviympäristön sallittujen toimialueiden luetteloiden on oltava täsmälleen samat.

 • Liittoutuminen on otettava käyttöön pilviympäristön ulkoista tietoliikennettä varten. Tämä määritetään Skype for Business Online -ohjauspaneelissa.

DNS-asetukset

Kun luot DNS SRV -tietueita yhdistelmäympäristöä varten, tietueiden _sipfederationtls._tcp.<toimialue> ja _sip._tls.<toimialue> on osoitettava paikalliseen käyttövälityspalvelimeen.

Palomuuria koskevia huomioita

Organisaation verkon tietokoneiden on voitava suorittaa Internetin DNS-hakuja. Jos tietokoneista voi muodostaa yhteyden tavallisiin Internet-sivustoihin, verkko täyttää tämän vaatimuksen.

Palvelinkeskuksen sijainnin mukaan verkon palomuurilaitteet on määritettävä hyväksymään yhteydet yleismerkin sisältävien toimialuenimien perusteella (esimerkiksi kaikki liikenne toimialueilta *.partner.outlook.cn). Jos organisaation palomuurit eivät tue yleismerkkejä nimimäärityksissä, sallittavat IP-osoitealueet ja portit on määritettävä manuaalisesti.

Lisätietoja on ohjeaiheessa 21Vianetin ylläpitämän Office 365:n URL-osoitteet ja IP-osoitealueet.

Portti- ja protokollavaatimukset

Skype for Business Server 2015:n sisäisen tietoliikenteen porttivaatimusten lisäksi paikallista verkkoa varten on määritettävä seuraavat portit:

Protokolla/portti

Sovellukset

TCP 443

Avoin saapuva liikenne

 • Active Directory -liittoutumispalvelut (liittoutumispalvelimen rooli)

  Lisätietoja on artikkelissa AD FS -roolipalvelut.

 • Active Directory -liittoutumispalvelut (välityspalvelimen rooli)

 • Microsoft Online Services -palveluiden portaali

 • Yritysportaali

 • Outlook Web App

 • Lync -asiakasohjelma (tietoliikenne paikallisesta Skype for Business Online -versiosta Skype for Business Server -versioon)

TCP 80 ja 443

Avoin saapuva liikenne

 • Microsoft Online Services -palveluiden hakemistosynkronointityökalu

TCP 5061

Avoin saapuva ja lähtevä liikenne reunapalvelinta varten

PSOM/TLS 443

Avoin saapuva ja lähtevä liikenne tietojenjakoistuntoja varten

STUN/TCP 443

Avoin saapuva ja lähtevä liikenne ääni-, video- ja sovellusten jakamisistuntoja varten

STUN/UDP 3478

Avoin saapuva ja lähtevä liikenne ääni- ja videoistuntoja varten

RTP/TCP 50000–59999

Avoin lähtevä liikenne ääni- ja videoistuntoja varten

Käyttäjätilit ja -tiedot

Jos haluat lisätä käyttäjän Skype for Business Server 2015 -yhdistelmäympäristössä Skype for Business Online -versioon, käyttäjä on ensin luotava paikalliseen ympäristöön, jotta käyttäjätili luodaan Active Directory -toimialueen palveluihin. Tämän jälkeen voit siirtää käyttäjän Skype for Business Online -versioon, jolloin myös käyttäjän yhteystietoluettelo siirretään.

Kun synkronoit käyttäjätilit paikallisen Skype for Business -asennuksen ja Skype for Business Online -version välillä AD FS- ja DirSync-työkalujen avulla, kaikkien Skype for Business -käyttäjien AD-tilit on synkronoitava paikallisen ympäristön ja Skype for Business -pilviympäristön välillä, vaikka käyttäjiä ei olisi siirretty Skype for Business Online -versioon. Jos et synkronoi kaikkia käyttäjiä, paikallisten ja pilviympäristön käyttäjien välinen tietoliikenne ei ehkä toimi odotetulla tavalla.

Huomautus: Jos käyttäjä luodaan Office 365 -portaalissa, käyttäjätiliä ei synkronoida paikalliseen Active Directory -hakemistoon eikä käyttäjää näin ollen ole olemassa paikallisessa Active Directory -hakemistossa. Jos olet jo luonut käyttäjiä Skype for Business Online -versioon ja haluat määrittää yhdistelmäympäristön paikallisen Skype for Business Server -asennuksen kanssa, katso ohjeet artikkelista Käyttäjien siirtäminen Skype for Business Online -versiosta paikalliseen Skype for Business -ympäristöön Skype for Business Server 2015:ssä.

Ota huomioon myös seuraavat käyttäjiin liittyvät asiat, kun suunnittelet yhdistelmäympäristöä:

 • Käyttäjien yhteyshenkilöt – Skype for Business Online -käyttäjillä voi olla enintään 250 yhteyshenkilöä. Tämän määrän ylittävät yhteyshenkilöt poistetaan käyttäjän yhteystietoluettelosta, kun tili siirretään Skype for Business Online -versioon.

 • Pikaviestit ja tavoitettavuus – Käyttäjän yhteystietoluettelot, ryhmät ja käyttöoikeusluettelot siirretään käyttäjätilin mukana.

 • Neuvottelutiedot, kokoussisältö ja ajoitetut kokoukset – Näitä tietoja ei siirretä käyttäjätilin mukana. Käyttäjien on ajoitettava kokoukset uudelleen sen jälkeen, kun tilit on siirretty Skype for Business Online -versioon.

Käyttäjäkäytännöt ja -toiminnot

 • Skype for Business Server 2015 -yhdistelmäympäristössä käyttäjät voivat käyttää pikaviesti-, ääni- ja kokoustoimintoja joko paikallisessa tai pilviympäristössä, mutta ei molemmissa samanaikaisesti.

 • Lync -asiakasohjelma – Osa käyttäjistä saattaa tarvita uuden asiakasohjelmaversion Skype for Business Online -versioon siirtymisen jälkeen.

 • Paikalliset käytännöt ja määritykset (muut kuin käyttäjiä koskevat) – Pilviympäristön ja paikallisen ympäristön käytännöt on määritettävä erikseen. Molempia varten ei voi määrittää yleisiä käytäntöjä.

Skype for Business Server 2015 -yhdistelmäympäristöjen määrittäminen

Tässä osiossa käsitellään Skype for Business Server 2015 -yhdistelmäympäristön määritysvaiheita. Jos olet luonut Skype for Business -käyttäjiä Skype for Business Online -versioon, eikä näitä käyttäjiä ole lisätty paikalliseen ympäristöön, tutustu artikkeliin Käyttäjien siirtäminen Skype for Business Online -versiosta paikalliseen Skype for Business -ympäristöön Skype for Business Server 2015:ssä.

Järjestelmänvalvojan tunnistetiedot

Kun sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan tunnistetiedot, käytä Office 365 -asiakasympäristön järjestelmänvalvojatilin käyttäjänimeä ja salasanaa. Tarvitset samoja tunnistetietoja myös Active Directory -liittoutumispalvelujen (AD FS 2.0), hakemistosynkronoinnin, kertakirjautumisen ja liittoutumisen määrittämiseen sekä käyttäjien siirtämiseen Lync Onlineen.

Yhteyden muodostaminen Skype for Business Online -PowerShelliin

Järjestelmänvalvojat voivat hallita Skype for Business Online -ympäristöä ja Skype for Business Online -käyttäjätilejä Windows PowerShellin avulla. Tämä edellyttää Lync Online -liitinmoduulin lataamista ja asentamista Microsoft Download Centeristä. Lisätietoja Skype for Business Online -liitinmoduulin lataamisesta, asentamisesta ja käyttämisestä on artikkelissa Lync Onlinen hallinta Windows PowerShellin avulla.

Paikallisen Skype for Business Server 2015 -ympäristön valmisteleminen ja määrittäminen Skype for Business Online -version sisältävää yhdistelmäympäristöä varten

Seuraavassa taulukossa on kuvattu toimet, joiden avulla ympäristö valmistellaan käytettäväksi Microsoft Skype for Business Online -version ja Microsoft Office 365:n sisältävää yhdistelmäympäristöä varten.

Valmis?

Vaihe

Kuvaus

Luo Office 365 -asiakasympäristö ja ota käyttöön Skype for Business Online

Lync Onlinen määrittäminen.

Lisää oma toimialue ja vahvista omistajuus

Omaa toimialuetta kutsutaan myös henkilökohtaiseksi toimialueeksi. Toimialue on ensin lisättävä Office 365 -asiakasympäristöön, jonka jälkeen se on vahvistettava käytettäväksi Office 365:n kanssa. Vahvistuksen tarkoituksena on varmistaa, että olet toimialueen omistaja. Lisää toimialue Office 365 -asiakasympäristöön noudattamalla artikkelin Toimialueiden määrittäminen ja hallinta Office 365 Enterprise- ja Office 365 Midsize Business -ratkaisuissa ohjeita. Tee kaikki edellä mainitussa artikkelissa kuvatut vaiheet, mukaan lukien Office 365 -palvelujen DNS-tietueiden muokkaaminen.

Valmistaudu Active Directory -synkronointiin

Active Directory -synkronointi pitää paikallisen Active Directory -hakemiston jatkuvasti synkronoituna Office 365:n kanssa. Toiminto luo synkronoidut versiot jokaisesta käyttäjätilistä ja ryhmästä ja mahdollistaa myös yleisen osoiteluettelon (GAL) synkronoinnin paikallisen Microsoft Exchange Server -ympäristön ja Microsoft Exchange Onlinen välillä.

Kaikkien Skype for Business -käyttäjien AD-tilit on synkronoitava paikallisen ympäristön ja Skype for Business -pilviympäristön välillä, vaikka käyttäjiä ei olisi siirretty Skype for Business Online -versioon. Jos et synkronoi kaikkia käyttäjiä, paikallisten ja pilviympäristön käyttäjien välinen tietoliikenne ei ehkä toimi odotetulla tavalla.

Lisätietoja ympäristön valmistelemisesta Active Directory -synkronointia varten on artikkelissa Hakemistointegrointipalvelut.

Luo varmenteet Active Directory -liittoutumispalveluja (AD FS) varten

Kun olet luonut Office 365:n tunnistetietojen yhdistämisessä käytettävät varmenteet, ne on asennettava ja määritettävä.

Siirrä koekäyttäjäryhmä Skype for Business Online -versioon

Kun ympäristö on valmisteltu ja määritetty Skype for Business Online -version käyttöä varten, voit aloittaa kokeilukäyttäjien siirtämisen Skype for Business Online -versioon. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien siirtäminen Skype for Business Online -versioon Skype for Business Server 2015 -ympäristössä.

Käyttäjien hallinta yhdistelmäympäristössä

Lisätietoja käyttäjien hallinnasta yhdistelmäympäristössä on ohjeaiheessa Käyttäjien hallinta Skype for Business Server 2015 -yhdistelmäympäristössä.

Skype for Business Server 2015:n ja Skype for Business Online -version liittoutumisen määrittäminen

Liittoutuminen mahdollistaa viestinnän organisaation paikallisen ympäristön käyttäjien ja Office 365 -käyttäjien välillä. Määritä liittoutuminen suorittamalla seuraavat cmdlet-komennot:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Skype for Business Online -asiakasympäristön määrittäminen jaettua SIP-osoitetilaa varten

SIP (Session Initiation Protocol) -osoite on verkon kunkin käyttäjän yksilöivä tunniste, joka vastaa puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta. Ennen kuin yrität siirtää Skype for Business -käyttäjiä paikallisesta ympäristöstä Skype for Business Online -versioon, Office 365 -asiakasympäristö on määritettävä jakamaan SIP (Session Initiation Protocol) -osoitetila paikallisen ympäristön kanssa. Jos tätä ei ole määritetty, saatat nähdä seuraavan virhesanoman:

Move-CsUser : HostedMigration-virhe: Virhe=(510), Kuvaus=(Jaettua SIP-osoitetilaa ei ole otettu käyttöön asiakasympäristössä.)

Voit määrittää jaetun SIP-osoitetilan muodostamalla PowerShell-etäistunnon Skype for Business Online -versioon ja suorittamalla sitten seuraavan cmdlet-komennon:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

PowerShell-etäistunnon muodostaminen Skype for Business Online -versioon vaatii Windows PowerShellin Skype for Business Online -moduulin asentamisen. Voit asentaa sen täältä: Windows PowerShell Module for ;Lync Online.

Kun moduuli on asennettu, voit muodostaa etäistunnon suorittamalla seuraavat cmdlet-komennot:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Lisätietoja PowerShell-etäistunnon muodostamisesta Skype for Business Online -versioon on artikkelissa Yhteyden muodostaminen Lync Onlineen Windows PowerShellin avulla.

Lisätietoja PowerShellin Skype for Business Online -moduulin käyttämisestä on artikkelissa Lync Onlinen hallinta Windows PowerShellin avulla.

Käyttäjien siirtäminen Skype for Business Online -versioon Skype for Business Server 2015 -ympäristössä

Ennen kuin aloitat käyttäjien siirtämisen Skype for Business Online -versioon, varmuuskopioi siirrettävien tilien käyttäjätiedot. Kaikkia käyttäjätietoja ei siirretä käyttäjätilin mukana. Lisätietoja on artikkelissa Lync Server 2013:n varmuuskopiointi- ja palautusvaatimukset: tiedot.

Käyttäjäasetusten siirtäminen Skype for Business Online -versioon

Käyttäjäasetukset siirretään käyttäjätilin mukana. Joitakin paikallisia asetuksia ei siirretä käyttäjätilin mukana.

Koekäyttäjien siirtäminen Skype for Business Online -versioon

Ennen kuin aloitat käyttäjien siirtämisen Skype for Business Online -versioon, voit halutessasi siirtää muutamia käyttäjiä kokeeksi, jos haluat varmistaa, että ympäristö on määritetty oikein. Tällä tavalla voit vahvistaa, että Skype for Business -version toiminnot ja palvelut toimivat odotetulla tavalla, ennen kuin siirrät lisää käyttäjiä.

Jos haluat siirtää paikallisen käyttäjän Skype for Business Online -asiakasympäristöön, suorita seuraavat cmdlet-komennot Skype for Business Serverin hallintaliittymässä käyttämällä Microsoft Office 365 -asiakasympäristön järjestelmänvalvojan tunnistetietoja. Korvaa username@contoso.com siirrettävän käyttäjän tiedoilla.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

HostedMigrationOverrideUrl-parametriin määritettävän URL-osoitteen on oltava sen varannon URL-osoite, jossa isännöity siirtopalvelu suoritetaan, seuraavassa muodossa: Https://<varannon täydellinen toimialuenimi>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

Voit määrittää isännöidyn siirtopalvelun URL-osoitteen tarkistamalla Office 365 -asiakasympäristön Skype for Business Online -ohjauspaneelin URL-osoitteen.

Office 365 -asiakasympäristön isännöidyn siirtopalvelun URL-osoitteen määrittäminen
 1. Kirjaudu Office 365 -asiakasympäristöön järjestelmänvalvojana.

 2. Avaa Skype for Business -hallintakeskus.

 3. Kun Skype for Business -hallintakeskus -hallintakeskus on näkyvissä, valitse ja kopioi osoiterivillä näkyvä URL-osoite kohtaan partner.lync.cn asti. URL-osoite voi näyttää esimerkiksi tältä:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Korvaa URL-osoitteen webdir-osa sanalla admin. Tuloksena on seuraava osoite:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. Lisää URL-osoitteeseen seuraava merkkijono: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. Tuloksena syntyvä URL-osoite, joka on HostedMigrationOverrideUrl-parametrin arvo, näyttää tältä:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Käyttäjien siirtäminen Lync Onlineen

Jos haluat siirtää useita käyttäjiä kerralla, valitse käyttäjät käyttäjätileihin määritetyn tietyn ominaisuuden perusteella (esim. RegistrarPool) käyttämällä Get-CsUser-cmdlet-komentoa ja –Filter-parametria. Tämän jälkeen voit ohjata palautetut käyttäjät Move-CsUser-cmdlet-komentoon seuraavan esimerkin mukaisesti.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Voit myös käyttää –OU-parametria, jos haluat noutaa kaikki käyttäjät tietystä OU:sta seuraavan esimerkin mukaisesti.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Skype for Business Online -käyttäjäasetusten ja -toimintojen tarkistaminen

Seuraavilla tavoilla voit tarkistaa, että käyttäjän siirto onnistui:

 • Tarkista käyttäjän tila Skype for Business Online -ohjauspaneelissa. Paikallisten käyttäjien ja pilviympäristön käyttäjien visuaalinen ilmaisin on erilainen.

 • Suorita seuraava cmdlet-komento:

  Get-CsUser -Identity

Käyttäjien hallinta Skype for Business Server 2015 -yhdistelmäympäristössä

Voit hallita Skype for Business Online -versioon siirrettyjen käyttäjien käyttäjäasetuksia ja -käytäntöjä Microsoft Office 365 -portaalin käyttäjähallinnan avulla. Kirjaudu asiakasympäristön järjestelmänvalvojan tiliin, jotta voit suorittaa hallintatehtäviä.

Käyttäjien siirtäminen takaisin paikalliseen järjestelmään

Tämä osio koskee ainoastaan niitä käyttäjiä, jotka on luotu ja otettu käyttöön paikallisessa Skype for Business -ympäristössä ja siirretty sitten paikallisesta ympäristöstä Skype for Business Online -versioon. Jos haluat siirtää Skype for Business Online -versiossa luotuja käyttäjiä (joita ei ole koskaan lisätty paikalliseen Skype for Business -ympäristöön), tutustu artikkeliin Käyttäjien siirtäminen Skype for Business Online -versioista paikalliseen Skype for Business -ympäristöön Skype for Business Server 2015:ssä.

Suorita seuraavat cmdlet-komennot, kun haluat siirtää käyttäjän Skype for Business Online -versiosta takaisin paikalliseen Skype for Business -ympäristöön:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Lisätietoja isännöidyn siirtopalvelun URL-osoitteen määrittämisestä on edellisen osion kohdassa Office 365 -asiakasympäristön isännöidyn siirtopalvelun URL-osoitteen määrittäminen.

Skype for Business Online -käyttäjien siirtäminen paikalliseen Skype for Business -ympäristöön Skype for Business Server 2015:ssä

Nämä toimet koskevat ainoastaan sellaisten Skype for Business -käyttäjätilien siirtämistä, jotka on luotu Skype for Business Online -versioon ennen paikallisesti asennetun Skype for Business -järjestelmän käyttöönottoa. Lisätietoja alun perin paikallisesti asennettuun Skype for Business -versioon luotujen ja sen jälkeen Skype for Business Online -versioon siirrettyjen käyttäjien siirtämisestä on tämän artikkelin kohdassa Käyttäjien hallinta Skype for Business Server 2015 -yhdistelmäympäristössä. Lisäksi jokaisella siirrettävällä käyttäjällä on oltava tili paikallisessa Active Directory -hakemistossa.

Alun perin Skype for Business Online -versiossa luotujen käyttäjätilien siirtäminen paikalliseen Skype for Business -ympäristöön
 1. Varmista ensin, että organisaatio on määritetty yhdistelmäympäristöä varten.

  • Asenna Windows Azure Active Directory -synkronointityökalu.

  • Jos haluat ottaa käyttöön kertakirjautumisen Skype for Business Online -käyttäjille, asenna Active Directory -liittoutumispalvelut.

  • Luo paikalliseen ympäristöön isännöintipalvelu Skype for Business Online -versiota varten kirjoittamalla Skype for Business -hallintaliittymään seuraavat cmdlet-komennot:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Varmista, että paikallisten reunapalvelimien varmenneketju sallii yhteyden Skype for Business Online -versioon. Lisätietoja on artikkelissa Lync Online -palvelun SSL-varmennemuutokset asiakasyhteyksissä.

 3. Aktivoi tarvittavat käyttäjätilit paikallisessa Active Directory -hakemistossa paikallista Skype for Business -järjestelmää varten. Voit tehdä tämän yksittäiselle käyttäjälle kirjoittamalla seuraavan cmdlet-komennon:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Voit myös luoda komentosarjan, joka lukee käyttäjänimet tiedostosta ja lisää ne syötteeksi Enable-CsUser_cmdlet-komentoon:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Synkronoi Skype for Business Online -käyttäjät päivitetyn paikallisen Skype for Business -ympäristön käyttäjien kanssa DirSync-työkalun avulla.

 5. Päivitä DNS-tietueet ohjaamaan kaikki SIP-liikenne paikalliseen Skype for Business -ympäristöön:

  • Päivitä A-tietue lyncdiscover.contoso.com osoittamaan paikallisen käänteisen välityspalvelimen täydelliseen toimialuenimeen.

  • Päivitä SRV-tietue _sip._tls.contoso.com osoittamaan paikallisen Skype for Business -ympäristön Access Edge -palvelun IP- tai VIP-osoitteeseen.

  • Päivitä SRV-tietue _sipfederationtls._tcp.contoso.com osoittamaan paikallisen Skype for Business -ympäristön Access Edge -palvelun IP- tai VIP-osoitteeseen.

  • Jos organisaatiosi käyttää jaettua DNS-nimitilaa (niin sanottu "Split-brain DNS"), varmista, että käyttäjien sisäisellä DNS-vyöhykkeellä tekemät nimihaut ohjataan edustavarantoon.

 6. Tarkista siirrettävien käyttäjien ominaisuudet suorittamalla Get-CsUser-cmdlet-komento. Varmista, että HostingProviderProxyFQDN-parametrin arvo on "sipfed.online.partner.lync.cn" ja että SIP-osoitteet on määritetty oikein.

 7. Siirrä Skype for Business Online -käyttäjät paikalliseen Skype for Business -ympäristöön.

  Jos haluat siirtää yksittäisen käyttäjän, suorita seuraavat cmdlet-komennot:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Jos haluat siirtää useita käyttäjiä, valitse käyttäjät tietyn ominaisuuden perusteella käyttämällä Get-CsUser-cmdlet-komentoa ja –Filter-parametria. Voit esimerkiksi valita kaikki Skype for Business Online -käyttäjät käyttämällä suodatinta {Hosting Provider –eq “sipfed.online.partner.lync.cn”}. Tämän jälkeen voit ohjata palautetut käyttäjät Move-CsUser-cmdlet-komentoon seuraavan esimerkin mukaisesti.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  HostedMigrationOverrideUrl-parametriin määritettävän URL-osoitteen on oltava sen varannon URL-osoite, jossa isännöity siirtopalvelu suoritetaan, seuraavassa muodossa: Https://<varannon täydellinen toimialuenimi>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. Voit määrittää isännöidyn siirtopalvelun URL-osoitteen tarkistamalla Office 365 -asiakasympäristön Skype for Business Online -ohjauspaneelin URL-osoitteen.

  Huomautus: Oletusarvoisesti rtcxds-tietokannan tapahtumalokitiedostojen enimmäiskoko on 16 gigatavua. Tämä ei ehkä riitä, jos siirrät suuria määriä käyttäjiä yhdellä kertaa, etenkin jos peilaus on käytössä. Voit ratkaista asian kasvattamalla tiedoston kokorajoitusta tai varmuuskopioimalla lokitiedostot säännöllisesti. Lisätietoja on artikkelissa http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. Tämä on valinnainen vaihe. Jos haluat integroida Exchange 2013 Onlinen, tarvitset erillisen isännöintipalvelun. Lisätietoja on artikkelissa Paikallisen Lync Server 2013:n integrointi Exchange Onlinen kanssa.

 9. Käyttäjät siirretään. Voit tarkistaa, että käyttäjällä on asianmukaiset arvot seuraavissa määritteissä, kirjoittamalla tämän cmdlet-komennon:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  AD-määrite

  Määritteen nimi

  Skype for Business Online -käyttäjän arvo

  Paikallisen Skype for Business -käyttäjän arvo

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:userName@contoso.com

  sip:userName@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Käytössä

  tosi

  tosi

 10. Jokaisen siirretyn käyttäjän on kirjauduttava ulos Skype for Business -versiosta ja sitten takaisin sisään. Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjien kannattaa tarkistaa yhteystietoluettelonsa ja lisätä tarvittavat yhteyshenkilöt. Huomaa, että ajoitettuja kokouksia ei siirretä Skype for Business Online -versiosta paikalliseen Skype for Business -ympäristöön. Käyttäjien on ajoitettava kokoukset uudelleen siirron jälkeen.

  Kun DNS-tietueet on päivitetty ja kaikki käyttäjät on ohjattu paikalliseen järjestelmään, HostingProvider-määrite ohjaa Skype for Business -käyttäjät joko SRV-tietueisiin tai pilvipalveluun sipfed.online.partner.lync.cn.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×