Sivuston sisältötyypin muuttaminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Toimintaohjeet

Tiedostomallin sivuston sisältötyyppiin

Sivuston sisältölajin työnkulun lisääminen

Työnkulun poistaminen sisältötyypin

Aiemmin luodun sarakkeen lisääminen sivuston sisältötyyppiin

Uuden sarakkeen lisääminen sivuston sisältötyyppiin

Sivuston sisältötyypin sarakkeiden järjestyksen muuttaminen

Muuta asiakirjan tietoruudun asetukset

Tietojen hallintakäytännön lisääminen

Asiakirjamuuntojen hallinta

Sivuston sisältötyypissä on kuvaus asiakirjan, kansion tai luettelokohteen määritteistä. Kussakin sivuston sisältötyypissä voidaan määrittää

 • ominaisuuksien joukko

 • lomakkeet ominaisuuksien muokkaamista ja näyttämistä varten

 • työnkulut, joita asiakirjan tai luettelokohteen on tarkoitus käyttää

 • käytettävä asiakirjamalli.

Sivuston nimi omistajat-ryhmän jäsenet voivat muuttaa sivuston sisältötyypit. Oletusarvon mukaan kaikki sisältötyypit, jotka perivät tämän sisältötyypin, voit muuttaa myös päivitetään välisiin eroihin.

Asiakirjamallin yhdistäminen sivuston sisältötyyppiin

Huomautus: Asiakirjamallit voi yhdistää vain asiakirjasisältötyyppeihin, ei kansioihin, luetteloihin tai keskustelualueisiin.

 1. Valitse sivustokokoelman kotisivulla Sivuston toiminnot -valikosta Sivuston asetukset ja valitse sitten Muokkaa kaikkia sivuston asetuksia.

 2. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 3. Valitse Sivuston sisältötyypin valikoima -sivulla sen sivuston sisältötyypin, jotka haluat määrittää linkkiä.

 4. Valitse Asetukset-kohdasta Lisäasetukset.

 5. Aiemmin luodun asiakirjamallin URL-osoite tai Lataa uusi asiakirjamalli Tiedostomalli -osassa. Seuraavassa taulukossa esitellään voit määrittää URL-osoitteet. Esimerkkejä perustuvat sivuston sisältötyypin resurssin kansion (eli kansio, joka sisältää sivuston sisältötyyppi-tiedostot) http://contoso/_cts/ContentTypeName/ ja asiakirjamalliin Docname.doc.

  Huomautus: Kunkin sivuston päätasolle olemassa _cts/ContentTypeName lomakkeen resurssin kansion (jossa ContentTypeName on sen sivuston sisältötyypin nimi).

URL-nimi:

Esimerkki

Palvelimeen nähden suhteellinen

/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Absoluuttinen

http://contoso/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Resurssikansioon nähden suhteellinen

docname.doc

Sivustoon nähden suhteellinen

~/site/LibraryName/docname.doc

 1. Valitse Vain luku -kohdassa, voiko sisältötyyppiä muokata vai märitetäänkö se vain luku -tilaan.

 2. Määritä Päivitä sivustot ja luettelot ‑kohdassa, päivitetäänkö muutokset myös sisältötyyppeihin, joille tämä sisältötyyppi periytyy.

  Jos valitset Kyllä, muutokset periytyvät sisältötyyppeihin, joille tämä sisältötyyppi periytyy (eli alisisältötyyppeihin).

Sivun alkuun

Työnkulun lisääminen sivuston sisältölajiin

Kun lisäät työnkulun sisältölajiin, pääkäyttäjät voivat suorittaa työnkulkuja luettelon tai kirjaston sisältölajin kaikissa esiintymissä. Voit lisätä työnkulkuja kaikkiin sisältölajeihin, myös piilotettuihin ja mukautettuihin sisältölajeihin. Kun lisäät sisältölajin luetteloon tai kirjastoon, kaikki sisältölajille määritetyt työnkulut kopioidaan luetteloon ja ne määritetään sisältölajin kohteille.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 sisältää lukuisia työnkulun malleilla, jotka liiketoimintaprosessien osoite. Kolme hyväksyntätyönkulkumalliin liitetään automaattisesti asiakirja-sisältötyyppiin: hyväksyntä, palautteen kerääminen ja Allekirjoitusten kerääminen. Järjestelmänvalvojat voivat luoda mukautettuja työnkulkuja.

Huomautus: Työnkulku täytyy ottaa käyttöön sivustokokoelmassa, ennen kuin työnkulun voi lisätä sivuston sisältötyyppiin. Ota yhteys palvelimen järjestelmänvalvojaan, jos haluamasi työnkulku ei ole käytettävissä.

 1. Valitse sivustokokoelman kotisivulla Sivuston toiminnot -valikosta Sivuston asetukset ja valitse sitten Muokkaa kaikkia sivuston asetuksia.

 2. Valitse Valikoimat -osassa sivuston sisältötyypitja valitse sitten sisältötyypin, johon haluat lisätä työnkulun.

 3. Valitse Sivuston sisältötyyppi -sivulla asetukset -kohdasta työnkulkuasetukset.

 4. Valitse Muuta työnkulun asetuksia -sivulla Lisää työnkulku.

 5. Valitse Lisää työnkulku -sivun käytettävä työnkulkumalli ja kirjoita nimi, joka erottaa työnkulun sisältötyypin.

  Käyttäjät näkevät nimen aloittaessaan työnkulun ja tarkastellessaan työnkulun tilaa. Siksi on suositeltavaa käyttää lyhyttä nimeä, joka kuvaa liiketoimintaprosessia.

 6. Ohjeaiheessa sivuston sisältölajin työnkulkuasetusten muuttaminen, ohjeiden avulla voit määrittää työnkulkuasetukset.

 7. Jos lisäät työnkulun on Työnkulun mukauttaminen -sivu, valitse Seuraava Siirry Työnkulun mukauttaminen , valitse haluamasi asetukset ja valitse sitten OK.

  Jos lisäät työnkulun ei ole Työnkulun mukauttaminen -sivulta, valitse OK.

Sivun alkuun

Työnkulun poistaminen sisältölajista

Jos poistat työnkulun sisältölajista, käynnissä olevat työnkulkuesiintymät keskeytetään ja niiden historia sekä tehtävät poistetaan. Voit määrittää, että käynnissä olevat työnkulkuesiintymät suoritetaan loppuun ja uusien esiintymien aloittaminen estetään.

Kun poistat työnkulun sisältölajista, jonka asetukset toiset alisisältölajit perivät, työnkulku poistetaan alisisältölajeista, käynnissä olevat työnkulkuesiintymät keskeytetään ja niiden historia sekä tehtävät poistetaan.

 1. Valitse sivustokokoelman kotisivulla Sivuston toiminnot -valikosta Sivuston asetukset ja valitse sitten Muokkaa kaikkia sivuston asetuksia.

 2. Valitse Valikoimat -osassa sivuston sisältötyypitja valitse sitten sisältötyypin, johon haluat lisätä työnkulun.

 3. Valitse Sivuston sisältötyyppi -sivulla asetukset -kohdasta työnkulkuasetukset.

 4. Valitse Muuta työnkulkuasetukset -sivulla Poista työnkulku.

 5. Poista työnkulku -sivulla Etsi työnkulku, jonka haluat poistaa, ja tee sitten jompikumpi seuraavista:

  • Poista työnkulku ja keskeytä kaikki käynnissä olevat työnkulkuesiintymät valitsemalla työnkulun vieressä Poista.

  • Jos haluat sallia käynnissä olevat työnkulkuesiintymät ja estää uudet esiintymät, valitse työnkulun vieressä Ei uusia esiintymiä.

 6. Valitse OK.

  Kun järjestelmä pyytää ottamaan muutokset käyttöön kaikissa sisältölajeissa, jotka periytyvät tästä sisältölajista, toimi seuraavasti:

  • Jos haluat poistaa työnkulun tästä sisältölajista mutta et periytyvistä sisältölajeista (alisisältölajeista), valitse Peruuta. Työnkulku on edelleen alisisältölajien käytettävissä.

  • Jos haluat poistaa työnkulun kaikista alisisältölajeista ja poistaa kaikki tähän työnkulkuun perustuvat käynnissä olevat työnkulut, valitse OK. Tämän toiminnon suorittaminen voi kestää jonkin aikaa. Suorittamisaikaan vaikuttavat sivustokokoelman koko ja käynnissä olevien työnkulkujen määrä.

Sivun alkuun

Aiemmin luodun sarakkeen lisääminen sivuston sisältötyyppiin

Noudattamalla näitä ohjeita voit lisätä sarakkeen, joka on entuudestaan määritetty sivuston sisältötyyppiin sivustossa tai sen pääsivustossa.

 1. Valitse sivustokokoelman kotisivulla Sivuston toiminnot -valikosta Sivuston asetukset ja valitse sitten Muokkaa kaikkia sivuston asetuksia.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Valikoimat -osassa sivuston sisältötyypit.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Valitse Sivuston sisältötyypin valikoima -sivulla sen sivuston sisältötyypin, jotka haluat määrittää.

 5. Valitse Sivuston sisältötyypin -sivun sarakkeet -osassa Lisää aiemmin luoduista sivustosarakkeista.

  Sivuston sisältötyypin Lisää sarakkeita -sivu tulee näkyviin.

 6. Valitse Valitse sarakkeet -osassa ryhmä, jonka haluat suodattaa Valitse sarakkeet kohteesta -luettelosta.

  Seuraavassa taulukossa kuvataan oletusarvoisesti käytettävissä olevat ryhmät ja ryhmien sarakelajit.

Valitse

Näkyviin tuleva kohde:

Kaikki ryhmät

Kaikkien ryhmien kaikki käytettävissä olevat sarakkeet.

Perus-sarakkeet

Sarakkeet, joista on hyötyä useissa erityyppisissä luetteloissa ja kirjastoissa.

Yhteystietojen ja kalenterin sarakkeet

Sarakkeet, jotka ovat käteviä, kun yhteyshenkilö-ja kalenteri. Näiden sarakkeiden käytetään yleensä yhteystieto- ja asiakasohjelmien, kuten Microsoft Office Outlook 2007metatietojen synkronoimiseen.

Asiakirjan Core-sarakkeet

Dublin Core -metatietojoukon asiakirjan vakiosarakkeet. Monet näistä sarakkeista kuuluvat Microsoft Officen perusominaisuuksiin.

Tehtävän ja ongelman sarakkeet

Sarakkeet, jotka ovat käteviä, tehtävien ja seurantakohteiden luetteloissa. Näiden sarakkeiden käytetään yleensä tehtävä- ja ongelman asiakasohjelmien, kuten Office Outlook 2007metatietojen synkronoimiseen.

Laajennetut sarakkeet

Joukko erityiskäyttöön tarkoitettuja sarakkeita.

 1. Valitse Käytettävissä olevat sarakkeet ‑luettelosta lisättävä sarake ja valitse sitten Lisää.

  Vihje: Jos haluat lisätä nopeasti useita sarakelajeja, pidä CTRL-näppäintä alhaalla, kun napsautat lisättäviä sarakkeita.

 2. Määritä Päivitä luettelon ja sivuston sisältötyypit ‑kohdassa, päivitetäänkö muutokset myös sivuston alisisältötyyppeihin, joille tämä sivuston sisältötyyppi periytyy.

 3. Kun olet lisännyt haluamasi sarakkeet, valitse OK.

Sivun alkuun

Uuden sarakkeen lisääminen sivuston sisältötyyppiin

Seuraavia ohjeita noudattamalla voit määrittää uuden sarakkeen ja lisätä sen sivuston sisältötyyppiin. Huomaa, että luomasi uusi sarake on käytettävissä siinä sivustossa, jossa sen luot, sekä kyseisen sivuston alisivustoissa. Kun olet luonut uuden sarakkeen, voit lisätä sen muihin sisältötyyppeihin sekä luetteloihin ja kirjastoihin. Jos et halua käyttäjien näkevän uutta saraketta, voit piilottaa sen lisäämällä sarakkeen uuteen ryhmään nimeltä _Piilotettu.

 1. Valitse sivustokokoelman kotisivulla Sivuston toiminnot -valikosta Sivuston asetukset ja valitse sitten Muokkaa kaikkia sivuston asetuksia.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Valikoimat -osassa sivuston sisältötyypit.

 3. Valitse Sivuston sisältötyypin valikoima -sivulla sen sivuston sisältötyypin, jotka haluat määrittää.

  Valitsemasi sivuston sisältötyypin määrityssivu tulee näkyviin.

 4. Valitse Sarakkeet-kohdasta Lisää uudesta sivustosarakkeesta.

 5. Valitse Uusi sivustosarake -sivun nimi ja laji -kohtaan haluamasi sarakkeen nimi ja valitse sitten kansioon voi enintään tallentaa tämän sarakkeen tietotyyppi.

  Vihje: Kirjainkoolla ei ole merkitystä sarakkeiden nimissä. Jos sivustokokoelmassa on esimerkiksi sarake nimeltä Kuvaus, et voi luoda uutta saraketta nimeltä kuvaus.

 6. Valitse Ryhmä-kohdassa aiemmin luotu ryhmä tai kirjoita uuden ryhmän nimi sarakkeen tallennussijainniksi.

 7. Määritä muut haluamasi sarakeasetukset Sarakkeiden lisäasetukset ‑kohdassa. Voit esimerkiksi kirjoittaa sarakkeen kuvauksen ja määrittää sarakkeen tietojen pakollisuuden, sarakkeeseen tallennettavien merkkien enimmäismäärän ja sarakkeen oletusarvon.

 8. Määritä Päivitä luettelon ja sivuston sisältötyypit ‑kohdassa, päivitetäänkö muutokset myös sivuston alisisältötyyppeihin, joille tämä sivuston sisältötyyppi periytyy.

 9. Kun olet lisännyt haluamasi sarakkeet, valitse OK.

Sivun alkuun

Sivuston sisältötyypin sarakejärjestyksen vaihtaminen

 1. Valitse sivustokokoelman kotisivulla Sivuston toiminnot -valikosta Sivuston asetukset ja valitse sitten Muokkaa kaikkia sivuston asetuksia.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Valikoimat -osassa sivuston sisältötyypit.

 3. Valitse Sivuston sisältötyypin valikoima -sivulla sen sivuston sisältötyypin, jotka haluat määrittää linkkiä.

  Valitsemasi sivuston sisältötyypin määrityssivu tulee näkyviin.

 4. Valitse Sarakkeet-kohdasta Sarakkeiden järjestys.

 5. Järjestä sarakkeet uudelleen haluamallasi tavalla Sijainti alusta -sarakkeen avattavia valikoita käyttäen.

 6. Määritä Päivitä sivustot ja luettelot ‑kohdassa, päivitetäänkö muutokset myös alisivustojen sisältötyyppeihin, joille tämä sivuston sisältötyyppi periytyy.

Sivun alkuun

Asiakirjan tietoruudun asetusten muuttaminen

Asiakirjan tietoruudun avulla käyttäjät voivat tarkastella ja muuttaa sisältötyypin ominaisuuksia suoraan 2007 Microsoft Office System asiakirjan. Esimerkiksi jos sivustokokoelman asiakirja-sisältötyyppi on tilasarake, loppukäyttäjät voit tarkastella asiakirjan tietoruudun tila-ominaisuus ja muuttaa tilan Luonnoslopulliseksi. Kun asiakirja on tallennettu palvelimeen, muutos päivitetään tila-sarakkeessa.

Asiakirjan tietoruutu on Microsoft Office InfoPath -lomake, joka luodaan automaattisesti 2007 Office -versio -asiakirjassa ja joka näyttää asiakirjan muokattavissa olevat ominaisuudet palvelimessa. Kun määrität sisältölajin, voit luoda sisältölajin ominaisuuksiin perustuvan InfoPath-lomakkeen. Voit mukauttaa lomaketta ja ottaa sen käyttöön tavallisen InfoPath-lomakkeen tapaan. Tämän jälkeen asiakirja sisältää viittauksen mukautettuun lomakkeeseen. Asiakirjan tietoruudun avulla peruskäyttäjät voivat helposti tarkastella ja muokata asiakirjan ominaisuuksia. Asiakirjan tietoruutu sijaitsee Office-asiakirjan yläosassa.

 1. Valitse sivustokokoelman kotisivulla Sivuston toiminnot. Osoita Sivuston asetukset -kohtaa ja valitse Muokkaa kaikkia sivuston asetuksia.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Valikoimat -osassa sivuston sisältötyypit.

 3. Valitse Sivuston sisältötyypin valikoima -sivulla sen sivuston sisältötyypin, johon on liitetty asiakirjan tietoruudun linkkiä.

 4. Valitse Sivuston sisältötyyppi -sivulla asetukset -osassa asiakirjan tietoruudun asetukset.

 5. Määritä mitä mallia, jota haluat käyttää asiakirjan tietoruudun Asiakirjan tietoruudun asetukset -sivulla.

  • Jos käytössäsi ei ole malleja, voit luoda mukautetun mallin InfoPathissa valitsemalla Luo uusi mukautettu malli.

  • Jos haluat käyttää olemassa olevaa mukautettua mallia, lataa malli valitsemalla Selaa. Voit myös viitata jaetussa sijainnissa (esimerkiksi UNC-polku) olevaan malliin. Polku sijoitetaan asiakirjaan, ja asiakirjan tietoruutu näytetään avatussa asiakirjassa polkuun viittaamalla.

  • Jos haluat käyttää automaattisesti luotua oletusmallia tai jos haluat palata käyttämään sitä, valitse Käytä Microsoft Office -sovellusten oletusmallia.

   Microsoft Officen oletusmallissa on sisältölajille määritettyjen sarakkeiden luettelo.

 6. Näytä aina -osassa näytettävä kaikista asiakirjoista, jotka on luotu sisältötyyppi asiakirjan tietoruudun valintaruutu.

  Tämän asetuksen valitsemalla varmistat, että asiakirjan tietoruutu näytetään, kun tämän sisältölajin olemassa oleva asiakirja avataan ja tallennetaan ensimmäistä kertaa. Oletusarvon mukaan asiakirjan tietoruutu näytetään aina, kun uusi asiakirja luodaan sivustokokoelmassa tai kun asiakirja nimetään uudelleen ja tallennetaan samaan sijaintiin.

 7. Ota asiakirjan tietoruudun muutokset käyttöön valitsemalla OK.

Sivun alkuun

Tietojen hallintakäytännön lisääminen

Kun lisäät tietojen hallintakäytännön sisältötyyppiin, voit liittää käytännön ominaisuuksia helposti useisiin luetteloihin ja kirjastoihin. Voit halutessasi lisätä olemassa olevan tietojen hallintakäytännön sisältötyyppiin tai luoda yksilöllisen sisältötyyppikohtaisen käytännön.

Huomautus: Voit myös lisätä tietojen hallintakäytännön luetteloiden sisältölajiin. Tällöin käytäntöä käytetään vain sisältölajia käyttävissä luettelon kohteissa.

 1. Valitse sivustokokoelman kotisivulla Sivuston toiminnot. Osoita Sivuston asetukset -kohtaa ja valitse Muokkaa kaikkia sivuston asetuksia.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Valikoimat -osassa sivuston sisältötyypit.

 3. Valitse Sivuston sisältötyypin valikoima -sivulla sisältötyyppi, johon haluat lisätä käytännön.

 4. Valitse Sivuston sisältötyyppi -sivulla asetukset -osassa tietojen hallintakäytännön asetukset.

 5. Määritä mitä käytäntöä, jota haluat käyttää Tietojen hallintakäytännön asetukset -sivulla:

  • Jos haluat ottaa sisältölajissa käyttöön olemassa olevan käytännön, valitse Käytä seuraavaa sivustokokoelman käytäntöä, valitse käytännön nimi luettelosta ja valitse sitten OK.

  • Voit luoda sisältölajin yksilöivän käytännön noudattamalla seuraavia ohjeita:

   1. Valitse Määritä käytäntö ja valitse sitten OK.

   2. Valitse Muokkaa käytäntöä -sivun nimi ja kuvaus käytännön ja Kirjoita lyhyt Käytäntölause, joka kertoo käyttäjille käytäntö on tarkoitettu. Käytännön-lause voi olla enintään 512 merkkiä.

   3. Ohjeaihe tietojen hallintakäytännön ominaisuuksien määrittäminenavulla voit määrittää ominaisuuksia, jotka haluat liittää käytännön.

Sivun alkuun

Asiakirjan muunnosten hallitseminen

Sivuston järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön asiakirjamuunnon, jolloin peruskäyttäjät voivat muuntaa asiakirjoja eri tiedostomuotoon. Sivuston sisältölajien asiakirjamuunnon avulla sivuston järjestelmänvalvojat voivat määrittää asiakirjalajit tallentamaan asetukset, joilla määritetään, mitkä muuntimet ovat käytettävissä ja miten muuntimet käyttävät sisältölajin asiakirjoja. Office SharePoint Server 2007 -ohjelmaan sisältyy useita asiakirjamuuntimia. Lisäksi organisaatiosi käytössä voi olla omia mukautettuja muuntimia. Kun asiakirjamuunto otetaan käyttöön keskitetyssä hallinnassa, muuntimet oat käytettävissä oletusarvoisesti kaikissa sivuston sisältölajeissa, joita käytetään asiakirjakirjastossa. Näihin sisältölajeihin kuuluvat seuraavat lajit:

 • asiakirjasisältölajit, kuten Perussivu, Asiakirja, Lomake ja Kuva

 • sivun asettelun sisältötyypit, kuten Artikkelisivu, Uudelleenohjauksen sivu ja Aloitussivu.

Käyttöön otetut muuntimet ovat peruskäyttäjän käytettävissä, jos peruskäyttäjä valitsee näiden sisältölajien asiakirjan ja valitsee tämän jälkeen pikavalikosta Muunna asiakirja. Luettelossa näkyvät vain asiakirjan tiedostolajin (esimerkiksi .docx) käytössä olevat muuntimet.

Kun tiedostolajilla, kuten XML-tiedostomuodolla, on useita muuntimia, on suositeltavaa muokata muuntimien luetteloa ja näin varmistaa, että käyttäjät näkevät vain sisältölajin asiakirjojen kannalta oleelliset muuntimet. Kannattaa myös harkita muuntimen kokoonpanoasetusten muuttamista. Kummassakin tapauksessa voit muuttaa asiakirjamuuntimia noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Valitse sivustokokoelman kotisivulla Sivuston toiminnot -valikosta Sivuston asetukset ja valitse sitten Muokkaa kaikkia sivuston asetuksia.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Valikoimat -osassa sivuston sisältötyypit.

 3. Valitse Sivuston sisältötyypin valikoima -sivulla, jonka haluat Asiakirjamuunnon hallinta sisältötyypin.

 4. Valitse Sivuston sisältötyypin -sivulla asetukset -osassa Hallitse asiakirjamuunnon tämän sisältötyypin.

  Huomautus: Asiakirjamuuntimet ovat käytettävissä vain asiakirjasisältölajeille.

 5. Poista niiden muuntimien valintaruutu, joita et halua peruskäyttäjien näkevän. Varmista, että olet valinnut kaikki haluamasi muuntimet, ja valitse sitten Käytä.

 6. Jos käytettävän muuntimen vieressä on Määritä-asetus, voit määrittää uudet muuntoasetukset napsauttamalla sitä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×