Sivuston sisältötyypin luominen tai mukauttaminen

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit luoda uusia sivuston sisältötyyppejä ja muuttaa aiemmin luotuja sisältötyyppejä.

Sisältö

Tietoja sivustojen sisältötyypeistä ja periytymisestä

Sivuston sisältötyypin luominen

Tiedostomallin yhdistäminen sivuston sisältötyyppiin

Muutosten tekeminen sisältötyypin sarakkeisiin

Työnkulun lisääminen sivuston sisältötyyppiin

Sisältötyypin määrittäminen vain luku ‑tyyppiseksi

Sivuston sisältötyypin poistaminen

Jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit luoda uusia sivuston sisältötyyppejä. Voit lisätä luomasi sisältötyypit sen tason sivuston luetteloihin ja kirjastoihin, jossa olet luonut sisältötyypit, sekä sitä alemman tason sivustoihin. Esimerkiksi ylimmän tason sivustossa luotu sivuston sisältötyyppi on sivustokokoelman kaikkien sivustojen luetteloiden ja kirjastojen käytettävissä. Alemman tason sivustoissa luodut sisältötyypit eivät sen sijaan ole käytettävissä ylemmän tason sivustoissa.

Tärkeää: Jos haluat luoda ja muutata sivuston sisältötyyppejä, sinulla on oltava Täydet oikeudet ‑tason käyttöoikeudet (esimerkiksi oletusarvoisen Sivuston nimi - Omistajat ‑ryhmän jäsenyys) ja seuraavat käyttäjäoikeudet:

 • Pääsivusto    Luetteloiden hallinta, sivujen lisääminen ja mukauttaminen

 • Alisivusto    Luetteloiden hallinta, sivujen lisääminen ja mukauttaminen

 • Luettelo tai tiedostokirjasto    Luetteloiden hallinta

Sivun alkuun

Tietoja sivustojen sisältötyypeistä ja perimisestä

Liikeyritys voi tuottaa yhden ainoan projektin aikana paljon erilaista sisältöä, esimerkiksi ehdotuksia, lakisopimuksia, työn kuvauksia ja tuotteiden teknisiä tietoja. Yrityksessä voi esimerkiksi olla tarve kerätä ja ylläpitää erityyppisistä sisällöistä erilaisia metatietoja. Metatietoja voivat olla esimerkiksi tilinumero, projektinumero tai projektipäällikkö. Vaikka nämä tiedostot liittyvätkin samaan projektiin ja ne voidaan tallentaa yhdessä, ne luodaan ja niitä käytetään, jaetaan ja säilytetään eri tavalla. Organisaatiot voivat määrittää nämä erilaiset tiedostoryhmät sisältötyypeiksi.

Sisältötyyppien avulla organisaatiot voivat järjestää, hallita ja käsitellä sisältöä johdonmukaisesti kokosivustokokoelmassa. Määrittämällä sisältötyyppejä tietynlaisille tiedostoille tai tietotuotteille organisaatio voi varmistaa, että sisältöä hallitaan johdonmukaisesti. Sisältötyypit ovat eräänlaisia malleja, joita käytetään luettelossa tai kirjastossa. Käytössä olevia malleja voi olla useita, joten ne voivat sisältää useita kohde- tai tiedostotyyppejä.

Sisältötyypit järjestetään hierarkiaksi    Sisältötyypit on järjestetty hierarkiaksi, jossa yksi sisältötyyppi voi periä toisen ominaisuuksia. Tämän rakenteen avulla voit käsitellä kokonaisia tiedostoluokkia johdonmukaisesti koko organisaatiossa.

Uudet sivuston sisältötyypit perustuvat pääsisältötyyppiin    Kun määrität uuden mukautetun sivuston sisältötyypin sivuston sisältötyyppivalikoimaan, voit aloittaa valitsemalla sivuston sisältötyyppivalikoiman aiemmin luodun pääsivuston sisältötyypin. Luomasi uusi sivuston sisältötyyppi perii kaikki sen pääsivuston sisältötyypin määritteet, kuten tiedostomallin, vain luku -asetuksen, työnkulut ja sarakkeet. Kun olet luonut uuden sivuston sisältötyypin, voit tehdä siihen vapaasti muutoksia, esimerkiksi lisätä tai poistaa sarakkeita.

Pääsisältötyyppi periytyy sivuston alisisältötyypeille    Luomasi sisältötyypit perustuvat pääsisältötyyppiin, joten ne perivät pääsisältötyypin määritykset. Alisisältötyyppi voi olla esimerkiksi pääsisältötyyppiin perustuva luettelosisältötyyppi, jota käytät luettelossa tai kirjastossa. Suoraan tähän aliluettelosisältötyyppiin tehdyt muutokset eivät vaikuta pääsisältötyyppiin. Pääsisältötyypin periytyviä määritteitä ovat seuraavat:

 • tiedostomalli

 • vain luku ‑asetus

 • työnkulut

 • sarakkeet

 • muiden sovellusten lisäämät laajennettavat määritteet.

Kun päivität pääsisältötyypin, voit määrittää, periytyvätkö muutokset sivuston alisisältötyypeille. Kun kaikki sellaiset sisältötyypit päivitetään, joille pääsisältötyypit periytyvät, kaikki kyseisen sivun asetukset päivitetään myös kaikkiin sisältötyyppeihin, jotka ovat muutettavan sisältötyypin alisisältötyyppejä. Silloin tältä pääsisältötyypiltä ominaisuutensa perivien luettelon ja sivuston sisältötyyppien kaikki aiemmat mukautukset korvataan.

Sisältötyyppien periytyminen

Jos esimerkiksi muutat Lisäasetukset-sivulla vain asiakirjamallia ja päivität luettelon sisältötyypit ja sivuston alisisältötyypit, asiakirjamalli ja vain luku -asetus päivitetään kaikkiin alisisältötyyppeihin. Tämä johtuu siitä, että molemmat asetukset ovat samalla sivulla. Samoin kaikki Työnkulun asetukset -sivulla tehdyt muutokset päivitetään yhteisesti alisisältötyyppeihin. Jokaisella sarakkeella on oma Muuta sivuston sisältötyypin saraketta -sivunsa, joten jokaisen sarakkeen asetukset täytyy päivittää erikseen.

Kaikki pääsisältötyypissä näkyvät sisältötyypin määritteet voidaan päivittää alityypeissä Nimi-, Kuvaus- ja Ryhmä-määritteitä lukuun ottamatta. Sarakkeita tai asetuksia, joita ei ole päätyypissä, ei voi päivittää.

Merkitsemällä alisisältötyypin vain luku ‑tilaan voit varmistaa, että pääsisältötyyppiin tehtävät muutokset eivät korvaa alisisältötyyppien asetuksia. Vaikka tästä voikin olla hyötyä tietyissä tilanteissa, nämä toimet heikentävät sisältötyyppihierarkian keskitettyjä hallintaominaisuuksia.

Jos sisältötyyppien asetuksena on vain luku, päätyypin asetukset voivat korvata alityypin asetukset, jos päätyypin asetuksena ei ole vain luku ja päivität muutokset alisisältötyypeissä.

Sivuston sisältötyypit tallennetaan ryhmiin    Kun luot uuden sivuston sisältötyypin, valitse, tallennetaanko se aiemmin luotuun ryhmään vai luomaasi uuteen ryhmään. Jos haluat, että muut eivät käytä uutta sivustosaraketta, voit luoda _Piilotettu-ryhmän ja tallentaa sivustosarakkeen kyseiseen ryhmään.

Sivun alkuun

Sivuston sisältötyypin luominen

Jos haluat luoda sivuston sisältötyyppejä, sinulla on oltava sivuston Täydet oikeudet. Jos haluat luoda sivuston sisältötyyppejä sivustokokoelman pääsivustoon, sinun on oltava sivustokokoelman järjestelmänvalvoja.

 1. Siirry sivustoon, johon haluat luoda uuden sivuston sisältötyypin.

 2. Valitse Sivuston toiminnot -valikossa Sivuston toiminnot Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

  Sivuston sisältötyyppien valikoimasivu tulee näkyviin.

 4. Valitse Sivuston sisältötyypin valikoima -sivulla Luo.

  Uusi sivuston sisältötyyppi -sivu tulee näkyviin.

  Uusi sivuston sisältötyyppi ‑ikkuna

 5. Kirjoita Nimi ja kuvaus ‑kohtaan uuden sivuston sisältötyypin nimi ja kuvaus.

 6. Valitse Valitse pääsisältötyyppi kohteesta ‑luettelosta ryhmä, josta haluat valita uuden sisältötyypin pääsisältötyypin. Luettelo sisältää kaikki nykyisessä sivustossa käytössä olevat sivuston sisältötyypit.

 7. Valitse Pääsisältötyyppi-luettelosta pääsisältötyyppi, jonka pohjalta haluat luoda uuden sisältötyypin. Pääsisältötyyppien luettelon sisältö vaihtelee sen mukaan, minkä sivuston sisältötyyppien ryhmän valitsit Valitse pääsisältötyyppi kohteesta ‑luettelosta.

 8. Valitse Ryhmä-osasta, tallennetaanko uusi sivuston sisältötyyppi aiemmin luotuun ryhmään vai uuteen ryhmään.

 9. Valitse OK.

  Näkyviin tulee Sivuston sisältötyyppi: uuden sisältötyypin nimi -sivu. Tämän sivun asetusten avulla voit määrittää uuden sisältötyypin entistä tarkemmin.

Sivun alkuun

Asiakirjamallin yhdistäminen sivuston sisältötyyppiin

Huomautus: Asiakirjamallit voi yhdistää vain asiakirjasisältötyyppeihin, ei kansioihin, luetteloihin tai keskustelualueisiin.

 1. Siirry sivustoon, jossa muutettava sisältötyyppi on määritetty.

 2. Valitse Sivuston toiminnot -valikossa Sivuston toiminnot Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sivuston sisältötyyppien valikoimasivulla sen sivuston sisältötyypin linkkiä, jota haluat muuttaa.

  Valitsemasi sivuston sisältötyypin määrityssivu tulee näkyviin.

 5. Valitse Asetukset-kohdasta Lisäasetukset.

  Sivuston sisältötyypin lisäasetukset -sivu tulee näkyviin.

  Sivuston sisältötyyppi - Lisäasetukset -ikkuna

 6. Jos haluat antaa aiemmin luodun tiedostomallin URL-osoitteen, kirjoita haluamasi tiedostomallin URL-osoite Tiedostomalli-osaan. Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä eri tyyppisistä URL-osoitteista, joita voidaan käyttää. Esimerkeissä sivuston sisältötyyppien resurssikansio on http://Palvelimen nimi/Sivusto/_cts/Sisältötyypin nimi/ ja tiedostomalli on tiedostonimi.doc.

URL-nimi:

Esimerkki

Palvelimen suhteellinen polku

Sivusto/_cts/Sisältötyypin nimi/tiednimi.doc

Palvelimen absoluuttinen polku

http://contoso/Sivusto/_cts/Sisältötyypin nimi/tiednimi.doc

 1. Jos haluat ladata haluamasi tiedostomallit palvelimeen, valitse Tiedostomallit-osassa Lataa uusi tiedostomalli ja valitse sitten Selaa. Siirry Tiedoston valitseminen ‑valintaikkunassa haluamasi tiedoston sijaintiin, valitse tiedosto ja napsauta Avaa.

  Kun lataat uuden tiedostomallit palvelimeen, malli tallennetaan automaattisesti tiedostomallien oletusarvoiseen resurssikansioon, joka on http://Palvelimen nimi/Sivusto/_cts/Sisältötyypin nimi/

 2. Määritä Päivitä sivustot ja luettelot ‑kohdassa, päivitetäänkö muutokset myös sisältötyyppeihin, joille tämä sisältötyyppi periytyy.

  Jos valitset Kyllä, tämän sisältötyypin (pääsisältötyypin) perivät muut sisältötyypit (alisisältötyypit) käyttävät valitsemaasi tiedostomallia.

 3. Valitse OK.

Sivun alkuun

Muutosten tekeminen sisältötyypin sarakkeisiin

Voit määrittää tietyn sisältötyypin kohdetta varten kerättävät ominaisuudet tai metatiedot lisäämällä sarakkeita kyseiseen sisältötyyppiin. Esimerkiksi organisaation ostotilauksissa voi tarvittaessa seurata tiettyjä metatietoja, esimerkiksi tilinumeroa, projektinumeroa ja projektipäällikköä. Jos lisäät ostotilauksen sisältötyyppiin sarakkeet tilinumeroa, projektinumeroa ja projektipäällikköä varten, käyttäjiä kehotetaan antamaan nämä metatiedot kyseisen sisältötyypin kohteille.

Voit muuttaa sisältötyypin sarakkeita monin eri tavoin. Näitä tapoja ovat esimerkiksi seuraavat:

Aiemmin luodun sarakkeen lisääminen sivuston sisältötyyppiin

Noudattamalla näitä ohjeita voit lisätä sarakkeen, joka on entuudestaan määritetty sivuston sisältötyyppiin sivustossa tai sen pääsivustossa. Sarakkeen lisääminen sisältötyyppiin varmistaa, että sarake tai kenttä näkyy siinä luettelossa tai kirjastossa, johon sisältötyyppi määritetään.

 1. Siirry sivustoon, jossa muutettava sisältötyyppi on määritetty.

 2. Valitse Sivuston toiminnot -valikossa Sivuston toiminnot Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sivuston sisältötyyppien valikoimasivulla sen sivuston sisältötyypin linkkiä, jota haluat muuttaa.

  Valitsemasi sivuston sisältötyypin määrityssivu tulee näkyviin.

  Jos sivuston sisältötyyppien nimet eivät ole hyperlinkkejä tai valittavissa, sivusto perii sivuston sisältötyyppinsä toisesta sivustosta eikä sivuston sisältötyyppiä tarvitse päivittää tässä sivustossa.

 5. Valitse Sarakkeet-kohdasta Lisää aiemmin luoduista sivustosarakkeista.

  Lisää sarakkeet sivuston sisältötyyppiin -sivu tulee näkyviin.

 6. Valitse Valitse sarakkeet -kohdassa Valitse sarakkeet kohteesta -luettelosta ryhmä, jonka mukaan haluat suodattaa.

  Seuraavassa taulukossa on oletusarvoisesti käytettävissä olevien ryhmien ja niiden sisältämien saraketyyppien kuvaus.

Valinta:

Näkyviin tuleva kohde:

Kaikki ryhmät

Kaikkien ryhmien kaikki käytettävissä olevat sarakkeet.

Perussarakkeet

Sarakkeet, joista on hyötyä useissa eri tyyppisissä luetteloissa ja kirjastoissa.

Yhteystietojen ja kalenterien perussarakkeet

Sarakkeet, joista on hyötyä yhteystieto- ja kalenteriluetteloissa. Näitä sarakkeita käytetään tavallisesti metatietojen synkronoimiseen SharePoint-tekniikan kanssa yhteensopivissa yhteystieto- ja kalenteriasiakasohjelmissa, esimerkiksi Microsoft Office Outlook 2007:ssä.

Asiakirjan perussarakkeet

Dublin Core -metadatakenttien joukkoon kuuluvat asiakirjan perussarakkeet.

Tehtävän ja seurantakohteen perussarakkeet

Sarakkeet, joista on hyötyä tehtävien ja seurantakohteiden luetteloissa. Näitä sarakkeita käytetään tavallisesti metatietojen synkronoimiseen SharePoint-tekniikan kanssa yhteensopivissa tehtäviä ja seurantakohteita käsittelevissä asiakasohjelmissa, esimerkiksi Microsoft Office Outlook 2007:ssä.

Ryhmätyösarakkeet

Sarakkeet, joista on hyötyä ryhmän keskustelupalstoilla käytettävissä ryhmätyösarakkeissa.

Laajennetut sarakkeet

Joukko erityiskäyttöön tarkoitettuja sarakkeita.

 1. Valitse Käytettävissä olevat sarakkeet -luettelosta sarake, jonka haluat lisätä, ja valitse Lisää.

  Voit lisätä nopeasti useita saraketyyppejä pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauttamalla jokaista sellaista käytettävissä olevaa saraketta, jonka haluat lisätä.

 2. Määritä Päivitä luettelon ja sivuston sisältötyypit ‑kohdassa, päivitetäänkö muutokset myös sivuston alisisältötyyppeihin, joille tämä sivuston sisältötyyppi periytyy.

 3. Kun olet lisännyt haluamasi sarakkeet, valitse OK.

Sivun alkuun

Uuden sarakkeen lisääminen sivuston sisältötyyppiin

Seuraavia ohjeita noudattamalla voit määrittää uuden sarakkeen ja lisätä sen sivuston sisältölajiin. Huomaa, että luomasi uusi sarake on käytettävissä siinä sivustossa, jossa sen luot, sekä kyseisen sivuston alisivustoissa. Kun olet luonut uuden sarakkeen, voit lisätä sen muihin sivustolajeihin sekä luetteloihin ja kirjastoihin. Jos et halua käyttäjien näkevän uutta saraketta, voit piilottaa sen lisäämällä sarakkeen uuteen ryhmään nimeltä _Piilotettu.

 1. Siirry sivustoon, jossa muutettava sisältötyyppi on määritetty.

 2. Valitse Sivuston toiminnot -valikossa Sivuston toiminnot Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sivuston sisältötyyppien valikoimasivulla sen sivuston sisältötyypin linkkiä, jota haluat muuttaa.

  Valitsemasi sivuston sisältötyypin määrityssivu tulee näkyviin.

 5. Valitse Sarakkeet-kohdasta Lisää uudesta sivustosarakkeesta.

  Uusi sivustosarake -sivu tulee näkyviin.

 6. Kirjoita uuden saraketyypin nimi Nimi ja laji -kohtaan ja valitse tietotyypit, joita sarakkeeseen voi tallentaa.

  Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä sarakkeiden nimissä. Jos sivustokokoelmassa on entuudestaan esimerkiksi sarake nimeltään Kuvaus, uutta kuvaus-nimistä saraketta ei voi luoda.

 7. Valitse Ryhmä-kohdassa aiemmin luotu ryhmä tai kirjoita uuden ryhmän nimi sarakkeen tallennussijainniksi.

 8. Määritä muut haluamasi sarakeasetukset Sarakkeiden lisäasetukset -kohdassa. Voit esimerkiksi kirjoittaa sarakkeen kuvauksen ja määrittää sarakkeen tietojen pakollisuuden, sarakkeeseen tallennettavien merkkien enimmäismäärän ja sarakkeen oletusarvon.

 9. Määritä Päivitä luettelon ja sivuston sisältölajit -kohdassa, päivitetäänkö muutokset myös sivuston alisisältötyyppeihin, joille tämä sivuston sisältötyyppi periytyy.

 10. Kirjoita Sarakkeen kelpoisuustarkistus ‑osaan kaava, jolla haluat tarkistaa tämän sarakkeen tietojen kelpoisuuden, kun uusia tietoja lisätään luetteloon. Voit esimerkiksi määrittää suurimman luvun, jonka käyttäjä voi antaa sarakkeeseen, tai lisätä kaavan, joka tarkistaa, että sarakkeeseen kirjoitetussa puhelinnumerossa on myös suuntanumero.

 11. Kun olet lisännyt haluamasi sarakkeet, valitse OK.

Sivun alkuun

Sarakkeen poistaminen

 1. Siirry sivustoon, jonka sivuston sisältötyyppiä haluat muuttaa.

 2. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-luettelosta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sen sivuston sisältötyypin nimeä, jota haluat muuttaa.

Jos sivuston sisältötyyppien nimet eivät ole hyperlinkkejä tai valittavissa, sivusto perii sivuston sisältötyyppinsä toisesta sivustosta eikä sivuston sisältötyyppiä tarvitse päivittää tässä sivustossa.

Napsauta Sarakkeet-kohdassa sen sarakkeen nimeä, jonka haluat poistaa sisältötyypistä.

 1. Valitse Poista ja valitse sitten OK, kun ohjelma kysyy, haluatko poistaa sarakkeen sisältötyypistä.

Sivuston sisältötyypin sarakejärjestyksen vaihtaminen

Voit muuttaa sarakkeiden järjestystä sivuston sisältötyypissä esimerkiksi siten, että ne muodostavat loogisen ryhmittelyn.

 1. Siirry sivustoon, jossa muutettava sisältötyyppi on määritetty.

 2. Valitse Sivuston toiminnot -valikossa Sivuston toiminnot Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sivuston sisältötyyppien valikoimasivulla sen sivuston sisältötyypin linkkiä, jota haluat muuttaa.

  Valitsemasi sivuston sisältötyypin määrityssivu tulee näkyviin.

 5. Valitse Sarakkeet-kohdasta Sarakkeiden järjestys.

 6. Järjestä sarakkeet uudelleen haluamallasi tavalla Sarakkeiden järjestys ‑osassa Sijainti alusta ‑sarakkeen avattavilla valikoilla.

  Sarakkeiden järjestyksen muuttaminen

 7. Määritä Päivitä sivustot ja luettelot ‑kohdassa, päivitetäänkö muutokset myös alisivustojen sisältötyyppeihin, joille tämä sivuston sisältötyyppi periytyy.

Sarakkeen määrittäminen pakolliseksi, valinnaiseksi tai piilotetuksi

 1. Siirry sivustoon, jonka sivuston sisältötyyppiä haluat muuttaa.

 2. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikossa Sivuston toiminnot Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-luettelosta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sen sivuston sisältötyypin nimeä, jota haluat muuttaa.

Valitse ilmoitus ja kirjoita teksti tähän. Voit myös määrittää sen AlertPosition-ominaisuuden.

 1. Napsauta Sarakkeet-kohdassa sen sarakkeen nimeä, jonka haluat määrittää pakolliseksi.

 2. Tee Sarakkeen asetukset ‑kohdassa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat, että käyttäjien on määritettävä tiedot sarakkeeseen, valitse Pakollinen.

  • Jos haluat, että käyttäjät voivat halutessaan määrittää tiedot sarakkeeseen, valitse Valinnainen.

  • Jos haluat piilottaa sarakkeen siten, ettei se tule näkyviin sisältötyypin Uusi-, Muokkaa- tai Näytä-lomakkeissa, valitse Piilotettu.

  • Valitse Päivitä sivustot ja luettelot ‑osan Haluatko päivittää kaikki sisältötyypit, jotka perivät tämän tyypin asetukset? ‑kohdasta Kyllä, jos haluat päivittää kaikki sisältötyypit, jotka perivät tämän sivuston sisältötyypin asetukset.

 3. Valitse OK.

Sivun alkuun

Työnkulun lisääminen sivuston sisältötyyppiin

Huomautus: Työnkulku täytyy ottaa käyttöön sivustokokoelmassa, ennen kuin työnkulun voi lisätä sivuston sisältötyyppiin. Ota yhteys palvelimen järjestelmänvalvojaan, jos haluamasi työnkulku ei ole käytettävissä.

 1. Siirry sivustoon, jossa muutettava sisältötyyppi on määritetty.

 2. Valitse Sivuston toiminnot -valikossa Sivuston toiminnot Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sivuston sisältötyyppien valikoimasivulla sen sivuston sisältötyypin linkkiä, jota haluat muuttaa.

  Valitsemasi sivuston sisältötyypin määrityssivu tulee näkyviin.

 5. Valitse Asetukset-kohdasta Työnkulun asetukset.

  Muuta työnkulun asetuksia -sivu tulee näkyviin.

 6. Valitse Lisää työnkulku.

 7. Valitse Lisää työnkulku -sivulla työnkulkumalli, jonka haluat lisätä, sekä työnkulun asetukset.

  Lisää työnkulku -ikkuna

 8. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos lisättävällä työnkululla on Työnkulun mukauttaminen -sivu, siirry Työnkulun mukauttaminen -sivulle valitsemalla Seuraava ja valitse OK.

  • Jos lisättävällä työnkululla ei ole Työnkulun mukauttaminen -sivua, valitse OK.

   Lisätietoja työnkulkujen lisäämisestä luetteloihin, kirjastoihin ja sisältötyyppeihin on Katso myös ‑kohdan linkeissä.

Sivun alkuun

Sisältötyypin määrittäminen vain luku ‑tyyppiseksi

 1. Siirry sivustoon, jonka sivuston sisältötyyppiä haluat muuttaa.

 2. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikossa Sivuston toiminnot Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-luettelosta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sen sivuston sisältötyypin nimeä, jota haluat muuttaa.

  Jos sivuston sisältötyyppien nimet eivät ole hyperlinkkejä tai valittavissa, sivusto perii sivuston sisältötyyppinsä toisesta sivustosta eikä sivuston sisältötyyppiä tarvitse päivittää tässä sivustossa.

 5. Valitse Asetukset-kohdasta Lisäasetukset.

 6. Valitse Vain luku -osasta Tulisiko tämän sisältölajin olla vain luku -tyyppinen? -kohdasta Kyllä.

 7. Valitse Päivitä sivustot ja luettelot ‑osan Haluatko päivittää kaikki sisältötyypit, jotka perivät tämän tyypin asetukset? ‑kohdasta Kyllä, jos haluat päivittää kaikki sisältötyypit, jotka perivät tämän sivuston sisältötyypin asetukset.

 8. Valitse OK.

Sivun alkuun

Sivuston sisältötyypin poistaminen

Kun poistat sisältötyypin luettelosta tai kirjastosta, käyttäjät eivät enää voi luoda luetteloon tai kirjastoon uusia kohteita, joissa käytetään tätä sisältötyyppiä. Sisältötyypin poistaminen luettelosta tai kirjastosta ei poista aiemmin luotuja luetteloita ja kirjastoja, joihin sisältötyyppi on liitetty ja jotka ovat nyt luettelon sisältötyyppejä, eikä niiden pohjalta luotuja kohteita.

 1. Siirry sivustoon, jonka sivuston sisältötyypin haluat poistaa.

 2. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikossa Sivuston toiminnot Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-luettelosta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sivuston sen sisältötyypin nimeä, jonka haluat poistaa.

  Jos sivuston sisältötyyppien nimet eivät ole hyperlinkkejä tai valittavissa, sivusto perii sivuston sisältötyyppinsä toisesta sivustosta eikä sivuston sisältötyyppiä tarvitse päivittää tässä sivustossa.

 5. Valitse Asetukset-kohdasta Poista tämä sivuston sisältötyyppi.

 6. Kun ohjelma kysyy, haluatko poistaa tämän sivuston sisältötyypin, valitse OK.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×