Sivuston sisältötyypin luominen tai mukauttaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten sivuston sisältötyyppejä luodaan ja mukautetaan.

Jos haluat luoda sivuston sisältötyyppejä, sinulla on oltava sivuston täydet käyttöoikeudet. Jos haluat luoda sivuston sisältötyyppejä sivustokokoelman pääsivustoon, sinun on oltava sivustokokoelman järjestelmänvalvoja.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Sivuston sisältötyyppien ja periytyminen

Sivuston sisältötyypin luominen

Asiakirjamallin lisääminen sisältötyyppiin

Tee muutokset sarakkeisiin sisältölajille

Työnkulun lisääminen sisältötyyppiin

Varmista, että vain luku-sisältötyypin

Määritä tietojen hallintakäytännön lisääminen sisältötyyppiin

Sisältötyypin asiakirjan tietoruudun asetusten muuttaminen

Sivuston sisältötyypin asiakirjamuuntojen hallinta

Sivuston sisältötyypin poistaminen

Liittyvät tehtävät

Tietoja sivustojen sisältötyypeistä ja perimisestä

Sisältölajit on järjestetty hierarkiaksi, jossa yksi sisältölaji voi periä ominaisuutensa toiselta sisältölajilta. Kokonaisissa asiakirjaluokissa voidaan tällöin käyttää yhteisiä määritteitä koko organisaation tasolla, ja samalla työryhmät voivat mukauttaa nämä määritteet yksittäisiä sivustoja tai luetteloita varten.

Sivuston sisältölajit määritetään ensin keskitetysti sivuston sisältölajien valikoimassa. Sivuston tasolla määritettyjä sisältölajeja kutsutaan sivuston sisältölajeiksi. Sivuston sisältölajeja voi käyttää sivuston kaikissa alisivustoissa, joihin sisältölajit on määritetty. Jos sivuston sisältölaji on esimerkiksi määritetty sivustokokoelman ylimmän tason sivuston sisältölajien valikoimaan, sisältölaji on kyseisen sivustokokoelman kaikkien sivustojen luetteloiden ja kirjastojen käytettävissä. Sivuston sisältölajeja voi lisätä yksitellen luetteloihin tai kirjastoihin sekä mukauttaa kyseisiä luetteloita ja kirjastoja varten. Kun sivuston sisältölajin esiintymä lisätään luetteloon tai kirjastoon, esiintymää kutsutaan luettelon sisältölajiksi. Luettelon sisältölajit ovat niiden sivuston sisältölajien alisisältölajeja, joiden perusteella luettelon sisältölajit on luotu.

Kun määrität uuden mukautetun sivuston sisältötyypin sivuston sisältötyyppien valikoimaan, voit ottaa aiemmin luodun pääsivuston sisältötyypin lähtökohdaksi sivuston sisältötyyppien valikoimasta. Luomasi uusi sivuston sisältötyyppi perii kaikki pääsivuston sisältötyypin määritteet, kuten tiedostomallin, vain luku ‑asetukset, työnkulut ja sarakkeet. Kun olet luonut uuden sivuston sisältötyypin, voit tehdä vapaasti muutoksia haluamiisi määritteisiin. Aina kun teet muutoksia sivuston sisältötyyppeihin, voit määrittää, haluatko näiden muutosten koskevan myös muita alemmilla tasoilla olevia sivuston sisältötyyppejä tai luettelon sisältötyyppejä, jotka perivät määritteensä käsiteltävinä olevista sivuston sisältötyypeistä. Tällä tavoin voit päivittää vain ne määritteet, jotka ovat yhteisiä pääsisältötyypille ja sen alisisältötyypeille tai luettelon sisältötyypeille. Jos sivuston alisisältötyyppiin on mukautettu ylimääräisiä määritteitä (esimerkiksi ylimääräisiä sarakkeita), joita ei ole pääsivuston sisältötyypissä, mukautuksia ei korvata, kun sivuston alisisältötyyppi päivitetään. Sivuston sisältötyyppiin tekemäsi muutokset eivät vaikuta siihen pääsivuston sisältötyyppiin, josta kyseinen sivuston sisältötyyppi on luotu.

Sivun alkuun

Sivuston sisältötyypin luominen

 1. Siirry sivustoon, johon haluat luoda uuden sivuston sisältötyypin.

 2. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Valitse Luo.

 5. Kirjoita Uusi sivuston sisältötyyppi ‑sivun Nimi ja kuvaus ‑osaan uuden sivuston sisältötyypin nimi ja kuvaus.

 6. Valitse Valitse pääsisältötyyppi kohteesta ‑luettelosta ryhmä, jota haluat käyttää uuden sisältötyypin perustana.

  Erityissisältötyypit-ryhmä sisältää sisältötyyppejä, jotka muuttavat luettelon tai kirjaston toimintaa, kun ne on lisätty.

 7. Valitse Pääsisältötyyppi-ruudusta pääsisältötyyppi, johon haluat sisältötyypin perustuvan.

  Pääsisältötyyppien luettelo muuttuu edellisessä kohdassa tehdyn valinnan mukaan.

 8. Valitse Ryhmä-osasta, tallennetaanko uusi sivuston sisältötyyppi aiemmin luotuun ryhmään vai uuteen ryhmään.

 9. Valitse OK.

 10. Esiin tulee uuden sisältötyypin Sivuston sisältötiedot ‑sivu. Tämän sivun asetusten avulla voit määrittää uuden sisältötyypin entistä tarkemmin. Lisätietoja sivuston sisältötyypin mukauttamisesta on tämän ohjeaiheen muissa osissa.

Sivun alkuun

Tiedostomallin lisääminen sisältötyyppiin

Voit liittää tiedostomallin vain tiedoston sisältötyyppiin (mihin tahansa pääsisältötyypistä johdettuun tiedoston sisältötyyppiin). Liittämällä sisältötyyppiin tiedostomallin voit varmistaa, että kun tekijät luovat uusia tätä sisältötyyppiä edustavia tiedostoja, ne perustuvat samaan malliin.

Organisaatiossa voi olla esimerkiksi tietty tiedostomalli sopimusteksteille. Jos tämä malli liitetään sisältötyyppiin, jota organisaatiossa käytetään sopimuksissa, kaikki uudet uudet tätä sisältötyyppiä käyttävät sopimukset perustuvat tähän sopimustiedostomalliin.

 1. Siirry sivustoon, jonka sivuston sisältötyyppiä haluat muuttaa.

 2. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sen sivuston sisältötyypin nimeä, jota haluat muuttaa.

  Huomautus: Jos sivuston sisältötyypin nimet eivät ole hyperlinkkejä, sivusto perii sivuston sisältötyyppinsä toisesta sivustosta eikä sivuston sisältötyyppiä tarvitse päivittää tässä sivustossa.

 5. Valitse Asetukset-kohdasta Lisäasetukset.

 6. Jos haluamasi tiedostomalli on tallennettu jonnekin muualle sivustoon, valitse Kirjoita aiemmin luodun asiakirjamallin URL-osoite ja kirjoita haluamasi mallin URL-osoite.

  Voit käyttää URL-Osoitetta, joka perustuu sivuston tai resurssin kansion sijainti. Tiedostomallin on ehkä tallennettu joko sivuston resurssin oletussijainti http://Server nimi/sivuston tai tiedoston kirjaston nimen ja lomakkeiden/sisältötyypin nimi / tai kirjaston sijaintiin, jossa on määritetty erityisesti tiedostomallit tallentamiseen.

  Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä erityyppisistä URL-osoitteista, joita voi käyttää. Esimerkeissä lähdetään siitä, että oletustiedostomallin resurssikansio (kansio, joka sisältää sivuston sisältötyyppien tiedostot) sijaitsee osoitteessa http://Palvelimen nimi/Sivusto/Tiedostokirjaston nimi/Lomakkeet/Sisältötyypin nimi ja että tiedostomallin nimi on Tiedostonimi.doc.

URL-laji

Esimerkki

Sivustoon nähden suhteellinen

Palvelimen nimi/Sivusto/Kirjaston nimi/Lomakkeet/Tiedostonimi.doc

Resurssikansioon nähden suhteellinen

Docname.doc

 1. Jos haluat ladata haluamasi tiedostomallit palvelimeen, valitse Asiakirjamalli-osassa Lataa uusi asiakirjamalli ja valitse sitten Selaa. Siirry Tiedoston valitseminen ‑valintaikkunassa haluamasi tiedoston sijaintipaikkaan, valitse tiedosto ja napsauta Avaa.

 2. Valitse Päivitä sivustot ja luettelot ‑osan Haluatko päivittää kaikki sisältötyypit, jotka perivät tämän tyypin asetukset? ‑kohdasta Kyllä, jos haluat päivittää kaikki sisältötyypit, jotka perivät tämän sisältötyypin asetukset ja tiedostomallin.

 3. Valitse OK.

Sivun alkuun

Muutosten tekeminen sisältötyypin sarakkeisiin

Voit määrittää tietyn sisältötyypin kohdetta varten kerättävät ominaisuudet tai metatiedot lisäämällä sarakkeita kyseiseen sisältötyyppiin. Esimerkiksi organisaation ostotilauksissa voi tarvittaessa seurata tiettyjä metatietoja, esimerkiksi tilinumeroa, projektinumeroa ja projektipäällikköä. Jos lisäät ostotilauksen sisältötyyppiin sarakkeet tilinumeroa, projektinumeroa ja projektipäällikköä varten, käyttäjiä kehotetaan antamaan nämä metatiedot kyseisen sisältötyypin kohteille.

Voit muuttaa sisältötyypin sarakkeita monin eri tavoin. Näitä tapoja ovat esimerkiksi seuraavat:

Sarakkeen lisääminen

 1. Siirry sivustoon, jonka sivuston sisältötyyppiä haluat muuttaa.

 2. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sen sivuston sisältötyypin nimeä, jota haluat muuttaa.

  Huomautus: Jos sivuston sisältötyypin nimet eivät ole hyperlinkkejä, sivusto perii sivuston sisältötyyppinsä toisesta sivustosta eikä sivuston sisältötyyppiä tarvitse päivittää tässä sivustossa.

 5. Valitse Sarakkeet-kohdasta Lisää aiemmin luoduista sivustosarakkeista.

 6. Valitse ryhmä, josta haluat lisätä sarakkeen, napsauttamalla Valitse sarakkeet -osan Valitse sarakkeet kohteesta -kohdan nuolta.

 7. Napsauta Käytettävissä olevat sarakkeet -kohdassa saraketta, jonka haluat lisätä, ja siirrä sarake Lisättävät sarakkeet -luetteloon valitsemalla Lisää.

 8. Jos haluat lisätä muita sarakkeita, tee kohtien 6 ja 7 toimet uudelleen.

 9. Valitse Päivitä luettelon ja sivuston sisältötyypit ‑osan Haluatko päivittää kaikki sisältötyypit, jotka perivät tämän tyypin asetukset? ‑kohdasta Kyllä, jos haluat päivittää kaikki sisältötyypit, jotka perivät tämän sivuston sisältötyypin asetukset.

Sivun alkuun

Sarakkeen poistaminen

 1. Siirry sivustoon, jonka sivuston sisältötyyppiä haluat muuttaa.

 2. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sen sivuston sisältötyypin nimeä, jota haluat muuttaa.

  Huomautus: Jos sivuston sisältötyypin nimet eivät ole hyperlinkkejä, sivusto perii sivuston sisältötyyppinsä toisesta sivustosta eikä sivuston sisältötyyppiä tarvitse päivittää tässä sivustossa.

 5. Napsauta Sarakkeet-kohdassa sen sarakkeen nimeä, jonka haluat poistaa sisältötyypistä.

 6. Napsauta Poista-painiketta ja valitse sitten OK, kun ohjelma kysyy, haluatko poistaa sarakkeen sisältötyypistä.

  Huomautus: Poista-painike ei ehkä ole käytettävissä kaikissa sisältötyyppiin liitetyissä sarakkeissa.

Sivun alkuun

Sarakkeiden järjestyksen muuttaminen

 1. Siirry sivustoon, jonka sivuston sisältötyyppiä haluat muuttaa.

 2. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sen sivuston sisältötyypin nimeä, jota haluat muuttaa.

  Huomautus: Jos sivuston sisältötyypin nimet eivät ole hyperlinkkejä, sivusto perii sivuston sisältötyyppinsä toisesta sivustosta eikä sivuston sisältötyyppiä tarvitse päivittää tässä sivustossa.

 5. Valitse Sarakkeet-kohdasta Sarakkeiden järjestys.

 6. Napsauta Sarakkeiden järjestys -osassa sen sarakkeen vieressä olevaa nuolta, jonka järjestysnumeroa Sijainti alusta -sarakkeessa haluat muuttaa, ja valitse uusi järjestysnumero.

 7. Valitse Päivitä sivustot ja luettelot ‑osan Haluatko päivittää kaikki sisältötyypit, jotka perivät tämän tyypin asetukset? ‑kohdasta Kyllä, jos haluat päivittää kaikki sisältötyypit, jotka perivät tämän sivuston sisältötyypin asetukset.

Sivun alkuun

Sarakkeen määrittäminen pakolliseksi, valinnaiseksi tai piilotetuksi

 1. Siirry sivustoon, jonka sivuston sisältötyyppiä haluat muuttaa.

 2. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sen sivuston sisältötyypin nimeä, jota haluat muuttaa.

  Huomautus: Jos sivuston sisältötyypin nimet eivät ole hyperlinkkejä, sivusto perii sivuston sisältötyyppinsä toisesta sivustosta eikä sivuston sisältötyyppiä tarvitse päivittää tässä sivustossa.

 5. Napsauta Sarakkeet-kohdassa sen sarakkeen nimeä, jonka haluat määrittää pakolliseksi.

 6. Tee Sarakkeen asetukset ‑kohdassa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat, että käyttäjien on määritettävä tiedot sarakkeeseen, valitse Pakollinen.

  • Jos haluat, että käyttäjät voivat halutessaan määrittää tiedot sarakkeeseen, valitse Valinnainen.

  • Jos haluat piilottaa sarakkeen siten, ettei se tule näkyviin sisältötyypin Uusi-, Muokkaa- tai Näytä-lomakkeissa, valitse Piilotettu.

  • Valitse Päivitä luettelon ja sivuston sisältötyypit ‑osan Haluatko päivittää kaikki sisältötyypit, jotka perivät tämän tyypin asetukset? ‑kohdasta Kyllä, jos haluat päivittää kaikki sisältötyypit, jotka perivät tämän sivuston sisältötyypin asetukset.

 7. Valitse OK.

Sivun alkuun

Työnkulun lisääminen sisältölajiin

Työnkulkujen mahdollista määrittää liiketoimintaprosesseja kohteita ja tiedostoja sivustossa. Organisaatiot voivat käyttää työnkulkuja voit automatisoida ja tiettyjen tavallisten liiketoimintaprosessien, kuten tiedoston hyväksynnän hallinta tai tarkastella. Lisäämällä sisältötyypin työnkulun voi auttaa varmistamaan, että kyseistä sisältötyyppiä edustavissa kaikki kohteet ovat yhdenmukaisia liiketoimintaprosesseja mukaisia. Jos työnkulku on lisätty sisältölajiin, työnkulun voi käynnistää sisältölajin yksittäisille kohteille.

Huomautus: Voit lisätä työnkulun sisältötyyppiin vain, jos työnkulku on otettu käyttöön sivustossa tai työtilassa. Jos työnkulkuja ei näytä olevan käytettävissä, ota yhteyttä keskitetyn hallinnan järjestelmänvalvojaan.

 1. Siirry sivustoon, jonka sivuston sisältötyyppiä haluat muuttaa.

 2. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sen sivuston sisältötyypin nimeä, jota haluat muuttaa.

  Huomautus: Jos sivuston sisältötyypin nimet eivät ole hyperlinkkejä, sivusto perii sivuston sisältötyyppinsä toisesta sivustosta eikä sivuston sisältötyyppiä tarvitse päivittää tässä sivustossa.

 5. Valitse Asetukset-kohdasta Työnkulun asetukset.

 6. Valitse Lisää työnkulku.

 7. Napsauta Lisää työnkulku ‑sivun Työnkulku-osassa haluamaasi työnkulkumallia.

 8. Kirjoita työnkulun yksilöllinen nimi Nimi-kohtaan.

 9. Määritä Tehtäväluettelo-kohdassa tehtäväluettelo, jota tässä työnkulussa käytetään.

  Huomautukset: 

  • Voit käyttää oletustehtäväluetteloa tai luoda uuden. Jos käytät oletustehtäväluetteloa, työnkulun osallistujat löytävät helposti omat työnkulkuun sisältyvät tehtävänsä tehtäväluettelon Omat tehtävät -näkymästä.

  • Luo uusi tehtäväluettelo, jos tähän työnkulkuun liittyy arkaluontoisia tai luottamuksellisia tietoja, jotka haluat pitää erillään yleisestä tehtäväluettelosta.

  • Luo uusi tehtäväluettelo, jos organisaatiossasi on lukuisia työnkulkuja tai jos työnkulkuihin liittyy lukuisia tehtäviä. Tässä tapauksessa voi olla hyödyllistä luoda jokaiselle työnkululle oma tehtäväluettelo.

 10. Valitse Historialuettelo-kohdasta historialuettelo, jota tässä työnkulussa käytetään. Historialuettelossa näkyvät kaikki tapahtumat, jotka toteutuvat työnkulun kunkin esiintymän aikana.

  Huomautus: Voit käyttää Historia-luettelon oletusarvoa tai luoda uuden luettelon. Jos organisaatiossasi on tarkoitus käyttää useita työnkulkuja, kannattaa ehkä luoda jokaiselle työnkululle oma historia.

 11. Määritä Aloitusasetukset-osassa, milloin ja kenen toimesta työnkulun voi aloittaa.

  Huomautus: Tietyt asetukset eivät ehkä ole käytettävissä, jos valitsemasi työnkulkumalli ei tue niitä.

 12. Valitse Päivitä luettelon ja sivuston sisältötyypit ‑osassa Kyllä, jos haluat lisätä työnkulun kaikkiin sisältötyyppeihin, jotka perivät asetukset tästä sisältötyypistä.

 13. Valitse joko OK tai Seuraava.

 14. Valitse haluamasi lisäasetukset Työnkulun mukauttaminen ‑sivulta ja valitse Tallenna.

Sivun alkuun

Sisältötyypin määrittäminen vain luku ‑tyyppiseksi

 1. Siirry sivustoon, jonka sivuston sisältötyyppiä haluat muuttaa.

 2. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sen sivuston sisältötyypin nimeä, jota haluat muuttaa.

  Huomautus: Jos sivuston sisältötyypin nimet eivät ole hyperlinkkejä, sivusto perii sivuston sisältötyyppinsä toisesta sivustosta eikä sivuston sisältötyyppiä tarvitse päivittää tässä sivustossa.

 5. Valitse Asetukset-kohdasta Lisäasetukset.

 6. Valitse Vain luku ‑osan Tulisiko tämän sisältötyypin olla vain luku -tyyppinen? ‑kohdasta Kyllä.

 7. Valitse Päivitä sivustot ja luettelot ‑osan Haluatko päivittää kaikki sisältötyypit, jotka perivät tämän tyypin asetukset? ‑kohdasta Kyllä, jos haluat päivittää kaikki sisältötyypit, jotka perivät tämän sivuston sisältötyypin asetukset.

 8. Valitse OK.

Sivun alkuun

Tietojen hallintakäytännön määrittäminen sisältölajille

Voit käyttää aiemmin luotuun sivustokokoelman käytännön sivuston sisältötyypin. Vaihtoehtoisesti voit luoda uuden tietojen hallintakäytännön , joka koskee vain tietyn sivuston sisältötyypin.

Aiemmin määritetyn sivustokokoelman käytännön käyttäminen sivuston sisältötyypissä

Jos sivustoon on jo luotu tietojen hallintakäytäntöjä sivustokokoelman käytännöiksi, voit käyttää niitä yksittäisissä sivuston sisältötyypeissä.

 1. Siirry sivustoon, jonka sivuston sisältötyyppiä haluat muuttaa.

 2. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sen sivuston sisältötyypin nimeä, jota haluat muuttaa.

  Huomautus: Jos sivuston sisältötyypin nimet eivät ole hyperlinkkejä, sivusto perii sivuston sisältötyyppinsä toisesta sivustosta eikä sivuston sisältötyyppiä tarvitse päivittää tässä sivustossa.

 5. Valitse Asetukset-luettelosta Tietojen hallintakäytännön asetukset.

 6. Valitse Määritä käytäntö ‑kohdasta Käytä seuraavaa sivustokokoelman käytäntöä ja valitse sitten haluamasi käytäntö.

 7. Valitse OK.

Sivun alkuun

Uuden tietojen hallintakäytännön luominen luettelon sisältötyypille

Voit määrittää tietojen hallintakäytännön, joka koskee vain tiettyä sivuston sisältötyyppiä. Jos luot tietojen hallintakäytännön näin, et voi käyttää käytäntöä muissa sivustotyypeissä, sivustoissa, luetteloissa tai kirjastoissa.

 1. Siirry sivustoon, jonka sivuston sisältötyyppiä haluat muuttaa.

 2. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sen sivuston sisältötyypin nimeä, jota haluat muuttaa.

  Huomautus: Jos sivuston sisältötyypin nimet eivät ole hyperlinkkejä, sivusto perii sivuston sisältötyyppinsä toisesta sivustosta eikä sivuston sisältötyyppiä tarvitse päivittää tässä sivustossa.

 5. Valitse Asetukset-luettelosta Tietojen hallintakäytännön asetukset.

 6. Valitse Käytännön määrittäminen -kohdasta Määritä käytäntö ja valitse sitten OK.

 7. Kirjoita Käytännön muokkaaminen ‑sivun Nimi ja hallinnan kuvaus ‑osaan lyhyt kuvaus käytännöstä, jota olet luomassa.

  Huomautus: Kun määrität käytännön luettelon sisältötyypille, luettelon sisältötyypin nimestä tulee käytännön nimi. Voit määrittää yksilöllisiä nimiä vain Sivustokokoelman käytännöt ‑luettelossa määritetyille tietojen hallintakäytännöille.

 8. Kirjoita Käytäntömääritelmä-osaan kuvaava määritelmä, jolla käytännön tarkoitus selitetään käyttäjille. Käyttäjät näkevät tämän määritelmän avatessaan asiakirjoja tai kohteita, joita käytäntö koskee. Käytäntömääritelmän tulisi selittää, mitkä käytännön ominaisuudet koskevat tätä sisältöä tai mitä erikoiskäsittelytoimenpiteitä sisältö vaatii. Käytäntömääritelmän enimmäispituus on 512 merkkiä.

 9. Valitse seuraavissa osissa yksittäisiä ominaisuuksia, jotka haluat lisätä tietojen hallintakäytäntöön.

  Lisätietoja yksittäisten tietojen hallintakäytäntöjen ominaisuuksien määrittämisestä on Katso myös ‑kohdan linkeissä.

 10. Kun olet määrittänyt tähän tietojen hallintakäytäntöön lisättävien ominaisuuksien asetukset, ota ne käyttöön valitsemalla OK.

Sivun alkuun

Sisältötyypin tiedoston tietoruudun asetusten muuttaminen

Tiedoston tietoruutu näkyy seuraavissa Microsoft Office 2010 ‑sovelluksissa: Word, Excel ja PowerPoint. Sen avulla käyttäjät voivat tarkastella ja muuttaa asiakirjanhallinnan palvelimeen tallennettujen asiakirjojen sisältötyyppiominaisuuksia suoraan siinä Office-sovelluksessa, jolla muokkaavat tiedostoa. Jos esimerkiksi tietyn kirjaston tiedoston sisältötyypissä on Tila-sarake, käyttäjät voivat tiedostoa muokatessaan tarkastella Tila-ominaisuutta Wordin asiakirjan tietoruudussa. Lisäksi he voivat muuttaa asiakirjan tilan tietoruudussa luonnoksesta lopulliseksi. Kun asiakirja tallennetaan palvelimeen, ominaisuuden uusi arvo päivitetään automaattisesti kirjaston Tila-sarakkeeseen.

 1. Siirry sivustoon, jonka sivuston sisältötyyppiä haluat muuttaa.

 2. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sen sivuston sisältötyypin nimeä, jota haluat muuttaa.

  Huomautus: Jos sivuston sisältötyypin nimet eivät ole hyperlinkkejä, sivusto perii sivuston sisältötyyppinsä toisesta sivustosta eikä sivuston sisältötyyppiä tarvitse päivittää tässä sivustossa.

 5. Valitse Asetukset-valikosta Asiakirjan tietoruudun asetukset.

 6. Menettele Asiakirjan tietoruudun malli -osassa seuraavasti:

  • Jos haluat käyttää oletusmallia, jossa näkyvät sisältölajille määrittämäsi ominaisuudet (sarakkeet), valitse Käytä Microsoft Office -sovellusten oletusmallia.

  • Jos haluat käyttää aiemmin määritettyä mukautettua mallia, valitse Käytä aiemmin luotua mukautettua mallia (URL, UNC tai URN) ja kirjoita mallin sijaintipaikan polku.

  • Jos haluat ladata aikaisemmin määritetyn mukautetun mallin (XSN), valitse Lataa käyttöön aiemmin luotu mukautettu malli (XSN), ja etsi haluamasi malli napsauttamalla Selaa-painiketta.

   Huomautus: Jos aiot ladata mallin tällä tavoin, poista mallista URL-lähetysosoite InfoPath-sovelluksessa, ennen kuin julkaiset ja lataat mallin.

  • Jos haluat luoda mukautetun paneelin InfoPath-sovelluksessa, valitse Luo uusi mukautettu malli.

   Huomautus: Jos valitset tämän vaihtoehdon, InfoPath käynnistyy ja näyttöön tulee oletusmalli, jota mukauttamalla voit luoda uuden mukautetun paneelin.

 7. Näytä aina -osassa Haluatko tämän tiedoston tietoruudun tulevan näkyviin automaattisesti, kun tämän sisältötyypin tiedostoja avataan tai tallennetaan Office 2010 -ohjelmassa ensin.

 8. Valitse OK.

Sivun alkuun

Sivuston sisältötyypin tiedostomuuntojen hallinta

Sivuston järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön tiedostomuunnon, jolloin peruskäyttäjät voivat muuntaa tiedostoja eri muotoon. Sivuston sisältötyyppien tiedostomuunnon avulla sivuston järjestelmänvalvojat voivat määrittää sisältötyypit tallentamaan asetukset, joilla määritetään, mitkä muuntimet ovat käytettävissä ja miten muuntimet käsittelevät sisältötyypin tiedostoja. Sovellukseen sisältyy useita tiedostomuuntimia. Lisäksi organisaatiosi käytössä voi olla omia mukautettuja muuntimia. Kun tiedostomuunto otetaan käyttöön keskitetyssä hallinnassa, muuntimet ovat käytettävissä oletusarvoisesti kaikissa sivuston sisältötyypeissä, joita käytetään tiedostokirjastossa. Näitä sisältötyyppejä ovat seuraavat tyypit:

 • tiedoston sisältötyypit, kuten Perussivu, Asiakirja, Lomake ja Kuva

 • sivun asettelun sisältötyypit, kuten Artikkelisivu, Uudelleenohjauksen sivu ja Aloitussivu.

Käyttöön otetut muuntimet ovat peruskäyttäjän käytettävissä, jos peruskäyttäjä valitsee näiden sisältötyyppien tiedoston ja valitsee tämän jälkeen pikavalikosta Muunna asiakirja. Luettelossa näkyvät vain tiedoston tiedostotyypin (esimerkiksi .docx) käytössä olevat muuntimet.

Jos tiedostotyypillä, kuten XML-tiedostomuodolla, on useita muuntimia, on suositeltavaa muokata muuntimien luetteloa ja näin varmistaa, että käyttäjät näkevät vain sisältötyypin tiedostojen kannalta oleelliset muuntimet. Kannattaa myös harkita muuntimen kokoonpanoasetusten muuttamista. Kummassakin tapauksessa voit muuttaa tiedostomuuntimia noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Valitse sivustokokoelman kotisivun Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston asetukset.

 2. Valitse Valikoimat-luettelosta Sivuston sisältötyypit.

 3. Napsauta sivuston sen sisältötyypin nimeä, jonka tiedostomuuntoa haluat hallita.

 4. Valitse Asetukset-kohdasta Hallitse tämän sisältötyypin tiedostomuuntoa.

  Huomautus: Asiakirjamuuntimet ovat käytettävissä vain tiedoston sisältötyypeille.

 5. Poista niiden muuntimien valintaruutu, joita et halua peruskäyttäjien näkevän. Varmista, että olet valinnut kaikki haluamasi muuntimet, ja valitse sitten Käytä.

 6. Jos käytettävän muuntimen vieressä on Määritä-asetus, voit määrittää uudet muuntoasetukset napsauttamalla sitä.

Sivun alkuun

Sivuston sisältötyypin poistaminen

Jos sivuston sisältötyyppi on jo käytössä sivustossa, sitä ei ehkä voi poistaa.

 1. Siirry sivustoon, jonka sivuston sisältötyypin haluat poistaa.

 2. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston asetukset.

 3. Valitse Valikoimat-osasta Sivuston sisältötyypit.

 4. Napsauta sivuston sen sisältötyypin nimeä, jonka haluat poistaa.

  Huomautus: Jos sivuston sisältötyypin nimet eivät ole hyperlinkkejä, sivusto perii sivuston sisältötyyppinsä toisesta sivustosta eikä sivuston sisältötyyppiä tarvitse päivittää tässä sivustossa.

 5. Valitse Asetukset-kohdasta Poista tämä sivuston sisältötyyppi.

 6. Kun ohjelma kysyy, haluatko poistaa tämän sivuston sisältötyypin, valitse OK.

Sivun alkuun

Liittyvät tehtävät

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×