Sivuston sisältötyypin luominen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Tietoja sivuston sisältötyypeistä

Huomioon otettavia seikkoja

Sivuston sisältötyypin luominen

Sivuston omistajana voit luoda uuden sivuston sisältötyypit. Voit lisätä tällaisia sisältötyyppejä luetteloiden ja kirjastojen sivustotasolla, johon olet luonut ne, lisäksi alemman tason sivustoja. Esimerkiksi sivuston sisältötyypin, jonka luot ylimmän tason sivustossa on käytettävissä luetteloihin ja kirjastoihin kaikissa sivustokokoelman sivustoissa. Sisältötyypit, jotka on luotu alemman tason sivustossa eivät ole käytettävissä ylemmän tason sivustoja.

Kun olet määrittänyt sivuston sisältötyypin, voit käyttää sitä useissa nykyisen sivuston tai muiden sivustojen asiakirjakirjastoissa. Tällä tavalla voit järjestää sisällön mielekkäällä tavalla ja liittää samat ominaisuudet asiakirjojen hallintaratkaisun koko sisältöön. Jos organisaatiossa esimerkiksi käytetään tietyn tyyppistä sopimusta, voit luoda sisältötyypin, jossa määritetään kyseisen sopimuksen metatiedot, sopimuksessa käytettävä malli ja sopimuksen tarkistuksen ja viimeistelemisen työnkulut. Kaikkiin asiakirjakirjastoihin, joihin uusi Sopimus-sisältötyyppi lisätään, sisällytetään sisältötyypin kaikki metadatamääritykset ja työnkulut, ja tekijät voivat käyttää määrittämääsi mallia uusien sopimusten luomisessa.

Tietoja sivuston sisältötyypeistä

Sivuston sisältötyypissä on kuvaus asiakirjan, kansion tai luettelokohteen määritteistä. Kussakin sivuston sisältötyypissä voidaan määrittää

 • ominaisuuksien joukko

 • lomakkeet ominaisuuksien muokkaamista ja näyttämistä varten

 • työnkulut, joita asiakirjan tai luettelokohteen on tarkoitus käyttää.

Vihje: Sivuston sisältötyypit voi myös laajentaa mukautettuja ominaisuuksia käyttäen.

Lisäämällä sivusto sisältötyypin luetteloon tai kirjastoon määritetään, että luettelo tai kirjasto voi sisältää kyseisen sisältötyypin mukaisia luettelokohteita, kansioita tai asiakirjoja. Luetteloon yhdistettyä sivuston sisältötyypin esiintymää kutsutaan luettelon sisältötyypiksi.

Sivun alkuun

Huomioon otettavia asioita sisältötyypeistä

Ota seuraavat asiat huomioon, kun luot uusia sivuston sisältötyyppejä:

Sisältötyypit järjestetään hierarkiaksi    Sisältötyyppihierarkiassa sisältötyyppi voi periä ominaisuutensa joltakin muulta sisältötyypiltä. Tällöin koko organisaation asiakirjaluokissa voi käyttää yhteisiä ominaisuuksia, mutta kyseiset ominaisuudet voi kuitenkin räätälöidä yksittäisiä sivustoja tai luetteloita varten.

Esimerkiksi yhtiön kaikissa toimitettavissa asiakirjoissa voidaan tarvita tiettyjä metatietoja. Tällaisia metatietoja voivat olla esimerkiksi tilinumero ja projektin numero. Luomalla ylimmän tason Toimitetaan asiakkaalle -sisältötyypin, joka periytyy kaikille toimitettaville asiakirjatyypeille, voit varmistaa, että tilinumerot ja projektin numerot liitetään organisaation kaikkiin asiakkaille toimitettavien asiakirjojen versioihin. Jos lisäät tarpeellisen sarakkeen ylimmän tason Toimitetaan asiakkaalle -sisältötyyppiin, voit halutessasi päivittää kaikki sisältötyypit, joille Toimitetaan asiakkaalle -sisältötyyppi periytyy. Uusi sarake lisätään tällöin kaikkiin asiakkaille toimitettaviin asiakirjoihin.

Uudet sivuston sisältötyypit perustuvat pääsisältötyyppiin    Kun luot uuden sivuston sisältötyypin, valitse aiemmin luotu sivuston sisältötyyppi (pääsisältötyyppi), jonka perusteella uusi sivuston sisältötyyppi on tarkoitus luoda. Uusi sivuston sisältötyyppi perii pääsisältötyypin määritykset. Kun olet luonut uuden sivuston sisältötyypin, voit tehdä siihen muutoksia, esimerkiksi lisätä tai poistaa sarakkeita. Muistathan, että suoraan alisisältötyyppiin tehtävät muutokset eivät vaikuta pääsisältötyyppiin. Pääsisältötyypin päivittämisen yhteydessä voit määrittää, tehdäänkö samat päivitykset luettelon ja sivuston sisältötyyppeihin, joille pääsisältötyyppi periytyy.

Pääsisältötyyppi periytyy sivuston alisisältötyypeille    Luomasi sisältötyypit perustuvat pääsisältötyyppiin, joten ne perivät pääsisältötyypin määritykset. Kun päivität pääsisältötyypin, voit määrittää, periytyvätkö muutokset sivuston alisisältötyypeille. Pääsisältötyypin periytyviä määritteitä ovat

 • asiakirjamalli

 • vain luku -asetus

 • työnkulut

 • sarakkeet

 • muiden sovellusten lisäämät laajennettavat määritteet.

Voit halutessasi päivittää luettelon sisältötyypit ja sivuston alisisältötyypit sisältötyyppien kaikilla asetussivuilla. Kun kaikki sellaiset sisältötyypit päivitetään, joille pääsisältötyyppi periytyy, kaikki kyseisen sivun asetukset päivitetään myös kaikkiin luettelon ja sivuston alisisältötyyppeihin, jotka ovat muutettavan sisältötyypin alisisältötyyppejä. Tällöin tältä pääsisältötyypiltä ominaisuutensa perivien luettelon ja sivuston sisältötyyppien kaikki aiemmat asetukset korvataan.

Jos esimerkiksi muutat Lisäasetukset-sivulla vain tiedostomallia ja päivität luettelon sisältötyypit ja sivuston alisisältötyypit, tiedostomalli ja vain luku ‑asetus päivitetään kaikissa alisisältötyypeissä. Tämä johtuu siitä, että molemmat asetukset ovat samalla sivulla. Samoin kaikki Työnkulun asetukset ‑sivulla tehdyt muutokset päivitetään alisisältötyypeissä yhdessä. Jokaisella sarakkeella on oma Muuta sivuston sisältötyypin saraketta ‑sivunsa, joten jokaisen sarakkeen asetukset täytyy päivittää erikseen.

Pidäthän mielessä, että kaikki pääsisältötyypissä näkyvät sisältötyypin määritteet voi päivittää alityyppeihin määritteitä Nimi, Kuvaus ja Ryhmä lukuun ottamatta. Sarakkeita tai asetuksia, joita ei ole päätyypissä, ei voi päivittää. Merkitsemällä alisisältötyypin vain luku -tilaan voit varmistaa, että pääsisältötyyppiin tehtävät muutokset eivät korvaa alisisältötyyppien asetuksia. Vaikka tästä voikin olla hyötyä tietyissä tilanteissa, nämä toimet heikentävät sisältötyyppihierarkian keskitettyjä hallintaominaisuuksia.  

Päätyypin asetukset voivat korvata alityypin asetukset, vaikka sisältötyyppi merkitäänkin vain luku -tilaan. Näin voi käydä, jos nimenomaisesti määrität päätyypin pois vain luku -tilasta ja päivität sitten muutokset alisisältötyyppeihin.

Sivuston sisältötyypit tallennetaan ryhmiin    Kun luot uuden sivuston sisältötyypin, valitse, tallennetaanko se aiemmin luotuun ryhmään vai luomaasi uuteen ryhmään. Jos haluat, että muut eivät käytä uutta sivustosaraketta, voit luoda _Piilotettu-ryhmän ja tallentaa sivustosarakkeen kyseiseen ryhmään.

Sivun alkuun

Sivuston sisältötyypin luominen

 1. Siirry sivustoon, johon haluat luoda uuden sivuston sisältötyypin.

  1. Valitse Sivuston toiminnot valikosta Painikkeen kuva , Sivuston asetukset.

   Huomautus: Valitse sivustossa, jossa Sivuston toiminnot -valikko mukautetaan, Sivuston asetukset ja valitse sitten tarkasteltavat asetukset.

 2. Valitse Valikoimat-sarakkeesta Sivuston sisältötyypit.

  Sivuston sisältötyypin valikoima -sivu tulee näkyviin. Kuten huomaat, luomasi uusi sivuston sisältötyyppi näkyy tällä sivulla.

 3. Valitse sivuston sisältötyyppien valikoimasivulla Luo.

  Uusi sivuston sisältötyyppi ‑sivu tulee näkyviin.

 4. Kirjoita Otsikko ja kuvaus -kohtaan uuden sivuston sisältötyypin nimi. Halutessasi voit kirjoittaa myös kuvauksen.

 5. Valitse Valitse pääsisältötyyppi kohteesta -luettelosta ryhmä, jota haluat käyttää uuden sisältötyypin perustana. Huomaathan, että Erityissisältötyypit-ryhmässä on sisältötyyppejä, joiden lisääminen muuttaa luettelon tai kirjaston toimintaa.

 6. Valitse Pääsisältötyyppi-luettelosta pääsisältötyyppi, johon haluat perustaa sisältötyypin.

  Huomautus: Pääsisältötyyppien luettelo muuttuu edellisessä kohdassa tehdyn valinnan mukaan.

 7. Valitse Ryhmä-osasta, tallennetaanko uusi sivuston sisältötyyppi aiemmin luotuun ryhmään vai uuteen ryhmään.

 8. Valitse OK.

  Näkyviin tulee Sivuston sisältötyyppi: uuden sisältötyypin nimi -sivu. Tämän sivun asetusten avulla voit määrittää uuden sisältötyypin entistä tarkemmin.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×