Sivuston sisällön ja rakenteen käsitteleminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Sivuston sisältö ja rakenne -sivulla voit hallita SharePoint-sivustokokoelman sisältöä ja rakennetta. Microsoft Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa siirtyminen järjestetään dynaamisesti sivustokokoelman hierarkian perusteella. Tämä tarkoittaa, että kun muutat sivuston rakennetta (esimerkiksi siirrät alisivustoa), kyseinen muutos ilmenee myös sivustossa siirtymisessä. Kohteen sijainti sivustossa vastaa pohjana olevan alisivuston uutta sijaintia. Tällä sivulla tehtäviin toimintoihin kuuluu muutakin kuin sivuston rakenteen muuttaminen. Voit hallita sisältöä suorittamalla muita toimintoja luetteloille ja luettelokohteille. Voit esimerkiksi kuitata kohteita ulos ja sisään sekä julkaista ja kopioida niitä.

Tärkeää: 

 • Alkaen lokakuussa 2018 sivuston sisältö ja rakenne ollaan poistamassa SharePoint Onlinessa. SiteManager.aspx sivun asetukset-linkki näy enää SharePoint Onlinesta ja suora pääsy päivitetään rajoitettu sivustokokoelman järjestelmänvalvojat maaliskuussa 2019 asti.

 • Suosittelemme, että sivuston sisällön ja rakenteen hallinta tiedoston siirtäminen ja kopioiminen avulla. Lisätietoja on artikkelissa kopioida tiedostoja tai kansioita OneDrive- ja SharePoint-sivustojen välillä.

Sivuston sisältö ja rakenne -sivun liittymän helppokäyttöisyys on taattu siten, että se on suunniteltu muistuttamaan Windowsin Resurssienhallintaa. Voit tarkastella sivustokokoelman hierarkiaa Sivuston sisältö ja rakenne -sivun vasemmalla sivulla olevan puunäkymän siirtymisruudussa. Kohteet näkyvät oikealla olevassa luettelossa luetteloruudussa.

Huomautus: Sivuston sisältö ja rakenne -sivun käyttäminen edellyttää vähintään osallistujien oikeuksia.

Valitse haluamasi toimet

Sivuston sisältö ja rakenne -sivulle siirtyminen

Tietoja toiminnoista

Useiden osien valitseminen

Kohteiden kopioiminen

Kohteiden siirtäminen

Kohteiden poistaminen

Liittyvien resurssien näyttäminen tai piilottaminen

Tietoja sivuston sisältö- ja rakenneraporteista

Raporttien tarkasteleminen

Sivuston sisältö ja rakenne -sivulle siirtyminen

Voit siirtyä Sivuston sisältö ja rakenne -sivulle Sivuston toiminnot -valikon kautta. Jos olet sivuston ylimmällä tasolla, valikkokohde näkyy Sivuston toiminnot -valikossa. Jos olet alisivustossa, voit siirtyä Sivuston asetukset -sivulle ja sitten Sivuston sisältö ja rakenne -sivulle.

Huomautus: Muissa tässä ohjeaiheessa käsiteltävissä toimenpiteissä oletetaan, että osaat siirtyä Sivuston sisältö ja rakenne -sivulle seuraavasti.

 1. Valitse Sivuston toiminnot ja sitten Sisällön ja rakenteen hallinta.

 2. Jos Sisällön ja rakenteen hallinta -vaihtoehtoa ei ole luettelossa, tee seuraavat toimenpiteet:

  1. Valitse Sivuston asetukset, Muokkaa kaikkia sivuston asetuksia ja sitten Sivustokokoelman hallinta -kohdasta Siirry ylimmän tason sivustoasetuksiin.

  2. Valitse Sivuston hallinta -kohdasta Sisältö ja rakenne.

 3. Sivuston sisältö ja rakenne -sivu tulee näkyviin.

 4. Voit palata sivuston asetukset-sivun luettelo-työkalurivin asetuksetja valitse sitten Sivuston asetukset.

Sivun alkuun

Tietoja toiminnoista

Pikavalikko, jota voi käyttää tavallisimpien toimintojen suorittamiseen, on käytettävissä sivun kullekin kohteelle sekä siirtymis- että luetteloruuduissa. Pikavalikosta voit suorittaa tavallisimpia Windows SharePoint Services 3.0 -toimintoja, joita voi suorittaa muualla käyttöliittymässä. Voit käyttää julkaisuominaisuuksia, kuten uloskuittausta, uloskuittausten hylkäämistä, hyväksyttäväksi lähettämistä tai kohteiden julkaisemista. Lisäksi voit muotoilla sivustokokoelman uudelleen siirtämällä, kopioimalla tai rekursiivisesti poistamalla alisivustoja. Kun sisältöä kopioidaan, siirretään tai poistetaan, kyseiseen sisältöön liittyvät linkit myös päivitetään.

Sivuston sisältö ja rakenne -sivulla kohteelle käyttöön otettavat toiminnot ovat tilannekohtaisia ja määräytyvät kohteen tilan mukaan. Jos kohde on esimerkiksi kuitattu ulos, uloskuittaustoimintoa ei ole otettu käyttöön. Käyttöönotetut toiminnot määräytyvät kulloisenkin käyttäjän suojauskontekstin mukaan. Sen lisäksi, että onko toiminto otettu käyttöön ominaisuudessa, myös toimintojen käyttöönottaminen ja jopa näyttäminen määräytyy muiden tekijöiden mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi luettelo, jossa kohde on, ja se, onko tiettyjä ominaisuuksia, kuten julkaisua, otettu käyttöön sivustokokoelmassa.

Uloskuittausten hylkäystoiminto, jonka avulla voit kumota jonkin toisen käyttäjän uloskuittaustoiminnon joko yksittäisessä kohteessa tai useissa kohteissa, palauttaa kohteet tilaan, jossa ne olivat, kun ne kuitattiin ulos viimeksi. Tyypillisesti tällainen tilanne ilmenee, kun työntekijä unohtaa kuitata tiedostot sisään ennen lomalle lähtöä. Esimies voi vapauttaa tiedostot uloskuittausten hylkäystoiminnolla.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain Sisällön ja rakenteen hallinta -sivulla ja vain asianmukaisin käyttöoikeuksin.

Sivun alkuun

Useiden kohteiden valitseminen

Sivuston sisältö ja rakenne -sivulla yksittäisessä kohteessa suoritetut toiminnot voi suorittaa useissa kohteissa valitsemalla kohteet ensin ja valitsemalla sitten toiminnon.

 1. Napsauta Sivuston sisältö ja rakenne -sivulla Laji-kohdan vieressä olevaa Valitse kaikki kohteet -painiketta.

  • Poista sellaisten kohteiden valinta, joita et halua sisällyttää valintaan.

  • Jos haluat valita yksittäisen kohteen, valitse sen vieressä oleva valintaruutu.

 2. Valitse Toiminnot ja sitten suoritettava toiminto.

Sivun alkuun

Kohteiden kopioiminen

Voit kopioida kokonaisia alisivustoja tai luetteloita johonkin toiseen sivustokokoelmahierarkiassa olevaan alisivustoon tai voit kopioida yksittäisiä luettelokohteita mihin tahansa yhteensopivaan luetteloon. Et kuitenkaan voi kahdentaa samassa luettelossa olevaa luettelokohdetta kopiointitoiminnolla.

Kun olet suorittanut kopiointitoiminnon, sivustossa siirtyminen päivitetään kaikkien siirtymiskomponenttien osalta, ja sivustossa siirtymisestä voi havaita, että alisivustot, luettelot tai luettelokohteet ovat molemmissa sijainneissa.

 1. Valitse Sivuston sisältö ja rakenne -sivulta kopioitava kohde tai kopioitavat kohteet.

 2. Valitse Toiminnot ja sitten Kopioi.

 3. Valitse kohde Kopioi-valintaikkunassa ja napsauta sitten OK-painiketta.

 4. Lähde-kohteet tarkistetaan varmistaa, että se on yhteensopiva kohdesäilön. Jos vahvistus määrittää:

  • kohde on yhteensopiva, kohde kopioidaan, ja Sivuston sisältö ja rakenne -sivu tulee näkyviin

  • kohde ei ole yhteensopiva, näkyviin tulee virheilmoitus, eikä kohdetta kopioida.

Sivun alkuun

Kohteiden siirtäminen

Voit siirtää yksittäisiä luettelokohteita tai kokonaisia alisivustoja johonkin toiseen sivustokokoelmassa olevaan alisivustoon. Alisivuston voi siirtää suoraan sivustokokoelmahierarkian ylimmän tason alle tai jonkin toisen sivustokokoelmahierarkiassa olevan alisivuston alle. Kun siirrät alisivuston, kaikki alisivuston sisältö siirretään. Et kuitenkaan voi siirtää pelkkää luetteloa (esimerkiksi vain Asiakirjat-kirjastoa) toiseen alisivustoon.

Kun siirrät alisivuston tai kohteen, siirtymiskomponentit päivitetään automaattisesti siten, että kohteen tai alisivuston uusi sijainti ilmenee siirtymiskohteissa, koska ne muodostetaan dynaamisesti sivustokokoelmahierarkiasta.

Voit muotoilla sivuston arkkitehtuurin tehokkaasti uudelleen siirtämistoiminnon avulla. Sinun on esimerkiksi ehkä muodostettava sivuston siirtymiskohteet uudelleen tai siirrettävä osaston alisivusto, koska ne on järjestetty uudelleen jonkin toisen ryhmän alle.

 1. Valitse Sivuston sisältö ja rakenne -sivulta siirrettävä kohde tai siirrettävät kohteet.

 2. Valitse Toiminnot ja sitten Siirrä.

 3. Valitse kohde Siirrä-valintaikkunassa ja napsauta sitten OK-painiketta.

 4. Lähdekohteet vahvistetaan, jotta voidaan olla varmoja niiden yhteensopivuudesta kohdesäilön kanssa. Jos vahvistuksessa määritetään, että:

  • kohde on yhteensopiva, kohde siirretään, ja Sivuston sisältö ja rakenne -sivu tulee näkyviin

  • kohde ei ole yhteensopiva, näkyviin tulee virheilmoitus, eikä kohdetta siirretä.

Sivun alkuun

Kohteiden poistaminen

Tämän toiminnon avulla sivuston järjestelmänvalvoja voi järjestää sivuston uudelleen pakottamatta sivustojen järjestelmänvalvojia poistamaan kutakin kohdetta erikseen. Koko alisivustot tai yksittäiset kohteet voi poistaa sivustokokoelmahierarkiasta.

Jos sivustossa on käytössä roskakori, luettelokohteet voi palauttaa niiden poistamisen jälkeen. Alisivuston poistaminen on kuitenkin äärimmäinen toimenpide, sillä koko haara poistetaan pysyvästi, vaikka roskakori olisi käytössä.

Huomautus: Jos tarkoituksesi ei ole näyttää alisivustoa tai sivua sivustossa siirtymisessä, älä poista sivustoa, vaan siirry sen sijaan Siirtymisasetukset-sivulle ja käytä Piilota-toimintoa.

 1. Valitse Sivuston sisältö ja rakenne -sivun puunäkymässä poistettava alisivusto ja napsauta sitten näkyviin tulevaa nuolta.

 2. Valitse näkyviin tulevasta valikosta Poista.

 3. Näkyviin tulee varoitusikkuna, jossa on sanoma Valittujen sivustojen poistaminen poistaa pysyvästi kaiken sisällön ja kaikki käyttäjätiedot. Myös kaikki tämän sivuston alisivustot menetetään pysyvästi.

 4. Valitse varoitusikkunasta Kyllä.

 5. Koska tämän toiminnon suorittamiseen kuluu aikaa, näkyviin tulee Web-sivu Poistamistoimintoa suoritetaan.

 6. Kun toiminto on valmis, selain lataa Sisällön ja rakenteen hallinta -sivun automaattisesti.

Sivun alkuun

Liittyvien resurssien näyttäminen tai piilottaminen

Tämän toiminnon avulla voit määrittää resurssit, joita kohde kutsuu. Resurssit ovat sivun käyttämiä elementtejä, mukaan lukien sivun asettelu, kuvat, CSS-tyylisivut, linkit sivulta toisille sivuille, linkit sivulle sivustokokoelmasta ja linkit tälle sivulle tai tältä sivulta. Kohteeseen liittyvien resurssien määrittäminen on erityisen hyödyllistä, jos sinun on esimerkiksi poistettava kuva. Kun määrität kyseisen kuvan riippuvaisuudet, voit päivittää linkit tai resurssit tarpeen mukaan.

Tämä toiminto näyttää vain yhteen kohteeseen liittyvät resurssit kerrallaan. Jos et ole valinnut kohdetta, kun valitset Näytä liittyvät resurssit -vaihtoehdon, luetteloruudusta valitaan ensimmäinen kohde. Aina kun valitset jonkin toisen kohteen luettelosta, kyseisen kohteen resurssit tuodaan näkyviin.

Liittyvien resurssien näyttäminen   

 1. Valitse Sivuston sisältö ja rakenne -sivun luettelon työkaluriviltä Näytä liittyvät resurssit.

 2. Näkyviin tulee Liittyvät kohteet -ruutu.

 3. Jos et ole valinnut kohdetta, raportti suoritetaan kohteelle, joka olisi aakkosten mukaan järjestetyssä luettelossa ensimmäisenä.

Liittyvien resurssien piilottaminen   

 1. Valitse Sivuston sisältö ja rakenne -sivun luettelon työkaluriviltä Piilota liittyvät resurssit.

 2. Liittyvät kohteet -ruutu ei tule näkyviin.

Sivun alkuun

Tietoja sivuston sisältö- ja rakenneraporteista

Kun asennat Office SharePoint Server 2007 -ohjelman, voit käyttää seitsemää raporttia. Kun valitset raportin, kaikki valitun sivuston ja sen alaisten alisivustojen suodatinta vastaavat kohteet palautetaan.

Huomautus: Jos haluat määrittää raportin kohteen säilön, voit valita nimisarakkeen, jolloin polku tulee näkyviin selaimen tilariville.

Jos sinulla on asianmukaiset käyttöoikeudet sivustolle, voit luoda tai muokata raportteja tilanteen tai ympäristön mukaan. Esimerkiksi tekijöiden voi olla vaikea paikantaa kaikkia käsittelemiään sivuja koko sivustokokoelmassa. Kun suoritat raportin, he löytävät kaikki kohteet ja voivat sitten raporttinäkymästä suorittaa toimintoja kohteille samalla tavalla kuin Kaikki asiakirjat -näkymässä.

Koska raportit ovat luettelossa olevia kohteita, uuden raportin luonnin jälkeen se otetaan käyttöön automaattisesti. Koska raportit ovat luettelokohteita, niitä voi myös ohjata versioilla, jolloin ne on tarkistettava, ennen kuin niitä voi muokata.

Raporttien tarkasteleminen

 1. Jos haluat tarkastella raportteja, valitse jokin seuraavista menetelmistä:

  • Valitse raportti Sivuston sisältö ja rakenne -sivun Näytä-valikosta.

  • Valitse Sivuston toiminnot, Näytä raportit ja valitse sitten raportti.

 2. Raportti tulee näkyviin Sivuston sisältö ja rakenne -sivulle.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×