Sivuston siirtymisasetusten määrittäminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Sivuston siirtymisominaisuuksiin kuuluu Pikakäynnistys-alue ja ja ylälinkkipalkki. Ne auttavat sivuston käyttäjiä löytämään näiden tarvitsemat tiedot. Jos sivustosi tiedot löytyvät helposti, sivustosi menestys on taattu.

Sivuston siirtymisasetukset voi määrittää eri tavoin. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Pikakäynnistys-alueen ja ylälinkkipalkin kohteita lisätään ja poistetaan. Artikkelissa kerrotaan myös, miten sivustoon voidaan lisätä puunäkymä, jossa näkyy sivuston sisältö ja hierarkia.

Sisältö

Ennen aloittamista

Sivuston määritykset ja käyttöoikeudet

Siirtyminen linkkipolun avulla

Pikakäynnistyksen määrittäminen

Piilottaa tai näyttää pikakäynnistyspalkin

Lisää tai poista luettelon tai kirjaston näkyvästä pikakäynnistyspalkista

Lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen pikakäynnistyksessä otsikko

Pikakäynnistyksen linkin lisääminen

Muokata, siirtää tai poistaa linkin pikakäynnistyksessä

Valitse pikakäynnistyksessä kohteiden järjestyksen muuttaminen

Ylälinkkipalkin määrittäminen

Sivuston ylälinkkipalkin määrittäminen

Lisää, Muokkaa tai poista linkki ylälinkkipalkissa

Valitse ylälinkkipalkin linkkien järjestyksen muuttaminen

Näytä tai Piilota puunäkymä

Toimet ennen aloittamista

Sivuston määritykset ja käyttöoikeudet

Sivuston siirtymisasetuksiin vaikuttaa se, miten sivusto on määritetty asennuksen yhteydessä ja mitä käyttöoikeuksia sivustoon on määritetty.

Sinulla on sivuston siirtymisasetusten määritysoikeus, jos seuraavat ehdot ovat voimassa:

 • Sivuston toiminnot -valikon Sivuston toiminnot ‑valikko asetus on Sivuston asetukset .

  Sivuston asetukset -valikko

 • Ylälinkkipalkki, Pikakäynnistysja puunäkymän ovat sivuston asetukset-sivun Ulkoasu -osan asetukset.
  Ulkoasu

Siirtyminen linkkipolun avulla

Et voi määrittää linkkipolussa. Seuraavassa on esimerkki navigointipolku.
Navigointipolku

Sivun alkuun

Pikakäynnistys-alueen määrittäminen

Pikakäynnistys-alue näkyy oletusarvoisesti useimpien sivuston sivujen reunassa. Tässä alueessa on sivuston tärkeimpien luetteloiden ja kirjastojen linkit. Siihen voi haluttaessa lisätä myös nykyisen sivuston alisivustojen linkkejä.

Pikakäynnistys

Voit valita Pikakäynnistys-alueessa näkyvät luettelot ja kirjastot kunkin luettelon tai kirjaston asetussivulla. Voit myös muuttaa linkkien järjestystä, lisätä ja poistaa linkkejä siirtymättä luetteloon tai kirjastoon sekä lisätä tai poistaa osia. Kaikki nämä toimet voi tehdä SharePoint-tekniikoiden kanssa yhteensopivassa selaimessa. Voit jopa lisätä linkkejä, jotka vievät sivustoihin, sivuille, organisaation intranet-sisältöön tai Internet-sisältöön.

Pikakäynnistys-alueen näyttäminen ja piilottaminen

Pikakäynnistys-alue sisällytetään oletusarvoisesti useimpiin luotaviin sivustoihin. Voit tarvittaessa joko piilottaa tai näyttää sivuston Pikakäynnistys-alueen. Voit esimerkiksi määrittää Pikakäynnistys-alueen näkymään ylimmän tason sivustossa, mutta piilottaa sen alisivustoissa.

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu -sarakkeessa puunäkymä.
  Ulkoasu

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat piilottaa Pikakäynnistys-alueen, poista Ota pikakäynnistys käyttöön ‑valinta.

  • Jos haluat näyttää Pikakäynnistys-alueen, valitse Ota pikakäynnistys käyttöön.

 4. Valitse OK.

Luettelon tai kirjaston lisääminen Pikakäynnistys-alueeseen tai poistaminen siitä

Kun luot luettelon tai kirjaston, voit määrittää, että sen linkki lisätään automaattisesti sivuston Pikakäynnistys-alueeseen. Voit muuttaa tämän asetuksen myöhemmin muokkaamalla sivuston asetuksia.

 1. Valitse Pikakäynnistys-alueesta Kaikki sivuston sisältö.

 2. Napsauta luettelon tai kirjaston nimeä.

 3. Valitse valintanauhan luettelo tai kirjasto -välilehti ja valitse sitten Luetteloasetukset tai Kirjaston asetukset.
  Luettelon asetukset

  Huomautus: Välilehden nimi voi vaihdella luettelon tai kirjaston tyypin mukaan. Esimerkiksi Kalenteri-luettelosta on Kalenteri -välilehti.

 4. Valitse Luettelon asetukset- tai Kirjaston asetukset ‑sivun Yleiset asetukset ‑sarakkeessa Otsikko, kuvaus ja siirtyminen.

 5. Toimi Yleiset asetukset ‑sivun Siirtyminen-osassa seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä kohteen Pikakäynnistys-alueeseen, valitse Kyllä.

  • Jos haluat poistaa kohteen pikakäynnistyksessä, valitse ei.
   Luettelon näyttäminen Pikakäynnistys-alueessa

 6. Napsauta Tallenna.

Pikakäynnistyspalkin otsikon lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-sarakkeessa Pikakäynnistys.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä uuden otsikon, valitse Uusi otsikko. Kirjoita otsikon URL-osoite ja kuvaus sekä valitse OK. URL-osoite voi olla mikä tahansa kelvollinen polku, kuten kyseisen sivuston kansio, organisaation intranet-sivuston osa tai Internet-sijainnin linkki.

  • Muokkaa otsikkoa, napsauta Muokkaa painikkeen Muokkaa otsikon vieressä. Tee tarvittavat muutokset URL-osoite ja kuvaus ja valitse sitten OK.

  • Jos haluat poistaa otsikon, valitse Muokkaa painikkeen Muokkaa otsikon vieressä, valitse Poistaja valitse sitten OK.

Linkin lisääminen Pikakäynnistys-alueeseen

Luettelo- ja kirjastolinkkien lisäksi voit lisätä sivuston Pikakäynnistys-alueeseen myös mukautettuja linkkejä. Voit esimerkiksi lisätä linkin kohteeseen, jota organisaation henkilöt käyttävät säännöllisesti. Tällainen kohde voi olla esimerkiksi asiakirja, kalenteritapahtuma, toinen sivusto tai Internet-sijainnin linkki.

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-osassa Pikakäynnistys.

 3. Valitse Uusi siirtymislinkki.

 4. Kirjoita linkin URL-osoite, kuten http://contoso/shared%20documents/vision.docx, ja kuvaus.

 5. Valitse Otsikko-luettelosta otsikko, jonka alla linkin on tarkoitus näkyä.

 6. Valitse OK.

Pikakäynnistys-alueen linkin muokkaaminen, siirtäminen ja poistaminen

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-osassa Pikakäynnistys.

 3. Valitse Muokkaa painikkeen Muokkaa , jota haluat muokata tai poistaa linkin vieressä ja tee sitten jompikumpi seuraavista:

  • Muokkaa linkkiä tekemällä tarvittavat muutokset ja valitsemalla OK.

  • Siirrä linkki pikakäynnistyspalkin kohdasta toiseen valitsemalla Otsikko-luettelosta uusi otsikko, jonka alla linkin on tarkoitus näkyä, ja valitsemalla OK.

  • Poista linkki valitsemalla Poista ja valitsemalla OK.

Pikakäynnistyspalkin kohteiden järjestyksen muuttaminen

Voit vaihtaa otsikoiden ja linkkien järjestystä pikakäynnistyspalkissa, mutta linkkien järjestystä voi muuttaa vain tietyn otsikon alla. Käytössä voi olla esimerkiksi Luettelot-otsikko, jonka alla on Kalenterit- ja Tehtävät-aiheisia linkkejä. Voit siirtää Luettelot-otsikon pikakäynnistyspalkin kohdasta toiseen, mutta Kalenteri- ja Tehtävät-kohteiden järjestystä voi muuttaa vain Luettelot-otsikon alla. Jos haluat siirtää Kalenteri- tai Tehtävät-linkit jonkin muun otsikon alle, muokkaa ensin linkkiä ja määritä se jonkin muun otsikon alle.

 1. Valitse Sivuston toiminnot ‑valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-sarakkeessa Pikakäynnistys.

 3. Valitse Muuta järjestystä.

 4. Muuta otsikoiden ja linkkien järjestystä napsauttamalla luetteloiden valintoja.

 5. Valitse OK.

Sivun alkuun

Ylälinkkipalkin määrittäminen

Ylälinkkipalkin avulla sivuston käyttäjät voivat siirtyä muihin sivustoihin sivustokokoelma näyttämällä rivin välilehdet sivuston sivujen ylälaidassa. Ylälinkkipalkin näkyy oletusarvoisesti useimpien sivustot.

Ylälinkkipalkki

Kun luot sivuston, voit valita, sisällytetäänkö sivusto pääsivuston ylälinkkipalkkiin. Samalla voit määrittää, käytetäänkö sivustossa pääsivuston ylälinkkipalkkia. Käytettävissä on näin yhteensä kolme tapaa tehdä sivuston määritykset:

 • Peritään ja sisällytetään pääsivustoon     Sivusto sisällytetään välilehdeksi pääsivuston ylälinkkipalkkiin, ja sivustossa käytetään samaa ylälinkkipalkkia kuin pääsivustossa. Tällä tasolla ylälinkkipalkkia ei voi mukauttaa katkaisematta ensin sivuston ja pääsivuston periytyvyyssuhdetta.

 • Peritään, ei sisällytetä pääsivustoon     Sivustossa käytetään samaa ylälinkkipalkkia kuin pääsivustossa, mutta sivustoa ei sisällytetä välilehdeksi pääsivuston ylälinkkipalkkiin. Tällä tasolla ylälinkkipalkkia ei voi mukauttaa katkaisematta ensin sivuston ja pääsivuston periytyvyyssuhdetta.

 • Yksilöllinen     Sivustoa ei sisällytetä välilehdeksi pääsivuston ylälinkkipalkkiin, eikä sivustossa käytetä samaa ylälinkkipalkkia kuin pääsivustossa. Tällä tasolla ylälinkkipalkin voi mukauttaa, eikä minkäänlaista kytköstä pääsivuston ylälinkkipalkkiin ole.

Huomautus: Jos sivusto nimetään uudelleen Yleiset asetukset -sivulla, sivuston nimi ei päivity ylälinkkipalkkiin. Jos haluat vaihtaa ylälinkkipalkissa näkyvän nimen, muokkaa ylälinkkipalkkia.

Sivuston ylälinkkipalkin määrittäminen

Kun luot alisivuston, se näkyy oletusarvoisesti pääsivusto linkkipalkissa ja on yksilöllinen ylälinkkipalkki. Voit muuttaa näitä kaikkia asetuksia milloin tahansa. Voit määrittää alisivuston ylälinkkipalkissa palkin asetuksia seuraavasti:

 1. Valitse alisivustossa Sivuston toiminnot valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko , valitse sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu -sarakkeessa Ylälinkkipalkki.
  Ulkoasu

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat luoda alisivustoon mukautetut linkit, valitse Lopeta linkkien periminen.

  • Jos haluat käyttää samoja linkkejä pääsivuston kanssa, valitse Käytä pääsivuston linkkejä.

Ylälinkkipalkin linkkien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen

Jos sivustolla on yksilöllinen ylälinkkipalkki, voit mukauttaa sivuston ylälinkkipalkissa näkyvät linkit. Sivustot, jotka on luotu sivustohierarkiassa pääsivuston alapuolelle, voi myös määrittää näkymään ylälinkkipalkissa. Tämä edellyttää kuitenkin, että sivusto on määritetty perimään pääsivuston linkkipalkki. Voit myös sisällyttää linkkejä muihin, sivustokokoelman ulkopuolella oleviin sivustoihin.

 1. Valitse sivuston Sivuston toiminnot valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko , sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-sarakkeessa Ylälinkkipalkki.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä uuden linkin, valitse Uusi siirtymislinkki. Kirjoita URL-osoite, kuten http://contoso/marketing/ProjectA, ja linkin kuvaus.

  • Linkin muokkaaminen valitsemalla Muokkaa painikkeen Muokkaa vieressä olevaa linkkiä. Tee tarvittavat muutokset kuvaus.

  • Poista linkki valitsemalla Muokkaa painikkeen Muokkaa vieressä olevaa linkkiä, valitse Poistaja valitse sitten OK.

 4. Valitse OK.

Ylälinkkipalkin linkkien järjestäminen uudelleen

Välilehtien järjestystä ylälinkkipalkissa voi muuttaa. Muutokset pääsivuston ylälinkkipalkin kohteiden järjestyksessä näkyvät myös alisivustoissa, jotka perivät pääsivuston ylälinkkipalkin.

 1. Valitse sivuston Sivuston toiminnot valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko , sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-sarakkeessa Ylälinkkipalkki.

 3. Valitse Muuta järjestystä.

 4. Muuta järjestystä, jonka mukaisesti linkit näkyvät yläosan linkkipalkissa, napsauttamalla luettelon valintoja Linkitysjärjestys-sarakkeessa.

 5. Valitse OK.

Sivun alkuun

Puunäkymän näyttäminen ja piilottaminen

Puunäkymä on siirtymistoiminto, jossa on hierarkkinen näkymä nykyisen sivuston luetteloista, kirjastoista ja alisivustoista. Puunäkymä helpottaa sivuston käyttäjiä näiden siirtyessä paikasta toiseen sivuston hierarkiassa (esimerkiksi nykyisen sivuston kirjastosta alisivuston luetteloon). Puunäkymä näkyy useimpien sivuston sivujen reunassa, kun se on käytössä.

Puunäkymä

Huomautus: Voit hallita sivustossa siirtyminen sinun on oltava vähintään kuin oletusryhmään suunnittelijoiden SharePoint-sivuston käyttöoikeudet. On tarvittavat käyttöoikeudet, jos voi käyttää sivuston sivustojen asetukset-sivun ja valitse UlkoasuPuunäkymä -komento näkyvissä.

 1. Valitse sivuston Sivuston toiminnot valikosta Sivuston toiminnot ‑valikko , Sivuston asetukset.

 2. Valitse Ulkoasu-sarakkeessa Puunäkymä.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat puunäkymän näkyviin, valitse Ota puunäkymä käyttöön ja valitse sitten OK.

  • Jos haluat piilottaa puunäkymän, poista Ota puunäkymä käyttöön ‑valinta ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×