Sivuston luominen

Määritä ennen sivuston luomista, onko tarkoitus luoda uusi alisivusto aiemmin luotuun sivustorakenteeseen vai kokonaan uusi ylimmän tason sivusto. Tässä artikkelissa on perustietoja, joista on apua tässä tilanteessa. Jos tarvitset lisäohjeita tai jos haluat luoda useita alisivustoja tai ylimmän tason sivustoja, on yleensä paras ottaa yhteys järjestelmänvalvojaan.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Yleistietoja

Valinnan tekeminen alisivuston ja ylimmän tason sivuston välillä

Alisivuston luominen aiemmin luotuun sivustoon

Ylimmän tason sivuston luominen omatoimisen sivuston luonnin avulla

Muita sivustojen luomistapoja

Sivusto on ryhmä toisiinsa liittyviä Web-sivuja, joissa työryhmä voi työstää projekteja, järjestää kokouksia ja jakaa tietoja. Sivustosisältö on jaettu organisaatioissa usein erillisiin alisivusto ja pääsivusto sivustojen hallinnan helpottamiseksi. Esimerkiksi jokaiselle tuotteelle tai jokaiselle alueelle voi olla erillinen sivusto.

Ylimmän tason Web-sivustoilla voi olla useita alisivustoja ja alisivustoilla puolestaan omia alisivustoja. Ylimmän tason Web-sivuston ja sen alisivustojen muodostamaa rakennetta kutsutaan sivustokokoelma.

Mahdollisuus luoda sivustoja ja alisivustoja määräytyy sen mukaan, kuinka sivustot ja niiden luomisen käyttöoikeudet on määritetty organisaatiossa. Organisaatiossa voidaan olla hyvinkin tarkkoja siitä, kuka voi luoda sivustoja ja milloin ja mihin niitä luodaan. Sivustojen luominen voi olla myös hyvin vapaata; tämä määräytyy organisaation tarpeiden mukaan.

Alisivusto

Suunnittelija-käyttöoikeustason käyttäjä voi luoda uuden alisivuston aiemmin luotuun sivustorakenteeseen. Oletusarvon mukaan uuden alisivuston osoitteen alkuosa on pääsivuston URL-osoite. Alisivusto voi periä aiemmin luodun sivuston käyttöoikeudet ja siirtymiselementit, mutta ne voi määrittää myös yksilöllisiksi. Oletusarvon mukaan uusi alisivusto käyttää aiemmin luotua ylälinkkipalkkia ja kotisivua, mutta voit määrittää alisivuston käyttämään myös omaa, erillistä ylälinkkipalkkia ja kotisivua.

Ylälinkkipalkki

Ylälinkkipalkki on kaikkien sivujen yläosassa, ja siinä on vähintään yksi hyperlinkkivälilehti. Jos sivuston nimi on esimerkiksi Kokouksen suunnitelma, pääsivuston ylälinkkipalkissa voi olla Kokouksen suunnitelma -sivuston linkki. Tällöin pääsivuston kävijöiden on helppo löytää Kokouksen suunnitelma -sivusto.

Kun luot uuden alisivuston, voit helpottaa alisivuston löytämistä sisällyttämällä sen pääsivuston siirtymiselementteihin. Voit esimerkiksi sisällyttää alisivuston pääsivuston ylälinkkipalkkiin sekä pääsivuston pikakäynnistykseen. Pikakäynnistys näkyy heti Näytä sivuston kaikki sisältö -linkin alapuolella useimmilla käyttäjille näkyvillä sivuilla.

Pikakäynnistys

Ylimmän tason sivusto

Oletusarvon mukaan ylimmän tason sivustojen (ja ylimmän tason sivustoihin perustuvien sivustokokoelmien) luominen edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia. Järjestelmänvalvoja voi kuitenkin sallia omatoimisen sivuston luomisen, jolloin myös muut voivat luoda ylimmän tason sivustoja. Jos omatoiminen sivuston luominen on käytössä, käyttäjät, joilla on Täydet oikeudet-, Suunnittelija-, Osallistuja- ja Lukija-käyttöoikeudet, voivat luoda sivustoja. Ylimmän tason sivusto ei voi periä siirtymisrakennetta tai käyttöoikeuksia miltään muulta sivustolta. Ylimmän tason sivustossa on omat siirtymiselementit ja käyttöoikeudet, mutta käyttöoikeuksia voi muuttaa. Kun luot uuden ylimmän tason sivuston, sen linkkejä ei lisätä automaattisesti toiseen sivustoon. Voit myöhemmin muokata muiden sivustojen siirtymiselementtejä ja määrittää niihin sivuston linkin.

Huomautus: Oletusarvon mukaan uudet ylimmän tason sivustot ja niiden sivustokokoelmat luodaan palvelinpolkuun perustuvaan sivustot-kansioon. Esimerkiksi Sivusto_A-nimisen sivuston URL-osoite on http://palvelimen_nimi/sivustot/Sivusto_A/default.aspx. Oletusarvon mukaan polkunimi on /sivustot, vaikka nimi voikin olla erikielisissä sivustoissa jokin muu. Järjestelmänvalvoja voi vaihtaa tämän polun nimen tai sijainnin määrittämällä hallitut polut. Sivuston polkua ei kuitenkaan voi muuttaa, jos sivusto luodaan omatoimista sivustonluontia käyttäen.

Sivun alkuun

Valinnan tekeminen alisivuston ja ylimmän tason sivuston välillä

Tee päätös siitä, luodaanko alisivustoja samaan sivustokokoelmaan vai ylimmän tason Web-sivustoja erillisiin sivustokokoelmiin. Päätös perustuu siihen, kuinka paljon yhteistä sivustoilla on keskenään, onko sivustoja tarkoitus hallita yhdessä vai erikseen ja onko sivustoissa tarkoitus käyttää yhteisiä elementtejä, kuten siirtymis- ja hakuelementtejä.

Sivustokokoelman kaikki sivustot voivat käyttää samoja

 • siirtymiselementtejä

 • sisältölajeja

 • työnkulkuja

 • suojausryhmiä

 • luetteloiden hakukenttiä

 • etsintäaluetta

 • ominaisuusjoukkoa.

Luo alisivustoja samaan sivustokokoelmaan, kun haluat

 • käyttää sivustoissa yhteisiä siirtymiselementtejä

 • määrittää alisivustot perimään pääsivustojen käyttöoikeudet

 • käyttää sivustoissa yhteisiä luetteloita

 • käyttää sivustoissa yhteisiä rakenneosia (kuten teemoja ja tyylejä).

Luo ylimmän tason Web-sivustoja erillisiin sivustokokoelmiin, kun haluat

 • käyttää eri sivustoissa erillistä suojausta

  Huomautus: Vaikka alisivustoissa voikin käyttää yksilöllisiä käyttöoikeuksia, tietyissä tilanteissa on hyvä varmistaa, että sivustoissa ei ole yhteisiä käyttäjiä ja käyttöoikeuksia. Tällöin kannattaa käyttää erillisiä sivustokokoelmia.

 • tarvittaessa siirtää sivustokokoelman toiseen tietokantaan

 • tarvittaessa varmuuskopioida ja palauttaa ainoastaan kyseisen sivuston

 • rajoittaa työnkulun alueen tarvittaessa kyseiseen sivustoon

 • käyttää kyseisessä sivustossa erillistä etsintäaluetta.

Sivun alkuun

Alisivuston luominen aiemmin luotuun sivustoon

Varmista ennen kuin luot sivuston, että olet siinä sivuston kohdassa, johon haluat luoda uuden alisivuston.

Valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja valitse sitten Kaikki sivuston sisältö -sivulta Luo.

Vihje: Useimmissa tapauksissa voit suorittaa tämän vaiheen käyttämällä Sivuston toiminnot -valikkoa Painikkeen kuva .

 1. Valitse Web-sivut-kohdasta Sivustot ja työtilat.

 2. Kirjoita sivuston otsikko Otsikko ja kuvaus -kohtaan. Otsikko on pakollinen.

  Otsikko näkyy Web-sivun ylälaidassa. Se näkyy myös siirtymiselementeissä, joiden avulla käyttäjät voivat etsiä ja avata sivuston.

 3. Kirjoita sivuston käyttötarkoituksen kuvaus Kuvaus-ruutuun. Kuvaus ei ole pakollinen.

  Kuvaus näkyy Web-sivun ylälaidassa, ja siitä käyttäjät näkevät sivuston käyttötarkoituksen.

 4. Kirjoita sivuston URL-osoite Web-sivuston osoite -kohtaan. Osoitteen alkuosa on määritetty valmiiksi.

  Sivuston päivittämiseen ja muokkaamiseen liittyviltä ongelmilta vältytään, kun jätät seuraavat erikoismerkit pois Web-osoitteesta.

  Vältettäviä erikoismerkkejä

  Vältettäviä erikoismerkkejä:

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. Valitse Mallin valinta -kohdasta haluamasi välilehti ja sitten haluamasi sivustomalli.

  Esimerkkejä yleisistä oletussivustomalleista

  • Ryhmän sivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jonka avulla työryhmät voivat luoda, järjestää ja jakaa tietoja. Malli sisältää asiakirjakirjaston ja vakioluettelot, esimerkiksi Ilmoitukset-, Kalenteri-, Yhteystiedot- ja Linkit-luettelo.

  • Tyhjä sivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jonka sisältämän tyhjän aloitussivun aiot mukauttaa. Voit lisätä vuorovaikutteisia luetteloita ja muita ominaisuuksia käyttämällä Windows SharePoint Services -yhteensopivaa WWW-suunnitteluohjelmaa, esimerkiksi Microsoft Office SharePoint Designer 2007:ää.

  • Asiakirjatyötilasivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda työryhmäsi jäsenille sivuston asiakirjojen käsittelemistä varten. Tämä malli sisältää asiakirjakirjaston pääasiakirjan ja tukitiedostojen tallentamista varten, Tehtävät-luettelon tehtävien määrittämistä varten ja Linkit-luettelon asiakirjaan liittyviä resursseja varten.

  • Wiki-sivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jossa käyttäjät voivat helposti ja nopeasti lisätä, muokata ja linkittää WWW-sivuja.

  • Blogisivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, johon käyttäjät voivat lisätä tietoja jo jonka tietoja muut voivat kommentoida.

  • Peruskokoustyötilasivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jonka avulla voit suunnitella, järjestää ja seurata kokouksia, johon ryhmäsi osallistuu. Malli sisältää seuraavat luettelot: Tavoitteet, Osallistujat, Esityslista ja Asiakirjakirjasto.

  • Tyhjä kokoustyötilasivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda tyhjän kokoustyötilasivuston, jonka voit mukauttaa tarpeidesi mukaan.

  • Päätöksenteon kokoustyötilasivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, joka on tarkoitettu erityisesti asiakirjojen tarkistamiseen ja kokouksessa tehtyjen päätösten kirjaamiseen. Malli sisältää seuraavat luettelot: Tavoitteet, Osallistujat, Esityslista, Asiakirjakirjasto, Tehtävät ja Päätökset.

  • Vapaa-ajan tapahtumien työtilasivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jonka avulla voit suunnitella ja koordinoida vapaa-ajan tapahtumia. Malli sisältää seuraavat luettelot: Osallistujat, Ohjeet, Mukaan otettavat, Keskustelut ja Kuvakirjasto.

  • Monisivuinen kokoustyötilasivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda monisivuisen sivuston, joka sisältää perustyökalut kokouksen suunnittelemista, järjestämistä ja seurantaa varten. Malli sisältää seuraavat luettelot: Tavoitteet, Osallistujat ja Esityslista sekä tyhjiä sivuja, jotka voit mukauttaa tarpeidesi mukaan.

 6. Määritä Käyttöoikeudet-kohdassa, onko käyttöoikeudet tarkoitus myöntää kaikille pääsivuston käyttäjille vai onko käyttöoikeudet tarkoitus myöntää vain yksilölliselle käyttäjäjoukolle.

  Jos valitset Käytä yksilöllisiä käyttöoikeuksia, voit määrittää käyttöoikeudet, kun olet ensin antanut tarvittavat tiedot nykyisellä sivulla.

 7. Valitse Siirtyminen-kohdassa, onko uuden alisivuston tarkoitus näkyä pääsivuston siirtymisrakenteessa.

  Pikakäynnistys näkyy oletusarvon mukaan heti Näytä sivuston kaikki sisältö -linkin alapuolella useimmilla käyttäjille näkyvillä sivuilla. Ylälinkkipalkki on kaikkien sivujen yläosassa, ja siinä on vähintään yksi hyperlinkkivälilehti.

 8. Määritä Siirtymisen periytyminen -kohdassa, onko sivuston tarkoitus periä pääsivuston ylälinkkipalkki vai käyttää ylälinkkipalkissa eri linkkejä.

  Tämä asetus vaikuttaa myös siihen, näkyykö uusi sivusto osana pääsivuston linkkipolkua. Linkkipolussa on joukko hyperlinkkejä, joita napsauttamalla sivuston käyttäjät voivat siirtyä nopeasti ylöspäin sivustokokoelman sivustohierarkiassa. Esimerkiksi Kokouksen suunnitelma -sivu voi kuulua sivustohierarkiaan. Kun siirryt alaspäin sivustohierarkiassa, linkkipolku tulee näkyviin sivulle, johon olet siirtynyt. Jos valitset Ei, alisivustossa ei ole pääsivuston linkkipolkua.

 9. Valitse Luo.

  Jos olet määrittänyt, että alisivustossa käytetään samoja käyttöoikeuksia kuin pääsivustossa, uusi sivusto luodaan, kun valitset Luo. Jos olet määrittänyt, että alisivustossa käytetään yksilöllisiä käyttöoikeuksia, näkyviin tulee Määritä tämän sivuston ryhmät -sivu, jossa voit tehdä alisivuston ryhmien määritykset.

 10. Jos Määritä tämän sivuston ryhmät -sivu tulee näkyviin, määritä, haluatko luoda tämän sivuston vierailijoille, jäsenille ja omistajille uudet ryhmät vai käyttää aiemmin luotuja ryhmiä. Tee kussakin kohdassa jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos valitset Luo uusi ryhmä, hyväksy uuden SharePoint-ryhmän automaattisesti luotu nimi tai kirjoita uusi nimi ja lisää haluamasi henkilöt. Vahvista kirjoittamasi nimet napsauttamalla valintamerkin kuvaketta tai etsi lisää nimiä napsauttamalla Osoitteisto-kuvaketta.

   Sivuston vierailijat -kohdassa voit lisätä myös kaikki todennetut käyttäjät Vierailijat-ryhmään. Tämän ryhmän jäsenillä on oletusarvon mukaan oikeus lukea sivuston sisältöä.

  • Jos valitset Käytä aiemmin luotua ryhmää, valitse haluamasi SharePoint-ryhmä luettelosta.

   Jos SharePoint-ryhmiä on useita, luettelo ei välttämättä ole kokonaan näkyvissä. Voit tuoda koko luettelon näkyviin valitsemalla Lisää ja jättää vain osan näkyviin valitsemalla Vähemmän.

 11. Valitse OK.

Sivun alkuun

Ylimmän tason sivuston luominen omatoimisen sivuston luonnin avulla

Ennen kuin voit luoda sivuston omatoimista sivuston luomista käyttäen, järjestelmänvalvojan täytyy ottaa omatoiminen sivuston luominen käyttöön SharePointin keskitetyssä hallinnassa.

Jos omatoiminen sivuston luominen on käytössä, sivuston Ilmoitukset-luetteloon tulee ilmoitus, jossa on sivuston luomisen linkki. Jos ilmoitusta ei näy, pyydä sivustojen omatoimisen luomisen URL-osoitetietoja järjestelmänvalvojalta.

 1. Siirry sivustokokoelman ylimmän tason sivustoon.

  Jos sijaitset ylimmän tason sivuston alisivustossa, napsauta ylälinkkipalkin kotisivua tai linkkipolun hierarkian ensimmäistä sivustoa. Jos linkkipolku on esimerkiksi Työryhmän sivusto > Markkinointi > Projektit ja sijaitset Markkinointi-sivustosivun Projektit-sivulla, valitse Ryhmän sivusto.

 2. Tarkastele Ilmoitukset-luetteloa ylimmän tason sivuston kotisivulla.

  Jos kotisivulla ei näy omatoimisen sivuston luomisen ilmoitusta, tuo täydellinen luettelo näkyviin valitsemalla Ilmoitukset. Jos Ilmoitukset-luettelo ei ole näkyvissä, valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja etsi Luettelot-kohdasta Ilmoitukset.

  Vihje: Jos omatoimisen sivuston luomisen URL-osoite on valmiiksi tiedossa, voit kirjoittaa tai liittää URL-osoitteen suoraan selaimen osoiteriville paikantamatta ensin sivuston luomisen ilmoitusta.

 3. Napsauta uuden Web-sivuston luomisen URL-osoitetta Ilmoituksessa, jonka nimi on Omatoiminen sivustonluonti. Jos URL-osoitetta ei näy, voit avata ilmoituksen kokonaan napsauttamalla sitä.

  Ilmoituksen nimi on oletusarvon mukaan Omatoiminen sivustonluonti, mutta järjestelmänvalvoja on voinut muuttaa sen.

 4. Kirjoita sivuston otsikko Uusi SharePoint-sivusto -sivun Otsikko ja kuvaus -kohtaan. Otsikko on pakollinen.

  Otsikko näkyy Web-sivun ylälaidassa. Se näkyy myös siirtymiselementeissä, joiden avulla käyttäjät voivat etsiä ja avata sivuston.

 5. Kirjoita sivuston käyttötarkoituksen kuvaus Otsikko ja kuvaus -kohdan Kuvaus-ruutuun. Kuvaus ei ole pakollinen.

  Kuvaus näkyy Web-sivun ylälaidassa, ja siitä käyttäjät näkevät sivuston käyttötarkoituksen.

 6. Kirjoita sivuston URL-osoite Web-sivuston osoite -kohtaan. Osoitteen alkuosa on määritetty valmiiksi.

  Sivuston päivittämiseen ja muokkaamiseen liittyviltä ongelmilta vältytään, kun jätät seuraavat erikoismerkit pois Web-osoitteesta.

  Vältettäviä erikoismerkkejä

  Vältettäviä erikoismerkkejä:

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. Valitse Mallin valinta -kohdasta haluamasi välilehti ja sitten haluamasi sivustomalli.

  Esimerkkejä yleisistä oletussivustomalleista

  • Ryhmän sivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jonka avulla työryhmät voivat luoda, järjestää ja jakaa tietoja. Malli sisältää asiakirjakirjaston ja vakioluettelot, esimerkiksi Ilmoitukset-, Kalenteri-, Yhteystiedot- ja Linkit-luettelo.

  • Tyhjä sivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jonka sisältämän tyhjän aloitussivun aiot mukauttaa. Voit lisätä vuorovaikutteisia luetteloita ja muita ominaisuuksia käyttämällä Windows SharePoint Services -yhteensopivaa WWW-suunnitteluohjelmaa, esimerkiksi Microsoft Office SharePoint Designer 2007:ää.

  • Asiakirjatyötilasivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda työryhmäsi jäsenille sivuston asiakirjojen käsittelemistä varten. Tämä malli sisältää asiakirjakirjaston pääasiakirjan ja tukitiedostojen tallentamista varten, Tehtävät-luettelon tehtävien määrittämistä varten ja Linkit-luettelon asiakirjaan liittyviä resursseja varten.

  • Wiki-sivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jossa käyttäjät voivat helposti ja nopeasti lisätä, muokata ja linkittää WWW-sivuja.

  • Blogisivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, johon käyttäjät voivat lisätä tietoja jo jonka tietoja muut voivat kommentoida.

  • Peruskokoustyötilasivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jonka avulla voit suunnitella, järjestää ja seurata kokouksia, johon ryhmäsi osallistuu. Malli sisältää seuraavat luettelot: Tavoitteet, Osallistujat, Esityslista ja Asiakirjakirjasto.

  • Tyhjä kokoustyötilasivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda tyhjän kokoustyötilasivuston, jonka voit mukauttaa tarpeidesi mukaan.

  • Päätöksenteon kokoustyötilasivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, joka on tarkoitettu erityisesti asiakirjojen tarkistamiseen ja kokouksessa tehtyjen päätösten kirjaamiseen. Malli sisältää seuraavat luettelot: Tavoitteet, Osallistujat, Esityslista, Asiakirjakirjasto, Tehtävät ja Päätökset.

  • Vapaa-ajan tapahtumien työtilasivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jonka avulla voit suunnitella ja koordinoida vapaa-ajan tapahtumia. Malli sisältää seuraavat luettelot: Osallistujat, Ohjeet, Mukaan otettavat, Keskustelut ja Kuvakirjasto.

  • Monisivuinen kokoustyötilasivusto     Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda monisivuisen sivuston, joka sisältää perustyökalut kokouksen suunnittelemista, järjestämistä ja seurantaa varten. Malli sisältää seuraavat luettelot: Tavoitteet, Osallistujat ja Esityslista sekä tyhjiä sivuja, jotka voit mukauttaa tarpeidesi mukaan.

 8. Valitse Luo.

  Näkyviin tulee Määritä tämän sivuston ryhmät -sivu, jossa voit määrittää sivuston ryhmät.

 9. Hyväksy Määritä tämän sivuston ryhmät -sivun jokaisessa osassa uuden SharePoint-ryhmän automaattisesti luotu nimi tai kirjoita uusi nimi ja lisää haluamasi henkilöt tai ryhmät. Vahvista kirjoittamasi nimet napsauttamalla valintamerkin kuvaketta tai etsi lisää nimiä napsauttamalla Osoitteisto-kuvaketta.

 10. Valitse OK.

Sivun alkuun

Muita sivustojen luomistapoja

Järjestelmänvalvojilla, kehittäjillä ja Windows SharePoint Services -yhteensopivien Web-suunnitteluohjelmien käyttäjillä on käytettävissään myös muita sivustojen luomistapoja.

 • Sivustojen luominen SharePointin keskitetyssä hallinnassa    Palvelimen järjestelmänvalvoja voi luoda sivustokokoelmia SharePointin keskitettyä hallintaa käyttäen. Lisätietoja on keskitetyn hallinnan ohjeessa ja Windows SharePoint Services Planning Guide -oppaassa.

 • Sivustojen luominen komentoriviltä    Järjestelmänvalvoja voi luoda sivustoja createsites-komennolla ja asianmukaisilla parametreilla. Lisätietoja on keskitetyn hallinnan ohjeessa ja Windows SharePoint Services Planning Guide -oppaassa.

 • Sivustojen ohjelmallinen luominen    Kehittäjä voi luoda ja mukauttaa sivustoja ohjelmallisesti. Lisätietoja on Microsoft Windows SharePoint Services Developer Centerissä.

 • Sivustojen luominen yhteensopivalla Web-suunnitteluohjelmalla    Jos käytössä on Windows SharePoint Services -yhteensopiva Web-suunnitteluohjelma, voit luoda ja mukauttaa sivustoja Web-suunnitteluohjelmalla. Lisätietoja on ohjelman Ohjeessa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×