Sivustokokoelman valvonta-asetusten määrittäminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

SharePoint Serverissä sekä SharePoint Online valvonta-toiminnon avulla voit seurata käyttäjän toimet sivuston sisältötyypit, luettelot, kirjastot, luettelokohteita ja kirjastotiedostojen sivustokokoelmasi kuluessa. Tietää, kuka on tehnyt Lainsäädäntövaatimusten, joiden tiedot ovat tärkeitä monta business koskevat vaatimukset, kuten säädösten noudattamisen ja tietueiden hallinta.

Huomautus: Sivujen, kuten .aspx-eivät ole pidettäviä asiakirjoja siten et voi seurata SharePoint-palvelimet 2019 tai 2016.

SharePoint Onlinen ja SharePoint Serverin 2019

Sivuston sivustokokoelman valvonta-asetukset-näytöstä

SharePoint Server 2013: n 2016

Valvonta-asetusten määrittäminen sivuston asetukset-valintaikkuna

Voit hallita valvontaloki Valvontalokin rajaaminen -osassa koon ja asiakirjojen ja kohteiden ja luetteloiden, kirjastojen ja sivustojen osien valvottavat tapahtumat Määritä. Voit myös määrittää, kohteiden säilytetään päivien enimmäismäärän. Oletusarvon mukaan kaikki kohteet poistetaan kuukauden lopussa.

Huomautus: Kun useat käyttäjät yhteismuokkaavat tiedostoa, useiden tekijöiden tai muokkaajien tapahtumien valvontaa voi olla vaikea tulkita. Jos asia on ongelmallinen, voit halutessasi rajoittaa muokkausoikeudet mahdollisimman pienelle käyttäjämäärälle.

Sivustokokoelman järjestelmänvalvojana voit noutaa tietyn käyttäjän toimintohistorian tai tietyllä aikavälillä tehtyjen toimintojen historian. Voit esimerkiksi selvittää, ketkä käyttäjät ovat muokanneet tiettyä tiedostoa ja milloin.

 1. Valitse asetukset- Office 365:n Asetukset-painike ja valitse sitten sivuston asetukset. Jos et näe sivuston asetukset, valitsemalla sivustotiedot ja valitse sitten Näytä kaikki sivuston asetukset. Joillakin sivuilla saattaa edellyttää sivuston sisältöja valitse sitten sivuston asetukset.

 2. Jos et ole sivustokokoelman ylimmällä tasolla Valitse Sivustokokoelman hallinta-osassa Siirry ylimmän tason sivustoasetuksiin.

  Huomautus: Sivustokokoelman hallinta ‑osa ei ole käytettävissä, jos sinulla ei ole tarvittavia käyttöoikeuksia.

 3. Valitse Sivuston asetukset -sivun Sivustokokoelman hallinta ‑kohdassa Sivustokokoelman valvonta-asetukset.

  Sivustokokoelman valvonta-asetukset valittuna sivuston asetukset-valintaikkunassa.
 4. Valitse Määritä valvonta-asetukset ‑sivun Valvontalokin rajaaminen -osassa Rajataanko tämän sivuston valvontaloki automaattisesti? -asetukseksi Kyllä.

  Huomautus: Saat SharePoint Onlinerajaaminen tämän sivuston valvontaloki automaattisesti? on määritetty Kyllä oletusarvoisesti. Tämä ei voi muuttaa järjestelmänvalvoja.

 5. Voit myös määrittää monta päivää valvontalokin tietoja säilytetään. SharePoint Online on 1-90 päivän alue, SharePoint Server ei ole rajoitukset.

  Huomautus: Valvontalokin tietoja säilytetään oletusarvo on nolla päivää. Tämä tarkoittaa sitä, jos et määritä eri säilytysaika, kaikki valvonta lokimerkintöjä poistetaan kuukauden lopussa. Voit muuttaa asetusta säilyttää valvonta lokimerkintöjä pitkän ajanjakson aikana. Esimerkki määrittää 30 päivän, valitse valvontalokin tietoja, jotka on luotu syyskuu kuukauden Eikö poistetun lokakuussa loppuun saakka. Valvontalokin tietoja säilytetään, voit myös tallentaa sen valvontalokiraporttia ennen valvontalokin on rajattu.

 6. Voit myös määrittää tiedostokirjastoon tallentamiseen valvontaloki raportteja ennen valvontalokin on rajattu. Tämä asetus, jos haluat käyttää valvottavien lokitiedot, käyttämällä Valvontalokiraportit, kun valvontaloki poistetaan.

 7. Valitse OK.

 1. Valitse asetukset > sivuston asetukset. Jos et näe sivuston asetukset, valitsemalla sivustotiedot ja valitse sitten Näytä kaikki sivuston asetukset. Joillakin sivuilla saattaa edellyttää sivuston sisältöja valitse sitten sivuston asetukset.

 2. Jos et ole sivustokokoelman ylimmällä tasolla Valitse Sivustokokoelman hallinta-osassa Siirry ylimmän tason sivustoasetuksiin.

  Huomautus: Sivustokokoelman hallinta-kohta ei ole käytettävissä, jos sinulla ei ole tarvittavia käyttöoikeuksia. Sinun on kuuluttava oletusarvoisen sivustokokoelman Järjestelmänvalvojat-ryhmän tai klusterin järjestelmänvalvojaan.

 3. Valitse Sivuston asetukset -sivun Sivustokokoelman hallinta ‑kohdassa Sivustokokoelman valvonta-asetukset.

  Sivustokokoelman valvonta-asetukset valittuna sivuston asetukset-valintaikkunassa.
 4. Valitse valvottavat tapahtumat Määritä valvonta-asetukset ‑sivun Tiedostot ja kohteet- sekä Luettelot, kirjastot ja sivustokokoelmat -kohdissa ja valitse sitten OK.

Valvottavat tapahtumat määräytyvät valvontatarpeiden mukaan. Esimerkiksi lakisääteisten määräysten noudattaminen edellyttää usein tiettyjen tarkoin määritettyjen tapahtumien valvomista. On suositeltavaa valvoa vain tarpeellisia tapahtumia. Tarpeettomat valvontatoimet voivat vaikuttaa sivustokokoelman suorituskykyyn tai muihin ominaisuuksiin.

Huomautukset: 

 • SharePoint Onlinessa tiedostojen avaaminen tai lataaminen, luettelon kohteiden tarkasteleminen tai kohteen ominaisuuksien tarkasteleminen ei ole käytettävissä.

 • SharePoint Server 2013 ‑sivustoissa suosittelemme valitsemaan Tiedostojen avaaminen tai lataaminen, luettelokohteiden tarkasteleminen tai kohteiden ominaisuuksien tarkasteleminen -vaihtoehdon vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä. Tämä vaihtoehto aiheuttaa todennäköisesti suuren määrän tapahtumia, mikä voi heikentää sivustokokoelman suorituskykyä ja muita ominaisuuksia.

Valvottaviksi valitsemasi tapahtumat tallennetaan Microsoft Excel 2013 ‑pohjaisiin valvontaraportteihin, jotka voi avata Valvontaraportit-sivulta. Voit myös luoda mukautetun raportin, joka sisältää tietyt tapahtumat määritetyltä aikajaksolta, määritetyltä sivustokokoelman alueelta tai tietyn käyttäjän tekeminä. Et voi muokata lokiin kirjattuja tapahtumia, mutta sivustokokoelman järjestelmänvalvojat voivat poistaa kohteita valvontalokeista ja määrittää valvontalokien tietojen automaattisen rajauksen.

Tapahtumalokiin tallentuvat seuraavat tiedot valvottaviksi valituista tapahtumista:

 • sivusto, josta tapahtuma on peräisin

 • kohteen tunnus, tyyppi, nimi ja sijainti

 • tapahtumaan liittyvä käyttäjätunnus

 • tapahtuman tyyppi, päivämäärä, aika ja lähde

 • kohteelle suoritettu toiminto.

Seuraavassa on esimerkki Poistaminen-valvontalokiraportista. Tällä raportilla voit selvittää, kuka on poistanut ja palauttanut tietoja sivustokokoelmassa. Voit lajitella, suodattaa ja analysoida tietoja Excelin toiminnoilla.

Poistaminen-valvontaraportin tiedot

Kun valitset sivustokokoelmassa valvottavan tapahtuman (esimerkiksi poistamisen tai palauttamisen), järjestelmä valvoo määritettyä tapahtumaa kaikissa sivustokokoelman kohteissa. Valvonta voi synnyttää huomattavan määrän valvottavia tapahtumia, joten valvontalokista voi tulla hyvin suuri. Se voi täyttää kiintolevyn ja vaikuttaa sivustokokoelman suorituskykyyn tai muihin ominaisuuksiin.

Tärkeää: Jotta valvontaloki ei pääse täyttämään kiintolevyä ja vaarantamaan sivustokokoelman toimintakykyä, suosittelemme käyttämään lokitiedostojen rajausta sellaisissa sivustokokoelmissa, joissa valvottavien tapahtumien määrä on huomattavan suuri.

Voit hallita valvontalokiraportin kokoa määrittämällä sen rajautumaan automaattisesti. Voit myös halutessasi arkistoida nykyisen valvontalokin tiedostokirjastoon ennen tietojen rajaamista. Palvelimen järjestelmänvalvoja määrittää valvontalokin rajaamisen aikataulun keskitetyssä hallinnassa. Oletusasetuksena on kuukauden loppu.

Voit tarkastella valvontalokiraporttia seuraavasti:

 1. Valitse asetukset- Asetukset: profiilin päivittäminen, ohjelmiston asentaminen ja yhteyden luominen pilvipalveluun ja valitse sitten sivuston asetukset. Jos et näe sivuston asetukset, valitsemalla sivustotiedot ja valitse sitten Näytä kaikki sivuston asetukset. Joillakin sivuilla saattaa edellyttää sivuston sisältöja valitse sitten sivuston asetukset.

  Huomautus: Sivustokokoelman hallinta-kohta ei ole käytettävissä, jos sinulla ei ole tarvittavia käyttöoikeuksia. Sinun on kuuluttava oletusarvoisen sivustokokoelman Järjestelmänvalvojat-ryhmän tai klusterin järjestelmänvalvojaan.

 2. Napsauta Sivustokokoelman hallinta -osassa Valvontalokiraportit.

 3. Valitse valvontalokiraporttien tarkastelusivulla haluamasi raportti, esimerkiksi Poisto.

 4. Anna sen kirjaston URL-osoite, johon haluat tallentaa raportin, tai etsi kirjasto valitsemalla Selaa. Valitse sitten OK.

 5. Valitse toiminto onnistui-sivulla Tarkastele raporttia napsauttamalla tätä. Jos saat virheilmoituksen, se saattaa johtua siitä valvontalokien ei ole käytössä tai jos haluat näyttää tietoja ei ollut.

  Huomautukset: 

  • Tietokoneessa on oltava asennettuna vähintään Excelin 2013-versio, jotta valvontalokiraportteja voidaan tarkastella valitsemalla Tarkastele raporttia napsauttamalla tätä.

  • Jos asiakirjojen avaaminen selaimessa on otettu käyttöön kirjastossa, johon tallensit valvontalokiraportin, voit vaihtoehtoisesti siirtyä kyseiseen kirjastoon, osoittaa valvontalokiraporttia, napsauttaa alanuolta ja valita Näytä selaimessa.

Voit rajata raportit haluamiisi tietoihin Excelin vakio-ominaisuuksilla. Voit analysoida ja tarkastella lokien tietoja esimerkiksi seuraavasti:

 • suodattamalla näkyviin tietyn sivuston valvontalokiraportin

 • suodattamalla näkyviin tietyn aikavälin valvontalokiraportin

 • lajittelemalla valvontalokiraportin

 • tarkistamalla, ketkä käyttäjät ovat päivittäneet sisältöä

 • tarkistamalla, mitä sisältöä on poistettu mutta ei palautettu

 • tarkastelemalla tietyn kohteen käyttöoikeuksiin tehtyjä muutoksia.

Olemme valmiita auttamaan

Päivitetty 3 tammikuussa-2019

Oliko tästä artikkelista apua? Puuttuiko siitä sisältöä? Kerro meille tässä tapauksessa sivun alalaidassa, mitä puuttui tai mitä pidit epäselvänä. Kerro käyttämäsi SharePoint-versio, käyttöjärjestelmä ja selain. Käytämme palautettasi tosiasioiden tarkistamiseen vielä kertaalleen, tietojen lisäämiseen ja tämän artikkelin päivittämiseen.

Aiheeseen liittyvät artikkelitpacteralocked100mathced

Valvontalokiraporttien tarkasteleminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×