Sivustokokoelman valvonta-asetusten määrittäminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

SharePoint Serverin tai SharePoint Online-valvonta toiminnon avulla voit valvoa sivuston sisältö tyyppien, luetteloiden, kirjastojen, luettelo kohteiden ja kirjasto tiedostojen käyttäjä toimintoja sivustokokoelmissa. Tiedät, kuka on tehnyt mitä tietoja on kriittinen monien liiketoiminta vaatimusten, kuten säädösten noudattamisen ja tietueiden hallinnan, kannalta.

Huomautus: Sivuja, kuten. aspx, ei pidetä asia kirjoina, joten niitä ei voi tarkastaa SharePoint-palvelimissa 2019 tai 2016.

SharePoint Online ja SharePoint Server 2019

Sivustokokoelman valvonta-asetukset-näyttö

SharePoint-palvelimet 2016 ja 2013

Valvonta-asetusten määrittäminen sivuston asetukset-valinta ikkunassa

Voit hallita valvonta lokien kokoa seuranta lokien rajaaminen -osassa ja määrittää, mitkä tapahtumat valvotaan asia kirjoissa, kohteissa ja luetteloissa, kirjastoissa ja sivustot -osioissa. Voit myös määrittää kohteiden enimmäissäilytysajan. Kaikki kohteet poistetaan oletusarvoisesti kuukauden lopussa.

Huomautus: Kun useat käyttäjät yhteismuokkaavat tiedostoa, useiden tekijöiden tai muokkaajien tapahtumien valvontaa voi olla vaikea tulkita. Jos asia on ongelmallinen, voit halutessasi rajoittaa muokkausoikeudet mahdollisimman pienelle käyttäjämäärälle.

Sivustokokoelman järjestelmänvalvojana voit noutaa tietyn käyttäjän toimintohistorian tai tietyllä aikavälillä tehtyjen toimintojen historian. Voit esimerkiksi selvittää, ketkä käyttäjät ovat muokanneet tiettyä tiedostoa ja milloin.

 1. Valitse Asetukset Office 365:n Asetukset-painike ja valitse sitten sivuston asetukset. Jos et näe sivuston asetuksia, valitse sivuston tiedot ja valitse sitten Näytä kaikki sivuston asetukset. Joillakin sivuilla on ehkä valittava sivuston sisältöja sivuston asetukset.

 2. Jos et ole sivustokokoelman ylimmällä tasolla, valitse Sivustokokoelman hallinta -osassa Siirry ylimmän tason sivustoasetuksiin.

  Huomautus: Sivustokokoelman hallinta ‑osa ei ole käytettävissä, jos sinulla ei ole tarvittavia käyttöoikeuksia.

 3. Valitse Sivuston asetukset -sivun Sivustokokoelman hallinta ‑kohdassa Sivustokokoelman valvonta-asetukset.

  Sivustokokoelmien valvonta-asetukset valittuna sivuston asetukset-valinta ikkunassa.
 4. Valitse Määritä valvonta-asetukset ‑sivun Valvontalokin rajaaminen -osassa Rajataanko tämän sivuston valvontaloki automaattisesti? -asetukseksi Kyllä.

  Huomautus: Jos SharePoint OnlineLeikkaa automaattisesti tämän sivuston valvonta loki? -asetuksena on oletusarvoisesti Kyllä . Hallinnoija ei voi muuttaa tätä.

 5. Voit myös määrittää, kuinka monta päivää valvontalokin tietoja säilytetään. SharePoint Online sisältää vaihtelu välin 1 – 90 päivää, SharePoint Serverissä ei ole rajaa.

  Huomautus: Valvonta loki tietojen säilyttämisen oletus asetus on nolla päivää. Tämä tarkoittaa, että jos et määritä eri säilytys aikaa, kaikki valvonta loki merkinnät poistetaan kuukauden lopussa. Voit muuttaa tätä asetusta, jos haluat säilyttää valvonta loki merkinnät pidemmän aikaa. Jos esimerkiksi määrität 30 päivää, syyskuun loppuun mennessä luotuja valvonta loki tietoja ei poisteta ennen loka kuun loppua. Voit säilyttää valvonta loki tiedot myös tallentamalla ne valvonta loki raporttiin, ennen kuin valvonta loki on leikattu.

 6. Voit myös määrittää tiedosto kirjaston, johon valvonta loki raportit tallennetaan, ennen kuin valvonta loki on leikattu. Määritä tämä asetus, jos valvontalokin tietoja on pystyttävä käsittelemään valvontalokiraporttien kautta myös valvontalokin rajaamisen jälkeen.

 7. Valitse OK.

 1. Valitse Asetukset > Sivuston asetukset. Jos et näe sivuston asetuksia, valitse sivuston tiedot ja valitse sitten Näytä kaikki sivuston asetukset. Joillakin sivuilla on ehkä valittava sivuston sisältöja sivuston asetukset.

 2. Jos et ole sivustokokoelman ylimmällä tasolla, valitse Sivustokokoelman hallinta -osassa Siirry ylimmän tason sivustoasetuksiin.

  Huomautus: Sivustokokoelman hallinta-osa ei ole käytettävissä, jos sinulla ei ole tarvittavia käyttö oikeuksia. Sinun on kuuluttava oletusarvoiseen sivustokokoelmien järjestelmänvalvojat-ryhmään tai klusterin järjestelmänvalvojaan.

 3. Valitse Sivuston asetukset -sivun Sivustokokoelman hallinta ‑kohdassa Sivustokokoelman valvonta-asetukset.

  Sivustokokoelmien valvonta-asetukset valittuna sivuston asetukset-valinta ikkunassa.
 4. Valitse valvottavat tapahtumat Määritä valvonta-asetukset ‑sivun Tiedostot ja kohteet- sekä Luettelot, kirjastot ja sivustokokoelmat -kohdissa ja valitse sitten OK.

Valvottavat tapahtumat määräytyvät valvontatarpeiden mukaan. Esimerkiksi lakisääteisten määräysten noudattaminen edellyttää usein tiettyjen tarkoin määritettyjen tapahtumien valvomista. On suositeltavaa valvoa vain tarpeellisia tapahtumia. Tarpeettomat valvontatoimet voivat vaikuttaa sivustokokoelman suorituskykyyn tai muihin ominaisuuksiin.

Huomautukset: 

 • SharePoint Onlinessa tiedostojen avaaminen tai lataaminen, luettelon kohteiden tarkasteleminen tai kohteen ominaisuuksien tarkasteleminen ei ole käytettävissä.

 • SharePoint Server 2013 ‑sivustoissa suosittelemme valitsemaan Tiedostojen avaaminen tai lataaminen, luettelokohteiden tarkasteleminen tai kohteiden ominaisuuksien tarkasteleminen -vaihtoehdon vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä. Tämä vaihtoehto aiheuttaa todennäköisesti suuren määrän tapahtumia, mikä voi heikentää sivustokokoelman suorituskykyä ja muita ominaisuuksia.

Valvottaviksi valitsemasi tapahtumat tallennetaan Microsoft Excel 2013 ‑pohjaisiin valvontaraportteihin, jotka voi avata Valvontaraportit-sivulta. Voit myös luoda mukautetun raportin, joka sisältää tietyt tapahtumat määritetyltä aikajaksolta, määritetyltä sivustokokoelman alueelta tai tietyn käyttäjän tekeminä. Et voi muokata lokiin kirjattuja tapahtumia, mutta sivustokokoelman järjestelmänvalvojat voivat poistaa kohteita valvontalokeista ja määrittää valvontalokien tietojen automaattisen rajauksen.

Tapahtumalokiin tallentuvat seuraavat tiedot valvottaviksi valituista tapahtumista:

 • sivusto, josta tapahtuma on peräisin

 • kohteen tunnus, tyyppi, nimi ja sijainti

 • tapahtumaan liittyvä käyttäjätunnus

 • tapahtuman tyyppi, päivämäärä, aika ja lähde

 • kohteelle suoritettu toiminto.

Seuraavassa on esimerkki Poistaminen-valvontalokiraportista. Tällä raportilla voit selvittää, kuka on poistanut ja palauttanut tietoja sivustokokoelmassa. Voit lajitella, suodattaa ja analysoida tietoja Excelin toiminnoilla.

Poistaminen-valvontaraportin tiedot

Kun valitset sivustokokoelmassa valvottavan tapahtuman (esimerkiksi poistamisen tai palauttamisen), järjestelmä valvoo määritettyä tapahtumaa kaikissa sivustokokoelman kohteissa. Valvonta voi synnyttää huomattavan määrän valvottavia tapahtumia, joten valvontalokista voi tulla hyvin suuri. Se voi täyttää kiintolevyn ja vaikuttaa sivustokokoelman suorituskykyyn tai muihin ominaisuuksiin.

Tärkeää: Jotta valvontaloki ei pääse täyttämään kiintolevyä ja vaarantamaan sivustokokoelman toimintakykyä, suosittelemme käyttämään lokitiedostojen rajausta sellaisissa sivustokokoelmissa, joissa valvottavien tapahtumien määrä on huomattavan suuri.

Voit hallita valvonta loki raportin kokoa määrittämällä sen määrittämään ja valinnaisesti arkistoimalla nykyiset valvonta loki tiedot tiedosto kirjastossa, ennen kuin tiedot on leikattu. Palvelimen järjestelmänvalvoja määrittää valvonta lokien rajaamisen aika taulun keskitetyn hallinnan avulla. Oletus arvo on kuukauden loppu.

Voit tarkastella valvontalokiraporttia seuraavasti:

 1. Valitse Asetukset Asetukset: profiilin päivittäminen, ohjelmiston asentaminen ja yhteyden luominen pilvipalveluun ja valitse sitten sivuston asetukset. Jos et näe sivuston asetuksia, valitse sivuston tiedot ja valitse sitten Näytä kaikki sivuston asetukset. Joillakin sivuilla on ehkä valittava sivuston sisältöja sivuston asetukset.

  Huomautus: Sivustokokoelman hallinta-osa ei ole käytettävissä, jos sinulla ei ole tarvittavia käyttö oikeuksia. Sinun on kuuluttava oletusarvoiseen sivustokokoelmien järjestelmänvalvojat-ryhmään tai klusterin järjestelmänvalvojaan.

 2. Napsauta Sivustokokoelman hallinta -osassa Valvontalokiraportit.

 3. Valitse valvontalokiraporttien tarkastelusivulla haluamasi raportti, esimerkiksi Poisto.

 4. Anna sen kirjaston URL-osoite, johon haluat tallentaa raportin, tai etsi kirjasto valitsemalla Selaa. Valitse sitten OK.

 5. Napsauta Toiminto onnistui -sivulla Tarkastele raporttia napsauttamalla tätä. Jos saat virheilmoituksen, valvontalokeja ei ehkä ollut otettu käyttöön tai näytettäviä tietoja ei ollut.

  Huomautukset: 

  • Tietokoneessa on oltava asennettuna vähintään Excelin 2013-versio, jotta valvontalokiraportteja voidaan tarkastella valitsemalla Tarkastele raporttia napsauttamalla tätä.

  • Jos asiakirjojen avaaminen selaimessa on otettu käyttöön kirjastossa, johon tallensit valvontalokiraportin, voit vaihtoehtoisesti siirtyä kyseiseen kirjastoon, osoittaa valvontalokiraporttia, napsauttaa alanuolta ja valita Näytä selaimessa.

Voit rajata raportit haluamiisi tietoihin Excelin vakio-ominaisuuksilla. Voit analysoida ja tarkastella lokien tietoja esimerkiksi seuraavasti:

 • suodattamalla näkyviin tietyn sivuston valvontalokiraportin

 • suodattamalla näkyviin tietyn aikavälin valvontalokiraportin

 • lajittelemalla valvontalokiraportin

 • tarkistamalla, ketkä käyttäjät ovat päivittäneet sisältöä

 • tarkistamalla, mitä sisältöä on poistettu mutta ei palautettu

 • tarkastelemalla tietyn kohteen käyttöoikeuksiin tehtyjä muutoksia.

Olemme valmiita auttamaan

Päivitetty tammi kuussa 3, 2019

Oliko tästä artikkelista apua? Puuttuiko siitä sisältöä? Kerro meille tässä tapauksessa sivun alalaidassa, mitä puuttui tai mitä pidit epäselvänä. Kerro käyttämäsi SharePoint-versio, käyttöjärjestelmä ja selain. Käytämme palautettasi tosiasioiden tarkistamiseen vielä kertaalleen, tietojen lisäämiseen ja tämän artikkelin päivittämiseen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Valvontalokiraporttien tarkasteleminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×