Office
Kirjaudu sisään

Sivun katselu -verkko-osa

Sivun katselu -verkko-osan avulla voit tuoda verkkosivun, tiedoston tai kansion näkyviin verkko-osa-sivuun. Määritä sisällön linkiksi hyperlinkki, tiedostopolku tai kansion nimi.

Huomautukset: 

 • Sivun katselu -verkko-osaa voi käyttää selaimessa, joka tukee HTML-kielen IFRAME-elementtiä.

 • Tiedoston tai kansion tuominen näyttöön vaatii Microsoft Internet Explorerin.

Artikkelin sisältö

Esimerkkejä Sivun katselu -verkko-osan käytöstä

Tapa, jolla Sivun katselu -verkko-osa näyttää verkko-sivun verkko-osa-sivun sisällä

Sivun katselu -verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Verkko-osien yhteiset ominaisuudet

Esimerkkejä Sivun katselu -verkko-osan käytöstä

Sivun katselu -verkko-osan avulla voit näyttää esimerkiksi

 • suosikkiuutislähteesi Internetistä verkko-osa-sivun uutiskatsausalueessa

 • luettelon verkkopalvelimen aktiivisista työryhmätiedostoista, joita haluat tarkastella säännöllisin välein

 • usein käytetyn asiakirjan tai laskentataulukon.

Sivun alkuun

Tapa, jolla Sivun katselu -verkko-osa näyttää verkko-sivun verkko-osa-sivun sisällä

Sivun katselu -verkko-osaan linkitetty sisältö eristetään muusta verkko-osa-sivun sisällöstä HTML-kielen IFRAME-elementin avulla. Tämä elementti varmistaa, että mikään Sivun katselu -verkko-osassa sisältönä näytetty HTML-elementti ei ole ristiriidassa muiden verkko-osa-sivun HTML-elementtien kanssa. Verkko-osa-sivu saattaa esimerkiksi jo sisältää HTML-kielen FORM-elementin, eikä sivu näkyisi oikein, jos myös linkitetyssä sisällössä olisi HTML-kielen FORM-elementti, joka ei ole HTML-kielen IFRAME-elementin sisällä.

Sivun katselu -verkko-osa näyttää sisällön asynkronisesti sivun muiden osien kanssa. Tämä tarkoittaa, että voit tarkastella ja käyttää muita sivun verkko-osia, jos linkki palauttaa sisällön hitaasti.

Sivun alkuun

Sivun katselu -verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Sivun katselu -verkko-osan mukautetut ominaisuudet näkyvät jäljempänä.

Huomautus: Et voi tarkastella tai muokata mukautettuja ominaisuuksia omassa näkymässä.

Ominaisuus

Kuvaus

Verkkosivu-, Kansio- tai Tiedosto-ryhmä

Määrittää Sivun katselu -verkko-osassa näytettävän sisällön tyypin.

Valitse jokin seuraavista:

 • Verkkosivu     Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat näyttää Sivun katselu -verkko-osan sisältönä verkkosivun. Tämä vaihtoehto määrittää automaattisesti HTTP-protokollan (http://) Linkki-tekstiruutuun ja piilottaa Selaa-painikkeen, jos se on näkyvissä. Tämä on oletusarvo.

 • Kansio     Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat näyttää kansion tiedostojen luettelon. Tämä vaihtoehto piilottaa Selaa-painikkeen, jos se on näkyvissä.

 • Tiedosto     Tämän vaihtoehdon valitsemalla voit tuoda näyttöön tiedoston sisällön. Tämä vaihtoehto näyttää myös Selaa-painikkeen Linkki-tekstiruudun kohdassa. Tiedosto aukeaa joko erillisessä selainikkunassa tai verkko-osan sisällä, jos tiedoston avaava sovellus tukee sen sisäistä aktivointia selainikkunassa.

Linkki

Määrittää hyperlinkin, kansion tai tiedoston linkiksi sisältöön, joka näytetään Sivun katselu -verkko-osassa.

 • Jos valitset edellä mainitun Verkkosivu-vaihtoehdon, määritä kelvollinen hyperlinkki. Käytettävissä olevat hyperlinkkiprotokollat ovat:

  • HTTP-protokolla (http://)

  • HTTP-protokolla, joka on suojattu SSL-salauksella (https://).

   Voit käyttää absoluuttista tai suhteellista URL-osoitetta. Tiedostopolkua ei kuitenkaan voi käyttää.

 • Jos valitset Kansio-vaihtoehdon, määritä kelvollinen paikallis- tai verkkokansio. Kansion tuominen näyttöön vaatii Microsoft Internet Explorerin.

 • Jos valitset Tiedosto-vaihtoehdon, määritä kelvollinen tiedostopolku. Tiedoston tuominen näyttöön vaatii Microsoft Internet Explorerin. Voit myös etsiä tiedoston Selaa-painikkeen avulla.

Sivun alkuun

Verkko-osien yhteiset ominaisuudet

Kaikilla verkko-osilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka määrittävät ulkoasun, asettelun ja lisäominaisuudet.

Huomautus: On useita syitä, miksi työkaluruudussa näkyvissä olevat yhteiset verkko-osien ominaisuudet voivat poiketa tässä osassa esitetyistä:

 • Työkaluruudun Lisäasetukset-osa tulee näkyviin, jos sinulla on siihen tarvittavat käyttöoikeudet.

 • Verkko-osan suunnittelija on voinut määrittää yhden tai useita yhteisistä ominaisuuksista piiloon tai on voinut luoda lisäominaisuuksia, joita ei ole lueteltu työkaluruudun Ulkoasu-, Asettelu- eikä Lisäasetukset-osissa.

 • Jotkin käyttöoikeuksien ja ominaisuuksien asetukset on voitu poistaa käytöstä tai piilottaa verkko-osan ominaisuuksista.

Ulkoasu

Ominaisuus

Kuvaus

Otsikko

Määrittää verkko-osan otsikon, joka on näkyvissä verkko-osan otsikkorivillä.

Korkeus

Määrittää verkko-osan korkeuden.

Leveys

Määrittää verkko-osan leveyden.

Chrome-tila

Määrittää, koko verkko-osan ulkoasun sivulla, kun käyttäjä avaa verkko-osasivun. Oletusarvon mukaan chrome-tilan asetus on Normaali ja koko verkko-osa on näkyvissä. Näkyviin tulee vain otsikkorivi, kun tilaksi asetetaan Pienennetty.

Chrome-tyyppi

Määrittää, tulevatko otsikkorivi ja verkko-osan kehyksen reunus näkyviin.

Asettelu

Ominaisuus

Kuvaus

Piilotettu

Määrittää, onko verkko-osa näkyvissä, kun käyttäjä avaa verkko-osasivun. Jos tämä valintaruutu on valittuna, verkko-osa on näkyvissä vain sivun rakennenäkymässä ja sen otsikon lopussa lukee (Piilotettu).

Voit piilottaa verkko-osan, jos haluat lähettää sen avulla tietoja toiseen verkko-osaan verkko-osan yhteyden kautta mutta et halua verkko-osan olevan näkyvissä.

Suunta

Määrittää verkko-osan sisällön tekstin suunnan. Esimerkiksi arabiassa lukusuunta on oikealta vasemmalle, kun taas englannissa ja useimmissa muissa eurooppalaisissa kielissä lukusuunta on vasemmalta oikealle. Tämä asetus ei ole välttämättä käytettävissä kaikentyyppisissä verkko-osissa.

Vyöhyke

Määrittää alueen, jossa verkko-osan sisältävä verkko-osasivu sijaitsee.

Huomautus: Verkko-osasivun vyöhykkeet eivät näy luetteloruudussa, jos sinulla ei ole vyöhykkeen muokkausoikeutta.

Vyöhykkeen indeksi

Määrittää verkko-osan sijainnin vyöhykkeessä, kun vyöhyke sisältää useamman kuin yhden verkko-osan.

Voit määrittää järjestyksen kirjoittamalla tekstiruutuun positiivisen kokonaisluvun.

Jos vyöhykkeen verkko-osat on järjestetty ylhäältä alaspäin, arvo 1 merkitsee sitä, että verkko-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä. Jos vyöhykkeen verkko-osat on järjestetty vasemmalta oikealle, arvo 1 merkitsee sitä, että verkko-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä.

Jos esimerkiksi lisäät verkko-osan tyhjään vyöhykkeeseen, jonka järjestys on ylhäältä alaspäin, tämän verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 0. Kun lisäät toisen verkko-osan vyöhykkeen alaosaan, tämän toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 1. Jos haluat siirtää toisen verkko-osan vyöhykkeessä ylimmäiseksi, kirjoita 0 ja kirjoita sitten ensimmäisen verkko-osan arvoksi 1.

Huomautus: Jokaisella vyöhykkeen verkko-osalla on oltava yksilöllinen Vyöhykkeen indeksi -arvo. Tämän vuoksi yhden verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon muuttaminen voi muuttaa samassa vyöhykkeessä myös jonkin toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon.

Lisäasetukset

Ominaisuus

Kuvaus

Salli pienentäminen

Määrittää, voiko verkko-osan pienentää.

Salli sulkeminen

Määrittää, voiko verkko-osan poistaa verkko-osasivulta.

Salli piilottaminen

Määrittää, voiko verkko-osan piilottaa.

Salli alueen vaihtaminen

Määrittää, voiko verkko-osan siirtää eri vyöhykkeeseen.

Salli yhteydet

Määrittää, voiko verkko-osa olla yhteydessä muihin verkko-osiin.

Salli muokkaaminen omassa näkymässä

Määrittää, voiko verkko-osan ominaisuuksia muokata omassa näkymässä.

Vientitila

Määrittää, minkä tasoisia tietoja voi viedä verkko-osaan. Määritysten mukaan tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä.

Otsikon URL-osoite

Määrittää sen tiedoston URL-osoitteen, joka sisältää lisätietoja verkko-osasta. Tiedosto tulee näkyviin erilliseen selainikkunaan verkko-osan otsikkoa napsautettaessa.

Kuvaus

Määrittää kohdeohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitinta pidetään verkko-osan otsikon tai verkko-osan kuvakkeen päällä. Tämän ominaisuuden arvoa käytetään, kun haet verkko-osia työkalurivin Etsi verkko-osia -valikon Hae-komennolla seuraavissa verkko-osien valikoimissa: sivusto, näennäispalvelin ja verkko-osien sivu.

Ohjeen URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, joka sisältää ohjetietoja verkko-osasta. Ohjeen tiedot tulevat näkyviin erilliseen selainikkunaan napsautettaessa verkko-osavalikon Ohje-komentoa.

Ohjetila

Määrittää, miten selain näyttää verkko-osan ohjeen sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

 • Modaalinen Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän on suljettava ikkuna ennen palaamista verkkosivulle.

 • Irrallinen Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän ei tarvitse sulkea ikkunaa ennen palaamista verkkosivulle. Tämä on oletusarvo.

 • Siirry Avaa verkkosivun nykyiseen selainikkunaan.

Huomautus: Vaikka mukautetut Microsoft ASP.NET -verkko-osat tukevat tätä ominaisuutta, oletusarvoiset Windows SharePoint Services 3.0 -ohjeaiheet avautuvat vain erillisessä selainikkunassa.

Luettelon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään verkko-osan kuvakkeena verkko-osaluettelossa. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Otsikon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään verkko-osan otsikkorivillä. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Tuonnin virhesanoma

Määrittää sanoman, joka tulee näyttöön, jos verkko-osan tuonnissa ilmenee ongelma.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×