Sivun asetukset

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Sivun asetukset -valintaikkunassa voit määrittää sivun asettelu- ja tulostusasetuksia.

Valitse Sivun asettelu -välilehti ja valitse sitten Sivun asetukset -ryhmässä oleva valintaikkunan avain Painikkeen kuva .

Sivun asetukset -valintaikkunan avain

Sivun asetukset > Sivun asetukset

Suunta    Voit valita vaaka- tai pystysuuntaisen sivun.

Skaalaus    Suurentaa tai pienentää laskentataulukon tai valinnan tulostettaessa niin, että se mahtuu määritetylle sivumäärälle.

  • Suurenna tai pienennä    Kun valitset Suurenna tai pienennä, voit määrittää prosenttiarvon %-ruutuun.

  • Sovita    Kun valitset Sovita, voit määrittää luvun vaakasivulle-ruutuun ja pystysivulle-ruutuun. Jos haluat käyttää koko paperin leveyden ja niin monta sivua kuin tarvitaan, kirjoita vaakasivulle-ruutuun arvo 1 ja jätä pystysivulle-ruutu tyhjäksi.

Paperikoko    Valitse tästä ruudusta Letter, Legal tai muu kokovaihtoehto, jota haluat käyttää asiakirjan tai kirjekuoren tulostamiseen.

Tulostuslaatu    Valitse tästä ruudusta aktiivisena olevan laskentataulukon tulostuslaatua vastaava tarkkuus. Tarkkuus ilmaistaan tulostetulla sivulla olevien pisteiden määrä tuumaa kohden (dpi). Mitä suurempaa tarkkuusarvoa käytetään, sitä parempi on tulostuslaatu tulostettaessa tulostimilla, jotka tukevat laadukasta tulostusjälkeä.

Ensimmäisen sivun numero    Kirjoita tähän ruutuun Automaattinen, jos haluat aloittaa numeroinnin sivulta 1 (jos sivu 1 on tulostettavan työn ensimmäinen sivu) tai seuraava järjestysluku (jos sivu ei ole tulostettavan työn ensimmäinen sivu). Voit määrittää jonkin muun numeron kuin 1, jos haluat aloittaa tulostuksen muulta kuin ensimmäiseltä sivulta.

Sivun alkuun

Sivun asetukset > Reunuksen asetukset

Voit tarkastella määrittämiesi reunusasetusten tuloksia Esikatselu-ruudussa.

  • Yläreuna, Alareuna, Vasen, Oikea    Määritä Yläreuna-, Alareuna-, Vasen- ja Oikea-ruutuihin arvot, jotka ilmaisevat tietojen ja tulostetun sivun reunan välisen etäisyyden.

  • Ylä- ja alatunniste    Määritä Ylätunniste- tai Alatunniste-ruutuun arvo, joka ilmaisee ylätunnisteen ja sivun yläreunan tai alatunnisteen ja sivun alareunan välisen etäisyyden. Tämän arvon on oltava pienempi kuin reunusasetus, jotta ylä- tai alatunniste ei mene tietojen kanssa päällekkäin.

Keskitä sivulle Keskitä tiedot sivulle reunusten sisään valitsemalla Pystysuoraan-valintaruutu tai Vaakasuoraan-valintaruutu tai molemmat.

Sivun alkuun

Sivun asetukset > Ylä- ja alatunnisteen asetukset

Ylätunniste    Napsauta valmiiksi määritettyä ylätunnistetta Ylätunniste-ruudussa tai valitse Oma ylätunniste, jos haluat luoda oman ylätunnisteen tulostettavalle laskentataulukolle. Valmiiksi määritetty ylätunniste kopioidaan Ylätunniste-valintaikkunaan, jossa voit muotoilla tai muokata valittua ylätunnistetta.

Alatunniste    Napsauta valmiiksi määritettyä alatunnistetta Alatunniste-ruudussa tai valitse Oma alatunniste, jos haluat luoda oman alatunnisteen tulostettavalle laskentataulukolle. Valmiiksi määritetty alatunniste kopioidaan Alatunniste-valintaikkunaan, jossa voit muotoilla tai muokata valittua alatunnistetta.

Erilaiset parittomat ja parilliset sivut    Valitse Erilaiset parittomat ja parilliset sivut -valintaruutu, jos haluat määrittää, että parittomien sivujen ylä- ja alatunnisteet ovat erilaiset kuin parillisten sivujen ylä- ja alatunnisteet.

Erilainen ensimmäinen sivu    Valitse Erilainen ensimmäinen sivu -valintaruutu, jos haluat poistaa ylä- ja alatunnisteet ensimmäiseltä tulostettavalta sivulta tai luoda ensimmäistä sivua varten omat ylä- ja alatunnisteet. Jos haluat luoda ensimmäistä sivua varten oman ylä- tai alatunnisteen, valitse tämä valintaruutu, valitse Oma ylätunniste tai Oma alatunniste ja lisää sitten Ensimmäisen sivun ylätunniste- tai Ensimmäisen sivun alatunniste -välilehdessä ylä- tai alatunnisteen teksti, jonka haluat näkyvät ensimmäisellä tulostettavalla sivulla.

Skaalaa asiakirjan kanssa    Valitse Skaalaa asiakirjan kanssa -valintaruutu, jos haluat määrittää, käyttävätkö ylä- ja alatunnisteet samaa fonttikokoa ja skaalausta kuin laskentataulukko. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna. Voit määrittää, että ylä- ja alatunnisteiden fonttikoko ja skaalaus ei määräydy laskentataulukon asetusten mukaan, poistamalla tämän valintaruudun valinnan, jos haluat, että ylä- ja alatunnisteiden ulkoasu on yhtenäinen kaikilla sivuilla.

Tasaa sivun reunuksiin    Jos haluat varmistaa, että ylä- ja alatunnisteen reunukset ovat samassa linjassa laskentataulukon vasemman ja oikean reunuksen kanssa, valitse Tasaa sivun reunusten kanssa -valintaruutu. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna. Jos haluat määrittää ylä- ja alatunnisteiden vasemmalle ja oikealle reunukselle muut kuin laskentataulukon vasemman ja oikean reunuksen arvot, poista tämän valintaruudun valinta.

Sivun alkuun

Sivun asetukset > Laskentataulukon asetukset

Tulostusalue    Valitse tulostettava laskentataulukon alue valitsemalla Tulostusalue-ruutu ja valitsemalla sitten tulostettavat alueet vetämällä. Tämän ruudun oikeassa reunassa oleva Kutista valintaikkuna -painike Tiivistys-painike siirtää valintaikkunan tilapäisesti niin, että voit määrittää alueen valitsemalla solut laskentataulukosta. Kun olet valmis, voit tuoda koko valintaikkunan uudelleen näkyviin napsauttamalla painiketta uudelleen.

Tulostusotsikot    Valitsemalla vaihtoehdon Tulostusotsikot-kohdasta voit tulostaa samat sarakkeet tai rivit otsikoiksi kaikille tulostettavan laskentataulukon sivuille. Valitse Ylhäällä toistettavat rivit, jos haluat tietyt rivit kunkin sivun vaakasuuntaiseksi otsikoksi. Valitse Vasemmalla toistettavat sarakkeet, jos haluat jokaiselle sivulle pystysuuntaiset otsikot. Valitse sitten laskentataulukon otsikkosarakkeista tai -riveiltä haluamasi solu tai solut. Tämän ruudun oikeassa reunassa oleva Kutista valintaikkuna -painike Tiivistys-painike siirtää valintaikkunan tilapäisesti niin, että voit määrittää alueen valitsemalla solut laskentataulukosta. Kun olet valmis, voit tuoda koko valintaikkunan uudelleen näkyviin napsauttamalla painiketta uudelleen.

Tulosta    Voit määrittää tulostusalueen, tulostuslaadun sekä sen, käytetäänkö värillistä vai mustavalkotulostusta.

  • Ruudukko    Valitse Ruudukko-valintaruutu, jos haluat sisällyttää tulosteeseen laskentataulukon ruudukon. Oletusarvon mukaan ruudukkoa ei tulosteta riippumatta siitä, näkyykö se laskentataulukossa vai ei.

  • Mustavalkoinen    Valitse Mustavalkoinen-valintaruutu, kun käytät väritulostinta, mutta haluat käyttää vain mustavalkotulostusta. Oletusarvon mukaan tämä asetus ei ole käytössä. Asetusta ei tarvitse valita, jos käytät vain mustavalkoista tulostavaa tulostinta.

  • Vedoslaatu    Valitse Vedoslaatu-valintaruutu, jos haluat tulostaa nopeammin mutta käyttää heikompaa tulostuslaatua. Tämän vaihtoehdon valitsemisella ei ole vaikutusta, jos käyttämäsi tulostin ei tue vedoslaadun tulostamista.

  • Rivi- ja sarakeotsikot    Valitse Rivi- ja sarakeotsikot -valintaruutu, jos haluat sisällyttää tulosteeseen otsikot.

  • Kommentit    Valitse tästä ruudusta sijainti, jossa haluat laskentataulukon soluihin lisäämiesi kommenttien näkyvän tulosteessa. Valitse Laskentataulukon lopussa, jos haluat yhdistää kaikki kommentit ja tulostaa ne yhdessä sivulle, joka lisätään tulosteen loppuun. Valitse Kuten laskentataulukossa, jos haluat tulostettujen kommenttien näkyvän samoissa paikoissa, joissa ne näkyvät laskentataulukossa. Kommentteja ei lisätä tulosteeseen automaattisesti, koska oletusasetuksen mukaan tässä ruudussa on valittuna Ei mitään.

  • Soluvirheet    Valitse tästä ruudusta, kuinka haluat laskentataulukossa esiintyvien soluvirheiden näkyvät tulosteessa. Oletusarvon mukaan virheet näytetään, mutta voit valita näyttötavaksi myös <tyhjä>, -- tai #PUUTTUU.

Sivujärjestys    Valitsemalla Alas, sitten oikealle tai Oikealle, sitten alas voit määrittää järjestyksen, jossa tiedot numeroidaan ja tulostetaan silloin, kun tiedot eivät mahdu yhdelle sivulle. Esimerkkikuvasta näet, kuinka asiakirja tulostuu, jos tulostettaessa käytetään valittua asetusta.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Katso myös

Laskentataulukon sivujen esikatseleminen ennen tulostamista

Laskentataulukon tai työkirjan tulostaminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×