Sisennyksen ja rivinväliasetusten muokkaaminen Outlookissa näytönlukuohjelman avulla

Sisennyksen ja rivinväliasetusten muokkaaminen Outlookissa näytönlukuohjelman avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Näppäimistön ja Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman avulla voit määrittää Outlookissa kutakin kappaletta edeltävän ja kunkin kappaleen jälkeisen tilan sekä kappaleiden sisennykset. Voit myös luoda sisennyksen ainoastaan kappaleen ensimmäiseen riviin tai luoda riippuvan sisennyksen, jossa kappaleen ensimmäistä riviä ei sisennetä, mutta kaikki seuraavat rivit sisennetään. Voit myös muuttaa kappaleen riviväliä.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Katso lisätietoja pikanäppäimistä artikkelista Outlookin pikanäppäimet.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on Lukijan täydellisessä oppaassa.

 • Tässä artikkelissa käsitellään myös JAWS-toiminnon käyttöä. Lisätietoja JAWS for Windowsista on JAWS for Windowsin pikaoppaassa.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta PC-tietokoneen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Windows-puhelimessa tai -tabletissa.

Sisältö

Kappalevälin määrittäminen

 1. Kun kirjoitat viestiä, valitse kappale, jonka kappalevälin haluat määrittää. Jos haluat määrittää kappalevälin koko viestille, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

 2. Siirry Muotoile tekstiä -välilehdelle painamalla Alt+O. Paina sitten P ja sen jälkeen G. Näyttöön avautuu Kappale-valintaikkuna, jossa on valittuna Sisennykset ja välit -välilehti. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Kappale-ikkuna. Tasaaminen.” JAWS antaa seuraavan ilmoituksen: ”Kappale-valintaikkuna. Sisennykset ja välit -sivu.”

 3. Jos haluat määrittää kappaletta edeltävän välin, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Ennen”. Paina sitten ylä- ja alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet haluamasi pistearvon (esimerkiksi 6 tai 18). Mitä pienempi pistearvo on, sitä vähemmän tilaa määritetään.

 4. Jos haluat määrittää kappaletta seuraavan välin, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Jälkeen”. Paina sitten ylä- ja alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet haluamasi pistearvon (esimerkiksi 6 tai 18).

 5. Sulje Kappale-valintaikkuna painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”OK-painike”. Paina sitten välilyöntiä. Kohdistus palaa viesti-ikkunaan.

Rivivälin määrittäminen

 1. Jos haluat vaihtaa kappaleen riviväliä, valitse ensin haluamasi kappale.

 2. Siirry Muotoile teksti -välilehteen painamalla Alt + O. Paina sitten P ja sen jälkeen G. Näyttöön avautuu Kappale-valintaikkuna, jossa on valittuna Sisennykset ja välit -välilehti.

 3. Valitse rivivälin asetus painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet sanan ”Riviväli” ja sen jälkeen jonkin riviväliasetuksista.

 4. Avaa asetusten luettelo painamalla välilyöntinäppäintä. Paina sitten ylä- tai alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi riviväliasetuksen. Valitse asetus painamalla Enter-näppäintä.

  Jos valitset mukautettavan asetuksen (kuten Useita), määritä riviväli painamalla Sarkain-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Mitta” ja sen nykyisen arvon. Kirjoita tässä vaiheessa haluamasi arvo.

 5. Sulje Kappale-valintaikkuna painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”OK-painike”. Paina sitten välilyöntiä. Kohdistus palaa viesti-ikkunaan.

Kappaleiden sisennysten määrittäminen

Ainoastaan kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Kun kirjoitat viestitä, valitse kappaleet, joista haluat sisentää kappaleen ensimmäisen rivin.

 2. Avaa Muotoile tekstiä -välilehti painamalla Alt+O. Paina sitten P ja sen jälkeen G. Näyttöön avautuu Kappale-valintaikkuna, jossa on valittuna Sisennykset ja välit -välilehti. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Kappale-ikkuna. Tasaaminen.” JAWS antaa seuraavan ilmoituksen: ”Kappale-valintaikkuna. Sisennykset ja välit -sivu.”

 3. Sisennä kappaleen ensimmäinen rivi Sisennys-ryhmän asetuksilla. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Erikoinen, <sisennysasetus>, muokattava yhdistelmäruutu." JAWS antaa seuraavan ilmoituksen: ”Erikoissarakkeen yhdistelmäruutu, <sisennysasetus>.” Jos haluat sisentää ensimmäisen rivin, paina välilyöntiä ja sitten ylä- ja alanuolia, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Ensimmäinen rivi.” Valitse painamalla Enter-näppäintä.

 4. Määritä ensimmäisen rivin sisennys painamalla Sarkain-näppäintä. Kuulet ”Sisennys”-ilmoituksen ja sitten nykyisen sisennysarvon. Anna haluamasi arvo tuumina, esimerkiksi 0,5.

 5. Sulje Kappale-valintaikkuna painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”OK-painike”. Paina sitten välilyöntiä. Kohdistus palaa viesti-ikkunaan.

Huomautus: Kaikki seuraavat kappaleet, jotka kirjoitat, sisennetään.

Kaikkien paitsi kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Kun kirjoitat viestiä, valitse kappaleet, joista haluat sisentää kaikki paitsi kappaleen ensimmäisen rivin (riippuva sisennys).

 2. Avaa Muotoile tekstiä -välilehti painamalla Alt+O. Paina sitten P ja sen jälkeen G. Näyttöön avautuu Kappale-valintaikkuna, jossa on valittuna Sisennykset ja välit -välilehti. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Kappale-ikkuna. Tasaaminen.” JAWS antaa seuraavan ilmoituksen: ”Kappale-valintaikkuna. Sisennykset ja välit -sivu.”

 3. Sisennä kaikki muut paitsi kappaleen ensimmäinen rivi Sisennys-ryhmän asetuksilla. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Erikoinen, <sisennysasetus>, muokattava yhdistelmäruutu.” JAWS antaa seuraavan ilmoituksen: ”Erikoissarakkeen yhdistelmäruutu, <sisennysasetus>.”

  Jos haluat luoda riippuvan sisennyksen, paina välilyöntinäppäintä ja sitten ylä- tai alanuolinäppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Riippuva.” Valitse painamalla Enter-näppäintä.

 4. Määritä sisennyksen koko painamalla Sarkain-näppäintä. Kuulet ”Sisennys”-ilmoituksen ja sitten nykyisen sisennysarvon. Anna haluamasi arvo tuumina, esimerkiksi 0,5.

 5. Sulje Kappale-valintaikkuna painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”OK-painike”. Paina sitten välilyöntiä. Kohdistus palaa viesti-ikkunaan.

Koko kappaleen sisennyksen suurentaminen tai pienentäminen

 1. Kun kirjoitat viestiä, valitse kappaleet, joiden sisennystä vasemmalle tai oikealle haluat suurentaa tai pienentää.

 2. Avaa Muotoile tekstiä -välilehti painamalla Alt+O. Paina sitten P ja sen jälkeen G. Näyttöön avautuu Kappale-valintaikkuna, jossa on valittuna Sisennykset ja välit -välilehti. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Kappale-ikkuna. Tasaaminen.” JAWS antaa seuraavan ilmoituksen: ”Kappale-valintaikkuna. Sisennykset ja välit -sivu.”

 3. Tee jokin seuraavista Sisennys-ryhmän asetusten avulla:

  • Jos haluat muokata sisennystä vasemmalta, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Vasen”.

  • Jos haluat muokata sisennystä oikealta, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Oikea”.

  Määritä sisennys kirjoittamalla luku tuumina. Sisennyksen koko ilmoitetaan.

 4. Sulje Kappale-valintaikkuna painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”OK-painike”. Paina sitten välilyöntiä. Kohdistus palaa viesti-ikkunaan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin ja kappaleiden tasaaminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon luominen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Outlookin pikanäppäimet

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Perustoiminnot kalenterin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Näytönlukijan avulla voit tutkia ja selata Outlookin sähköpostissa

Käytä Outlook Narratorilla Windows valmiin Näytönlukuohjelman tilaa ennen ja jälkeen kappaleen ja luoda sisennyksiä. Voit luoda vain kappaleen ensimmäisen rivin sisennyksen tai luoda riippuvan sisennyksen, jossa kappaleen ensimmäistä riviä ei ole sisennetty, mutta ovat seuraaville riveille. Voit lisäksi muuttaa kappaleen riviväli.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on Lukijan täydellisessä oppaassa.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta Windows-puhelimen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia tabletissa tai PC-tietokoneessa.

Sisältö

Lisää kappaleväli

 1. Valitse kappaleet, johon haluat lisätä välilyönnin sähköpostia luotaessa.

  Vihje: Voit valita kappaleen, viestin tekstiosaan sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet ”kohdan” näytössä sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, siirry kappaleen haluat Valitse ja sitten kolmoisnapauttamalla näytön. Kun olet valinnut kappaleen, sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella näytössä ennen kuin voit kuunnella: ”kohteet”.

 2. Sipaise oikealle yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”Lisää asetuksia-painiketta, kutistettu-painikkeen, laajenna kaksoisnapauttamalla”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä. Lisää asetuksia -valikosta laajenee. Voit kuunnella: ”Hylkää-painikkeen”.

 3. Sipaise oikealle, kunnes ”muoto” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Muotoile -valikosta Avaa.

 4. Avaa viiva- ja kappaleväli -alivalikko, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”rivi- ja välit-painike kutistettu”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Toimi seuraavasti:

  • Lisää väli ennen kappaletta, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Lisää väli ennen kappale-painike”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat lisätä kappaleen jälkeen välilyönti, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Lisää tilaa kappaleen jälkeen” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 6. Kun olet valinnut haluamasi vaihtoehto, tilan lisätään ennen tai jälkeen kohdan ja kohdistus siirtyy sähköpostin viestin tekstiosaan.

Rivivälin määrittäminen

 1. Valitse kappale, johon haluat muuttaa riviväliä.

 2. Avaa viiva- ja kappaleväli -alivalikon. Valitse sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”riviväli, painikkeen, kaksoisnapauta aktivoimaan” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Riviväli -alivalikon avautuu.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi viivan välistys-vaihtoehto. Jos haluat valita, kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Kappaleiden sisennykset luominen

Erityiset kappaleen sisennyksen luominen

 1. Kun viestiä, valitse kappaleet, johon haluat luoda sisennystä.

 2. Sipaise oikealle yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”Lisää asetuksia-painiketta, kutistettu-painikkeen, laajenna kaksoisnapauttamalla”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä. Lisää asetuksia -valikosta laajenee. Voit kuunnella: ”Hylkää-painikkeen”.

 3. Sipaise oikealle, kunnes ”muoto” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Muotoile -valikosta Avaa.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”määräten sisennys- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Erityistä Sisennä -alivalikon avautuu.

 5. Toimi seuraavasti:

  • Voit sisentää kaikki muut paitsi kappaleen ensimmäistä riviä, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”riippuvan” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Sisentää kappaleen ensimmäisen rivin, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”ensimmäinen rivi- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Kun olet valinnut haluamasi vaihtoehto, sisennystä luodaan ja kohdistus siirtyy sähköpostin viestin tekstiosaan.

Huomautus: Kaikki seuraavat kappaleet, jotka kirjoitat, sisennetään.

Koko kappaleen sisennyksen suurentaminen tai pienentäminen

 1. Kun kirjoitat viestiä, valitse sisennettävät kappaleet.

 2. Sipaise oikealle yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”Lisää asetuksia-painiketta, kutistettu-painikkeen, laajenna kaksoisnapauttamalla”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä. Lisää asetuksia -valikosta laajenee. Voit kuunnella: ”Hylkää-painikkeen”.

 3. Sipaise oikealle, kunnes ”muoto” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Muotoile -valikosta Avaa.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Voit lisätä vasemman sisennyksen, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Pienennä sisennystä-painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Voit lisätä sisennyksen oikealle, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Suurenna sisennystä-painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Kun olet valinnut haluamasi vaihtoehto, sisennystä luodaan ja kohdistus siirtyy sähköpostin viestin tekstiosaan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin ja kappaleiden tasaaminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon luominen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Näytönlukijan avulla voit tutkia ja selata Outlookin sähköpostissa

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×