Sisennyksen ja rivinväliasetusten muokkaaminen Outlookissa näytönlukuohjelman avulla

Sisennyksen ja rivinväliasetusten muokkaaminen Outlookissa näytönlukuohjelman avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Näppäimistön ja näytönlukijaa Outlook avulla voit määrittää olevan tilan määrää ennen ja sen jälkeen kunkin kappaleen ja sen sisennykset kokoa. Emme ole testanneet Narratorin ja JAWS, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita. Voit myös luoda sisennyksen ainoastaan kappaleen ensimmäiseen riviin tai luoda riippuvan sisennyksen, jossa kappaleen ensimmäistä riviä ei sisennetä, mutta kaikki seuraavat rivit sisennetään. Voit myös muuttaa kappaleen riviväliä.

Huomautukset: 

Sisältö

Kappalevälin määrittäminen

 1. Kun kirjoitat viestiä, valitse kappale, jonka kappalevälin haluat määrittää. Jos haluat määrittää kappalevälin koko viestille, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

 2. Avaa Muotoile tekstiä -välilehti, paina Alt + O P, G. Kappale -valintaikkuna avautuu, kun kohdistus Sisennykset ja välit -välilehti. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Kappale-ikkuna. Tasaaminen.” JAWS antaa seuraavan ilmoituksen: ”Kappale-valintaikkuna. Sisennykset ja välit -sivu.”

 3. Jos haluat määrittää kappaletta edeltävän välin, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Ennen”. Paina sitten ylä- ja alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet haluamasi pistearvon (esimerkiksi 6 tai 18). Mitä pienempi pistearvo on, sitä vähemmän tilaa määritetään.

 4. Jos haluat määrittää kappaletta seuraavan välin, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Jälkeen”. Paina sitten ylä- ja alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet haluamasi pistearvon (esimerkiksi 6 tai 18).

 5. Sulje kappale -valintaikkuna painamalla SARKAINTA, kunnes kuulla ”OK”-painiketta, ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ. Kohdistuksen palauttaa viestiin-ikkuna.

Rivivälin määrittäminen

 1. Jos haluat vaihtaa kappaleen riviväliä, valitse ensin haluamasi kappale.

 2. Avaa Muotoile tekstiä -välilehti, paina Alt + O P, G. Kappale -valintaikkuna avautuu, kun kohdistus Sisennykset ja välit -välilehti.

 3. Valitse rivivälin asetus painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet sanan ”Riviväli” ja sen jälkeen jonkin riviväliasetuksista.

 4. Avaa asetusten luettelo painamalla välilyöntinäppäintä. Paina sitten ylä- tai alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi riviväliasetuksen. Valitse asetus painamalla Enter-näppäintä.

  Jos valitset mukautettavan asetuksen (kuten Useita), määritä riviväli painamalla Sarkain-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Mitta” ja sen nykyisen arvon. Kirjoita tässä vaiheessa haluamasi arvo.

 5. Sulje kappale -valintaikkuna painamalla SARKAINTA, kunnes kuulla ”OK”-painiketta, ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ. Kohdistuksen palauttaa viestiin-ikkuna.

Kappaleiden sisennysten määrittäminen

Ainoastaan kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Kun kirjoitat viestitä, valitse kappaleet, joista haluat sisentää kappaleen ensimmäisen rivin.

 2. Avaa Muotoile tekstiä -välilehdelle painamalla Alt + O P, G. Kappale -valintaikkuna avautuu, kun kohdistus Sisennykset ja välit -välilehti. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Kappale-ikkuna. Tasaaminen.” JAWS antaa seuraavan ilmoituksen: ”Kappale-valintaikkuna. Sisennykset ja välit -sivu.”

 3. Sisennä kappaleen ensimmäinen rivi Sisennys-ryhmän asetuksilla. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Erikoinen, <sisennysasetus>, muokattava yhdistelmäruutu." JAWS antaa seuraavan ilmoituksen: ”Erikoissarakkeen yhdistelmäruutu, <sisennysasetus>.” Jos haluat sisentää ensimmäisen rivin, paina välilyöntiä ja sitten ylä- ja alanuolia, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Ensimmäinen rivi.” Valitse se painamalla Enter-näppäintä.

 4. Määritä ensimmäisen rivin sisennys painamalla Sarkain-näppäintä. Kuulet ”Sisennys”-ilmoituksen ja sitten nykyisen sisennysarvon. Anna haluamasi arvo tuumina, esimerkiksi 0,5.

 5. Sulje kappale -valintaikkuna painamalla SARKAINTA, kunnes kuulla ”OK”-painiketta, ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ. Kohdistuksen palauttaa viestiin-ikkuna.

Huomautus: Kaikki seuraavat kappaleet, jotka kirjoitat, sisennetään.

Kaikkien paitsi kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Kun kirjoitat viestiä, valitse kappaleet, joista haluat sisentää kaikki paitsi kappaleen ensimmäisen rivin (riippuva sisennys).

 2. Avaa Muotoile tekstiä -välilehdelle painamalla Alt + O P, G. Kappale -valintaikkuna avautuu, kun kohdistus Sisennykset ja välit -välilehti. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Kappale-ikkuna. Tasaaminen.” JAWS antaa seuraavan ilmoituksen: ”Kappale-valintaikkuna. Sisennykset ja välit -sivu.”

 3. Sisennä kaikki muut paitsi kappaleen ensimmäinen rivi Sisennys-ryhmän asetuksilla. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Erikoinen, <sisennysasetus>, muokattava yhdistelmäruutu.” JAWS antaa seuraavan ilmoituksen: ”Erikoissarakkeen yhdistelmäruutu, <sisennysasetus>.”

  Jos haluat luoda riippuvan sisennyksen, paina välilyöntinäppäintä ja sitten ylä- tai alanuolinäppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Riippuva.” Valitse painamalla Enter-näppäintä.

 4. Määritä sisennyksen koko painamalla Sarkain-näppäintä. Kuulet ”Sisennys”-ilmoituksen ja sitten nykyisen sisennysarvon. Anna haluamasi arvo tuumina, esimerkiksi 0,5.

 5. Sulje kappale -valintaikkuna painamalla SARKAINTA, kunnes kuulla ”OK”-painiketta, ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ. Kohdistuksen palauttaa viestiin-ikkuna.

Koko kappaleen sisennyksen suurentaminen tai pienentäminen

 1. Kun kirjoitat viestiä, valitse kappaleet, joiden sisennystä vasemmalle tai oikealle haluat suurentaa tai pienentää.

 2. Avaa Muotoile tekstiä -välilehdelle painamalla Alt + O P, G. Kappale -valintaikkuna avautuu, kun kohdistus Sisennykset ja välit -välilehti. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Kappale-ikkuna. Tasaaminen.” JAWS antaa seuraavan ilmoituksen: ”Kappale-valintaikkuna. Sisennykset ja välit -sivu.”

 3. Tee jokin seuraavista Sisennys-ryhmän asetusten avulla:

  • Jos haluat muokata sisennystä vasemmalta, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Vasen”.

  • Jos haluat muokata sisennystä oikealta, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Oikea”.

  Määritä sisennys kirjoittamalla luku tuumina. Sisennyksen koko ilmoitetaan.

 4. Sulje kappale -valintaikkuna painamalla SARKAINTA, kunnes kuulla ”OK”-painiketta, ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ. Kohdistuksen palauttaa viestiin-ikkuna.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin ja kappaleiden tasaaminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon luominen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Outlookin pikanäppäimet

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Perustoiminnot kalenterin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Näytönlukijan avulla voit tutkia ja selata Outlookin sähköpostissa

Näppäimistön ja näytönlukijaa Outlook Web App avulla voit määrittää kunkin kappaleen sisennyksen kokoa. Emme ole testanneet Narrator, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Microsoft päivittää parhaillaan Outlook.office.comia (Outlookin verkkoversiota). Jotkut käyttäjät käyttävät jo uutta Outlookia, ja muiden oletusversiona on perinteinen versio, kunnes Microsoft on suorittanut päivityksen valmiiksi. Lisätietoja on seuraavassa artikkelissa: Ohjeita uuden Outlookin verkkoversion käyttöön. Koska tämän artikkelin ohjeet koskevat uutta versiota, on suositeltavaa, että vaihdat perinteisestä versiosta uuteen Outlookiin. Siirry uuteen Outlookiin painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + F6, kunnes kuulet sanat ”Komento, kokeile uutta Outlookia”, ja paina sitten Enter-näppäintä. Jos kuulet sanat ”Komento työkalurivi” sanojen ”Komento, kokeile uutta Outlookia” sijaan, uusi Outlook on jo käytössäsi.

 • Kun käytät Outlook Web Appa, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. Outlook Web App toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa, ei Outlook Web Appssa.

Suurentaa tai pienentää kappaleen sisennystä

 1. Kun viestiä, Vie kohdistin johonkin kappaletta, jonka haluat muuttaa sisennystä. Jos haluat muuttaa koko viestin kohdassa sisennystä painamalla Ctrl + A, valitse koko teksti.

 2. Paina sarkainta kerran. Voit kuunnella: ”muotoiluasetuksia”. Tee sitten jompikumpi seuraavista:

  • Voit suurentaa sisennystä vasemmasta reunuksesta, painamalla oikea tai VASEN NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ”Suurenna sisennystä-painike”, ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ. Kappaleen kohdistus palauttaa.

  • Voit pienentää sisennystä vasemmasta reunuksesta, painamalla oikea tai VASEN NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ”Pienennä sisennystä-painike”, ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ. Kappaleen kohdistus palauttaa.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin ja kappaleiden tasaaminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon luominen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Outlookin verkkoversion ja Outlook.comin pikanäppäimet

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Näytönlukijan avulla voit tutkia ja selata Outlookin sähköpostissa

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×